GeneSeqer.  Version of February 10, 2003.
Date run: Fri Feb 14 15:10:22 2003

(Bayesian) Splice site model (species):	Arabidopsis thaliana
Fast search parameters: MinMatchLen 12, MinQuality 30.

________________________________________________________________________________
Sequence  1:  21326110, from 1 to 60000, both strands analyzed.

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/STtug1;	matching gDNA +strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 1 HitsTableSize = 15

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/LPtug1;	matching gDNA +strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 0
... matches indexed, elapsed seconds = 0 HitsTableSize = 0

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/OStug1;	matching gDNA +strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 1 HitsTableSize = 16

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/LJtug1;	matching gDNA +strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 0
... matches indexed, elapsed seconds = 0 HitsTableSize = 0

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/SBtug1;	matching gDNA +strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 2 HitsTableSize = 129

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/TAtug1;	matching gDNA +strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 2
... matches indexed, elapsed seconds = 4 HitsTableSize = 57

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/MCtug1;	matching gDNA +strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 1 HitsTableSize = 1

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/ZMtug1;	matching gDNA +strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 2 HitsTableSize = 21

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/MPtug1;	matching gDNA +strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 1 HitsTableSize = 0

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/HVtug1;	matching gDNA +strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 3 HitsTableSize = 32

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/BVSVtug1;	matching gDNA +strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 0
... matches indexed, elapsed seconds = 0 HitsTableSize = 0

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/SCtug1;	matching gDNA +strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 0
... matches indexed, elapsed seconds = 0 HitsTableSize = 3

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/LEtug1;	matching gDNA +strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 2 HitsTableSize = 23

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/SPtug1;	matching gDNA +strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 0
... matches indexed, elapsed seconds = 0 HitsTableSize = 46

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/AStug1;	matching gDNA +strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 0
... matches indexed, elapsed seconds = 0 HitsTableSize = 0

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/PTtug1;	matching gDNA +strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 1 HitsTableSize = 2

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/PTPTtug1;	matching gDNA +strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 1 HitsTableSize = 1

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/ATtug1;	matching gDNA +strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 2 HitsTableSize = 12

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/GMtug1;	matching gDNA +strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 2 HitsTableSize = 29

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/MStug1;	matching gDNA +strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 0
... matches indexed, elapsed seconds = 0 HitsTableSize = 0

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/GAtug1;	matching gDNA +strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 2 HitsTableSize = 15

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/LHtug1;	matching gDNA +strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 0
... matches indexed, elapsed seconds = 0 HitsTableSize = 0

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/GHtug1;	matching gDNA +strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 0
... matches indexed, elapsed seconds = 0 HitsTableSize = 0

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/MTtug1;	matching gDNA +strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 2
... matches indexed, elapsed seconds = 3 HitsTableSize = 25

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/STtug1;	matching gDNA -strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 1 HitsTableSize = 14

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/LPtug1;	matching gDNA -strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 0
... matches indexed, elapsed seconds = 0 HitsTableSize = 1

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/OStug1;	matching gDNA -strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 2 HitsTableSize = 14

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/LJtug1;	matching gDNA -strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 1 HitsTableSize = 2

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/SBtug1;	matching gDNA -strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 2 HitsTableSize = 89

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/TAtug1;	matching gDNA -strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 2
... matches indexed, elapsed seconds = 4 HitsTableSize = 33

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/MCtug1;	matching gDNA -strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 0
... matches indexed, elapsed seconds = 1 HitsTableSize = 3

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/ZMtug1;	matching gDNA -strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 2 HitsTableSize = 25

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/MPtug1;	matching gDNA -strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 0
... matches indexed, elapsed seconds = 0 HitsTableSize = 0

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/HVtug1;	matching gDNA -strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 2
... matches indexed, elapsed seconds = 3 HitsTableSize = 29

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/BVSVtug1;	matching gDNA -strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 0
... matches indexed, elapsed seconds = 0 HitsTableSize = 2

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/SCtug1;	matching gDNA -strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 1 HitsTableSize = 3

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/LEtug1;	matching gDNA -strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 2 HitsTableSize = 12

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/SPtug1;	matching gDNA -strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 1 HitsTableSize = 21

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/AStug1;	matching gDNA -strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 0
... matches indexed, elapsed seconds = 0 HitsTableSize = 0

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/PTtug1;	matching gDNA -strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 1 HitsTableSize = 6

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/PTPTtug1;	matching gDNA -strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 1 HitsTableSize = 2

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/ATtug1;	matching gDNA -strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 2 HitsTableSize = 8

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/GMtug1;	matching gDNA -strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 2
... matches indexed, elapsed seconds = 3 HitsTableSize = 23

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/MStug1;	matching gDNA -strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 0
... matches indexed, elapsed seconds = 0 HitsTableSize = 0

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/GAtug1;	matching gDNA -strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 1 HitsTableSize = 9

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/LHtug1;	matching gDNA -strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 1 HitsTableSize = 1

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/GHtug1;	matching gDNA -strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 0
... matches indexed, elapsed seconds = 0 HitsTableSize = 2

EST library file:	/PlantGDB/DATA/GeneSeqer/Index/MTtug1;	matching gDNA -strand ...
... found all matches, elapsed seconds = 1
... matches indexed, elapsed seconds = 2 HitsTableSize = 20

********************************************************************************
EST sequence 137 +strand (File: ZMtuc02-12-23.15837+)

   1 ATATGCACAA ATGTAGTGCA TCACCTGCAC CAATAGTCAA GGGCGACAAA TATGGGGATT
  61 TTCAATGCCC TAGGAACCAG TACGAGCTCG ACCAAATGAA AGTGGTTCCA TATGCTTCTG
  121 CTGTCGGAAG CCTGCAGTAT GCTCAAGTGT GTACGCGCCC TGACTTAGCT TTTGTTACCG
  181 GGTTGCTTGG CAGATTTCAA TGTAATCCAG GGATTGAGCA CTGGAAATTG GTAAAGAAAG
  241 TCTTGCGGTA TTTGCAAGGC ACGAAAGGCC TCATGATGAC GTATAGAAGA ACAGATTCAC
  301 TCCAAATAGT GGGGTACACA GATTCTGATT ATGCGGGAGA TGATAGAAAA TCCACATCGG
  361 GATATGTGTT CACTCTCGCA GGTGGAGCTA TTTCATGGAA AAGCTCGAAA CAAACCGTCA
  421 CTACATCGTC CACAGAGTAT GCCGAGTTTG TAGCGTGTTT TGAGGCTTCG GGGCAGGTGA
  481 ACTGGTTAAA GAAGTTCATA CCCGGTTTAA AGGGTGGTCG ACAGCATACA TAAACCACTA
  541 AAGTTATACT GCGATAATGC TCCAGCAGTA CAGTATGCTC ACAACAATA

Predicted gene structure (within gDNA segment 2444 to 4115):

 Exon 1  3220  3810 ( 591 n); cDNA   1  589 ( 589 n); score: 0.804

MATCH	21326110+	ZMtuc02-12-23.15837+	0.804	591	1.003	C
PGS_21326110+_ZMtuc02-12-23.15837+	(3220 3810)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

ATATGCATAA GTGTAGACCT TCACCTGCTC CTATTGTAAA AGGTGACAAG TATGGGGAAC   3279
||||||| || ||||| | |||||||| | | || || || || ||||| ||||||||  
ATATGCACAA ATGTAGTGCA TCACCTGCAC CAATAGTCAA GGGCGACAAA TATGGGGATT    60


ATCAATGTCC CAAGAGCAAG TTCGAGCGCG ATCGCATGCA AGCCGTTCCA TACGCTTCAG   3339
 |||||| || | || | || | ||||| || | | ||| | || |||||| || ||||| | 
TTCAATGCCC TAGGAACCAG TACGAGCTCG ACCAAATGAA AGTGGTTCCA TATGCTTCTG   120


CTGTCGGAAG CTTACAGTAT GCTCAAGTGT GCACACGCCC AGACCTGGCT TTTGTGACCG   3399
|||||||||| | | |||||| |||||||||| | || ||||| ||| | ||| ||||| |||| 
CTGTCGGAAG CCTGCAGTAT GCTCAAGTGT GTACGCGCCC TGACTTAGCT TTTGTTACCG   180


GGCTACTTGG TAGATATCAA AGTAATCCAG GTATGGAACA CTGGAATCTA GTGAAGAAAG   3459
|| | ||||| |||| |||| ||||||||| | || || || |||||| | || ||||||| 
GGTTGCTTGG CAGATTTCAA TGTAATCCAG GGATTGAGCA CTGGAAATTG GTAAAGAAAG   240


TCTTAAGGTA CTTGCAAGGC ACGAAAGGGC TCATGTTAAC CTATAGAAGA TCTGATGACC   3519
|||| |||| ||||||||| |||||||| | ||||| | || ||||||||| | |||  | 
TCTTGCGGTA TTTGCAAGGC ACGAAAGGCC TCATGATGAC GTATAGAAGA ACAGATTCAC   300


TACAAATAGT AGGGTATTCA GATTCTGATT ACGCGGGAGA TGATAGAAAG TCTACCTCGG   3579
| |||||||| ||||| || |||||||||| | |||||||| ||||||||| || || |||| 
TCCAAATAGT GGGGTACACA GATTCTGATT ATGCGGGAGA TGATAGAAAA TCCACATCGG   360


GGTATATATT CACTCTCGCG CAAGGAGCCA TATCATGGAA GAGCTCAAAA CAAACAATAG   3639
| ||| | || |||||||||   ||||| | | |||||||| ||||| ||| |||||  | 
GATATGTGTT CACTCTCGCA GGTGGAGCTA TTTCATGGAA AAGCTCGAAA CAAAC---CG   417


TCACTGCATC GTCCACAATG TATGCTGAGT TTATTGCTTG TTATGAGGCA TCAGGACAGG   3699
||||| |||| ||||||| | ||||| |||| || | || || || |||||| || || |||| 
TCACTACATC GTCCACAGAG TATGCCGAGT TTGTAGCGTG TTTTGAGGCT TCGGGGCAGG   477


TGAATTGGCT TAAGAAATTT ATACCCAGTT TAAA-GGTGG TCGACAGCAT CGATAAACCA   3758
|||| ||| | ||||| || |||||| ||| |||| ||||| ||||||||||  |||||||| 
TGAACTGGTT AAAGAAGTTC ATACCCGGTT TAAAGGGTGG TCGACAGCAT ACATAAACCA   537


CTAAAGTTGT ATTGTGACAA CGAGCCAGCA GTGTTGTATG CTCACAACAA TA   3810
|||||||| | | || || || | |||||| ||  ||||| |||||||||| ||
CTAAAGTTAT ACTGCGATAA TGCTCCAGCA GTACAGTATG CTCACAACAA TA   589

********************************************************************************
EST sequence 286 -strand (File: 25417338-)

   1 CATATAAGGA CAAAGGATAT GCTTGCGGAT CCGCTAACGA AAGGCTTACC ATCCAATGTG
  61 TTCAAGGAAC ACTTAGCCGG CATGGGTCTA AGGAAAAGCC TTATGATTTC TGGATAGGCC
  121 CAAAAGGAAC AGAGTTTGTT TCTGAACATA ACGTATGTTG TAGCCGTATG ATTCTAACGG
  181 CAATTGAGTT GTGATGATGA AACATGCTCT ATGTACCAAT ATGTGATGAA AC

Predicted gene structure (within gDNA segment 3445 to 5005):

 Exon 1  3894  4008 ( 115 n); cDNA   1  116 ( 116 n); score: 0.835

MATCH	21326110+	25417338-	0.835	115	0.496	C
PGS_21326110+_25417338-	(3894 4008)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CATATAAGCA CAGAAAAGAT GCTAGCGGAT CCGCTTACGA AAGGCTTACC GCCCAATGTG   3953
|||||||| | || | | || ||| |||||| ||||| |||| ||||||||||  |||||||| 
CATATAAGGA CAAAGGATAT GCTTGCGGAT CCGCTAACGA AAGGCTTACC ATCCAATGTG    60


TTCAGAGAAC ATGTAGCCGG CATGGGTTTA AGGGAAAGCC TG-TGATTCC TGGATA   4008
|||| |||| | ||||||| ||||||| || ||| |||||| | ||||| | ||||||
TTCAAGGAAC ACTTAGCCGG CATGGGTCTA AGGAAAAGCC TTATGATTTC TGGATA   116

********************************************************************************
EST sequence  84 -strand (File: 11590316-)

   1 TCCAAAACAA ATCTGTTGAC AGAACATCAA TGAAACAAAC AATGAAACAA CCTCCACAAT
  61 GCATGAGTTT CACCTTGATG TTTCCTAGGC TGGGCAAGGC ATTTA

Predicted gene structure (within gDNA segment 6209 to 5468):

 Exon 1  5904  5800 ( 105 n); cDNA   1  105 ( 105 n); score: 0.943

MATCH	21326110-	11590316-	0.943	105	1.000	C
PGS_21326110-_11590316-	(5904 5800)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

TCCAAAACAA ATATGCTGAC AGAGCATCAA TGAAACGAAC AATGAAACAA CATCCACAAT   5845
|||||||||| || || |||| ||| |||||| |||||| ||| |||||||||| | |||||||| 
TCCAAAACAA ATCTGTTGAC AGAACATCAA TGAAACAAAC AATGAAACAA CCTCCACAAT    60


GCATGAGTTT CACCTTGATG TTTCCTAGGC TGGGCAAAGC ATTTA   5800
|||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||||| || |||||
GCATGAGTTT CACCTTGATG TTTCCTAGGC TGGGCAAGGC ATTTA   105

********************************************************************************
EST sequence 138 +strand (File: ZMtuc02-12-23.8497+)

   1 GCACGAGGTT GTTGTGGACA AAAAGAGCAC AAAAGTGGGT AGGGCAAGCC AACCACACTC
  61 GCAGCCAGCC TGCCCGCTCG CCCGCCCGCC ATTCTTGCCG ATTCGAGTCG ACGTCACGCC
  121 TCCGGCGCCC CCTTCGGTTG TCACCTCGGG GGTCGCGGAT TGGTGGAGGG GAGGATTTGA
  181 GCGGCGCGGC CATGGATACA ACATCTAGGG CCGCCATAGT ATCCCGTCGC TCCACCAGAC
  241 GGAGATCAAC TGGGATAACC TCGACAAGAC CAAGCTCTAC GTGGTGGGCG CAGGCATGTT
  301 CAGCGGGGTC ACCGCGGCGC TGTACCCTGT ATCGGTGGTC AAGACCCGGA TGCAGGTTGC
  361 CTCTGGGGAC GCCATGGGGA GGAACGCACT GGCTACCTTC AAGAACATCC TTAAGGTGGA
  421 CGGCGTGCCA GGGCTGTACC GGGGGTTTCC TACTGTTATA ATTGGGGCTG TACCAACTAG
  481 GATCATCTTC CTCACGGCGC TTGAGACAAC CAAAGCAGCC TCTCTCAAGC TTGTTGAGCC
  541 CTTCAAGCTG TCAGAGCCGG TGCAGGCTGC CTTTGCCAAT GGCCTTGCCG GTCTGTCGGC
  601 ATCTACATGT TCGCAGGCTA

Predicted gene structure (within gDNA segment 7480 to 9005):

 Exon 1  7879  8058 ( 180 n); cDNA   77  258 ( 182 n); score: 0.928
 Intron 1  8059  8338 ( 280 n); Pd: 0.338 (s: 0.90), Pa: 0.581 (s: 0.98)
 Exon 2  8339  8700 ( 362 n); cDNA  259  620 ( 362 n); score: 0.950

MATCH	21326110+	ZMtuc02-12-23.8497+	0.943	542	0.874	C
PGS_21326110+_ZMtuc02-12-23.8497+	(7879 8058,8339 8700)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CCCGCCCGCC CGCCATTCTT GCCGAATCGA GTCCACGCCA CGCCTCCTGC GCCCCCTTCG   7938
| |||||||| |||||||||| ||||| |||| ||| ||| || ||||||| || |||||||||| 
CTCGCCCGCC CGCCATTCTT GCCGATTCGA GTCGACGTCA CGCCTCCGGC GCCCCCTTCG   136


GTTCTCACCT CGGGAGTCGC GGATTGGTGG AGGGGAGGAT TTGAGCGGCG CGGCCATGGA   7998
||| |||||| |||| ||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
GTTGTCACCT CGGGGGTCGC GGATTGGTGG AGGGGAGGAT TTGAGCGGCG CGGCCATGGA   196


TACAACCTCT AGGGCCGCCA -AG-ATCCCG TCGCTCCACC AGACGGAGAT CAACTGGGAC   8056
|||||| ||| |||||||||| || |||||| |||||||||| |||||||||| ||||||||| 
TACAACATCT AGGGCCGCCA TAGTATCCCG TCGCTCCACC AGACGGAGAT CAACTGGGAT   256


AAGTAAGCAA CCCACCGGTC TTGTAATCCT TAGGTTCCCA TTTCGTGCCG ATTTCCGCCT   8116
||                                
AA........ .......... .......... .......... .......... ..........   258


TTCTCGCGGT CCTAGTCTTC TAGAAATTTA GCTCCGATCG TTGAACTGTG TCCCCCGCCC   8176
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   258


TATTCCGGAT TGGCTTTACC GCCTTAGGAT TAGGAACTGT TGTTTGAGGA TTTGACATGG   8236
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   258


CTGTTCATGC TCCTGGACGA AGCGCAATTT GGGGATTCGT AGCTTATTCC GTTGTTTCCG   8296
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   258


ATTCTTTTAC TGTTCTCAAA TCGTGGCGCT GAAATGTTGC AGCCTCGACA AGACCAAGCT   8356
                       |||||||| |||||||||| 
.......... .......... .......... .......... ..CCTCGACA AGACCAAGCT   276


CTACGTGGTG GGCGCAGGCA TGTTCAGCGG CGTCACCGTG GCGCTGTATC CTGTCTCGGT   8416
|||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||||| | |||||||| | |||| ||||| 
CTACGTGGTG GGCGCAGGCA TGTTCAGCGG GGTCACCGCG GCGCTGTACC CTGTATCGGT   336


GGTCAAGACC CGGATGCAGG TTGCCTCTGG GGACGCCATG AGGAGGAACG CGCTGGCTAC   8476
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||||||| | |||||||| 
GGTCAAGACC CGGATGCAGG TTGCCTCTGG GGACGCCATG GGGAGGAACG CACTGGCTAC   396


CTTCAAGAAC ATCCTCAAGA TGGACGGCGT GCCAGGGCTG TACCGGGGGT TTGCTACCGT   8536
|||||||||| ||||| ||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| || |||| || 
CTTCAAGAAC ATCCTTAAGG TGGACGGCGT GCCAGGGCTG TACCGGGGGT TTCCTACTGT   456


TATCATTGGG GCTGTACCAA CTAGGATCAT CTTCCTCACA GCGCTTGAGA CAACCAAAGC   8596
||| |||||| |||||||||| |||||||||| ||||||||| |||||||||| |||||||||| 
TATAATTGGG GCTGTACCAA CTAGGATCAT CTTCCTCACG GCGCTTGAGA CAACCAAAGC   516


AGCCTCGCTT AAGCTTGTTG AGCCCTTCAA GCTGTCAGAG CCGGTGCGGG CTGCCTTTGC   8656
|||||| || |||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||||| || |||||||||| 
AGCCTCTCTC AAGCTTGTTG AGCCCTTCAA GCTGTCAGAG CCGGTGCAGG CTGCCTTTGC   576


CAATGGCCTT GCTGGTCTGT CAGCGTCTAC ATGTTCGCAG GCTA   8700
|||||||||| || ||||||| | || ||||| |||||||||| ||||
CAATGGCCTT GCCGGTCTGT CGGCATCTAC ATGTTCGCAG GCTA   620

********************************************************************************
EST sequence 149 +strand (File: HVtuc02-11-10.14465+)

   1 ATTCGGCACG AGGGCCAGAG GAGGCGAGGA ACACATGCTC TCTTTCCTCC CCGCTGGAGA
  61 GTAGCTGCCA AGACCACCAC GGAAGCGGAG GCGCACCACC CAGGCGGGCC ATTCTCGCCG
  121 AGCCCCTCCC CCTCCCCCGG CCGCCGCGCC CTCGCCTCCG GGGATCGCGG GATTGGGCGG
  181 CCATGGACAC CTCTACTAGG GCGGCCAAGA TCCCCTCCCT CCCCCAACAG ACGGAGATCA
  241 ACTGGGACAA CCTCGACATG ACCAAGCTCT ATGTGGTTGG GGCCGGCATG TTCAGCTGCG
  301 TGACCGTGGC GCTCTACCCG GTCTCTGTGA TCAAGACCCG GATGCAGGTT GCCTCCGGGG
  361 AGGCCATGAG GAGGAACGCC CTGGCCACCT TTAAGAACAT CCTCAAAGTG GATGGGGTGC
  421 CTGGGCTCTA CCGAGGGTTT GGGACCGTCA TCACTGGGGC TATCCCGGCT AGGATTATCT
  481 TCCTCACGGC GCTCGAGAAG ACAAAGGCGA CTTCACTCAA GCTTGTCGAG CCTATACAGC
  541 TGTCACAGTC GATGGAGGCT GCCCTTGCTA ATGGCCTTGC TGGCTCGACG GCGTCTCTGT
  601 GTTCACAGGC CGTGTTGGTG CCCATTGATG TGGCTAGTCA GAAATTGATG GTTCAAGGAT
  661 ATTCTGGTCA TGTTAGATAT AAGGGTGGAA TCGATGTTGC TCAAAAGATT ATGAAAGCTG
  721 ATGGGCCACG GGGATTGTAC ACAGGATTAG GCCTATCTGC TATGACGTAT GCACCATCTA
  781 GCGCTGTGTG GTGGGCAAGC TATGGATTCA GCN

Predicted gene structure (within gDNA segment 6601 to 9390):

 Exon 1  7984  8058 ( 75 n); cDNA  173  250 ( 78 n); score: 0.760
 Intron 1  8059  8338 ( 280 n); Pd: 0.338 (s: 0.79), Pa: 0.581 (s: 0.88)
 Exon 2  8339  8720 ( 382 n); cDNA  251  632 ( 382 n); score: 0.814
 Intron 2  8721  8848 ( 128 n); Pd: 0.857 (s: 0.70), Pa: 0.962 (s: 0.86)
 Exon 3  8849  9029 ( 181 n); cDNA  633  813 ( 181 n); score: 0.807

MATCH	21326110+	HVtuc02-11-10.14465+	0.806	638	0.785	C
PGS_21326110+_HVtuc02-11-10.14465+	(7984 8058,8339 8720,8849 9029)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CGGCGCGGCC ATGGATACAA CCTCTAGGGC CGCCAAGATC CCGTCGCT-- -CCACCAGAC   8040
 | |||||| ||||| ||  | ||||||| ||||||||| || || ||  ||| ||||| 
TTGGGCGGCC ATGGACACCT CTACTAGGGC GGCCAAGATC CCCTCCCTCC CCCAACAGAC   232


GGAGATCAAC TGGGACAAGT AAGCAACCCA CCGGTCTTGT AATCCTTAGG TTCCCATTTC   8100
|||||||||| ||||||||                        
GGAGATCAAC TGGGACAA.. .......... .......... .......... ..........   250


GTGCCGATTT CCGCCTTTCT CGCGGTCCTA GTCTTCTAGA AATTTAGCTC CGATCGTTGA   8160
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   250


ACTGTGTCCC CCGCCCTATT CCGGATTGGC TTTACCGCCT TAGGATTAGG AACTGTTGTT   8220
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   250


TGAGGATTTG ACATGGCTGT TCATGCTCCT GGACGAAGCG CAATTTGGGG ATTCGTAGCT   8280
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   250


TATTCCGTTG TTTCCGATTC TTTTACTGTT CTCAAATCGT GGCGCTGAAA TGTTGCAGCC   8340
                                || 
.......... .......... .......... .......... .......... ........CC   252


TCGACAAGAC CAAGCTCTAC GTGGTGGGCG CAGGCATGTT CAGCGGCGTC ACCGTGGCGC   8400
|||||| ||| ||||||||| ||||| || | | |||||||| |||| |||| |||||||||| 
TCGACATGAC CAAGCTCTAT GTGGTTGGGG CCGGCATGTT CAGCTGCGTG ACCGTGGCGC   312


TGTATCCTGT CTCGGTGGTC AAGACCCGGA TGCAGGTTGC CTCTGGGGAC GCCATGAGGA   8460
| || || || ||| ||| || |||||||||| |||||||||| ||| ||||| |||||||||| 
TCTACCCGGT CTCTGTGATC AAGACCCGGA TGCAGGTTGC CTCCGGGGAG GCCATGAGGA   372


GGAACGCGCT GGCTACCTTC AAGAACATCC TCAAGATGGA CGGCGTGCCA GGGCTGTACC   8520
||||||| || ||| ||||| |||||||||| |||| |||| || ||||| ||||| |||| 
GGAACGCCCT GGCCACCTTT AAGAACATCC TCAAAGTGGA TGGGGTGCCT GGGCTCTACC   432


GGGGGTTTGC TACCGTTATC ATTGGGGCTG TACCAACTAG GATCATCTTC CTCACAGCGC   8580
| |||||||  ||||| ||| | ||||||| | || |||| ||| |||||| ||||| |||| 
GAGGGTTTGG GACCGTCATC ACTGGGGCTA TCCCGGCTAG GATTATCTTC CTCACGGCGC   492


TTGAGACAAC CAAAGCAGCC TCGCTTAAGC TTGTTGAGCC CTTCAAGCTG TCAGAGCCGG   8640
| |||| || || || | || || |||| |||| |||||  | ||||| ||| || || 
TCGAGAAGAC AAAGGCGACT TCACTCAAGC TTGTCGAGCC TATACAGCTG TCACAGTCGA   552


TGCGGGCTGC CTTTGCCAAT GGCCTTGCTG GTCTGTCAGC GTCTACATGT TCGCAGGCTA   8700
|| |||||| | |||| ||| |||||||||| |  | | || ||||  ||| || |||||  
TGGAGGCTGC CCTTGCTAAT GGCCTTGCTG GCTCGACGGC GTCTCTGTGT TCACAGGCCG   612


TTTTTGTTCC AATTGATGTG GTATGCCTCT CATGTGCCTT CTATGTGATG TTGTATAGAG   8760
| || || || |||||||||                       
TGTTGGTGCC CATTGATGTG .......... .......... .......... ..........   632


AAAAAATATC TTACAATATG TTGATGTTAA ATGCTAATTA CAATACTAGA CTACTGTTTT   8820
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   632


CATTCTGTTG TGCATTGGAA TGTTTCAGAT TAGCCAGAAA TTGATGGTTC AAGGATATTC   8880
                 ||| |||||| |||||||||| |||||||||| 
.......... .......... ........GC TAGTCAGAAA TTGATGGTTC AAGGATATTC   664


TGGTAATGCC AGATACAAAG GTGGATTAGA TGTTGCTCGA AAGGTCATAA AGGCTGATGG   8940
|||| |||  ||||| || | ||||| | || |||||||| | ||| | || | | |||||||| 
TGGTCATGTT AGATATAAGG GTGGAATCGA TGTTGCTCAA AAGATTATGA AAGCTGATGG   724


CATTAGGGGG CTGTACAGAG GATTTGGACT GTCTGTTATG ACCTATGCTC CATCCAGTGC   9000
   ||||  |||||| || |||| || || |||| |||| || ||||| | |||| || || 
GCCACGGGGA TTGTACACAG GATTAGGCCT ATCTGCTATG ACGTATGCAC CATCTAGCGC   784


TGTGTGGTGG GCAAGTTATG GTTCCAGCC   9029
|||||||||| ||||| |||| | | |||| 
TGTGTGGTGG GCAAGCTATG GATTCAGCN   813

********************************************************************************
EST sequence 114 +strand (File: TAtuc02-12-22.22955+)

   1 GGCCACGGAA GCGGAAGCGC AGGCCAGCGC ACCCCCAGCC GGACCATTCT CGCCGAGCCC
  61 TCGCCCTCCC CCGGCCGCGG CGGCGGCGCC CCTCCTCCGC GCCCTCGCCT CCGGGGATCG
  121 CGGGATTGGG CGGCGATGGA CACCTCTACT AGGGCGGCCA AGATCCCCTC CCTCCCCCAA
  181 CAGACGGAGA TCAACTGGGA CAACCTCGAC ATGACCAAGC TCTATGTGGT GGGGGCCGGC
  241 ATGTTCAGCT GCGTGACCGT GGCGCTCTAC CCGGTGTCCG TGATCAAGAC CCGGATGCAG
  301 GTTGCCTCCG GGGAGGCCTT GAGGAGGAAC GCCCTGGCCA CCTTCAAGAA CATCCTCAAG
  361 GTGGATGGGG TGCCTGGGCT CTACCGAGGG TTTGGGACCG TCATCACCGG GGCTATCCCG
  421 GCTAGGATTA TCTTCCTCAC GGCGCTCGAG AAGACAAAGG CGACTTCGCT CAAGCTTGTT
  481 GAGCCACTTC AGCTGTCAGA GTCGATGGAG GCTGCCCTTG CTAATGGCCT CGGTGGTTTG
  541 ACGGCGTCTC TGTGCTCGCA GGCTGTCTTT GTGCCCATTG ATGTGGTTAG CCAGNNNTTG
  601 ATGGTTCAAG GATATTCTGG TCATGTCAGA TA

Predicted gene structure (within gDNA segment 6836 to 9244):

 Exon 1  7984  8058 ( 75 n); cDNA  127  203 ( 77 n); score: 0.760
 Intron 1  8059  8338 ( 280 n); Pd: 0.338 (s: 0.79), Pa: 0.581 (s: 0.90)
 Exon 2  8339  8720 ( 382 n); cDNA  204  585 ( 382 n); score: 0.830
 Intron 2  8721  8848 ( 128 n); Pd: 0.857 (s: 0.78), Pa: 0.962 (s: 0.87)
 Exon 3  8849  8895 ( 47 n); cDNA  586  632 ( 47 n); score: 0.872

MATCH	21326110+	TAtuc02-12-22.22955+	0.818	504	0.797	C
PGS_21326110+_TAtuc02-12-22.22955+	(7984 8058,8339 8720,8849 8895)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CGGCGCGGCC ATGGATACAA CCTCTAGGGC CGCCAAGATC CCGTCGCTCC ---ACCAGAC   8040
 || ||||| ||||| ||  | ||||||| ||||||||| || || ||||  | ||||| 
TGG-GCGGCG ATGGACACCT CTACTAGGGC GGCCAAGATC CCCTCCCTCC CCCAACAGAC   185


GGAGATCAAC TGGGACAAGT AAGCAACCCA CCGGTCTTGT AATCCTTAGG TTCCCATTTC   8100
|||||||||| ||||||||                        
GGAGATCAAC TGGGACAA.. .......... .......... .......... ..........   203


GTGCCGATTT CCGCCTTTCT CGCGGTCCTA GTCTTCTAGA AATTTAGCTC CGATCGTTGA   8160
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   203


ACTGTGTCCC CCGCCCTATT CCGGATTGGC TTTACCGCCT TAGGATTAGG AACTGTTGTT   8220
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   203


TGAGGATTTG ACATGGCTGT TCATGCTCCT GGACGAAGCG CAATTTGGGG ATTCGTAGCT   8280
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   203


TATTCCGTTG TTTCCGATTC TTTTACTGTT CTCAAATCGT GGCGCTGAAA TGTTGCAGCC   8340
                                || 
.......... .......... .......... .......... .......... ........CC   205


TCGACAAGAC CAAGCTCTAC GTGGTGGGCG CAGGCATGTT CAGCGGCGTC ACCGTGGCGC   8400
|||||| ||| ||||||||| |||||||| | | |||||||| |||| |||| |||||||||| 
TCGACATGAC CAAGCTCTAT GTGGTGGGGG CCGGCATGTT CAGCTGCGTG ACCGTGGCGC   265


TGTATCCTGT CTCGGTGGTC AAGACCCGGA TGCAGGTTGC CTCTGGGGAC GCCATGAGGA   8460
| || || || || ||| || |||||||||| |||||||||| ||| ||||| ||| |||||| 
TCTACCCGGT GTCCGTGATC AAGACCCGGA TGCAGGTTGC CTCCGGGGAG GCCTTGAGGA   325


GGAACGCGCT GGCTACCTTC AAGAACATCC TCAAGATGGA CGGCGTGCCA GGGCTGTACC   8520
||||||| || ||| |||||| |||||||||| ||||| |||| || ||||| ||||| |||| 
GGAACGCCCT GGCCACCTTC AAGAACATCC TCAAGGTGGA TGGGGTGCCT GGGCTCTACC   385


GGGGGTTTGC TACCGTTATC ATTGGGGCTG TACCAACTAG GATCATCTTC CTCACAGCGC   8580
| |||||||  ||||| ||| | |||||| | || |||| ||| |||||| ||||| |||| 
GAGGGTTTGG GACCGTCATC ACCGGGGCTA TCCCGGCTAG GATTATCTTC CTCACGGCGC   445


TTGAGACAAC CAAAGCAGCC TCGCTTAAGC TTGTTGAGCC -CTTCAAGCT GTCAGAGCCG   8639
| |||| || || || | ||||| |||| |||||||||| |||| |||| ||||||| || 
TCGAGAAGAC AAAGGCGACT TCGCTCAAGC TTGTTGAGCC ACTTC-AGCT GTCAGAGTCG   504


GTGCGGGCTG CCTTTGCCAA TGGCCTTGCT GGTCTGTCAG CGTCTACATG TTCGCAGGCT   8699
 || ||||| || |||| || |||||| | | ||| || | | |||||  || ||||||||| 
ATGGAGGCTG CCCTTGCTAA TGGCCTCGGT GGTTTGACGG CGTCTCTGTG CTCGCAGGCT   564


ATTTTTGTTC CAATTGATGT GGTATGCCTC TCATGTGCCT TCTATGTGAT GTTGTATAGA   8759
 | ||||| | | |||||||| |                      
GTCTTTGTGC CCATTGATGT G......... .......... .......... ..........   585


GAAAAAATAT CTTACAATAT GTTGATGTTA AATGCTAATT ACAATACTAG ACTACTGTTT   8819
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   585


TCATTCTGTT GTGCATTGGA ATGTTTCAGA TTAGCCAGAA ATTGATGGTT CAAGGATATT   8879
                 ||||||||  ||||||||| |||||||||| 
.......... .......... .........G TTAGCCAGNN NTTGATGGTT CAAGGATATT   616


CTGGTAATGC CAGATA   8895
||||| ||| ||||||
CTGGTCATGT CAGATA   632

********************************************************************************
EST sequence 144 +strand (File: 16314143+)

   1 CAAGACCACC ACGGAAGCGG AGGCGCACCA CCCAGGCGGG CCATTCTCGC CGAGGGCCTC
  61 CCCCTCCCCC TCCCCCGGCC GCCGCGCCCT CGCCTCCGGG GATCGCGGGA TTGGGCGGCC
  121 ATGGACACCT CTACTAGGGC GGCCAACATC CCCTCCCTGC CCCAACAGAC CGAGATCAAC
  181 TGGGACAACC TCGACATGAC CAAGCTCTAT GTGGTTGGGG CCGGCATGTT CAGCTGCGTG
  241 ACCGAGGCGC TCTACCCGGG CTCTTGGAAC AAAGACCCGG GTGCAGGTTG CCTCGGGGGA
  301 GGCCCTAAGA AGGAACCCCA TGGCCACGAT TTAGAACAAT CCCAAACGTG CATGGGGGCC
  361 GAGAGATTTA ACACGGGGTT GGGAGCCCGG CTTGACTGGG GCATTCCCGG CCGGGAAGAT
  421 ATTGGGGGAA GAGGGCTTTT GAGACTGGGG CGAATTTGGT GGATCCTGTT CAACCCTTTT
  481 AAAAAATAGT GGGGCGTAGG AGGGCGGCAC TTGAGAAAAA ACCCTTGGGA GTTTGCCGGG
  541 CGTCGTCGAT TTCGAAAGAG AGGCATCGGG CACCGGGCAC CG

Predicted gene structure (within gDNA segment 6887 to 10188):

 Exon 1  7984  8058 ( 75 n); cDNA  112  188 ( 77 n); score: 0.747
 Intron 1  8059  8338 ( 280 n); Pd: 0.338 (s: 0.74), Pa: 0.581 (s: 0.88)
 Exon 2  8339  8534 ( 196 n); cDNA  189  386 ( 198 n); score: 0.719

MATCH	21326110+	16314143+	0.727	271	0.466	C
PGS_21326110+_16314143+	(7984 8058,8339 8534)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CGGCGCGGCC ATGGATACAA CCTCTAGGGC CGCCAAGATC CCGT--C-GC TCCACCAGAC   8040
 || |||||| ||||| ||  | ||||||| ||||| ||| || | | || ||| ||||| 
TGG-GCGGCC ATGGACACCT CTACTAGGGC GGCCAACATC CCCTCCCTGC CCCAACAGAC   170


GGAGATCAAC TGGGACAAGT AAGCAACCCA CCGGTCTTGT AATCCTTAGG TTCCCATTTC   8100
 ||||||||| ||||||||                        
CGAGATCAAC TGGGACAA.. .......... .......... .......... ..........   188


GTGCCGATTT CCGCCTTTCT CGCGGTCCTA GTCTTCTAGA AATTTAGCTC CGATCGTTGA   8160
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   188


ACTGTGTCCC CCGCCCTATT CCGGATTGGC TTTACCGCCT TAGGATTAGG AACTGTTGTT   8220
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   188


TGAGGATTTG ACATGGCTGT TCATGCTCCT GGACGAAGCG CAATTTGGGG ATTCGTAGCT   8280
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   188


TATTCCGTTG TTTCCGATTC TTTTACTGTT CTCAAATCGT GGCGCTGAAA TGTTGCAGCC   8340
                                || 
.......... .......... .......... .......... .......... ........CC   190


TCGACAAGAC CAAGCTCTAC GTGGTGGGCG CAGGCATGTT CAGCGGCGTC ACCGTGGCGC   8400
|||||| ||| ||||||||| ||||| || | | |||||||| |||| |||| |||| ||||| 
TCGACATGAC CAAGCTCTAT GTGGTTGGGG CCGGCATGTT CAGCTGCGTG ACCGAGGCGC   250


TGTATCCTGT CTCGGTGGTC -AAGACCCGG ATGCAGGTTG CCTCTGGGGA CGCCATGAGG   8459
| || || | |||  | | ||||||||| ||||||||| |||| ||||| ||| | || 
TCTACCCGGG CTCTTGGAAC AAAGACCCGG GTGCAGGTTG CCTCGGGGGA GGCCCTAAGA   310


AGGAACGCGC TGGCTACCTT CAAGAAC-AT CCTCAAGATG GACGGCGTGC CAGGGCTGTA   8518
|||||| |  |||| || |  ||||| || || || || | || | | || | | || 
AGGAACCCCA TGGCCACGAT TTAGAACAAT CCCAAACGTG CATGGGGGCC GAGAGATTTA   370


CCGGGGGTTT GCTACC   8534
 | ||| || | | |
ACACGGGGTT GGGAGC   386

********************************************************************************
EST sequence  5 +strand (File: STtuc02-10-23.8122+)

   1 GGAGAAGCAT TATATTGACC ATTTGGTCGG TGCTTTTCCT CCAAGAAACT TCTCCGATTA
  61 CAATATTCTT TGTAGACTCT CCATTTTCCA ATTTGTTTTG CAAAATTTGC TGCCAAAAAA
  121 AATAACGACT TGCTTTCTTT CATATTAGCC GAGCTAGGGT TTTGAACAGT TGTATTTTTA
  181 ATGGAGGTTG CTGGATCTAC AAGGAAGCCA TTTCAACAAA CCGAGATTAA CTGGGACAAG
  241 CTTGATAAGA CTAGGTTCTA TGTCGTAGGA GCTGGGATAT TTACAGGGCT TACTGTTGCA
  301 CTATACCCCA TTTCTGTCAT CAAGACTAGA ATGCAGGTGG CAACCAATAA TGCTGCAAAC
  361 GAGAGTGCAT TTTCTGTTGT CAGGGGCCTA GTGCGAAATG ATGGCATTCC CGGTTTATAT
  421 AGAGGTTTTG GAACTGTCAT TACAGGGGCG GTTCCTGCCA GAATTATATT TCTCACAGCA
  481 CTAGAGACCA CTAAGGTGAC TGCATTTAAG ATGGTTGAAC CGTTCAAACT ATCAGAACCT
  541 GTACAGGCAG CTATAGCAAA TGGTGTTGCT GGCATGCTGG CGTCTCTTTG TTCACAATCT
  601 GTCTTTGTTC CAATTGACAT AGTTAGTCAA AGGTTAATGG TGCAAGGATA CTCAAGACAT
  661 GCAAGCTACA ATGGAGGCTT GGATGTTGCT CGCAAAGTTC TGAAGTCAGA AAGTATTCGT
  721 GGACTATATA GAGGATTCAG TCTATCTGTT CTAACATACT CCCCATCCAG TGCTGTATGG
  781 TGGGCAAGTT ATGGTTCGAG CCAGCGCTTC ATTTGGAGCA AGCTCTTGGA TAATGGAACT
  841 GAGCATGGTG GGCCTGCTCC CAGCCAGGGG AAAATAGTCT CAGTTCAAGC TGCTGGTGGG
  901 ATCATTGCCG GTGCTACTGC ATCTTGCATA ACAACTCCAT TGGACACCAT TAAAACTCGG
  961 TTGCAGGTGA TGGGACACGA CAAGAGACCT ACTGCACGGC AAGTAGTTAA GCAGCTAATT
 1021 GCCGAGGATG GTTGGACAGG ATTTTACAGG GGATTAGGTC CAAGATTTGT CAGCATGTCA
 1081 GCGTGGGGAA CCTCCATGAT ACTTGCCTAT GAATATCTCA AGCGCTTGTG TGCAGTAAAC
 1141 GAATAGATTG ATGAAAGCTA GCTGCCAGAC GACTCTTGCG GTAGGGTTTT TATACTACTG
 1201 ACATACAGTA TTGAGAGCTG GAGATAACAA GACCGCGGCT GATTAGCTGT CTGTATACAA
 1261 ATGACACTAT GACGGTGTTG TATGAGTTGA CTTGGAATCC AAGTACCTGG CCAAAATACA
 1321 ATTAATTTTC TTAGGGATTT CTCACAATAT TCTTAAATGA TTTTTGCCAG ATAAATGCTA
 1381 CATTCATTGG TTGTAGTGAG TCGCTACAAG GAGGACGAAG GACGTATCCT TGAATAATTT
 1441 TTGCCAGATA ATAAATGTAA AATGTAATAT TCATTCATAC AAGAATAGAT AAATGCTTGA
 1501 TCAACTTCAT TTTTC

Predicted gene structure (within gDNA segment 6608 to 13557):

 Exon 1  8036  8058 ( 23 n); cDNA  217  239 ( 23 n); score: 0.870
 Intron 1  8059  8338 ( 280 n); Pd: 0.338 (s:  0), Pa: 0.581 (s: 0.64)
 Exon 2  8339  8720 ( 382 n); cDNA  240  621 ( 382 n); score: 0.626
 Intron 2  8721  8848 ( 128 n); Pd: 0.857 (s: 0.68), Pa: 0.962 (s: 0.72)
 Exon 3  8849  9045 ( 197 n); cDNA  622  818 ( 197 n); score: 0.761
 Intron 3  9046  9437 ( 392 n); Pd: 0.980 (s: 0.92), Pa: 0.936 (s: 0.45)
 Exon 4  9438  9477 ( 40 n); cDNA  819  855 ( 37 n); score: 0.450
 Intron 4  9478  9728 ( 251 n); Pd: 0.869 (s: 0.45), Pa: 0.000 (s: 0.68)
 Exon 5  9729  9839 ( 111 n); cDNA  856  966 ( 111 n); score: 0.667
 Intron 5  9840 10515 ( 676 n); Pd: 0.994 (s: 0.62), Pa: 1.000 (s: 0.56)
 Exon 6 10516 10669 ( 154 n); cDNA  967  1120 ( 154 n); score: 0.701
 Intron 6 10670 11329 ( 660 n); Pd: 0.961 (s: 0.74), Pa: 0.992 (s:  0)
 Exon 7 11330 11355 ( 26 n); cDNA  1121  1146 ( 26 n); score: 0.731
 Intron 7 11356 13309 (1954 n); Pd: 0.741 (s:  0), Pa: 0.727 (s:  0)
 Exon 8 13310 13315 (  6 n); cDNA  1147  1152 (  6 n); score: 0.667

MATCH	21326110+	STtuc02-10-23.8122+	0.677	939	0.620	C
PGS_21326110+_STtuc02-10-23.8122+	(8036 8058,8339 8720,8849 9045,9438 9477,9729 9839,10516 10669,11330 11355,13310 13315)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CAGACGGAGA TCAACTGGGA CAAGTAAGCA ACCCACCGGT CTTGTAATCC TTAGGTTCCC   8095
|| || |||| | |||||||| |||                     
CAAACCGAGA TTAACTGGGA CAA....... .......... .......... ..........   239


ATTTCGTGCC GATTTCCGCC TTTCTCGCGG TCCTAGTCTT CTAGAAATTT AGCTCCGATC   8155
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   239


GTTGAACTGT GTCCCCCGCC CTATTCCGGA TTGGCTTTAC CGCCTTAGGA TTAGGAACTG   8215
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   239


TTGTTTGAGG ATTTGACATG GCTGTTCATG CTCCTGGACG AAGCGCAATT TGGGGATTCG   8275
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   239


TAGCTTATTC CGTTGTTTCC GATTCTTTTA CTGTTCTCAA ATCGTGGCGC TGAAATGTTG   8335
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   239


CAGCCTCGAC AAGACCAAGC TCTACGTGGT GGGCGCAGGC ATGTTCAGCG GCGTCACCGT   8395
  || || ||||| | | |||| || || || || || || || | | | | || || 
...GCTTGAT AAGACTAGGT TCTATGTCGT AGGAGCTGGG ATATTTACAG GGCTTACTGT   296


GGCGCTGTAT CCTGTCTCGG TGGTCAAGAC CCGGATGCAG GTTGCCTCTG GGGACGCCAT   8455
 || || || || | || | | |||||||  | |||||| || || |   | ||  
TGCACTATAC CCCATTTCTG TCATCAAGAC TAGAATGCAG GTGGCAACCA ATAATGCTGC   356


GAGGAGGAAC GCGCTGGCTA CCTTCAAGAA CATCCT-CAA GATGGACGGC GTGCCAGGGC   8514
 |  ||  || | ||   ||| |  | | | | | || || ||| | || ||  
AAACGAGAGT GCATTTTCTG TTGTCAGGGG CCTAGTGCGA AAT-GATGGC ATTCCCGGTT   415


TGTACCGGGG GTTTGCTACC GTTATCATTG GGGCTGTACC AACTAGGATC ATCTTCCTCA   8574
| || | || |||| || || || | | |||| || ||  | || || || || |||| 
TATATAGAGG TTTTGGAACT GTCATTACAG GGGCGGTTCC TGCCAGAATT ATATTTCTCA   475


CAGCGCTTGA GACAACCAAA GCAGCCTCGC TTAAGCTTGT TGAGCCCTTC AAGCTGTCAG   8634
|||| || || ||| || || |  | |  ||||| | || ||| || ||| || || |||| 
CAGCACTAGA GACCACTAAG GTGACTGCAT TTAAGATGGT TGAACCGTTC AAACTATCAG   535


AGCCGGTGCG GGCTGCCTTT GCCAATGGCC TTGCTGGTCT GTCAGCGTCT ACATGTTCGC   8694
| || || | ||| || | || |||||  ||||||| | |  ||||||  ||||| | 
AACCTGTACA GGCAGCTATA GCAAATGGTG TTGCTGGCAT GCTGGCGTCT CTTTGTTCAC   595


AGGCTATTTT TGTTCCAATT GATGTGGTAT GCCTCTCATG TGCCTTCTAT GTGATGTTGT   8754
| || | || |||||||||| || |                    
AATCTGTCTT TGTTCCAATT GACATA.... .......... .......... ..........   621


ATAGAGAAAA AATATCTTAC AATATGTTGA TGTTAAATGC TAATTACAAT ACTAGACTAC   8814
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   621


TGTTTTCATT CTGTTGTGCA TTGGAATGTT TCAGATTAGC CAGAAATTGA TGGTTCAAGG   8874
                   |||| || | || | |||| ||||| 
.......... .......... .......... ....GTTAGT CAAAGGTTAA TGGTGCAAGG   647


ATATTCTGGT AATGCCAGAT ACAAAGGTGG ATTAGATGTT GCTCGAAAGG TCATAAAGGC   8934
||| || |  |||| || | |||| || || || |||||| ||||| || | | | ||| | 
ATACTCAAGA CATGCAAGCT ACAATGGAGG CTTGGATGTT GCTCGCAAAG TTCTGAAGTC   707


TGATGGCATT AGGGGGCTGT ACAGAGGATT TGGACTGTCT GTTATGACCT ATGCTCCATC   8994
 || | ||| | || || | | ||||||||  | || ||| ||| | || | | | ||||| 
AGAAAGTATT CGTGGACTAT ATAGAGGATT CAGTCTATCT GTTCTAACAT ACTCCCCATC   767


CAGTGCTGTG TGGTGGGCAA GTTATGGTTC CAGCCAGCGC ATAATTTGGA GGTTAGCTTA   9054
||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||||||| | ||||||| |     
CAGTGCTGTA TGGTGGGCAA GTTATGGTTC GAGCCAGCGC TTCATTTGGA G.........   818


TCTGATTGGT TCATCGTTAT GTTCCTCTCA GCCCTGTGTA CTATGTAATA TTTACGAGAA   9114
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   818


AAAGACCAGT AATACATTTC TACTTAATAG TTATTTGAAT TGGTACTTTC CATCTGTCCA   9174
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   818


AAACCTTTTC AAACTTCCCC TCTTGATGCT CAAACTGCAG CTATAATTGC AATTTTGTTT   9234
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   818


