<h2>SRGD</h2>

Gene Groups

Search  
in  


4.5 Related to spliceosome

Species

CIWOG

Gene

hHomologs

SeHomologs

Gene Name

Barta Name

Chr

str

from

to

Txn

Domains

Transcripts

At54AT1G67580.1CDCL2_p110atCDCL2p110-11r2532728425331379 Pkinase_Tyr 1; Pkin
At70AT2G16940.1RNPC2atNPC2b2r73426077347408 RRM 2
At70AT5G09880.1RNPC2atNPC2a5r30814423085264 RRM 2
At99AT5G15270.1IMP3atIMP3/KOC5f49583374962008 KH 4
At180AT3G54230.1RBM5atRBM53f2007310420080264 G-patch 1; RRM 2;
At184AT1G54440.1PMSCL2atPMSCL2-21f2032305320328067 3_5_exonuc 1; HRDC
At184AT5G35910.1PMSCL2atPMSCL2-15r1402968614035405 3_5_exonuc 1; HRDC
At207AT1G16810.1DKFZP586O0120atDKFZP586O01201f57555885756895 DUF1754 1
At261AT1G18080.1RACK1Asc1patRACK1c/ARCA1f62222016224151 WD40 5
At261AT1G48630.1RACK1Asc1patRACK1b1r1798177317983327 WD40 5
At261AT3G18130.1RACK1Asc1patRACK1a3r62109046212433 WD40 5
At289AT4G39680.1AcinusLatAcinusL4r1841430618417530 SAP 1
At294AT1G73720.1hSmu-1/FLJ10805atSmu-11f2772500227729931
At334AT5G22330.1TIP-49Rvb1patTIP495r73907967394194
At340AT3G45180.1UBL5pHub1patUBL5b3r1653899116539212
At340AT5G42300.1UBL5pHub1patUBL5a5r1691233316913930
At343AT1G80930.1KIAA1604atKIAA16041r3040543230409710
At406AT3G19840.1CA150atCA1503f68911296897227
At408AT3G07790.1DGSI_proteinatDGCR143f24873692489220
At465AT3G52120.1SF4/F23858atSF43f1932871119331970
At473AT1G61620.1NOSIPatNOSIP1f2273754322739430
At476AT1G17070.1TFIP11/TIP39atTFIP11/TIP39a1f58375905840332
At476AT2G42330.1TFIP11/TIP39atTFIP11/TIP39b2r1763072917634089
At484AT3G49830.1TIP-48atRuvB/TIP48a3f1848238318483940
At484AT5G67630.1TIP-48atRuvB/TIP48b5r2696738126969394
At544AT3G52380.1PUF60atCP33/PUF60like3f1942139719423097
At552AT1G16970.1Ku70atKu701r58007675805799
At554AT1G01350.1ZNF183atZNF183a1f136124138162
At554AT5G06420.1ZNF183atZNF183b5f19614111963038
At556AT4G08580.1MFAP1atMFAP1b4f54614835463907
At556AT5G17900.1MFAP1atMFAP1a5f59247075926901
At633AT5G64730.1MGC4238atMORG15f2587311225875267
At643AT2G32415.1PMSCL2atPMSCL2-32r1376113713765456
At644AT2G26460.1PMSCL2atRED2r1125493211258973
At646AT1G67210.1FLJ90157/DKFZp434E22atPSP11f2514081525144043
At646AT5G38600.1FLJ90157/DKFZp434E22atPSP25f1545659515460767
At649AT1G17130.1FLJ10374atCWF16-11f58541485856697
At651AT1G03910.1CactinatCactin1f9961151000231
At748AT5G53440.1KIAA0853atKIAA08535r2168367921687970
At749AT5G23590.1FLJ10634atCAJ1/FLJ106345r79535297955640
At750AT5G23080.1FLJ10206atFLJ102065r77429407748933
At871AT1G31870.1MGC13125Cwc26patMGC131251f1143674711440109
At977AT5G22080.1SPF31atSPF31/Jiv 5r73103787313619
At1203AT5G41790.1NuMAatCIP1/atNuMA5f1672753016732847
At3414AT2G32050.1FLJ10374atCWF16-3 2r1363787913637879
At3414AT3G43250.1FLJ10374atCWF16-2 3f1521671315217462
Gm54Glyma05g27820.1CDCL2_p110gmCDCL2p110-15f3368436633688282 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Gm54Glyma08g10810.1CDCL2_p110gmCDCL2p110-18f78671297874068 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Gm54Glyma08g10810.2CDCL2_p110gmCDCL2p110-18f78671297874068 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Gm54Glyma11g37270.1CDCL2_p110gmCDCL2p110-111r3843219938436413 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Gm54Glyma18g01230.1CDCL2_p110gmCDCL2p110-118r627950632768 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Gm70Glyma05g32080.1RNPC2gmNPC2a/gmNPC2b5f3705073637058751 RRM 2
Gm70Glyma05g32080.2RNPC2gmNPC2a/gmNPC2b5f3705073637058751 RRM 2
Gm70Glyma06g15370.1RNPC2gmNPC2a/gmNPC2b6f1212266012129909 RRM 2
Gm70Glyma08g15370.1RNPC2gmNPC2a/gmNPC2b8f1114005911147594 RRM 2
Gm70Glyma08g15370.2RNPC2gmNPC2a/gmNPC2b8f1114005911147594 RRM 2
Gm70Glyma08g15370.3RNPC2gmNPC2a/gmNPC2b8f1114005911147594 RRM 2
Gm70Glyma08g15370.4RNPC2gmNPC2a/gmNPC2b8f1114005911147594 RRM 2
Gm70Glyma10g42890.1RNPC2gmNPC2a/gmNPC2b10r4972646549734812 RRM 2
Gm70Glyma20g24130.1RNPC2gmNPC2a/gmNPC2b20f3383217933841249 RRM 2
Gm99Glyma09g37070.1IMP3gmIMP3/KOC-19r4264502442650001 KH 4
Gm99Glyma09g37070.2IMP3gmIMP3/KOC-19r4264649442650001 KH 4
Gm99Glyma13g05520.1IMP3gmIMP3/KOC-213f58298055839558 KH 4
Gm99Glyma13g05520.2IMP3gmIMP3/KOC-213f58298055835675 KH 4
Gm99Glyma13g05520.3IMP3gmIMP3/KOC-213f58298055835675 KH 4
Gm99Glyma18g49600.1IMP3gmIMP3/KOC-318f5897338758978191 KH 4
Gm99Glyma19g02840.1IMP3gmIMP3/KOC-419f28006722806714 KH 4
Gm99Glyma19g02840.2IMP3gmIMP3/KOC-419f28006722803842 KH 4
Gm99Glyma19g02840.3IMP3gmIMP3/KOC-419f28006722806714 KH 4
