<h2>SRGD</h2>

Gene Groups

Search  
in  


2.4 35S U5 associated proteins

Species

CIWOG

Gene

hHomologs

SeHomologs

Gene Name

Barta Name

Chr

str

from

to

Txn

Domains

Transcripts

At1AT3G12580.1HSP73/HSPA8AtHSP73-13r39912613993792 Hsp70 1;
At1AT5G02500.1HSP73/HSPA8AtHSP73-25r553745556442 Hsp70 1;
At1AT5G42020.1HSP73/HSPA8AtHSP73-35r1680748316810646 Hsp70 1;
At134AT4G21110.1G10Cwc14patG104f1126718511268959 G10 1;
At167AT3G13210.1hSyf3/CRNClf1/Syf3patCRN1b 3f42449214247846 TPR 1; HAT 14; TPR
At167AT5G41770.1hSyf3/CRNClf1/Syf3patCRN1c 5f1671799616721222 TPR 1; HAT 14; TPR
At167AT5G45990.1hSyf3/CRNClf1/Syf3patCRN1a 5f1865132418653892 TPR 1; HAT 14; TPR
At168AT2G16600.1hSyf3/CRNClf1/Syf3patCypE2a/ROC32f72008077201574 Pro_isomerase 1
At168AT2G21130.1hSyf3/CRNClf1/Syf3patCypE1a/CYP22r90553989056232 Pro_isomerase 1
At168AT4G34870.1hSyf3/CRNClf1/Syf3patCypE2b4f1661432716615313 Pro_isomerase 1
At168AT4G38740.1hSyf3/CRNClf1/Syf3patCypE1b4r1808339518084251 Pro_isomerase 1
At288AT5G28740.1hSyf1Syf1patSyf15f1078077410783911 TPR 1;HAT 10;TPRli
At297AT1G07360.1hECM2Ecm2patECM2-1a1r22603892262865 RRM 1; CCCH 1
At297AT2G29580.1hECM2Ecm2patECM2-1b2f1265192312654336 RRM 1; CCCH 1
At407AT3G18165.1SPF27/BCAS2atSPF273f62231886225372 BCAS2 1
At414AT1G04510.1hPrp19Prp19patPrp19a1f12265751230827 WD-40 7; Ubox 1
At414AT2G33340.1hPrp19Prp19patPrp19b2r1412621714131153 WD-40 7; Ubox 1
At467AT3G16650.1PRL1Prp46patPRL23f56710675675324 WD-40 2;WD40like 1
At467AT4G15900.1PRL1Prp46patPRL14f90237289027666 WD-40 2;WD40like 1
At471AT2G16860.1GCIP_p29Syf2atGCIPp292r73039197306671
At545AT3G13200.1AD-002Cwc15patAD-0023f42421254244145 Cwf_Cwc_15 1
At559AT1G09770.1CDC5Cef1atCDC51f31618413165360 SANT 2
At640AT3G02710.1beta_catenin-like_1atCTNNNBL13f583113585948 Armadillo 1; ARM 1
At642AT2G38770.1KIAA0560atAquarius2r1620296316210338
At645AT1G77180.1SKIPPrp45patSKIP1r2899961829002135 SKIP/SNW 1
At866AT3G05070.1MGC23918atMGC239183f14161481417806
At983AT2G36130.1PPIase-like_1atPPIase-like12f1516677315168497 Pro_isomerase 1
At1100AT3G18790.1hIsy1Isy1patIsy13f64776996479548 Lsy1 1
Gm1Glyma02g09400.1HSP73/HSPA8GmHSP73-12f73669207369152 Hsp70 1;
Gm1Glyma02g10320.1HSP73/HSPA8GmHSP73-22r81863058188797 Hsp70 1;
Gm1Glyma02g36700.1HSP73/HSPA8GmHSP73-32f4213577942138009 Hsp70 1;
Gm1Glyma03g32850.1HSP73/HSPA8GmHSP73-43r4058490640587976 Hsp70 1;
Gm1Glyma03g32850.2HSP73/HSPA8GmHSP73-43r4058490640587976 Hsp70 1;
Gm1Glyma05g36600.1HSP73/HSPA8GmHSP73-55r4042690840430703 Hsp70 1;
Gm1Glyma05g36620.1HSP73/HSPA8GmHSP73-55r4044312440447225 Hsp70 1;
Gm1Glyma05g36620.2HSP73/HSPA8GmHSP73-65r4044312440447225 Hsp70 1;
Gm1Glyma07g26550.1HSP73/HSPA8GmHSP73-77f2939140029393342 Hsp70 1;
Gm1Glyma08g02940.1HSP73/HSPA8GmHSP73-88f20299282033740 Hsp70 1;
Gm1Glyma08g02960.1HSP73/HSPA8GmHSP73-98f20436332047394 Hsp70 1;
Gm1Glyma11g14950.1HSP73/HSPA8GmHSP73-1011r1069604410698991 Hsp70 1;
Gm1Glyma12g06910.1HSP73/HSPA8GmHSP73-1112r47066994709489 Hsp70 1;
Gm1Glyma13g19330.1HSP73/HSPA8GmHSP73-1213r2288438722887412 Hsp70 1;
Gm1Glyma13g29580.1HSP73/HSPA8GmHSP73-1313f3247303132475066 Hsp70 1;
Gm1Glyma13g29590.1HSP73/HSPA8GmHSP73-1413f3247878232481232 Hsp70 1;
Gm1Glyma15g09420.1HSP73/HSPA8GmHSP73-1515r67320946735395 Hsp70 1;
Gm1Glyma15g09430.1HSP73/HSPA8GmHSP73-1615f67395406741612 Hsp70 1;
Gm1Glyma15g10280.1HSP73/HSPA8GmHSP73-1715r74598047461669 Hsp70 1;
Gm1Glyma17g08020.1HSP73/HSPA8GmHSP73-1817r59284365930690 Hsp70 1;
Gm1Glyma18g52470.1HSP73/HSPA8GmHSP73-1918f6106590761071752 Hsp70 1;
Gm1Glyma18g52480.1HSP73/HSPA8GmHSP73-2018f6107533561082052 Hsp70 1;
Gm1Glyma18g52610.1HSP73/HSPA8GmHSP73-2118f6117291461175745 Hsp70 1;
Gm1Glyma18g52650.1HSP73/HSPA8GmHSP73-2218r6120329761206186 Hsp70 1;
Gm1Glyma18g52760.1HSP73/HSPA8GmHSP73-2318r6126240361264293 Hsp70 1;
Gm1Glyma19g35560.1HSP73/HSPA8GmHSP73-2419r4311529543118223 Hsp70 1;
Gm1Glyma19g35560.2HSP73/HSPA8GmHSP73-2419r4311529543117399 Hsp70 1;
Gm134Glyma05g28440.1G10Cwc14pgmG10-15r3425387834261536 G10 1;
Gm134Glyma08g11450.1G10Cwc14pgmG10-28r83264718330542 G10 1;
Gm134Glyma08g11450.2G10Cwc14pgmG10-28r83264718330542 G10 1;
Gm167Glyma01g43370.1hSyf3/CRNClf1/Syf3pgmCRN1a-11f5440780254412803 TPR 1; HAT 14; TPR
Gm167Glyma01g43370.2hSyf3/CRNClf1/Syf3pgmCRN1a-11f5440780254412803 TPR 1; HAT 14; TPR