TCTGATGCTT GTTCTTCCAT GTCAATATGT ACATATCTTT TTTAGAAAAC AAGAATGCAT   9294
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   818


CTCAATGCAT GTGCTGTATT GTTTTGATTA GATTTATCAT AGCGATCAAT CACATTTTCT   9354
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   818


TTACAGATAA AAATAGTCGG AAGGATAAGT TGGATAACTG ACCAAAGTGG AAATATGATC   9414
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   818


TTACATATTT TTATCTCTGG CAGCTTAGAG AACTT-AATT ACCAACCTGA AACAATGTGA   9473
             | | ||  ||| || |  | ||| | || ||| 
.......... .......... ...C--A-AG CTCTTGGATA ATGGAACTG- AGCATGGTGG   851


TGAAGTAACT ACACAAAACC ACATATAGTT TCATGCACTC TGCAAAACTA AATTGAAACT   9533
                                 
GCCT...... .......... .......... .......... .......... ..........   855


CTTAGTGTGC TCTTAATGCT GTTAAGAGGG TGTATGCAAG TTTACTGGAA TCAGTACCTT   9593
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   855


TTGTTAGTTT ATTTCTTTGT GGTTGATGGT TGAAAGATTA TATTTCTTGT CTTGATAACT   9653
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   855


TAGCCAAAAT AGTTAACTAT TGTGCTTTTT ACATATTGGA ACAGTGCTCT TGGCCATTTG   9713
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   855


CATGACAAAG AAGAGGCTCC TAGCCAATTG AAACTAGTTG GTGTTCAAGC ATCAGGGGGG   9773
        ||||| |||||  | ||| ||||   ||||||||  | || ||| 
.......... .....GCTCC CAGCCAGGGG AAAATAGTCT CAGTTCAAGC TGCTGGTGGG   900


GTTTTTGCCG GTGCCGTGAC CTCTTTTGTT ACGACTCCCA TAGATACAAT AAAGACCAGG   9833
 | |||||| ||||   | ||||  | || |||||  | || || || || || || 
ATCATTGCCG GTGCTACTGC ATCTTGCATA ACAACTCCAT TGGACACCAT TAAAACTCGG   960


CTGCAGGTAC TGTGTGACAT TCTGTTTGCT GATTACTCTT GTAATTTGAT TTGTGTGGGT   9893
 |||||                              
TTGCAG.... .......... .......... .......... .......... ..........   966


ATATTTTGTG AGGCTTACCC TTGTGACTTA ATGATTCTTG TCTTTACATT TATGCTGCTC   9953
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   966


ATTTGCAATA ATTTGATTCC TTATCAATGC AATGCCACTA AGTTTAGGGG AATGGATATT  10013
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   966


TTGTTTTGGA AGTATATTTG ATGTCAGACT TGAAGACCTA AATGTTCTTT TATACTGATA  10073
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   966


TTTCCTCCAA TGGCGGGCTA TTGAGGTGCT GGACTGGAAT GCTGTCTATA TTAAACAATA  10133
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   966


TATACTTCTA TGTTTACAGC TGTTTGTTTT CTGCTGACAT ACCATGACCA ATTTGTCATG  10193
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   966


GTTTCAGTTA TGAGGTCAGA AAAAAAGAAA CTTCCATTGG GAAAACTTGA TATCTATTAC  10253
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   966


TTCATTATTT ATAGTGAGTA ACAAAAGTTA GCACTTTCAA ACTGACTAAA GTATGCCAGG  10313
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   966


GACGTATCAT GCATTTTACA ACATGCTCCA CATATCTCCA AATATCACAT ATTACGCTTG  10373
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   966


TAGTGGTAAA CTGATAATAC ATCTACCAAC ACTGAAAGTT CTCACAAGTC AGAACCCTAT  10433
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   966


ATTTGACAGT TGTGGTCTCC CTCCTTCCCT CTGCATTTGT TGCTACAGAT GATTACACTG  10493
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   966


AGTTTTGTTT CTTGTCATTT AGGTTATGGA TAATGAAAAT AAGCCAAAAG CCAGGGAAGT  10553
            || ||||  | || || | || | | | || |||| 
.......... .......... ..GTGATGGG ACACGACAAG AGACCTACTG CACGGCAAGT   1004


TGTCAAAAGA TTGATTGCTG AAGATGGATG GAAAGGTTTG TACAGAGGGT TGGGTCCAAG  10613
 || ||   | ||||| | | ||||| || || ||| || ||||| || | | |||||||| 
AGTTAAGCAG CTAATTGCCG AGGATGGTTG GACAGGATTT TACAGGGGAT TAGGTCCAAG   1064


ATTTTTCAGC TCATCAGCTT GGGGAACCTC AATGATAGTA TGCTACGAGT ACCTGAGTAT  10673
|||| |||||  ||||| | |||||||||| |||||| |  ||| || | | || |   
ATTTGTCAGC ATGTCAGCGT GGGGAACCTC CATGATACTT GCCTATGAAT ATCTCA....   1120


GTTTCGTCTT CCCTTGTCAA ATGTACACAT GCATATGTAG TGTTATATAT CACTGCATCC  10733
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1120


CATGCAGGTT AATTTTAAGT ACCCAGATAC TTCTTCTCAT TTAGAATTTA GTTAAAATGA  10793
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1120


CATCATTCAG GTCAGTTGGC ATCTCCAGTA CACTGCTTTT GTAAGTTGTA TCATAAATCC  10853
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1120


CATTTGCAAT GAAATTTTTG ACTCAAGTTG CAGCCTGTAA CTTTTCTATA TTTTTCGAAT  10913
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1120


AAAGCTATCA CCGTACATGA AACCTGCTTC TGTTAATGCC AAGGAGCGCA CATTATTTCC  10973
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1120


TGTAGACCGG CTTGGATGTT GAACAATTGG CACATGCAAG TAGCAAAGAG CAGCCTTGTG  11033
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1120


CTTGCAACAA TCTGGTCCAC CTGTGGATAT GTTCGCTGTG AAAGAAACCA ATTAGTCCTT  11093
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1120


GTATGAAACA TGGTATTAGC GCTTCATGAA TAAAACCACT GATTCTGATT TCTTATTTTC  11153
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1120


AATGAATGGA TGGGCATTAC CAAAGTTATC ATGATTAAAG ATCTATTTCA TATAAGTTTA  11213
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1120


TTTTTATACA TTAGAGTTTA TTTAGAGAAC AAGGTATATT TAGTTTTGGT AATTTTGTGA  11273
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1120


ACTGCACTCA GACGACTTTG GTATTCTTAC TGTAATTTTG TTTTGTTTTC CTACAGAGCG  11333
                               |||| 
.......... .......... .......... .......... .......... ......AGCG   1124


CTTGTGTGCT AAAGTTGAAG AGGTCTGATT TCTGAGCTGC CTTAAACTCA GAACGCAATT  11393
|||||||||  |  ||| ||                     
CTTGTGTGCA GTAAACGAAT AG........ .......... .......... ..........   1146


CCTACAATTC TGGAAGTTTT GTATTAGCAG AAGTGTAATA ATGCTGTACA CCAACGGAAG  11453
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


CTTCAGTTCT TGCTGACATA GGTGAAAGTA TTAAACATGG ATGTTTGATG GTGTTAAAGA  11513
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


CGTCATTTGA TGCTAGACAA TAGTCCTTAC AAACTTTGGT TCTCTGAGCA GAGTATTCTC  11573
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


AAAAAAATGC AGGGGCCTAT ATTTTTTTTT GCCTCTTATG CTGAATATGG ATTAGGCTGA  11633
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


TCATTTTAGA TGAATATAAA CGAGATCAGA TGTACACATT TATCATTCTT TTATACGTGA  11693
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


AGGCTTGTTT TAGCGAGGCT GGATGATTGA GACCAGTTGT AATGACATGG TACAATGTTT  11753
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


CCAGGAGATG CTGTTTTGAC TCTTCTTTTC ATGCGGTTTC AATTATCTTT TTGCCCTTGT  11813
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


TGGAATGCAA AAATGTCGAA CACGTTGCTG CCCACTGAGA AGCAAATCAT AGTATGTATG  11873
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


ATGCTTAAGC AAACTGGGAA ACGCTTTCTG AGAGACGATA ACCCATTCGT TTGACCCTTT  11933
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


ATTATGTTCA TTGCTATCTT GCTGGTATGA TGCCGTTTGG GTGTCCTGGA CATTATGCAT  11993
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


TTATGCGTTT AGTTTGGTGG TCAAACTACA GTCAAATGTC GTGATACCTA TTCCAGATTC  12053
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


TGGGCGTGAT ACCATTTTCA GCTCTGCAGC GTTCATGGTG ATCAAAATCG CTGATTTTGG  12113
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


GAAATGGGTT GCGATGGAGG CACAAACGTA TTTTCTTCTT CAAATCAAAA TAAGATCACT  12173
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


TCTCCTAAAC TTTAGGATAA ATGTTGTAGC GCTTTATAAG TTTCACATGA GGAATATAAA  12233
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


TTTTGTAATT TCTTCCAAGA CATCCATTTT AAGTGGTTCT TTTATTGGGA TTTCCCACTA  12293
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


TAAATATTGT CATTCCCTGA GACGTTGCCC GGGGTCCACT CCAAGAAAGG ACAGGAGCTT  12353
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


GCTAGTCTTC TTCAGCTTCA GTCCAGTCAC AACTGAATCC GCCGCGCAAG GCATCCAAGG  12413
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


ATTTGTTCGT CCTTCGGAGG GTGGGGAATC GAAGCGACGA AAACGAAGCA ATGAACGAGG  12473
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


CGGTGCAGGA GGCGAAGCTG CTGCGGCAGG TGAACGCGCT CATCGTGGCG CACCTCCGTA  12533
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


GCCAGAACCT CGGGCAGGCC GCAGCCGCCG TCGCCGCCGC CACCATGACC CCCATCTCCG  12593
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


CCGCCGAATC CGTCCCCGCA AATCAACTCC TACGTCTCGT GGCCAAGGTC CCCCCACTTT  12653
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


CCCCTTCCTC CGGCAGTCTG GCCTAGGATT TGTTCTGCAC GGGCCTAAAC CCTCACTGTT  12713
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


GGTTCGCAGG GCCTCGCGGC GGAGGGCGGA GGAGGAGCCG CTTCCGCATT CGACTCCGCC  12773
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


GGGTTCGGTG GGGCGGTGCA GCCGCTCGGC TCCAGTGCCG TGGATTTCAG GTAAACCCCA  12833
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


ACCTTGCGCC CCCGCGGTGT TGCCTAGTGG CAGTGTTTTT TCTGGTGCTG AACATTGGTG  12893
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


AGGAGTGTTG ACGCCGGTGC TGTGTAGTAT GCAGGATGTC AAGGGCTCAT CCAAGAGCTT  12953
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


CCCCAAGCAC GAGGCGAAGC ATGTCTCTGA CCATAAGGTG CTTATGATTC CAATTTTCCC  13013
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


TTGCAAATGC ACCACTTGAA AGTTGAAACA ATTTTTGTGT CAGACTCCTG TTTATCTGAA  13073
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


TATTTACTAC TGCTATTGCA CATTTTGCAC TTATCACAGT ACCATGATTA TGTAGACAAC  13133
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


TTGGGATTGA CCAACAATAG ATTTTACTGA TGTTTATTGG CTTACCATTG CATTTTTCTG  13193
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


TAGAACGCTG CCCGGTGTGC GAAATTTAGT CCTGATGGGA AGTATTTTGC AACTGGGAGT  13253
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1146


GCTGATACAT CCATTAAGTT TTTTGAGGTG AACTTGAAAT TTGAATTGCC ACTCAGGTTG  13313
                               ||| 
.......... .......... .......... .......... .......... ......ATTG   1150


CT  13315
 |
AT   1152

********************************************************************************
EST sequence 158 +strand (File: LEtuc02-10-21.10328+)

   1 GGAGAAGCAT TATATTGACC ATTTGGTCGG TGCTTTTCCT CCAAGAAACT TCTCCGATTA
  61 CTCTCCATTT GCAAAATTTA ACGACTTGCT TATAAGCCGA GTTAGGGTTT TGAACAGTTG
  121 TAATTTTTTT TAATGGAGGT TGCTGGATCT ACAAGGAAGC CATTTCAACA AACCGAGATT
  181 AACTGGGACA AGCTTGATAA GACTAGGTTC TATGTCGTAG GAGCTGGGAT ATTTACAGGG
  241 CTTACTGTTG CACTATACCC CATTTCTGTC ATCAAGACTA GAATGCAGGT GGCAACCAAT
  301 AATGCTGCAA AAGAGAGTGC ATTTTCTGTT GTCAGGGGCC TAGTGCGAAA TGATGGTATT
  361 CCCGGTTTAT ATAGAGGATT TGGAACTGTC ATTACAGGGG CGGTTCCTGC CAGAATTATA
  421 TTTCTCACAG CACTAGAGAC CACTAAGGTG ACTGCATTTA AGATGGTGGA ACCATTCAAG
  481 CTATCAGAAC CTGTACAGGC AGCTATAGCA AATGGTGTTG CTGGCATGCT GGCGTCTCTT
  541 TGTTCACAAT CCGTCTTTGT TCCAATTGAC ATAGTTAGTC AAAGGTTAAT GGTGCAAGGA
  601 TACTCAGGAC ATGCAAGCTA CAATGGAGGC TTGGATGTTG CTCGCAAAGT TCTGAAGTCA
  661 GAAGGTATAC GTGGACTATA TAGAGGATTC AGTCTGTCTG TTCTAACATA CTCCCCATCC
  721 AGTGCTGTAT GGTGGGCAAG TTATGGTTCG AGCCAGCGCT TCATATGGAG CAAGCTCTTG
  781 GATAATGGAA CTGAGCATGG TGGGCCTGCT CCCAGCCAGG GGAAAATAGT GTCAGTTCAA
  841 GCTGCTGGTG GGATCATCGC CGGTGCTACT GCATCTTGCA TAACAACTCC ATTGGACACC
  901 ATTAAAACTA GGTTGCAGGT GATGGGACAC GATAAGAGAC CTAGTGCAGG GCAAGTAGTT
  961 AAGCAGCTAA TTGCTGAGGA TGGTTGGACA GGATTTTACA GGGGATTAGG TCCAAGATTT
 1021 GTCAGCATGT CAGCGTGGGG AACCTCCATG ATACTTGCCT ATGAATATCT CAAGCGCTTG
 1081 TGTGCAGTAA ACGAATAGAT TGATGAAAGC TAGCTGCCAG ACGACTCTTG CGGTAGGATT
 1141 TTTATACTAC TGACATACAG TATTTGAGAG CTGGAGATAA CAAGACCGCG GCTGATTAGC
 1201 TGTCTGTATA CAAATGACAC TATGACTGTT ATATGAGTTG ACTTGGAATC CAAGTACCTG
 1261 GCCAAAATAC AATTAATT

Predicted gene structure (within gDNA segment 6848 to 12612):

 Exon 1  8036  8058 ( 23 n); cDNA  169  191 ( 23 n); score: 0.870
 Intron 1  8059  8338 ( 280 n); Pd: 0.338 (s:  0), Pa: 0.581 (s: 0.64)
 Exon 2  8339  8720 ( 382 n); cDNA  192  573 ( 382 n); score: 0.620
 Intron 2  8721  8848 ( 128 n); Pd: 0.857 (s: 0.66), Pa: 0.962 (s: 0.74)
 Exon 3  8849  9045 ( 197 n); cDNA  574  770 ( 197 n); score: 0.766
 Intron 3  9046  9437 ( 392 n); Pd: 0.980 (s: 0.90), Pa: 0.936 (s: 0.45)
 Exon 4  9438  9477 ( 40 n); cDNA  771  807 ( 37 n); score: 0.450
 Intron 4  9478  9728 ( 251 n); Pd: 0.869 (s: 0.45), Pa: 0.000 (s: 0.68)
 Exon 5  9729  9839 ( 111 n); cDNA  808  918 ( 111 n); score: 0.667
 Intron 5  9840 10515 ( 676 n); Pd: 0.994 (s: 0.64), Pa: 1.000 (s: 0.56)
 Exon 6 10516 10669 ( 154 n); cDNA  919  1072 ( 154 n); score: 0.708
 Intron 6 10670 11329 ( 660 n); Pd: 0.961 (s: 0.74), Pa: 0.992 (s:  0)
 Exon 7 11330 11355 ( 26 n); cDNA  1073  1098 ( 26 n); score: 0.731

MATCH	21326110+	LEtuc02-10-21.10328+	0.677	933	0.730	C
PGS_21326110+_LEtuc02-10-21.10328+	(8036 8058,8339 8720,8849 9045,9438 9477,9729 9839,10516 10669,11330 11355)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CAGACGGAGA TCAACTGGGA CAAGTAAGCA ACCCACCGGT CTTGTAATCC TTAGGTTCCC   8095
|| || |||| | |||||||| |||                     
CAAACCGAGA TTAACTGGGA CAA....... .......... .......... ..........   191


ATTTCGTGCC GATTTCCGCC TTTCTCGCGG TCCTAGTCTT CTAGAAATTT AGCTCCGATC   8155
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   191


GTTGAACTGT GTCCCCCGCC CTATTCCGGA TTGGCTTTAC CGCCTTAGGA TTAGGAACTG   8215
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   191


TTGTTTGAGG ATTTGACATG GCTGTTCATG CTCCTGGACG AAGCGCAATT TGGGGATTCG   8275
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   191


TAGCTTATTC CGTTGTTTCC GATTCTTTTA CTGTTCTCAA ATCGTGGCGC TGAAATGTTG   8335
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   191


CAGCCTCGAC AAGACCAAGC TCTACGTGGT GGGCGCAGGC ATGTTCAGCG GCGTCACCGT   8395
  || || ||||| | | |||| || || || || || || || | | | | || || 
...GCTTGAT AAGACTAGGT TCTATGTCGT AGGAGCTGGG ATATTTACAG GGCTTACTGT   248


GGCGCTGTAT CCTGTCTCGG TGGTCAAGAC CCGGATGCAG GTTGCCTCTG GGGACGCCAT   8455
 || || || || | || | | |||||||  | |||||| || || |   | ||  
TGCACTATAC CCCATTTCTG TCATCAAGAC TAGAATGCAG GTGGCAACCA ATAATGCTGC   308


GAGGAGGAAC GCGCTGGCTA CCTTCAAGAA CATCCT-CAA GATGGACGGC GTGCCAGGGC   8514
 |  ||  || | ||   ||| |  | | | | | || || ||  | || ||  
AAAAGAGAGT GCATTTTCTG TTGTCAGGGG CCTAGTGCGA AAT-GATGGT ATTCCCGGTT   367


TGTACCGGGG GTTTGCTACC GTTATCATTG GGGCTGTACC AACTAGGATC ATCTTCCTCA   8574
| || | || |||| || || || | | |||| || ||  | || || || || |||| 
TATATAGAGG ATTTGGAACT GTCATTACAG GGGCGGTTCC TGCCAGAATT ATATTTCTCA   427


CAGCGCTTGA GACAACCAAA GCAGCCTCGC TTAAGCTTGT TGAGCCCTTC AAGCTGTCAG   8634
|||| || || ||| || || |  | |  ||||| | || || || ||| ||||| |||| 
CAGCACTAGA GACCACTAAG GTGACTGCAT TTAAGATGGT GGAACCATTC AAGCTATCAG   487


AGCCGGTGCG GGCTGCCTTT GCCAATGGCC TTGCTGGTCT GTCAGCGTCT ACATGTTCGC   8694
| || || | ||| || | || |||||  ||||||| | |  ||||||  ||||| | 
AACCTGTACA GGCAGCTATA GCAAATGGTG TTGCTGGCAT GCTGGCGTCT CTTTGTTCAC   547


AGGCTATTTT TGTTCCAATT GATGTGGTAT GCCTCTCATG TGCCTTCTAT GTGATGTTGT   8754
| | | || |||||||||| || |                    
AATCCGTCTT TGTTCCAATT GACATA.... .......... .......... ..........   573


ATAGAGAAAA AATATCTTAC AATATGTTGA TGTTAAATGC TAATTACAAT ACTAGACTAC   8814
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   573


TGTTTTCATT CTGTTGTGCA TTGGAATGTT TCAGATTAGC CAGAAATTGA TGGTTCAAGG   8874
                   |||| || | || | |||| ||||| 
.......... .......... .......... ....GTTAGT CAAAGGTTAA TGGTGCAAGG   599


ATATTCTGGT AATGCCAGAT ACAAAGGTGG ATTAGATGTT GCTCGAAAGG TCATAAAGGC   8934
||| || ||  |||| || | |||| || || || |||||| ||||| || | | | ||| | 
ATACTCAGGA CATGCAAGCT ACAATGGAGG CTTGGATGTT GCTCGCAAAG TTCTGAAGTC   659


TGATGGCATT AGGGGGCTGT ACAGAGGATT TGGACTGTCT GTTATGACCT ATGCTCCATC   8994
 || || ||  | || || | | ||||||||  | |||||| ||| | || | | | ||||| 
AGAAGGTATA CGTGGACTAT ATAGAGGATT CAGTCTGTCT GTTCTAACAT ACTCCCCATC   719


CAGTGCTGTG TGGTGGGCAA GTTATGGTTC CAGCCAGCGC ATAATTTGGA GGTTAGCTTA   9054
||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||||||| | || |||| |     
CAGTGCTGTA TGGTGGGCAA GTTATGGTTC GAGCCAGCGC TTCATATGGA G.........   770


TCTGATTGGT TCATCGTTAT GTTCCTCTCA GCCCTGTGTA CTATGTAATA TTTACGAGAA   9114
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   770


AAAGACCAGT AATACATTTC TACTTAATAG TTATTTGAAT TGGTACTTTC CATCTGTCCA   9174
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   770


AAACCTTTTC AAACTTCCCC TCTTGATGCT CAAACTGCAG CTATAATTGC AATTTTGTTT   9234
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   770


TCTGATGCTT GTTCTTCCAT GTCAATATGT ACATATCTTT TTTAGAAAAC AAGAATGCAT   9294
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   770


CTCAATGCAT GTGCTGTATT GTTTTGATTA GATTTATCAT AGCGATCAAT CACATTTTCT   9354
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   770


TTACAGATAA AAATAGTCGG AAGGATAAGT TGGATAACTG ACCAAAGTGG AAATATGATC   9414
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   770


TTACATATTT TTATCTCTGG CAGCTTAGAG AACTT-AATT ACCAACCTGA AACAATGTGA   9473
             | | ||  ||| || |  | ||| | || ||| 
.......... .......... ...C--A-AG CTCTTGGATA ATGGAACTG- AGCATGGTGG   803


TGAAGTAACT ACACAAAACC ACATATAGTT TCATGCACTC TGCAAAACTA AATTGAAACT   9533
                                 
GCCT...... .......... .......... .......... .......... ..........   807


CTTAGTGTGC TCTTAATGCT GTTAAGAGGG TGTATGCAAG TTTACTGGAA TCAGTACCTT   9593
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   807


TTGTTAGTTT ATTTCTTTGT GGTTGATGGT TGAAAGATTA TATTTCTTGT CTTGATAACT   9653
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   807


TAGCCAAAAT AGTTAACTAT TGTGCTTTTT ACATATTGGA ACAGTGCTCT TGGCCATTTG   9713
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   807


CATGACAAAG AAGAGGCTCC TAGCCAATTG AAACTAGTTG GTGTTCAAGC ATCAGGGGGG   9773
        ||||| |||||  | ||| ||||   ||||||||  | || ||| 
.......... .....GCTCC CAGCCAGGGG AAAATAGTGT CAGTTCAAGC TGCTGGTGGG   852


GTTTTTGCCG GTGCCGTGAC CTCTTTTGTT ACGACTCCCA TAGATACAAT AAAGACCAGG   9833
 | | |||| ||||   | ||||  | || |||||  | || || || || || ||| 
ATCATCGCCG GTGCTACTGC ATCTTGCATA ACAACTCCAT TGGACACCAT TAAAACTAGG   912


CTGCAGGTAC TGTGTGACAT TCTGTTTGCT GATTACTCTT GTAATTTGAT TTGTGTGGGT   9893
 |||||                              
TTGCAG.... .......... .......... .......... .......... ..........   918


ATATTTTGTG AGGCTTACCC TTGTGACTTA ATGATTCTTG TCTTTACATT TATGCTGCTC   9953
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   918


ATTTGCAATA ATTTGATTCC TTATCAATGC AATGCCACTA AGTTTAGGGG AATGGATATT  10013
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   918


TTGTTTTGGA AGTATATTTG ATGTCAGACT TGAAGACCTA AATGTTCTTT TATACTGATA  10073
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   918


TTTCCTCCAA TGGCGGGCTA TTGAGGTGCT GGACTGGAAT GCTGTCTATA TTAAACAATA  10133
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   918


TATACTTCTA TGTTTACAGC TGTTTGTTTT CTGCTGACAT ACCATGACCA ATTTGTCATG  10193
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   918


GTTTCAGTTA TGAGGTCAGA AAAAAAGAAA CTTCCATTGG GAAAACTTGA TATCTATTAC  10253
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   918


TTCATTATTT ATAGTGAGTA ACAAAAGTTA GCACTTTCAA ACTGACTAAA GTATGCCAGG  10313
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   918


GACGTATCAT GCATTTTACA ACATGCTCCA CATATCTCCA AATATCACAT ATTACGCTTG  10373
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   918


TAGTGGTAAA CTGATAATAC ATCTACCAAC ACTGAAAGTT CTCACAAGTC AGAACCCTAT  10433
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   918


ATTTGACAGT TGTGGTCTCC CTCCTTCCCT CTGCATTTGT TGCTACAGAT GATTACACTG  10493
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   918


AGTTTTGTTT CTTGTCATTT AGGTTATGGA TAATGAAAAT AAGCCAAAAG CCAGGGAAGT  10553
            || ||||  | || || | || | | | || |||| 
.......... .......... ..GTGATGGG ACACGATAAG AGACCTAGTG CAGGGCAAGT   956


TGTCAAAAGA TTGATTGCTG AAGATGGATG GAAAGGTTTG TACAGAGGGT TGGGTCCAAG  10613
 || ||   | ||||||| | ||||| || || ||| || ||||| || | | |||||||| 
AGTTAAGCAG CTAATTGCTG AGGATGGTTG GACAGGATTT TACAGGGGAT TAGGTCCAAG   1016


ATTTTTCAGC TCATCAGCTT GGGGAACCTC AATGATAGTA TGCTACGAGT ACCTGAGTAT  10673
|||| |||||  ||||| | |||||||||| |||||| |  ||| || | | || |   
ATTTGTCAGC ATGTCAGCGT GGGGAACCTC CATGATACTT GCCTATGAAT ATCTCA....   1072


GTTTCGTCTT CCCTTGTCAA ATGTACACAT GCATATGTAG TGTTATATAT CACTGCATCC  10733
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1072


CATGCAGGTT AATTTTAAGT ACCCAGATAC TTCTTCTCAT TTAGAATTTA GTTAAAATGA  10793
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1072


CATCATTCAG GTCAGTTGGC ATCTCCAGTA CACTGCTTTT GTAAGTTGTA TCATAAATCC  10853
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1072


CATTTGCAAT GAAATTTTTG ACTCAAGTTG CAGCCTGTAA CTTTTCTATA TTTTTCGAAT  10913
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1072


AAAGCTATCA CCGTACATGA AACCTGCTTC TGTTAATGCC AAGGAGCGCA CATTATTTCC  10973
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1072


TGTAGACCGG CTTGGATGTT GAACAATTGG CACATGCAAG TAGCAAAGAG CAGCCTTGTG  11033
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1072


CTTGCAACAA TCTGGTCCAC CTGTGGATAT GTTCGCTGTG AAAGAAACCA ATTAGTCCTT  11093
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1072


GTATGAAACA TGGTATTAGC GCTTCATGAA TAAAACCACT GATTCTGATT TCTTATTTTC  11153
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1072


AATGAATGGA TGGGCATTAC CAAAGTTATC ATGATTAAAG ATCTATTTCA TATAAGTTTA  11213
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1072


TTTTTATACA TTAGAGTTTA TTTAGAGAAC AAGGTATATT TAGTTTTGGT AATTTTGTGA  11273
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1072


ACTGCACTCA GACGACTTTG GTATTCTTAC TGTAATTTTG TTTTGTTTTC CTACAGAGCG  11333
                               |||| 
.......... .......... .......... .......... .......... ......AGCG   1076


CTTGTGTGCT AAAGTTGAAG AG  11355
|||||||||  |  ||| ||
CTTGTGTGCA GTAAACGAAT AG   1098

********************************************************************************
EST sequence 201 +strand (File: 11908994+)

   1 CAAGGGTTTA ATAGTAATAG TAATAGTAAT TCTTCATCTT CTTCTTCTTC TTGAACACGC
  61 AAATTCAATT CATAAACTCT TCAATTTCCT GCAAAATCTC AACACACGCT TCTTCAATGG
  121 CTGCTCCCGA AATCAACTGG GACAGGTTAG ATAAAATAAA ATACTATGTA GTGGGAGCTG
  181 GACTCTTTTC GGGTGTTACT GTGGCACTCT ACCCTGTCTC TGTTGTGAAG ACTAGGATGC
  241 AGGTTGCTTC AAACCATACT GCAGAGAGAA GTGCATTGTC TGTTGTGAAA GGATTACTCA
  301 AGACAGATGG CATTCGTGGT TTGTATAAAG GGTTTGGCAT TGCCGTCACC GGAGCAATTC
  361 CTGCCAGAAT CATATTTCTC ACTGCCTTGG AGACCACAAA GGCGGCTTCC TTCAAGATGC
  421 TTGAACCATT TAAACTATCT GAAACTACAC AGGCTGCCAT AGCAAATGGC ATTGGTGGCA
  481 TGACATCGTC GATCTGTGCA CAAGCTGTGT TTGTTCCAAT TGACGTGATT AGCCAAAAGT
  541 TGATGGTGCA AGGGTACTCA GGCCATGCCC AGTATAGTGG GGGCTTGGAT GTTGCTCCGT
  601 AAGTTGATAA AGGGGCTGAG GGAATTCCGG GGGTTAT

Predicted gene structure (within gDNA segment 7090 to 9591):

 Exon 1  8045  8058 ( 14 n); cDNA  132  145 ( 14 n); score: 0.929
 Intron 1  8059  8338 ( 280 n); Pd: 0.338 (s:  0), Pa: 0.581 (s: 0.56)
 Exon 2  8339  8720 ( 382 n); cDNA  146  527 ( 382 n); score: 0.631
 Intron 2  8721  8848 ( 128 n); Pd: 0.857 (s: 0.74), Pa: 0.962 (s: 0.74)
 Exon 3  8849  8952 ( 104 n); cDNA  528  634 ( 107 n); score: 0.702

MATCH	21326110+	11908994+	0.646	500	0.785	C
PGS_21326110+_11908994+	(8045 8058,8339 8720,8849 8952)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

ATCAACTGGG ACAAGTAAGC AACCCACCGG TCTTGTAATC CTTAGGTTCC CATTTCGTGC   8104
|||||||||| |||                          
ATCAACTGGG ACAG...... .......... .......... .......... ..........   145


CGATTTCCGC CTTTCTCGCG GTCCTAGTCT TCTAGAAATT TAGCTCCGAT CGTTGAACTG   8164
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   145


TGTCCCCCGC CCTATTCCGG ATTGGCTTTA CCGCCTTAGG ATTAGGAACT GTTGTTTGAG   8224
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   145


GATTTGACAT GGCTGTTCAT GCTCCTGGAC GAAGCGCAAT TTGGGGATTC GTAGCTTATT   8284
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   145


CCGTTGTTTC CGATTCTTTT ACTGTTCTCA AATCGTGGCG CTGAAATGTT GCAGCCTCGA   8344
                               | || 
.......... .......... .......... .......... .......... ....GTTAGA   151


CAAGACCAAG CTCTACGTGG TGGGCGCAGG CATGTTCAGC GGCGTCACCG TGGCGCTGTA   8404
 || | ||  ||| || | |||| || ||  | ||   || || || | |||| || || 
TAAAATAAAA TACTATGTAG TGGGAGCTGG ACTCTTTTCG GGTGTTACTG TGGCACTCTA   211


TCCTGTCTCG GTGGTCAAGA CCCGGATGCA GGTTGCCTCT GGGGACGCCA TGAGGAGGAA   8464
 |||||||| || || |||| | ||||||| |||||| ||   | |    ||| | 
CCCTGTCTCT GTTGTGAAGA CTAGGATGCA GGTTGCTTCA AACCATACTG CAGAGAGAAG   271


CGCGCTGGCT ACCTTCAAGA ACATCCTCAA GATGGACGGC GTGCCAGGGC TGTACCGGGG   8524
 || || ||   | ||   | ||||| || || ||| | | ||  ||||  || 
TGCATTGTCT GTTGTGAAAG GATTACTCAA GACAGATGGC ATTCGTGGTT TGTATAAAGG   331


GTTTGCTACC GTTATCATTG GGGCTGTACC AACTAGGATC ATCTTCCTCA CAGCGCTTGA   8584
||||| |  |  ||| | | || | ||  | || ||| || || |||| | || | || 
GTTTGGCATT GCCGTCACCG GAGCAATTCC TGCCAGAATC ATATTTCTCA CTGCCTTGGA   391


GACAACCAAA GCAGCCTCGC TTAAGCTTGT TGAGCCCTTC AAGCTGTCAG AGCCGGTGCG   8644
||| || || || || ||  | ||| | | ||| || || || || || | | |  | 
GACCACAAAG GCGGCTTCCT TCAAGATGCT TGAACCATTT AAACTATCTG AAACTACACA   451


GGCTGCCTTT GCCAATGGCC TTGCTGGTCT GTCAGCGTCT ACATGTTCGC AGGCTATTTT   8704
||||||| | || |||||| ||| ||| | | || |||| | ||| | | | ||| | || 
GGCTGCCATA GCAAATGGCA TTGGTGGCAT GACATCGTCG ATCTGTGCAC AAGCTGTGTT   511


TGTTCCAATT GATGTGGTAT GCCTCTCATG TGCCTTCTAT GTGATGTTGT ATAGAGAAAA   8764
|||||||||| || |||                         
TGTTCCAATT GACGTG.... .......... .......... .......... ..........   527


AATATCTTAC AATATGTTGA TGTTAAATGC TAATTACAAT ACTAGACTAC TGTTTTCATT   8824
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   527


CTGTTGTGCA TTGGAATGTT TCAGATTAGC CAGAAATTGA TGGTTCAAGG ATATTCTGGT   8884
             |||||| || || |||| |||| ||||| || || || 
.......... .......... ....ATTAGC CAAAAGTTGA TGGTGCAAGG GTACTCAGGC   563


AATGCCAGAT ACAAAGGTGG ATTAGATGTT GCT-CGAAAG GTCATAAA-- GGCTGATGGC   8941
 |||||  | | | || || || |||||| ||| || ||| | |||||  |||||| || 
CATGCCCAGT ATAGTGGGGG CTTGGATGTT GCTCCGTAAG TTGATAAAGG GGCTGAGGGA   623


ATTAGGGGGC T   8952
||| |||| |
ATTCCGGGGG T   634

********************************************************************************
EST sequence 193 +strand (File: GAtuc02-10-21.5098+)

   1 GGAATCTTTA CTGGAGTTAC AGTAGCATTA TACCCAGTCT CTGTTGTAAA AACTAGGCTT
  61 CAGGTTGCTT CGAAGGACAC TGCAGAGAGA AGTGCTTTTT CTGTTATTAG AGGCATACTG
  121 AAAACAGATG GAATCCCTGG TCTCTATCGA GGGTTTGGAA CAGTCATCAC TGGTGCCATT
  181 CCTGCCAGGG TGATATTTCT CACTGCTCTG GAAACTACAA AAGTAGCTGC TTTCAGCATG
  241 GTTGAACCAT TTAAATTCTC TGAACCTACG CAAGCTGCTA TAGCAAATGG AATTGCTGGA
  301 ATGACTGCAT CTCTGTTTGC TCAAGCTGTT TTTGTTCCAA TTGATGTGAT TAGTCAAAAG
  361 TTGATGGTCC AAGGATACTC AGGCCATGCA AAGTACAACG GAGGTCTAGA TGTTGCTCGT
  421 AAGGTTTTAA AGTCTGATGG AATCCGAGGA TTATACAGAG GATTTGGTTT GGCAGTCATG
  481 ACTTACTCTC CATCCAGGGC TGAATGGGGG GCTAGATATG GATCTAGCCA ACGTGGTATC
  541 TGGAGGTTCT TGGGCCAGGC ACAGACCCTA AAGAAGGGGG TCCTAGGCTT CGACATAGGG
  601 GCTGGCCAGG CTGGTGGAGA ATAATGGGGG GGCTCGAGGG GCTGCTGGCA CTGCGTGGGG
  661 CCCTTTGAGA CTGGCTGCGG GAGGTGGGCC TTATGAAGGA CCTTTACCAG CATATGAGAA
  721 AGCTGCGTTG CTTACAATGT ACGTAAGGTT TTCCATTGGG ATGGTTCATT ATCTTATATG
  781 ATAATCTTAA GGACCCTCAG GCGGATGATT TAATCCTGGA TCCTTGTACC AGGTCTTACT
  841 GTGCGGCCGT CGTTCCTCGA CTATTAGTAC ACTGTTGTAC C

Predicted gene structure (within gDNA segment 6761 to 11342):

 Exon 1  7539  7557 ( 19 n); cDNA   80   97 ( 18 n); score: 0.684
 Intron 1  7558  8209 ( 652 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.330 (s:  0)
 Exon 2  8210  8225 ( 16 n); cDNA   98  113 ( 16 n); score: 0.688
 Intron 2  8226  8485 ( 260 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.66)
 Exon 3  8486  8720 ( 235 n); cDNA  114  348 ( 235 n); score: 0.672
 Intron 3  8721  8848 ( 128 n); Pd: 0.857 (s: 0.74), Pa: 0.962 (s: 0.78)
 Exon 4  8849  9045 ( 197 n); cDNA  349  545 ( 197 n); score: 0.756
 Intron 4  9046  9697 ( 652 n); Pd: 0.980 (s: 0.72), Pa: 0.977 (s: 0.55)
 Exon 5  9698  9773 ( 76 n); cDNA  546  621 ( 76 n); score: 0.526
 Intron 5  9774 10200 ( 427 n); Pd: 0.000 (s: 0.58), Pa: 0.957 (s:  0)
 Exon 6 10201 10207 (  7 n); cDNA  622  628 (  7 n); score: 0.714
 Intron 6 10208 11329 (1122 n); Pd: 0.753 (s:  0), Pa: 0.992 (s:  0)
 Exon 7 11330 11342 ( 13 n); cDNA  629  641 ( 13 n); score: 0.538

MATCH	21326110+	GAtuc02-10-21.5098+	0.683	563	0.639	C
PGS_21326110+_GAtuc02-10-21.5098+	(7539 7557,8210 8225,8486 8720,8849 9045,9698 9773,10201 10207,11330 11342)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

TTCGCAGATA AATCTGCTTG CATTGCTACG CTGAACTGCG CAAGGAAGGA AAGAGTTCAA   7598
 | ||||| | | |||||                       
CT-GCAGAGA GAAGTGCTT. .......... .......... .......... ..........    97


CGACCACGTG GTCAAATGGG CCATTTGCCG TAAAGCAAAG CAAACGGGCT TGGCAACCGA   7658
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    97


GCCCAACTGT TAGAGCGCGT ACTACTCTCT CATTCTGCCT TTGGGCCCAA GAAAGAGGCG   7718
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    97


TCCCCATCCC TGACGGCTGA CGCCGTCGAC GCGGCGACGC CCTCCAACAA AACGGAAGAG   7778
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    97


GCGAGGAGCA CATGCCCTGT CCGCCATTCT CGCTGAGTTG TTGTGGACAA AAACAGCACG   7838
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    97


AAAGTGGGGA GGGAAAACGG GGGGAAGCCA ACCACAGCAG CCCGCCCGCC CGCCATTCTT   7898
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    97


GCCGAATCGA GTCCACGCCA CGCCTCCTGC GCCCCCTTCG GTTCTCACCT CGGGAGTCGC   7958
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    97


GGATTGGTGG AGGGGAGGAT TTGAGCGGCG CGGCCATGGA TACAACCTCT AGGGCCGCCA   8018
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    97


AGATCCCGTC GCTCCACCAG ACGGAGATCA ACTGGGACAA GTAAGCAACC CACCGGTCTT   8078
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    97


GTAATCCTTA GGTTCCCATT TCGTGCCGAT TTCCGCCTTT CTCGCGGTCC TAGTCTTCTA   8138
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    97


GAAATTTAGC TCCGATCGTT GAACTGTGTC CCCCGCCCTA TTCCGGATTG GCTTTACCGC   8198
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    97


CTTAGGATTA GGAACTGTTG TTTGAGGATT TGACATGGCT GTTCATGCTC CTGGACGAAG   8258
        ||||| || ||||                   
.......... .TTTCTGTTA TTAGAGG... .......... .......... ..........   113


CGCAATTTGG GGATTCGTAG CTTATTCCGT TGTTTCCGAT TCTTTTACTG TTCTCAAATC   8318
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   113


GTGGCGCTGA AATGTTGCAG CCTCGACAAG ACCAAGCTCT ACGTGGTGGG CGCAGGCATG   8378
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   113


TTCAGCGGCG TCACCGTGGC GCTGTATCCT GTCTCGGTGG TCAAGACCCG GATGCAGGTT   8438
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   113


GCCTCTGGGG ACGCCATGAG GAGGAACGCG CTGGCTACCT TCAAGAACAT CCTCAAGATG   8498
                          ||| || || |  
.......... .......... .......... .......... .......CAT ACTGAAAACA   126


GACGGCGTGC CAGGGCTGTA CCGGGGGTTT GCTACCGTTA TCATTGGGGC TGTACCAACT   8558
|| || | | | || || || || |||||| | || || | ||| ||| ||  | || | 
GATGGAATCC CTGGTCTCTA TCGAGGGTTT GGAACAGTCA TCACTGGTGC CATTCCTGCC   186


AGGATCATCT TCCTCACAGC GCTTGAGACA ACCAAAGCAG CCTCGCTTAA GC-TTGTTGA   8617
||| | || | | ||||| || || || || || |||| || ||  || | || | ||||| 
AGGGTGATAT TTCTCACTGC TCTGGAAACT ACAAAAGTAG -CTGCTTTCA GCATGGTTGA   245


GCCCTTCAAG CTGTCAGAGC CGGTGCGGGC TGCCTTTGCC AATGGCCTTG CTGGTCTGTC   8677
 || || ||  | || || | |  || || ||| | || ||||| ||| |||| || | 
ACCATTTAAA TTCTCTGAAC CTACGCAAGC TGCTATAGCA AATGGAATTG CTGGAATGAC   305


AGCGTCTACA TGTTCGCAGG CTATTTTTGT TCCAATTGAT GTGGTATGCC TCTCATGTGC   8737
 || |||  | | | || | || ||||||| |||||||||| |||          
TGCATCTCTG TTTGCTCAAG CTGTTTTTGT TCCAATTGAT GTG....... ..........   348


CTTCTATGTG ATGTTGTATA GAGAAAAAAT ATCTTACAAT ATGTTGATGT TAAATGCTAA   8797
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   348


TTACAATACT AGACTACTGT TTTCATTCTG TTGTGCATTG GAATGTTTCA GATTAGCCAG   8857
                            ||||| || 
.......... .......... .......... .......... .......... .ATTAGTCAA   357


AAATTGATGG TTCAAGGATA TTCTGGTAAT GCCAGATACA AAGGTGGATT AGATGTTGCT   8917
|| ||||||| | |||||||| || || || || | |||| | || || | |||||||||| 
AAGTTGATGG TCCAAGGATA CTCAGGCCAT GCAAAGTACA ACGGAGGTCT AGATGTTGCT   417


CGAAAGGTCA TAAAGGCTGA TGGCATTAGG GGGCTGTACA GAGGATTTGG ACTGTCTGTT   8977
|| |||||  ||||| |||| ||| || | || | |||| ||||||||||  || | || 
CGTAAGGTTT TAAAGTCTGA TGGAATCCGA GGATTATACA GAGGATTTGG TTTGGCAGTC   477


ATGACCTATG CTCCATCCAG TGCTGTGTGG TGGGCAAGTT ATGGTTCCAG CCAGCGCATA   9037
||||| ||  |||||||||| |||| ||| |||| || | |||| || || ||| ||   
ATGACTTACT CTCCATCCAG GGCTGAATGG GGGGCTAGAT ATGGATCTAG CCAACGTGGT   537


ATTTGGAGGT TAGCTTATCT GATTGGTTCA TCGTTATGTT CCTCTCAGCC CTGTGTACTA   9097
|| |||||                             
ATCTGGAG.. .......... .......... .......... .......... ..........   545


TGTAATATTT ACGAGAAAAA GACCAGTAAT ACATTTCTAC TTAATAGTTA TTTGAATTGG   9157
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


TACTTTCCAT CTGTCCAAAA CCTTTTCAAA CTTCCCCTCT TGATGCTCAA ACTGCAGCTA   9217
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


TAATTGCAAT TTTGTTTTCT GATGCTTGTT CTTCCATGTC AATATGTACA TATCTTTTTT   9277
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


AGAAAACAAG AATGCATCTC AATGCATGTG CTGTATTGTT TTGATTAGAT TTATCATAGC   9337
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


GATCAATCAC ATTTTCTTTA CAGATAAAAA TAGTCGGAAG GATAAGTTGG ATAACTGACC   9397
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


AAAGTGGAAA TATGATCTTA CATATTTTTA TCTCTGGCAG CTTAGAGAAC TTAATTACCA   9457
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


ACCTGAAACA ATGTGATGAA GTAACTACAC AAAACCACAT ATAGTTTCAT GCACTCTGCA   9517
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


AAACTAAATT GAAACTCTTA GTGTGCTCTT AATGCTGTTA AGAGGGTGTA TGCAAGTTTA   9577
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


CTGGAATCAG TACCTTTTGT TAGTTTATTT CTTTGTGGTT GATGGTTGAA AGATTATATT   9637
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


TCTTGTCTTG ATAACTTAGC CAAAATAGTT AACTATTGTG CTTTTTACAT ATTGGAACAG   9697
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


TGCTCTT-GG CCATTTGCA- TGAC-AAAGA AGAGGCTCCT AGCCAATTGA AACTAGTTGG   9754
 | |||| || |||  ||   | ||||| || || |||| || | | || | ||| | 
-GTTCTTGGG CCAGGCACAG ACCCTAAAGA AGGGGGTCCT AGGC-TTCGA CA-TAGGGGC   602


TGTTCAAGCA TCAGGGGGGG TTTTTGCCGG TGCCGTGACC TCTTTTGTTA CGACTCCCAT   9814
|| || ||   || |                        
TGGCCAGGCT GGTGGAGAA. .......... .......... .......... ..........   621


AGATACAATA AAGACCAGGC TGCAGGTACT GTGTGACATT CTGTTTGCTG ATTACTCTTG   9874
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   621


TAATTTGATT TGTGTGGGTA TATTTTGTGA GGCTTACCCT TGTGACTTAA TGATTCTTGT   9934
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   621


CTTTACATTT ATGCTGCTCA TTTGCAATAA TTTGATTCCT TATCAATGCA ATGCCACTAA   9994
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   621


GTTTAGGGGA ATGGATATTT TGTTTTGGAA GTATATTTGA TGTCAGACTT GAAGACCTAA  10054
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   621


ATGTTCTTTT ATACTGATAT TTCCTCCAAT GGCGGGCTAT TGAGGTGCTG GACTGGAATG  10114
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   621


CTGTCTATAT TAAACAATAT ATACTTCTAT GTTTACAGCT GTTTGTTTTC TGCTGACATA  10174
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   621


CCATGACCAA TTTGTCATGG TTTCAGTTAT GAGGTCAGAA AAAAAGAAAC TTCCATTGGG  10234
              | || | |               
.......... .......... ......TAAT GGG....... .......... ..........   628


AAAACTTGAT ATCTATTACT TCATTATTTA TAGTGAGTAA CAAAAGTTAG CACTTTCAAA  10294
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   628


CTGACTAAAG TATGCCAGGG ACGTATCATG CATTTTACAA CATGCTCCAC ATATCTCCAA  10354
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   628


ATATCACATA TTACGCTTGT AGTGGTAAAC TGATAATACA TCTACCAACA CTGAAAGTTC  10414
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   628


TCACAAGTCA GAACCCTATA TTTGACAGTT GTGGTCTCCC TCCTTCCCTC TGCATTTGTT  10474
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   628


GCTACAGATG ATTACACTGA GTTTTGTTTC TTGTCATTTA GGTTATGGAT AATGAAAATA  10534
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   628


AGCCAAAAGC CAGGGAAGTT GTCAAAAGAT TGATTGCTGA AGATGGATGG AAAGGTTTGT  10594
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   628


ACAGAGGGTT GGGTCCAAGA TTTTTCAGCT CATCAGCTTG GGGAACCTCA ATGATAGTAT  10654
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   628


GCTACGAGTA CCTGAGTATG TTTCGTCTTC CCTTGTCAAA TGTACACATG CATATGTAGT  10714
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   628


GTTATATATC ACTGCATCCC ATGCAGGTTA ATTTTAAGTA CCCAGATACT TCTTCTCATT  10774
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   628


TAGAATTTAG TTAAAATGAC ATCATTCAGG TCAGTTGGCA TCTCCAGTAC ACTGCTTTTG  10834
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   628


TAAGTTGTAT CATAAATCCC ATTTGCAATG AAATTTTTGA CTCAAGTTGC AGCCTGTAAC  10894
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   628


TTTTCTATAT TTTTCGAATA AAGCTATCAC CGTACATGAA ACCTGCTTCT GTTAATGCCA  10954
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   628


AGGAGCGCAC ATTATTTCCT GTAGACCGGC TTGGATGTTG AACAATTGGC ACATGCAAGT  11014
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   628