Gm180Glyma08g35510.1RBM5gmRBM5-18f3274700232754498 G-patch 1; RRM 2;
Gm180Glyma16g18030.1RBM5gmRBM5-216r1966989619677729 G-patch 1; RRM 2;
Gm180Glyma16g18030.2RBM5gmRBM5-316r1966989619677729 G-patch 1; RRM 2;
Gm184Glyma17g24130.1PMSCL2gmPMSCL2-1a17r2438380824395062 3_5_exonuc 1; HRDC
Gm184Glyma19g29260.1PMSCL2gmPMSCL2-1b19f3683939336844345 3_5_exonuc 1; HRDC
Gm207Glyma07g00450.1DKFZP586O0120gmDKFZP586O0120-17r197751199657 DUF1754 1
Gm207Glyma07g00450.2DKFZP586O0120gmDKFZP586O0120-17r197751199657 DUF1754 1
Gm207Glyma07g00450.3DKFZP586O0120gmDKFZP586O0120-17r197751199657 DUF1754 1
Gm207Glyma08g23980.1DKFZP586O0120gmDKFZP586O0120-28f1825818218260069 DUF1754 1
Gm261Glyma05g34070.1RACK1Asc1pgmRACK1a-15r3851127938513182 WD40 5
Gm261Glyma08g05610.1RACK1Asc1pgmRACK1a-28f40074414009512 WD40 5
Gm289Glyma11g36120.1AcinusLgmAcinusL-111r3763802937642107 SAP 1
Gm289Glyma18g02310.1AcinusLgmAcinusL-218f14603211464440 SAP 1
Gm294Glyma05g30430.1hSmu-1/FLJ10805gmSmu-1a5f3581705435825510
Gm294Glyma05g30430.2hSmu-1/FLJ10805gmSmu-1a5f3581705435825510
Gm294Glyma08g13560.1hSmu-1/FLJ10805gmSmu-1b8f99196459927883
Gm294Glyma08g13560.2hSmu-1/FLJ10805gmSmu-1b8f99196459926803
Gm334Glyma07g02170.1TIP-49Rvb1pgmTIP49-17r15037131507784
Gm334Glyma08g21830.1TIP-49Rvb1pgmTIP49-28r1661675816620613
Gm340Glyma13g29290.1UBL5pHub1pgmUBL5a-113f3220699632207991
Gm340Glyma15g09800.1UBL5pHub1pgmUBL5a-215r70287547030381
Gm343Glyma08g41440.1KIAA1604gmKIAA1604-18f4140459841409306
Gm343Glyma08g41440.2KIAA1604gmKIAA1604-18f4140463541409668
Gm343Glyma13g24660.1KIAA1604gmKIAA1604-213f2799574828000215
Gm343Glyma18g14770.1KIAA1604gmKIAA1604-318r1472500714730198
Gm406Glyma11g10910.1CA150gmCA150-111f77804067790594
Gm406Glyma11g10910.2CA150gmCA150-111f77804067790597
Gm406Glyma11g10980.1CA150gmCA150-211r78179627828199
Gm406Glyma12g03180.1CA150gmCA150-212r20806432094871
Gm408Glyma02g47660.1DGSI_proteingmDGCR14-12f5117885251180575
Gm408Glyma14g01000.1DGSI_proteingmDGCR14-214r525064526793
Gm465Glyma08g16200.1SF4/F23858gmSF4-18r1182199311829002
Gm465Glyma15g42690.1SF4/F23858gmSF4-215r5012783250134736
Gm473Glyma13g32150.1NOSIPgmNOSIP-113r3439912234402399
Gm473Glyma15g07150.1NOSIPgmNOSIP-215f49970534999795
Gm476Glyma02g08060.1TFIP11/TIP39gmTFIP11/TIP39a-12f63172546322197
Gm476Glyma16g27070.1TFIP11/TIP39gmTFIP11/TIP39a-216f3111015931112663
Gm484Glyma08g45090.1TIP-48gmRuvB/TIP48a-18r4453910144542330
Gm484Glyma18g07830.1TIP-48gmRuvB/TIP48a-218f65633816565740
Gm544Glyma03g36130.1PUF60gmCP33/PUF60like-13r4315665643158982
Gm544Glyma19g38790.1PUF60gmCP33/PUF60like-219r4564522245647147
Gm552Glyma20g39280.1Ku70gmKu7020f4664676646659627
Gm554Glyma03g02920.1ZNF183gmZNF183a-13f27392232741663
Gm554Glyma05g37520.1ZNF183gmZNF183a-25r4109154041096109
Gm554Glyma05g37520.2ZNF183gmZNF183a-25r4109154041096543
Gm556Glyma05g28420.1MFAP1gmMFAP1a-15r3424342934247512
Gm556Glyma08g11430.1MFAP1gmMFAP1a-28r83175748321506
Gm633Glyma05g32110.1MGC4238gmMORG1-15r3708321637085973
Gm633Glyma08g15400.1MGC4238gmMORG1-28r1117248111176005
Gm643Glyma06g46220.1PMSCL2gmPMSCL2-16r4887554148883384
Gm643Glyma12g10530.1PMSCL2gmPMSCL2-212f84755738487213
Gm644Glyma09g08650.1PMSCL2gmRED-19f79751687980550
Gm644Glyma15g20260.1PMSCL2gmRED-215f1809613318101567
Gm646Glyma19g05440.1FLJ90157/DKFZp434E22gmPSP119f58839435894257
Gm649Glyma13g33280.1FLJ10374gmCWF16-113r3515706335162136
Gm649Glyma15g39810.1FLJ10374gmCWF16-215f4666577246674881
Gm649Glyma15g39810.2FLJ10374gmCWF16-215f4666577246674881
Gm651Glyma03g34590.1CactingmCactin-13f4197746141983284
Gm651Glyma13g21200.1CactingmCactin-213f2470408724710123
Gm651Glyma19g37280.1CactingmCactin-319f4448052844486124
Gm748Glyma04g41520.1KIAA0853gmKIAA0853-14f4738621747393990
Gm748Glyma06g13300.1KIAA0853gmKIAA0853-16r1045553110462637
Gm749Glyma10g42950.1FLJ10634gmCAJ1/FLJ10634-110f4979442949797787
Gm749Glyma20g24050.1FLJ10634gmCAJ1/FLJ10634-220r3374940133754004
Gm749Glyma20g24050.2FLJ10634gmCAJ1/FLJ10634-220r3375150833754004
Gm750Glyma05g07740.1FLJ10206gmFLJ10206-15r77261307737892
Gm750Glyma17g13270.1FLJ10206gmFLJ10206-217f1014178910153590
Gm871Glyma07g07730.1MGC13125Cwc26pgmMGC131257r64044876410383
Gm977Glyma12g31530.1SPF31gmSPF31/Jiv-1 12f3512538335131032
Gm977Glyma13g38860.1SPF31gmSPF31/Jiv-2 13r3957809739583397
Gm1203Glyma05g37050.1NuMAgmCIP1/gmNuMA-15r4074196140745942
Gm1203Glyma08g02510.1NuMAgmCIP1/gmNuMA-28f17270591734623
Lj70LjSGA_015054.2RNPC2ljNPC2a/ljNPC2b RRM 2
Lj99LjSGA_002278.2IMP3ljIMP3/KOC-1 KH 4