Gm167Glyma11g02100.1hSyf3/CRNClf1/Syf3pgmCRN1a-211r12887171293475 TPR 1; HAT 14; TPR
Gm168Glyma04g00700.1hSyf3/CRNClf1/Syf3pgmCypE1a-14r400295401029 Pro_isomerase 1
Gm168Glyma06g00740.1hSyf3/CRNClf1/Syf3pgmCypE1a-26r426934427719 Pro_isomerase 1
Gm168Glyma11g10480.1hSyf3/CRNClf1/Syf3pgmCypE1a-311f74944477495419 Pro_isomerase 1
Gm168Glyma12g02790.1hSyf3/CRNClf1/Syf3pgmCypE1a-412f18022111803279 Pro_isomerase 1
Gm288Glyma13g31940.1hSyf1Syf1pgmSyf1-113r3425361334258541 TPR 1;HAT 10;TPRli
Gm288Glyma15g07380.1hSyf1Syf1pgmSyf1-215f51822415187820 TPR 1;HAT 10;TPRli
Gm288Glyma15g07380.2hSyf1Syf1pgmSyf1-215f51822415186755 TPR 1;HAT 10;TPRli
Gm297Glyma02g47360.1hECM2Ecm2pgmECM2-1a-12r5096305950966454 RRM 1; CCCH 1
Gm297Glyma13g03760.1hECM2Ecm2pgmECM2-1a-213r38299713834445 RRM 1; CCCH 1
Gm297Glyma14g01390.1hECM2Ecm2pgmECM2-1a-314f779443783286 RRM 1; CCCH 1
Gm297Glyma20g10260.1hECM2Ecm2pgmECM2-1a-420r1430757114312162 RRM 1; CCCH 1
Gm407Glyma05g34090.1SPF27/BCAS2gmSPF27-15f3852614838528892 BCAS2 1
Gm407Glyma05g34090.2SPF27/BCAS2gmSPF27-15f3852620538528892 BCAS2 1
Gm407Glyma08g05590.1SPF27/BCAS2gmSPF27-28r39971203999408 BCAS2 1
Gm407Glyma08g05590.2SPF27/BCAS2gmSPF27-28r39971333999408 BCAS2 1
Gm407Glyma08g05590.3SPF27/BCAS2gmSPF27-28r39971333999408 BCAS2 1
Gm414Glyma10g26870.1hPrp19Prp19pgmPrp19a-110f3533127335352143 WD-40 7; Ubox 1
Gm414Glyma20g21330.1hPrp19Prp19pgmPrp19a-220r3052861330537422 WD-40 7; Ubox 1
Gm467Glyma09g04910.1PRL1Prp46pgmPRL1-19r36827463688955 WD-40 2;WD40like 1
Gm467Glyma15g15960.1PRL1Prp46pgmPRL1-215f1229842112305569 WD-40 2;WD40like 1
Gm467Glyma15g15960.2PRL1Prp46pgmPRL1-215f1229842112305569 WD-40 2;WD40like 1
Gm471Glyma10g42810.1GCIP_p29Syf2gmGCIPp29-110r4966354649666316
Gm471Glyma20g24190.1GCIP_p29Syf2gmGCIPp29-220f3389400933897133
Gm471Glyma20g24190.2GCIP_p29Syf2gmGCIPp29-220f3389400933897133
Gm546Glyma17g15050.1AD-002Cwc15pgmAD-00217f1176486811772045 Cwf_Cwc_15 1
Gm559Glyma10g30870.1CDC5Cef1gmCDC5-110f3946021039465299 SANT 2
Gm559Glyma20g36600.1CDC5Cef1gmCDC5-220r4466546044676533 SANT 2
Gm559Glyma20g36600.2CDC5Cef1gmCDC5-220r4466228344673062 SANT 2
Gm640Glyma18g05210.1beta_catenin-like_1gmCTNNNBL118r39378063942392 Armadillo 1; ARM 1
Gm642Glyma0048s00340.1KIAA0560gmAquarius-1
Gm642Glyma20g00260.1KIAA0560gmAquarius-220f6207571651
Gm645Glyma01g01190.1SKIPPrp45pgmSKIP-11r837867839526 SKIP/SNW 1
Gm645Glyma16g08450.1SKIPPrp45pgmSKIP-216f78439667846245 SKIP/SNW 1
Gm866Glyma10g31720.1MGC23918gmMGC23918-110r4022207940224146
Gm866Glyma20g35890.1MGC23918gmMGC23918-220f4407771344080256
Gm983Glyma03g35620.1PPIase-like_1gmPPIase-like1-13r4277325542775949 Pro_isomerase 1
Gm983Glyma19g38260.1PPIase-like_1gmPPIase-like1-219r4521984645222425 Pro_isomerase 1
Gm1100Glyma09g18830.1hIsy1Isy1pgmIsy19r2334556623346738 Lsy1 1
Lj1LjSGA_009490.3HSP73/HSPA8LjHSP73-1 Hsp70 1;
Lj1LjSGA_012865.1HSP73/HSPA8LjHSP73-2 Hsp70 1;
Lj1LjSGA_020408.2HSP73/HSPA8LjHSP73-3 Hsp70 1;
Lj1LjSGA_024670.1HSP73/HSPA8LjHSP73-4 Hsp70 1;
Lj1LjSGA_025770.1HSP73/HSPA8LjHSP73-5 Hsp70 1;
Lj1LjSGA_028864.1HSP73/HSPA8LjHSP73-6 Hsp70 1;
Lj1LjSGA_030747.1HSP73/HSPA8LjHSP73-7 Hsp70 1;
Lj1LjSGA_042820.1HSP73/HSPA8LjHSP73-8 Hsp70 1;
Lj1LjSGA_048515.1HSP73/HSPA8LjHSP73-9 Hsp70 1;
Lj1LjSGA_051144.1HSP73/HSPA8LjHSP73-10 Hsp70 1;
Lj1LjSGA_066441.1HSP73/HSPA8LjHSP73-11 Hsp70 1;
Lj1LjSGA_077967.1HSP73/HSPA8LjHSP73-12 Hsp70 1;
Lj1LjT41B11.10.ndHSP73/HSPA8LjHSP73-13 Hsp70 1;
Lj1LjT41B11.100.ndHSP73/HSPA8LjHSP73-14 Hsp70 1;
Lj1LjT41B11.200.ndHSP73/HSPA8LjHSP73-15 Hsp70 1;
Lj1chr1.CM0133.1430.ncHSP73/HSPA8LjHSP73-161f2207153922073217 Hsp70 1;
Lj1chr1.CM0147.490.ncHSP73/HSPA8LjHSP73-171r5505550055057567 Hsp70 1;
Lj1chr1.LjT14I13.210.ndHSP73/HSPA8LjHSP73-181r4628118946283157 Hsp70 1;
Lj1chr1.LjT14I13.240.ndHSP73/HSPA8LjHSP73-191r4628867646290598 Hsp70 1;
Lj1chr1.LjT16O03.90.ndHSP73/HSPA8LjHSP73-201r5971081459712757 Hsp70 1;
Lj1chr2.CM0120.590.ndHSP73/HSPA8LjHSP73-212f3563790235639816 Hsp70 1;
Lj1chr2.CM0373.840.ncHSP73/HSPA8LjHSP73-222r2031783920319832 Hsp70 1;
Lj1chr2.CM0373.850.ncHSP73/HSPA8LjHSP73-232r2032172820323705 Hsp70 1;
Lj1chr3.CM0452.230.ndHSP73/HSPA8LjHSP73-243r4779728947799253 Hsp70 1;