AGCAAAGAGC AGCCTTGTGC TTGCAACAAT CTGGTCCACC TGTGGATATG TTCGCTGTGA  11074
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   628


AAGAAACCAA TTAGTCCTTG TATGAAACAT GGTATTAGCG CTTCATGAAT AAAACCACTG  11134
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   628


ATTCTGATTT CTTATTTTCA ATGAATGGAT GGGCATTACC AAAGTTATCA TGATTAAAGA  11194
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   628


TCTATTTCAT ATAAGTTTAT TTTTATACAT TAGAGTTTAT TTAGAGAACA AGGTATATTT  11254
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   628


AGTTTTGGTA ATTTTGTGAA CTGCACTCAG ACGACTTTGG TATTCTTACT GTAATTTTGT  11314
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   628


TTTGTTTTCC TACAGAGCGC TTGTGTGC  11342
         | || | | | | 
.......... .....GGGGC TCGAGGGG   641

********************************************************************************
EST sequence 194 +strand (File: 11206955+)

   1 GGAATCTTTA CTGGAGTTAC AGTAGCATTA TACCCAGTCT CTGTTGTAAA AACTAGGCTT
  61 CAGGTTGCTT CGAAGGACAC TGCAGAGAGA AGTGCTTTTT CTGTTATTAG AGGCATACTG
  121 AAAACAGATG GAATCCCTGG TCTCTATCGA GGGTTTGGAA CAGTCATCAC TGGTGCCATT
  181 CCTGCCAGGG TGATATTTCT CACTGCTCTG GAAACTACAA AAGTAGCTGC TTTCAGCATG
  241 GTTGAACCAT TTAAATTCTC TGAACCTACG CAAGCTGCTA TAGCAAATGG AATTGCTGGA
  301 ATGACTGCAT CTCTGTTTGC TCAAGCTGTT TTTGTTCCAA TTGATGTGAT TAGTCAAAAG
  361 TTGATGGTCC AAGGATACTC AGGCCATGCA AAGTACAACG GAGGTCTAGA TGTTGCTCGT
  421 AAGGTTTTAA AGTCTGATGG AATCCGAGGA TTATACAGAG GATTTGGTTT GTCAGTCATG
  481 ACTTACTCTC CATCCAGTGC TGTATGGTGG GCTAGTTATG GTTCTAGCCA ACGTGTTATC
  541 TGGAGGTTCT TGGGCCAGGG CACAGACCTA AAGGAAGTAG CTCCTAGTCT ATCGACAATA
  601 GTGGCAGTGC AAGCTGCTGG AGGAATCATC GCAGGTGCTA CAGCTTCCTG CATCACAACT
  661 CCATTGGACA CTATTAAGAC TCGCTTACAG GTGATGGGGC ATGAGAAGCG ACCTTCTACA
  721 AGCAAGTCAG GAAAAACTGA ATTGCATATG ATGGTTGGAA AGGGTTCTAC AGAGGGTTGG
  781 GTACAAGATT CTTCAGTTGT GAACATGGGG AACCTCAAGG ATTTTACCTT AATGATACTG
  841 AGAACGGGAA TGCGTAGAAA AAGAC

Predicted gene structure (within gDNA segment 6761 to 11185):

 Exon 1  7539  7557 ( 19 n); cDNA   80   97 ( 18 n); score: 0.684
 Intron 1  7558  8209 ( 652 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.330 (s:  0)
 Exon 2  8210  8225 ( 16 n); cDNA   98  113 ( 16 n); score: 0.688
 Intron 2  8226  8485 ( 260 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.66)
 Exon 3  8486  8720 ( 235 n); cDNA  114  348 ( 235 n); score: 0.672
 Intron 3  8721  8848 ( 128 n); Pd: 0.857 (s: 0.74), Pa: 0.962 (s: 0.78)
 Exon 4  8849  9045 ( 197 n); cDNA  349  545 ( 197 n); score: 0.792
 Intron 4  9046  9697 ( 652 n); Pd: 0.980 (s: 0.84), Pa: 0.977 (s: 0.54)
 Exon 5  9698  9839 ( 142 n); cDNA  546  690 ( 145 n); score: 0.577
 Intron 5  9840 10515 ( 676 n); Pd: 0.994 (s: 0.58), Pa: 1.000 (s: 0.52)
 Exon 6 10516 10650 ( 135 n); cDNA  691  823 ( 133 n); score: 0.696

MATCH	21326110+	11206955+	0.691	744	0.860	C
PGS_21326110+_11206955+	(7539 7557,8210 8225,8486 8720,8849 9045,9698 9839,10516 10650)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

TTCGCAGATA AATCTGCTTG CATTGCTACG CTGAACTGCG CAAGGAAGGA AAGAGTTCAA   7598
 | ||||| | | |||||                       
CT-GCAGAGA GAAGTGCTT. .......... .......... .......... ..........    97


CGACCACGTG GTCAAATGGG CCATTTGCCG TAAAGCAAAG CAAACGGGCT TGGCAACCGA   7658
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    97


GCCCAACTGT TAGAGCGCGT ACTACTCTCT CATTCTGCCT TTGGGCCCAA GAAAGAGGCG   7718
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    97


TCCCCATCCC TGACGGCTGA CGCCGTCGAC GCGGCGACGC CCTCCAACAA AACGGAAGAG   7778
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    97


GCGAGGAGCA CATGCCCTGT CCGCCATTCT CGCTGAGTTG TTGTGGACAA AAACAGCACG   7838
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    97


AAAGTGGGGA GGGAAAACGG GGGGAAGCCA ACCACAGCAG CCCGCCCGCC CGCCATTCTT   7898
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    97


GCCGAATCGA GTCCACGCCA CGCCTCCTGC GCCCCCTTCG GTTCTCACCT CGGGAGTCGC   7958
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    97


GGATTGGTGG AGGGGAGGAT TTGAGCGGCG CGGCCATGGA TACAACCTCT AGGGCCGCCA   8018
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    97


AGATCCCGTC GCTCCACCAG ACGGAGATCA ACTGGGACAA GTAAGCAACC CACCGGTCTT   8078
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    97


GTAATCCTTA GGTTCCCATT TCGTGCCGAT TTCCGCCTTT CTCGCGGTCC TAGTCTTCTA   8138
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    97


GAAATTTAGC TCCGATCGTT GAACTGTGTC CCCCGCCCTA TTCCGGATTG GCTTTACCGC   8198
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    97


CTTAGGATTA GGAACTGTTG TTTGAGGATT TGACATGGCT GTTCATGCTC CTGGACGAAG   8258
        ||||| || ||||                   
.......... .TTTCTGTTA TTAGAGG... .......... .......... ..........   113


CGCAATTTGG GGATTCGTAG CTTATTCCGT TGTTTCCGAT TCTTTTACTG TTCTCAAATC   8318
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   113


GTGGCGCTGA AATGTTGCAG CCTCGACAAG ACCAAGCTCT ACGTGGTGGG CGCAGGCATG   8378
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   113


TTCAGCGGCG TCACCGTGGC GCTGTATCCT GTCTCGGTGG TCAAGACCCG GATGCAGGTT   8438
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   113


GCCTCTGGGG ACGCCATGAG GAGGAACGCG CTGGCTACCT TCAAGAACAT CCTCAAGATG   8498
                          ||| || || |  
.......... .......... .......... .......... .......CAT ACTGAAAACA   126


GACGGCGTGC CAGGGCTGTA CCGGGGGTTT GCTACCGTTA TCATTGGGGC TGTACCAACT   8558
|| || | | | || || || || |||||| | || || | ||| ||| ||  | || | 
GATGGAATCC CTGGTCTCTA TCGAGGGTTT GGAACAGTCA TCACTGGTGC CATTCCTGCC   186


AGGATCATCT TCCTCACAGC GCTTGAGACA ACCAAAGCAG CCTCGCTTAA GC-TTGTTGA   8617
||| | || | | ||||| || || || || || |||| || ||  || | || | ||||| 
AGGGTGATAT TTCTCACTGC TCTGGAAACT ACAAAAGTAG -CTGCTTTCA GCATGGTTGA   245


GCCCTTCAAG CTGTCAGAGC CGGTGCGGGC TGCCTTTGCC AATGGCCTTG CTGGTCTGTC   8677
 || || ||  | || || | |  || || ||| | || ||||| ||| |||| || | 
ACCATTTAAA TTCTCTGAAC CTACGCAAGC TGCTATAGCA AATGGAATTG CTGGAATGAC   305


AGCGTCTACA TGTTCGCAGG CTATTTTTGT TCCAATTGAT GTGGTATGCC TCTCATGTGC   8737
 || |||  | | | || | || ||||||| |||||||||| |||          
TGCATCTCTG TTTGCTCAAG CTGTTTTTGT TCCAATTGAT GTG....... ..........   348


CTTCTATGTG ATGTTGTATA GAGAAAAAAT ATCTTACAAT ATGTTGATGT TAAATGCTAA   8797
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   348


TTACAATACT AGACTACTGT TTTCATTCTG TTGTGCATTG GAATGTTTCA GATTAGCCAG   8857
                            ||||| || 
.......... .......... .......... .......... .......... .ATTAGTCAA   357


AAATTGATGG TTCAAGGATA TTCTGGTAAT GCCAGATACA AAGGTGGATT AGATGTTGCT   8917
|| ||||||| | |||||||| || || || || | |||| | || || | |||||||||| 
AAGTTGATGG TCCAAGGATA CTCAGGCCAT GCAAAGTACA ACGGAGGTCT AGATGTTGCT   417


CGAAAGGTCA TAAAGGCTGA TGGCATTAGG GGGCTGTACA GAGGATTTGG ACTGTCTGTT   8977
|| |||||  ||||| |||| ||| || | || | |||| ||||||||||  |||| || 
CGTAAGGTTT TAAAGTCTGA TGGAATCCGA GGATTATACA GAGGATTTGG TTTGTCAGTC   477


ATGACCTATG CTCCATCCAG TGCTGTGTGG TGGGCAAGTT ATGGTTCCAG CCAGCGCATA   9037
||||| ||  |||||||||| |||||| ||| ||||| |||| ||||||| || ||| || | 
ATGACTTACT CTCCATCCAG TGCTGTATGG TGGGCTAGTT ATGGTTCTAG CCAACGTGTT   537


ATTTGGAGGT TAGCTTATCT GATTGGTTCA TCGTTATGTT CCTCTCAGCC CTGTGTACTA   9097
|| |||||                             
ATCTGGAG.. .......... .......... .......... .......... ..........   545


TGTAATATTT ACGAGAAAAA GACCAGTAAT ACATTTCTAC TTAATAGTTA TTTGAATTGG   9157
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


TACTTTCCAT CTGTCCAAAA CCTTTTCAAA CTTCCCCTCT TGATGCTCAA ACTGCAGCTA   9217
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


TAATTGCAAT TTTGTTTTCT GATGCTTGTT CTTCCATGTC AATATGTACA TATCTTTTTT   9277
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


AGAAAACAAG AATGCATCTC AATGCATGTG CTGTATTGTT TTGATTAGAT TTATCATAGC   9337
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


GATCAATCAC ATTTTCTTTA CAGATAAAAA TAGTCGGAAG GATAAGTTGG ATAACTGACC   9397
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


AAAGTGGAAA TATGATCTTA CATATTTTTA TCTCTGGCAG CTTAGAGAAC TTAATTACCA   9457
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


ACCTGAAACA ATGTGATGAA GTAACTACAC AAAACCACAT ATAGTTTCAT GCACTCTGCA   9517
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


AAACTAAATT GAAACTCTTA GTGTGCTCTT AATGCTGTTA AGAGGGTGTA TGCAAGTTTA   9577
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


CTGGAATCAG TACCTTTTGT TAGTTTATTT CTTTGTGGTT GATGGTTGAA AGATTATATT   9637
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


TCTTGTCTTG ATAACTTAGC CAAAATAGTT AACTATTGTG CTTTTTACAT ATTGGAACAG   9697
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


TGCTCTTGGC CATTTGCA-T GA-C-AAA-G AAGAGGCTCC TAGCCAATTG AAACTAGTTG   9753
 | |||||| |  |||  || | ||| | ||| ||||| ||| | || | | | |||| | 
-GTTCTTGGG CCAGGGCACA GACCTAAAGG AAGTAGCTCC TAGTCTATCG ACAATAGTGG   604


GTGTTCAAGC ATCAGGGGGG GTTTTTGCCG GTGCCGTGAC CTCTTTTGTT ACGACTCCCA   9813
 || |||||  | || ||  | | || | ||||   | || |  | || |||||  
CAGTGCAAGC TGCTGGAGGA ATCATCGCAG GTGCTACAGC TTCCTGCATC ACAACTCCAT   664


TAGATACAAT AAAGACCAGG CTGCAGGTAC TGTGTGACAT TCTGTTTGCT GATTACTCTT   9873
| || || || ||||| |  | |||                   
TGGACACTAT TAAGACTCGC TTACAG.... .......... .......... ..........   690


GTAATTTGAT TTGTGTGGGT ATATTTTGTG AGGCTTACCC TTGTGACTTA ATGATTCTTG   9933
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   690


TCTTTACATT TATGCTGCTC ATTTGCAATA ATTTGATTCC TTATCAATGC AATGCCACTA   9993
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   690


AGTTTAGGGG AATGGATATT TTGTTTTGGA AGTATATTTG ATGTCAGACT TGAAGACCTA  10053
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   690


AATGTTCTTT TATACTGATA TTTCCTCCAA TGGCGGGCTA TTGAGGTGCT GGACTGGAAT  10113
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   690


GCTGTCTATA TTAAACAATA TATACTTCTA TGTTTACAGC TGTTTGTTTT CTGCTGACAT  10173
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   690


ACCATGACCA ATTTGTCATG GTTTCAGTTA TGAGGTCAGA AAAAAAGAAA CTTCCATTGG  10233
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   690


GAAAACTTGA TATCTATTAC TTCATTATTT ATAGTGAGTA ACAAAAGTTA GCACTTTCAA  10293
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   690


ACTGACTAAA GTATGCCAGG GACGTATCAT GCATTTTACA ACATGCTCCA CATATCTCCA  10353
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   690


AATATCACAT ATTACGCTTG TAGTGGTAAA CTGATAATAC ATCTACCAAC ACTGAAAGTT  10413
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   690


CTCACAAGTC AGAACCCTAT ATTTGACAGT TGTGGTCTCC CTCCTTCCCT CTGCATTTGT  10473
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   690


TGCTACAGAT GATTACACTG AGTTTTGTTT CTTGTCATTT AGGTTATGGA TAATGAAAAT  10533
                       || ||||  |||| || 
.......... .......... .......... .......... ..GTGATGGG GCATGAGAA-   707


AAGCCAAAAG CCAGGGAAGT TGTCAAAAGA TTGATTGCTG AAGATGGATG GAAAGGTTTG  10593
 | |    || | ||||   ||||  | |||||  | ||||| || |||||| || 
GCGACCTTCT ACAAGCAAGT CAGGAAAAAC TGAATTGCAT ATGATGGTTG GAAAGGGTTC   767


TACAGAGGGT TGGGTCCAAG ATTTTTCAGC TCATCAGCTT GGGGAACCTC AATGATA  10650
|||||||||| ||||| |||| ||| ||||| | | | | | |||||||||| || ||| 
TACAGAGGGT TGGGTACAAG ATTCTTCAG- TTGTGAACAT GGGGAACCTC AAGGATT   823

********************************************************************************
EST sequence 189 +strand (File: GMtuc02-10-21.11861+)

   1 GGCTGCCATT GCAAATGGAG TTGCAGGCAT GACATCATCG CTTTTTGCTC AATCTGTGTT
  61 TGTACCAATT GATGTGGTTA GCCAAAAGTT GATGGTGCAA GGATACTCAG GCCATGCCCA
  121 ATATAGCGGG GGTCTGGATG TTGTTCGCCA GGTTTTAAGG ACTGATGGCA TACGGGGATT
  181 GTATCGAGGG TTTGGTCTGT CTGCTATTAC TTATGCCCCT GCCAGTGCAG TATGGTGGGC
  241 AAGTTATGGT TCAAGCCAAC GCTTCATTTG GAGATTCCTG GACCATGGTG CCAAATATGA
  301 TGAAGTCGCT CCTAGTCTGC AGAAAATTAT GTTAGTTCAG GCTACTGGAG GGATTATCGC
  361 TGGTGCAACT TCATCCTGCA TTACAACCCC ATTGGATACT ATCAAGACAC GATTGCAGGT
  421 AATGGGACAT GAAAATAGAA GCTCTATAAA ACAAGTTGCT AAAGATTTAA TCAATGAAGA
  481 TGGTTGGAGA GGCTTTTATA GAGGGTTTGG TCCAAGATTT TTTAGCATGT CAGCATGGGG
  541 TACTTCAATG ATATTGACTT ATGAGTATCT GAAACGCGTA TGCTCAAAAG ATGAATAGAT
  601 GCAATTGGTC TGAAAGCTTT TGCCGATCTA TTAACCAAGA TTAGGATGAT GATGTTGAGT
  661 CTGCACCTTC AGCATTGGAG TTGCTGTTCA ACATTTATCA CTCTTGGACT TGAGGGTTAA
  721 ACTTTTAGCA GTACAACTAT ACTAACAGAT TATTCTGAAA ACACTCGCTA GATATGAATA
  781 TGGCAAACTT CCTACCAGAA AATAAATTGC ATCATTCTTT TTTATAATTC TATTGGATTT
  841 GATGTATTCT TTTATAGCAT TGCTGTGGAT ACTGTATCAT GGAAAGGAAG GAAATAGATT
  901 GCAATTAAAT GTATGTAAAG AAATGTCAAG AATAAATTGA AATTCTAGTC

Predicted gene structure (within gDNA segment 8089 to 13064):

 Exon 1  8645  8720 ( 76 n); cDNA   1   76 ( 76 n); score: 0.711
 Intron 1  8721  8848 ( 128 n); Pd: 0.857 (s: 0.66), Pa: 0.962 (s: 0.76)
 Exon 2  8849  9045 ( 197 n); cDNA   77  273 ( 197 n); score: 0.777
 Intron 2  9046  9697 ( 652 n); Pd: 0.980 (s: 0.88), Pa: 0.977 (s: 0.47)
 Exon 3  9698  9839 ( 142 n); cDNA  274  418 ( 145 n); score: 0.563
 Intron 3  9840 10515 ( 676 n); Pd: 0.994 (s: 0.62), Pa: 1.000 (s: 0.56)
 Exon 4 10516 10669 ( 154 n); cDNA  419  572 ( 154 n); score: 0.708
 Intron 4 10670 11329 ( 660 n); Pd: 0.961 (s: 0.72), Pa: 0.992 (s:  0)
 Exon 5 11330 11355 ( 26 n); cDNA  573  598 ( 26 n); score: 0.692

MATCH	21326110+	GMtuc02-10-21.11861+	0.696	595	0.626	C
PGS_21326110+_GMtuc02-10-21.11861+	(8645 8720,8849 9045,9698 9839,10516 10669,11330 11355)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GGCTGCCTTT GCCAATGGCC TTGCTGGTCT GTCAGCGTCT ACATGTTCGC AGGCTATTTT   8704
||||||| || || |||||  |||| || | | || | ||   | | | | | || | || 
GGCTGCCATT GCAAATGGAG TTGCAGGCAT GACATCATCG CTTTTTGCTC AATCTGTGTT    60


TGTTCCAATT GATGTGGTAT GCCTCTCATG TGCCTTCTAT GTGATGTTGT ATAGAGAAAA   8764
||| |||||| ||||||                         
TGTACCAATT GATGTG.... .......... .......... .......... ..........    76


AATATCTTAC AATATGTTGA TGTTAAATGC TAATTACAAT ACTAGACTAC TGTTTTCATT   8824
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    76


CTGTTGTGCA TTGGAATGTT TCAGATTAGC CAGAAATTGA TGGTTCAAGG ATATTCTGGT   8884
              ||||| || || |||| |||| ||||| ||| || || 
.......... .......... ....GTTAGC CAAAAGTTGA TGGTGCAAGG ATACTCAGGC   112


AATGCCAGAT ACAAAGGTGG ATTAGATGTT GCTCGAAAGG TCATAAAGGC TGATGGCATT   8944
 ||||| || | | || ||  | |||||| | ||| ||| | ||| | | ||||||||| 
CATGCCCAAT ATAGCGGGGG TCTGGATGTT GTTCGCCAGG TTTTAAGGAC TGATGGCATA   172


AGGGGGCTGT ACAGAGGATT TGGACTGTCT GTTATGACCT ATGCTCCATC CAGTGCTGTG   9004
 |||| ||| | |||| || ||| |||||| | ||| || | |||| || | |||||| || 
CGGGGATTGT ATCGAGGGTT TGGTCTGTCT GCTATTACTT ATGCCCCTGC CAGTGCAGTA   232


TGGTGGGCAA GTTATGGTTC CAGCCAGCGC ATAATTTGGA GGTTAGCTTA TCTGATTGGT   9064
|||||||||| |||||||||| ||||| ||| | ||||||| |           
TGGTGGGCAA GTTATGGTTC AAGCCAACGC TTCATTTGGA G......... ..........   273


TCATCGTTAT GTTCCTCTCA GCCCTGTGTA CTATGTAATA TTTACGAGAA AAAGACCAGT   9124
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   273


AATACATTTC TACTTAATAG TTATTTGAAT TGGTACTTTC CATCTGTCCA AAACCTTTTC   9184
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   273


AAACTTCCCC TCTTGATGCT CAAACTGCAG CTATAATTGC AATTTTGTTT TCTGATGCTT   9244
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   273


GTTCTTCCAT GTCAATATGT ACATATCTTT TTTAGAAAAC AAGAATGCAT CTCAATGCAT   9304
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   273


GTGCTGTATT GTTTTGATTA GATTTATCAT AGCGATCAAT CACATTTTCT TTACAGATAA   9364
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   273


AAATAGTCGG AAGGATAAGT TGGATAACTG ACCAAAGTGG AAATATGATC TTACATATTT   9424
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   273


TTATCTCTGG CAGCTTAGAG AACTTAATTA CCAACCTGAA ACAATGTGAT GAAGTAACTA   9484
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   273


CACAAAACCA CATATAGTTT CATGCACTCT GCAAAACTAA ATTGAAACTC TTAGTGTGCT   9544
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   273


CTTAATGCTG TTAAGAGGGT GTATGCAAGT TTACTGGAAT CAGTACCTTT TGTTAGTTTA   9604
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   273


TTTCTTTGTG GTTGATGGTT GAAAGATTAT ATTTCTTGTC TTGATAACTT AGCCAAAATA   9664
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   273


GTTAACTATT GTGCTTTTTA CATATTGGAA CAGTGCTCTT GGCCAT-TTG -C-ATGACAA   9721
                    || | |||| || | | | | 
.......... .......... .......... ...ATTCCTG GACCATGGTG CCAAATATGA   300


AGAAGAGGCT CCTAGCCAAT TGAAACTAGT TGGTGTTCAA GCATCAGGGG GGGTTTTTGC   9781
 |||| ||| ||||| |   |||| | |   ||||| || | || | || || | || 
TGAAGTCGCT CCTAGTCTGC AGAAAATTAT GTTAGTTCAG GCTACTGGAG GGATTATCGC   360


CGGTGCCGTG ACCTCTTTTG TTACGACTCC CATAGATACA ATAAAGACCA GGCTGCAGGT   9841
 |||||   | || |  |||| || ||  | ||||| || |||||  | |||||  
TGGTGCAACT TCATCCTGCA TTACAACCCC ATTGGATACT ATCAAGACAC GATTGCAG..   418


ACTGTGTGAC ATTCTGTTTG CTGATTACTC TTGTAATTTG ATTTGTGTGG GTATATTTTG   9901
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   418


TGAGGCTTAC CCTTGTGACT TAATGATTCT TGTCTTTACA TTTATGCTGC TCATTTGCAA   9961
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   418


TAATTTGATT CCTTATCAAT GCAATGCCAC TAAGTTTAGG GGAATGGATA TTTTGTTTTG  10021
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   418


GAAGTATATT TGATGTCAGA CTTGAAGACC TAAATGTTCT TTTATACTGA TATTTCCTCC  10081
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   418


AATGGCGGGC TATTGAGGTG CTGGACTGGA ATGCTGTCTA TATTAAACAA TATATACTTC  10141
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   418


TATGTTTACA GCTGTTTGTT TTCTGCTGAC ATACCATGAC CAATTTGTCA TGGTTTCAGT  10201
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   418


TATGAGGTCA GAAAAAAAGA AACTTCCATT GGGAAAACTT GATATCTATT ACTTCATTAT  10261
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   418


TTATAGTGAG TAACAAAAGT TAGCACTTTC AAACTGACTA AAGTATGCCA GGGACGTATC  10321
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   418


ATGCATTTTA CAACATGCTC CACATATCTC CAAATATCAC ATATTACGCT TGTAGTGGTA  10381
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   418


AACTGATAAT ACATCTACCA ACACTGAAAG TTCTCACAAG TCAGAACCCT ATATTTGACA  10441
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   418


GTTGTGGTCT CCCTCCTTCC CTCTGCATTT GTTGCTACAG ATGATTACAC TGAGTTTTGT  10501
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   418


TTCTTGTCAT TTAGGTTATG GATAATGAAA ATA-AGCCAA AAGCCAGGGA AGTTGTCAAA  10560
        || ||| |  |||||| ||| | |  |  |  | ||||| | || 
.......... ....GTAATG GGACATGAAA ATAGAAGCTC TA-TAAAACA AGTTG-CTAA   462


AGA-TTGATT GCTGAAGATG GATGGAAAGG TTTGTACAGA GGGTTGGGTC CAAGATTTTT  10619
||| || ||  |||||||| | |||| ||| || || ||| ||||| |||| |||||||||| 
AGATTTAATC AATGAAGATG GTTGGAGAGG CTTTTATAGA GGGTTTGGTC CAAGATTTTT   522


CAGCTCATCA GCTTGGGGAA CCTCAATGAT AGTATGCTAC GAGTACCTGA GTATGTTTCG  10679
 |||  ||| || ||||| | | |||||||| | |  || ||||| ||||      
TAGCATGTCA GCATGGGGTA CTTCAATGAT ATTGACTTAT GAGTATCTGA ..........   572


TCTTCCCTTG TCAAATGTAC ACATGCATAT GTAGTGTTAT ATATCACTGC ATCCCATGCA  10739
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   572


GGTTAATTTT AAGTACCCAG ATACTTCTTC TCATTTAGAA TTTAGTTAAA ATGACATCAT  10799
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   572


TCAGGTCAGT TGGCATCTCC AGTACACTGC TTTTGTAAGT TGTATCATAA ATCCCATTTG  10859
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   572


CAATGAAATT TTTGACTCAA GTTGCAGCCT GTAACTTTTC TATATTTTTC GAATAAAGCT  10919
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   572


ATCACCGTAC ATGAAACCTG CTTCTGTTAA TGCCAAGGAG CGCACATTAT TTCCTGTAGA  10979
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   572


CCGGCTTGGA TGTTGAACAA TTGGCACATG CAAGTAGCAA AGAGCAGCCT TGTGCTTGCA  11039
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   572


ACAATCTGGT CCACCTGTGG ATATGTTCGC TGTGAAAGAA ACCAATTAGT CCTTGTATGA  11099
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   572


AACATGGTAT TAGCGCTTCA TGAATAAAAC CACTGATTCT GATTTCTTAT TTTCAATGAA  11159
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   572


TGGATGGGCA TTACCAAAGT TATCATGATT AAAGATCTAT TTCATATAAG TTTATTTTTA  11219
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   572


TACATTAGAG TTTATTTAGA GAACAAGGTA TATTTAGTTT TGGTAATTTT GTGAACTGCA  11279
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   572


CTCAGACGAC TTTGGTATTC TTACTGTAAT TTTGTTTTGT TTTCCTACAG AGCGCTTGTG  11339
                            | ||| | || 
.......... .......... .......... .......... .......... AACGCGTATG   582


TGCTAAAGTT GAAGAG  11355
 | |||| | ||| ||
CTCAAAAGAT GAATAG   598

********************************************************************************
EST sequence 310 -strand (File: 10093099-)

   1 CCTTGGTGGT TTGACGGCGT CTCTGTGCTC GCAGGCCGTG TTTGTGCCCA TTGATGTGGT
  61 TAGCCAGAAA TTGATGGTTC AAGGATATTC TGGTCATGTC AAATATAAGG GTGGAATAGA
  121 TGTTGTTCAA AAGATTATGA AGGCTGACGG GCCACGGGGA CTGTACAGAG GATTTGGCCT
  181 GTCTGTTATG ACGTATGCAC CGTCTAGCGC TGTTTGGTGG GCGAGCTATG GATTCAGCCA
  241 GCGTATAATT TGGAGTGCTC TTGGCCGTTT GAATGATAAA GAAGATACTC CTAGTCAGTT
  301 GAAAATAGTC GGTGTTCAAG CAACAGGGGG AATGATTGCT GGGGCAGTGA CCTCTTGTGT
  361 TTCAACTCCT CTAGATACAA TCAAAACCAG GCTGCAGGTT AATGTAAACA AGCCAAAAGC
  421 CAGTGAGGTA GTTAGAAGAT TGATCGCTGA AGATGGATGG AAAGGTTTTT ACAGAGGGTT
  481 AGGTCCAAGG TTTTTCAGCT CATCTGCCTG GGGTACATCA ATGATCGTAT GCTACGAATA
  541 CTTAAAGCGT GTATGTGCTA AAGTTGAAGA GGTCTGAGTC GCGGGACATC TCCTTATGTG
  601 GTTCCTGCAA AAACGCTGGA ATTTTTGTTA GCCGAAATGC AACAATACTA CAAGAAGACA
  661 TCAGTGACAC CCACCTGAAG CTCTGTTTCT CGCTGACTTG ATAGCTAGAC AGTGGTTCTT
  721 ACAAACTCTG GTGCCCCTGG AGGGTATATT TTTGTTTTGA GAATCTTTGA GGCTTGTATT
  781 ATCTGCCTCT AGTGACAGCG NTATGGATTA GGCAGAATGC TCATATAAAC C

Predicted gene structure (within gDNA segment 8250 to 12020):

 Exon 1  8663  8720 ( 58 n); cDNA   1   58 ( 58 n); score: 0.776
 Intron 1  8721  8848 ( 128 n); Pd: 0.857 (s: 0.76), Pa: 0.962 (s: 0.90)
 Exon 2  8849  9045 ( 197 n); cDNA   59  255 ( 197 n); score: 0.843
 Intron 2  9046  9697 ( 652 n); Pd: 0.980 (s: 0.86), Pa: 0.977 (s: 0.84)
 Exon 3  9698  9839 ( 142 n); cDNA  256  397 ( 142 n); score: 0.831
 Intron 3  9840 10515 ( 676 n); Pd: 0.994 (s: 0.86), Pa: 1.000 (s: 0.74)
 Exon 4 10516 10669 ( 154 n); cDNA  398  545 ( 148 n); score: 0.838
 Intron 4 10670 11329 ( 660 n); Pd: 0.961 (s: 0.84), Pa: 0.992 (s: 0.72)
 Exon 5 11330 11438 ( 109 n); cDNA  546  649 ( 104 n); score: 0.670

MATCH	21326110+	10093099-	0.805	660	0.794	C
PGS_21326110+_10093099-	(8663 8720,8849 9045,9698 9839,10516 10669,11330 11438)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CCTTGCTGGT CTGTCAGCGT CTACATGTTC GCAGGCTATT TTTGTTCCAA TTGATGTGGT   8722
||||| |||| || | |||| ||  || || |||||| | ||||| || | ||||||||  
CCTTGGTGGT TTGACGGCGT CTCTGTGCTC GCAGGCCGTG TTTGTGCCCA TTGATGTG..    58


ATGCCTCTCA TGTGCCTTCT ATGTGATGTT GTATAGAGAA AAAATATCTT ACAATATGTT   8782
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    58


GATGTTAAAT GCTAATTACA ATACTAGACT ACTGTTTTCA TTCTGTTGTG CATTGGAATG   8842
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    58


TTTCAGATTA GCCAGAAATT GATGGTTCAA GGATATTCTG GTAATGCCAG ATACAAAGGT   8902
    ||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| || ||| || ||| || ||| 
......GTTA GCCAGAAATT GATGGTTCAA GGATATTCTG GTCATGTCAA ATATAAGGGT   112


GGATTAGATG TTGCTCGAAA GGTCATAAAG GCTGATGGCA TTAGGGGGCT GTACAGAGGA   8962
||| |||||| ||| || ||| | | || ||| ||||| ||   |||| || |||||||||| 
GGAATAGATG TTGTTCAAAA GATTATGAAG GCTGACGGGC CACGGGGACT GTACAGAGGA   172


TTTGGACTGT CTGTTATGAC CTATGCTCCA TCCAGTGCTG TGTGGTGGGC AAGTTATGGT   9022
||||| |||| |||||||||| ||||| || || || |||| | |||||||| || ||||| 
TTTGGCCTGT CTGTTATGAC GTATGCACCG TCTAGCGCTG TTTGGTGGGC GAGCTATGGA   232


TCCAGCCAGC GCATAATTTG GAGGTTAGCT TATCTGATTG GTTCATCGTT ATGTTCCTCT   9082
| |||||||| | |||||||| |||                     
TTCAGCCAGC GTATAATTTG GAG....... .......... .......... ..........   255


CAGCCCTGTG TACTATGTAA TATTTACGAG AAAAAGACCA GTAATACATT TCTACTTAAT   9142
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   255


AGTTATTTGA ATTGGTACTT TCCATCTGTC CAAAACCTTT TCAAACTTCC CCTCTTGATG   9202
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   255


CTCAAACTGC AGCTATAATT GCAATTTTGT TTTCTGATGC TTGTTCTTCC ATGTCAATAT   9262
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   255


GTACATATCT TTTTTAGAAA ACAAGAATGC ATCTCAATGC ATGTGCTGTA TTGTTTTGAT   9322
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   255


TAGATTTATC ATAGCGATCA ATCACATTTT CTTTACAGAT AAAAATAGTC GGAAGGATAA   9382
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   255


GTTGGATAAC TGACCAAAGT GGAAATATGA TCTTACATAT TTTTATCTCT GGCAGCTTAG   9442
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   255


AGAACTTAAT TACCAACCTG AAACAATGTG ATGAAGTAAC TACACAAAAC CACATATAGT   9502
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   255


TTCATGCACT CTGCAAAACT AAATTGAAAC TCTTAGTGTG CTCTTAATGC TGTTAAGAGG   9562
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   255


GTGTATGCAA GTTTACTGGA ATCAGTACCT TTTGTTAGTT TATTTCTTTG TGGTTGATGG   9622
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   255


TTGAAAGATT ATATTTCTTG TCTTGATAAC TTAGCCAAAA TAGTTAACTA TTGTGCTTTT   9682
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   255


TACATATTGG AACAGTGCTC TTGGCCATTT GCATGACAAA GAAGAGGCTC CTAGCCAATT   9742
        ||||| |||||| ||| | |||| ||| ||||| ||| |||| || || 
.......... .....TGCTC TTGGCCGTTT GAATGATAAA GAAGATACTC CTAGTCAGTT   300


GAAACTAGTT GGTGTTCAAG CATCAGGGGG GGTTTTTGCC GGTGCCGTGA CCTCTTTTGT   9802
|||| |||| |||||||||| || |||||||  | |||| || || |||| |||||| ||| 
GAAAATAGTC GGTGTTCAAG CAACAGGGGG AATGATTGCT GGGGCAGTGA CCTCTTGTGT   360


TACGACTCCC ATAGATACAA TAAAGACCAG GCTGCAGGTA CTGTGTGACA TTCTGTTTGC   9862
| | |||||  ||||||||| | || ||||| |||||||             
TTCAACTCCT CTAGATACAA TCAAAACCAG GCTGCAG... .......... ..........   397


TGATTACTCT TGTAATTTGA TTTGTGTGGG TATATTTTGT GAGGCTTACC CTTGTGACTT   9922
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   397


AATGATTCTT GTCTTTACAT TTATGCTGCT CATTTGCAAT AATTTGATTC CTTATCAATG   9982
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   397


CAATGCCACT AAGTTTAGGG GAATGGATAT TTTGTTTTGG AAGTATATTT GATGTCAGAC  10042
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   397


TTGAAGACCT AAATGTTCTT TTATACTGAT ATTTCCTCCA ATGGCGGGCT ATTGAGGTGC  10102
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   397


TGGACTGGAA TGCTGTCTAT ATTAAACAAT ATATACTTCT ATGTTTACAG CTGTTTGTTT  10162
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   397


TCTGCTGACA TACCATGACC AATTTGTCAT GGTTTCAGTT ATGAGGTCAG AAAAAAAGAA  10222
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   397


ACTTCCATTG GGAAAACTTG ATATCTATTA CTTCATTATT TATAGTGAGT AACAAAAGTT  10282
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   397


AGCACTTTCA AACTGACTAA AGTATGCCAG GGACGTATCA TGCATTTTAC AACATGCTCC  10342
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   397


ACATATCTCC AAATATCACA TATTACGCTT GTAGTGGTAA ACTGATAATA CATCTACCAA  10402
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   397


CACTGAAAGT TCTCACAAGT CAGAACCCTA TATTTGACAG TTGTGGTCTC CCTCCTTCCC  10462
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   397


TCTGCATTTG TTGCTACAGA TGATTACACT GAGTTTTGTT TCTTGTCATT TAGGTTATGG  10522
                             |  |  
.......... .......... .......... .......... .......... ...G---T--   399


ATAATGAAAA TAAGCCAAAA GCCAGGGAAG TTGTCAAAAG ATTGATTGCT GAAGATGGAT  10582
 ||||| ||| ||||||||| ||||| || | | || | ||| |||||| ||| |||||||||| 
-TAATGTAAA CAAGCCAAAA GCCAGTGAGG TAGTTAGAAG ATTGATCGCT GAAGATGGAT   458


GGAAAGGTTT GTACAGAGGG TTGGGTCCAA GATTTTTCAG CTCATCAGCT TGGGGAACCT  10642
|||||||||| ||||||||| || ||||||| | |||||||| |||||| || ||||| || | 
GGAAAGGTTT TTACAGAGGG TTAGGTCCAA GGTTTTTCAG CTCATCTGCC TGGGGTACAT   518


CAATGATAGT ATGCTACGAG TACCTGAGTA TGTTTCGTCT TCCCTTGTCA AATGTACACA  10702
||||||| || ||||||||| ||| | |                   
CAATGATCGT ATGCTACGAA TACTTAA... .......... .......... ..........   545


TGCATATGTA GTGTTATATA TCACTGCATC CCATGCAGGT TAATTTTAAG TACCCAGATA  10762
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


CTTCTTCTCA TTTAGAATTT AGTTAAAATG ACATCATTCA GGTCAGTTGG CATCTCCAGT  10822
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


ACACTGCTTT TGTAAGTTGT ATCATAAATC CCATTTGCAA TGAAATTTTT GACTCAAGTT  10882
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


GCAGCCTGTA ACTTTTCTAT ATTTTTCGAA TAAAGCTATC ACCGTACATG AAACCTGCTT  10942
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


CTGTTAATGC CAAGGAGCGC ACATTATTTC CTGTAGACCG GCTTGGATGT TGAACAATTG  11002
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


GCACATGCAA GTAGCAAAGA GCAGCCTTGT GCTTGCAACA ATCTGGTCCA CCTGTGGATA  11062
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


TGTTCGCTGT GAAAGAAACC AATTAGTCCT TGTATGAAAC ATGGTATTAG CGCTTCATGA  11122
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


ATAAAACCAC TGATTCTGAT TTCTTATTTT CAATGAATGG ATGGGCATTA CCAAAGTTAT  11182
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


CATGATTAAA GATCTATTTC ATATAAGTTT ATTTTTATAC ATTAGAGTTT ATTTAGAGAA  11242
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


CAAGGTATAT TTAGTTTTGG TAATTTTGTG AACTGCACTC AGACGACTTT GGTATTCTTA  11302
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   545


CTGTAATTTT GTTTTGTTTT CCTACAGAGC GCTTGTGTGC TAAAGTTGAA GAGGTCTGAT  11362
               ||| | | ||||| |||||||||| ||||||||| 
.......... .......... .......AGC GTGTATGTGC TAAAGTTGAA GAGGTCTGA-   577


TTCTGAGCTG CCTTAAACTC AGAACGCAAT TCCTACAATT CTGGAAGTTT TGTATTAGCA  11422
 || | | | | |  || |  |   | | | ||  |||||| ||| | | ||||| 
GTC-GCG-GG ACATCTCCTT ATGTGGTTCC TGCAAAAACG CTGGAA-TTT T-TGTTAGCC   633


GAAGTGTAAT AATGCT  11438
||| || || ||| ||
GAAATGCAAC AATACT   649

********************************************************************************
EST sequence 300 -strand (File: 14528874-)

   1 CGTTTGAATG ATAAAGAAGA TACTCCTAGT CAGTTGAAAA TAGTCGGTGT TCAAGCAACA
  61 GGGGGAATGG TTGCTGGGGC AGTGACCTCT TGTGTTTCAA CTCCTCTAGA TACAATCAAA
  121 ACCAGGCTGC AGGTTAATAT CAACAAGCCA AAAGCCAGTG AAGTAGTTAG AAGATTGATC
  181 GCTGAAGATG GATGGAAAGG TTTCTACAGA GGGTTAGGCC CAAGGTTTTT CAGCTCATCT
  241 GCTTGGGGTA CATCAATGAT CGTATGCTAC GAATACCTAA AGCGTGTATG TGCTAAAGTT
  301 GAAGAGGCCT GAGTCGCCCG ACATCTCCTT ATGTGGTTCC TGCAAAAAAC GCTGGAAGTT
  361 TTGTTGGTAG CCTAAAAGCA ACAATACTAC AAGAAGGCAT CGGTGACACC CACTGAAGCT
  421 CTGTTTCTCG CTGACTTGAT AGCTAGACAG TGGTTCTTAC AAGCTTTGGT GCCCCTGGAG
  481 GGTATTTTTT TTGGCGGAAT ATTTGAGGCT CGTATTAGCT GCTGCCTCTA GTGACAGCTA
  541 TGGGTTAGGC AGAATGCTCA TATAAACCAA GAGATCAGAT GTATTCAATT TCTATTCTTT
  601 TGAACTCCAA GGCTTTGTTA TGGTGAGTCT GGTCGATTGG GGCCAGTTGT AATGACACGT
  661 GAGGGGCAAG CTTCGCATTT

Predicted gene structure (within gDNA segment 9223 to 12155):

 Exon 1  9708  9839 ( 132 n); cDNA   1  132 ( 132 n); score: 0.818
 Intron 1  9840 10515 ( 676 n); Pd: 0.994 (s: 0.86), Pa: 1.000 (s: 0.76)
 Exon 2 10516 10669 ( 154 n); cDNA  133  280 ( 148 n); score: 0.851
 Intron 2 10670 11329 ( 660 n); Pd: 0.961 (s: 0.88), Pa: 0.992 (s: 0.70)
 Exon 3 11330 11474 ( 145 n); cDNA  281  421 ( 141 n); score: 0.559
 Intron 3 11475 11504 ( 30 n); Pd: 0.443 (s: 0.46), Pa: 0.000 (s: 0.71) ??
 Exon 4 11505 11742 ( 238 n); cDNA  422  659 ( 238 n); score: 0.626

MATCH	21326110+	14528874-	0.701	669	0.984	C
PGS_21326110+_14528874-	(9708 9839,10516 10669,11330 11474,11505 11742)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CATTTGCATG ACAAAGAAGA GGCTCCTAGC CAATTGAAAC TAGTTGGTGT TCAAGCATCA   9767
| |||| ||| | ||||||||  ||||||| || |||||| |||| ||||| ||||||| || 
CGTTTGAATG ATAAAGAAGA TACTCCTAGT CAGTTGAAAA TAGTCGGTGT TCAAGCAACA    60


GGGGGGGTTT TTGCCGGTGC CGTGACCTCT TTTGTTACGA CTCCCATAGA TACAATAAAG   9827
||||| |  |||| || || ||||||||| | |||| | | |||| |||| |||||| || 
GGGGGAATGG TTGCTGGGGC AGTGACCTCT TGTGTTTCAA CTCCTCTAGA TACAATCAAA   120


ACCAGGCTGC AGGTACTGTG TGACATTCTG TTTGCTGATT ACTCTTGTAA TTTGATTTGT   9887
|||||||||| ||                           
ACCAGGCTGC AG........ .......... .......... .......... ..........   132


GTGGGTATAT TTTGTGAGGC TTACCCTTGT GACTTAATGA TTCTTGTCTT TACATTTATG   9947
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


CTGCTCATTT GCAATAATTT GATTCCTTAT CAATGCAATG CCACTAAGTT TAGGGGAATG  10007
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


GATATTTTGT TTTGGAAGTA TATTTGATGT CAGACTTGAA GACCTAAATG TTCTTTTATA  10067
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


CTGATATTTC CTCCAATGGC GGGCTATTGA GGTGCTGGAC TGGAATGCTG TCTATATTAA  10127
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


ACAATATATA CTTCTATGTT TACAGCTGTT TGTTTTCTGC TGACATACCA TGACCAATTT  10187
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


GTCATGGTTT CAGTTATGAG GTCAGAAAAA AAGAAACTTC CATTGGGAAA ACTTGATATC  10247
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


TATTACTTCA TTATTTATAG TGAGTAACAA AAGTTAGCAC TTTCAAACTG ACTAAAGTAT  10307
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


GCCAGGGACG TATCATGCAT TTTACAACAT GCTCCACATA TCTCCAAATA TCACATATTA  10367
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


CGCTTGTAGT GGTAAACTGA TAATACATCT ACCAACACTG AAAGTTCTCA CAAGTCAGAA  10427
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


CCCTATATTT GACAGTTGTG GTCTCCCTCC TTCCCTCTGC ATTTGTTGCT ACAGATGATT  10487
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


ACACTGAGTT TTGTTTCTTG TCATTTAGGT TATGGATAAT GAAAATAAGC CAAAAGCCAG  10547
               || ||  || ||  || |||| |||||||||| 
.......... .......... ........GT TA---AT-AT --CAACAAGC CAAAAGCCAG   158


GGAAGTTGTC AAAAGATTGA TTGCTGAAGA TGGATGGAAA GGTTTGTACA GAGGGTTGGG  10607
 ||||| || | |||||||| | |||||||| |||||||||| ||||| |||| ||||||| || 
TGAAGTAGTT AGAAGATTGA TCGCTGAAGA TGGATGGAAA GGTTTCTACA GAGGGTTAGG   218


TCCAAGATTT TTCAGCTCAT CAGCTTGGGG AACCTCAATG ATAGTATGCT ACGAGTACCT  10667
 ||||| ||| |||||||||| | |||||||| || |||||| || ||||||| |||| ||||| 
CCCAAGGTTT TTCAGCTCAT CTGCTTGGGG TACATCAATG ATCGTATGCT ACGAATACCT   278


GAGTATGTTT CGTCTTCCCT TGTCAAATGT ACACATGCAT ATGTAGTGTT ATATATCACT  10727
 |                                
AA........ .......... .......... .......... .......... ..........   280


GCATCCCATG CAGGTTAATT TTAAGTACCC AGATACTTCT TCTCATTTAG AATTTAGTTA  10787
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   280


AAATGACATC ATTCAGGTCA GTTGGCATCT CCAGTACACT GCTTTTGTAA GTTGTATCAT  10847
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   280


AAATCCCATT TGCAATGAAA TTTTTGACTC AAGTTGCAGC CTGTAACTTT TCTATATTTT  10907
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   280


TCGAATAAAG CTATCACCGT ACATGAAACC TGCTTCTGTT AATGCCAAGG AGCGCACATT  10967
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   280


ATTTCCTGTA GACCGGCTTG GATGTTGAAC AATTGGCACA TGCAAGTAGC AAAGAGCAGC  11027
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   280


CTTGTGCTTG CAACAATCTG GTCCACCTGT GGATATGTTC GCTGTGAAAG AAACCAATTA  11087
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   280


GTCCTTGTAT GAAACATGGT ATTAGCGCTT CATGAATAAA ACCACTGATT CTGATTTCTT  11147
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   280


ATTTTCAATG AATGGATGGG CATTACCAAA GTTATCATGA TTAAAGATCT ATTTCATATA  11207
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   280


AGTTTATTTT TATACATTAG AGTTTATTTA GAGAACAAGG TATATTTAGT TTTGGTAATT  11267
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   280


TTGTGAACTG CACTCAGACG ACTTTGGTAT TCTTACTGTA ATTTTGTTTT GTTTTCCTAC  11327
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   280


AGAGCGCTTG TGTGCTAAAG TTGAAGAGGT CTGATTTCTG AGCTGCCTTA AACTCA-GAA  11386
 |||| | |||||||||| ||||||||| |||| || |  | | | |  || | |  
..AGCGTGTA TGTGCTAAAG TTGAAGAGGC CTGA-GTC-G -CCCGACATC TCCTTATGTG   335


CGCAATTCCT ACAATTCTGG AAGTTTTG-T ATTAGCAGAA GTGTAATAAT GCTGTACACC  11445
   | |  | || |||| |||||||| |  |||| ||  | || ||| | ||||  
GTTCCTGCAA AAAACGCTGG AAGTTTTGTT GGTAGCCTAA AAGCAACAAT AC--TACAAG   393


AACGGAAGCT TCAGTTCTTG CTGACATAGG TGAAAGTATT AAACATGGAT GTTTGATGGT  11505
|| || | |    |  ||||                   | 
AA-GGCATCG GTGACACCCA CTGAAGCTC. .......... .......... .........T   422


GTTAAAGACG TCATTTGAT- GCTAGACAAT AGTCCTTACA AACTTTGGT- TCTCT-GAGC  11562
|||   | | | ||||| |||||||| | || |||||| | |||||||  | || ||| 
GTTTCTCGC- TGACTTGATA GCTAGACAGT GGTTCTTACA AGCTTTGGTG CCCCTGGAGG   481