Lj99chr1.CM0141.280.ncIMP3ljIMP3/KOC-21f4110388641106308 KH 4
Lj180LjSGA_014745.1RBM5ljRBM5-1 G-patch 1; RRM 2;
Lj180LjSGA_021297.1RBM5ljRBM5-2 G-patch 1; RRM 2;
Lj184chr1.LjT38H23.70.ndPMSCL2ljPMSCL2-11r6583768765843040 3_5_exonuc 1; HRDC
Lj207LjSGA_024145.1DKFZP586O0120ljDKFZP586O0120 DUF1754 1
Lj261chr4.CM0042.2090.ncRACK1Asc1pljRACK1a4f6812544768127109 WD40 5
Lj289LjSGA_016437.2AcinusLljAcinusL-1 SAP 1
Lj289LjSGA_079569.1AcinusLljAcinusL-2 SAP 1
Lj294LjSGA_052045.1hSmu-1/FLJ10805ljSmu-1a
Lj294chr3.CM0135.400.ndhSmu-1/FLJ10805ljSmu-1b3f8494455684945153
Lj334chr1.CM0195.50.ndTIP-49Rvb1pljTIP49-11r2745866627462849
Lj340chr3.LjT10E18.50.ncUBL5pHub1pljUBL5a3f2897210628972324
Lj343LjT48C01.160.ndKIAA1604ljKIAA1604-1
Lj343LjT48C01.170.ndKIAA1604ljKIAA1604-2
Lj406LjSGA_029906.1CA150ljCA150-1
Lj406LjSGA_056466.1CA150ljCA150-2
Lj465chr3.LjT46L11.80.ncSF4/F23858ljSF43r1094709610954154
Lj473LjSGA_085754.1NOSIPljNOSIP
Lj476LjSGA_016567.2TFIP11/TIP39ljTFIP11/TIP39a
Lj484LjSGA_071984.1TIP-48ljRuvB/TIP48a-1
Lj484chr6.LjT30N23.70.ndTIP-48ljRuvB/TIP48a-26r2131671021318944
Lj544chr1.CM0361.390.ncPUF60ljCP33/PUF60like-11r7748208677483849
Lj544chr5.CM0571.170.ndPUF60ljCP33/PUF60like-25f1709222617093946
Lj552chr5.LjT42F22.120.ncKu70ljKu705f6280923462823640
Lj554chr1.CM0088.900.ncZNF183ljZNF183a1r425996427395
Lj556LjSGA_009527.1MFAP1ljMFAP1a-1
Lj556LjSGA_077056.1MFAP1ljMFAP1a-2
Lj633chr4.CM0042.1800.ndMGC4238ljMORG14f6793408467936424
Lj643LjT10F13.180.ndPMSCL2ljPMSCL2-3
Lj644chr6.CM0013.200.ndPMSCL2ljRED6r4195936341963448
Lj646LjSGA_040056.1FLJ90157/DKFZp434E22ljPSP1
Lj649LjSGA_081380.1FLJ10374ljCWF16-1
Lj651LjSGA_016052.1CactinljCactin
Lj748chr1.CM0496.70.ndKIAA0853ljKIAA08531r76832407689952
Lj749chr5.LjT39E05.240.ndFLJ10634ljCAJ1/FLJ106345f6034348260344116
Lj750LjSGA_018392.1FLJ10206ljFLJ10206
Lj871chr5.CM0095.210.ndMGC13125Cwc26pljMGC131255f4416568344169649
Lj1203chr4.CM0025.150.ndNuMAljCIP1/ljNuMA4f6355067463552843
Mt54IMGA|CT967303_24.2CDCL2_p110mtCDCL2p110-13r2426693024269249 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Mt70IMGA|AC137522_14.2RNPC2mtNPC2a/mtNPC2b4f3303648533042576 RRM 2
Mt70IMGA|CU041253_29.2RNPC2mtNPC2a/mtNPC2b3f3455431534559382 RRM 2
Mt99IMGA|AC122724_34.2IMP3mtIMP3/KOC-16f19173781922370 KH 4
Mt99IMGA|AC148485_39.2IMP3mtIMP3/KOC-2 KH 4
Mt184IMGA|AC148965_27.2PMSCL2mtPMSCL2-1a7f2267924922679876 3_5_exonuc 1; HRDC
Mt184IMGA|AC148965_33.2PMSCL2mtPMSCL2-1b7f2268119622686698 3_5_exonuc 1; HRDC
Mt261IMGA|AC150743_39.2RACK1Asc1pmtRACK1a4f3886976338870711 WD40 5
Mt294IMGA|AC142394_45.2hSmu-1/FLJ10805mtSmu-1a3r1155456311566822
Mt294IMGA|AC147435_58.2hSmu-1/FLJ10805mtSmu-1b3r1164051411652773
Mt343IMGA|AC186676_9.2KIAA1604mtKIAA1604-17f2161056521611290
Mt343IMGA|CT963129_18.2KIAA1604mtKIAA1604-23f39022163902678
Mt408IMGA|CR955006_19.2DGSI_proteinmtDGCR145f3603450736036082
Mt476IMGA|CU151874_5.1TFIP11/TIP39mtTFIP11/TIP39a7f1403179014033723
Mt544IMGA|AC202362_16.1PUF60mtCP33/PUF60like1f218619221289
Mt552IMGA|AC149471_38.2Ku70mtKu701f3090964630914047
Mt554IMGA|AC126016_11.2ZNF183mtZNF183a-17f2984897229851070
Mt554IMGA|AC145329_30.2ZNF183mtZNF183a-27r2974789029749987
Mt633IMGA|AC148821_34.2MGC4238mtMORG1-14r3309001333093172
Mt633IMGA|AC203549_20.1MGC4238mtMORG1-2
Mt649IMGA|AC157535_30.2FLJ10374mtCWF16-18r24940132502536
Mt651IMGA|AC174301_41.2CactinmtCactin1r1498517214987431
Os54LOC_Os02g39010.1CDCL2_p110osCDCL2p110-12f2355640723560284 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Os54LOC_Os02g39010.2CDCL2_p110osCDCL2p110-12f2355640723560284 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Os54LOC_Os02g39010.3CDCL2_p110osCDCL2p110-12f2355640723560284 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Os54LOC_Os04g41100.1CDCL2_p110osCDCL2p110-14f2418665324192932 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Os54LOC_Os04g41100.2CDCL2_p110osCDCL2p110-14f2418665324192932 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Os54LOC_Os04g41100.3CDCL2_p110osCDCL2p110-14f2418665324192932 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Os54LOC_Os04g41100.4CDCL2_p110osCDCL2p110-14f2418665324192932 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Os54LOC_Os04g41100.5CDCL2_p110osCDCL2p110-14f2418665324192932 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Os54LOC_Os04g41100.6CDCL2_p110osCDCL2p110-14f2418665624192932 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Os70LOC_Os03g05830.1RNPC2osNPC2a/osNPC2b3r29218342930549 RRM 2