Lj1chr4.CM0179.510.ndHSP73/HSPA8LjHSP73-254f3813718538138192 Hsp70 1;
Lj1chr6.CM0118.540.ndHSP73/HSPA8LjHSP73-266f5948295259485051 Hsp70 1;
Lj1chr6.CM0118.670.ncHSP73/HSPA8LjHSP73-276f5955033959552144 Hsp70 1;
Lj134chr5.CM0040.250.ncG10Cwc14pljG105r76508837654624 G10 1;
Lj167chr1.CM0318.70.ndhSyf3/CRNClf1/Syf3pljCRN1a-11r6979125069792306 TPR 1; HAT 14; TPR
Lj167chr2.CM0099.310.ndhSyf3/CRNClf1/Syf3pljCRN1a-22f7554046875541645 TPR 1; HAT 14; TPR
Lj168LjSGA_031559.1hSyf3/CRNClf1/Syf3pljCypE1a-1 Pro_isomerase 1
Lj168chr1.CM0231.140.ndhSyf3/CRNClf1/Syf3pljCypE1a-21f5183730751837822 Pro_isomerase 1
Lj288LjSGA_062711.1hSyf1Syf1pljSyf1 TPR 1;HAT 10;TPRli
Lj297LjSGA_011702.1hECM2Ecm2pljECM2-1a RRM 1; CCCH 1
Lj407chr4.CM0042.2070.ncSPF27/BCAS2ljSPF274r6811374168116099 BCAS2 1
Lj414LjSGA_061630.1hPrp19Prp19pljPrp19a WD-40 7; Ubox 1
Lj467chr6.LjT35H04.230.ndPRL1Prp46pljPRL16f4881067248815486 WD-40 2;WD40like 1
Lj471LjSGA_027768.1GCIP_p29Syf2ljGCIPp29
Lj546chr4.CM0281.130.ncAD-002Cwc15pljAD-0024f2509593125098203 Cwf_Cwc_15 1
Lj559chr1.CM0600.100.ndCDC5Cef1ljCDC51r8431701184321179 SANT 2
Lj640LjSGA_011794.1beta_catenin-like_1ljCTNNNBL1 Armadillo 1; ARM 1
Lj642LjT39F13.60.ncKIAA0560ljAquarius
Lj645chr3.CM0261.280.ncSKIPPrp45pljSKIP3r8829625888298066 SKIP/SNW 1
Lj866LjSGA_028354.1MGC23918ljMGC23918
Lj1100chr3.CM0282.580.nchIsy1Isy1pljIsy13r83503668351274 Lsy1 1
Mt1IMGA|AC127167_39.2HSP73/HSPA8MtHSP73-12r1135390211358659 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC127167_41.2HSP73/HSPA8MtHSP73-12r1137447411380748 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC127167_44.2HSP73/HSPA8MtHSP73-12r1138623711389715 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC127167_45.2HSP73/HSPA8MtHSP73-12r1139055411394884 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC137996_18.2HSP73/HSPA8MtHSP73-27r36298813632750 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC137996_20.2HSP73/HSPA8MtHSP73-2 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC137996_23.2HSP73/HSPA8MtHSP73-2 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC137996_25.2HSP73/HSPA8MtHSP73-2 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC137996_26.2HSP73/HSPA8MtHSP73-2 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC137996_27.2HSP73/HSPA8MtHSP73-2 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC137996_40.2HSP73/HSPA8MtHSP73-27r36873923689719 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC137996_52.2HSP73/HSPA8MtHSP73-27r36793093681471 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC137996_53.2HSP73/HSPA8MtHSP73-27r36741563676576 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC137996_65.2HSP73/HSPA8MtHSP73-2 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC137996_7.2HSP73/HSPA8MtHSP73-27r36668743668928 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC137996_9.2HSP73/HSPA8MtHSP73-27f36564463658580 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC138130_37.2HSP73/HSPA8MtHSP73-32f2206139922063321 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC140546_4.2HSP73/HSPA8MtHSP73-48r3360234433604840 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC140547_7.2HSP73/HSPA8MtHSP73-52r58837845885692 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC145449_27.2HSP73/HSPA8MtHSP73-64r3732767737329921 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC146757_44.2HSP73/HSPA8MtHSP73-77r56180465622059 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC146757_74.2HSP73/HSPA8MtHSP73-77f55329965535727 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC149204_23.2HSP73/HSPA8MtHSP73-87r1835102318353038 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC149204_27.2HSP73/HSPA8MtHSP73-87r1834685518350006 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC150446_33.2HSP73/HSPA8MtHSP73-9 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC150776_9.2HSP73/HSPA8MtHSP73-107f2636425626367390 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC155888_17.2HSP73/HSPA8MtHSP73-117r22473992249736 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC155895_2.2HSP73/HSPA8MtHSP73-122f1036175010363969 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC155895_3.2HSP73/HSPA8MtHSP73-122f1036621610369174 