AGAGTATTCT CAAAAAAAT- GCAGGGGCCT ATATTTTTTT TTGCCTCTTA TGCTGAATAT  11621
 | | || |    |||   | |||  ||||  |  |||||||  ||   ||| 
GTATTTTTTT TGGCGGAATA TTTGAGGCTC GTATTAGCTG CTGCCTCTAG TGACAGCTAT   541


GGATTAGGCT GATCATTTTA GATGAATATA AACGAGATCA GATGTACACA TTTATCATTC  11681
|| |||||| || || |  || | |  || ||||||| |||||| || ||  |||| 
GGGTTAGGCA GA--ATGCT- CATATAAACC AA-GAGATCA GATGTATTCA ATTTCTATTC   597


TTTTATACGT GAAGGC-TTG TTTTAGCGAG GCTGGATGAT TGAGACCAGT TGTAATGACA  11740
|||| ||  ||||| ||| || | | ||| |||| ||| || | ||||| |||||||||| 
TTTTGAACTC CAAGGCTTTG TTATGGTGAG TCTGGTCGAT TGGGGCCAGT TGTAATGACA   657


TG  11742
 |
CG   659

********************************************************************************
EST sequence 290 -strand (File: ZMtuc02-12-23.12129-)

   1 CAATTGAAAA TAGTTGGTGT TCAAGCATCA GGGGGGATTT TTGCTGGTGC TGTGCCCTCT
  61 TTTGTTACGA CTCCCATAGA TACAATCAAG ACCAGGCTGC AGGTTATGGA TAATGAAAAT
  121 AAGCCAAAAG CTGGGGAAGT TGTTAAAAGA TTGATTGCTG AAGATGGATG GAAAGGTTTG
  181 TACAGAGGGT TGGGTCCAAG ATTTTTCAGC TCATCAGCTT GGGGTCCCTC AATGATAGTA
  241 TGCTACGAGT ACCTGAAGCG CTTGTGTGCT AAAGTTGAAG AGGTCTGACT TCTGTTCTTA
  301 CTATTCTGGA AGTTTTGTAT TAGCAGAAGT GAAATAATGC TGTATGTCGC CAACATTGAC
  361 CCCCCCGGAA GCTTCAGTTC TTGCTGACGT AGGTGAAAGC ATTCAACATG GATGTTTGAT
  421 GGTGTACTTC ATTTGATGCT AGACAATAGT CTTTACAAAC TTTGCTTCTC TGGGCTATAT
  481 TCTCAAAAAA ATGGAGGGGC CTATATTTTT TTGCTCATAT GATGAATATG GGTTAGGCGG
  541 ATTATTTTAG GTGAGTATAA ACGATATCAG ATGTACACAC TTCTCATTCT TTTATACATG
  601 AAGGCTGTTT TAGCGAGGCT GTATGATTAT GACCAGTCTG GATGATTGAG ACCAGTTGTA
  661 ATGACACGGA ACGATGTTTC CGGGAGATGC TGTTTTGACC TTTTTTTTTT CCTCATGCGG
  721 TTTCAGTTAA AAAAAAAAAA AAAAAAACT

Predicted gene structure (within gDNA segment 9393 to 12214):

 Exon 1  9738  9839 ( 102 n); cDNA   1  102 ( 102 n); score: 0.941
 Intron 1  9840 10515 ( 676 n); Pd: 0.994 (s: 0.96), Pa: 1.000 (s: 0.94)
 Exon 2 10516 10669 ( 154 n); cDNA  103  256 ( 154 n); score: 0.968
 Intron 2 10670 11329 ( 660 n); Pd: 0.961 (s: 0.96), Pa: 0.992 (s: 0.84)
 Exon 3 11330 11738 ( 409 n); cDNA  257  645 ( 389 n); score: 0.802
 PPA               cDNA  729  748

MATCH	21326110+	ZMtuc02-12-23.12129-	0.862	665	0.888	C
PGS_21326110+_ZMtuc02-12-23.12129-	(9738 9839,10516 10669,11330 11738)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CAATTGAAAC TAGTTGGTGT TCAAGCATCA GGGGGGGTTT TTGCCGGTGC CGTGACCTCT   9797
||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||| ||| |||| ||||| ||| ||||| 
CAATTGAAAA TAGTTGGTGT TCAAGCATCA GGGGGGATTT TTGCTGGTGC TGTGCCCTCT    60


TTTGTTACGA CTCCCATAGA TACAATAAAG ACCAGGCTGC AGGTACTGTG TGACATTCTG   9857
|||||||||| |||||||||| |||||| ||| |||||||||| ||          
TTTGTTACGA CTCCCATAGA TACAATCAAG ACCAGGCTGC AG........ ..........   102


TTTGCTGATT ACTCTTGTAA TTTGATTTGT GTGGGTATAT TTTGTGAGGC TTACCCTTGT   9917
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   102


GACTTAATGA TTCTTGTCTT TACATTTATG CTGCTCATTT GCAATAATTT GATTCCTTAT   9977
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   102


CAATGCAATG CCACTAAGTT TAGGGGAATG GATATTTTGT TTTGGAAGTA TATTTGATGT  10037
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   102


CAGACTTGAA GACCTAAATG TTCTTTTATA CTGATATTTC CTCCAATGGC GGGCTATTGA  10097
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   102


GGTGCTGGAC TGGAATGCTG TCTATATTAA ACAATATATA CTTCTATGTT TACAGCTGTT  10157
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   102


TGTTTTCTGC TGACATACCA TGACCAATTT GTCATGGTTT CAGTTATGAG GTCAGAAAAA  10217
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   102


AAGAAACTTC CATTGGGAAA ACTTGATATC TATTACTTCA TTATTTATAG TGAGTAACAA  10277
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   102


AAGTTAGCAC TTTCAAACTG ACTAAAGTAT GCCAGGGACG TATCATGCAT TTTACAACAT  10337
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   102


GCTCCACATA TCTCCAAATA TCACATATTA CGCTTGTAGT GGTAAACTGA TAATACATCT  10397
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   102


ACCAACACTG AAAGTTCTCA CAAGTCAGAA CCCTATATTT GACAGTTGTG GTCTCCCTCC  10457
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   102


TTCCCTCTGC ATTTGTTGCT ACAGATGATT ACACTGAGTT TTGTTTCTTG TCATTTAGGT  10517
                                || 
.......... .......... .......... .......... .......... ........GT   104


TATGGATAAT GAAAATAAGC CAAAAGCCAG GGAAGTTGTC AAAAGATTGA TTGCTGAAGA  10577
|||||||||| |||||||||| ||||||| | ||||||||| |||||||||| |||||||||| 
TATGGATAAT GAAAATAAGC CAAAAGCTGG GGAAGTTGTT AAAAGATTGA TTGCTGAAGA   164


TGGATGGAAA GGTTTGTACA GAGGGTTGGG TCCAAGATTT TTCAGCTCAT CAGCTTGGGG  10637
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
TGGATGGAAA GGTTTGTACA GAGGGTTGGG TCCAAGATTT TTCAGCTCAT CAGCTTGGGG   224


AACCTCAATG ATAGTATGCT ACGAGTACCT GAGTATGTTT CGTCTTCCCT TGTCAAATGT  10697
 |||||||| |||||||||| |||||||||| ||                
TCCCTCAATG ATAGTATGCT ACGAGTACCT GA........ .......... ..........   256


ACACATGCAT ATGTAGTGTT ATATATCACT GCATCCCATG CAGGTTAATT TTAAGTACCC  10757
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   256


AGATACTTCT TCTCATTTAG AATTTAGTTA AAATGACATC ATTCAGGTCA GTTGGCATCT  10817
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   256


CCAGTACACT GCTTTTGTAA GTTGTATCAT AAATCCCATT TGCAATGAAA TTTTTGACTC  10877
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   256


AAGTTGCAGC CTGTAACTTT TCTATATTTT TCGAATAAAG CTATCACCGT ACATGAAACC  10937
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   256


TGCTTCTGTT AATGCCAAGG AGCGCACATT ATTTCCTGTA GACCGGCTTG GATGTTGAAC  10997
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   256


AATTGGCACA TGCAAGTAGC AAAGAGCAGC CTTGTGCTTG CAACAATCTG GTCCACCTGT  11057
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   256


GGATATGTTC GCTGTGAAAG AAACCAATTA GTCCTTGTAT GAAACATGGT ATTAGCGCTT  11117
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   256


CATGAATAAA ACCACTGATT CTGATTTCTT ATTTTCAATG AATGGATGGG CATTACCAAA  11177
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   256


GTTATCATGA TTAAAGATCT ATTTCATATA AGTTTATTTT TATACATTAG AGTTTATTTA  11237
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   256


GAGAACAAGG TATATTTAGT TTTGGTAATT TTGTGAACTG CACTCAGACG ACTTTGGTAT  11297
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   256


TCTTACTGTA ATTTTGTTTT GTTTTCCTAC AGAGCGCTTG TGTGCTAAAG TTGAAGAGGT  11357
                  |||||||| |||||||||| |||||||||| 
.......... .......... .......... ..AGCGCTTG TGTGCTAAAG TTGAAGAGGT   284


CTGATTTCTG AGCTGCCTTA AACTCAGAAC GCAATTCCTA CAATTCTGGA AGTTTTGTAT  11417
|||| |||||  || | ||  || ||| |  || ||  | | || |||  || 
CTGACTTCTG TTCTTAC-TA TTCT-GGAA- G--TTTTGTA TTA-GC-AGA AGTGAAATAA   337


TAGCAGAAGT GTAATAATGC TGTACACCAA CGGAAGCTTC AGTTCTTGCT GACATAGGTG  11477
| || | | | ||  |  | || ||  |||||||||| |||||||||| ||| |||||| 
T-GCTGTA-T GTCGCCAACA TTGACCCCCC CGGAAGCTTC AGTTCTTGCT GACGTAGGTG   395


AAAGTATTAA ACATGGATGT TTGATGGTGT TAAAGACGTC ATTTGATGCT AGACAATAGT  11537
|||| ||| | |||||||||| ||||||||| |  || || |||||||||| |||||||||| 
AAAGCATTCA ACATGGATGT TTGATGGTG- T----ACTTC ATTTGATGCT AGACAATAGT   450


CCTTACAAAC TTTGGTTCTC TGAGCAGAGT ATTCTCAAAA AAATGCAGGG GCCTATATTT  11597
| |||||||| |||| ||||| || || | | |||||||||| ||||| |||| ||||||| | 
CTTTACAAAC TTTGCTTCTC TGGGC-TA-T ATTCTCAAAA AAATGGAGGG GCCTATA--T   506


TTTTTTGCCT CTTATGCTGA ATATGGATTA GGCTGATCAT TTTAGATGAA TATAAACGAG  11657
||||||| || | |||| ||| |||||| ||| ||| ||| || ||||| ||| ||||||||| 
TTTTTTG-CT CATATGATGA ATATGGGTTA GGCGGATTAT TTTAGGTGAG TATAAACGAT   565


ATCAGATGTA CACATTTATC ATTCTTTTAT ACGTGAAGGC TTGTTTTAGC GAGGCTGGAT  11717
|||||||||| |||| || || |||||||||| || ||||||| ||||||||| ||||||| || 
ATCAGATGTA CACACTTCTC ATTCTTTTAT ACATGAAGGC -TGTTTTAGC GAGGCTGTAT   624


GATTGAGACC AGTTGTAATG A  11738
|||| |||| |||  ||| |
GATTATGACC AGTCTGGATG A   645

********************************************************************************
EST sequence  13 +strand (File: 15853351+)

   1 TACCTCAATG ATAGTATGCT ATGAATACCT TAAGCGCTTG TGTGTCTAAA TTGAAGAGGT
  61 CTGAGTCNAG CTTANAACCT ATCNCTCTGA TGCTCCCCAA TGGTGGAAAT TTTGTACCCT
  121 AAAATCCCAT AATGCTGTAT GCCCACACAC TGTGACCCCT GAGGAAGCTC TCTTTCTTGC
  181 TGACTTGATA CTAGATATCT TTAAAATTTT AGTGCTCTTG AGGCTATTTT GAAAATGCCG
  241 AGGTTCATAT TGTTTGCCTC TAACGATGAA TATGGATTAG GCAGAATGTT TTACATGATA
  301 TATAAACGAA AGATTAGATA TGTTCACTTT TCATTCTTTT TAGCTCCAGC CTCCACGGGC
  361 TTGTAATAGT GAGACCGGAG TATTGGAACC GGTTTCANGT GAGGAGGAGC CCAGGATATA
  421 TATACCTTTG CTCGTTTCTC TTCGATGTAC TCCAAATATC CTTCTTCGAA TTTTTTTACG
  481 ATGGTGCTGG TCTTCGTTTT GTATCCATAA TCCTTCGTAG CGAAATTATT TTCCAAAAAA
  541 AAAAAAAAAA AAAA

Predicted gene structure (within gDNA segment 10334 to 13295):

 Exon 1 10638 10669 ( 32 n); cDNA   1   32 ( 32 n); score: 0.875
 Intron 1 10670 11329 ( 660 n); Pd: 0.961 (s:  0), Pa: 0.992 (s: 0.68)
 Exon 2 11330 11474 ( 145 n); cDNA   33  170 ( 138 n); score: 0.572
 Intron 2 11475 11504 ( 30 n); Pd: 0.443 (s: 0.50), Pa: 0.000 (s: 0.62) ??
 Exon 3 11505 11699 ( 195 n); cDNA  171  353 ( 183 n); score: 0.662
 PPA               cDNA  535  554

MATCH	21326110+	15853351+	0.624	372	0.671	C
PGS_21326110+_15853351+	(10638 10669,11330 11474,11505 11699)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

AACCTCAATG ATAGTATGCT ACGAGTACCT GAGTATGTTT CGTCTTCCCT TGTCAAATGT  10697
 ||||||||| |||||||||| | || ||||| |                
TACCTCAATG ATAGTATGCT ATGAATACCT TA........ .......... ..........    32


ACACATGCAT ATGTAGTGTT ATATATCACT GCATCCCATG CAGGTTAATT TTAAGTACCC  10757
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    32


AGATACTTCT TCTCATTTAG AATTTAGTTA AAATGACATC ATTCAGGTCA GTTGGCATCT  10817
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    32


CCAGTACACT GCTTTTGTAA GTTGTATCAT AAATCCCATT TGCAATGAAA TTTTTGACTC  10877
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    32


AAGTTGCAGC CTGTAACTTT TCTATATTTT TCGAATAAAG CTATCACCGT ACATGAAACC  10937
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    32


TGCTTCTGTT AATGCCAAGG AGCGCACATT ATTTCCTGTA GACCGGCTTG GATGTTGAAC  10997
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    32


AATTGGCACA TGCAAGTAGC AAAGAGCAGC CTTGTGCTTG CAACAATCTG GTCCACCTGT  11057
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    32


GGATATGTTC GCTGTGAAAG AAACCAATTA GTCCTTGTAT GAAACATGGT ATTAGCGCTT  11117
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    32


CATGAATAAA ACCACTGATT CTGATTTCTT ATTTTCAATG AATGGATGGG CATTACCAAA  11177
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    32


GTTATCATGA TTAAAGATCT ATTTCATATA AGTTTATTTT TATACATTAG AGTTTATTTA  11237
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    32


GAGAACAAGG TATATTTAGT TTTGGTAATT TTGTGAACTG CACTCAGACG ACTTTGGTAT  11297
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    32


TCTTACTGTA ATTTTGTTTT GTTTTCCTAC AGAGCGCTTG TGTGCTAAAG TTGAAGAGGT  11357
                  |||||||| ||||  || |||||||||| 
.......... .......... .......... ..AGCGCTTG TGTGTCTAAA TTGAAGAGGT    60


CTGATTTCTG AGCTGCCTTA AACTCAGAAC GCAATTCCTA CAATTCTGGA AGTTTTGTAT  11417
|||| ||  ||||     ||   |  |||  |||| |||| | ||||||| 
CTGA-GTC-N AGCTTANAAC CTATCNCTCT GATGCTCCC- CAATGGTGGA AATTTTGTA-   116


TAGCAGAAGT GTAATAATGC TGTACACCAA CGGAAGCTTC AGTTCTTGCT GACATAGGTG  11477
  | || |  ||||||| |||| || | | | ||    | ||  ||     
-CCCTAAAAT CCCATAATGC TGTATGCCCA C--ACACTGT GACCCCTGAG GAAGCTC...   170


AAAGTATTAA ACATGGATGT TTGATGGTGT TAAAGACGTC ATTTGATGCT AGACAATAGT  11537
               | | |   | | | ||||| || ||  ||| | 
.......... .......... .......TCT TTCTTGC-TG ACTTGATACT AG---ATA-T   198


CCTTACAAAC TTTGGTTCTC TGAGCAGAGT ATTCTCAAAA AAATGCAGGG GCCTATATTT  11597
| ||| ||| ||| || ||| | | || | ||| |  | |||||| | | | | | | 
CTTTA-AAAT TTTAGTGCTC T-TG-AGGCT ATT-T--TGA AAATGCCGAG G--T-TCATA   249


TTTTTTGCCT CTTATGCTGA ATATGGATTA GGCTGATCAT TTTAGATGA- ATATAAACG-  11655
|| ||||||| || | | ||| |||||||||| ||| ||  | |||| |||| ||||||||| 
TTGTTTGCCT CTAACGATGA ATATGGATTA GGCAGAATGT TTTACATGAT ATATAAACGA   309


-AGATCAGAT GTACACATTT ATCATTCTTT TATACGTGAA GGCTT  11699
 |||| |||| |  || || ||||||||| | || | | | || 
AAGATTAGAT ATGTTCACTT TTCATTCTTT T-TAGCTCCA GCCTC   353

********************************************************************************
EST sequence  62 +strand (File: SBtuc02-10-21.4748+)

   1 GCACGAGGCT TCTTCAGCTT CAGTCCAGTC ACAACTGAAT CCGCCGCGCA AGGCATCCAA
  61 GGATTTGTTC GTCCTTCGGA GGGTGGGGAA TCGAAGCGAC GAAAACGAAG CAATGAACGA
  121 GGCGGTGCAG GAGGCGAAGC TGCTGCGGCA GGTGAACGCG CTCATCGTGG CGCACCTCCG
  181 TAGCCAGAAC CTCGGGCAGG CCGCAGCCGC CGTCGCCGCC GCCACCATGA CCCCCATCTC
  241 CGCCGCCGAA TCCGTCCCCG CAAATCAACT CCTACGTCTC GTGGCCAAGG GCCTCGCGGC
  301 GGAGGGCGGA GGAGGAGCCG CTTCCGCATT CGACTCCGCC GGGTTCGGTG GGGCGGTGCA
  361 GCCGCTCGGC TCCAGTGCCG TGGATTTCAG TATGCAGGAT GTCAAGGGCT CATCCAAGAG
  421 CTTCCCCAAG CACGAGGCGA AGCATGTCTC TGACCATAAG AACGCTGCCC GGTGTGCGAA
  481 ATTTAGTCCT GATGGGAAGT ATTTTGCAAC TGGGAGTGCT GATACATCCA TTAAGTTTTT
  541 TGAGGTTGCT AAAATTAAGC AGACTATGGT AGGGGACTCC AAAGATGGTC CTGCCAGGCC
  601 TGTGATTCGC ACATTTTATG ATCACACACA GGCCATCAAT GATCTGGATT TTCATCCTGA
  661 GAGTCCAATA CTGATATCAG CTGCAAAAGA CAATACAATA AAATTTTTTG ACTTCTCAAA
  721 GACCAATGCG AGGAAAGCGT TCAGAGTTAT TCAGGATACT C

Predicted gene structure (within gDNA segment 12020 to 14497):

 Exon 1 12352 12640 ( 289 n); cDNA   1  289 ( 289 n); score: 0.983
 Intron 1 12641 12722 ( 82 n); Pd: 0.000 (s: 1.00), Pa: 0.000 (s: 1.00)
 Exon 2 12723 12823 ( 101 n); cDNA  290  390 ( 101 n); score: 1.000
 Intron 2 12824 12920 ( 97 n); Pd: 0.511 (s: 1.00), Pa: 0.000 (s: 1.00)
 Exon 3 12921 12990 ( 70 n); cDNA  391  460 ( 70 n); score: 1.000
 Intron 3 12991 13196 ( 206 n); Pd: 0.964 (s: 1.00), Pa: 0.978 (s: 1.00)
 Exon 4 13197 13280 ( 84 n); cDNA  461  544 ( 84 n); score: 1.000
 Intron 4 13281 13380 ( 100 n); Pd: 0.000 (s: 1.00), Pa: 1.000 (s: 1.00)
 Exon 5 13381 13467 ( 87 n); cDNA  545  631 ( 87 n); score: 1.000
 Intron 5 13468 13886 ( 419 n); Pd: 0.992 (s: 1.00), Pa: 0.939 (s: 1.00)
 Exon 6 13887 13957 ( 71 n); cDNA  632  702 ( 71 n); score: 1.000
 Intron 6 13958 14109 ( 152 n); Pd: 0.973 (s: 1.00), Pa: 0.989 (s: 1.00)
 Exon 7 14110 14161 ( 52 n); cDNA  703  754 ( 52 n); score: 1.000
 Intron 7 14162 14253 ( 92 n); Pd: 0.890 (s: 1.00), Pa: 0.830 (s:  0)
 Exon 8 14254 14260 (  7 n); cDNA  755  761 (  7 n); score: 1.000

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.4748+	0.993	761	1.000	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.4748+	(12352 12640,12723 12823,12921 12990,13197 13280,13381 13467,13887 13957,14110 14161,14254 14260)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

TTGCTAGTCT TCTTCAGCTT CAGTCCAGTC ACAACTGAAT CCGCCGCGCA AGGCATCCAA  12411
  | || || |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
GCACGAGGCT TCTTCAGCTT CAGTCCAGTC ACAACTGAAT CCGCCGCGCA AGGCATCCAA    60


GGATTTGTTC GTCCTTCGGA GGGTGGGGAA TCGAAGCGAC GAAAACGAAG CAATGAACGA  12471
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
GGATTTGTTC GTCCTTCGGA GGGTGGGGAA TCGAAGCGAC GAAAACGAAG CAATGAACGA   120


GGCGGTGCAG GAGGCGAAGC TGCTGCGGCA GGTGAACGCG CTCATCGTGG CGCACCTCCG  12531
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
GGCGGTGCAG GAGGCGAAGC TGCTGCGGCA GGTGAACGCG CTCATCGTGG CGCACCTCCG   180


TAGCCAGAAC CTCGGGCAGG CCGCAGCCGC CGTCGCCGCC GCCACCATGA CCCCCATCTC  12591
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
TAGCCAGAAC CTCGGGCAGG CCGCAGCCGC CGTCGCCGCC GCCACCATGA CCCCCATCTC   240


CGCCGCCGAA TCCGTCCCCG CAAATCAACT CCTACGTCTC GTGGCCAAGG TCCCCCCACT  12651
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||       
CGCCGCCGAA TCCGTCCCCG CAAATCAACT CCTACGTCTC GTGGCCAAG. ..........   289


TTCCCCTTCC TCCGGCAGTC TGGCCTAGGA TTTGTTCTGC ACGGGCCTAA ACCCTCACTG  12711
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   289


TTGGTTCGCA GGGCCTCGCG GCGGAGGGCG GAGGAGGAGC CGCTTCCGCA TTCGACTCCG  12771
      ||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
.......... .GGCCTCGCG GCGGAGGGCG GAGGAGGAGC CGCTTCCGCA TTCGACTCCG   338


CCGGGTTCGG TGGGGCGGTG CAGCCGCTCG GCTCCAGTGC CGTGGATTTC AGGTAAACCC  12831
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| ||     
CCGGGTTCGG TGGGGCGGTG CAGCCGCTCG GCTCCAGTGC CGTGGATTTC AG........   390


CAACCTTGCG CCCCCGCGGT GTTGCCTAGT GGCAGTGTTT TTTCTGGTGC TGAACATTGG  12891
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   390


TGAGGAGTGT TGACGCCGGT GCTGTGTAGT ATGCAGGATG TCAAGGGCTC ATCCAAGAGC  12951
                | |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
.......... .......... .........T ATGCAGGATG TCAAGGGCTC ATCCAAGAGC   421


TTCCCCAAGC ACGAGGCGAA GCATGTCTCT GACCATAAGG TGCTTATGAT TCCAATTTTC  13011
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||            
TTCCCCAAGC ACGAGGCGAA GCATGTCTCT GACCATAAG. .......... ..........   460


CCTTGCAAAT GCACCACTTG AAAGTTGAAA CAATTTTTGT GTCAGACTCC TGTTTATCTG  13071
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   460


AATATTTACT ACTGCTATTG CACATTTTGC ACTTATCACA GTACCATGAT TATGTAGACA  13131
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   460


ACTTGGGATT GACCAACAAT AGATTTTACT GATGTTTATT GGCTTACCAT TGCATTTTTC  13191
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   460


TGTAGAACGC TGCCCGGTGT GCGAAATTTA GTCCTGATGG GAAGTATTTT GCAACTGGGA  13251
   ||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
.....AACGC TGCCCGGTGT GCGAAATTTA GTCCTGATGG GAAGTATTTT GCAACTGGGA   515


GTGCTGATAC ATCCATTAAG TTTTTTGAGG TGAACTTGAA ATTTGAATTG CCACTCAGGT  13311
|||||||||| |||||||||| |||||||||                  
GTGCTGATAC ATCCATTAAG TTTTTTGAG. .......... .......... ..........   544


TGCTAGGTGG GGCTTGTGCT GTTTTCTACT TAGTTGCAAC TTGTAACTCA CTATTGCTCT  13371
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   544


GTCCTGCAGG TTGCTAAAAT TAAGCAGACT ATGGTAGGGG ACTCCAAAGA TGGTCCTGCC  13431
     | |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
.........G TTGCTAAAAT TAAGCAGACT ATGGTAGGGG ACTCCAAAGA TGGTCCTGCC   595


AGGCCTGTGA TTCGCACATT TTATGATCAC ACACAGGTGA GCATGTATTG CTCATATATG  13491
|||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||||              
AGGCCTGTGA TTCGCACATT TTATGATCAC ACACAG.... .......... ..........   631


ACAGTTTATT TACTCTTCAA GGTCGTGAGA CTCTTTTCAA CACTTCCACA AGATTGCCTC  13551
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   631


CGAGTTAGGT CTCCTGCAGT ATTTTTTTTC CTTTAATATG CGGAGAGCTG CATATCATTG  13611
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   631


CATTATAGAA AGACTGAAAT ACATGGGTAG ATCAAATCCA CCTGCCACCA CAGACCACAC  13671
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   631


TTATATACAC ACGCTCAACT CACGTTTAGC ACACTGGATG CACACCTAGC AGCTGCAATT  13731
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   631


TGTAGTTAGA TATTTGCTTA CTGAGCTGTG TGGAGCATTG ACATGATATT CAATTTTTTA  13791
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   631


ATAAACAACA TTTTTTTCCA TTTTCACTAG TTTCTACTTC ATTTCCCATT GCTCAAATTT  13851
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   631


CCACTGTGCT CGTAAACATG ATTGATTTCT TGCAGGCCAT CAATGATCTG GATTTTCATC  13911
                   ||||| |||||||||| |||||||||| 
.......... .......... .......... .....GCCAT CAATGATCTG GATTTTCATC   656


CTGAGAGTCC AATACTGATA TCAGCTGCAA AAGACAATAC AATAAAGTAT GCTTATCCTT  13971
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||||        
CTGAGAGTCC AATACTGATA TCAGCTGCAA AAGACAATAC AATAAA.... ..........   702


GATGTCTACA CTCCGTGCTG TTAAATTGTC TATTTGAAGT GCTCATACTA GGATTAAGCA  14031
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   702


TGATTTTTTA GGAATTTTTT GCGGTATTAA TTGCTATCTG TGTTATTGTT TTGTACATGA  14091
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   702


AAAAATTTTG CTCAACAGAT TTTTTGACTT CTCAAAGACC AATGCGAGGA AAGCGTTCAG  14151
          || |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
.......... ........AT TTTTTGACTT CTCAAAGACC AATGCGAGGA AAGCGTTCAG   744


AGTTATTCAG GTTGTAAATT CTAGCAATCC AATCTCTCTA TATATCATGT AAAATGGTGT  14211
||||||||||                            
AGTTATTCAG .......... .......... .......... .......... ..........   754


GTTCATTGCA TTTAACCAGG CTCATTTGTT AATGCTTGGC AGGATACTC  14260
                       |||||||
.......... .......... .......... .......... ..GATACTC   761

********************************************************************************
EST sequence 292 -strand (File: ZMtuc02-12-23.14086-)

   1 ACGGGATAGT GTAGTAGCAA GCATAGGAGT TTTGCTGTCT TCTTCAGCTT CAGTAGTTCA
  61 GTCCAATCAC AGATCGCAGT ACAACCGAAC CCGCCGCACA AGGCATCCAA GGATTTGTTC
  121 GGCCTTCGGA CTTCGGAGGG TAGGGAATCG AAGCCACGAG AAGTCGAGAA CAAAGCAATG
  181 AACGAGGCGG TGCAGGAGGC GAAGCTGCTG CGGCAGGTGA ACGCGCTCAT CGTGGCACAC
  241 CTCCGTAGCC AGAACCTCGG GCAGGCCGCA GCTGCCGTCG CCGCCGCCAC CATGACCCCC
  301 ATCTCCGCTG CCGAATCCGT CCCCGCCAAT CACCTCCTGC GTCTCGTGGC CAAGGGCCTC
  361 GCCGCGGAGC ACGGAGGAGG TGACGCCGCT TCCGCATTCG ACTCCGCCGG GTTCGGTGTG
  421 GCGGTGCAGC CGCCCGGCTC CAGTGCCGTG GATTTCAGTA TTCAGGATGT CAAGGGCTCA
  481 TCCAAAAGCT TCCCCAAGCA CGAGGTGAAG CATGTCTCTG ACCATAAGAA CGCTGCCCGG
  541 TGTGTGAAAT TTAGTCCTGA TGGAAAGTAT TTTGCAACTG GGAGTGCTGA TACATCCATT
  601 AAGTTTTTTG AGGTTGCTAA GATTAAGCAG ACTATGGTAG GAGACTCTAA AGATGGCCCT
  661 GCCAGGCCTG TGATACGGAC ATTTTATGAT CACACACAGG CCATCAATGA TCTGGATTTT
  721 CATCCTGAGA GTCCAATACT GATATCAGCT GCAAAAGACA GTACAATAAG ATTCTTTGAC
  781 TTTTCAAAAA CCAATGCGAG GAAAGCGTTC AGAGTTATTC AGGATACTCA TAATGTTAGA
  841 TCTGTATGTT TTCATCCTTG TGGGGATTTC CTTTTAGCAG GGACTGATCA CCCAGTCGCT
  901 CATTTATATG ATATAAATAC TTTTACATGC TACTTATCAG CAAATGCACA GGATTCTAGT
  961 TCTCCCCGAC AGCAACG

Predicted gene structure (within gDNA segment 11873 to 15125):

 Exon 1 12380 12640 ( 261 n); cDNA   80  354 ( 275 n); score: 0.835
 Intron 1 12641 12722 ( 82 n); Pd: 0.000 (s: 0.92), Pa: 0.000 (s: 0.81)
 Exon 2 12723 12823 ( 101 n); cDNA  355  458 ( 104 n); score: 0.891
 Intron 2 12824 12920 ( 97 n); Pd: 0.511 (s: 0.96), Pa: 0.000 (s: 0.94)
 Exon 3 12921 12990 ( 70 n); cDNA  459  528 ( 70 n); score: 0.957
 Intron 3 12991 13196 ( 206 n); Pd: 0.964 (s: 0.96), Pa: 0.978 (s: 0.96)
 Exon 4 13197 13280 ( 84 n); cDNA  529  612 ( 84 n); score: 0.976
 Intron 4 13281 13380 ( 100 n); Pd: 0.000 (s: 0.98), Pa: 1.000 (s: 0.92)
 Exon 5 13381 13467 ( 87 n); cDNA  613  699 ( 87 n); score: 0.931
 Intron 5 13468 13886 ( 419 n); Pd: 0.992 (s: 0.94), Pa: 0.939 (s: 1.00)
 Exon 6 13887 13957 ( 71 n); cDNA  700  770 ( 71 n); score: 0.972
 Intron 6 13958 14109 ( 152 n); Pd: 0.973 (s: 0.96), Pa: 0.989 (s: 0.94)
 Exon 7 14110 14161 ( 52 n); cDNA  771  822 ( 52 n); score: 0.942
 Intron 7 14162 14253 ( 92 n); Pd: 0.890 (s: 0.94), Pa: 0.830 (s: 0.98)
 Exon 8 14254 14311 ( 58 n); cDNA  823  880 ( 58 n); score: 0.983
 Intron 8 14312 14684 ( 373 n); Pd: 0.979 (s: 0.98), Pa: 0.910 (s: 0.98)
 Exon 9 14685 14779 ( 95 n); cDNA  881  975 ( 95 n); score: 0.926

MATCH	21326110+	ZMtuc02-12-23.14086-	0.911	879	0.900	C
PGS_21326110+_ZMtuc02-12-23.14086-	(12380 12640,12723 12823,12921 12990,13197 13280,13381 13467,13887 13957,14110 14161,14254 14311,14685 14779)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

TCACAACTGA ATCCGCCGCG CAAGGCATCC AAGGATTTGT TC-G---TC- --CTTCGGAG  12432
| ||||| || | ||||||| |||||||||| |||||||||| || |  ||  |||||||| 
T-ACAACCGA ACCCGCCGCA CAAGGCATCC AAGGATTTGT TCGGCCTTCG GACTTCGGAG   138


GGTGGGGAAT CGAAG---C- -G-A--CGAA AACGAAGCAA TGAACGAGGC GGTGCAGGAG  12484
||| |||||| |||||  |  | | ||| ||| |||||| |||||||||| |||||||||| 
GGTAGGGAAT CGAAGCCACG AGAAGTCGAG AACAAAGCAA TGAACGAGGC GGTGCAGGAG   198


GCGAAGCTGC TGCGGCAGGT GAACGCGCTC ATCGTGGCGC ACCTCCGTAG CCAGAACCTC  12544
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||| | |||||||||| |||||||||| 
GCGAAGCTGC TGCGGCAGGT GAACGCGCTC ATCGTGGCAC ACCTCCGTAG CCAGAACCTC   258


GGGCAGGCCG CAGCCGCCGT CGCCGCCGCC ACCATGACCC CCATCTCCGC CGCCGAATCC  12604
|||||||||| |||| ||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||||||| 
GGGCAGGCCG CAGCTGCCGT CGCCGCCGCC ACCATGACCC CCATCTCCGC TGCCGAATCC   318


GTCCCCGCAA ATCAACTCCT ACGTCTCGTG GCCAAGGTCC CCCCACTTTC CCCTTCCTCC  12664
|||||||| | |||| ||||| ||||||||| ||||||              
GTCCCCGCCA ATCACCTCCT GCGTCTCGTG GCCAAG.... .......... ..........   354


GGCAGTCTGG CCTAGGATTT GTTCTGCACG GGCCTAAACC CTCACTGTTG GTTCGCAGGG  12724
                                || 
.......... .......... .......... .......... .......... ........GG   356


CCTCGCGGCG GAGGGCGGAG GA-G-GA-GC CGCTTCCGCA TTCGACTCCG CCGGGTTCGG  12781
|||||| ||| ||| ||||| || | || || |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
CCTCGCCGCG GAGCACGGAG GAGGTGACGC CGCTTCCGCA TTCGACTCCG CCGGGTTCGG   416


TGGGGCGGTG CAGCCGCTCG GCTCCAGTGC CGTGGATTTC AGGTAAACCC CAACCTTGCG  12841
|| ||||||| ||||||| || |||||||||| |||||||||| ||          
TGTGGCGGTG CAGCCGCCCG GCTCCAGTGC CGTGGATTTC AG........ ..........   458


CCCCCGCGGT GTTGCCTAGT GGCAGTGTTT TTTCTGGTGC TGAACATTGG TGAGGAGTGT  12901
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   458


TGACGCCGGT GCTGTGTAGT ATGCAGGATG TCAAGGGCTC ATCCAAGAGC TTCCCCAAGC  12961
          | || ||||||| |||||||||| |||||| ||| |||||||||| 
.......... .........T ATTCAGGATG TCAAGGGCTC ATCCAAAAGC TTCCCCAAGC   499


ACGAGGCGAA GCATGTCTCT GACCATAAGG TGCTTATGAT TCCAATTTTC CCTTGCAAAT  13021
|||||| ||| |||||||||| |||||||||                  
ACGAGGTGAA GCATGTCTCT GACCATAAG. .......... .......... ..........   528


GCACCACTTG AAAGTTGAAA CAATTTTTGT GTCAGACTCC TGTTTATCTG AATATTTACT  13081
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   528


ACTGCTATTG CACATTTTGC ACTTATCACA GTACCATGAT TATGTAGACA ACTTGGGATT  13141
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   528


GACCAACAAT AGATTTTACT GATGTTTATT GGCTTACCAT TGCATTTTTC TGTAGAACGC  13201
                              ||||| 
.......... .......... .......... .......... .......... .....AACGC   533


TGCCCGGTGT GCGAAATTTA GTCCTGATGG GAAGTATTTT GCAACTGGGA GTGCTGATAC  13261
|||||||||| | |||||||| |||||||||| ||||||||| |||||||||| |||||||||| 
TGCCCGGTGT GTGAAATTTA GTCCTGATGG AAAGTATTTT GCAACTGGGA GTGCTGATAC   593


ATCCATTAAG TTTTTTGAGG TGAACTTGAA ATTTGAATTG CCACTCAGGT TGCTAGGTGG  13321
|||||||||| |||||||||                       
ATCCATTAAG TTTTTTGAG. .......... .......... .......... ..........   612


GGCTTGTGCT GTTTTCTACT TAGTTGCAAC TTGTAACTCA CTATTGCTCT GTCCTGCAGG  13381
                                | 
.......... .......... .......... .......... .......... .........G   613


TTGCTAAAAT TAAGCAGACT ATGGTAGGGG ACTCCAAAGA TGGTCCTGCC AGGCCTGTGA  13441
||||||| || |||||||||| |||||||| | |||| ||||| ||| |||||| |||||||||| 
TTGCTAAGAT TAAGCAGACT ATGGTAGGAG ACTCTAAAGA TGGCCCTGCC AGGCCTGTGA   673


TTCGCACATT TTATGATCAC ACACAGGTGA GCATGTATTG CTCATATATG ACAGTTTATT  13501
| || ||||| |||||||||| ||||||                   
TACGGACATT TTATGATCAC ACACAG.... .......... .......... ..........   699


TACTCTTCAA GGTCGTGAGA CTCTTTTCAA CACTTCCACA AGATTGCCTC CGAGTTAGGT  13561
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   699


CTCCTGCAGT ATTTTTTTTC CTTTAATATG CGGAGAGCTG CATATCATTG CATTATAGAA  13621
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   699


AGACTGAAAT ACATGGGTAG ATCAAATCCA CCTGCCACCA CAGACCACAC TTATATACAC  13681
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   699


ACGCTCAACT CACGTTTAGC ACACTGGATG CACACCTAGC AGCTGCAATT TGTAGTTAGA  13741
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   699


TATTTGCTTA CTGAGCTGTG TGGAGCATTG ACATGATATT CAATTTTTTA ATAAACAACA  13801
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   699


TTTTTTTCCA TTTTCACTAG TTTCTACTTC ATTTCCCATT GCTCAAATTT CCACTGTGCT  13861
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   699


CGTAAACATG ATTGATTTCT TGCAGGCCAT CAATGATCTG GATTTTCATC CTGAGAGTCC  13921
              ||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
.......... .......... .....GCCAT CAATGATCTG GATTTTCATC CTGAGAGTCC   734


AATACTGATA TCAGCTGCAA AAGACAATAC AATAAAGTAT GCTTATCCTT GATGTCTACA  13981
|||||||||| |||||||||| |||||| ||| |||||              
AATACTGATA TCAGCTGCAA AAGACAGTAC AATAAG.... .......... ..........   770


CTCCGTGCTG TTAAATTGTC TATTTGAAGT GCTCATACTA GGATTAAGCA TGATTTTTTA  14041
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   770


GGAATTTTTT GCGGTATTAA TTGCTATCTG TGTTATTGTT TTGTACATGA AAAAATTTTG  14101
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   770


CTCAACAGAT TTTTTGACTT CTCAAAGACC AATGCGAGGA AAGCGTTCAG AGTTATTCAG  14161
    || | |||||||| ||||| ||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
........AT TCTTTGACTT TTCAAAAACC AATGCGAGGA AAGCGTTCAG AGTTATTCAG   822


GTTGTAAATT CTAGCAATCC AATCTCTCTA TATATCATGT AAAATGGTGT GTTCATTGCA  14221
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   822


TTTAACCAGG CTCATTTGTT AATGCTTGGC AGGATACTCA TAATGTTAGA TCTGTATGTT  14281
                  |||||||| |||||||||| |||||||||| 
.......... .......... .......... ..GATACTCA TAATGTTAGA TCTGTATGTT   850


TTCATCCTTG TGGGGATTAC CTTTTAGCAG GTACTATGAT CTTTTCACTA AATTTAAATT  14341
|||||||||| |||||||| | ||||||||||                 
TTCATCCTTG TGGGGATTTC CTTTTAGCAG .......... .......... ..........   880


TGATTTCTAG TTCTGCTGTG ATTAACTGAT TCTTGATGTC TGATATCAGT TTGATATGCT  14401
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   880


CTGATTTTTA TGCATTATAA GTTGTTAACA TGTTTTCAGT TGTTATCTGT AAAGTAATTT  14461
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   880


AATCATTTCA CCAAAACAAT TTGATATTTG GGCTTAAGAA TTTGGATTTC GTTCCTGGAT  14521
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   880


CAACAGTTTC TGTCTCGTGG GCATTTGAAA AATACTGCAA GCATATCGTA TGGAATTTTC  14581
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   880


TTCTTACATA TAGTCAAATA TTAACATTCA AATATGTATT TTTTTTAAAA AAACTCATTT  14641
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   880


TCATATATTT GGAAGCAAGT GACACTGATA AAATTATTTG CAGGGACTGA TCACCCAGTT  14701
                        ||||||| ||||||||| 
.......... .......... .......... .......... ...GGACTGA TCACCCAGTC   897


GCTCATTTAT ATGATATAAA TACTTTTACA TGCTACTTAT CAGCAAATGC ACAGGATTCT  14761
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
GCTCATTTAT ATGATATAAA TACTTTTACA TGCTACTTAT CAGCAAATGC ACAGGATTCT   957


AGTTCTCCCA TTAACCAG  14779
|||||||||   | || 
AGTTCTCCCC GACAGCAA   975

********************************************************************************
EST sequence 303 -strand (File: HVtuc02-11-10.2556-)

   1 GGAACACTGA ACACATTTGC TCTGAAGCTT GAGTCCACTC CCACTCCATT TCACAGTTGG
  61 CCCCACCCCC ACGGGAGGAC GGAGGGGAGG GCCGAGATGG ACGCGGCGGT GCAGGAGGCC
  121 AAGCTGCTGC GGCAGGTGAA CGCCCTCATC GTGGCGCACC TCCGCGACCA GAACCTCACG
  181 CAGGCCGCCG CCGCCGTCGC CGCCGCCACC ATGACCCCCA AGGCCGACGC CTCCCTCCCC
  241 AACCACCTCC TCCGCCTCGT CGCCAAGGGC CTCGCGGCTG AGCGGGAGGA GGCGGCCAGG
  301 GGAGGCGGAG CTCCCCCCGC GTTTGACTCC GCTGGCGGCG GTGGGCTGGC GCGCCCGCTC
  361 GGCACCAGCG CCGTGGATTT CAGTGTGCAG AATGTCAGGG GCCCGTCCAA GACTTTCCCC
  421 AAGCACGAGA CCAGGCACAT CTCCGATCAT AAGAATGTTG CCAGATGTGC GAAATTTAGT
  481 CCTGATGGGA AACATTTTGC AACTGGAAGT GGGGACACAT CCATTAAGTT CTTTGAGGTA
  541 TCAAAAATTA AGCAGACGAT GTTAGGAGAC TCCAAAGAAG GCCCTGGCCG ACCTGTGGTC
  601 CGTACATTTT ATGACCATGT GCAGCCCATC AATGATCTGG ATTTCCATCC TATTAGCCCA
  661 ATACTGATAT CTGCAGCAAA AGATAATACG ATAAAGTTCT TTGAGTTCTC CAAAACTGCT
  721 GCAAGAAAAG CATTCAGAGT TATTCAGGAT ACTCATAATG TTAGGTCTGT ATGTTTTCAT
  781 CCTTGCGGTG ATTACATTTT AGCAGGGACT GATCACCCAG TAGCTCATCT CTATGATGTA
  841 AACACTTTCA CATGCTTCTT ATCCGCAAAT CCGCAGGACT CTAGTGCTGC CATCAACCAG
  901 GTGCGCTCTC GGGTACTGGG AGCATGTATG TGACTGCTTC TAAGGATGGT TCTCTGCGCA
  961 TCTGGGATGG AGTATCTGCT GAATGTGTTC GTCCCATAAT TGGGGCACAT GGATCTGTAG
 1021 AAGCTACTAG TGCAATTTTC ACCAAAGACG AGAGGTACAT CCTATCCAGT GGGAAGGATT
 1081 CGTGTATAAA GTTATGGGAA GTTGGCACCG GAAGACTTGT GAAGCAATAT CCAGGTGTTG
 1141 TTAATACACA ATTCCGGTGT CAGGCTGTCT TCAACGAAAC CGAGGAGTTT GTACTATCAA
 1201 CCGACGAGCA AAACAACGAG GTTGTCGTCT GGGACGCCCT TACTTCTGAA AGGGTGGCAA
 1261 GATTGCCGTC TGGCCACACC GGCGCCCCTA GGTGGCTGGA GCACTCCCCT GTAGAGCCAG
 1321 TGTTTGTTAC ATGCGGAAAC GATCGATCCG TCAGATTCTG GAAATAAACG GTGTAGATTC
 1381 AATTCAACCC TGGCATTTAA ATCATGAAGT TTGTTGTATC ATGAGTACTT CAGGGTAAAA
 1441 GAAAGGAATA CTTGTAATTG TAGTGGCTGT ACTTATACAT GCTGTTGATA CATCTTCTTC
 1501 TAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAA

Predicted gene structure (within gDNA segment 11647 to 17229):

 Exon 1 12464 12648 ( 185 n); cDNA   97  275 ( 179 n); score: 0.843
 Intron 1 12649 12713 ( 65 n); Pd: 0.000 (s: 0.70), Pa: 0.000 (s: 0.62)
 Exon 2 12714 12823 ( 110 n); cDNA  276  383 ( 108 n); score: 0.718
 Intron 2 12824 12920 ( 97 n); Pd: 0.511 (s: 0.80), Pa: 0.000 (s: 0.82)
 Exon 3 12921 12990 ( 70 n); cDNA  384  453 ( 70 n); score: 0.800
 Intron 3 12991 13196 ( 206 n); Pd: 0.964 (s: 0.80), Pa: 0.978 (s: 0.88)
 Exon 4 13197 13280 ( 84 n); cDNA  454  537 ( 84 n); score: 0.869
 Intron 4 13281 13380 ( 100 n); Pd: 0.000 (s: 0.86), Pa: 1.000 (s: 0.82)
 Exon 5 13381 13467 ( 87 n); cDNA  538  624 ( 87 n); score: 0.782
 Intron 5 13468 13886 ( 419 n); Pd: 0.992 (s: 0.74), Pa: 0.939 (s: 0.86)
 Exon 6 13887 13957 ( 71 n); cDNA  625  695 ( 71 n); score: 0.859
 Intron 6 13958 14109 ( 152 n); Pd: 0.973 (s: 0.84), Pa: 0.989 (s: 0.78)
 Exon 7 14110 14161 ( 52 n); cDNA  696  747 ( 52 n); score: 0.788
 Intron 7 14162 14253 ( 92 n); Pd: 0.890 (s: 0.80), Pa: 0.830 (s: 0.92)
 Exon 8 14254 14311 ( 58 n); cDNA  748  805 ( 58 n); score: 0.931
 Intron 8 14312 14684 ( 373 n); Pd: 0.979 (s: 0.92), Pa: 0.910 (s: 0.88)
 Exon 9 14685 14779 ( 95 n); cDNA  806  900 ( 95 n); score: 0.853
 Intron 9 14780 14879 ( 100 n); Pd: 0.995 (s: 0.84), Pa: 0.000 (s: 0.88)
 Exon 10 14880 15034 ( 155 n); cDNA  901  1054 ( 154 n); score: 0.903
 Intron 10 15035 15519 ( 485 n); Pd: 0.794 (s: 0.92), Pa: 0.933 (s: 0.84)
 Exon 11 15520 15628 ( 109 n); cDNA  1055  1163 ( 109 n); score: 0.807
 Intron 11 15629 15846 ( 218 n); Pd: 1.000 (s: 0.78), Pa: 0.995 (s: 0.82)
 Exon 12 15847 15903 ( 57 n); cDNA  1164  1220 ( 57 n); score: 0.825
 Intron 12 15904 15975 ( 72 n); Pd: 0.991 (s: 0.80), Pa: 0.993 (s: 0.86)
 Exon 13 15976 16159 ( 184 n); cDNA  1221  1402 ( 182 n); score: 0.777
 PPA               cDNA  1502  1526

MATCH	21326110+	HVtuc02-11-10.2556-	0.825	1317	0.863	C
PGS_21326110+_HVtuc02-11-10.2556-	(12464 12648,12714 12823,12921 12990,13197 13280,13381 13467,13887 13957,14110 14161,14254 14311,14685 14779,14880 15034,15520 15628,15847 15903,15976 16159)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

ATGAACGAGG CGGTGCAGGA GGCGAAGCTG CTGCGGCAGG TGAACGCGCT CATCGTGGCG  12523
||| ||| || |||||||||| ||| |||||| |||||||||| ||||||| || |||||||||| 
ATGGACGCGG CGGTGCAGGA GGCCAAGCTG CTGCGGCAGG TGAACGCCCT CATCGTGGCG   156