Os70LOC_Os10g30370.1RNPC2osNPC2a/osNPC2b10f1571085015716786 RRM 2
Os70LOC_Os10g30370.2RNPC2osNPC2a/osNPC2b10f1570924015716786 RRM 2
Os99LOC_Os03g25970.1IMP3osIMP3/KOC3r1487067414875303 KH 4
Os99LOC_Os03g25970.2IMP3osIMP3/KOC3r1487067414875303 KH 4
Os180LOC_Os02g07070.1RBM5osRBM52r36236053631548 G-patch 1; RRM 2;
Os180LOC_Os02g07070.2RBM5osRBM52r36236473631548 G-patch 1; RRM 2;
Os180LOC_Os02g07070.3RBM5osRBM52r36248253631548 G-patch 1; RRM 2;
Os184LOC_Os03g06190.1PMSCL2osPMSCL2-1a3f31028303108799 3_5_exonuc 1; HRDC
Os184LOC_Os10g30100.1PMSCL2osPMSCL2-1b10r1556667315573135 3_5_exonuc 1; HRDC
Os207LOC_Os02g49530.1DKFZP586O0120osDKFZP586O01202r3027047130273458 DUF1754 1
Os207LOC_Os02g49530.2DKFZP586O0120osDKFZP586O01202r3027047130273458 DUF1754 1
Os261LOC_Os01g49290.1RACK1Asc1posRACK1a1f2832975628332348 WD40 5
Os289LOC_Os03g26630.1AcinusLosAcinusL3r1521286015217717 SAP 1
Os289LOC_Os03g26630.2AcinusLosAcinusL3r1521284415217717 SAP 1
Os294LOC_Os01g21940.1hSmu-1/FLJ10805osSmu-11r1230214412308409
Os334LOC_Os01g62040.1TIP-49Rvb1posTIP49-11f3590191735907283
Os334LOC_Os01g62040.2TIP-49Rvb1posTIP49-11f3590192935907283
Os334LOC_Os07g08170.1TIP-49Rvb1posTIP49-27r41496884155067
Os340LOC_Os02g41820.1UBL5pHub1posUBL5a-12r2514107625143076
Os340LOC_Os11g04880.1UBL5pHub1posUBL5a-211f20704102073046
Os343LOC_Os11g05394.1KIAA1604osKIAA1604-111r24143812419267
Os343LOC_Os12g15420.1KIAA1604osKIAA1604-111r24143812419269
Os406LOC_Os10g34380.1CA150osCA15010r1824967918260338
Os408LOC_Os06g30710.1DGSI_proteinosDGCR146f1781108817815175
Os408LOC_Os06g30710.2DGSI_proteinosDGCR146f1781106117814617
Os408LOC_Os06g30710.3DGSI_proteinosDGCR146f1781106117815175
Os465LOC_Os09g10930.1SF4/F23858osSF49f60154466019410
Os465LOC_Os09g10930.2SF4/F23858osSF49f60153886019410
Os473LOC_Os03g17170.1NOSIPosNOSIP3f95521219554167
Os476LOC_Os12g42140.1TFIP11/TIP39osTFIP11/TIP39a12r2609036726093235
Os484LOC_Os06g08770.1TIP-48osRuvB/TIP48a6r43872104390754
Os544LOC_Os07g06450.1PUF60osCP33/PUF60like7r31216123123605
Os552LOC_Os07g08729.1Ku70osKu707f44842074495252
Os554LOC_Os02g19804.1ZNF183osZNF183a2f1157848511583587
Os556LOC_Os02g17870.1MFAP1osMFAP1a2r1035170410354070
Os633LOC_Os02g33860.1MGC4238osMORG12f2017634520180268
Os643LOC_Os07g32890.1PMSCL2osPMSCL2-37r1965712619667113
Os644LOC_Os11g04950.1PMSCL2osRED-111r21080082114673
Os644LOC_Os12g04940.1PMSCL2osRED-212r21275742134180
Os646LOC_Os06g30020.1FLJ90157/DKFZp434E22osPSP16f1727173217279408
Os649LOC_Os01g40610.1FLJ10374osCWF16-11f2293088322936228
Os651LOC_Os03g58590.1CactinosCactin3f3335685633363499
Os748LOC_Os01g46710.1KIAA0853osKIAA08531r2660086026607432
Os749LOC_Os03g04400.1FLJ10634osCAJ1/FLJ106343r20176722021076
Os750LOC_Os06g29400.1FLJ10206osFLJ102066r1682460316835212
Os871LOC_Os08g08080.1MGC13125Cwc26posMGC13125-18f45854814590242
Os871LOC_Os08g08080.2MGC13125Cwc26posMGC13125-28f45854864590236
Os977LOC_Os03g15480.1SPF31osSPF31/Jiv 3f85003028504614
Pp54gw1.11.54.1CDCL2_p110ppCDCL2p110-111f340348341679 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Pp70estExt_fgenesh1_pg.C_2070055RNPC2ppNPC2a/ppNPC2b207r681387685260 RRM 2
Pp70estExt_gwp_gw1.C_3320014RNPC2ppNPC2a/ppNPC2b332f121216124132 RRM 2
Pp99gw1.36.181.1IMP3ppIMP3/KOC36r561485563794 KH 4
Pp180estExt_fgenesh1_pg.C_320174RBM5ppRBM5-132r21916952198982 G-patch 1; RRM 2;
Pp180fgenesh1_pm.scaffold_40000018RBM5ppRBM5-240f466837472406 G-patch 1; RRM 2;
Pp184e_gw1.430.3.1PMSCL2ppPMSCL2-1430r188391192329 3_5_exonuc 1; HRDC
Pp207e_gw1.58.172.1DKFZP586O0120ppDKFZP586O0120-158f499477499830 DUF1754 1
Pp207jgi|Phypa1_1|39455|gw1.59.213.1DKFZP586O0120ppDKFZP586O0120-2 DUF1754 1
Pp261estExt_fgenesh1_pg.C_150112RACK1Asc1pppRACK1a-115r13027681303718 WD40 5
Pp261estExt_Genewise1.C_2590023RACK1Asc1pppRACK1a-2259f424857425807 WD40 5
Pp261estExt_Genewise1.C_2760003RACK1Asc1pppRACK1a-3276f1259513545 WD40 5
Pp289estExt_fgenesh1_pg.C_2710053AcinusLppAcinusL-1271r480875484183 SAP 1
Pp289estExt_fgenesh2_pg.C_890063AcinusLppAcinusL-289f869687873173 SAP 1
Pp294estExt_gwp_gw1.C_1360127hSmu-1/FLJ10805ppSmu-1a136f914214919627
Pp294estExt_Genewise1.C_310051hSmu-1/FLJ10805ppSmu-1b31f370847376153
Pp334fgenesh1_pg.scaffold_4000037TIP-49Rvb1pppTIP494r600396604200
Pp340estExt_Genewise1.C_3760042UBL5pHub1pppUBL5a376f285312285533
Pp343estExt_fgenesh1_pg.C_730012KIAA1604ppKIAA160473r5921161322
Pp406estExt_Genewise1.C_390200CA150ppCA150-139f16628131669758