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC171167_13.2HSP73/HSPA8MtHSP73-137r36220073623949 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC171167_17.2HSP73/HSPA8MtHSP73-137r35656123567890 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC171167_18.2HSP73/HSPA8MtHSP73-137r36016733603878 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC171167_29.2HSP73/HSPA8MtHSP73-137f36054713607943 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC171167_32.2HSP73/HSPA8MtHSP73-137r35902613592342 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC171167_34.2HSP73/HSPA8MtHSP73-137r35580153560019 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC171167_5.2HSP73/HSPA8MtHSP73-137r35962203598506 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC171167_6.2HSP73/HSPA8MtHSP73-137r36106233612613 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC171619_12.2HSP73/HSPA8MtHSP73-144r2287609922878102 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC174467_36.2HSP73/HSPA8MtHSP73-157f34154193417337 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC184161_21.2HSP73/HSPA8MtHSP73-16 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC188991_10.1HSP73/HSPA8MtHSP73-172f1128069411286576 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC188991_15.1HSP73/HSPA8MtHSP73-172f1130324911305316 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC188991_23.1HSP73/HSPA8MtHSP73-172f1133560811344190 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC188991_7.1HSP73/HSPA8MtHSP73-172f1125372711259784 Hsp70 1;
Mt1IMGA|AC195561_15.1HSP73/HSPA8MtHSP73-187r46304564632590 Hsp70 1;
Mt1IMGA|CT963112_21.2HSP73/HSPA8MtHSP73-195r2228851422290776 Hsp70 1;
Mt167IMGA|AC166146_3.2hSyf3/CRNClf1/Syf3pmtCRN1a-16r1743069317434434 TPR 1; HAT 14; TPR
Mt167IMGA|AC202353_26.1hSyf3/CRNClf1/Syf3pmtCRN1a-26r1748934017492952 TPR 1; HAT 14; TPR
Mt167IMGA|CU424495_8.1hSyf3/CRNClf1/Syf3pmtCRN1a-35r20166212022765 TPR 1; HAT 14; TPR
Mt168IMGA|CU024876_25.2hSyf3/CRNClf1/Syf3pmtCypE1a3r3287559032876341 Pro_isomerase 1
Mt297IMGA|AC146743_25.2hECM2Ecm2pmtECM2-1a9f26242542627959 RRM 1; CCCH 1
Mt407IMGA|AC150743_42.2SPF27/BCAS2mtSPF274r3885007738857138 BCAS2 1
Mt414IMGA|AC146759_5.2hPrp19Prp19pmtPrp19a1f1158786011599706 WD-40 7; Ubox 1
Mt546IMGA|AC138087_10.2AD-002Cwc15pmtAD-002-18r2186957721873389 Cwf_Cwc_15 1
Mt546IMGA|AC183430_4.2AD-002Cwc15pmtAD-002-28f2176172521765546 Cwf_Cwc_15 1
Mt640IMGA|AC137821_32.2beta_catenin-like_1mtCTNNNBL1-18f71027217103468 Armadillo 1; ARM 1
Mt640IMGA|AC171395_9.2beta_catenin-like_1mtCTNNNBL1-28f72130787213825 Armadillo 1; ARM 1
Mt642IMGA|AC151709_31.2KIAA0560mtAquarius1r1002009910032857
Mt645IMGA|AC192958_8.1SKIPPrp45pmtSKIP2r2755793927560311 SKIP/SNW 1
Mt1100IMGA|CR931743_20.2hIsy1Isy1pmtIsy15f3505621335057659 Lsy1 1
Os1LOC_Os01g62290.1HSP73/HSPA8OsHSP73-11f3603866336042467 Hsp70 1;
Os1LOC_Os01g62290.2HSP73/HSPA8OsHSP73-11f3603866336042467 Hsp70 1;
Os1LOC_Os02g02410.1HSP73/HSPA8OsHSP73-22r838717842672 Hsp70 1;
Os1LOC_Os03g16860.1HSP73/HSPA8OsHSP73-33f93690959372019 Hsp70 1;
Os1LOC_Os03g16860.2HSP73/HSPA8OsHSP73-33f93690959372018 Hsp70 1;
Os1LOC_Os03g16880.1HSP73/HSPA8OsHSP73-43r93768289381528 Hsp70 1;
Os1LOC_Os03g16920.1HSP73/HSPA8OsHSP73-53r94104309415018 Hsp70 1;
Os1LOC_Os03g50250.1HSP73/HSPA8OsHSP73-63f2864013928642623 Hsp70 1;
Os1LOC_Os03g60620.1HSP73/HSPA8OsHSP73-73f3443919334443814 Hsp70 1;
Os1LOC_Os05g30480.1HSP73/HSPA8OsHSP73-85r1759923817601247 Hsp70 1;
Os1LOC_Os05g35400.1HSP73/HSPA8OsHSP73-95r2097121020973482 Hsp70 1;
Os1LOC_Os05g38530.1HSP73/HSPA8OsHSP73-105r2253679822540022 Hsp70 1;
Os1LOC_Os08g09770.1HSP73/HSPA8OsHSP73-118r56446805646796 Hsp70 1;
Os1LOC_Os11g08440.1HSP73/HSPA8OsHSP73-1211f44390664442368 Hsp70 1;
Os1LOC_Os11g08445.1HSP73/HSPA8OsHSP73-1311f44445444448126 Hsp70 1;
Os1LOC_Os11g08460.1HSP73/HSPA8OsHSP73-1411r44622014465255 Hsp70 1;
Os1LOC_Os11g08460.2HSP73/HSPA8OsHSP73-1411r44621864464216 Hsp70 1;
Os1LOC_Os11g08470.1HSP73/HSPA8OsHSP73-1511r44725234476556 Hsp70 1;
Os1LOC_Os11g47760.1HSP73/HSPA8OsHSP73-1611f2828102728285329 Hsp70 1;
Os1LOC_Os11g47760.2HSP73/HSPA8OsHSP73-1611f2828102728285329 Hsp70 1;
Os1LOC_Os11g47760.3HSP73/HSPA8OsHSP73-1611f2828102728285329 Hsp70 1;
Os1LOC_Os11g47760.4HSP73/HSPA8OsHSP73-1611f2828321128285329 Hsp70 1;