CACCTCCGTA GCCAGAACCT CGGGCAGGCC GCAGCCGCCG TCGCCGCCGC CACCATGACC  12583
||||||||  ||||||||| | ||||||| || ||||||| |||||||||| |||||||||| 
CACCTCCGCG ACCAGAACCT CACGCAGGCC GCCGCCGCCG TCGCCGCCGC CACCATGACC   216


CCCATCTCCG CCGCCGAATC CGTCCCCGCA AATCAACTCC TACGTCTCGT GGCCAAGGTC  12643
||||  ||| ||||  || | | ||| | || || |||| | || ||||| ||||||| | 
CCCAAGGCCG ACGCC---TC CCT-CCC-C- AACCACCTCC TCCGCCTCGT CGCCAAGGGC   270


CCCCCACTTT CCCCTTCCTC CGGCAGTCTG GCCTAGGATT TGTTCTGCAC GGGCCTAAAC  12703
| | |                               
CTCGC..... .......... .......... .......... .......... ..........   275


CCTCACTGTT GGTTCGCAGG GCCTCGCGGC GGAGGGCGGA GGAGGAGCCG CTTCCGCATT  12763
      || | | || |  | ||| ||  | ||| || |||||  | |||| || 
.......... GGCT-G-AGC GGGAGGAGGC GGCCAGGGGA GGCGGAGCTC CCCCCGCGTT   323


CGACTCCGCC GGGTTCGGTG GGGCGGTGCA GCCGCTCGGC TCCAGTGCCG TGGATTTCAG  12823
 |||||||| ||  ||||| || || ||  ||||||||| |||| |||| |||||||||| 
TGACTCCGCT GGCGGCGGTG GGCTGGCGCG CCCGCTCGGC ACCAGCGCCG TGGATTTCAG   383


GTAAACCCCA ACCTTGCGCC CCCGCGGTGT TGCCTAGTGG CAGTGTTTTT TCTGGTGCTG  12883
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   383


AACATTGGTG AGGAGTGTTG ACGCCGGTGC TGTGTAGTAT GCAGGATGTC AAGGGCTCAT  12943
                    | | |||| ||||| | |||| | | 
.......... .......... .......... .......TGT GCAGAATGTC AGGGGCCCGT   406


CCAAGAGCTT CCCCAAGCAC GAGGCGAAGC ATGTCTCTGA CCATAAGGTG CTTATGATTC  13003
|||||| || |||||||||| ||| | | || | |||| || ||||||        
CCAAGACTTT CCCCAAGCAC GAGACCAGGC ACATCTCCGA TCATAAG... ..........   453


CAATTTTCCC TTGCAAATGC ACCACTTGAA AGTTGAAACA ATTTTTGTGT CAGACTCCTG  13063
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   453


TTTATCTGAA TATTTACTAC TGCTATTGCA CATTTTGCAC TTATCACAGT ACCATGATTA  13123
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   453


TGTAGACAAC TTGGGATTGA CCAACAATAG ATTTTACTGA TGTTTATTGG CTTACCATTG  13183
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   453


CATTTTTCTG TAGAACGCTG CCCGGTGTGC GAAATTTAGT CCTGATGGGA AGTATTTTGC  13243
       || | || || | ||||| |||||||||| |||||||||| | ||||||| 
.......... ...AATGTTG CCAGATGTGC GAAATTTAGT CCTGATGGGA AACATTTTGC   500


AACTGGGAGT GCTGATACAT CCATTAAGTT TTTTGAGGTG AACTTGAAAT TTGAATTGCC  13303
|||||| ||| | || |||| |||||||||| ||||||             
AACTGGAAGT GGGGACACAT CCATTAAGTT CTTTGAG... .......... ..........   537


ACTCAGGTTG CTAGGTGGGG CTTGTGCTGT TTTCTACTTA GTTGCAACTT GTAACTCACT  13363
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   537


ATTGCTCTGT CCTGCAGGTT GCTAAAATTA AGCAGACTAT GGTAGGGGAC TCCAAAGATG  13423
         ||  | ||||||| ||||||| || | |||| ||| |||||||| | 
.......... .......GTA TCAAAAATTA AGCAGACGAT GTTAGGAGAC TCCAAAGAAG   580


GTCCTGCCAG GCCTGTGATT CGCACATTTT ATGATCACAC ACAGGTGAGC ATGTATTGCT  13483
| |||| | | |||||| | || ||||||| |||| ||   |||         
GCCCTGGCCG ACCTGTGGTC CGTACATTTT ATGACCATGT GCAG...... ..........   624


CATATATGAC AGTTTATTTA CTCTTCAAGG TCGTGAGACT CTTTTCAACA CTTCCACAAG  13543
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   624


ATTGCCTCCG AGTTAGGTCT CCTGCAGTAT TTTTTTTCCT TTAATATGCG GAGAGCTGCA  13603
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   624


TATCATTGCA TTATAGAAAG ACTGAAATAC ATGGGTAGAT CAAATCCACC TGCCACCACA  13663
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   624


GACCACACTT ATATACACAC GCTCAACTCA CGTTTAGCAC ACTGGATGCA CACCTAGCAG  13723
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   624


CTGCAATTTG TAGTTAGATA TTTGCTTACT GAGCTGTGTG GAGCATTGAC ATGATATTCA  13783
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   624


ATTTTTTAAT AAACAACATT TTTTTCCATT TTCACTAGTT TCTACTTCAT TTCCCATTGC  13843
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   624


TCAAATTTCC ACTGTGCTCG TAAACATGAT TGATTTCTTG CAGGCCATCA ATGATCTGGA  13903
                        |||||| |||||||||| 
.......... .......... .......... .......... ...CCCATCA ATGATCTGGA   641


TTTTCATCCT GAGAGTCCAA TACTGATATC AGCTGCAAAA GACAATACAA TAAAGTATGC  13963
||| ||||||  || |||| |||||||||| || |||||| || ||||| | ||||    
TTTCCATCCT ATTAGCCCAA TACTGATATC TGCAGCAAAA GATAATACGA TAAA......   695


TTATCCTTGA TGTCTACACT CCGTGCTGTT AAATTGTCTA TTTGAAGTGC TCATACTAGG  14023
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   695


ATTAAGCATG ATTTTTTAGG AATTTTTTGC GGTATTAATT GCTATCTGTG TTATTGTTTT  14083
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   695


GTACATGAAA AAATTTTGCT CAACAGATTT TTTGACTTCT CAAAGACCAA TGCGAGGAAA  14143
               || ||||| |||| | || ||  ||| || ||| 
.......... .......... ......GTTC TTTGAGTTCT CCAAAACTGC TGCAAGAAAA   729


GCGTTCAGAG TTATTCAGGT TGTAAATTCT AGCAATCCAA TCTCTCTATA TATCATGTAA  14203
|| ||||||| ||||||||                        
GCATTCAGAG TTATTCAG.. .......... .......... .......... ..........   747


AATGGTGTGT TCATTGCATT TAACCAGGCT CATTTGTTAA TGCTTGGCAG GATACTCATA  14263
                            |||||||||| 
.......... .......... .......... .......... .......... GATACTCATA   757


ATGTTAGATC TGTATGTTTT CATCCTTGTG GGGATTACCT TTTAGCAGGT ACTATGATCT  14323
||||||| || |||||||||| |||||||| | | |||||| | ||||||||       
ATGTTAGGTC TGTATGTTTT CATCCTTGCG GTGATTACAT TTTAGCAG.. ..........   805


TTTCACTAAA TTTAAATTTG ATTTCTAGTT CTGCTGTGAT TAACTGATTC TTGATGTCTG  14383
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   805


ATATCAGTTT GATATGCTCT GATTTTTATG CATTATAAGT TGTTAACATG TTTTCAGTTG  14443
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   805


TTATCTGTAA AGTAATTTAA TCATTTCACC AAAACAATTT GATATTTGGG CTTAAGAATT  14503
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   805


TGGATTTCGT TCCTGGATCA ACAGTTTCTG TCTCGTGGGC ATTTGAAAAA TACTGCAAGC  14563
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   805


ATATCGTATG GAATTTTCTT CTTACATATA GTCAAATATT AACATTCAAA TATGTATTTT  14623
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   805


TTTTAAAAAA ACTCATTTTC ATATATTTGG AAGCAAGTGA CACTGATAAA ATTATTTGCA  14683
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   805


GGGACTGATC ACCCAGTTGC TCATTTATAT GATATAAATA CTTTTACATG CTACTTATCA  14743
 ||||||||| ||||||| || |||| | ||| ||| |||| | |||| ||||| || |||||| 
.GGACTGATC ACCCAGTAGC TCATCTCTAT GATGTAAACA CTTTCACATG CTTCTTATCC   864


GCAAATGCAC AGGATTCTAG TTCTCCCATT AACCAGGTAG CTTTTCTCTT TCCTTCTGAT  14803
|||||| | | |||| ||||| | || |||| ||||||              
GCAAATCCGC AGGACTCTAG TGCTGCCATC AACCAG.... .......... ..........   900


TCACAAGCAT TAGATTGCAT TGGTTATATT CTCATCAAAG TTCTCCGCCA GCCATGCTTA  14863
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   900


CTGATGTTGC TGCCAGGTAC GCTACTCCTG TACTGGGAGC TTGTATGTGA CTGCTTCTAA  14923
         || | ||| ||| | |||||||||| ||||||||| |||||||||| 
.......... ......GTGC GCT-CTCGGG TACTGGGAGC ATGTATGTGA CTGCTTCTAA   943


AGATGGTTCT CTGCGCATTT GGGATGGAGT ATCTGCTGAA TGTGTTCGAC CTATTATTGG  14983
 ||||||||| |||||||| | |||||||||| |||||||||| |||||||| | | || ||||| 
GGATGGTTCT CTGCGCATCT GGGATGGAGT ATCTGCTGAA TGTGTTCGTC CCATAATTGG   1003


AGCACATGGA TCTGCAGAAG CTACTAGCGC AATTTTCACC AGAGATGAGA GGTAAGCGAG  15043
 ||||||||| |||| ||||| ||||||| || |||||||||| | ||| |||| |     
GGCACATGGA TCTGTAGAAG CTACTAGTGC AATTTTCACC AAAGACGAGA G.........   1054


CTACCAGCAT GTCTAAGGTG CTCTTCCCTC AAGATAAAAT CCAGTCATTG TTTGGTTTGA  15103
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


AGAACAGAGA GAAAGGCATA TGCTGTATGA TTCAAGACAG TAACTACTTC AAACCCTGTT  15163
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


TGGAATGTGG GAATCTTGTA GTGATTCTGA ATGATTTATA ACATGTCCTG GATAATTTCC  15223
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


TGTGTTTCAG ACGTGTCGTA ACTTTATAAC ACGAATAACT CTTTCTCCTT TACCCTACTA  15283
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


TTTCACCACT AAACAACTAA CTTGCCTATA AACACTTTTT AGACTTCTTC TGAAAGGCCT  15343
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


AGTGTTTATG TGGTTATATG CAGCGTGAAT GCACTTGCAT ATAAGATTGA TCTAAAAAAT  15403
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


TGATGTAGTG AACTTTGACT ACCCGAAGTA TATGCTTAGA TAGTTCATGG ATTTCTTTCA  15463
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


TAAAACTGCA CACTGTATTC TGGTTATCTG TTATGAAGTT TACTACGTTC TTTCAGGTAT  15523
                               ||| 
.......... .......... .......... .......... .......... ......GTAC   1058


GTCCTATCTT GTGGGAAAGA TTCTTGTGTC AAGTTATGGG AAGTTGGCAC TGGACGACTT  15583
 |||||||  ||||||| || ||| ||| | |||||||||| |||||||||| ||| ||||| 
ATCCTATCCA GTGGGAAGGA TTCGTGTATA AAGTTATGGG AAGTTGGCAC CGGAAGACTT   1118


GTGAAGCAAT ATGCAGGAGC CATTCGCAGA CAATTTCGTT GTCAGGTTAG TTTCTCTGTG  15643
|||||||||| || |||| |  ||  | | ||||| || | |||||         
GTGAAGCAAT ATCCAGGTGT TGTTAATACA CAATTCCGGT GTCAG..... ..........   1163


TTTCTATAAG ATTATTATTT TTTCCTGATT TAAATTTACT CGTGTGCCAT ATATATTATT  15703
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1163


TTTACCCAAA ATTTTAGGAA ACAAAATATT GCAATTCTTT AATTTGAAAA TAGGCTGGTT  15763
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1163


TGAGCTTGCA GCTTAGGATA ACAACATACC TAACCTTGCT ATGATAGACA ATAAATATGA  15823
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1163


TAATAACTGT TCTTACTATC CAGGCTGTCT TCAATGAAAC CGAAGAATTT GTTCTATCAG  15883
             ||||||| |||| ||||| ||| || ||| || |||||| 
.......... .......... ...GCTGTCT TCAACGAAAC CGAGGAGTTT GTACTATCAA   1200


TTGATGAACA AAACAATGAG GTAAATTCCA AATTGAGAAC AGTATATATA TTTGTATTTC  15943
 || || || |||||| |||                       
CCGACGAGCA AAACAACGAG .......... .......... .......... ..........   1220


AGCAAGCTTA ACTATGATAC GTCACTCTTC AGGTTGTCGT CTGGGATGCA CTTACTGCAG  16003
                  |||||||| |||||| || |||||| | | 
.......... .......... .......... ..GTTGTCGT CTGGGACGCC CTTACTTCTG   1248


AAAAGGTTGC AAGATTGCCC TCTGGCAGCA CTGGTGCTCC CAGATGGCTC GACCACTCCC  16063
||| ||| || ||||||||| |||||| || | || || || || ||||| || ||||||| 
AAAGGGTGGC AAGATTGCCG TCTGGCCACA CCGGCGCCCC TAGGTGGCTG GAGCACTCCC   1308


CAGTTGAACC AGTTTTTGTT ATTTGTGGAA ATGATAGATC GATCAGATTC TGGAAACAAA  16123
| || || || ||| |||||| | || |||| | ||| ||||  |||||||| |||||| ||| 
CTGTAGAGCC AGTGTTTGTT ACATGCGGAA ACGATCGATC CGTCAGATTC TGGAAATAAA   1368


CCGTATAGCT TGTAGATTCA ACCATTCAAA TCAAAA  16159
| || ||| | | | ||||| ||| |  | | ||| 
CGGTGTAGAT T-CA-ATTCA ACCCTGGCAT TTAAAT   1402

********************************************************************************
EST sequence 124 +strand (File: TAtuc02-12-22.26180+)

   1 GATTCGGCAC GAGCGAAGGG GAGGAAGGTC GGGGCCGAGA TGGACGCGGC GGTGCAGGAG
  61 GCGAAGCTGC TGCGGCAGGT GAACGCCCTC ATCGTGGCGC ACCTCCGCGA CCAGAACCTC
  121 ACGCAGGCCG CCACCGCCGT CGCCGCCGCC ACCATGACCC CCAAGGCCGA CGCCTCCGCC
  181 CCCAACCACC TCCTCCGCCT CGTCGCCAAA GGCCTCGCGG CAGAGCAAGA GGAGGAGGCG
  241 AGAGGAGGCG GAGATCCCGC CGCGTTTGAC CCCGCCGCGG TCGCTGCGGG CGGCGGGCTG
  301 GCGCGCCCGC TCGGCACCAA TGCCGTGGAT TTCAGTGTGC AGAATGTTAG GGGCCCGTCC
  361 AAGACTTTCC CCAAGCATGA AACCAGGCAC ATCTCCGATC ATAAGAATGT TGCCAGATGT
  421 GCAAAATTTA GTCCTGATGG GAAATATTTT GCAACTGGAA GTGGGGACAC ATCCATTAAG
  481 TTCTTTGAGG TGTCGAAAAT TAAGCAGACT ATGTTAGGAG ACTCCAAAGA AAGCTCTGGC
  541 CGGCCTGTGG TCCGTACATT TTATGACCAT GTGCAGCCCA TCAATGATCT GGATTTCCAT
  601 CCTATTAGCC CAATACTGAT ATCTGGAGC

Predicted gene structure (within gDNA segment 11937 to 14268):

 Exon 1 12473 12642 ( 170 n); cDNA   49  212 ( 164 n); score: 0.853
 Intron 1 12643 12703 ( 61 n); Pd: 0.000 (s: 0.72), Pa: 0.000 (s: 0.51)
 Exon 2 12704 12823 ( 120 n); cDNA  213  335 ( 123 n); score: 0.575
 Intron 2 12824 12920 ( 97 n); Pd: 0.511 (s: 0.78), Pa: 0.000 (s: 0.76)
 Exon 3 12921 12990 ( 70 n); cDNA  336  405 ( 70 n); score: 0.757
 Intron 3 12991 13196 ( 206 n); Pd: 0.964 (s: 0.76), Pa: 0.978 (s: 0.88)
 Exon 4 13197 13280 ( 84 n); cDNA  406  489 ( 84 n); score: 0.869
 Intron 4 13281 13380 ( 100 n); Pd: 0.000 (s: 0.88), Pa: 1.000 (s: 0.80)
 Exon 5 13381 13467 ( 87 n); cDNA  490  576 ( 87 n); score: 0.782
 Intron 5 13468 13886 ( 419 n); Pd: 0.992 (s: 0.72), Pa: 0.939 (s: 0.84)
 Exon 6 13887 13939 ( 53 n); cDNA  577  629 ( 53 n); score: 0.830

MATCH	21326110+	TAtuc02-12-22.26180+	0.774	584	0.928	C
PGS_21326110+_TAtuc02-12-22.26180+	(12473 12642,12704 12823,12921 12990,13197 13280,13381 13467,13887 13939)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GCGGTGCAGG AGGCGAAGCT GCTGCGGCAG GTGAACGCGC TCATCGTGGC GCACCTCCGT  12532
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||| | |||||||||| ||||||||| 
GCGGTGCAGG AGGCGAAGCT GCTGCGGCAG GTGAACGCCC TCATCGTGGC GCACCTCCGC   108


AGCCAGAACC TCGGGCAGGC CGCAGCCGCC GTCGCCGCCG CCACCATGAC CCCCATCTCC  12592
 |||||||| || |||||| ||| ||||| |||||||||| |||||||||| |||||  || 
GACCAGAACC TCACGCAGGC CGCCACCGCC GTCGCCGCCG CCACCATGAC CCCCAAGGCC   168


GCCGCCGAAT CCGTCCCCGC AAATCAACTC CTACGTCTCG TGGCCAAGGT CCCCCCACTT  12652
| ||||  | ||| |||| | || || ||| || || |||| | ||||| |       
GACGCC---T CCG-CCCC-C -AACCACCTC CTCCGCCTCG TCGCCAAAGG ..........   212


TCCCCTTCCT CCGGCAGTCT GGCCTAGGAT TTGTTCTGCA CGGGCCTAAA CCCTCACTGT  12712
                            |||| | | 
.......... .......... .......... .......... .......... .CCTCGCGGC   221


TGGTTCGCAG GGCCTCGCG- GCGGAGGGCG GAGGAGGAGC CGC--TT-CC GCATTCGACT  12768
 |   || |   ||| | ||| |||| |||   || ||| || | |  ||  
AGAGCAAGAG GAGGAGGCGA GAGGA-GGCG GAGATCCCGC CGCGTTTGAC CCCGCCGCGG   280


CCGCCGGGTT CGGTGGGGCG GTGCAGCCGC TCGGCTCCAG TGCCGTGGAT TTCAGGTAAA  12828
 ||| | |  ||| ||| | | || |||| ||||| ||| |||||||||| |||||   
TCGCTGCGGG CGGCGGGCTG GCGCGCCCGC TCGGCACCAA TGCCGTGGAT TTCAG.....   335


CCCCAACCTT GCGCCCCCGC GGTGTTGCCT AGTGGCAGTG TTTTTTCTGG TGCTGAACAT  12888
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   335


TGGTGAGGAG TGTTGACGCC GGTGCTGTGT AGTATGCAGG ATGTCAAGGG CTCATCCAAG  12948
                  | ||||| |||| | ||| | | |||||| 
.......... .......... .......... ..TGTGCAGA ATGTTAGGGG CCCGTCCAAG   363


AGCTTCCCCA AGCACGAGGC GAAGCATGTC TCTGACCATA AGGTGCTTAT GATTCCAATT  13008
| ||||||| |||| || | | ||| || || || |||| ||          
ACTTTCCCCA AGCATGAAAC CAGGCACATC TCCGATCATA AG........ ..........   405


TTCCCTTGCA AATGCACCAC TTGAAAGTTG AAACAATTTT TGTGTCAGAC TCCTGTTTAT  13068
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   405


CTGAATATTT ACTACTGCTA TTGCACATTT TGCACTTATC ACAGTACCAT GATTATGTAG  13128
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   405


ACAACTTGGG ATTGACCAAC AATAGATTTT ACTGATGTTT ATTGGCTTAC CATTGCATTT  13188
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   405


TTCTGTAGAA CGCTGCCCGG TGTGCGAAAT TTAGTCCTGA TGGGAAGTAT TTTGCAACTG  13248
    || | |||| | ||||| |||| |||||||||| |||||| ||| |||||||||| 
........AA TGTTGCCAGA TGTGCAAAAT TTAGTCCTGA TGGGAAATAT TTTGCAACTG   457


GGAGTGCTGA TACATCCATT AAGTTTTTTG AGGTGAACTT GAAATTTGAA TTGCCACTCA  13308
| |||| || ||||||||| ||||| |||| ||                
GAAGTGGGGA CACATCCATT AAGTTCTTTG AG........ .......... ..........   489


GGTTGCTAGG TGGGGCTTGT GCTGTTTTCT ACTTAGTTGC AACTTGTAAC TCACTATTGC  13368
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   489


TCTGTCCTGC AGGTTGCTAA AATTAAGCAG ACTATGGTAG GGGACTCCAA AGATGGTCCT  13428
       || | || |||||||||| |||||| ||| | |||||||| ||| | || 
.......... ..GTGTCGAA AATTAAGCAG ACTATGTTAG GAGACTCCAA AGAAAGCTCT   537


GCCAGGCCTG TGATTCGCAC ATTTTATGAT CACACACAGG TGAGCATGTA TTGCTCATAT  13488
| | |||||| || | || || ||||||||| ||  |||            
GGCCGGCCTG TGGTCCGTAC ATTTTATGAC CATGTGCAG. .......... ..........   576


ATGACAGTTT ATTTACTCTT CAAGGTCGTG AGACTCTTTT CAACACTTCC ACAAGATTGC  13548
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   576


CTCCGAGTTA GGTCTCCTGC AGTATTTTTT TTCCTTTAAT ATGCGGAGAG CTGCATATCA  13608
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   576


TTGCATTATA GAAAGACTGA AATACATGGG TAGATCAAAT CCACCTGCCA CCACAGACCA  13668
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   576


CACTTATATA CACACGCTCA ACTCACGTTT AGCACACTGG ATGCACACCT AGCAGCTGCA  13728
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   576


ATTTGTAGTT AGATATTTGC TTACTGAGCT GTGTGGAGCA TTGACATGAT ATTCAATTTT  13788
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   576


TTAATAAACA ACATTTTTTT CCATTTTCAC TAGTTTCTAC TTCATTTCCC ATTGCTCAAA  13848
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   576


TTTCCACTGT GCTCGTAAAC ATGATTGATT TCTTGCAGGC CATCAATGAT CTGGATTTTC  13908
                     | |||||||||| |||||||| | 
.......... .......... .......... ........CC CATCAATGAT CTGGATTTCC   598


ATCCTGAGAG TCCAATACTG ATATCAGCTG C  13939
|||||  || ||||||||| ||||| | | |
ATCCTATTAG CCCAATACTG ATATCTGGAG C   629

********************************************************************************
EST sequence 155 +strand (File: 9661046+)

   1 CCCGTTTCAT TAGCTCCCTT CCACTCCGTC AGAGATGGAC GCGGCGGTGC AGGAGGCGAA
  61 GCTGCTGCGG CAGGTGAACG CCCTCATCGT GGCGCACCTC CGCGACCAGA ACCTCACGCA
  121 GGCCGCCACC GCCGTCGCCG CCGCCACCAT GACCCCCAAG GCCGACGCCT CCGTCCCCAA
  181 CCACCTCCTC CGCCTCGTCG CCAAGGGCCT CGCCGCCGAG CGGGAGGAGG CGGCCAGGGG
  241 AGGCGGAGCT CCCGCCGCGT TTGACTCCGC TGCTGGCGGC GGTGGGCCGG CGCGCCCGCT
  301 CGGCACCAAT GCCGTGGATT TCAGTGTGCA GAATGTTAGG GGCCCGTCCA AGACTTTCCC
  361 CAAGCATGAA ACCAGGCACA TCTCCGATCA TAAGAATGTT GCCAGATGTG CAAAATTTAG
  421 TCCTGATGGG AAATATTTTG CAACTGGAAG TGGGGACACA TCCATTAAGT TCTTTGAGGT
  481 ATCGAAAATT A

Predicted gene structure (within gDNA segment 11962 to 13678):

 Exon 1 12473 12650 ( 178 n); cDNA   44  216 ( 173 n); score: 0.843
 Intron 1 12651 12717 ( 67 n); Pd: 0.000 (s: 0.73), Pa: 0.000 (s: 0.64)
 Exon 2 12718 12823 ( 106 n); cDNA  217  324 ( 108 n); score: 0.689
 Intron 2 12824 12920 ( 97 n); Pd: 0.511 (s: 0.82), Pa: 0.000 (s: 0.76)
 Exon 3 12921 12990 ( 70 n); cDNA  325  394 ( 70 n); score: 0.757
 Intron 3 12991 13196 ( 206 n); Pd: 0.964 (s: 0.76), Pa: 0.978 (s: 0.88)
 Exon 4 13197 13295 ( 99 n); cDNA  395  491 ( 97 n); score: 0.828

MATCH	21326110+	9661046+	0.790	453	0.923	C
PGS_21326110+_9661046+	(12473 12650,12718 12823,12921 12990,13197 13295)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GCGGTGCAGG AGGCGAAGCT GCTGCGGCAG GTGAACGCGC TCATCGTGGC GCACCTCCGT  12532
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||| | |||||||||| ||||||||| 
GCGGTGCAGG AGGCGAAGCT GCTGCGGCAG GTGAACGCCC TCATCGTGGC GCACCTCCGC   103


AGCCAGAACC TCGGGCAGGC CGCAGCCGCC GTCGCCGCCG CCACCATGAC CCCCATCTCC  12592
 |||||||| || |||||| ||| ||||| |||||||||| |||||||||| |||||  || 
GACCAGAACC TCACGCAGGC CGCCACCGCC GTCGCCGCCG CCACCATGAC CCCCAAGGCC   163


GCCGCCGAAT CCGTCCCCGC AAATCAACTC CTACGTCTCG TGGCCAAGGT CC-CCCCACT  12651
| ||||  | |||| ||| | || || ||| || || |||| | ||||||| || | || | 
GACGCC---T CCGT-CCC-C -AACCACCTC CTCCGCCTCG TCGCCAAGGG CCTCGCCGC.   216


TTCCCCTTCC TCCGGCAGTC TGGCCTAGGA TTTGTTCTGC ACGGGCCTAA ACCCTCACTG  12711
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   216


TTGGTTCGCA GGGCCTCGCG GCGGAGGGCG GAGGAGGAGC CGCTTCCGCA TTCGACTCCG  12771
   || | | |  | | ||||  | | |||| |||||  | |||| || ||||||| 
......CG-A GCGGGAGGAG GCGGCCAGGG GAGGCGGAGC TCCCGCCGCG TTTGACTCCG   269


C--C-GGGTT CGGTGGGGCG GTGCAGCCGC TCGGCTCCAG TGCCGTGGAT TTCAGGTAAA  12828
| | ||  ||||||| || | || |||| ||||| ||| |||||||||| |||||   
CTGCTGGCGG CGGTGGGCCG GCGCGCCCGC TCGGCACCAA TGCCGTGGAT TTCAG.....   324


CCCCAACCTT GCGCCCCCGC GGTGTTGCCT AGTGGCAGTG TTTTTTCTGG TGCTGAACAT  12888
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   324


TGGTGAGGAG TGTTGACGCC GGTGCTGTGT AGTATGCAGG ATGTCAAGGG CTCATCCAAG  12948
                  | ||||| |||| | ||| | | |||||| 
.......... .......... .......... ..TGTGCAGA ATGTTAGGGG CCCGTCCAAG   352


AGCTTCCCCA AGCACGAGGC GAAGCATGTC TCTGACCATA AGGTGCTTAT GATTCCAATT  13008
| ||||||| |||| || | | ||| || || || |||| ||          
ACTTTCCCCA AGCATGAAAC CAGGCACATC TCCGATCATA AG........ ..........   394


TTCCCTTGCA AATGCACCAC TTGAAAGTTG AAACAATTTT TGTGTCAGAC TCCTGTTTAT  13068
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   394


CTGAATATTT ACTACTGCTA TTGCACATTT TGCACTTATC ACAGTACCAT GATTATGTAG  13128
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   394


ACAACTTGGG ATTGACCAAC AATAGATTTT ACTGATGTTT ATTGGCTTAC CATTGCATTT  13188
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   394


TTCTGTAGAA CGCTGCCCGG TGTGCGAAAT TTAGTCCTGA TGGGAAGTAT TTTGCAACTG  13248
    || | |||| | ||||| |||| |||||||||| |||||| ||| |||||||||| 
........AA TGTTGCCAGA TGTGCAAAAT TTAGTCCTGA TGGGAAATAT TTTGCAACTG   446


GGAGTGCTGA TACATCCATT AAGTTTTTTG AGGTGAACTT GAAATTT  13295
| |||| || ||||||||| ||||| |||| |||| | |  ||||| 
GAAGTGGGGA CACATCCATT AAGTTCTTTG AGGT-ATC-G AAAATTA   491

********************************************************************************
EST sequence  23 +strand (File: SBtuc02-10-21.11198+)

   1 GCACGAGGCA AGAGTGTACA AGGAAGAAGA AGCACCAGCA GCTTTTCTTG ATGCTACCTT
  61 GATCCATCAG CAGCAGCTTC TTCGTCTGCT TTTTGGGGAG ATTATTAGGA GTAGGAGTAG
  121 GATTACTAGT TATTTGATTA TTACTAGTAG CTAGGGAGTG ATCGAGCGAG GATGTTGGCG
  181 GTGTTCAGCG GCGGTGTGGT GGAGGTGCCG GCGGAGCTGG TGGCGGCGGG AAGCCGGACG
  241 CCGTCGCCCA AGACCAGGGC GTCCGAGCTC GTCGGCCGGT TCCTGGGTGC CTCCGAGCCG
  301 GCCGTCTCCG TGCAGCTCGG CGACCTCGGC CACCTCGCTT ACTCCCACAC CAACCAGGCA
  361 CTCCTCCGCC CAAGGTCGTT CGCGGCGAAA GACGAGGTGT TCTGCCTGTT CGAGGGTGTG
  421 CTGGACAACC TGGGGCGGCT GAGCCAGCAG CACGGGCTGT CCACCAAGGG CGCCAACGAG
  481 GTGCTCCTCG TCATCGAGGC CTACAAGACG CTCCGTGACC GGGCGCCCTA CCCGGCCAGC
  541 TTCATGCTCG CACAGCTCAC CGGCAGCTAC GCCTTCGTGC TCTTCGACAA GTCCACCAAC
  601 TCCCTCCTCG TCGCATCTGA TCCTGAGGGC AAGGTGCCGC TCTTCTGGGG GATCACTGCT
  661 GATGGCTGCG TCGCCTTCTC TGATGACATT GACATGCTCA AAGGATCATG TGGCAAATCG
  721 CTCGCGCCTT TCCCACAAGG TTGCTTCTAC TCTAACGCCC TTGGAGGCCT GAAGTGCTAT
  781 GAGAACCCCA AGCACAAGGT CACTGCTGTT CCTGCAGACG AGGAAGAAAT CTGTGGTGCA
  841 ACTTTCAAGG TGGAAGGGTC TACAGTCCTG ACAGCGCTGC ATTTTTAGGA GATTTCCGTG
  901 TGGAAGCGTG GGTGGAGCGC AATGCAATGC AGAACTGTTG TACATGCATG GTGGATTGGT
  961 GGTGTAACAT AGTGGCAAGT CATGTTCATG CAACTGAGTC TATCTGTGTA ATGCATCTTT
 1021 CATAAAAAGA GAAGTACTGG AGGCACTTAA GGGTTGATGG TTGTGTGTGT ACCCTGTATC
 1081 CCTAGGTGTT CAACTTACAT GGAACTTGGG TGGTTGAGAC ATGGTGCTAA TATAATCGAT
 1141 CGGTTGCGTG GAATATGTGA AGTTTGTAAT CTGTTCCTAA TAACAAAGCT TTGTTTCTCC
 1201 AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAACTCGA GACTAGTTCT CTCCCTCGTG CCGAATTCGG
 1261 CACGAGGAAT CTTTTGAGTC TGTAATTCTA GTTCTCTAAA CTTGTTAAGC AATGCATCAT
 1321 GTATTACTTT TGCTTTTATT TGGTAATTAT TGTCTAATTA TAGACTAACT AGGCTCAAAA
 1381 GATTTATCTC GGATTTACAG GTAAACTGTG CAATTAATTT TTATTTTCCT CTATATTTGA
 1441 TATTTCATGT CGTAAAATTC GATGTGACGG AGAATTTTAA AAAGACTAAA CAAGGCAGGC
 1501 CTAAACTTGT AAAATGATGC ACCGTTGGCC CATTATATTT CTCTGCAGTG CACCACTTAT
 1561 CGAGCATCAC ACA

Predicted gene structure (within gDNA segment 10082 to 18101):

 Exon 1 10201 10207 (  7 n); cDNA  1047  1053 (  7 n); score: 0.714
 Intron 1 10208 10515 ( 308 n); Pd: 0.753 (s:  0), Pa: 1.000 (s:  0)
 Exon 2 10516 10522 (  7 n); cDNA  1054  1060 (  7 n); score: 0.714
 Intron 2 10523 10710 ( 188 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s:  0)
 Exon 3 10711 10740 ( 30 n); cDNA  1061  1088 ( 28 n); score: 0.633
 Intron 3 10741 10917 ( 177 n); Pd: 0.839 (s:  0), Pa: 0.819 (s: 0.62)
 Exon 4 10918 10971 ( 54 n); cDNA  1089  1138 ( 50 n); score: 0.611
 Intron 4 10972 11329 ( 358 n); Pd: 0.000 (s: 0.62), Pa: 0.992 (s:  0)
 Exon 5 11330 11355 ( 26 n); cDNA  1139  1164 ( 26 n); score: 0.615
 Intron 5 11356 13309 (1954 n); Pd: 0.741 (s:  0), Pa: 0.727 (s:  0)
 Exon 6 13310 13317 (  8 n); cDNA  1165  1172 (  8 n); score: 0.250
 Intron 6 13318 13380 ( 63 n); Pd: 0.789 (s:  0), Pa: 1.000 (s:  0)
 Exon 7 13381 13407 ( 27 n); cDNA  1173  1196 ( 24 n); score: 0.630
 Intron 7 13408 13935 ( 528 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s:  0)
 Exon 8 13936 13957 ( 22 n); cDNA  1197  1217 ( 21 n); score: 0.727
 Intron 8 13958 14744 ( 787 n); Pd: 0.973 (s:  0), Pa: 0.738 (s:  0)
 Exon 9 14745 14779 ( 35 n); cDNA  1218  1253 ( 36 n); score: 0.543
 Intron 9 14780 16617 (1838 n); Pd: 0.995 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.65)
 Exon 10 16618 16657 ( 40 n); cDNA  1254  1292 ( 39 n); score: 0.650
 Intron 10 16658 16886 ( 229 n); Pd: 0.000 (s: 0.65), Pa: 0.000 (s: 0.62)
 Exon 11 16887 17084 ( 198 n); cDNA  1293  1483 ( 191 n); score: 0.758

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.11198+	0.726	454	0.289	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.11198+	(10201 10207,10516 10522,10711 10740,10918 10971,11330 11355,13310 13317,13381 13407,13936 13957,14745 14779,16618 16657,16887 17084)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

TTATGAGGTC AGAAAAAAAG AAACTTCCAT TGGGAAAACT TGATATCTAT TACTTCATTA  10260
||| | |                              
TTAAGGG... .......... .......... .......... .......... ..........   1053


TTTATAGTGA GTAACAAAAG TTAGCACTTT CAAACTGACT AAAGTATGCC AGGGACGTAT  10320
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1053


CATGCATTTT ACAACATGCT CCACATATCT CCAAATATCA CATATTACGC TTGTAGTGGT  10380
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1053


AAACTGATAA TACATCTACC AACACTGAAA GTTCTCACAA GTCAGAACCC TATATTTGAC  10440
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1053


AGTTGTGGTC TCCCTCCTTC CCTCTGCATT TGTTGCTACA GATGATTACA CTGAGTTTTG  10500
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1053


TTTCTTGTCA TTTAGGTTAT GGATAATGAA AATAAGCCAA AAGCCAGGGA AGTTGTCAAA  10560
         | || ||                     
.......... .....TTGAT GG........ .......... .......... ..........   1060


AGATTGATTG CTGAAGATGG ATGGAAAGGT TTGTACAGAG GGTTGGGTCC AAGATTTTTC  10620
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1060


AGCTCATCAG CTTGGGGAAC CTCAATGATA GTATGCTACG AGTACCTGAG TATGTTTCGT  10680
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1060


CTTCCCTTGT CAAATGTACA CATGCATATG TAGTGTTATA TATCACTGCA TCCCATGCAG  10740
                 | ||| | | || | ||| | |||| | | 
.......... .......... .......... TTGTG-TGTG TA-CCCTGTA TCCCTAGGTG   1088


GTTAATTTTA AGTACCCAGA TACTTCTTCT CATTTAGAAT TTAGTTAAAA TGACATCATT  10800
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1088


CAGGTCAGTT GGCATCTCCA GTACACTGCT TTTGTAAGTT GTATCATAAA TCCCATTTGC  10860
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1088


AATGAAATTT TTGACTCAAG TTGCAGCCTG TAACTTTTCT ATATTTTTCG AATAAAGCTA  10920
                                | 
.......... .......... .......... .......... .......... .......-T-   1089


TCACCGTACA TGAAACCTGC TTCTGTTAAT GCCAAGGAGC GCACATTATT TCCTGTAGAC  10980
||| | |||| || ||| ||  | ||| | | || || ||  | || ||       
TCAACTTACA TGGAACTTGG GT-GGTTGA- GACATGGTGC TAATATAATC G.........   1138


CGGCTTGGAT GTTGAACAAT TGGCACATGC AAGTAGCAAA GAGCAGCCTT GTGCTTGCAA  11040
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1138


CAATCTGGTC CACCTGTGGA TATGTTCGCT GTGAAAGAAA CCAATTAGTC CTTGTATGAA  11100
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1138


ACATGGTATT AGCGCTTCAT GAATAAAACC ACTGATTCTG ATTTCTTATT TTCAATGAAT  11160
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1138


GGATGGGCAT TACCAAAGTT ATCATGATTA AAGATCTATT TCATATAAGT TTATTTTTAT  11220
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1138


ACATTAGAGT TTATTTAGAG AACAAGGTAT ATTTAGTTTT GGTAATTTTG TGAACTGCAC  11280
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1138


TCAGACGACT TTGGTATTCT TACTGTAATT TTGTTTTGTT TTCCTACAGA GCGCTTGTGT  11340
                           | || ||| || 
.......... .......... .......... .......... .........A TCGGTTGCGT   1149


GCTAAAGTTG AAGAGGTCTG ATTTCTGAGC TGCCTTAAAC TCAGAACGCA ATTCCTACAA  11400
| | | || |||                          
GGAATATGTG AAGTT..... .......... .......... .......... ..........   1164


TTCTGGAAGT TTTGTATTAG CAGAAGTGTA ATAATGCTGT ACACCAACGG AAGCTTCAGT  11460
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


TCTTGCTGAC ATAGGTGAAA GTATTAAACA TGGATGTTTG ATGGTGTTAA AGACGTCATT  11520
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


TGATGCTAGA CAATAGTCCT TACAAACTTT GGTTCTCTGA GCAGAGTATT CTCAAAAAAA  11580
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


TGCAGGGGCC TATATTTTTT TTTGCCTCTT ATGCTGAATA TGGATTAGGC TGATCATTTT  11640
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


AGATGAATAT AAACGAGATC AGATGTACAC ATTTATCATT CTTTTATACG TGAAGGCTTG  11700
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


TTTTAGCGAG GCTGGATGAT TGAGACCAGT TGTAATGACA TGGTACAATG TTTCCAGGAG  11760
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


ATGCTGTTTT GACTCTTCTT TTCATGCGGT TTCAATTATC TTTTTGCCCT TGTTGGAATG  11820
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


CAAAAATGTC GAACACGTTG CTGCCCACTG AGAAGCAAAT CATAGTATGT ATGATGCTTA  11880
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


AGCAAACTGG GAAACGCTTT CTGAGAGACG ATAACCCATT CGTTTGACCC TTTATTATGT  11940
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


TCATTGCTAT CTTGCTGGTA TGATGCCGTT TGGGTGTCCT GGACATTATG CATTTATGCG  12000
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


TTTAGTTTGG TGGTCAAACT ACAGTCAAAT GTCGTGATAC CTATTCCAGA TTCTGGGCGT  12060
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


GATACCATTT TCAGCTCTGC AGCGTTCATG GTGATCAAAA TCGCTGATTT TGGGAAATGG  12120
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


GTTGCGATGG AGGCACAAAC GTATTTTCTT CTTCAAATCA AAATAAGATC ACTTCTCCTA  12180
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


AACTTTAGGA TAAATGTTGT AGCGCTTTAT AAGTTTCACA TGAGGAATAT AAATTTTGTA  12240
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


ATTTCTTCCA AGACATCCAT TTTAAGTGGT TCTTTTATTG GGATTTCCCA CTATAAATAT  12300
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


TGTCATTCCC TGAGACGTTG CCCGGGGTCC ACTCCAAGAA AGGACAGGAG CTTGCTAGTC  12360
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


TTCTTCAGCT TCAGTCCAGT CACAACTGAA TCCGCCGCGC AAGGCATCCA AGGATTTGTT  12420
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


CGTCCTTCGG AGGGTGGGGA ATCGAAGCGA CGAAAACGAA GCAATGAACG AGGCGGTGCA  12480
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


GGAGGCGAAG CTGCTGCGGC AGGTGAACGC GCTCATCGTG GCGCACCTCC GTAGCCAGAA  12540
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


CCTCGGGCAG GCCGCAGCCG CCGTCGCCGC CGCCACCATG ACCCCCATCT CCGCCGCCGA  12600
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


ATCCGTCCCC GCAAATCAAC TCCTACGTCT CGTGGCCAAG GTCCCCCCAC TTTCCCCTTC  12660
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


CTCCGGCAGT CTGGCCTAGG ATTTGTTCTG CACGGGCCTA AACCCTCACT GTTGGTTCGC  12720
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


AGGGCCTCGC GGCGGAGGGC GGAGGAGGAG CCGCTTCCGC ATTCGACTCC GCCGGGTTCG  12780
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


GTGGGGCGGT GCAGCCGCTC GGCTCCAGTG CCGTGGATTT CAGGTAAACC CCAACCTTGC  12840
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


GCCCCCGCGG TGTTGCCTAG TGGCAGTGTT TTTTCTGGTG CTGAACATTG GTGAGGAGTG  12900
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


TTGACGCCGG TGCTGTGTAG TATGCAGGAT GTCAAGGGCT CATCCAAGAG CTTCCCCAAG  12960
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


CACGAGGCGA AGCATGTCTC TGACCATAAG GTGCTTATGA TTCCAATTTT CCCTTGCAAA  13020
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


TGCACCACTT GAAAGTTGAA ACAATTTTTG TGTCAGACTC CTGTTTATCT GAATATTTAC  13080
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


TACTGCTATT GCACATTTTG CACTTATCAC AGTACCATGA TTATGTAGAC AACTTGGGAT  13140
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


TGACCAACAA TAGATTTTAC TGATGTTTAT TGGCTTACCA TTGCATTTTT CTGTAGAACG  13200
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


CTGCCCGGTG TGCGAAATTT AGTCCTGATG GGAAGTATTT TGCAACTGGG AGTGCTGATA  13260
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1164


CATCCATTAA GTTTTTTGAG GTGAACTTGA AATTTGAATT GCCACTCAGG TTGCTAGGTG  13320
                            | |   
.......... .......... .......... .......... .........T GTAATCT...   1172


GGGCTTGTGC TGTTTTCTAC TTAGTTGCAA CTTGTAACTC ACTATTGCTC TGTCCTGCAG  13380
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1172


GTTGCTAAAA TTAAGCAGAC TATGGTAGGG GACTCCAAAG ATGGTCCTGC CAGGCCTGTG  13440
||| |||| |  || || | | || |                   
GTTCCTAATA ACAA--AG-C TTTGTTT... .......... .......... ..........   1196


ATTCGCACAT TTTATGATCA CACACAGGTG AGCATGTATT GCTCATATAT GACAGTTTAT  13500
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1196


TTACTCTTCA AGGTCGTGAG ACTCTTTTCA ACACTTCCAC AAGATTGCCT CCGAGTTAGG  13560
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1196


TCTCCTGCAG TATTTTTTTT CCTTTAATAT GCGGAGAGCT GCATATCATT GCATTATAGA  13620
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1196


AAGACTGAAA TACATGGGTA GATCAAATCC ACCTGCCACC ACAGACCACA CTTATATACA  13680
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1196


CACGCTCAAC TCACGTTTAG CACACTGGAT GCACACCTAG CAGCTGCAAT TTGTAGTTAG  13740
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1196


ATATTTGCTT ACTGAGCTGT GTGGAGCATT GACATGATAT TCAATTTTTT AATAAACAAC  13800
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1196


ATTTTTTTCC ATTTTCACTA GTTTCTACTT CATTTCCCAT TGCTCAAATT TCCACTGTGC  13860
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1196


TCGTAAACAT GATTGATTTC TTGCAGGCCA TCAATGATCT GGATTTTCAT CCTGAGAGTC  13920
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1196


CAATACTGAT ATCAGCTGCA AAAGACAATA CAATAAAGTA TGCTTATCCT TGATGTCTAC  13980
        || || ||| | || | || |||             
.......... .....CTCCA AAA-AAAAAA AAAAAAA... .......... ..........   1217


ACTCCGTGCT GTTAAATTGT CTATTTGAAG TGCTCATACT AGGATTAAGC ATGATTTTTT  14040
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1217


AGGAATTTTT TGCGGTATTA ATTGCTATCT GTGTTATTGT TTTGTACATG AAAAAATTTT  14100
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1217


GCTCAACAGA TTTTTTGACT TCTCAAAGAC CAATGCGAGG AAAGCGTTCA GAGTTATTCA  14160
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1217


GGTTGTAAAT TCTAGCAATC CAATCTCTCT ATATATCATG TAAAATGGTG TGTTCATTGC  14220
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1217


ATTTAACCAG GCTCATTTGT TAATGCTTGG CAGGATACTC ATAATGTTAG ATCTGTATGT  14280
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1217


TTTCATCCTT GTGGGGATTA CCTTTTAGCA GGTACTATGA TCTTTTCACT AAATTTAAAT  14340
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1217


TTGATTTCTA GTTCTGCTGT GATTAACTGA TTCTTGATGT CTGATATCAG TTTGATATGC  14400
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1217


TCTGATTTTT ATGCATTATA AGTTGTTAAC ATGTTTTCAG TTGTTATCTG TAAAGTAATT  14460
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1217


TAATCATTTC ACCAAAACAA TTTGATATTT GGGCTTAAGA ATTTGGATTT CGTTCCTGGA  14520
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1217


TCAACAGTTT CTGTCTCGTG GGCATTTGAA AAATACTGCA AGCATATCGT ATGGAATTTT  14580
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1217


CTTCTTACAT ATAGTCAAAT ATTAACATTC AAATATGTAT TTTTTTTAAA AAAACTCATT  14640
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1217


TTCATATATT TGGAAGCAAG TGACACTGAT AAAATTATTT GCAGGGACTG ATCACCCAGT  14700
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1217


TGCTCATTTA TATGATATAA ATACTTTTAC ATGCTACTTA TCAGCAAATG CACAGGATTC  14760
                         |||  || || | 
.......... .......... .......... .......... ....AAAAAA AACTCGAGAC   1233


TAGTTCTC-C CATTAACCAG GTAGCTTTTC TCTTTCCTTC TGATTCACAA GCATTAGATT  14819
|||||||| | | |  | |                       
TAGTTCTCTC CCTCGTGCCG .......... .......... .......... ..........   1253


GCATTGGTTA TATTCTCATC AAAGTTCTCC GCCAGCCATG CTTACTGATG TTGCTGCCAG  14879
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


GTACGCTACT CCTGTACTGG GAGCTTGTAT GTGACTGCTT CTAAAGATGG TTCTCTGCGC  14939
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


ATTTGGGATG GAGTATCTGC TGAATGTGTT CGACCTATTA TTGGAGCACA TGGATCTGCA  14999
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


GAAGCTACTA GCGCAATTTT CACCAGAGAT GAGAGGTAAG CGAGCTACCA GCATGTCTAA  15059
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


GGTGCTCTTC CCTCAAGATA AAATCCAGTC ATTGTTTGGT TTGAAGAACA GAGAGAAAGG  15119
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


CATATGCTGT ATGATTCAAG ACAGTAACTA CTTCAAACCC TGTTTGGAAT GTGGGAATCT  15179
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


TGTAGTGATT CTGAATGATT TATAACATGT CCTGGATAAT TTCCTGTGTT TCAGACGTGT  15239
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


CGTAACTTTA TAACACGAAT AACTCTTTCT CCTTTACCCT ACTATTTCAC CACTAAACAA  15299
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