Pp406fgenesh1_pg.scaffold_2000159CA150ppCA150-22f15583041565992
Pp408estExt_fgenesh1_pg.C_2290024DGSI_proteinppDGCR14229r346646348829
Pp465e_gw1.2.614.1SF4/F23858ppSF42f907869910543
Pp473estExt_fgenesh1_pm.C_2200004NOSIPppNOSIP-1220r386595388103
Pp473estExt_gwp_gw1.C_2580008NOSIPppNOSIP-2258f100076101280
Pp476e_gw1.162.15.1TFIP11/TIP39ppTFIP11/TIP39a-1162r519978522539
Pp476estExt_gwp_gw1.C_2920010TFIP11/TIP39ppTFIP11/TIP39a-2292r7728079862
Pp484estExt_fgenesh1_pg.C_2550039TIP-48ppRuvB/TIP48a-1255r558789560924
Pp484fgenesh1_pm.scaffold_402000007TIP-48ppRuvB/TIP48a-2402r169250171181
Pp552fgenesh1_pm.scaffold_299000002Ku70ppKu70299f1084316519
Pp554estExt_gwp_gw1.C_1140075ZNF183ppZNF183a114r473523475000
Pp556estExt_fgenesh1_pg.C_140117MFAP1ppMFAP1a14r12270631228883
Pp633fgenesh1_pm.scaffold_427000004MGC4238ppMORG1427r7342876066
Pp643gw1.17.31.1PMSCL2ppPMSCL2-317r22033282208154
Pp644estExt_gwp_gw1.C_3000034PMSCL2ppRED300r336183340430
Pp646estExt_fgenesh1_pg.C_620092FLJ90157/DKFZp434E22ppPSP162r13119811315204
Pp649e_gw1.294.23.1FLJ10374ppCWF16-1294r527858529975
Pp651estExt_gwp_gw1.C_2800025CactinppCactin280f251350253236
Pp749gw1.8.103.1FLJ10634ppCAJ1/FLJ106348r26953152697010
Pp750estExt_fgenesh1_pg.C_3090029FLJ10206ppFLJ10206309f298414306614
Pp871fgenesh1_pm.scaffold_74000006MGC13125Cwc26pppMGC1312574f313690315387
Pp977estExt_fgenesh1_pg.C_3600017SPF31ppSPF31/Jiv 360f292674293408
Pt54jgi|Poptr1_1|420612|gw1.VIII.2040.1CDCL2_p110ptCDCL2p110-18r1201902412022136 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Pt54jgi|Poptr1_1|821837|estExt_fgenesh4_pg.C_LG_X0468CDCL2_p110-ptCDCL2p110-110r60622736065713 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Pt70jgi|Poptr1_1|215702|gw1.VII.7.1RNPC2ptNPC2a/ptNPC2b7f1190689411915334 RRM 2
Pt70jgi|Poptr1_1|648812|grail3.0045020701RNPC2ptNPC2a/ptNPC2b4r1599441515997365 RRM 2
Pt70jgi|Poptr1_1|716366|estExt_Genewise1_v1.C_LG_V4376RNPC2ptNPC2a/ptNPC2b5f64562016463900 RRM 2
Pt99jgi|Poptr1_1|194999|gw1.IV.88.1IMP3ptIMP3/KOC-14f1234422312346714 KH 4
Pt99jgi|Poptr1_1|778532|fgenesh4_pg.C_LG_XVII000411IMP3ptIMP3/KOC-217f49770174979527 KH 4
Pt180jgi|Poptr1_1|289113|gw1.44.326.1RBM5ptRBM5-144r17131491721263 G-patch 1; RRM 2;
Pt180jgi|Poptr1_1|800597|fgenesh4_pm.C_LG_IV000284RBM5ptRBM5-24r73607607370841 G-patch 1; RRM 2;
Pt184jgi|Poptr1_1|241881|gw1.XIII.2130.1PMSCL2ptPMSCL2-1a13f46442614653653 3_5_exonuc 1; HRDC
Pt184jgi|Poptr1_1|248751|gw1.XIX.1151.1PMSCL2ptPMSCL2-1b19f55780345587242 3_5_exonuc 1; HRDC
Pt207jgi|Poptr1_1|209784|gw1.V.5185.1DKFZP586O0120ptDKFZP586O0120-15f1113527011136738 DUF1754 1
Pt207jgi|Poptr1_1|660030|grail3.0106002601DKFZP586O0120ptDKFZP586O0120-210r2012009820120382 DUF1754 1
Pt261jgi|Poptr1_1|574969|eugene3.00150364RACK1Asc1pptRACK1a-115f35246633526446 WD40 5
Pt261jgi|Poptr1_1|834267|estExt_fgenesh4_pm.C_LG_XII0164RACK1Asc1pptRACK1a-212r41584004160101 WD40 5
Pt289jgi|Poptr1_1|558581|eugene3.00050196AcinusLptAcinusL-15f16550771658909 SAP 1
Pt289jgi|Poptr1_1|718854|estExt_Genewise1_v1.C_LG_VII1973AcinusLptAcinusL-27f44333514437500 SAP 1
Pt294jgi|Poptr1_1|823135|estExt_fgenesh4_pg.C_LG_XI1348hSmu-1/FLJ10805ptSmu-111r1469656014702183
Pt334jgi|Poptr1_1|293726|gw1.66.399.1TIP-49Rvb1pptTIP4966f960864965115
Pt334jgi|Poptr1_1|556835|eugene3.00090095TIP-49Rvb1pptTIP499r550086555162
Pt340jgi|Poptr1_1|563737|eugene3.00080332UBL5pHub1pptUBL5a-18r19803241980545
Pt340jgi|Poptr1_1|680026|grail3.0066020701UBL5pHub1pptUBL5a-266f17598461760067
Pt343jgi|Poptr1_1|577016|eugene3.00161151KIAA1604ptKIAA160416f1150464711509821
Pt406jgi|Poptr1_1|564188|eugene3.00080783CA150ptCA1508f52982555301796
Pt408jgi|Poptr1_1|552692|eugene3.00002007DGSI_proteinptDGCR14-12f1830679218308336
Pt408jgi|Poptr1_1|775129|fgenesh4_pg.C_LG_XIV001039DGSI_proteinptDGCR14-214r90496279051177
Pt465jgi|Poptr1_1|173293|gw1.I.1893.1SF4/F23858ptSF4-11f1959396119598480
Pt465jgi|Poptr1_1|821392|estExt_fgenesh4_pg.C_LG_IX0951SF4/F23858ptSF4-29r64089586413509
Pt473jgi|Poptr1_1|568327|eugene3.00110341NOSIPptNOSIP-111r33902733392530
Pt473jgi|Poptr1_1|800358|fgenesh4_pm.C_LG_IV000045NOSIPptNOSIP-24r13491891351342
Pt473jgi|Poptr1_1|829094|estExt_fgenesh4_pg.C_24050001NOSIPptNOSIP-32405r9153116
Pt476jgi|Poptr1_1|574017|eugene3.00190491TFIP11/TIP39ptTFIP11/TIP39a19f62160576218129
Pt476jgi|Poptr1_1|807023|fgenesh4_pm.C_LG_XIII000323TFIP11/TIP39ptTFIP11/TIP39a13r65570836559779
Pt484jgi|Poptr1_1|257127|gw1.XVI.3066.1TIP-48ptRuvB/TIP48a-116r85305968533019