Os1LOC_Os11g47760.5HSP73/HSPA8OsHSP73-1611f2828102728285329 Hsp70 1;
Os1LOC_Os11g47760.6HSP73/HSPA8OsHSP73-1611f2828102728285329 Hsp70 1;
Os134LOC_Os01g63890.1G10Cwc14posG10-11r3706835137070869 G10 1;
Os134LOC_Os04g55290.1G10Cwc14posG10-24r3268300232686508 G10 1;
Os134LOC_Os04g55290.2G10Cwc14posG10-24r3268300232686508 G10 1;
Os134LOC_Os04g55290.5G10Cwc14posG10-24r3268300232686508 G10 1;
Os134LOC_Os05g37390.1G10Cwc14posG10-35f2181337921815895 G10 1;
Os134LOC_Os05g37390.2G10Cwc14posG10-35f2181337921815897 G10 1;
Os167LOC_Os05g22260.1hSyf3/CRNClf1/Syf3posCRN1a-15r1254404712549054 TPR 1; HAT 14; TPR
Os167LOC_Os05g22260.2hSyf3/CRNClf1/Syf3posCRN1a-15r1254404712549054 TPR 1; HAT 14; TPR
Os167LOC_Os06g33250.1hSyf3/CRNClf1/Syf3posCRN1a-26f1935623519359928 TPR 1; HAT 14; TPR
Os168LOC_Os02g02890.1hSyf3/CRNClf1/Syf3posCypE1a2f11160591117136 Pro_isomerase 1
Os288LOC_Os01g49270.1hSyf1Syf1posSyf1-11f2832161728323944 TPR 1;HAT 10;TPRli
Os288LOC_Os06g12910.1hSyf1Syf1posSyf1-26r70661187068523 TPR 1;HAT 10;TPRli
Os288LOC_Os07g44970.1hSyf1Syf1posSyf1-37r2681829826823312 TPR 1;HAT 10;TPRli
Os297LOC_Os06g07350.1hECM2Ecm2posECM2-1a-16r35356833539239 RRM 1; CCCH 1
Os297LOC_Os07g18050.1hECM2Ecm2posECM2-1a-27r1067764810682117 RRM 1; CCCH 1
Os407LOC_Os01g16010.1SPF27/BCAS2osSPF271f90120029015711 BCAS2 1
Os407LOC_Os01g16010.2SPF27/BCAS2osSPF271f90120029015711 BCAS2 1
Os414LOC_Os10g32880.1hPrp19Prp19posPrp19a10r1713264917138899 WD-40 7; Ubox 1
Os467LOC_Os03g21990.1PRL1Prp46posPRL13f1259818512604518 WD-40 2;WD40like 1
Os471LOC_Os06g49740.1GCIP_p29Syf2osGCIPp296f3008616030088574
Os546LOC_Os06g01700.1AD-002Cwc15posAD-0026r412319415045 Cwf_Cwc_15 1
Os559LOC_Os04g28090.1CDC5Cef1osCDC54f1640791016415223 SANT 2
Os640LOC_Os02g58460.1beta_catenin-like_1osCTNNNBL12r3574136135745423 Armadillo 1; ARM 1
Os642LOC_Os03g26960.1KIAA0560osAquarius3f1540907915418249
Os645LOC_Os02g52250.1SKIPPrp45posSKIP2r3198934931991828 SKIP/SNW 1
Os866LOC_Os06g51420.1MGC23918osMGC239186f3114690331149547
Os983LOC_Os08g44520.2PPIase-like_1osPPIase-like1-18r2799705127999634 Pro_isomerase 1
Os983LOC_Os08g44520.3PPIase-like_1osPPIase-like1-28r2799705127999675 Pro_isomerase 1
Os1100LOC_Os02g39050.1hIsy1Isy1posIsy12r2357252923574978 Lsy1 1
Pp1estExt_fgenesh1_pg.C_20112HSP73/HSPA8PpHSP73-12r10827531085179 Hsp70 1;
Pp1estExt_Genewise1.C_390053HSP73/HSPA8PpHSP73-239r465010467220 Hsp70 1;
Pp1estExt_Genewise1.C_1810001HSP73/HSPA8PpHSP73-3181f2460226590 Hsp70 1;
Pp1estExt_Genewise1.C_3510021HSP73/HSPA8PpHSP73-4351f142870145202 Hsp70 1;
Pp1estExt_Genewise1.C_5260001HSP73/HSPA8PpHSP73-5526r20664440 Hsp70 1;
Pp1fgenesh2_pg.scaffold_97000105HSP73/HSPA8PpHSP73-697f13263471328786 Hsp70 1;
Pp1fgenesh1_pm.scaffold_91000017HSP73/HSPA8PpHSP73-791f688564690522 Hsp70 1;
Pp1fgenesh1_pg.scaffold_288000014HSP73/HSPA8PpHSP73-8288f209151211139 Hsp70 1;
Pp1fgenesh1_pg.scaffold_298000015HSP73/HSPA8PpHSP73-9298f231753233702 Hsp70 1;
Pp134estExt_fgenesh1_pm.C_1390014G10Cwc14pppG10-1139f737986739245 G10 1;
Pp134estExt_gwp_gw1.C_220243G10Cwc14pppG10-222f18551541856562 G10 1;
Pp167estExt_fgenesh1_pm.C_740015hSyf3/CRNClf1/Syf3pppCRN1a-174r842597846465 TPR 1; HAT 14; TPR
Pp167estExt_fgenesh1_pg.C_50158hSyf3/CRNClf1/Syf3pppCRN1a-25f29502952954125 TPR 1; HAT 14; TPR
Pp168estExt_fgenesh1_pg.C_2490037hSyf3/CRNClf1/Syf3pppCypE1a249f345599346114 Pro_isomerase 1
Pp288estExt_fgenesh2_pg.C_1390014hSyf1Syf1pppSyf1139r296968300504 TPR 1;HAT 10;TPRli
Pp297estExt_gwp_gw1.C_840209hECM2Ecm2pppECM2-1a84r14895071491789 RRM 1; CCCH 1
Pp407estExt_fgenesh2_kg.C_780006SPF27/BCAS2ppSPF2778r212826214998 BCAS2 1
Pp414estExt_gwp_gw1.C_640096hPrp19Prp19pppPrp19a-164f15909751596813 WD-40 7; Ubox 1
Pp414estExt_Genewise1.C_140201hPrp19Prp19pppPrp19a-214r15199851525470 WD-40 7; Ubox 1
Pp467e_gw1.169.38.1PRL1Prp46pppPRL1-1169r412481415770 WD-40 2;WD40like 1
Pp467estExt_fgenesh1_pg.C_4020035PRL1Prp46pppPRL1-2402r289490294080 WD-40 2;WD40like 1
Pp471e_gw1.19.97.1GCIP_p29Syf2ppGCIPp2919f183162185141
Pp546fgenesh1_pg.scaffold_169000061AD-002Cwc15pppAD-002169f595530597355 Cwf_Cwc_15 1
Pp559estExt_Genewise1.C_6410001CDC5Cef1ppCDC5641f39188205 SANT 2
Pp640fgenesh1_pg.scaffold_294000001beta_catenin-like_1ppCTNNNBL1294f51538300 Armadillo 1; ARM 1