CTAACTTGCC TATAAACACT TTTTAGACTT CTTCTGAAAG GCCTAGTGTT TATGTGGTTA  15359
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


TATGCAGCGT GAATGCACTT GCATATAAGA TTGATCTAAA AAATTGATGT AGTGAACTTT  15419
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


GACTACCCGA AGTATATGCT TAGATAGTTC ATGGATTTCT TTCATAAAAC TGCACACTGT  15479
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


ATTCTGGTTA TCTGTTATGA AGTTTACTAC GTTCTTTCAG GTATGTCCTA TCTTGTGGGA  15539
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


AAGATTCTTG TGTCAAGTTA TGGGAAGTTG GCACTGGACG ACTTGTGAAG CAATATGCAG  15599
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


GAGCCATTCG CAGACAATTT CGTTGTCAGG TTAGTTTCTC TGTGTTTCTA TAAGATTATT  15659
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


ATTTTTTCCT GATTTAAATT TACTCGTGTG CCATATATAT TATTTTTACC CAAAATTTTA  15719
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


GGAAACAAAA TATTGCAATT CTTTAATTTG AAAATAGGCT GGTTTGAGCT TGCAGCTTAG  15779
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


GATAACAACA TACCTAACCT TGCTATGATA GACAATAAAT ATGATAATAA CTGTTCTTAC  15839
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


TATCCAGGCT GTCTTCAATG AAACCGAAGA ATTTGTTCTA TCAGTTGATG AACAAAACAA  15899
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


TGAGGTAAAT TCCAAATTGA GAACAGTATA TATATTTGTA TTTCAGCAAG CTTAACTATG  15959
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


ATACGTCACT CTTCAGGTTG TCGTCTGGGA TGCACTTACT GCAGAAAAGG TTGCAAGATT  16019
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


GCCCTCTGGC AGCACTGGTG CTCCCAGATG GCTCGACCAC TCCCCAGTTG AACCAGTTTT  16079
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


TGTTATTTGT GGAAATGATA GATCGATCAG ATTCTGGAAA CAAACCGTAT AGCTTGTAGA  16139
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


TTCAACCATT CAAATCAAAA GTATGCTTTC AGTATTACGT TTCAGGAGGA ATGTGCTCAT  16199
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


GTAACTTTAG TTGTATATGG GAGAAATTTG CATAAGCATT TTTTTTATTG GAAACTGCAT  16259
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


AAGCAATTGA TTGATCTAAT AGCAAACCCC AATGATATGT TTTTTTTTTG GCTCTGCATA  16319
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


GCTGATGACA GTTGTATGAA CCCTTGACCT GATTCTTATT GGTCAGGCCC TTTTCGATGA  16379
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


TTTGCTATTT TATCCCAATT GTGGATTGCG GAATATATTT CTTCTTCGAA TGTAATGATG  16439
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


GTCTCGCCCT ACCACATGTG TGATAGCCTA TAAAAGTTCT ACAACACATT ATTGCATTTC  16499
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


ACTTAGGGCA TGTTTAGATT GAAGATGAAA ATTTTTTAGG TCACATCGGA TATGTCGGAA  16559
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1253


GGATGTCGGG AGGGGTTTTT AAAAACTAAT AAAAAAAACA AATTACATAA CTCGTCAGGA  16619
                                | 
.......... .......... .......... .......... .......... ........AA   1255


AACTGCAAGA CGAATCTATT AAGTATAATT AATCTATTAT TAGCACATGT GGGTTACTGT  16679
 | ||| || |||||| || ||| | | | |||| |             
TTCGGCACGA GGAATCTTTT GAGTCT-GTA ATTCTAGT.. .......... ..........   1292


AGCACTTAAG GCTAATCATG GACTAACTAG GCTTAAAAAA TTCATCTCGC GATTTTCAAC  16739
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1292


CAAACTGTGT AATTATTTTT TATCTACATT TAATGTTTTA TGTATGTGTC TAAAGATTCA  16799
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1292


ATGTGATGGA TGAAAATTTT TTAGGTGGGA ACTAAACAGG GCCTTATATT TTTTAAAAAA  16859
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1292


GATGTGCAAG TGTCAGGCCT TGTTTAGTTT CGAAAACTTT TTGGTTTTTG AGACTGTAGC  16919
               | | | ||| | | | |  |  |  ||||  
.......... .......... .......TCT CTAAACTTGT TAAGCAATGC ATCATGTATT   1325


ACTTTCGTTT TTATTTGACA AATATTGTCT AATCATAGAG TAACTAGGTT TAAAAGATTT  16979
||||| | || ||||||| | | |||||||| ||| ||||| |||||||| | ||||||||| 
ACTTTTGCTT TTATTTGGTA ATTATTGTCT AATTATAGAC TAACTAGGCT CAAAAGATTT   1385


ATCTCGCGAT TTATAGGTAA ACTGTGCAAT TAGTTTTTAT TTTTGTATAT ATTTAATGCT  17039
|||||| ||| ||| |||||| |||||||||| || ||||||| ||| | ||| |||| || | 
ATCTCG-GAT TTACAGGTAA ACTGTGCAAT TAATTTTTAT TTTCCTCTAT ATTTGAT-AT   1443


TCATGCATGT GTCGTAATAT TTGATGTGTT GAGAAATTTT GAAAA  17084
| | || | ||||||| || | ||||||  |  |||||| ||||
T--T-CA--T GTCGTAAAAT TCGATGTGAC GGAGAATTTT AAAAA   1483

********************************************************************************
EST sequence  67 +strand (File: 14571087+)

   1 GCATGGGAGA ATATTCAAAA AGCAAAAGCT GAGGCAGCAA TTCAGAAGTT AGTGGTATGT
  61 TCTTTGCTCT AATTCGAACT ATATTGCACT ATTTTTAACT GAATTGATGC TAGGATTGTT
  121 TGCAGGACAT TTTGTTTATA TCTAATGCAT CTAGTTGATC CTGAATTGTA CCCACACTTC
  181 TATGATATCA GATTAAGCTC GAGAAGAAAA GATCATCTTC CCTGGATAAG ATTTTGAACA
  241 CCCTCAAGTC TGCTCAAAGA AAAGCCCAGG TGATGCGTGA GCGTGAGCGT GATGCAGTAA
  301 CAGCAAACCA AGATGGAAAA GGCTCTAGGA AGGCAAAAAA GAGAGTGCAG CTTAGCAAGA
  361 ATGGTCAAAT CAGTTCACTG AGTGGCTGCT TCACTTGCCA TGCTTTCTGA TACATGTAAT
  421 TCCAAAATTG AGTAAGTTGC CATCAGACTG TTAGGGCCTG TTTAGTTCGC ACCCTGAAAA
  481 GTTTTTTTTT TGGGGGGGTA CTGTAGCACA TGTGTAACTA TATTAATTAG TGTCTAATCA
  541 TGGACCAACT AGACTCAAAA GGTTTGTCTC GCAAAATACA TGTAAACTGT GCAATTGGTT
  601 ATTTTTTTAT CTATATTTAA TGCTC

Predicted gene structure (within gDNA segment 13726 to 17349):

 Exon 1 14844 14868 ( 25 n); cDNA  387  411 ( 25 n); score: 0.760
 Intron 1 14869 15233 ( 365 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.765 (s:  0)
 Exon 2 15234 15240 (  7 n); cDNA  412  418 (  7 n); score: 0.714
 Intron 2 15241 15907 ( 667 n); Pd: 0.243 (s:  0), Pa: 0.000 (s:  0)
 Exon 3 15908 15924 ( 17 n); cDNA  419  435 ( 17 n); score: 0.765
 Intron 3 15925 15975 ( 51 n); Pd: 0.022 (s:  0), Pa: 0.993 (s:  0)
 Exon 4 15976 15981 (  6 n); cDNA  436  441 (  6 n); score: 0.833
 Intron 4 15982 16320 ( 339 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.818 (s:  0)
 Exon 5 16321 16334 ( 14 n); cDNA  442  454 ( 13 n); score: 0.571
 Intron 5 16335 16505 ( 171 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.758 (s:  0)
 Exon 6 16506 16536 ( 31 n); cDNA  455  486 ( 32 n); score: 0.710
 Intron 6 16537 16896 ( 360 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.62)
 Exon 7 16897 17040 ( 144 n); cDNA  487  625 ( 139 n); score: 0.736

MATCH	21326110+	14571087+	0.736	244	0.390	C
PGS_21326110+_14571087+	(14844 14868,15234 15240,15908 15924,15976 15981,16321 16334,16506 16536,16897 17040)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

TTCTCCGCCA GCCATGCTTA CTGATGTTGC TGCCAGGTAC GCTACTCCTG TACTGGGAGC  14903
| || | |  ||||||||| |||||                    
TGCTTCACTT GCCATGCTTT CTGAT..... .......... .......... ..........   411


TTGTATGTGA CTGCTTCTAA AGATGGTTCT CTGCGCATTT GGGATGGAGT ATCTGCTGAA  14963
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   411


TGTGTTCGAC CTATTATTGG AGCACATGGA TCTGCAGAAG CTACTAGCGC AATTTTCACC  15023
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   411


AGAGATGAGA GGTAAGCGAG CTACCAGCAT GTCTAAGGTG CTCTTCCCTC AAGATAAAAT  15083
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   411


CCAGTCATTG TTTGGTTTGA AGAACAGAGA GAAAGGCATA TGCTGTATGA TTCAAGACAG  15143
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   411


TAACTACTTC AAACCCTGTT TGGAATGTGG GAATCTTGTA GTGATTCTGA ATGATTTATA  15203
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   411


ACATGTCCTG GATAATTTCC TGTGTTTCAG ACGTGTCGTA ACTTTATAAC ACGAATAACT  15263
                 || |||              
.......... .......... .......... ACATGTA... .......... ..........   418


CTTTCTCCTT TACCCTACTA TTTCACCACT AAACAACTAA CTTGCCTATA AACACTTTTT  15323
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   418


AGACTTCTTC TGAAAGGCCT AGTGTTTATG TGGTTATATG CAGCGTGAAT GCACTTGCAT  15383
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   418


ATAAGATTGA TCTAAAAAAT TGATGTAGTG AACTTTGACT ACCCGAAGTA TATGCTTAGA  15443
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   418


TAGTTCATGG ATTTCTTTCA TAAAACTGCA CACTGTATTC TGGTTATCTG TTATGAAGTT  15503
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   418


TACTACGTTC TTTCAGGTAT GTCCTATCTT GTGGGAAAGA TTCTTGTGTC AAGTTATGGG  15563
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   418


AAGTTGGCAC TGGACGACTT GTGAAGCAAT ATGCAGGAGC CATTCGCAGA CAATTTCGTT  15623
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   418


GTCAGGTTAG TTTCTCTGTG TTTCTATAAG ATTATTATTT TTTCCTGATT TAAATTTACT  15683
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   418


CGTGTGCCAT ATATATTATT TTTACCCAAA ATTTTAGGAA ACAAAATATT GCAATTCTTT  15743
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   418


AATTTGAAAA TAGGCTGGTT TGAGCTTGCA GCTTAGGATA ACAACATACC TAACCTTGCT  15803
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   418


ATGATAGACA ATAAATATGA TAATAACTGT TCTTACTATC CAGGCTGTCT TCAATGAAAC  15863
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   418


CGAAGAATTT GTTCTATCAG TTGATGAACA AAACAATGAG GTAAATTCC- AAATTGAGAA  15922
                        ||||| |||||||| | 
.......... .......... .......... .......... ....ATTCCA AAATTGAGTA   434


CAGTATATAT ATTTGTATTT CAGCAAGCTT AACTATGATA CGTCACTCTT CAGGTTGTCG  15982
 |                            |||| | 
-A........ .......... .......... .......... .......... ...GTTGCC.   441


TCTGGGATGC ACTTACTGCA GAAAAGGTTG CAAGATTGCC CTCTGGCAGC ACTGGTGCTC  16042
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   441


CCAGATGGCT CGACCACTCC CCAGTTGAAC CAGTTTTTGT TATTTGTGGA AATGATAGAT  16102
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   441


CGATCAGATT CTGGAAACAA ACCGTATAGC TTGTAGATTC AACCATTCAA ATCAAAAGTA  16162
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   441


TGCTTTCAGT ATTACGTTTC AGGAGGAATG TGCTCATGTA ACTTTAGTTG TATATGGGAG  16222
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   441


AAATTTGCAT AAGCATTTTT TTTATTGGAA ACTGCATAAG CAATTGATTG ATCTAATAGC  16282
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   441


AAACCCCAAT GATATGTTTT TTTTTTGGCT CTGCATAGCT GATGACAGTT GTATGAACCC  16342
                     | | ||| |||      
.......... .......... .......... ........AT CA-GACTGTT AG........   454


TTGACCTGAT TCTTATTGGT CAGGCCCTTT TCGATGATTT GCTATTTTAT CCCAATTGTG  16402
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   454


GATTGCGGAA TATATTTCTT CTTCGAATGT AATGATGGTC TCGCCCTACC ACATGTGTGA  16462
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   454


TAGCCTATAA AAGTTCTACA ACACATTATT GCATTTCACT TAGGGCATGT TTAGATTG-A  16521
                        ||| ||| |||| | | | 
.......... .......... .......... .......... ...GGCCTGT TTAGTTCGCA   471


AGATGAAAAT TTTTTAGGTC ACATCGGATA TGTCGGAAGG ATGTCGGGAG GGGTTTTTAA  16581
  |||||| |||||                         
CCCTGAAAAG TTTTT..... .......... .......... .......... ..........   486


AAACTAATAA AAAAAACAAA TTACATAACT CGTCAGGAAA CTGCAAGACG AATCTATTAA  16641
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   486


GTATAATTAA TCTATTATTA GCACATGTGG GTTACTGTAG CACTTAAGGC TAATCATGGA  16701
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   486


CTAACTAGGC TTAAAAAATT CATCTCGCGA TTTTCAACCA AACTGTGTAA TTATTTTTTA  16761
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   486


TCTACATTTA ATGTTTTATG TATGTGTCTA AAGATTCAAT GTGATGGATG AAAATTTTTT  16821
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   486


AGGTGGGAAC TAAACAGGGC CTTATATTTT TTAAAAAAGA TGTGCAAGTG TCAGGCCTTG  16881
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   486


TTTAGTTTCG AAAACTTTTT GGTTTTTGAG ACTGTAGCAC TTTCGTTTTT ATTTGACAAA  16941
        ||||| ||   |  |||||||||| | ||  | || |  || 
.......... .....TTTTT GG--GGGGGT ACTGTAGCAC ATGTGTAACT ATAT--TAAT   527


TATTGTCTAA TCATAGAGTA ACTAGGTTTA AAAGATTTAT CTCGCGATTT ATAGGTAAAC  17001
|| ||||||| |||| || | ||||| | | |||| ||| | ||||| | | | | |||||| 
TAGTGTCTAA TCATGGACCA ACTAGACTCA AAAGGTTTGT CTCGCAAAAT ACATGTAAAC   587


TGTGCAATTA GTTTTTATTT TTGTATATAT TTAATGCTT  17040
||||||||| ||| || ||| || | ||||| |||||||| 
TGTGCAATTG GTTATT-TTT TTATCTATAT TTAATGCTC   625

********************************************************************************
EST sequence 184 +strand (File: 13469214+)

   1 TCTGACAAGA GCAACGAAGA GAATAATTGA TCTACAGTTT CTTTCCCCCG TCTGAAACTT
  61 TGGTTAGCTT AAATCTGGGA CACGTATTGG AACAGGAGTA CCATGGGAGT CTGCACTGCA
  121 AAAAAAAAAT GCAGATTATC GATCTTAGAT AGAAGGAAAC ATAGTGGGGG GGAAAGGAAC
  181 CTTTTGTTTT CTTTTACTAC AGAAGTATCA ATTCGTGCGT TTGTCCCGGT GTTAGTTTCT
  241 TCAGGAAACG GACATTGAAC TTAACAGTGC AATTTTCAGA CTTTGCAGCA AGTGCCATCA
  301 GACCACTCCA TTCTGTGTAG ACTCGGCCCT CAGGACGTTG TGGCCAACCT GACTATTCAC
  361 ATCTTTTGTG CGCCGCCCGT TTCACTTTCG TGGTGTTTCC TTGTAGCCTT TTTTGTCTGC
  421 CATGTTTGCT TGTTGCCAGA CGCTGAATCA GGCACGGCGG GCCTTGTTTA GTTCCAAAAT
  481 ATTTTGCAAA ATCGACACTG TAGCTCTTTC GTTTGTATTT GACAAATATT GTCTAATCAT
  541 AGACTAACTA GGTTC

Predicted gene structure (within gDNA segment 14280 to 17323):

 Exon 1 14280 14311 ( 32 n); cDNA  379  409 ( 31 n); score: 0.656
 Intron 1 14312 14527 ( 216 n); Pd: 0.979 (s:  0), Pa: 0.640 (s:  0)
 Exon 2 14528 14537 ( 10 n); cDNA  410  419 ( 10 n); score: 0.800
 Intron 2 14538 14854 ( 317 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.442 (s:  0)
 Exon 3 14855 14879 ( 25 n); cDNA  420  439 ( 20 n); score: 0.720
 Intron 3 14880 15883 (1004 n); Pd: 0.978 (s:  0), Pa: 0.361 (s:  0)
 Exon 4 15884 15903 ( 20 n); cDNA  440  459 ( 20 n); score: 0.500
 Intron 4 15904 16874 ( 971 n); Pd: 0.991 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.74)
 Exon 5 16875 16970 ( 96 n); cDNA  460  555 ( 96 n); score: 0.833

MATCH	21326110+	13469214+	0.833	183	0.330	C
PGS_21326110+_13469214+	(14280 14311,14528 14537,14855 14879,15884 15903,16875 16970)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

TTTTCATCCT TGTGGGGATT ACCTTTTAGC AGGTACTATG ATCTTTTCAC TAAATTTAAA  14339
 |||||  | |||| | || |||| ||||                 
GTTTCACTTT CGTGGTG-TT TCCTTGTAGC CT........ .......... ..........   409


TTTGATTTCT AGTTCTGCTG TGATTAACTG ATTCTTGATG TCTGATATCA GTTTGATATG  14399
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   409


CTCTGATTTT TATGCATTAT AAGTTGTTAA CATGTTTTCA GTTGTTATCT GTAAAGTAAT  14459
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   409


TTAATCATTT CACCAAAACA ATTTGATATT TGGGCTTAAG AATTTGGATT TCGTTCCTGG  14519
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   409


ATCAACAGTT TCTGTCTCGT GGGCATTTGA AAAATACTGC AAGCATATCG TATGGAATTT  14579
    || | |||||                        
........TT TTTGTCTG.. .......... .......... .......... ..........   419


TCTTCTTACA TATAGTCAAA TATTAACATT CAAATATGTA TTTTTTTTAA AAAAACTCAT  14639
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   419


TTTCATATAT TTGGAAGCAA GTGACACTGA TAAAATTATT TGCAGGGACT GATCACCCAG  14699
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   419


TTGCTCATTT ATATGATATA AATACTTTTA CATGCTACTT ATCAGCAAAT GCACAGGATT  14759
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   419


CTAGTTCTCC CATTAACCAG GTAGCTTTTC TCTTTCCTTC TGATTCACAA GCATTAGATT  14819
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   419


GCATTGGTTA TATTCTCATC AAAGTTCTCC GCCAGCCATG CTTACTGATG TTGCTGCCAG  14879
                   ||||| || ||  ||| |||||| 
.......... .......... .......... .....CCATG -TT--TG--C TTGTTGCCAG   439


GTACGCTACT CCTGTACTGG GAGCTTGTAT GTGACTGCTT CTAAAGATGG TTCTCTGCGC  14939
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


ATTTGGGATG GAGTATCTGC TGAATGTGTT CGACCTATTA TTGGAGCACA TGGATCTGCA  14999
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


GAAGCTACTA GCGCAATTTT CACCAGAGAT GAGAGGTAAG CGAGCTACCA GCATGTCTAA  15059
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


GGTGCTCTTC CCTCAAGATA AAATCCAGTC ATTGTTTGGT TTGAAGAACA GAGAGAAAGG  15119
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


CATATGCTGT ATGATTCAAG ACAGTAACTA CTTCAAACCC TGTTTGGAAT GTGGGAATCT  15179
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


TGTAGTGATT CTGAATGATT TATAACATGT CCTGGATAAT TTCCTGTGTT TCAGACGTGT  15239
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


CGTAACTTTA TAACACGAAT AACTCTTTCT CCTTTACCCT ACTATTTCAC CACTAAACAA  15299
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


CTAACTTGCC TATAAACACT TTTTAGACTT CTTCTGAAAG GCCTAGTGTT TATGTGGTTA  15359
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


TATGCAGCGT GAATGCACTT GCATATAAGA TTGATCTAAA AAATTGATGT AGTGAACTTT  15419
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


GACTACCCGA AGTATATGCT TAGATAGTTC ATGGATTTCT TTCATAAAAC TGCACACTGT  15479
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


ATTCTGGTTA TCTGTTATGA AGTTTACTAC GTTCTTTCAG GTATGTCCTA TCTTGTGGGA  15539
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


AAGATTCTTG TGTCAAGTTA TGGGAAGTTG GCACTGGACG ACTTGTGAAG CAATATGCAG  15599
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


GAGCCATTCG CAGACAATTT CGTTGTCAGG TTAGTTTCTC TGTGTTTCTA TAAGATTATT  15659
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


ATTTTTTCCT GATTTAAATT TACTCGTGTG CCATATATAT TATTTTTACC CAAAATTTTA  15719
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


GGAAACAAAA TATTGCAATT CTTTAATTTG AAAATAGGCT GGTTTGAGCT TGCAGCTTAG  15779
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


GATAACAACA TACCTAACCT TGCTATGATA GACAATAAAT ATGATAATAA CTGTTCTTAC  15839
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


TATCCAGGCT GTCTTCAATG AAACCGAAGA ATTTGTTCTA TCAGTTGATG AACAAAACAA  15899
                         | || || | || 
.......... .......... .......... .......... ....ACGCTG AATCAGGCAC   455


TGAGGTAAAT TCCAAATTGA GAACAGTATA TATATTTGTA TTTCAGCAAG CTTAACTATG  15959
 | |                               
GGCG...... .......... .......... .......... .......... ..........   459


ATACGTCACT CTTCAGGTTG TCGTCTGGGA TGCACTTACT GCAGAAAAGG TTGCAAGATT  16019
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   459


GCCCTCTGGC AGCACTGGTG CTCCCAGATG GCTCGACCAC TCCCCAGTTG AACCAGTTTT  16079
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   459


TGTTATTTGT GGAAATGATA GATCGATCAG ATTCTGGAAA CAAACCGTAT AGCTTGTAGA  16139
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   459


TTCAACCATT CAAATCAAAA GTATGCTTTC AGTATTACGT TTCAGGAGGA ATGTGCTCAT  16199
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   459


GTAACTTTAG TTGTATATGG GAGAAATTTG CATAAGCATT TTTTTTATTG GAAACTGCAT  16259
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   459


AAGCAATTGA TTGATCTAAT AGCAAACCCC AATGATATGT TTTTTTTTTG GCTCTGCATA  16319
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   459


GCTGATGACA GTTGTATGAA CCCTTGACCT GATTCTTATT GGTCAGGCCC TTTTCGATGA  16379
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   459


TTTGCTATTT TATCCCAATT GTGGATTGCG GAATATATTT CTTCTTCGAA TGTAATGATG  16439
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   459


GTCTCGCCCT ACCACATGTG TGATAGCCTA TAAAAGTTCT ACAACACATT ATTGCATTTC  16499
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   459


ACTTAGGGCA TGTTTAGATT GAAGATGAAA ATTTTTTAGG TCACATCGGA TATGTCGGAA  16559
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   459


GGATGTCGGG AGGGGTTTTT AAAAACTAAT AAAAAAAACA AATTACATAA CTCGTCAGGA  16619
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   459


AACTGCAAGA CGAATCTATT AAGTATAATT AATCTATTAT TAGCACATGT GGGTTACTGT  16679
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   459


AGCACTTAAG GCTAATCATG GACTAACTAG GCTTAAAAAA TTCATCTCGC GATTTTCAAC  16739
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   459


CAAACTGTGT AATTATTTTT TATCTACATT TAATGTTTTA TGTATGTGTC TAAAGATTCA  16799
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   459


ATGTGATGGA TGAAAATTTT TTAGGTGGGA ACTAAACAGG GCCTTATATT TTTTAAAAAA  16859
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   459


GATGTGCAAG TGTCAGGCCT TGTTTAGTTT CGAAAACTTT TTGGTTTTTG AGACTGTAGC  16919
        ||||| ||||||||| | ||| ||| |   | | | |||||||| 
.......... .....GGCCT TGTTTAGTTC CAAAATATTT TGCAAAATCG ACACTGTAGC   504


ACTTTCGTTT TTATTTGACA AATATTGTCT AATCATAGAG TAACTAGGTT T  16970
 ||||||||| ||||||||| |||||||||| ||||||||| |||||||||| 
TCTTTCGTTT GTATTTGACA AATATTGTCT AATCATAGAC TAACTAGGTT C   555

********************************************************************************
EST sequence  48 +strand (File: SBtuc02-10-21.3233+)

   1 GTATCTGCTG AATGTGTTCG ACCTATTATT GGAGCACATG GATCTGCAGA AGCTACTAGC
  61 GCAATTTTCA CCAGAGATGA GAGGTATGTC CTATCTTGTG GGAAAGATTC TTGTGTCAAG
  121 TTATGGGAAG TTGGCACTGG ACGACTTGTG AAGCAATATG CAGGAGCCAT TCGCAGACAA
  181 TTTCGTTGTC AGGCTGTCTT CAATGAAACC GAAGAATTTG TTCTATCAGT TGATGAACAA
  241 AACAATGAGG TTGTCGTCTG GGATGCACTT ACTGCAGAAA AGGTTGCAAG ATTGCCCTCT
  301 GGCAGCACTG GTGCTCCCAG ATGGCTCGAC CACTCCCCAG TTGAACCAGT TTTTGTTATT
  361 TGTGGAAATG ATAGATCGAT CAGATTCTGG AAACAAACCG TATAGCTTGT AGATTCAACC
  421 ATTCAAATCA AAAGTATGCT TTCAGTATTA CGTTTCAGGA GGAATGTGCT CATGTAACTT
  481 TAGTTGTATA TGGGAGAAAT TTGCATAAGC ATTTTTTTTA TTGGAAACTG CATAAGCAAT
  541 TGATTGATAT AATAGCAAAC CCCAATGATA GTTTTTT

Predicted gene structure (within gDNA segment 14652 to 16636):

 Exon 1 14952 15034 ( 83 n); cDNA   1   83 ( 83 n); score: 1.000
 Intron 1 15035 15519 ( 485 n); Pd: 0.794 (s: 1.00), Pa: 0.933 (s: 1.00)
 Exon 2 15520 15628 ( 109 n); cDNA   84  192 ( 109 n); score: 1.000
 Intron 2 15629 15846 ( 218 n); Pd: 1.000 (s: 1.00), Pa: 0.995 (s: 1.00)
 Exon 3 15847 15903 ( 57 n); cDNA  193  249 ( 57 n); score: 1.000
 Intron 3 15904 15975 ( 72 n); Pd: 0.991 (s: 1.00), Pa: 0.993 (s: 1.00)
 Exon 4 15976 16304 ( 329 n); cDNA  250  577 ( 328 n); score: 0.994

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.3233+	0.997	578	1.002	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.3233+	(14952 15034,15520 15628,15847 15903,15976 16304)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GTATCTGCTG AATGTGTTCG ACCTATTATT GGAGCACATG GATCTGCAGA AGCTACTAGC  15011
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
GTATCTGCTG AATGTGTTCG ACCTATTATT GGAGCACATG GATCTGCAGA AGCTACTAGC    60


GCAATTTTCA CCAGAGATGA GAGGTAAGCG AGCTACCAGC ATGTCTAAGG TGCTCTTCCC  15071
|||||||||| |||||||||| |||                     
GCAATTTTCA CCAGAGATGA GAG....... .......... .......... ..........    83


TCAAGATAAA ATCCAGTCAT TGTTTGGTTT GAAGAACAGA GAGAAAGGCA TATGCTGTAT  15131
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    83


GATTCAAGAC AGTAACTACT TCAAACCCTG TTTGGAATGT GGGAATCTTG TAGTGATTCT  15191
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    83


GAATGATTTA TAACATGTCC TGGATAATTT CCTGTGTTTC AGACGTGTCG TAACTTTATA  15251
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    83


ACACGAATAA CTCTTTCTCC TTTACCCTAC TATTTCACCA CTAAACAACT AACTTGCCTA  15311
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    83


TAAACACTTT TTAGACTTCT TCTGAAAGGC CTAGTGTTTA TGTGGTTATA TGCAGCGTGA  15371
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    83


ATGCACTTGC ATATAAGATT GATCTAAAAA ATTGATGTAG TGAACTTTGA CTACCCGAAG  15431
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    83


TATATGCTTA GATAGTTCAT GGATTTCTTT CATAAAACTG CACACTGTAT TCTGGTTATC  15491
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    83


TGTTATGAAG TTTACTACGT TCTTTCAGGT ATGTCCTATC TTGTGGGAAA GATTCTTGTG  15551
               || |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
.......... .......... ........GT ATGTCCTATC TTGTGGGAAA GATTCTTGTG   115


TCAAGTTATG GGAAGTTGGC ACTGGACGAC TTGTGAAGCA ATATGCAGGA GCCATTCGCA  15611
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
TCAAGTTATG GGAAGTTGGC ACTGGACGAC TTGTGAAGCA ATATGCAGGA GCCATTCGCA   175


GACAATTTCG TTGTCAGGTT AGTTTCTCTG TGTTTCTATA AGATTATTAT TTTTTCCTGA  15671
|||||||||| |||||||                        
GACAATTTCG TTGTCAG... .......... .......... .......... ..........   192


TTTAAATTTA CTCGTGTGCC ATATATATTA TTTTTACCCA AAATTTTAGG AAACAAAATA  15731
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   192


TTGCAATTCT TTAATTTGAA AATAGGCTGG TTTGAGCTTG CAGCTTAGGA TAACAACATA  15791
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   192


CCTAACCTTG CTATGATAGA CAATAAATAT GATAATAACT GTTCTTACTA TCCAGGCTGT  15851
                              ||||| 
.......... .......... .......... .......... .......... .....GCTGT   197


CTTCAATGAA ACCGAAGAAT TTGTTCTATC AGTTGATGAA CAAAACAATG AGGTAAATTC  15911
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| ||     
CTTCAATGAA ACCGAAGAAT TTGTTCTATC AGTTGATGAA CAAAACAATG AG........   249


CAAATTGAGA ACAGTATATA TATTTGTATT TCAGCAAGCT TAACTATGAT ACGTCACTCT  15971
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   249


TCAGGTTGTC GTCTGGGATG CACTTACTGC AGAAAAGGTT GCAAGATTGC CCTCTGGCAG  16031
  |||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
....GTTGTC GTCTGGGATG CACTTACTGC AGAAAAGGTT GCAAGATTGC CCTCTGGCAG   305


CACTGGTGCT CCCAGATGGC TCGACCACTC CCCAGTTGAA CCAGTTTTTG TTATTTGTGG  16091
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
CACTGGTGCT CCCAGATGGC TCGACCACTC CCCAGTTGAA CCAGTTTTTG TTATTTGTGG   365


AAATGATAGA TCGATCAGAT TCTGGAAACA AACCGTATAG CTTGTAGATT CAACCATTCA  16151
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
AAATGATAGA TCGATCAGAT TCTGGAAACA AACCGTATAG CTTGTAGATT CAACCATTCA   425


AATCAAAAGT ATGCTTTCAG TATTACGTTT CAGGAGGAAT GTGCTCATGT AACTTTAGTT  16211
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
AATCAAAAGT ATGCTTTCAG TATTACGTTT CAGGAGGAAT GTGCTCATGT AACTTTAGTT   485


GTATATGGGA GAAATTTGCA TAAGCATTTT TTTTATTGGA AACTGCATAA GCAATTGATT  16271
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
GTATATGGGA GAAATTTGCA TAAGCATTTT TTTTATTGGA AACTGCATAA GCAATTGATT   545


GATCTAATAG CAAACCCCAA TGATATGTTT TTT  16304
||| |||||| |||||||||| ||||| |||| |||
GATATAATAG CAAACCCCAA TGATA-GTTT TTT   577

********************************************************************************
EST sequence 288 -strand (File: 5688746-)

   1 GGGAGCAATT CGCAGACAAT TTCGTTGTCA GGCTGTCTTC AATGAAACCG AGGAATTTGT
  61 GCTATCAGTT GATGAACAAA ACAATGAGGT TGTCGTCTGG GATGCACTTA CTGCTGAAAA
  121 GGTTACAAGA TTGCCTTCTG GCAGCACTGG TGCTCCTAGA TGGCTCGACC ATTCCCCAGT
  181 TGAGCCAGTT TTTGTTAGTT GTGGAAACGA TAGATCGATC AAATTCTGGA AACAAACCGT
  241 ATAAGCTTGT AGATTCAACC ACGCAAATCA AAAGAGTATG TTTTCAGTAT TACTGTTTCA
  301 GGAGGAATGT GCTAGTGTAA CTTTAGTTGT ATATGGGAGA AATTTGCATA AGCGATTTTT
  361 TTTTGAAACT GCATAAGCAA TTGTTTGACC TAATAGCAAA TCCCAA

Predicted gene structure (within gDNA segment 15265 to 16683):

 Exon 1 15598 15628 ( 31 n); cDNA   1   31 ( 31 n); score: 0.935
 Intron 1 15629 15846 ( 218 n); Pd: 1.000 (s:  0), Pa: 0.995 (s: 0.96)
 Exon 2 15847 15903 ( 57 n); cDNA   32   88 ( 57 n); score: 0.965
 Intron 2 15904 15975 ( 72 n); Pd: 0.991 (s: 0.96), Pa: 0.993 (s: 0.94)
 Exon 3 15976 16291 ( 316 n); cDNA   89  406 ( 318 n); score: 0.908

MATCH	21326110+	5688746-	0.917	404	0.995	C
PGS_21326110+_5688746-	(15598 15628,15847 15903,15976 16291)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

AGGAGCCATT CGCAGACAAT TTCGTTGTCA GGTTAGTTTC TCTGTGTTTC TATAAGATTA  15657
 ||||| ||| |||||||||| |||||||||| |                
GGGAGCAATT CGCAGACAAT TTCGTTGTCA G......... .......... ..........    31


TTATTTTTTC CTGATTTAAA TTTACTCGTG TGCCATATAT ATTATTTTTA CCCAAAATTT  15717
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    31


TAGGAAACAA AATATTGCAA TTCTTTAATT TGAAAATAGG CTGGTTTGAG CTTGCAGCTT  15777
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    31


AGGATAACAA CATACCTAAC CTTGCTATGA TAGACAATAA ATATGATAAT AACTGTTCTT  15837
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    31


ACTATCCAGG CTGTCTTCAA TGAAACCGAA GAATTTGTTC TATCAGTTGA TGAACAAAAC  15897
     | |||||||||| ||||||||| |||||||| | |||||||||| |||||||||| 
.........G CTGTCTTCAA TGAAACCGAG GAATTTGTGC TATCAGTTGA TGAACAAAAC    82


AATGAGGTAA ATTCCAAATT GAGAACAGTA TATATATTTG TATTTCAGCA AGCTTAACTA  15957
||||||                              
AATGAG.... .......... .......... .......... .......... ..........    88


TGATACGTCA CTCTTCAGGT TGTCGTCTGG GATGCACTTA CTGCAGAAAA GGTTGCAAGA  16017
          || |||||||||| |||||||||| |||| ||||| |||| ||||| 
.......... ........GT TGTCGTCTGG GATGCACTTA CTGCTGAAAA GGTTACAAGA   130


TTGCCCTCTG GCAGCACTGG TGCTCCCAGA TGGCTCGACC ACTCCCCAGT TGAACCAGTT  16077
||||| |||| |||||||||| |||||| ||| |||||||||| | |||||||| ||| |||||| 
TTGCCTTCTG GCAGCACTGG TGCTCCTAGA TGGCTCGACC ATTCCCCAGT TGAGCCAGTT   190


TTTGTTATTT GTGGAAATGA TAGATCGATC AGATTCTGGA AACAAACCGT AT-AGCTTGT  16136
||||||| || ||||||| || |||||||||| | |||||||| |||||||||| || ||||||| 
TTTGTTAGTT GTGGAAACGA TAGATCGATC AAATTCTGGA AACAAACCGT ATAAGCTTGT   250


AGATTCAACC ATTCAAATC- AAA-AGTATG CTTTCAGTAT TAC-GTTTCA GGAGGAATGT  16193
|||||||||| | |||||| ||| |||||| ||||||||| ||| |||||| |||||||||| 
AGATTCAACC ACGCAAATCA AAAGAGTATG TTTTCAGTAT TACTGTTTCA GGAGGAATGT   310


GCTCATGTAA CTTTAGTTGT ATATGGGAGA AATTTGCATA AGCATTTTTT TTATTGGAAA  16253
||| ||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| ||| ||||| || || |||| 
GCTAGTGTAA CTTTAGTTGT ATATGGGAGA AATTTGCATA AGCGATTTTT TT-TT-GAAA   368


CTGCATAAGC AATTGATTGA TCTAATAGCA AACCCCAA  16291
|||||||||| ||||| |||| ||||||||| || |||||
CTGCATAAGC AATTGTTTGA CCTAATAGCA AATCCCAA   406

********************************************************************************
EST sequence 289 -strand (File: 12973578-)

   1 AATTCGCAGA CAATTTCGTT GTCAGGCTGT CTTCAATGAA ACCGAGGAAT TTGTGCTATC
  61 AGTTGATGAA CAAAACAATG AGGTTGTCGT CTGGGATGCA CTTACTGCTG AAAAGGTTAC
  121 AAGATTGCCT TCTGGCAGCA CTGGTGCTCC TAGATGGCTC GACCATTCCC CAGTTGAGCC
  181 AGTTTTTGTT AGTTGTGGAA ACGATAGATC GATCAAATTC TGGAAACAAA CCGTATAAGC
  241 TTGTAGATTC AACCACGCAA ATCAAAAAAA AAAATATTCA GTATTACTGT TTCAGGAGGA
  301 ATGTGCTAGT GTAACTTNAG TTGTATATGG GAGAAATTTG CATAAGCATT TTTTTTTGAA
  361 ACTGCATAAG CAATTGTTTG ACCTAATAGC AAATCCCAAT CAGATGTTTT TTTTGGT

Predicted gene structure (within gDNA segment 15295 to 16773):

 Exon 1 15604 15628 ( 25 n); cDNA   1   25 ( 25 n); score: 0.960
 Intron 1 15629 15846 ( 218 n); Pd: 1.000 (s:  0), Pa: 0.995 (s: 0.96)
 Exon 2 15847 15903 ( 57 n); cDNA   26   82 ( 57 n); score: 0.965
 Intron 2 15904 15975 ( 72 n); Pd: 0.991 (s: 0.96), Pa: 0.993 (s: 0.94)
 Exon 3 15976 16309 ( 334 n); cDNA   83  417 ( 335 n); score: 0.886

MATCH	21326110+	12973578-	0.898	416	0.998	C
PGS_21326110+_12973578-	(15604 15628,15847 15903,15976 16309)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CATTCGCAGA CAATTTCGTT GTCAGGTTAG TTTCTCTGTG TTTCTATAAG ATTATTATTT  15663
 ||||||||| |||||||||| |||||                    
AATTCGCAGA CAATTTCGTT GTCAG..... .......... .......... ..........    25


TTTCCTGATT TAAATTTACT CGTGTGCCAT ATATATTATT TTTACCCAAA ATTTTAGGAA  15723
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    25


ACAAAATATT GCAATTCTTT AATTTGAAAA TAGGCTGGTT TGAGCTTGCA GCTTAGGATA  15783
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    25


ACAACATACC TAACCTTGCT ATGATAGACA ATAAATATGA TAATAACTGT TCTTACTATC  15843
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    25


CAGGCTGTCT TCAATGAAAC CGAAGAATTT GTTCTATCAG TTGATGAACA AAACAATGAG  15903
  ||||||| |||||||||| ||| |||||| || ||||||| |||||||||| |||||||||| 
...GCTGTCT TCAATGAAAC CGAGGAATTT GTGCTATCAG TTGATGAACA AAACAATGAG    82


GTAAATTCCA AATTGAGAAC AGTATATATA TTTGTATTTC AGCAAGCTTA ACTATGATAC  15963
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    82


GTCACTCTTC AGGTTGTCGT CTGGGATGCA CTTACTGCAG AAAAGGTTGC AAGATTGCCC  16023
       |||||||| |||||||||| |||||||| | |||||||| | ||||||||| 
.......... ..GTTGTCGT CTGGGATGCA CTTACTGCTG AAAAGGTTAC AAGATTGCCT   130


TCTGGCAGCA CTGGTGCTCC CAGATGGCTC GACCACTCCC CAGTTGAACC AGTTTTTGTT  16083
|||||||||| |||||||||| ||||||||| ||||| |||| ||||||| || |||||||||| 
TCTGGCAGCA CTGGTGCTCC TAGATGGCTC GACCATTCCC CAGTTGAGCC AGTTTTTGTT   190


ATTTGTGGAA ATGATAGATC GATCAGATTC TGGAAACAAA CCGTAT-AGC TTGTAGATTC  16142
| |||||||| | |||||||| ||||| |||| |||||||||| |||||| ||| |||||||||| 
AGTTGTGGAA ACGATAGATC GATCAAATTC TGGAAACAAA CCGTATAAGC TTGTAGATTC   250


AACCATTCAA ATC-AAAAGT ATGCT-TTCA GTATTAC-GT TTCAGGAGGA ATGTGCTCAT  16199
||||| ||| ||| ||||  |  | |||| ||||||| || |||||||||| ||||||| | 
AACCACGCAA ATCAAAAAAA AAAATATTCA GTATTACTGT TTCAGGAGGA ATGTGCTAGT   310


GTAACTTTAG TTGTATATGG GAGAAATTTG CATAAGCATT TTTTTTATTG GAAACTGCAT  16259
||||||| || |||||||||| |||||||||| |||||||| | |||||| || |||||||||| 
GTAACTTNAG TTGTATATGG GAGAAATTTG CATAAGCA-T TTTTTT-TT- GAAACTGCAT   367


AAGCAATTGA TTGATCTAAT AGCAAACCCC AATGATATGT TTTTTTTTTG  16309
||||||||| |||| ||||| |||||| ||| ||| | |||| |||||||  
AAGCAATTGT TTGACCTAAT AGCAAATCCC AATCAGATGT TTTTTTTGGT   417

********************************************************************************
EST sequence 232 -strand (File: 7218093-)

   1 TTGGCGTGGA CACGTGAGTT GACACCACAG CCTTGGATGT AAACCGAAGT GGTGGCCCAA
  61 ATTCCATCCT TTCACTAAAT TTGAGAAAAA TGAAAGATCA AATGCTAACT CAAAACTCAA
  121 AGTTGAAAGG ACAAAAACCT GTGTAGCATA GCAATTAGGC AAGTATTTAT CAATGAGGCC
  181 TTGTTTAGTT TCAAGACGAA AAGTTTTTGT GTGTCACATC AAATATGTCG GCACATATTT
  241 AAAGTACTAA ACATAGACTA ATAAAAAAAC AAATTACATA ACTTGCCTGG AAAGTGTGAG
  301 ACGAATTTAT TAAACCTAAT TAATCCGGCA TTAGCACATG TGGGCTACTG TAGCAGCTAT
  361 GGCTACTTAT GGGCTAATTA GGCTTAAAAG ATCCATCTCG CGATTTACAA CCAAACTGTG
  421 CAATTAGTTT TCGTTTTCGT CTACATTTAA TGCTCCATAC ATATGTCCAA AGATTTGATG
  481 TGATGGATAA AAAGTTTTTT TGGGTGAAGA ACTAAACAAG GACTAAGTGA AGCAAATCAT
  541 CACCAATCAA GAGAAATAAA CCCTCTTTGA TCGTGCCTCG TGC

Predicted gene structure (within gDNA segment 14999 to 17729):

 Exon 1 14999 15034 ( 36 n); cDNA   97  129 ( 33 n); score: 0.583
 Intron 1 15035 15779 ( 745 n); Pd: 0.794 (s:  0), Pa: 0.188 (s:  0)
 Exon 2 15780 15807 ( 28 n); cDNA  130  157 ( 28 n); score: 0.607
 Intron 2 15808 15883 ( 76 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.361 (s:  0)
 Exon 3 15884 15903 ( 20 n); cDNA  158  177 ( 20 n); score: 0.550
 Intron 3 15904 16505 ( 602 n); Pd: 0.991 (s:  0), Pa: 0.758 (s: 0.73)
 Exon 4 16506 16747 ( 242 n); cDNA  178  419 ( 242 n); score: 0.769
 Intron 4 16748 17004 ( 257 n); Pd: 0.780 (s: 0.90), Pa: 0.000 (s: 0.80)
 Exon 5 17005 17091 ( 87 n); cDNA  420  500 ( 81 n); score: 0.770

MATCH	21326110+	7218093-	0.769	413	0.708	C
PGS_21326110+_7218093-	(14999 15034,15780 15807,15884 15903,16506 16747,17005 17091)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

AGAAGCTACT AGCGCAATTT TCACCAGAGA TGAGAGGTAA GCGAGCTACC AGCATGTCTA  15058
| | | || | | |||  ||| | || ||| ||              
ATCAAATGCT AACTCAAAAC TCA--A-AGT TGAAAG.... .......... ..........   129


AGGTGCTCTT CCCTCAAGAT AAAATCCAGT CATTGTTTGG TTTGAAGAAC AGAGAGAAAG  15118
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   129


GCATATGCTG TATGATTCAA GACAGTAACT ACTTCAAACC CTGTTTGGAA TGTGGGAATC  15178
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   129


TTGTAGTGAT TCTGAATGAT TTATAACATG TCCTGGATAA TTTCCTGTGT TTCAGACGTG  15238
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   129


TCGTAACTTT ATAACACGAA TAACTCTTTC TCCTTTACCC TACTATTTCA CCACTAAACA  15298
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   129


ACTAACTTGC CTATAAACAC TTTTTAGACT TCTTCTGAAA GGCCTAGTGT TTATGTGGTT  15358
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   129


ATATGCAGCG TGAATGCACT TGCATATAAG ATTGATCTAA AAAATTGATG TAGTGAACTT  15418
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   129


TGACTACCCG AAGTATATGC TTAGATAGTT CATGGATTTC TTTCATAAAA CTGCACACTG  15478
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   129


TATTCTGGTT ATCTGTTATG AAGTTTACTA CGTTCTTTCA GGTATGTCCT ATCTTGTGGG  15538
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   129


AAAGATTCTT GTGTCAAGTT ATGGGAAGTT GGCACTGGAC GACTTGTGAA GCAATATGCA  15598
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   129


GGAGCCATTC GCAGACAATT TCGTTGTCAG GTTAGTTTCT CTGTGTTTCT ATAAGATTAT  15658
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   129


TATTTTTTCC TGATTTAAAT TTACTCGTGT GCCATATATA TTATTTTTAC CCAAAATTTT  15718
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   129


AGGAAACAAA ATATTGCAAT TCTTTAATTT GAAAATAGGC TGGTTTGAGC TTGCAGCTTA  15778
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   129


GGATAACAAC ATACCTAACC TTGCTATGAT AGACAATAAA TATGATAATA ACTGTTCTTA  15838
 || || ||| |  || | | || || |                  
.GACAAAAAC CTGTGTAGCA TAGCAATTA. .......... .......... ..........   157


CTATCCAGGC TGTCTTCAAT GAAACCGAAG AATTTGTTCT ATCAGTTGAT GAACAAAACA  15898
                          | | |  | || 
.......... .......... .......... .......... .....GGCAA GTATTTATCA   172


ATGAGGTAAA TTCCAAATTG AGAACAGTAT ATATATTTGT ATTTCAGCAA GCTTAACTAT  15958
|||||                               
ATGAG..... .......... .......... .......... .......... ..........   177


GATACGTCAC TCTTCAGGTT GTCGTCTGGG ATGCACTTAC TGCAGAAAAG GTTGCAAGAT  16018
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   177


TGCCCTCTGG CAGCACTGGT GCTCCCAGAT GGCTCGACCA CTCCCCAGTT GAACCAGTTT  16078
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   177


TTGTTATTTG TGGAAATGAT AGATCGATCA GATTCTGGAA ACAAACCGTA TAGCTTGTAG  16138
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   177


ATTCAACCAT TCAAATCAAA AGTATGCTTT CAGTATTACG TTTCAGGAGG AATGTGCTCA  16198
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   177


TGTAACTTTA GTTGTATATG GGAGAAATTT GCATAAGCAT TTTTTTTATT GGAAACTGCA  16258
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   177


TAAGCAATTG ATTGATCTAA TAGCAAACCC CAATGATATG TTTTTTTTTT GGCTCTGCAT  16318
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   177


AGCTGATGAC AGTTGTATGA ACCCTTGACC TGATTCTTAT TGGTCAGGCC CTTTTCGATG  16378
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   177


ATTTGCTATT TTATCCCAAT TGTGGATTGC GGAATATATT TCTTCTTCGA ATGTAATGAT  16438
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   177


GGTCTCGCCC TACCACATGT GTGATAGCCT ATAAAAGTTC TACAACACAT TATTGCATTT  16498
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   177


CACTTAGGGC ATGTTTAGAT TGAAGATGAA AA-TTTTT-T AGGTCACATC GGATATGTCG  16556
    | | ||||||| | | |||| ||| || ||||| |  ||||||||  |||||||| 
.......GCC TTGTTTAGTT TCAAGACGAA AAGTTTTTGT GTGTCACATC AAATATGTCG   230


GAAGGATGTC GGGAGGGGTT TTTAAAAACT AATAAAAAAA ACAAATTACA TAACTCGTCA  16616
| | || |   ||  |   | | ||| |||||||||| ||||||||| ||||| | | 
GCA-CATATT TAAAGTACTA AACATAGACT AATAAAAAAA -CAAATTACA TAACTTGCCT   288