Pt484jgi|Poptr1_1|282331|gw1.28.905.1TIP-48ptRuvB/TIP48a-228f28498432852007
Pt544jgi|Poptr1_1|416424|gw1.VI.797.1PUF60ptCP33/PUF60like-16r1012393910125598
Pt544jgi|Poptr1_1|576481|eugene3.00160616PUF60ptCP33/PUF60like-216f47505674752461
Pt552jgi|Poptr1_1|235497|gw1.XI.3477.1Ku70ptKu7011r1012420310135050
Pt554jgi|Poptr1_1|731318|estExt_Genewise1_v1.C_LG_XIV1660ZNF183ptZNF183a14r34011323402354
Pt556jgi|Poptr1_1|809557|fgenesh4_pm.C_LG_XIX000122MFAP1ptMFAP1a-119r57226345724882
Pt556jgi|Poptr1_1|834576|estExt_fgenesh4_pm.C_LG_XIII0270MFAP1ptMFAP1a-213r49110934913518
Pt633jgi|Poptr1_1|815667|estExt_fgenesh4_pg.C_LG_I2540MGC4238ptMORG11f2623222226234416
Pt643jgi|Poptr1_1|409246|gw1.II.581.1PMSCL2ptPMSCL2-12f1952683819527977
Pt643jgi|Poptr1_1|755903|fgenesh4_pg.C_LG_II002083PMSCL2ptPMSCL2-22f1953338119534122
Pt644jgi|Poptr1_1|778660|fgenesh4_pg.C_LG_XVIII000028PMSCL2ptRED18r428535433068
Pt646jgi|Poptr1_1|266119|gw1.123.141.1FLJ90157/DKFZp434E22ptPSP1-1123f427975432346
Pt646jgi|Poptr1_1|759262|fgenesh4_pg.C_LG_IV000890FLJ90157/DKFZp434E22ptPSP1-24r86225708628041
Pt649jgi|Poptr1_1|728081|estExt_Genewise1_v1.C_LG_XI3018FLJ10374ptCWF16-111r75440597547457
Pt651jgi|Poptr1_1|589536|eugene3.00280272CactinptCactin28f28694952872822
Pt748jgi|Poptr1_1|574762|eugene3.00150157KIAA0853ptKIAA085315r10250041032171
Pt749jgi|Poptr1_1|557051|eugene3.00090311FLJ10634ptCAJ1/FLJ106349f18760581876984
Pt750jgi|Poptr1_1|569839|eugene3.00120492FLJ10206ptFLJ1020612r52194595227024
Pt871jgi|Poptr1_1|264661|gw1.118.149.1MGC13125Cwc26pptMGC13125118f540264546059
Pt977jgi|Poptr1_1|821615|estExt_fgenesh4_pg.C_LG_IX1388SPF31ptSPF31/Jiv-1 9r1005809010063697
Pt977jgi|Poptr1_1|829583|estExt_fgenesh4_pm.C_LG_I0582SPF31ptSPF31/Jiv-2 1r1551445515520151
Pt1203jgi|Poptr1_1|554465|eugene3.00031098NuMAptCIP1/ptNuMA-13f1278559412789615
Pt1203jgi|Poptr1_1|640386|grail3.0008039601NuMAptCIP1/ptNuMA-21r68800896883313
Sb54Sb06g020890.2CDCL2_p110sbCDCL2p110-14f5500730655010612 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Sb54Sb04g025180.1CDCL2_p110sbCDCL2p110-16f5029642750301199 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Sb70Sb01g046740.1RNPC2sbNPC2a/sbNPC2b1r2439549124402150 RRM 2
Sb70Sb01g021020.1RNPC2sbNPC2a/sbNPC2b1f6988648169893153 RRM 2
Sb99Sb01g034070.3IMP3sbIMP3/KOC1f5746096057465601 KH 4
Sb180Sb02g010740.1RBM5sbRBM5-12r1672242516729439 G-patch 1; RRM 2;
Sb180Sb03g033240.1RBM5sbRBM5-23r6158118561590238 G-patch 1; RRM 2;
Sb184Sb01g021230.1PMSCL2sbPMSCL2-1a1f2475781324764766 3_5_exonuc 1; HRDC
Sb184Sb01g046585.1PMSCL2sbPMSCL2-1b1r6974976169755492 3_5_exonuc 1; HRDC
Sb207Sb04g029240.1DKFZP586O0120sbDKFZP586O0120-14f5924576359247209 DUF1754 1
Sb207Sb04g000960.1DKFZP586O0120sbDKFZP586O0120-24f797151800603 DUF1754 1
Sb261Sb09g027690.1RACK1Asc1psbRACK1a-19f5676573056768070 WD40 5
Sb261Sb03g031520.1RACK1Asc1psbRACK1a-23f5989036259892553 WD40 5
Sb289Sb01g033900.2AcinusLsbAcinusL1f5731978957324770 SAP 1
Sb294Sb03g013120.1hSmu-1/FLJ10805sbSmu-13r1594569115951359
Sb334Sb03g039200.1TIP-49Rvb1psbTIP49-13f6693607666940786
Sb334Sb03g039200.1TIP-49Rvb1psbTIP49-23f6693607666940786
Sb340Sb08g001090.1UBL5pHub1psbUBL5a-18r10323591035193
Sb340Sb04g026620.1UBL5pHub1psbUBL5a-24r5651918156519402
Sb343Sb03g029810.1KIAA1604sbKIAA16043f5805996758066160
Sb406Sb01g018930.1CA150sbCA1501f1987342519883753
Sb408Sb02g039100.1DGSI_proteinsbDGCR142r7322376473225607
Sb465Sb02g037250.2SF4/F23858sbSF42f7159421671599202
Sb473Sb01g039130.1NOSIPsbNOSIP1r6257259262574275
Sb476Sb08g021110.1TFIP11/TIP39sbTFIP11/TIP39a8f5256998152572884
Sb484Sb02g037530.1TIP-48sbRuvB/TIP48a2f7180539571808488
Sb544Sb02g003310.1PUF60sbCP33/PUF60like2r37713303773294 Sm 1
Sb552Sb02g000480.1Ku70sbKu70-12r433696443723
Sb552Sb02g004740.1Ku70sbKu70-22f54724535484548
Sb554Sb04g009270.1ZNF183sbZNF183a4f1139470711399775
Sb556Sb05g002790.2MFAP1sbMFAP1a5r29937792995648
Sb633Sb04g022240.1MGC4238sbMORG14f5166597451669769
Sb643Sb02g034580.1PMSCL2sbPMSCL2-32r6911493469121702
Sb644Sb08g001030.1PMSCL2sbRED-18f962769968929
Sb644Sb05g002755.1PMSCL2sbRED-25r29413022946616
Sb646Sb04g023010.1FLJ90157/DKFZp434E22sbPSP14f5266789152675063
Sb649Sb03g026390.1FLJ10374sbCWF16-13f5318013353182549
Sb651Sb01g004930.1CactinsbCactin1r40251324030964
Sb748Sb03g029860.1KIAA0853sbKIAA08533r5811382558119660
Sb749Sb01g047860.1FLJ10634sbCAJ1/FLJ106341f7098853370991252
Sb750Sb10g014430.1FLJ10206sbFLJ1020610f2355100123566932