Pp642estExt_gwp_gw1.C_4750024KIAA0560ppAquarius475r8481988994
Pp645estExt_gwp_gw1.C_560076SKIPPrp45pppSKIP56f851837853651 SKIP/SNW 1
Pp866gw1.290.18.1MGC23918ppMGC23918290r329021329510
Pp983estExt_fgenesh1_pm.C_120049PPIase-like_1ppPPIase-like112r28635202865700 Pro_isomerase 1
Pp1100estExt_fgenesh1_pm.C_1580013hIsy1Isy1pppIsy1158r580883582187 Lsy1 1
Pt1jgi|Poptr1_1|280872|gw1.261.22.1HSP73/HSPA8PtHSP73-1261f8232686183 Hsp70 1;
Pt1jgi|Poptr1_1|280896|gw1.261.46.1HSP73/HSPA8PtHSP73-2261r151484154023 Hsp70 1;
Pt1jgi|Poptr1_1|280909|gw1.261.59.1HSP73/HSPA8PtHSP73-3261r157545161408 Hsp70 1;
Pt1jgi|Poptr1_1|563887|eugene3.00080482HSP73/HSPA8PtHSP73-48f29594002962010 Hsp70 1;
Pt1jgi|Poptr1_1|563894|eugene3.00080489HSP73/HSPA8PtHSP73-58r29969912999597 Hsp70 1;
Pt1jgi|Poptr1_1|569578|eugene3.00120231HSP73/HSPA8PtHSP73-612f21210872124025 Hsp70 1;
Pt1jgi|Poptr1_1|570800|eugene3.00130164HSP73/HSPA8PtHSP73-713f11871121190039 Hsp70 1;
Pt1jgi|Poptr1_1|587191|eugene3.02080008HSP73/HSPA8PtHSP73-8208r104093106060 Hsp70 1;
Pt1jgi|Poptr1_1|587192|eugene3.02080009HSP73/HSPA8PtHSP73-9208f107951109918 Hsp70 1;
Pt1jgi|Poptr1_1|675629|grail3.0261001101HSP73/HSPA8PtHSP73-10261r141289143595 Hsp70 1;
Pt1jgi|Poptr1_1|711719|estExt_Genewise1_v1.C_LG_III0234HSP73/HSPA8PtHSP73-113f1320565513208558 Hsp70 1;
Pt1jgi|Poptr1_1|765441|fgenesh4_pg.C_LG_VIII000455HSP73/HSPA8PtHSP73-128r30061653008329 Hsp70 1;
Pt1jgi|Poptr1_1|800179|fgenesh4_pm.C_LG_III000644HSP73/HSPA8PtHSP73-133f1620213416204089 Hsp70 1;
Pt1jgi|Poptr1_1|822482|estExt_fgenesh4_pg.C_LG_X1852HSP73/HSPA8PtHSP73-1410r1805045618052999 Hsp70 1;
Pt1jgi|Poptr1_1|829431|estExt_fgenesh4_pm.C_LG_I0291HSP73/HSPA8PtHSP73-151r63906166393455 Hsp70 1;
Pt1jgi|Poptr1_1|832542|estExt_fgenesh4_pm.C_LG_VIII0195HSP73/HSPA8PtHSP73-168r29902102992498 Hsp70 1;
Pt134jgi|Poptr1_1|200273|gw1.IX.738.1G10Cwc14pptG10-19r13455641346924 G10 1;
Pt134jgi|Poptr1_1|293379|gw1.66.52.1G10Cwc14pptG10-166f161328161978 G10 1;
Pt167jgi|Poptr1_1|554463|eugene3.00031096hSyf3/CRNClf1/Syf3pptCRN1a-13f1276683912771605 TPR 1; HAT 14; TPR
Pt167jgi|Poptr1_1|797324|fgenesh4_pm.C_LG_I000327hSyf3/CRNClf1/Syf3pptCRN1a-21r68965966901194 TPR 1; HAT 14; TPR
Pt168jgi|Poptr1_1|813818|estExt_fgenesh4_kg.C_LG_IV0063hSyf3/CRNClf1/Syf3pptCypE1a-14f1550719515507713 Pro_isomerase 1
Pt168jgi|Poptr1_1|816014|estExt_fgenesh4_pg.C_LG_II0204hSyf3/CRNClf1/Syf3pptCypE1a-22r12929331293451 Pro_isomerase 1
Pt168jgi|Poptr1_1|818813|estExt_fgenesh4_pg.C_LG_V1539hSyf3/CRNClf1/Syf3pptCypE1a-35f1672660516727123 Pro_isomerase 1
Pt168jgi|Poptr1_1|821113|estExt_fgenesh4_pg.C_LG_IX0365hSyf3/CRNClf1/Syf3pptCypE1a-49r23301042330622 Pro_isomerase 1
Pt288jgi|Poptr1_1|713683|estExt_Genewise1_v1.C_LG_IV2251hSyf1Syf1pptSyf14f20566942061387 TPR 1;HAT 10;TPRli
Pt297jgi|Poptr1_1|203457|gw1.IX.3922.1hECM2Ecm2pptECM2-1a-19r80148988017645 RRM 1; CCCH 1
Pt297jgi|Poptr1_1|557974|eugene3.00091234hECM2Ecm2pptECM2-1a-29r80234488026140 RRM 1; CCCH 1
Pt407jgi|Poptr1_1|574967|eugene3.00150362SPF27/BCAS2ptSPF2715r34956503497799 BCAS2 1
Pt414jgi|Poptr1_1|565819|eugene3.00100377hPrp19Prp19pptPrp19a-110f53737645381799 WD-40 7; Ubox 1
Pt414jgi|Poptr1_1|820827|estExt_fgenesh4_pg.C_LG_VIII1499hPrp19Prp19pptPrp19a-28f1155871811567138 WD-40 7; Ubox 1
Pt467jgi|Poptr1_1|725686|estExt_Genewise1_v1.C_LG_X3939PRL1Prp46pptPRL110r20824942087616 WD-40 2;WD40like 1
Pt471jgi|Poptr1_1|831321|estExt_fgenesh4_pm.C_LG_IV0542GCIP_p29Syf2ptGCIPp294f1595554915957360
Pt546jgi|Poptr1_1|550238|eugene3.00012679AD-002Cwc15pptAD-0021f3018002530182596 Cwf_Cwc_15 1
Pt559jgi|Poptr1_1|248127|gw1.XIX.527.1CDC5Cef1ptCDC5-119f22793792285422 SANT 2
Pt559jgi|Poptr1_1|571093|eugene3.00130457CDC5Cef1ptCDC5-213f33079613313850 SANT 2
Pt642jgi|Poptr1_1|555007|eugene3.00031640KIAA0560ptAquarius3f1716347517173809
Pt645jgi|Poptr1_1|578522|eugene3.00180746SKIPPrp45pptSKIP-118f87336568735491 SKIP/SNW 1
Pt645jgi|Poptr1_1|787442|fgenesh4_pg.C_scaffold_211000011SKIPPrp45pptSKIP-2211r182007183831 SKIP/SNW 1
Pt866jgi|Poptr1_1|817783|estExt_fgenesh4_pg.C_LG_IV0304MGC23918ptMGC239184r27563522757925
Pt983jgi|Poptr1_1|835479|estExt_fgenesh4_pm.C_LG_XVI0258PPIase-like_1ptPPIase-like116f55811625582771 Pro_isomerase 1