GGAAACTGCA AGACGAATCT ATTAAGTATA ATTAATCTAT TATTAGCACA TGTGGGTTAC  16676
||||| ||  |||||||| | |||||  || |||||||   ||||||||| |||||| ||| 
GGAAAGTGTG AGACGAATTT ATTAAACCTA ATTAATCCGG CATTAGCACA TGTGGGCTAC   348


TGTAGCACTT AAGGCTAATC ATGGACTAAC TAGGCTTAAA AAATTCATCT CGCGATTTTC  16736
||||||| | | ||||| | |||| |||| |||||||||| | || ||||| |||||||| | 
TGTAGCAGCT ATGGCTACTT ATGGGCTAAT TAGGCTTAAA AGATCCATCT CGCGATTTAC   408


AACCAAACTG TGTAATTATT TTTTATCTAC ATTTAATGTT TTATGTATGT GTCTAAAGAT  16796
|||||||||| |                           
AACCAAACTG T......... .......... .......... .......... ..........   419


TCAATGTGAT GGATGAAAAT TTTTTAGGTG GGAACTAAAC AGGGCCTTAT ATTTTTTAAA  16856
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   419


AAAGATGTGC AAGTGTCAGG CCTTGTTTAG TTTCGAAAAC TTTTTGGTTT TTGAGACTGT  16916
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   419


AGCACTTTCG TTTTTATTTG ACAAATATTG TCTAATCATA GAGTAACTAG GTTTAAAAGA  16976
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   419


TTTATCTCGC GATTTATAGG TAAACTGTGC AATTAGTTTT TATTTTTGTA TATATTTAAT  17036
               || ||||||||||  |||| || || ||||||| 
.......... .......... ........GC AATTAGTTTT CGTTTTCGTC TACATTTAAT   451


GCTTCATGCA TGTGTCGTAA TATTTGATGT GTTGAGAAAT TTTGAAAAGT TTTTG  17091
||| ||| || | |||| || ||||||||| | || | |  | |||||| |||| 
GCTCCATACA TATGTCCAAA GATTTGATGT GATG-G--A- --TAAAAAGT TTTTT   500

********************************************************************************
EST sequence 208 -strand (File: 12622939-)

   1 TTTTTTTTTT TTTTTCTTGT AAGTTACGGG TCCTTAAGTT GGTTATGCAA GATGGAGGAG
  61 GAATAACAGG GAAGGTAAGT ACCCAGGTAA CTACCCAACT ACCCAACGGT ATTTAGTTGT
  121 ACGGCCAATT TTTTTTTTAA AGTATACGGA CACATATTTA AAGTATTAAA TATAGATTAA
  181 TAACAAAATA AATTACAGAT TCCGCCTGTA AGCTAANAGA CGAATCTATT AAGCCTAATT
  241 AATCTGTCAT TAGCAAATGT TTACTGTAGC ACCATATTGT CAAATCATGA CGTAATTAAA
  301 CTCAAAAAAT TTGACTCGCA ATTTACATGC AAACTGTGTA ATTGGTTTTT TTACTCGTCC
  361 ACATTTAATG CTATATACAT GTGTCTAAAT ATTTGATGTG ACNAAATTTC TGAAAGTTCG
  421 AGGAGAACTA AACATATCCA ATTT

Predicted gene structure (within gDNA segment 15237 to 17587):

 Exon 1 15884 15903 ( 20 n); cDNA  158  177 ( 20 n); score: 0.550
 Intron 1 15904 16585 ( 682 n); Pd: 0.991 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.72)
 Exon 2 16586 16685 ( 100 n); cDNA  178  273 ( 96 n); score: 0.770
 Intron 2 16686 16940 ( 255 n); Pd: 0.000 (s: 0.82), Pa: 0.000 (s: 0.74)
 Exon 3 16941 17066 ( 126 n); cDNA  274  399 ( 126 n); score: 0.762
 PPA               cDNA   15   1

MATCH	21326110+	12622939-	0.765	246	0.554	C
PGS_21326110+_12622939-	(15884 15903,16586 16685,16941 17066)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

TTGATGAACA AAACAATGAG GTAAATTCCA AATTGAGAAC AGTATATATA TTTGTATTTC  15943
|| | | |  ||| | ||                       
TTAAAGTATT AAATATAGAT .......... .......... .......... ..........   177


AGCAAGCTTA ACTATGATAC GTCACTCTTC AGGTTGTCGT CTGGGATGCA CTTACTGCAG  16003
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   177


AAAAGGTTGC AAGATTGCCC TCTGGCAGCA CTGGTGCTCC CAGATGGCTC GACCACTCCC  16063
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   177


CAGTTGAACC AGTTTTTGTT ATTTGTGGAA ATGATAGATC GATCAGATTC TGGAAACAAA  16123
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   177


CCGTATAGCT TGTAGATTCA ACCATTCAAA TCAAAAGTAT GCTTTCAGTA TTACGTTTCA  16183
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   177


GGAGGAATGT GCTCATGTAA CTTTAGTTGT ATATGGGAGA AATTTGCATA AGCATTTTTT  16243
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   177


TTATTGGAAA CTGCATAAGC AATTGATTGA TCTAATAGCA AACCCCAATG ATATGTTTTT  16303
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   177


TTTTTGGCTC TGCATAGCTG ATGACAGTTG TATGAACCCT TGACCTGATT CTTATTGGTC  16363
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   177


AGGCCCTTTT CGATGATTTG CTATTTTATC CCAATTGTGG ATTGCGGAAT ATATTTCTTC  16423
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   177


TTCGAATGTA ATGATGGTCT CGCCCTACCA CATGTGTGAT AGCCTATAAA AGTTCTACAA  16483
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   177


CACATTATTG CATTTCACTT AGGGCATGTT TAGATTGAAG ATGAAAATTT TTTAGGTCAC  16543
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   177


ATCGGATATG TCGGAAGGAT GTCGGGAGGG GTTTTTAAAA ACTAATAAAA AAAACAAATT  16603
                       |||| || |||| ||||| 
.......... .......... .......... .......... ..TAAT-AAC AAAATAAATT   194


ACATAACTCG TCAGGAAACT GCAAGACGAA TCTATTAAGT ATAATTAATC TATTATTAGC  16663
||| |  || | | || ||  ||||||| |||||||||  ||||||||| | | |||||| 
ACAGATTCCG CCTGTAAGCT AANAGACGAA TCTATTAAGC CTAATTAATC TGTCATTAGC   254


ACATGTGGGT TACTGTAGCA CTTAAGGCTA ATCATGGACT AACTAGGCTT AAAAAATTCA  16723
| ||||  | |||||||||| |                      
AAATGT---T TACTGTAGCA CC........ .......... .......... ..........   273


TCTCGCGATT TTCAACCAAA CTGTGTAATT ATTTTTTATC TACATTTAAT GTTTTATGTA  16783
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   273


TGTGTCTAAA GATTCAATGT GATGGATGAA AATTTTTTAG GTGGGAACTA AACAGGGCCT  16843
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   273


TATATTTTTT AAAAAAGATG TGCAAGTGTC AGGCCTTGTT TAGTTTCGAA AACTTTTTGG  16903
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   273


TTTTTGAGAC TGTAGCACTT TCGTTTTTAT TTGACAAATA TTGTCTAATC ATAGAGTAAC  16963
                    ||| ||||| |||| ||  |||| 
.......... .......... .......... .......ATA TTGTCAAATC ATGACGTAAT   296


TAGGTTTAAA AGATTTATCT CGCGATTTAT AGGTAAACTG TGCAATTAGT TTTTATTTTT  17023
||  | ||| | |||| || ||| ||||| | | |||||| || |||| || |||| | | 
TAAACTCAAA AAATTTGACT CGCAATTTAC ATGCAAACTG TGTAATTGGT TTTTTTACTC   356


GTATATATTT AATGCTTCAT GCATGTGTCG TAATATTTGA TGT  17066
|| | |||| |||||| || ||||||||  ||||||||| |||
GTCCACATTT AATGCTATAT ACATGTGTCT AAATATTTGA TGT   399

********************************************************************************
EST sequence 207 -strand (File: OStuc02-10-21.5805-)

   1 TTTTTTTTTT TTTTTTTTTT AACCTAAGAC CCTATTTAGA TGGGACTAAA ACTTTTAAGT
  61 CCTTATCACA TCGGATGTTG GATATTAATT ACAAATATTA AACGTAGACT ATTAATATAA
  121 CACATCCATA ATCTTGGACT AATTCACAAG ACGAATCTAT TAAGCCTAAT TAATCCAGAC
  181 GAATCTATTG AGCCTAATTA ATCCATGATT AGCCTATGTG ATGCTACAGT AAACATTCTC
  241 TAAATATAGA TTAATTAGGC TTAAAAAATT TATCTCGCAA ATTAGCTTTC ATTTATGTAA
  301 TTAGTTTTGT AAGTAGTCTA TATTTAATAG ACTAAATTAG TGTCTAAATA CAGAGACTAA
  361 AGTTAAGTCC CTGGATCCAA ACACCACCTA AAGCCCTAAC AAGAGATCCA TGATCTCAGA
  421 TTAAACGTCA TACAGACAAT TCACCCATAT TACAATGCAT TGCCATATCT CAAAGCCACT
  481 AAAACTTATC CTCGAATCCT AGCCCATCGA TCTCATTCGC TTTCCATAGC AGGATCTCAA
  541 TCTCCAACAG AAGCTCTGGA AACTCACCAT ATAAGCATTC CTCTACCTCC AATTGACTAT
  601 AAGCAAAGAT CCACAGATGT ACGTAAAAAT GAGAGCGGAC ATTCCAGTTA AAGCTCATGT
  661 CATCATCCCC GGTACTCACG TATTCCCTAT GGCTATTCAA CCATCTTCTG AGAAAGCGGT
  721 TGGAAATAAC TATGCCTAGC CAAATCCCAT CATACGGCAA CTTTGCTAAT AATCTGATTC
  781 TTCAGTCTTG GTTGCTCCTG GGCGAGCTTA CCCATGATGT GATTGTAAAA TAATAGAAAT
  841 ACCGCCGTCC TGTTAGCATC AGGTATAAGC GAAGCGNGTT GCTGATGATG TACTCCTGAC
  901 AAACCGATGT CATGCTCTCC ATCTGGCGGA GTAGACGGCG AAAATCGGCA ATACAATCCA
  961 CACCAATAGC TTCAGACCCC ACAGACTCTG TAATCAGCTC TTTCAGAATG GAAGCAGTTT
 1021 CATTGTATCG ACAAACAAGC TTCTTCCTCA CTGGTAANGA ATCTCTATAA CA

Predicted gene structure (within gDNA segment 15590 to 21031):

 Exon 1 15775 15846 ( 72 n); cDNA  111  178 ( 68 n); score: 0.625
 Intron 1 15847 16628 ( 782 n); Pd: 0.000 (s: 0.58), Pa: 0.000 (s: 0.76)
 Exon 2 16629 16679 ( 51 n); cDNA  179  230 ( 52 n); score: 0.765
 Intron 2 16680 16938 ( 259 n); Pd: 0.000 (s: 0.76), Pa: 0.000 (s: 0.82)
 Exon 3 16939 17036 ( 98 n); cDNA  231  328 ( 98 n); score: 0.735
 PPA               cDNA   20   1

MATCH	21326110+	OStuc02-10-21.5805-	0.706	221	0.206	C
PGS_21326110+_OStuc02-10-21.5805-	(15775 15846,16629 16679,16939 17036)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CTTAGGATAA CAACATACCT AACCTTGCTA TGATAGACAA TAAATATGAT AATAACTGTT  15834
 ||| |||| | |||| | | || ||||  | || |||| |  || | | |||  | 
ATTAATATAA C-ACATCCAT AATCTTGGAC TAATTCACAA GACGAAT-CT ATTAAGCCTA   168


CTTACTATCC AGGCTGTCTT CAATGAAACC GAAGAATTTG TTCTATCAGT TGATGAACAA  15894
 ||| |||| ||                           
ATTA--ATCC AG........ .......... .......... .......... ..........   178


AACAATGAGG TAAATTCCAA ATTGAGAACA GTATATATAT TTGTATTTCA GCAAGCTTAA  15954
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   178


CTATGATACG TCACTCTTCA GGTTGTCGTC TGGGATGCAC TTACTGCAGA AAAGGTTGCA  16014
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   178


AGATTGCCCT CTGGCAGCAC TGGTGCTCCC AGATGGCTCG ACCACTCCCC AGTTGAACCA  16074
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   178


GTTTTTGTTA TTTGTGGAAA TGATAGATCG ATCAGATTCT GGAAACAAAC CGTATAGCTT  16134
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   178


GTAGATTCAA CCATTCAAAT CAAAAGTATG CTTTCAGTAT TACGTTTCAG GAGGAATGTG  16194
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   178


CTCATGTAAC TTTAGTTGTA TATGGGAGAA ATTTGCATAA GCATTTTTTT TATTGGAAAC  16254
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   178


TGCATAAGCA ATTGATTGAT CTAATAGCAA ACCCCAATGA TATGTTTTTT TTTTGGCTCT  16314
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   178


GCATAGCTGA TGACAGTTGT ATGAACCCTT GACCTGATTC TTATTGGTCA GGCCCTTTTC  16374
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   178


GATGATTTGC TATTTTATCC CAATTGTGGA TTGCGGAATA TATTTCTTCT TCGAATGTAA  16434
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   178


TGATGGTCTC GCCCTACCAC ATGTGTGATA GCCTATAAAA GTTCTACAAC ACATTATTGC  16494
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   178


ATTTCACTTA GGGCATGTTT AGATTGAAGA TGAAAATTTT TTAGGTCACA TCGGATATGT  16554
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   178


CGGAAGGATG TCGGGAGGGG TTTTTAAAAA CTAATAAAAA AAACAAATTA CATAACTCGT  16614
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   178


CAGGAAACTG CAAGACGAAT CTATTAAGTA TAATTAATCT ATTATTAGCA CATGTG-GGT  16673
        |||||| ||||| ||  ||||||||| || ||||||  ||||| | 
.......... ....ACGAAT CTATTGAGCC TAATTAATCC ATGATTAGCC TATGTGATGC   224


TACTGTAGCA CTTAAGGCTA ATCATGGACT AACTAGGCTT AAAAAATTCA TCTCGCGATT  16733
||| ||                              
TACAGT.... .......... .......... .......... .......... ..........   230


TTCAACCAAA CTGTGTAATT ATTTTTTATC TACATTTAAT GTTTTATGTA TGTGTCTAAA  16793
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   230


GATTCAATGT GATGGATGAA AATTTTTTAG GTGGGAACTA AACAGGGCCT TATATTTTTT  16853
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   230


AAAAAAGATG TGCAAGTGTC AGGCCTTGTT TAGTTTCGAA AACTTTTTGG TTTTTGAGAC  16913
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   230


TGTAGCACTT TCGTTTTTAT TTGACAAATA TTGTCTAATC ATAGAGTAAC TAGGTTTAAA  16973
              ||| | || |||||  ||||| ||| |||| ||||| 
.......... .......... .....AAACA TTCTCTAAAT ATAGATTAAT TAGGCTTAAA   265


AGATTTATCT CGCGATTTAT AGGTAAACTG TGCAATTAGT TTTTATTTTT GTATATATTT  17033
| |||||||| ||| | |||   | | | || ||||||| |||   | || ||||||| 
AAATTTATCT CGCAAATTAG CTTTCATTTA TGTAATTAGT TTTGTAAGTA GTCTATATTT   325


AAT  17036
|||
AAT   328

********************************************************************************
EST sequence  79 +strand (File: SBtuc02-10-21.6900+)

   1 GCACGAGGGA CAAGTTGTAG CAGAGGAAAT CGATCAGGAA GAGATCGAGA AGATGGGGAG
  61 GCAGCAGCTT TGCATGGTGT TCCTGATGGC GTTCCTCGTC GTCTCTACCA TGGACGTTGT
  121 CCACGTGGCC GCAGGGAGAG GGCTAGGGGA GGGGAGCTAT GGAGCCTTGA TCCCCGGCGG
  181 CACGCCTTCC GTGCCTCGTG GCCAGCCATA CACTGGCCGA ACATGCACAA AAATCTACGC
  241 GTGTAAACCG CCTGCTGCTG CTGACGCTGA CGCCGCCGGC GGAGCGCCAT GACGACGATC
  301 AGCATGCTTG GCCTGTTTAG ATTGGGGCTG AAAATTTTTT GGGTGTCACA TCGAATGTGT
  361 GGGAAGGATG TCGGGAGGGA TTTTTAGAAA CTAATAAAAA AATAAATTAC ATAGCTCGTC
  421 AGGAAACTGC AAGACAAATT TATTAAGCAT AATTAATCTG TCATTAGCAT ATGTGGGTTA
  481 CTGTAGCACT TAAGGCTAAT CATGGAGTAA CTAGGCTTAA AAGATTCGTC TCGCGATTCT
  541 CAACTAAACT GTGTAATTAG TTTATTTTTT TATCTACATT TAATGTTCCA TGCATGTGTC
  601 CAAAGATTCG ATGGGATGGA TGAAAAAATT TTTGGTGGGG AACTAAACAG GGCCTAAGAA
  661 TAATAATTTC CTTTGAACAA CAAGGCGCCT CTAGTCTAGG CTCTACATAA TCACTAGTAG
  721 TAATCAGGTT AGTATGAGTC TATATAATAA TTTAATAAGA TCCAAACTGT AATTGGGCGG
  781 AGGCGCTGTG TGTGCATGTA CCCGTGATGG AGATGTAAGT GGGATGTTCG TAAGCCTGGA
  841 GTCTTGAGAT GAAGGCAAAT TATTGAACTA TTCTGTGCCA AGTTGTTTAT ACTCTCCACT
  901 CCCACCATAC TACTACTAGT GGTATGCCCA TGCTAACGTC ACGGAAAAAG TTAAAAAGAC
  961 AATAGGTTTC TATAAAATAA GAATATATAT AGCACAAAAA TAAAAGACTG AATGTGTTCA
 1021 ATCTAACATG GATCTCACAT CTTTTCACTT CGCATCCTCT GGAACGCCAT GAAGATATAG
 1081 AACGTTGTTG CACCTGTATG TAGATGTACA AACATAAGAA TTGAATCATA CAAGGGCCAA
 1141 AGATCCAAAT TCTAAAAAGT TCTAAAAGGT GCACACCAAT TTAAGTTTTG AAGCCCTAGC
 1201 CTTCCTTCAC ATGTAACTTG ATCAACACTA CCATAGTACT TTCTAAGTAT CTGTACTTGG
 1261 AGTAGGGCAG CTGGATGACA GGATGGATGA TAGCTTTTCC TAGTTTTATA TCTAGATTTA
 1321 TTACAAAACA AAACTACTTG ACATGAGCTT ACAATTGATT TAGTGATAAA AGCTATAGAA
 1381 GTAAATTTAC AATTGATTTA GTGATAAAAG CTATAAAAGT ATATTTAGCT TTCTTCAAAT
 1441 GAATGTCCCA TCGAGCACAG ACTTGAATTT TAGAAACATG ACCACATGAA TGTCATTGCT
 1501 CCTTCAAATA CTTTGCCTCT GCACGCAACC TGCAGCACAG TTTTAGCTTC ACATCAAATA
 1561 CCTCAGCTCA CAGTCTGATG TGGAACAACT TTGCAAGATG TATTTTTTTT TTTCTCACCT
 1621 GGATCGTCGA TGACAAACGT GACAGCATCC CTGTGCATAG CCCCACCTGA TTTAGGCAAC
 1681 GTGGTTCAAA TTAAATTTGC AGAAAACATG TCCTTATTCA CCACTTTGAT CCTGTCAATG
 1741 TACCAATGTC ACCTCAGTCA TATACACTTA TCACTATTCA CCAATGTCCT TATTCACCAC
 1801 TTTGATTCTA TAGCAGGTTT TGTAGTTCAG GAAAACAAAT CTTGTGT

Predicted gene structure (within gDNA segment 14585 to 23108):

 Exon 1 14745 14779 ( 35 n); cDNA  220  250 ( 31 n); score: 0.600
 Intron 1 14780 14854 ( 75 n); Pd: 0.995 (s:  0), Pa: 0.442 (s:  0)
 Exon 2 14855 14879 ( 25 n); cDNA  251  272 ( 22 n); score: 0.680
 Intron 2 14880 15233 ( 354 n); Pd: 0.978 (s:  0), Pa: 0.765 (s:  0)
 Exon 3 15234 15240 (  7 n); cDNA  273  278 (  6 n); score: 0.286
 Intron 3 15241 15846 ( 606 n); Pd: 0.243 (s:  0), Pa: 0.995 (s:  0)
 Exon 4 15847 15878 ( 32 n); cDNA  279  309 ( 31 n); score: 0.500
 Intron 4 15879 16505 ( 627 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.758 (s: 0.77)
 Exon 5 16506 16846 ( 341 n); cDNA  310  658 ( 349 n); score: 0.845
 Intron 5 16847 20682 (3836 n); Pd: 0.000 (s: 0.82), Pa: 0.401 (s: 0.62)
 Exon 6 20683 20737 ( 55 n); cDNA  659  702 ( 44 n); score: 0.636
 Intron 6 20738 21626 ( 889 n); Pd: 0.414 (s: 0.64), Pa: 0.999 (s:  0)
 Exon 7 21627 21645 ( 19 n); cDNA  703  720 ( 18 n); score: 0.474
 Intron 7 21646 21850 ( 205 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.064 (s:  0)
 Exon 8 21851 21866 ( 16 n); cDNA  721  735 ( 15 n); score: 0.688
 Intron 8 21867 23072 (1206 n); Pd: 0.420 (s:  0), Pa: 0.440 (s:  0)
 Exon 9 23073 23108 ( 36 n); cDNA  736  766 ( 31 n); score: 0.611

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.6900+	0.816	566	0.306	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.6900+	(14745 14779,14855 14879,15234 15240,15847 15878,16506 16846,20683 20737,21627 21645,21851 21866,23073 23108)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CAAATGCACA GGATTCTAGT TCTCCCATTA ACCAGGTAGC TTTTCTCTTT CCTTCTGATT  14804
 | |||||||  | ||||  | |  | | ||| |              
AACATGCACA AAAATCTA-- -CGCGTGTAA ACC-G..... .......... ..........   250


CACAAGCATT AGATTGCATT GGTTATATTC TCATCAAAGT TCTCCGCCAG CCATGCTTAC  14864
                            || ||| | | 
.......... .......... .......... .......... .......... CC-TGC-TGC   258


TGATGTTGCT GCCAGGTACG CTACTCCTGT ACTGGGAGCT TGTATGTGAC TGCTTCTAAA  14924
|| || ||| | | |                         
TGCTGACGCT GAC-G..... .......... .......... .......... ..........   272


GATGGTTCTC TGCGCATTTG GGATGGAGTA TCTGCTGAAT GTGTTCGACC TATTATTGGA  14984
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   272


GCACATGGAT CTGCAGAAGC TACTAGCGCA ATTTTCACCA GAGATGAGAG GTAAGCGAGC  15044
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   272


TACCAGCATG TCTAAGGTGC TCTTCCCTCA AGATAAAATC CAGTCATTGT TTGGTTTGAA  15104
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   272


GAACAGAGAG AAAGGCATAT GCTGTATGAT TCAAGACAGT AACTACTTCA AACCCTGTTT  15164
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   272


GGAATGTGGG AATCTTGTAG TGATTCTGAA TGATTTATAA CATGTCCTGG ATAATTTCCT  15224
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   272


GTGTTTCAGA CGTGTCGTAA CTTTATAACA CGAATAACTC TTTCTCCTTT ACCCTACTAT  15284
      ||                           
.........C CG-CCG.... .......... .......... .......... ..........   278


TTCACCACTA AACAACTAAC TTGCCTATAA ACACTTTTTA GACTTCTTCT GAAAGGCCTA  15344
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   278


GTGTTTATGT GGTTATATGC AGCGTGAATG CACTTGCATA TAAGATTGAT CTAAAAAATT  15404
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   278


GATGTAGTGA ACTTTGACTA CCCGAAGTAT ATGCTTAGAT AGTTCATGGA TTTCTTTCAT  15464
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   278


AAAACTGCAC ACTGTATTCT GGTTATCTGT TATGAAGTTT ACTACGTTCT TTCAGGTATG  15524
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   278


TCCTATCTTG TGGGAAAGAT TCTTGTGTCA AGTTATGGGA AGTTGGCACT GGACGACTTG  15584
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   278


TGAAGCAATA TGCAGGAGCC ATTCGCAGAC AATTTCGTTG TCAGGTTAGT TTCTCTGTGT  15644
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   278


TTCTATAAGA TTATTATTTT TTCCTGATTT AAATTTACTC GTGTGCCATA TATATTATTT  15704
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   278


TTACCCAAAA TTTTAGGAAA CAAAATATTG CAATTCTTTA ATTTGAAAAT AGGCTGGTTT  15764
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   278


GAGCTTGCAG CTTAGGATAA CAACATACCT AACCTTGCTA TGATAGACAA TAAATATGAT  15824
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   278


AATAACTGTT CTTACTATCC AGGCTGTCTT CAATGAAACC GAAGAATTTG TTCTATCAGT  15884
            || |   | ||||  | || |  || | |    
.......... .......... ..GCGGAGCG CCATGACGAC GATCAGCATG CT-T......   309


TGATGAACAA AACAATGAGG TAAATTCCAA ATTGAGAACA GTATATATAT TTGTATTTCA  15944
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   309


GCAAGCTTAA CTATGATACG TCACTCTTCA GGTTGTCGTC TGGGATGCAC TTACTGCAGA  16004
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   309


AAAGGTTGCA AGATTGCCCT CTGGCAGCAC TGGTGCTCCC AGATGGCTCG ACCACTCCCC  16064
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   309


AGTTGAACCA GTTTTTGTTA TTTGTGGAAA TGATAGATCG ATCAGATTCT GGAAACAAAC  16124
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   309


CGTATAGCTT GTAGATTCAA CCATTCAAAT CAAAAGTATG CTTTCAGTAT TACGTTTCAG  16184
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   309


GAGGAATGTG CTCATGTAAC TTTAGTTGTA TATGGGAGAA ATTTGCATAA GCATTTTTTT  16244
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   309


TATTGGAAAC TGCATAAGCA ATTGATTGAT CTAATAGCAA ACCCCAATGA TATGTTTTTT  16304
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   309


TTTTGGCTCT GCATAGCTGA TGACAGTTGT ATGAACCCTT GACCTGATTC TTATTGGTCA  16364
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   309


GGCCCTTTTC GATGATTTGC TATTTTATCC CAATTGTGGA TTGCGGAATA TATTTCTTCT  16424
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   309


TCGAATGTAA TGATGGTCTC GCCCTACCAC ATGTGTGATA GCCTATAAAA GTTCTACAAC  16484
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   309


ACATTATTGC ATTTCACTTA GGGCATGTTT AGATTGAAGA TGAAAATTTT TTAGG--TCA  16542
            ||| ||||| |||||| | |||||||||| || || ||| 
.......... .......... .GGCCTGTTT AGATTGGGGC TGAAAATTTT TTGGGTGTCA   348


CATCGGATAT GTCGGAAGGA TGTCGGGAGG GGTTTTTAAA AACTAATAAA AAAAACAAAT  16602
||||| || | || ||||||| |||||||||| | |||||| | ||||||| || ||||| |||| 
CATCGAATGT GTGGGAAGGA TGTCGGGAGG GATTTTTAGA AACTAAT-AA AAAAATAAAT   407


TACATAACTC GTCAGGAAAC TGCAAGACGA ATCTATTAAG TATAATTAAT CTATTATTAG  16662
|||||| ||| |||||||||| |||||||| | || ||||||| ||||||||| || | ||||| 
TACATAGCTC GTCAGGAAAC TGCAAGACAA ATTTATTAAG CATAATTAAT CTGTCATTAG   467


CACATGTGGG TTACTGTAGC ACTTAAGGCT AATCATGGAC TAACTAGGCT TAAAAAATTC  16722
|| ||||||| |||||||||| |||||||||| ||||||||| |||||||||| ||||| |||| 
CATATGTGGG TTACTGTAGC ACTTAAGGCT AATCATGGAG TAACTAGGCT TAAAAGATTC   527


ATCTCGCGAT TTTCAACCAA ACTGTGT-A- -A--TTA-TT TTTTATCTAC ATTTAATGTT  16776
 ||||||||| | ||||| || ||||||| |  | ||| || |||||||||| |||||||||| 
GTCTCGCGAT TCTCAACTAA ACTGTGTAAT TAGTTTATTT TTTTATCTAC ATTTAATGTT   587


TTATGTATGT GTCTAAAGAT TCAATGTGAT GGATGAAAAT TTTTTAGGT- GGGAACTAAA  16835
 ||| |||| ||| |||||| || ||| ||| |||||||||  |||| ||| |||||||||| 
CCATGCATGT GTCCAAAGAT TCGATGGGAT GGATGAAAAA ATTTTTGGTG GGGAACTAAA   647


CAGGGCCTTA TATTTTTTAA AAAAGATGTG CAAGTGTCAG GCCTTGTTTA GTTTCGAAAA  16895
|||||||| |                            
CAGGGCCTAA G......... .......... .......... .......... ..........   658


CTTTTTGGTT TTTGAGACTG TAGCACTTTC GTTTTTATTT GACAAATATT GTCTAATCAT  16955
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


AGAGTAACTA GGTTTAAAAG ATTTATCTCG CGATTTATAG GTAAACTGTG CAATTAGTTT  17015
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TTATTTTTGT ATATATTTAA TGCTTCATGC ATGTGTCGTA ATATTTGATG TGTTGAGAAA  17075
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TTTTGAAAAG TTTTTGGTTT TTGGGGTGAG TGGAGAAAAA AGAGAAGCTC CTTTCGAGGA  17135
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


AGCTCTCTGC GGCCTGTGGC TGCGGGTGAC TGGGTGTGGT CGTGTGGGCC TAGCGGGACT  17195
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


GCGGGAAGGA AGAATTTGAC CGGATTCTCT ATGTCACGTG GGCCTAGAAT GGGATGGCCC  17255
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


ATCCGAGCCC GACCCATATT TGCCAGATTC GAGTGAACTG GCTCCAACTA AACAATTTTC  17315
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


CCCATTTGCC ATTCCCGACG AGCACCTTCA CCGTCTCCTC CCACCTCGCG TGGCACGCCA  17375
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TGGCTTTCTC CCCGCGCTCG CCGTGGTCGC GTCCCAAGAG AAACGACGTC TACTCAACCT  17435
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TCGTCGTCCA CGGCGATGAC GACGAGGACG ACGCCCGCGG CAGCAGGCGC GGCAGGGGCC  17495
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


CGTCCACGCG GGCGGAGGAA GACGAGGAGG AAGACCCCTC CTCGCTGCCT CCGCTTCTCC  17555
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


AGCGGCTCCC CAAGGACTTC GGCGGCCCCT CCTTTGACGA AGACGAGGAC GCCTACTCCT  17615
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


CCGACCCCGA CGATGCTTCC CTCTCCGCTA CGGTGGTCTT CAAGAGCGGC GCCCCGGCCT  17675
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


CCGCTCGATC TCCGTTCCTG GATCTGCGGC GCTCCAGCCC CCGCGCTACC GATGACGACC  17735
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


CATACTCTAC CTTCGTCGTC CACTCCACCG CACGCTCGGG GGGGACCTCC TCCAGCCCTC  17795
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


GAGGGTCCGC CTCAGGCACA TTCATCCGTC GCTCCGGGGG CTCGTCCAGC CCTCACGAAT  17855
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


CCGTCTCTGG CACATTCATC CGCCGGACTA GCACCCCGTC GAGCCCCCGG GACTCGGTCT  17915
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


CCGGCACATT CATCCGCCGA CCAGGGAGCC CGTCGAGCCC CCGCGGGTCG TTCTCTGGCA  17975
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


CCTTCATTCG CCACACCAGC GGGGGTTCCA GTTCCTATGA ATCTGCTTCT GGCGGCGGCG  18035
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


GGGGTTTCGG GTCCTCTTTC TGGAGTCCAG CGGTGGAGCA GACAGAGGAG CTCCGGCAAC  18095
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


CGTCGCCTCT GATGCAGCAA CAACAGCAGC AGCATTCAAG GCGGAAGCCA TCAGTGAGCT  18155
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


CGGCGCCAGA CAGTGTTACC AGAGAGGATC CTTCCACCAA GTACGAGCTG CTCCATGAGC  18215
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TTGGTGCGCC TCTTGCTCTG GAATTATTGT TTCATTAGTT CTGTATGTCT ACTTGTAGAA  18275
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TGGCTGAAGC TTTGAGCTGT TTTGCGAAAT GCAAAATTCA ATTGGGAATG CAGGGAAAGG  18335
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


CTCATATGGT GCAGTGTACA AAGCAAGGGA TCTCAGAACG CAGGAGCTTG TGGCTGTCAA  18395
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


GATTATCTCA CTAACAGAAG GGGTTAGTTT CTAATTTTCT ATTACAAAGT TCTGTGAATA  18455
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TTCTGAAAGG CCACCCGAGA CATATTTCAT ATTTGGCAAC CATATTGCTT TTGTTGTGAG  18515
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


CATTTTGTTT GCATGGGCTC AATTGTGAGA GAATCTCATA AATGTGGTTG CTGTCTGTTT  18575
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TCCGAGTCGT TGCATTTTTC CAAAATATAA GTATGTATCT TTGGTTTTCA GGAAGAAGGA  18635
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TATGAAGACA TACGGGGAGA AATTGAGATG CTGCAGCAGT GTAGCCATCC AAATGTTGTC  18695
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


CGCTACTTTG GAAGCTACCA AGGAGAGGAC TACCTATGGG TACAATCAAA TAGCCTGATA  18755
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


GTATCCATTT TATTAACATT AAGAAATAAC TATCATTGGG AGATTTCTCT ACTTCTTGAG  18815
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TCATTTAACA TGGGCTTGAT GCAAATGCGA TTCTCAACTT ACAGATAGTT ATGGAGTACT  18875
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


GTGGTGGTGG AAGTGTTGCT GATTTGATAG GCATCACAGA GGAGCCTCTT GATGAATCCC  18935
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


AAATAGCTTA TATATGTAGA GAAGCACTAA AGGTTCTAAC ATAGTTGCAT CAGATTTGAA  18995
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


GTATTTGCTG CCTTGTTGGG CAACTAAATG TATTTGGATA TTGAACTTTT GCGTGCTTAT  19055
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TTTCTTCCAG GGCCTTGCTT ACCTGCACTC CATTTTTAAA GTTCATAGAG ATATTAAGGG  19115
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TGGCAACATT CTTCTAACTG AGCAAGGCGA GGTGAAGTTG GGTAAGCACA TTTGTTTTCT  19175
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TCAAAAGTTT TAGTTTGCAT TCTTAGCACC CATATTTCTG CATGTCCTGA CTCTGTGGTC  19235
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


GGCATGCTGT GGCGCCACAA CAATGTGCAA AACAGGTGAT TTTGGTGTAG CTGCCCAGCT  19295
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


GACAAGAACC ATGTCAAAGC GCAACACGGT ATTCTAAACA GTGTTTGTTT TGCCATTCAA  19355
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


ATCCATAGTT CAAGAAACTT CACATCGATG TAACAAACAA AATGAAGTGG CAGATGAAAC  19415
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TTGTCCATGC CAGTTTACCA TAAGCGGACC CATTTGTGCT TGTGCATAGT TCTTCAATGT  19475
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


GATGGTACTT TTATGGGAAC TTGAAGCAAG TCTGTGTTGG AAAATGATTG CTGTGAAGTC  19535
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


CTAACTGTTT CTTTAAGTGT CATACTGCAA GTGCATTATG GTCTATTAGG TTTAAAATGA  19595
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


AAAATAAGAA AGTATATATT TGTTATCTAG TATGCCTCGC CTAATTCCTT GGCATTTCTT  19655
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


CCATTCTTTG AAACCCATAC TGGTGGAACC TAGTTGAAGT GGTTCCTGTA CAAATACTCT  19715
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


CTGCACTGCT TCTTCTCCCT TTCTTGTCGT GACAGCCTCT AGTCCCCATA TATCCCATTA  19775
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TGAATCTGCT CACTCCCCCA TTTGGCTTCT TCCTAGGCCA CCACTCAACA ATTCTTCTGT  19835
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TCTTGATGAC TGCGATGCTC CATTCGATCT GGCAAATTGC TGCCTTGCTG GAGCTATTCA  19895
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


AGAACGTAGA GGGTTACTGT GACATTAGCA TATCAAACCA ACAGGTCTGT TGGAAATCAT  19955
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


AATCACAATG AACCTCCAAG TGGGAAATAT TATCCAGGGC GTCATCTTAC CTCCAAGTTA  20015
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TGGACTCTGC TTGACACTAG AGGAAGAGTT AGTGCACAGG GAGTCCAAAT CAGGTAGGAT  20075
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


AGTTGATAGT TCATAATTGG CTAGATCTAG GAGGAGGTAT GTGAGTGAGA GTTTGGAAAA  20135
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TCAGGGTAGA ATACAAGTTC AGGTTCCCTA GGACGATGAT ATAATGTAGT ACCATACTAC  20195
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


AAGAATTGAC TATGGAATTT ATTAATATCT AGCTAGAAAC CAATATAAAA AAACAATCTA  20255
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


CTCCCCTTTC TACTGCTGCT GATACTTCTA CTCTTTTTTT TTTCTCTCTT GTACACCTTC  20315
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TTGGCTGCTA CACTTCTCTA GTTTCCAATC ATGACAATAC ATAAATGCTT GAGGAGCCCA  20375
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TAACAAATAG TTCTACCCCA CCCACCCACA CCCTTTCGTA GTAAAGTGTG CCGACAACAG  20435
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TTGGTGCCCT CTTCTCGATG GTATCCATTG CTTTTCTGCA TGCACACACA AACAAACACT  20495
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TCTAAATACA CATACTGACT TGTCGTATTG GCATGCAGTC ATGCATTGAG ACCAAATCCA  20555
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TCAGGACTGC ATCCGCACAA CACAAAATCT CACCATACAT GCATACGGTG TCTTGGATGT  20615
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TTCTGTTGTT GGGGCGCTAA TATGTACTTC TACCAAAATG CAAGGACAAA CTGTCCCAAT  20675
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   658


TTTACAGTAA AATAACTATC ATTGTGAAAC AGACTGTCAG CATCGCTCTC TAAGCTCAGT  20735
    | ||||| | || || || ||| | ||  ||  ||| ||| || || || 
.......AAT AATAA-TTTC CTT-TG-AAC A-AC---AAG --GCGC-CTC TAGTCT-AGG   700


CTGTACAGCT TTTACCAAAT AAAAATAATG CAATGGTTTT TGGAAAGAAT AAAGGTTTTA  20795
||                                
CT........ .......... .......... .......... .......... ..........   702


GTGGCACACT AATTTCCATA ATTTGACCCT TCATGTTTAT GCTTTCAGTT CATTGGTACT  20855
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   702


CCACATTGGA TGGCACCAGA GGTCATTCAA GAAAGTCGTT ATGATGGAAA GGTATCATGC  20915
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   702


TATCATCTCT ACGGTGTTCA GCTATGGAAT TGTTCATTTT AGCAGCTTTT GTGGATGTTG  20975
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   702


CCATTTTACT CTAAAGACTT GGTGGCCGTA AATTTATGAT TGGGTTTTCA GTGAACAGGA  21035
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   702


TTTCTTTAAT ATTTTGTTTC TTTGGGTGTG GAATGTCCTT GCATATGGCA GAACAAGGTT  21095
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   702


ACACGTAAAT TCATAAAAGC CATTAAATAA TTGTTATGGA ACCCCTGCCA GTGCCAAAAC  21155
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   702


ATGTTTATTT CTTTTCCTTG TCTCTTGATG GTTCCTCAAG CAAAAAAAAA ATAAAATAAA  21215
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   702


ATCATTACCT ACTACTAAGC CTCCAAAACA AGTCTACTGG TTGCAATTAG GGATGAAAAC  21275
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   702


GGATCGGATA CGGACGGATA TCATCGATAT CATATTTGTT TTCGTATTTC TGGTCGAATT  21335
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   702


CGGATTCGAA TACGGATAAT GTCAACTATA TCGGATAAGA TACGATTGGA TGTCGACATC  21395
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   702


ATAAATATAT GATTTAAGTA CTCGGATACG GATACGGTAT CGGATGTAGA ACATTCGAAC  21455
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   702


TCGGATACGA ACTGGTCTGA ATCCCTCTAA ACGAATTCGG TCTCAAATAC GGTCGGAAAA  21515
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   702


TATCCGTACC GTTTTCATCC CTAGTTGCAA TGTTGAGAAA ATTATTTTGG CAGCTGGAAT  21575
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   702


TCTTCCTTTA GTTTGTCTTA CCAAAACATT TGTTCTTGTT TCCTGCACCA GGTAGATGTT  21635
                             || ||  
.......... .......... .......... .......... .......... .CTACAT-AA   710


TGGGCATTAG GTGTATCTGC AATTGAGATG GCAGAGGTAG ACATTGTTCC TTGCTTCTTT  21695
|  | |||                            
TCACTAGTAG .......... .......... .......... .......... ..........   720


CTTTTTTTGA CTGTACACTT TTGTTTTTAA TTTTGTGTCG TGACAATGCT TTTTAATATT  21755
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   720


TATTTTGTAT CTCTGACTGT AGGGCATGCC ACCAAGATCC ACTGTACATC CAATGAGAGT  21815
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   720


AAGAGATGCT TCTCAATGCC TGTTAGTATC TGCAGTTAAT GAGGCTAATA GGTTATAACA  21875
                    |||| ||| || ||      
.......... .......... .......... .....-TAAT CAGGTTAGTA T.........   735


GAATTAAAAA AATCTGCTCT ATCTTTGGTG CACTGTACTT TTTATCTCTT TACTGTCAAG  21935
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


GGCGTCGAGG GACAGGGTAG GAGGATCCCG GCTACGTAGT TCATAGACCA ATCTGTGGTG  21995
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


TGGGGCGGAG GTTTTACCCC TCAGTGCCCG ATTGTTTCAG CAAAGGTAGA TTAGGGAATT  22055
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


GGGATAATTG TTCTTTCTTG ATTATCATCA TACGAGTACA AGAATATATA GGCCATTCGG  22115
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


CCATAACAGC TTGGAGCCAA TTGCTCCTAA ATCTAAGGCC ATTATCGGCT CTCCTGCCTT  22175
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


CTAGGCTCTC GCCTGTTCAG TGTGCTCTGC ATGCGTGGTG ACCGCGCCTA CGGTTCTGCT  22235
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


GGTGCGCCAT CTGCGGCTCT GCGAGCATCC TGGGCGTGCC GTTTCCTTGT GTAGGCGCGG  22295
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


TCCCACATGA CATTTACTTT CTTTCTGATG CATTTGCTTC TTTACTTTGC CTTGGTAAAT  22355
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


ATTTGGTATA CATATCAATA TATTGTTTCA TCTTCGTTTA GCATGAATGC TTGATAGACC  22415
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


GACTAACGAT CTCTCTTCCC CCTTCCCTTA TCTCAGGTTA TCTTCATGAT ATCCAGTGAA  22475
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


CCAGCACCAA TGCTGGAGGA TAAGGAGAAA TGGTAAGTGG TTTCTAGTAA TCATGTAATT  22535
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


GTTTTGCCTA TTTTGAATAG TGGACGGTCT CATCAGACCT AATATTTGCA ATATCAGATT  22595
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


TTTAAGTGCC TAGACATAGG GATCTGGCTG AGGTTTCTTT TGACCTGCAA CAAAATCAAT  22655
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


ATAAATACTA TAAACAACTA TTCAAACTAG AGGCACTCAT CCAAACAAAA CCATTACTGG  22715
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


GATTGAAAAC TGAGGATTTA ATCAGTTAGT TGTCAGTACT ATTTTCCCAG TATACTCCTT  22775
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


TCGATTTGTG TGGATTTGGG GCATATTATA GCTTGAAGAT ATAGTAAATA CTAAATAGTA  22835
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


TAGAAAGTGA AAAAACTAAT GAGCAGAAAT AAATGCTGCC TTTCTATTAA TTGAGTTTTT  22895
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


GTGCTATCTC CGTCCTCTTC TGATTGGCTT CTACAATCGA CCGAACCTTT TACCTATGAT  22955
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


CAAAGCATTT ATGTTGCCTG CTTAAATTTA CCTTGTTGGT CTGAATTGTA TGAGAGAGTA  23015
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


GCGGTACAGC TTGATGGAAG TTCCAGCTAG TTTTTCCCCC CTCCTTGGGC TATGCAGGAG  23075
                               ||| 
.......... .......... .......... .......... .......... .......GAG   738


AGCTGCATGT TACTTCATTA ATTAAGAGAG AAA  23108
 || ||  || | ||| | |||||  |||
-TCT--AT-A TA-ATAATTT AATAAGATCC AAA   766

********************************************************************************
EST sequence  65 +strand (File: SBtuc02-10-21.4952+)

   1 CTTATGGAGA CTACACTGCT GCGGCTGTAA AGATCGCTGA GCAACATCCT GACTTTGTAA
  61 TAGGATTTAT ATCAGTAAAT CCTGCATCTT GGTCACCAGC ACCGTCGAGC CCAGCGTTTA
  121 TCCATGCCAC TCCTGGAGTT CAGATGGCTG CTGGAGGAGA TGGCCTTGGG CAACAATATA
  181 ACACTCCCTT TTCTGTCATA AACGATAGAG GCAGTGATAT AATTATAGTC GGAAGAGGGA
  241 TTATAAAGGC GAGTAACCCT GCAGAGACCG CGAGGCAGTA TCGCATCCAA GGGTGGCAGG
  301 CCTATCAATC CAGTCTGTCT TGAGGAGGAT GTTTAAGCAA CTCTCCAGAA CGTAGGCGGA
  361 GGACTTTCAG GCAACTGTGT TGATGTAATA ATTAGAGTAT GCCGCCCCAT CTATGCTAGA
  421 ATTTGAAATA AGGGCCTGTT TAGATTGGGA ACGAAAATTT TTTGGGTGTC ACATCGGATG
  481 TGTCGGAAGG ATGTCGGGAG GGGTTTTTAG AAACTAATAA AAAAACAAAT TACATAGCTC
  541 GTCAGGAAAC TGCAAGACAA TTTA

Predicted gene structure (within gDNA segment 13904 to 16965):

 Exon 1 14855 14879 ( 25 n); cDNA  367  389 ( 23 n); score: 0.640
 Intron 1 14880 15779 ( 900 n); Pd: 0.978 (s:  0), Pa: 0.188 (s: 0.58)
 Exon 2 15780 15822 ( 43 n); cDNA  390  432 ( 43 n); score: 0.581
 Intron 2 15823 16505 ( 683 n); Pd: 0.000 (s: 0.58), Pa: 0.758 (s: 0.77)
 Exon 3 16506 16637 ( 132 n); cDNA  433  564 ( 132 n); score: 0.879

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.4952+	0.879	200	0.355	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.4952+	(14855 14879,15780 15822,16506 16637)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CCATGCTTAC TGATGTTGCT GCCAGGTACG CTACTCCTGT ACTGGGAGCT TGTATGTGAC  14914
 || || || || ||||| | | |                    
TCAGGC-AAC TG-TGTTGAT GTAAT..... .......... .......... ..........   389


TGCTTCTAAA GATGGTTCTC TGCGCATTTG GGATGGAGTA TCTGCTGAAT GTGTTCGACC  14974
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   389


TATTATTGGA GCACATGGAT CTGCAGAAGC TACTAGCGCA ATTTTCACCA GAGATGAGAG  15034
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   389


GTAAGCGAGC TACCAGCATG TCTAAGGTGC TCTTCCCTCA AGATAAAATC CAGTCATTGT  15094
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   389


TTGGTTTGAA GAACAGAGAG AAAGGCATAT GCTGTATGAT TCAAGACAGT AACTACTTCA  15154
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   389


AACCCTGTTT GGAATGTGGG AATCTTGTAG TGATTCTGAA TGATTTATAA CATGTCCTGG  15214
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   389


ATAATTTCCT GTGTTTCAGA CGTGTCGTAA CTTTATAACA CGAATAACTC TTTCTCCTTT  15274
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   389


ACCCTACTAT TTCACCACTA AACAACTAAC TTGCCTATAA ACACTTTTTA GACTTCTTCT  15334
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   389


GAAAGGCCTA GTGTTTATGT GGTTATATGC AGCGTGAATG CACTTGCATA TAAGATTGAT  15394
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   389


CTAAAAAATT GATGTAGTGA ACTTTGACTA CCCGAAGTAT ATGCTTAGAT AGTTCATGGA  15454
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   389


TTTCTTTCAT AAAACTGCAC ACTGTATTCT GGTTATCTGT TATGAAGTTT ACTACGTTCT  15514
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   389


TTCAGGTATG TCCTATCTTG TGGGAAAGAT TCTTGTGTCA AGTTATGGGA AGTTGGCACT  15574
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   389


GGACGACTTG TGAAGCAATA TGCAGGAGCC ATTCGCAGAC AATTTCGTTG TCAGGTTAGT  15634
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   389


TTCTCTGTGT TTCTATAAGA TTATTATTTT TTCCTGATTT AAATTTACTC GTGTGCCATA  15694
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   389


TATATTATTT TTACCCAAAA TTTTAGGAAA CAAAATATTG CAATTCTTTA ATTTGAAAAT  15754
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   389


AGGCTGGTTT GAGCTTGCAG CTTAGGATAA CAACATACCT AACCTTGCTA TGATAGACAA  15814
              || | | || ||  || | ||| || ||||  
.......... .......... .....AATTA GAGTATGCCG CCCCAT-CTA TGCTAGAATT   423