Sb871Sb10g002430.1MGC13125Cwc26psbMGC1312510r21005242104953
Sb977Sb01g040420.1SPF31sbSPF31/Jiv 1r6377679463780999
Vv54GSVIVT00017899001CDCL2_p110vvCDCL2p110-117r13316631336891 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Vv54GSVIVT00035090001CDCL2_p110vvCDCL2p110-10f32569523266735 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Vv70GSVIVT00019345001RNPC2vvNPC2a/vvNPC2b7f1327648913293150 RRM 2
Vv70GSVIVT00036145001RNPC2vvNPC2a/vvNPC2b3r18122051833454 RRM 2
Vv99GSVIVT00020994001IMP3vvIMP3/KOC14f1890029818905061 KH 4
Vv180GSVIVT00015806001RBM5vvRBM52f68154366829646 G-patch 1; RRM 2;
Vv184GSVIVT00003820001PMSCL2vvPMSCL2-18r20876382125699 3_5_exonuc 1; HRDC
Vv261GSVIVT00017791001RACK1Asc1pvvRACK1a17f25394912542063 WD40 5
Vv289GSVIVT00015280001AcinusLvvAcinusL-118r39256953931018 SAP 1
Vv289GSVIVT00019432001AcinusLvvAcinusL-27f1243239312437207 SAP 1
Vv294GSVIVT00016018001hSmu-1/FLJ10805vvSmu-117r1053319310557710
Vv334GSVIVT00024530001TIP-49Rvb1pvvTIP496r36279603634906
Vv343GSVIVT00036713001KIAA1604vvKIAA16040r11837321203077
Vv406GSVIVT00021245001CA150vvCA1501f1331244913356408
Vv408GSVIVT00029145001DGSI_proteinvvDGCR1412f95867849588298
Vv465GSVIVT00008843001SF4/F23858vvSF413f1490067314906821
Vv473GSVIVT00005291001NOSIPvvNOSIP-10f106293900106299108
Vv473GSVIVT00011001001NOSIPvvNOSIP-20f7403659574041770
Vv476GSVIVT00013882001TFIP11/TIP39vvTFIP11/TIP39a16r345293347884
Vv484GSVIVT00010591001TIP-48vvRuvB/TIP48a7f1029505610305851
Vv544GSVIVT00003533001PUF60vvCP33/PUF60like0r2701404227016611
Vv552GSVIVT00033559001Ku70vvKu705f1809979018126861
Vv556GSVIVT00031419001MFAP1vvMFAP1a11f1319017413194516
Vv633GSVIVT00034114001MGC4238vvMORG19f13751971382621
Vv643GSVIVT00025875001PMSCL2vvPMSCL2-312f73473377355119
Vv644GSVIVT00016370001PMSCL2vvRED11r389231399495
Vv646GSVIVT00030264001FLJ90157/DKFZp434E22vvPSP1-11f24553012461693
Vv646GSVIVT00038161001FLJ90157/DKFZp434E22vvPSP1-214r1145481011476621
Vv649GSVIVT00010394001FLJ10374vvCWF16-10r6495553164967592
Vv651GSVIVT00000554001CactinvvCactin8r1728841117297960
Vv748GSVIVT00006751001KIAA0853vvKIAA0853-12f12953611300093
Vv748GSVIVT00037112001KIAA0853vvKIAA0853-216f68654306870028
Vv749GSVIVT00038614001FLJ10634vvCAJ1/FLJ106343r80010318006471
Vv750GSVIVT00017597001FLJ10206vvFLJ1020617f46807654696605
Vv871GSVIVT00015807001MGC13125Cwc26pvvMGC131252r67805236807252
Vv977GSVIVT00007486001SPF31vvSPF31/Jiv 0r4675203346772081
Vv1203GSVIVT00002458001NuMAvvCIP1/vvNuMA2f939838943857
Zm54GRMZM2G115755_T01CDCL2_p110zmCDCL2p110-15f181047686181050996 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Zm54GRMZM2G139038_T01CDCL2_p110zmCDCL2p110-12r3567847535683246 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Zm54GRMZM2G139038_T02CDCL2_p110zmCDCL2p110-12r3567848235683246 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Zm54GRMZM2G139038_T03CDCL2_p110zmCDCL2p110-12r3567857435683246 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Zm54GRMZM2G179097_T01CDCL2_p110zmCDCL2p110-110r126635050126640933 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Zm54GRMZM2G179097_T02CDCL2_p110zmCDCL2p110-110r126636161126640933 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Zm54GRMZM2G179097_T03CDCL2_p110zmCDCL2p110-110r126636189126640933 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Zm54GRMZM2G179097_T04CDCL2_p110zmCDCL2p110-110r126637174126640933 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Zm54GRMZM2G179097_T05CDCL2_p110zmCDCL2p110-110r126637174126640933 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Zm54GRMZM2G179097_T06CDCL2_p110zmCDCL2p110-110r126637411126640933 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Zm54GRMZM2G179097_T07CDCL2_p110zmCDCL2p110-110r126637411126640933 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Zm54GRMZM2G179097_T08CDCL2_p110zmCDCL2p110-110r126637569126640933 Pkinase_Tyr 1; Pkin
Zm70AC233901.1_FGT001RNPC2zmNPC2a/zmNPC2b9r148422279148430553 RRM 2
Zm70GRMZM2G071589_T01RNPC2zmNPC2a/zmNPC2b5r3197284331982874 RRM 2
Zm70GRMZM2G071589_T02RNPC2zmNPC2a/zmNPC2b5r3197284331982874 RRM 2
Zm70GRMZM2G076597_T01RNPC2zmNPC2a/zmNPC2b1r237084901237093023 RRM 2
Zm70GRMZM2G076597_T02RNPC2zmNPC2a/zmNPC2b1r237085216237093023 RRM 2
Zm70GRMZM2G076597_T03RNPC2zmNPC2a/zmNPC2b1r237085216237093023 RRM 2
Zm99GRMZM2G084540_T01IMP3zmIMP3/KOC-11r6524249765247702 KH 4
Zm99GRMZM2G084540_T02IMP3zmIMP3/KOC-11r6524388665247702 KH 4
Zm99GRMZM2G084540_T03IMP3zmIMP3/KOC-11r6524388965247702 KH 4