Sb1Sb03g041830.1HSP73/HSPA8SbHSP73-13f6929301769295139 Hsp70 1;
Sb1Sb03g039360.1HSP73/HSPA8SbHSP73-23f6705405167057207 Hsp70 1;
Sb1Sb01g039390.1HSP73/HSPA8SbHSP73-31f6280735762810534 Hsp70 1;
Sb1Sb04g001140.1HSP73/HSPA8SbHSP73-44r981279985460 Hsp70 1;
Sb1Sb01g039480.1HSP73/HSPA8SbHSP73-51r6289903962901521 Hsp70 1;
Sb1Sb01g039460.1HSP73/HSPA8SbHSP73-61r6287658262879761 Hsp70 1;
Sb1Sb03g039360.1HSP73/HSPA8SbHSP73-73f6705405167057207 Hsp70 1;
Sb1Sb08g018750.1HSP73/HSPA8SbHSP73-88f4911727549121517 Hsp70 1;
Sb1Sb01g039430.1HSP73/HSPA8SbHSP73-91f6284185262845068 Hsp70 1;
Sb1Sb01g039440.1HSP73/HSPA8SbHSP73-101r6285159562856738 Hsp70 1;
Sb1Sb01g039510.1HSP73/HSPA8SbHSP73-111r6292869762930873 Hsp70 1;
Sb1Sb01g039500.1HSP73/HSPA8SbHSP73-121r6292116862923699 Hsp70 1;
Sb1Sb01g039450.1HSP73/HSPA8SbHSP73-131r6287064262873048 Hsp70 1;
Sb1Sb01g039470.1HSP73/HSPA8SbHSP73-141f6288334162890441 Hsp70 1;
Sb1Sb01g010460.1HSP73/HSPA8SbHSP73-151r92771649277164 Hsp70 1;
Sb1Sb01g039530.1HSP73/HSPA8SbHSP73-161r6293492562937548 Hsp70 1;
Sb1Sb09g022580.1HSP73/HSPA8SbHSP73-179r5223541452238715 Hsp70 1;
Sb134Sb03g040410.1G10Cwc14psbG10-13r6802905268032354 G10 1;
Sb134Sb09g022770.2G10Cwc14psbG10-29r5239932152402634 G10 1;
Sb167Sb01g012080.1hSyf3/CRNClf1/Syf3psbCRN1a-11r1101228111017646 TPR 1; HAT 14; TPR
Sb167Sb09g020460.1hSyf3/CRNClf1/Syf3psbCRN1a-29r4981695449821189 TPR 1; HAT 14; TPR
Sb168Sb04g001740.1hSyf3/CRNClf1/Syf3psbCypE1a-14f14691181470103 Pro_isomerase 1
Sb168Sb04g021380.1hSyf3/CRNClf1/Syf3psbCypE1a-24f5040480450405894 Pro_isomerase 1
Sb288Sb10g008460.1hSyf1Syf1psbSyf1-110r86487518651102 TPR 1;HAT 10;TPRli
Sb288Sb02g041110.1hSyf1Syf1psbSyf1-22r7496169374966738 TPR 1;HAT 10;TPRli
Sb297Sb04g030200.1hECM2Ecm2psbECM2-1a-14r6022321860227032 RRM 1; CCCH 1
Sb297Sb10g004840.1hECM2Ecm2psbECM2-1a-210r42828604286546 RRM 1; CCCH 1
Sb407Sb03g010330.1SPF27/BCAS2sbSPF273f1119411711198210 BCAS2 1
Sb414Sb01g019790.1hPrp19Prp19psbPrp19a1f2166666421676244 WD-40 7; Ubox 1
Sb467Sb06g001620.1PRL1Prp46psbPRL16r26523792659988 WD-40 2;WD40like 1
Sb471Sb10g029690.1GCIP_p29Syf2sbGCIPp2910f5943238759434956
Sb546Sb03g001570.1AD-002Cwc15psbAD-002-13r14268671434383 Cwf_Cwc_15 1
Sb546Sb10g000650.1AD-002Cwc15psbAD-002-210r416803420110 Cwf_Cwc_15 1
Sb559Sb03g044450.1CDC5Cef1sbCDC5-13r7179942571805341 SANT 2
Sb559Sb08g015280.1CDC5Cef1sbCDC5-28f4018511840199687 SANT 2
Sb640Sb04g038390.1beta_catenin-like_1sbCTNNNBL14r6781047567814036 Armadillo 1; ARM 1
Sb642Sb01g033760.1KIAA0560sbAquarius1r5705355857063085
Sb645Sb04g033860.1SKIPPrp45psbSKIP4r6376722063769409 SKIP/SNW 1
Sb866Sb10g031190.1MGC23918sbMGC2391810f6081254260815820
Sb983Sb07g024100.1PPIase-like_1sbPPIase-like17f5910435759106955 Pro_isomerase 1
Sb1100Sb04g025200.1hIsy1Isy1psbIsy14r5502440755027223 Lsy1 1
Vv1GSVIVT00006687001HSP73/HSPA8VvHSP73-12f17367881740841 Hsp70 1;
Vv1GSVIVT00017185001HSP73/HSPA8VvHSP73-211r63729396374648 Hsp70 1;
Vv1GSVIVT00018481001HSP73/HSPA8VvHSP73-313f31073743110358 Hsp70 1;
Vv1GSVIVT00018506001HSP73/HSPA8VvHSP73-413f28087212812066 Hsp70 1;
Vv1GSVIVT00021301001HSP73/HSPA8VvHSP73-58f1348927013492107 Hsp70 1;
Vv1GSVIVT00022731001HSP73/HSPA8VvHSP73-614f19138941916907 Hsp70 1;
Vv1GSVIVT00024351001HSP73/HSPA8VvHSP73-76r54339985437390 Hsp70 1;
Vv1GSVIVT00024357001HSP73/HSPA8VvHSP73-86f53819385384525 Hsp70 1;
Vv1GSVIVT00037232001HSP73/HSPA8VvHSP73-916r78553777858557 Hsp70 1;
Vv134GSVIVT00019780001G10Cwc14pvvG105r30996643102810 G10 1;
Vv167GSVIVT00002461001hSyf3/CRNClf1/Syf3pvvCRN1a 2f911271918795 TPR 1; HAT 14; TPR
Vv168GSVIVT00014412001hSyf3/CRNClf1/Syf3pvvCypE1a18f1223508812235868 Pro_isomerase 1
Vv288GSVIVT00009727001hSyf1Syf1pvvSyf10r6392779363940684 TPR 1;HAT 10;TPRli
Vv297GSVIVT00024168001hECM2Ecm2pvvECM2-1a6f67567466768048 RRM 1; CCCH 1
Vv407GSVIVT00017780001SPF27/BCAS2vvSPF2717f25973612606051 BCAS2 1
Vv414GSVIVT00020342001hPrp19Prp19pvvPrp19a5f91515469167227 WD-40 7; Ubox 1
Vv467GSVIVT00010038001PRL1Prp46pvvPRL10r146417591146424456 WD-40 2;WD40like 1
Vv471GSVIVT00036134001GCIP_p29Syf2vvGCIPp293r17503631753861
Vv545GSVIVT00033426001AD-002Cwc15pvvAD-00219r90613599067259 Cwf_Cwc_15 1
Vv559GSVIVT00002219001CDC5Cef1vvCDC50f10176831041819 SANT 2
Vv640GSVIVT00002674001beta_catenin-like_1vvCTNNNBL1-10f1944462119461025 Armadillo 1; ARM 1