Zm99GRMZM2G126120_T01IMP3zmIMP3/KOC-29r115386801115392016 KH 4
Zm99GRMZM2G126120_T02IMP3zmIMP3/KOC-29r115386801115392016 KH 4
Zm99GRMZM2G126120_T03IMP3zmIMP3/KOC-29r115386801115392016 KH 4
Zm180GRMZM2G151614_T01RBM5zmRBM5-18r154338004154355004 G-patch 1; RRM 2;
Zm180GRMZM2G151614_T02RBM5zmRBM5-18r154341486154355004 G-patch 1; RRM 2;
Zm180GRMZM2G173777_T01RBM5zmRBM5-27r4327371643281341 G-patch 1; RRM 2;
Zm180GRMZM2G173777_T02RBM5zmRBM5-27r4327371643281341 G-patch 1; RRM 2;
Zm180GRMZM2G173777_T03RBM5zmRBM5-27r4327384543281341 G-patch 1; RRM 2;
Zm184AC212390.3_FGT005PMSCL2zmPMSCL2-1a1f237635506237640040 3_5_exonuc 1; HRDC
Zm184GRMZM2G000749_T01PMSCL2zmPMSCL2-1b1f1205874212066799 3_5_exonuc 1; HRDC
Zm184GRMZM2G000749_T02PMSCL2zmPMSCL2-1b1f1205874212063762 3_5_exonuc 1; HRDC
Zm184GRMZM2G000749_T03PMSCL2zmPMSCL2-1b1f1206150912066799 3_5_exonuc 1; HRDC
Zm184GRMZM2G118917_T01PMSCL2zmPMSCL2-1c1f237621005237640428 3_5_exonuc 1; HRDC
Zm184GRMZM2G118917_T02PMSCL2zmPMSCL2-1c1f237621005237640427 3_5_exonuc 1; HRDC
Zm207GRMZM2G055251_T01DKFZP586O0120zmDKFZP586O0120-15f6796790567971463 DUF1754 1
Zm207GRMZM2G055251_T02DKFZP586O0120zmDKFZP586O0120-15f6796790567971463 DUF1754 1
Zm207GRMZM2G055251_T04DKFZP586O0120zmDKFZP586O0120-15f6796800667971453 DUF1754 1
Zm207GRMZM2G094879_T01DKFZP586O0120zmDKFZP586O0120-28f151463250151465052 DUF1754 1
Zm207GRMZM2G094879_T02DKFZP586O0120zmDKFZP586O0120-28f151463250151465052 DUF1754 1
Zm207GRMZM2G094879_T03DKFZP586O0120zmDKFZP586O0120-28f151463259151465052 DUF1754 1
Zm261GRMZM2G038032_T01RACK1Asc1pzmRACK1a-16r162962939162965326 WD40 5
Zm261GRMZM2G040477_T01RACK1Asc1pzmRACK1a-28f6403449964036736 WD40 5
Zm289GRMZM2G113139_T01AcinusLzmAcinusL-11f147907249147912424 SAP 1
Zm289GRMZM2G151387_T01AcinusLzmAcinusL-29r116099110116104522 SAP 1
Zm289GRMZM2G151387_T02AcinusLzmAcinusL-29r116098931116103456 SAP 1
Zm294GRMZM2G037683_T01hSmu-1/FLJ10805zmSmu-1a3r5796634457971323
Zm294GRMZM2G139363_T01hSmu-1/FLJ10805zmSmu-1b3r5797675057978274
Zm334GRMZM2G018697_T01TIP-49Rvb1pzmTIP494r244617111244623509
Zm334GRMZM2G018697_T02TIP-49Rvb1pzmTIP494r244617111244623490
Zm334GRMZM2G018697_T03TIP-49Rvb1pzmTIP494r244618402244623383
Zm340GRMZM2G132000_T01UBL5pHub1pzmUBL5a2r142232053142235744
Zm340GRMZM2G132000_T02UBL5pHub1pzmUBL5a2r142232053142235744
Zm340GRMZM2G132000_T03UBL5pHub1pzmUBL5a2r142232397142235744
Zm343GRMZM2G404377_T01KIAA1604zmKIAA160410f2216598122168371
Zm406GRMZM2G477694_T01CA150zmCA1505r2684204826856898
Zm406GRMZM2G477694_T03CA150zmCA1505r2684211426846882
Zm408GRMZM2G116750_T01DGSI_proteinzmDGCR14-19r149598553149600425
Zm408GRMZM2G136085_T01DGSI_proteinzmDGCR14-24f245517428245519398
Zm408GRMZM2G417859_T01DGSI_proteinzmDGCR14-34f245549708245552213
Zm465GRMZM2G384327_T01SF4/F23858zmSF47f154342774154345094
Zm465GRMZM2G384327_T02SF4/F23858zmSF47f154342774154344530
Zm465GRMZM2G384327_T03SF4/F23858zmSF47f154342774154344530
Zm473GRMZM2G171232_T01NOSIPzmNOSIP1f4232792442330317
Zm476GRMZM2G114584_T03TFIP11/TIP39zmTFIP11/TIP39a3f118327006118330186
Zm484AC194970.5_FGT009HsKin17Rts2pzmKin17-12f204300275204303338
Zm544GRMZM2G026614_T01PUF60zmCP33/PUF60like7r59651475967214
Zm544GRMZM2G026614_T03PUF60zmCP33/PUF60like7r59651475967164
Zm552GRMZM2G414496_T05Ku70zmKu702r230096644230114027
Zm552GRMZM2G414496_T07Ku70zmKu702r230103246230114114
Zm552GRMZM2G414496_T08Ku70zmKu702r230103369230114114
Zm554GRMZM2G373653_T01ZNF183zmZNF183a4r230641638230642669
Zm556AC217271.3_FGT002MFAP1zmMFAP1a4r193411651193415471
Zm633GRMZM2G120784_T01MGC4238zmMORG14f112660718112665675
Zm643GRMZM2G048819_T01PMSCL2zmPMSCL2-37r147188736147210012
Zm643GRMZM2G048819_T02PMSCL2zmPMSCL2-37r147189239147210012
Zm644GRMZM2G015592_T01PMSCL2zmRED3r228087635228095571
Zm646GRMZM2G149138_T01FLJ90157/DKFZp434E22zmPSP14r118508209118510693
Zm649GRMZM2G086236_T01FLJ10374zmCWF16-18f138841080138847925
Zm651GRMZM2G072156_T01CactinzmCactin1f287958404287965584
Zm748GRMZM2G104047_T01KIAA0853zmKIAA0853-18r146384473146390317
Zm748GRMZM2G116592_T01KIAA0853zmKIAA0853-23f211643758211649894
Zm749GRMZM2G176499_T01FLJ10634zmCAJ1/FLJ106341r80663308068984
Zm750GRMZM2G131482_T01FLJ10206zmFLJ102069f4766472347691810
Zm750GRMZM2G131482_T02FLJ10206zmFLJ102069f4766472347691810
Zm871GRMZM2G102964_T01MGC13125Cwc26pzmMGC131259f143178132143184168

Loading Help Page...Thanks for your patience!

Loading Video...Thanks for your patience!

Loading Image...Thanks for your patience!