Vv640GSVIVT00023517001beta_catenin-like_1vvCTNNNBL1-20r110880130110955765 Armadillo 1; ARM 1
Vv642GSVIVT00005499001KIAA0560vvAquarius-113r1211346812138830
Vv642GSVIVT00033709001KIAA0560vvAquarius-28r16419611676274
Vv645GSVIVT00016680001SKIPPrp45pvvSKIP11r26313952633203 SKIP/SNW 1
Vv866GSVIVT00013867001MGC23918vvMGC2391816f184808191303
Vv983GSVIVT00021565001PPIase-like_1vvPPIase-like18r1589468715899059 Pro_isomerase 1
Zm1AC209784.3_FGT007HSP73/HSPA8ZmHSP73-13r179348763179351949 Hsp70 1;
Zm1GRMZM2G056039_T01HSP73/HSPA8ZmHSP73-22f154120436154124559 Hsp70 1;
Zm1GRMZM2G066902_T01HSP73/HSPA8ZmHSP73-32r227852940227856097 Hsp70 1;
Zm1GRMZM2G106429_T01HSP73/HSPA8ZmHSP73-44r22708832273616 Hsp70 1;
Zm1GRMZM2G145275_T01HSP73/HSPA8ZmHSP73-51r4134463741346179 Hsp70 1;
Zm1GRMZM2G310431_T01HSP73/HSPA8ZmHSP73-68r167668008167671371 Hsp70 1;
Zm1GRMZM2G340251_T01HSP73/HSPA8ZmHSP73-73r122630814122635253 Hsp70 1;
Zm1GRMZM2G340251_T02HSP73/HSPA8ZmHSP73-73r122630112122635063 Hsp70 1;
Zm1GRMZM2G340251_T03HSP73/HSPA8ZmHSP73-73r122630814122635263 Hsp70 1;
Zm1GRMZM2G340251_T04HSP73/HSPA8ZmHSP73-73r122631061122632995 Hsp70 1;
Zm1GRMZM2G351416_T01HSP73/HSPA8ZmHSP73-88r115249761115252747 Hsp70 1;
Zm1GRMZM2G351416_T02HSP73/HSPA8ZmHSP73-88r115249908115253333 Hsp70 1;
Zm1GRMZM2G366532_T01HSP73/HSPA8ZmHSP73-99r135151392135154624 Hsp70 1;
Zm1GRMZM2G366532_T02HSP73/HSPA8ZmHSP73-99r135151738135155086 Hsp70 1;
Zm1GRMZM2G415007_T01HSP73/HSPA8ZmHSP73-104r245672095245675869 Hsp70 1;
Zm1GRMZM2G428391_T01HSP73/HSPA8ZmHSP73-111f4122850741231270 Hsp70 1;
Zm1GRMZM2G428391_T02HSP73/HSPA8ZmHSP73-111f4122888241231270 Hsp70 1;
Zm1GRMZM2G471196_T01HSP73/HSPA8ZmHSP73-125r73166067318584 Hsp70 1;
Zm134GRMZM2G020728_T01G10Cwc14pzmG10-18r165548149165551343 G10 1;
Zm134GRMZM2G020728_T02G10Cwc14pzmG10-18r165548149165551285 G10 1;
Zm134GRMZM2G053801_T01G10Cwc14pzmG10-23f175684971175689473 G10 1;
Zm134GRMZM2G095670_T01G10Cwc14pzmG10-38r165635243165638478 G10 1;
Zm134GRMZM2G095670_T02G10Cwc14pzmG10-38r165635243165638478 G10 1;
Zm134GRMZM2G099007_T01G10Cwc14pzmG10-43f175616762175618873 G10 1;
Zm167GRMZM2G100448_T01hSyf3/CRNClf1/Syf3pzmCRN1a 1f255764991255772640 TPR 1; HAT 14; TPR
Zm168GRMZM2G162388_T01hSyf3/CRNClf1/Syf3pzmCypE1a-111r1311571913116897 Pro_isomerase 1
Zm168GRMZM2G326111_T01hSyf3/CRNClf1/Syf3pzmCypE1a-25f167152122167153331 Pro_isomerase 1
Zm288GRMZM2G060160_T01hSyf1Syf1pzmSyf1-12r210927199210932295 TPR 1;HAT 10;TPRli
Zm288GRMZM2G060160_T02hSyf1Syf1pzmSyf1-12r210930939210932295 TPR 1;HAT 10;TPRli
Zm288GRMZM2G356894_T01hSyf1Syf1pzmSyf1-27r164318867164324211 TPR 1;HAT 10;TPRli
Zm288GRMZM2G356894_T02hSyf1Syf1pzmSyf1-27r164322738164324344 TPR 1;HAT 10;TPRli
Zm297GRMZM2G160863_T01hECM2Ecm2pzmECM2-1a9f1553088215532943 RRM 1; CCCH 1
Zm407GRMZM2G419085_T01SPF27/BCAS2zmSPF273r3973463539739197 BCAS2 1
Zm414GRMZM2G037698_T01hPrp19Prp19pzmPrp19a1r233340042233351633 WD-40 7; Ubox 1
Zm414GRMZM2G037698_T02hPrp19Prp19pzmPrp19a1r233340348233351633 WD-40 7; Ubox 1
Zm467GRMZM2G017089_T01PRL1Prp46pzmPRL11r253177589253187520 WD-40 2;WD40like 1
Zm467GRMZM2G017089_T02PRL1Prp46pzmPRL11r253177626253187520 WD-40 2;WD40like 1
Zm471GRMZM2G102447_T01GCIP_p29Syf2zmGCIPp29-15f5905735559060077
Zm471GRMZM2G102447_T02GCIP_p29Syf2zmGCIPp29-15f5905735559060075
Zm471GRMZM2G102447_T03GCIP_p29Syf2zmGCIPp29-15f5905735559060075
Zm471GRMZM2G308689_T01GCIP_p29Syf2zmGCIPp29-26r8438494984387602
Zm545GRMZM2G154278_T01AD-002Cwc15pzmAD-0028f2608134026084929 Cwf_Cwc_15 1
Zm545GRMZM2G154278_T02AD-002Cwc15pzmAD-0028f2608134026084917 Cwf_Cwc_15 1
Zm559AC203535.4_FGT001CDC5Cef1zmCDC53f156245663156254493 SANT 2
Zm640GRMZM2G043331_T01beta_catenin-like_1gmCTNNNBL15r215897756215901515 Armadillo 1; ARM 1
Zm640GRMZM2G043331_T02beta_catenin-like_1gmCTNNNBL15r215898183215901515 Armadillo 1; ARM 1
Zm642GRMZM2G410479_T01KIAA0560zmAquarius1f6831328868323300
Zm645GRMZM2G478709_T01SKIPPrp45pzmSKIP4f178733081178735487 SKIP/SNW 1
Zm866GRMZM2G055682_T01MGC23918zmMGC239185f6450201564504945
Zm1100GRMZM2G024451_T01hIsy1Isy1pzmIsy15f181110192181113404 Lsy1 1

Loading Help Page...Thanks for your patience!

Loading Video...Thanks for your patience!

Loading Image...Thanks for your patience!