T-AAATATGA TAATAACTGT TCTTACTATC CAGGCTGTCT TCAATGAAAC CGAAGAATTT  15873
| ||||| |                             
TGAAATAAG. .......... .......... .......... .......... ..........   432


GTTCTATCAG TTGATGAACA AAACAATGAG GTAAATTCCA AATTGAGAAC AGTATATATA  15933
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   432


TTTGTATTTC AGCAAGCTTA ACTATGATAC GTCACTCTTC AGGTTGTCGT CTGGGATGCA  15993
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   432


CTTACTGCAG AAAAGGTTGC AAGATTGCCC TCTGGCAGCA CTGGTGCTCC CAGATGGCTC  16053
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   432


GACCACTCCC CAGTTGAACC AGTTTTTGTT ATTTGTGGAA ATGATAGATC GATCAGATTC  16113
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   432


TGGAAACAAA CCGTATAGCT TGTAGATTCA ACCATTCAAA TCAAAAGTAT GCTTTCAGTA  16173
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   432


TTACGTTTCA GGAGGAATGT GCTCATGTAA CTTTAGTTGT ATATGGGAGA AATTTGCATA  16233
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   432


AGCATTTTTT TTATTGGAAA CTGCATAAGC AATTGATTGA TCTAATAGCA AACCCCAATG  16293
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   432


ATATGTTTTT TTTTTGGCTC TGCATAGCTG ATGACAGTTG TATGAACCCT TGACCTGATT  16353
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   432


CTTATTGGTC AGGCCCTTTT CGATGATTTG CTATTTTATC CCAATTGTGG ATTGCGGAAT  16413
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   432


ATATTTCTTC TTCGAATGTA ATGATGGTCT CGCCCTACCA CATGTGTGAT AGCCTATAAA  16473
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   432


AGTTCTACAA CACATTATTG CATTTCACTT AGGGCATGTT TAGATTGAAG ATGAAAATTT  16533
                  ||| |||| |||||||  | |||||||| 
.......... .......... .......... ..GGCCTGTT TAGATTGGGA ACGAAAATTT   460


TTT-AG-GTC ACATCGGATA TGTCGGAAGG ATGTCGGGAG GGGTTTTTAA AAACTAATAA  16591
||| | ||| ||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||||||| |||||||| | 
TTTGGGTGTC ACATCGGATG TGTCGGAAGG ATGTCGGGAG GGGTTTTTAG AAACTAAT-A   519


AAAAAACAAA TTACATAACT CGTCAGGAAA CTGCAAGACG AATCTA  16637
|||||||||| ||||||| || |||||||||| ||||||||| ||| ||
AAAAAACAAA TTACATAGCT CGTCAGGAAA CTGCAAGAC- AATTTA   564

********************************************************************************
EST sequence 273 -strand (File: 20553288-)

   1 TCACTGTATT CAGGGCCTGT TTAGATTGGG ATCGAAAATT TTCTGCGTGT CACATCGGAT
  61 ATGTCGGAAA GATGTCGGGA GGGGTTTTTA GAATCTAATA AAAAAACAAA TTACATAGCT
  121 CGTCAGGAAA CTGCAAGACA AATTTATTAA GCATAATTAA TCTGTCATTA GCATATGTGG
  181 GTTACTGTAG CACTTAAGGC TAATCATGGA GTAACTAGGC TTAAAAGATT CGTCTAGCGA
  241 TTCTCAACTA AACTGCGTAA TCAGTTCATT TTTTTATCTA CATTTAATAT TCCATGCATG
  301 TGTCCAAAGA TTCGATGAGA TGGATGAAAA ATTTTTGGAT GGGGAACTAA ACAGG

Predicted gene structure (within gDNA segment 15994 to 17139):

 Exon 1 16539 16839 ( 301 n); cDNA   49  355 ( 307 n); score: 0.860

MATCH	21326110+	20553288-	0.860	301	0.848	C
PGS_21326110+_20553288-	(16539 16839)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GTCACATCGG ATATGTCGGA AGGATGTCGG GAGGGGTTTT TAAAAACTAA TAAAAAAAAC  16598
|||||||||| |||||||||| | |||||||| |||||||||| || || |||| |||||||| | 
GTCACATCGG ATATGTCGGA AAGATGTCGG GAGGGGTTTT TAGAATCTAA TAAAAAAA-C   107


AAATTACATA ACTCGTCAGG AAACTGCAAG ACGAATCTAT TAAGTATAAT TAATCTATTA  16658
|||||||||| ||||||||| |||||||||| || ||| ||| |||| ||||| |||||| | | 
AAATTACATA GCTCGTCAGG AAACTGCAAG ACAAATTTAT TAAGCATAAT TAATCTGTCA   167


TTAGCACATG TGGGTTACTG TAGCACTTAA GGCTAATCAT GGACTAACTA GGCTTAAAAA  16718
|||||| ||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| ||| |||||| ||||||||| 
TTAGCATATG TGGGTTACTG TAGCACTTAA GGCTAATCAT GGAGTAACTA GGCTTAAAAG   227


ATTCATCTCG CGATTTTCAA CCAAACTGTG T-A--A-TT- A-TTTTTTAT CTACATTTAA  16772
|||| ||| | ||||| |||| | |||||| | | | | || | |||||||| |||||||||| 
ATTCGTCTAG CGATTCTCAA CTAAACTGCG TAATCAGTTC ATTTTTTTAT CTACATTTAA   287


TGTTTTATGT ATGTGTCTAA AGATTCAATG TGATGGATGA AAATTTTTTA GGT-GGGAAC  16831
| || ||| ||||||| || |||||| ||| ||||||||| ||| ||||| | | |||||| 
TATTCCATGC ATGTGTCCAA AGATTCGATG AGATGGATGA AAAATTTTTG GATGGGGAAC   347


TAAACAGG  16839
||||||||
TAAACAGG   355

********************************************************************************
EST sequence 206 -strand (File: 18388584-)

   1 TTTTTTTTTT TTGAAAACTA ATTTCATAAC TCGCCTGAAG AACCGCGAGA TGAAATTATT
  61 AAGCATAATT AATCCATCAT TAGTACATAT GGGTTACTGT AACACTTATG GCTAATCATG
  121 GACTAGTTAG GTTCAAAAGA TTCGTCTCGT GATTTTCATA CAAACTGTGC AATTAATTTT
  181 TTATTTTATA TATAGTNTAA TATTTTATAT ATATATCTAA AGATNGGAGG TGACGTTTTN
  241 GGAAAAAAAA TAATTTAGGA ACTAAACAAG GCCGAAGTCG CGGCTTGGCT ACTAGCTAAA
  301 TTCCATTTAA TTGGTACTCC TATAGTTGTA TGTATCTAGN GGGCACGAGC ACGAGGGGCG
  361 CCTTCCTGTG GAGCCCGAGG CCGCCGGACT CCTCCATGCT CAGCTCCTCC GGCGCCATCC
  421 CCACCGGCAG CGCCCAGTCG AAGCAGTGCA GCAGGTTGGC CAGCGTGAAC TCCACGTTGG
  481 CGGCGGCATG GCGATGCCGG GGCAGATCCG CCGCCCGACC GAACGGCAGG AGCTCGAAGT
  541 GCCGCGTGAA CTCCACCGTT CGCCTCGAAC CGTGTCGGGG TCGAACACCT CGGCTCCTCC
  601 AACTCGCGGT CCTCCGGATG NCCAGCGTTC ACATCACCGG G

Predicted gene structure (within gDNA segment 15919 to 19641):

 Exon 1 16581 16747 ( 167 n); cDNA   1  168 ( 168 n); score: 0.766
 Intron 1 16748 17004 ( 257 n); Pd: 0.780 (s: 0.82), Pa: 0.000 (s: 0.69)
 Exon 2 17005 17066 ( 62 n); cDNA  169  231 ( 63 n); score: 0.677

MATCH	21326110+	18388584-	0.742	229	0.357	C
PGS_21326110+_18388584-	(16581 16747,17005 17066)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

AAAACTAATA AAAAAAACAA ATTACATAAC TCGTCAGGA- AACTGCAAGA CGAATCTATT  16639
   | |   ||||| | ||| |||||| ||| | | | ||| || ||| ||| |||| 
TTTTTTTTTT TTGAAAACTA ATTTCATAAC TCGCCTGAAG AACCGCGAGA TGAAATTATT    60


AAGTATAATT AATCTATTAT TAGCACATGT GGGTTACTGT AGCACTTAAG GCTAATCATG  16699
||| |||||| |||| || || ||| |||| | |||||||||| | |||||| | |||||||||| 
AAGCATAATT AATCCATCAT TAGTACATAT GGGTTACTGT AACACTTATG GCTAATCATG   120


GACTAACTAG GCTTAAAAAA TTCATCTCGC GATTTTCAAC CAAACTGTGT AATTATTTTT  16759
||||| ||| | | |||| | ||| ||||| ||||||||  ||||||||       
GACTAGTTAG GTTCAAAAGA TTCGTCTCGT GATTTTCATA CAAACTGT.. ..........   168


TATCTACATT TAATGTTTTA TGTATGTGTC TAAAGATTCA ATGTGATGGA TGAAAATTTT  16819
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   168


TTAGGTGGGA ACTAAACAGG GCCTTATATT TTTTAAAAAA GATGTGCAAG TGTCAGGCCT  16879
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   168


TGTTTAGTTT CGAAAACTTT TTGGTTTTTG AGACTGTAGC ACTTTCGTTT TTATTTGACA  16939
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   168


AATATTGTCT AATCATAGAG TAACTAGGTT TAAAAGATTT ATCTCGCGAT TTATAGGTAA  16999
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   168


ACTGTGCAAT TAGTTTTTAT TTTTGTATAT A-TTTAATGC TTCATGCATG TGTCGTAATA  17058
   ||||| || |||||  |||| ||||| | | ||||  || || || | || || | 
.....GCAAT TAATTTTTTA TTTTATATAT AGTNTAATAT TTTATATATA TATCTAAAGA   223


TTTGATGT  17066
| || ||
TNGGAGGT   231

********************************************************************************
EST sequence  8 +strand (File: 16578696+)

   1 AAGTCCGTTG CGCATGACAG GAACAGGATC AGACGGCACA ATTTCCGCCC ATTCCGTACA
  61 AGCATCTTGG CAATTTGCAC ACCTTGGGTG GAGACAAGCT GCTGCAGAGC TCCCAGGCGA
  121 CTGGGTTTCC ATGGCCATAG CACTCAGTGG CTCTGGTACT CTGTATATGC AAGCAACAAG
  181 TGAGTTGGCG CACACGGATG CTGGTGGTAT CCGACTGGAC TCGGAGGTTC ATATTTGGGA
  241 GGGATTCAAG CCGAATTTAG CACTGCCAAA TGCTGCATCA TTTCTTGTAG AGATAACATT
  301 GCTGAATAAT TTTGTTGAGT TTGGCTGTGT TTAGTTCGTG TGCCCAAATA AAATTTTTGA
  361 AGTATACGGA CACATTTGAA GTATTAAACG TAGACTAATA ACCAAACAGA TTACAGATTT
  421 CGCCTGTAAA CTGCGAGACG AATCTATTAA GCCTAATTAA TTCGTCATTA GCAAATGTTT
  481 ACTGTAGCAC CACATTGTCA AATCAAGACG TAATTAGGCT CAAAAGATTC GTCTCGCAAT
  541 TTACATGCAA ACTGTGTAAT TGGTTTTTTT CGTCCATATT TAAAAAAAAA AAAAAAAA

Predicted gene structure (within gDNA segment 14152 to 17243):

 Exon 1 14152 14161 ( 10 n); cDNA  310  319 ( 10 n); score: 0.600
 Intron 1 14162 14351 ( 190 n); Pd: 0.890 (s:  0), Pa: 0.087 (s:  0)
 Exon 2 14352 14361 ( 10 n); cDNA  320  329 ( 10 n); score: 0.800
 Intron 2 14362 14527 ( 166 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.640 (s: 0.61)
 Exon 3 14528 14568 ( 41 n); cDNA  330  367 ( 38 n); score: 0.610
 Intron 3 14569 14684 ( 116 n); Pd: 0.961 (s: 0.61), Pa: 0.910 (s:  0)
 Exon 4 14685 14692 (  8 n); cDNA  368  375 (  8 n); score: 0.750
 Intron 4 14693 15883 (1191 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.361 (s:  0)
 Exon 5 15884 15903 ( 20 n); cDNA  376  393 ( 18 n); score: 0.650
 Intron 5 15904 16583 ( 680 n); Pd: 0.991 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.78)
 Exon 6 16584 16747 ( 164 n); cDNA  394  555 ( 162 n); score: 0.744
 PPA               cDNA  582  598

MATCH	21326110+	16578696+	0.744	253	0.423	C
PGS_21326110+_16578696+	(14152 14161,14352 14361,14528 14568,14685 14692,15884 15903,16584 16747)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

AGTTATTCAG GTTGTAAATT CTAGCAATCC AATCTCTCTA TATATCATGT AAAATGGTGT  14211
 || || ||                            
TTTTGTTGAG .......... .......... .......... .......... ..........   319


GTTCATTGCA TTTAACCAGG CTCATTTGTT AATGCTTGGC AGGATACTCA TAATGTTAGA  14271
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   319


TCTGTATGTT TTCATCCTTG TGGGGATTAC CTTTTAGCAG GTACTATGAT CTTTTCACTA  14331
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   319


AATTTAAATT TGATTTCTAG TTCTGCTGTG ATTAACTGAT TCTTGATGTC TGATATCAGT  14391
           || ||||||                 
.......... .......... TTTGGCTGTG .......... .......... ..........   329


TTGATATGCT CTGATTTTTA TGCATTATAA GTTGTTAACA TGTTTTCAGT TGTTATCTGT  14451
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   329


AAAGTAATTT AATCATTTCA CCAAAACAAT TTGATATTTG GGCTTAAGAA TTTGGATTTC  14511
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   329


GTTCCTGGAT CAACAGTTTC TGTCTCGTGG GCATTTGAAA AATACTGCAA GCATATCGTA  14571
         |||  || |||  || | ||| | | || || | ||| |  
.......... ......TTTA GTTCGTGTGC CCAAAT-AAA ATTTTTG-AA GTATA-C...   367


TGGAATTTTC TTCTTACATA TAGTCAAATA TTAACATTCA AATATGTATT TTTTTTAAAA  14631
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   367


AAACTCATTT TCATATATTT GGAAGCAAGT GACACTGATA AAATTATTTG CAGGGACTGA  14691
                             |||| | 
.......... .......... .......... .......... .......... ...GGACACA   374


TCACCCAGTT GCTCATTTAT ATGATATAAA TACTTTTACA TGCTACTTAT CAGCAAATGC  14751
|                                 
T......... .......... .......... .......... .......... ..........   375


ACAGGATTCT AGTTCTCCCA TTAACCAGGT AGCTTTTCTC TTTCCTTCTG ATTCACAAGC  14811
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   375


ATTAGATTGC ATTGGTTATA TTCTCATCAA AGTTCTCCGC CAGCCATGCT TACTGATGTT  14871
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   375


GCTGCCAGGT ACGCTACTCC TGTACTGGGA GCTTGTATGT GACTGCTTCT AAAGATGGTT  14931
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   375


CTCTGCGCAT TTGGGATGGA GTATCTGCTG AATGTGTTCG ACCTATTATT GGAGCACATG  14991
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   375


GATCTGCAGA AGCTACTAGC GCAATTTTCA CCAGAGATGA GAGGTAAGCG AGCTACCAGC  15051
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   375


ATGTCTAAGG TGCTCTTCCC TCAAGATAAA ATCCAGTCAT TGTTTGGTTT GAAGAACAGA  15111
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   375


GAGAAAGGCA TATGCTGTAT GATTCAAGAC AGTAACTACT TCAAACCCTG TTTGGAATGT  15171
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   375


GGGAATCTTG TAGTGATTCT GAATGATTTA TAACATGTCC TGGATAATTT CCTGTGTTTC  15231
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   375


AGACGTGTCG TAACTTTATA ACACGAATAA CTCTTTCTCC TTTACCCTAC TATTTCACCA  15291
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   375


CTAAACAACT AACTTGCCTA TAAACACTTT TTAGACTTCT TCTGAAAGGC CTAGTGTTTA  15351
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   375


TGTGGTTATA TGCAGCGTGA ATGCACTTGC ATATAAGATT GATCTAAAAA ATTGATGTAG  15411
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   375


TGAACTTTGA CTACCCGAAG TATATGCTTA GATAGTTCAT GGATTTCTTT CATAAAACTG  15471
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   375


CACACTGTAT TCTGGTTATC TGTTATGAAG TTTACTACGT TCTTTCAGGT ATGTCCTATC  15531
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   375


TTGTGGGAAA GATTCTTGTG TCAAGTTATG GGAAGTTGGC ACTGGACGAC TTGTGAAGCA  15591
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   375


ATATGCAGGA GCCATTCGCA GACAATTTCG TTGTCAGGTT AGTTTCTCTG TGTTTCTATA  15651
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   375


AGATTATTAT TTTTTCCTGA TTTAAATTTA CTCGTGTGCC ATATATATTA TTTTTACCCA  15711
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   375


AAATTTTAGG AAACAAAATA TTGCAATTCT TTAATTTGAA AATAGGCTGG TTTGAGCTTG  15771
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   375


CAGCTTAGGA TAACAACATA CCTAACCTTG CTATGATAGA CAATAAATAT GATAATAACT  15831
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   375


GTTCTTACTA TCCAGGCTGT CTTCAATGAA ACCGAAGAAT TTGTTCTATC AGTTGATGAA  15891
                             |||| | | 
.......... .......... .......... .......... .......... ..TTGAAGTA   383


CAAAACAATG AGGTAAATTC CAAATTGAGA ACAGTATATA TATTTGTATT TCAGCAAGCT  15951
 |||| | ||                           
TTAAAC-GT- AG........ .......... .......... .......... ..........   393


TAACTATGAT ACGTCACTCT TCAGGTTGTC GTCTGGGATG CACTTACTGC AGAAAAGGTT  16011
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   393


GCAAGATTGC CCTCTGGCAG CACTGGTGCT CCCAGATGGC TCGACCACTC CCCAGTTGAA  16071
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   393


CCAGTTTTTG TTATTTGTGG AAATGATAGA TCGATCAGAT TCTGGAAACA AACCGTATAG  16131
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   393


CTTGTAGATT CAACCATTCA AATCAAAAGT ATGCTTTCAG TATTACGTTT CAGGAGGAAT  16191
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   393


GTGCTCATGT AACTTTAGTT GTATATGGGA GAAATTTGCA TAAGCATTTT TTTTATTGGA  16251
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   393


AACTGCATAA GCAATTGATT GATCTAATAG CAAACCCCAA TGATATGTTT TTTTTTTGGC  16311
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   393


TCTGCATAGC TGATGACAGT TGTATGAACC CTTGACCTGA TTCTTATTGG TCAGGCCCTT  16371
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   393


TTCGATGATT TGCTATTTTA TCCCAATTGT GGATTGCGGA ATATATTTCT TCTTCGAATG  16431
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   393


TAATGATGGT CTCGCCCTAC CACATGTGTG ATAGCCTATA AAAGTTCTAC AACACATTAT  16491
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   393


TGCATTTCAC TTAGGGCATG TTTAGATTGA AGATGAAAAT TTTTTAGGTC ACATCGGATA  16551
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   393


TGTCGGAAGG ATGTCGGGAG GGGTTTTTAA AAACTAATAA AAAAAACAAA TTACATAACT  16611
                  |||||| | | ||||| | ||||| | | 
.......... .......... .......... ..ACTAAT-A ACCAAACAGA TTACAGATTT   420


CGTCAGGAAA CTGCAAGACG AATCTATTAA GTATAATTAA TCTATTATTA GCACATGTGG  16671
|| | | ||| |||| ||||| |||||||||| | ||||||| |  | |||| ||| ||||  
CGCCTGTAAA CTGCGAGACG AATCTATTAA GCCTAATTAA TTCGTCATTA GCAAATGT--   478


GTTACTGTAG CAC-TTA-AG GCTAATCATG GACTAACTAG GCTTAAAAAA TTCATCTCGC  16729
 ||||||||| |||  | | | ||||| |  ||| ||| ||| |||| | ||| |||||| 
-TTACTGTAG CACCACATTG TCAAATCAAG ACGTAATTAG GCTCAAAAGA TTCGTCTCGC   537


GATTTTCAAC CAAACTGT  16747
 |||| ||  ||||||||
AATTTACATG CAAACTGT   555

********************************************************************************
EST sequence 253 -strand (File: SBtuc02-10-21.6421-)

   1 TGCTTCATAA AATACTAAAG AGGTATGAAG TATACAATAT ACGGGCATAA TAAAGCATTG
  61 AGAATAAAAG AATGAATTGA ATAGAATATT GTGGGTTCGT AATAAAAGGC AAGGAGTAAA
  121 CCTAAAATAT GTTGAAGTTG AGAGTATAAG CATTGAACAG CCGCCAGTTA ATTTGTAAAC
  181 CGAATTAATT TGTTTGCAAA AGTTCAGACT TAAAATACTA GGGCATTTCA GTTGACTATC
  241 CCTTCTAGGA GATCTGCAAT TTTAGAAGAC TTGTGCCATG AAACCTTGAA GTTCAATTAT
  301 TAGTTAGTAG GAATGTGGAT TCCAGTATGA AGATAATAAG GAAAGAAAAG ACAAAGAAAC
  361 CCAAAAAAAA CAAGTGAACT GTATGTTGTA TAGTTATCAA TTTATCATTA CCAGATAAGA
  421 AAGGAACACC AGGTGTCAGC TCCCCAGAAA TCTGTAAGCT AATCAACAAT GCTGTGTGAC
  481 GACATTTCTT TTACCATCCA ACCATTTGCA TAAGAGCTCT CAACTAAAGG TAGACGTAAA
  541 TTTACACTAA CAACTGACAA GCTAAGGCCG TGTTTAGTTG GTGAAGAGAA AATTTTCGTG
  601 ACACTGTAGC ACTTTCGTTT GTTTATGGTA ATTATTGTCC AACTATGGAC TAACTAGGCT
  661 CAAAAGATTT GTCTCGTACA TTTCGACTAA ACTGTGCAAT TAGTTTTTAT TTTCATCTAT
  721 ATTTAATACT CCATGTATGC GTCTAAAGAT TCGATGTGAC TGGGAATCTT GAAAAAATTT
  781 AGGTTTTGGG GTGGAAGTAA ACAAAGCCTA AGTCCAGACA GC

Predicted gene structure (within gDNA segment 13360 to 17867):

 Exon 1 14745 14779 ( 35 n); cDNA  437  470 ( 34 n); score: 0.571
 Intron 1 14780 15846 (1067 n); Pd: 0.995 (s:  0), Pa: 0.995 (s:  0)
 Exon 2 15847 15851 (  5 n); cDNA  471  475 (  5 n); score: 1.000
 Intron 2 15852 16320 ( 469 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.818 (s: 0.47)
 Exon 3 16321 16360 ( 40 n); cDNA  476  516 ( 41 n); score: 0.475
 Intron 3 16361 16823 ( 463 n); Pd: 0.466 (s: 0.47), Pa: 0.908 (s: 0.52)
 Exon 4 16824 17100 ( 277 n); cDNA  517  791 ( 275 n); score: 0.700

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.6421-	0.700	357	0.434	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.6421-	(14745 14779,15847 15851,16321 16360,16824 17100)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CAAATGCACA GGATTCTAGT TCTCCCATTA ACCAGGTAGC TTTTCTCTTT CCTTCTGATT  14804
|| | | || | | ||| ||  | || | || |               
CAGCTCCCCA GAAATCT-GT AAGCTAATCA ACAAT..... .......... ..........   470


CACAAGCATT AGATTGCATT GGTTATATTC TCATCAAAGT TCTCCGCCAG CCATGCTTAC  14864
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


TGATGTTGCT GCCAGGTACG CTACTCCTGT ACTGGGAGCT TGTATGTGAC TGCTTCTAAA  14924
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


GATGGTTCTC TGCGCATTTG GGATGGAGTA TCTGCTGAAT GTGTTCGACC TATTATTGGA  14984
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


GCACATGGAT CTGCAGAAGC TACTAGCGCA ATTTTCACCA GAGATGAGAG GTAAGCGAGC  15044
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


TACCAGCATG TCTAAGGTGC TCTTCCCTCA AGATAAAATC CAGTCATTGT TTGGTTTGAA  15104
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


GAACAGAGAG AAAGGCATAT GCTGTATGAT TCAAGACAGT AACTACTTCA AACCCTGTTT  15164
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


GGAATGTGGG AATCTTGTAG TGATTCTGAA TGATTTATAA CATGTCCTGG ATAATTTCCT  15224
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


GTGTTTCAGA CGTGTCGTAA CTTTATAACA CGAATAACTC TTTCTCCTTT ACCCTACTAT  15284
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


TTCACCACTA AACAACTAAC TTGCCTATAA ACACTTTTTA GACTTCTTCT GAAAGGCCTA  15344
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


GTGTTTATGT GGTTATATGC AGCGTGAATG CACTTGCATA TAAGATTGAT CTAAAAAATT  15404
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


GATGTAGTGA ACTTTGACTA CCCGAAGTAT ATGCTTAGAT AGTTCATGGA TTTCTTTCAT  15464
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


AAAACTGCAC ACTGTATTCT GGTTATCTGT TATGAAGTTT ACTACGTTCT TTCAGGTATG  15524
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


TCCTATCTTG TGGGAAAGAT TCTTGTGTCA AGTTATGGGA AGTTGGCACT GGACGACTTG  15584
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


TGAAGCAATA TGCAGGAGCC ATTCGCAGAC AATTTCGTTG TCAGGTTAGT TTCTCTGTGT  15644
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


TTCTATAAGA TTATTATTTT TTCCTGATTT AAATTTACTC GTGTGCCATA TATATTATTT  15704
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


TTACCCAAAA TTTTAGGAAA CAAAATATTG CAATTCTTTA ATTTGAAAAT AGGCTGGTTT  15764
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


GAGCTTGCAG CTTAGGATAA CAACATACCT AACCTTGCTA TGATAGACAA TAAATATGAT  15824
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


AATAACTGTT CTTACTATCC AGGCTGTCTT CAATGAAACC GAAGAATTTG TTCTATCAGT  15884
            |||||                   
.......... .......... ..GCTGT... .......... .......... ..........   475


TGATGAACAA AACAATGAGG TAAATTCCAA ATTGAGAACA GTATATATAT TTGTATTTCA  15944
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   475


GCAAGCTTAA CTATGATACG TCACTCTTCA GGTTGTCGTC TGGGATGCAC TTACTGCAGA  16004
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   475


AAAGGTTGCA AGATTGCCCT CTGGCAGCAC TGGTGCTCCC AGATGGCTCG ACCACTCCCC  16064
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   475


AGTTGAACCA GTTTTTGTTA TTTGTGGAAA TGATAGATCG ATCAGATTCT GGAAACAAAC  16124
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   475


CGTATAGCTT GTAGATTCAA CCATTCAAAT CAAAAGTATG CTTTCAGTAT TACGTTTCAG  16184
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   475


GAGGAATGTG CTCATGTAAC TTTAGTTGTA TATGGGAGAA ATTTGCATAA GCATTTTTTT  16244
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   475


TATTGGAAAC TGCATAAGCA ATTGATTGAT CTAATAGCAA ACCCCAATGA TATGTTTTTT  16304
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   475


TTTTGGCTCT GCATAGCTGA TGACAGTTGT ATGAACCCTT GACCTGATTC -TTATTGGTC  16363
         ||| |||| || | | | |   |||  | | | | |  
.......... ......GTGA CGACATTTCT TTTACCATCC AACCATTTGC ATAAGAG...   516


AGGCCCTTTT CGATGATTTG CTATTTTATC CCAATTGTGG ATTGCGGAAT ATATTTCTTC  16423
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   516


TTCGAATGTA ATGATGGTCT CGCCCTACCA CATGTGTGAT AGCCTATAAA AGTTCTACAA  16483
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   516


CACATTATTG CATTTCACTT AGGGCATGTT TAGATTGAAG ATGAAAATTT TTTAGGTCAC  16543
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   516


ATCGGATATG TCGGAAGGAT GTCGGGAGGG GTTTTTAAAA ACTAATAAAA AAAACAAATT  16603
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   516


ACATAACTCG TCAGGAAACT GCAAGACGAA TCTATTAAGT ATAATTAATC TATTATTAGC  16663
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   516


ACATGTGGGT TACTGTAGCA CTTAAGGCTA ATCATGGACT AACTAGGCTT AAAAAATTCA  16723
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   516


TCTCGCGATT TTCAACCAAA CTGTGTAATT ATTTTTTATC TACATTTAAT GTTTTATGTA  16783
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   516


TGTGTCTAAA GATTCAATGT GATGGATGAA AATTTTTTAG GTGGGAACTA AACAGGGCCT  16843
                       |  ||||| ||  | | 
.......... .......... .......... .......... CTCTCAACTA AAGGTAGACG   536


TATATTTTTT AAAAAAGATG TGCAAGTGTC AGGCCTTGTT TAGTT-TCGA AAACTTTTTG  16902
|| ||||   || | ||  |||| | ||||| |||| |||||  || | |   | 
TAAATTTACA CTAACAACTG -ACAAG-CTA AGGCCGTGTT TAGTTGGTGA AGAGAAAAT-   593


GTTTTTGAGA CTGTAGCACT TTCGTTTTTA TTTGACAAAT ATTGTCTAAT CATAGAGTAA  16962
 || ||| | |||||||||| ||||||| | | || || | |||||| ||  || || ||| 
TTTCGTGACA CTGTAGCACT TTCGTTTGTT TATGGTAATT ATTGTCCAAC TATGGACTAA   653


CTAGGTTTAA AAGATTTATC TCG-CGATTT ATAGGTAAAC TGTGCAATTA GTTTTTATTT  17021
||||| | || ||||||| || |||  ||||  | ||||| |||||||||| |||||||||| 
CTAGGCTCAA AAGATTTGTC TCGTACATTT CGA-CTAAAC TGTGCAATTA GTTTTTATTT   712


TTGTATATAT TTAATGCTTC ATGCATGTGT CGTAATATTT GATGTGTTGA GAAATTTTGA  17081
| | ||||| ||||| || | ||| ||| || | || ||| ||||||   | ||| |||| 
TCATCTATAT TTAATACTCC ATGTATGCGT CTAAAGATTC GATGTGACTG GGAATCTTGA   772


AAAGTTTTTG GTTTTTGGG  17100
||| ||| | ||||| |||
AAAAATTTAG GTTTTGGGG   791

********************************************************************************
EST sequence  45 +strand (File: SBtuc02-10-21.2648+)

   1 CGTCTCCTCC GACGCGGCGG CGCTGCTCTG CCCCTACTCC GACGTGCCCG GCTTCATGGC
  61 CACCATGTCC CTCGCCATCA GCAAGCTCGC CTCCCTCGAA GCCTTCGTCA GACAAGCGGA
  121 CGCGCTTAGG CTGCAGGCGC TGCACCGGCT GCCGCAGATC CTGACGGCGC GGCAGTCGGC
  181 GCGGTGCTTC CTCGCCATCG CCGACTACTC CCACCGCCTC CGTGCGCTCA GCGAACTCTG
  241 GCACACCCGG CCAGGCCAAG ATCCAGCGGC GAGCAACCTG GCGGCCGGGC CCAGCAGCCA
  301 GAGACCGCCC TACCAAAGTA GGGACGGTTT ACTATAGACA TATAATAGTC TGGGATAGTT
  361 TCAGAGATAC ATATACAGTT GATCACTGAT CAGTAGTAAT TCAGATAGAC CCATTCCTCG
  421 CTTATTTATG AAGGGTAATA CTAAGGCCTT GTTTAGTTTG TAAAATTTTT GGGTTTTGGC
  481 TACTGTAGCA CTTTCGTTTT TATTTGACAA ACATTGTCCA ATCATGGAGT AACTAGACTC
  541 AAAAGATTCA TCTCATAAAT TACAGGTAAA CTGTGT

Predicted gene structure (within gDNA segment 14359 to 17315):

 Exon 1 14685 14694 ( 10 n); cDNA  383  392 ( 10 n); score: 0.800
 Intron 1 14695 16823 (2129 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.908 (s: 0.47)
 Exon 2 16824 17006 ( 183 n); cDNA  393  576 ( 184 n); score: 0.743

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.2648+	0.743	193	0.335	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.2648+	(14685 14694,16824 17006)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GGACTGATCA CCCAGTTGCT CATTTATATG ATATAAATAC TTTTACATGC TACTTATCAG  14744
 ||||||||                            
TCACTGATCA .......... .......... .......... .......... ..........   392


CAAATGCACA GGATTCTAGT TCTCCCATTA ACCAGGTAGC TTTTCTCTTT CCTTCTGATT  14804
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


CACAAGCATT AGATTGCATT GGTTATATTC TCATCAAAGT TCTCCGCCAG CCATGCTTAC  14864
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


TGATGTTGCT GCCAGGTACG CTACTCCTGT ACTGGGAGCT TGTATGTGAC TGCTTCTAAA  14924
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


GATGGTTCTC TGCGCATTTG GGATGGAGTA TCTGCTGAAT GTGTTCGACC TATTATTGGA  14984
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


GCACATGGAT CTGCAGAAGC TACTAGCGCA ATTTTCACCA GAGATGAGAG GTAAGCGAGC  15044
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


TACCAGCATG TCTAAGGTGC TCTTCCCTCA AGATAAAATC CAGTCATTGT TTGGTTTGAA  15104
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


GAACAGAGAG AAAGGCATAT GCTGTATGAT TCAAGACAGT AACTACTTCA AACCCTGTTT  15164
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


GGAATGTGGG AATCTTGTAG TGATTCTGAA TGATTTATAA CATGTCCTGG ATAATTTCCT  15224
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


GTGTTTCAGA CGTGTCGTAA CTTTATAACA CGAATAACTC TTTCTCCTTT ACCCTACTAT  15284
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


TTCACCACTA AACAACTAAC TTGCCTATAA ACACTTTTTA GACTTCTTCT GAAAGGCCTA  15344
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


GTGTTTATGT GGTTATATGC AGCGTGAATG CACTTGCATA TAAGATTGAT CTAAAAAATT  15404
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


GATGTAGTGA ACTTTGACTA CCCGAAGTAT ATGCTTAGAT AGTTCATGGA TTTCTTTCAT  15464
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


AAAACTGCAC ACTGTATTCT GGTTATCTGT TATGAAGTTT ACTACGTTCT TTCAGGTATG  15524
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


TCCTATCTTG TGGGAAAGAT TCTTGTGTCA AGTTATGGGA AGTTGGCACT GGACGACTTG  15584
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


TGAAGCAATA TGCAGGAGCC ATTCGCAGAC AATTTCGTTG TCAGGTTAGT TTCTCTGTGT  15644
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


TTCTATAAGA TTATTATTTT TTCCTGATTT AAATTTACTC GTGTGCCATA TATATTATTT  15704
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


TTACCCAAAA TTTTAGGAAA CAAAATATTG CAATTCTTTA ATTTGAAAAT AGGCTGGTTT  15764
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


GAGCTTGCAG CTTAGGATAA CAACATACCT AACCTTGCTA TGATAGACAA TAAATATGAT  15824
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


AATAACTGTT CTTACTATCC AGGCTGTCTT CAATGAAACC GAAGAATTTG TTCTATCAGT  15884
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


TGATGAACAA AACAATGAGG TAAATTCCAA ATTGAGAACA GTATATATAT TTGTATTTCA  15944
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


GCAAGCTTAA CTATGATACG TCACTCTTCA GGTTGTCGTC TGGGATGCAC TTACTGCAGA  16004
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


AAAGGTTGCA AGATTGCCCT CTGGCAGCAC TGGTGCTCCC AGATGGCTCG ACCACTCCCC  16064
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


AGTTGAACCA GTTTTTGTTA TTTGTGGAAA TGATAGATCG ATCAGATTCT GGAAACAAAC  16124
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


CGTATAGCTT GTAGATTCAA CCATTCAAAT CAAAAGTATG CTTTCAGTAT TACGTTTCAG  16184
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


GAGGAATGTG CTCATGTAAC TTTAGTTGTA TATGGGAGAA ATTTGCATAA GCATTTTTTT  16244
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


TATTGGAAAC TGCATAAGCA ATTGATTGAT CTAATAGCAA ACCCCAATGA TATGTTTTTT  16304
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


TTTTGGCTCT GCATAGCTGA TGACAGTTGT ATGAACCCTT GACCTGATTC TTATTGGTCA  16364
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


GGCCCTTTTC GATGATTTGC TATTTTATCC CAATTGTGGA TTGCGGAATA TATTTCTTCT  16424
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


TCGAATGTAA TGATGGTCTC GCCCTACCAC ATGTGTGATA GCCTATAAAA GTTCTACAAC  16484
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


ACATTATTGC ATTTCACTTA GGGCATGTTT AGATTGAAGA TGAAAATTTT TTAGGTCACA  16544
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


TCGGATATGT CGGAAGGATG TCGGGAGGGG TTTTTAAAAA CTAATAAAAA AAACAAATTA  16604
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


CATAACTCGT CAGGAAACTG CAAGACGAAT CTATTAAGTA TAATTAATCT ATTATTAGCA  16664
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


CATGTGGGTT ACTGTAGCAC TTAAGGCTAA TCATGGACTA ACTAGGCTTA AAAAATTCAT  16724
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


CTCGCGATTT TCAACCAAAC TGTGTAATTA TTTTTTATCT ACATTTAATG TTTTATGTAT  16784
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   392


GTGTCTAAAG ATTCAATGTG ATGGATGAAA ATTTTTTAGG TGGGAACT-A AACAGGGCCT  16843
                     | | | || | | | || || 
.......... .......... .......... .........G TAGTAATTCA GATAGACCCA   413


TATATTTTTT AAAAAAGATG TGCAAGTGTC AGGCCTTGTT TAGTTTCGAA AACTTTTTGG  16903
|  |  || |  | || | | ||  | |||||||||| |||||| || || |||| || 
TTCCTCGCTT ATTTATGAAG GGTAATACTA AGGCCTTGTT TAGTTTGTAA AATTTTTGGG   473


TTTTTGAGAC TGTAGCACTT TCGTTTTTAT TTGACAAATA TTGTCTAATC ATAGAGTAAC  16963
|||| | || |||||||||| |||||||||| |||||||| | ||||| |||| || ||||||| 
TTTTGGCTAC TGTAGCACTT TCGTTTTTAT TTGACAAACA TTGTCCAATC ATGGAGTAAC   533


TAGGTTTAAA AGATTTATCT CGCGATTTAT AGGTAAACTG TGC  17006
||| | ||| ||||| |||| |  | ||| |||||||||| || 
TAGACTCAAA AGATTCATCT CATAAATTAC AGGTAAACTG TGT   576

********************************************************************************
EST sequence  61 +strand (File: 18052346+)

   1 GCCACCTGCA TCGCTCCCAC CGGAGCCATA GCCGCGGCAG CCGCAGCCCG AGCCCGTACC
  61 GCCGCCACGG TAGCTCGTCC AGGTCCAGGG ACCGTGACGA TGACCATGAC TATTACTACC
  121 ACTACCGTAG CGGTAGTGGC AGCCGCAGGA GCAGCGAGAG ACACCGCAGC CACGACAGCG
  181 ACGGGAGCCG CCGTCGGCGC GGGCGATCCA GGAGCCGGAG CAAGAGCCCG TGGAGGGAAG
  241 GCAGCGAGGA GCGGAGGGCA AAGATTGAGC AGTGGAACCG CGAGCGGGAG GCAGCGCAGG
  301 TGTAGGCAGG TTCCCCTGTG ACTCTGCCGG CTGCAGCCTG CAGGTTGCTG CAGTACTGTT
  361 GGCATTGCTA GTCTGACAGG CTGCTGAAGC TGTCATCATG TATTTTAGTT ATGTATTGTA
  421 GTTTTAGGCC TTGTTTAGTT CGTAAAATTT TTTGTTTTTG GCTACTGTAG CATTTCGTTT
  481 TTATTTGACA AACATTGTCC AATCATGGAG TAACTAGGCT TAA

Predicted gene structure (within gDNA segment 14449 to 17401):

 Exon 1 14844 14879 ( 36 n); cDNA  320  353 ( 34 n); score: 0.639
 Intron 1 14880 15233 ( 354 n); Pd: 0.978 (s:  0), Pa: 0.765 (s:  0)
 Exon 2 15234 15240 (  7 n); cDNA  354  360 (  7 n); score: 0.429
 Intron 2 15241 16505 (1265 n); Pd: 0.243 (s:  0), Pa: 0.758 (s:  0)
 Exon 3 16506 16521 ( 16 n); cDNA  361  376 ( 16 n); score: 0.688
 Intron 3 16522 16823 ( 302 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.908 (s: 0.50)
 Exon 4 16824 16972 ( 149 n); cDNA  377  523 ( 147 n); score: 0.745

MATCH	21326110+	18052346+	0.745	208	0.398	C
PGS_21326110+_18052346+	(14844 14879,15234 15240,16506 16521,16824 16972)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

TTCTCCGCCA GCCATGCTTA CTG-ATGTTG CTGCCAGGTA CGCTACTCCT GTACTGGGAG  14902
 ||| ||| || |||  ||| | |||| ||| |||             
GACTCTGCCG GC--TGCAGC CTGCAGGTTG CTG-CAG... .......... ..........   353


CTTGTATGTG ACTGCTTCTA AAGATGGTTC TCTGCGCATT TGGGATGGAG TATCTGCTGA  14962
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   353


ATGTGTTCGA CCTATTATTG GAGCACATGG ATCTGCAGAA GCTACTAGCG CAATTTTCAC  15022
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   353


CAGAGATGAG AGGTAAGCGA GCTACCAGCA TGTCTAAGGT GCTCTTCCCT CAAGATAAAA  15082
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   353


TCCAGTCATT GTTTGGTTTG AAGAACAGAG AGAAAGGCAT ATGCTGTATG ATTCAAGACA  15142
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   353


GTAACTACTT CAAACCCTGT TTGGAATGTG GGAATCTTGT AGTGATTCTG AATGATTTAT  15202
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   353


AACATGTCCT GGATAATTTC CTGTGTTTCA GACGTGTCGT AACTTTATAA CACGAATAAC  15262
                   |||             
.......... .......... .......... .TACTGTT.. .......... ..........   360


TCTTTCTCCT TTACCCTACT ATTTCACCAC TAAACAACTA ACTTGCCTAT AAACACTTTT  15322
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   360


TAGACTTCTT CTGAAAGGCC TAGTGTTTAT GTGGTTATAT GCAGCGTGAA TGCACTTGCA  15382
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   360


TATAAGATTG ATCTAAAAAA TTGATGTAGT GAACTTTGAC TACCCGAAGT ATATGCTTAG  15442
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   360


ATAGTTCATG GATTTCTTTC ATAAAACTGC ACACTGTATT CTGGTTATCT GTTATGAAGT  15502
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   360


TTACTACGTT CTTTCAGGTA TGTCCTATCT TGTGGGAAAG ATTCTTGTGT CAAGTTATGG  15562
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   360


GAAGTTGGCA CTGGACGACT TGTGAAGCAA TATGCAGGAG CCATTCGCAG ACAATTTCGT  15622
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   360


TGTCAGGTTA GTTTCTCTGT GTTTCTATAA GATTATTATT TTTTCCTGAT TTAAATTTAC  15682
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   360


TCGTGTGCCA TATATATTAT TTTTACCCAA AATTTTAGGA AACAAAATAT TGCAATTCTT  15742
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   360


TAATTTGAAA ATAGGCTGGT TTGAGCTTGC AGCTTAGGAT AACAACATAC CTAACCTTGC  15802
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   360


TATGATAGAC AATAAATATG ATAATAACTG TTCTTACTAT CCAGGCTGTC TTCAATGAAA  15862
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   360


CCGAAGAATT TGTTCTATCA GTTGATGAAC AAAACAATGA GGTAAATTCC AAATTGAGAA  15922
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   360


CAGTATATAT ATTTGTATTT CAGCAAGCTT AACTATGATA CGTCACTCTT CAGGTTGTCG  15982
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   360


TCTGGGATGC ACTTACTGCA GAAAAGGTTG CAAGATTGCC CTCTGGCAGC ACTGGTGCTC  16042
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   360


CCAGATGGCT CGACCACTCC CCAGTTGAAC CAGTTTTTGT TATTTGTGGA AATGATAGAT  16102
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   360


CGATCAGATT CTGGAAACAA ACCGTATAGC TTGTAGATTC AACCATTCAA ATCAAAAGTA  16162
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   360


TGCTTTCAGT ATTACGTTTC AGGAGGAATG TGCTCATGTA ACTTTAGTTG TATATGGGAG  16222
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   360


AAATTTGCAT AAGCATTTTT TTTATTGGAA ACTGCATAAG CAATTGATTG ATCTAATAGC  16282
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   360


AAACCCCAAT GATATGTTTT TTTTTTGGCT CTGCATAGCT GATGACAGTT GTATGAACCC  16342
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   360


TTGACCTGAT TCTTATTGGT CAGGCCCTTT TCGATGATTT GCTATTTTAT CCCAATTGTG  16402
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   360


GATTGCGGAA TATATTTCTT CTTCGAATGT AATGATGGTC TCGCCCTACC ACATGTGTGA  16462
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   360


TAGCCTATAA AAGTTCTACA ACACATTATT GCATTTCACT TAGGGCATGT TTAGATTGAA  16522
                        |||||  ||| ||| 
.......... .......... .......... .......... ...GGCATTG CTAGTCTGA.   376


GATGAAAATT TTTTAGGTCA CATCGGATAT GTCGGAAGGA TGTCGGGAGG GGTTTTTAAA  16582
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   376


AACTAATAAA AAAAACAAAT TACATAACTC GTCAGGAAAC TGCAAGACGA ATCTATTAAG  16642
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   376


TATAATTAAT CTATTATTAG CACATGTGGG TTACTGTAGC ACTTAAGGCT AATCATGGAC  16702
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   376


TAACTAGGCT TAAAAAATTC ATCTCGCGAT TTTCAACCAA ACTGTGTAAT TATTTTTTAT  16762
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   376


CTACATTTAA TGTTTTATGT ATGTGTCTAA AGATTCAATG TGATGGATGA AAATTTTTTA  16822
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   376


GGTGGGAACT AAACAGGGCC TTATATTTTT TAAAAAAGAT GTGCAAGTGT CAGGCCTTGT  16882
  ||  || ||  | | | || | ||| ||  | | | |  ||| | ||||||||| 
.CAGGCTGCT GAAGCTGTCA TCATGTATTT TAGTTATG-T ATTGTAGTTT TAGGCCTTGT   434


TTAGTTTCGA AAACTTTTTG GTTTTTGAGA CTGTAGCACT TTCGTTTTTA TTTGACAAAT  16942
||||||  | ||| |||||| |||| | | |||||||| | |||||||||| ||||||||| 
TTAGTTCGTA AAATTTTTTG TTTTTGGCTA CTGTAGCA-T TTCGTTTTTA TTTGACAAAC   493


ATTGTCTAAT CATAGAGTAA CTAGGTTTAA  16972
|||||| ||| ||| |||||| ||||| |||| 
ATTGTCCAAT CATGGAGTAA CTAGGCTTAA   523

********************************************************************************
EST sequence  42 +strand (File: SBtuc02-10-21.2146+)

   1 GGCCACGCGA CGCCGCTGGC GGGCGTGAGC ATCGCGGCGG TGCTCACGTT CGTGGCGTCC
  61 TTCTCCGTCG GCATGGGCCC CATCGCGTGG GTGTACAGCT CGGAGATCTT CCCGCTGCGG
  121 CTCCGCGCGC AGGGCTGCGC GCTCGGCACG GCGATGAACC GGATCATGAG CGGCGCCATC
  181 ACCATGTCCT TCATCTCGCT CTACAAGGCC ATCACCTTGG CCGGGAGCTT CTACTTGTAT
  241 GCAGGTATCG CTGCTGCCGG GTGGCTGTTC ATGTTCTTCT TCCTGCCGGA GACGAGGGGC
  301 AGGAGCCTGG AGGACACCGA GAAGCTCTTC GGCGGTGGGG ACGACGGCGA GGACAACAAG
  361 GAAGATGGAC ACGATGTGCA CAAGAAGTCC ACTGAGTTGA GTAGCAAGCA AACAGTGACC
  421 TGATCTGCAC GTGCTAGTAC GTACGCTAGT CAATAACACG AACGGATGTG GTCGGATTTT
  481 TCAATTCGCA GCGGAACGCG CGGCAAAGCT GCGCGAACTG AACCCGTGTT CAACATGACA
  541 TGTCCTTTGT AGAAATCATG GTCACAGCTC AAGGGGAGTA GCGTAAATAC TAGGCAAGGT
  601 TATGTTTCGC ACTAGGGTGG GTCTCCTCCT CTTTGGCAAA TGCTTTGTTT GTTGCTAAGT
  661 GTGGGTTGGC CCACTTGCAG TTTAGCGAAT GATTTGTTGT CATGTGCTTT CGTAGTGGAT
  721 TATTTGCCGT TACTGTGATG TGTTTCGTCT TAGGCCTTGT TTAGTTCCGA AAAGTGAAAA
  781 GTTTTCGGTG CTGTAGCACT TTCGTTTGTT TGTGATAAAT ATTATCCAAT CATGGACTAA
  841 CTAGGATCAA AAGATTCGTC TCGTGATTTA CAACTAAACC GTGTAATTAG TTTTTGTTTT
  901 CGTCCATATT TACTGTTTCA TGCATGTGCC ACAAGATTCG ATATGACGGG GAATCTTGAA
  961 AACTTTTTTG TTTTCAGGGT GAACTAAACA AGGCCATAAT CATGCATCTG TAATATGATT
 1021 TTGTCTAGAT TTTACTTGCT TGCATAGAGA AATAAAGGAC GCCCAAAATC TATTGATCAC
 1081 AAACAGCAAG CTTGCTATTC ATGGAAACTG CGCATAGTCC CTAAGCAATT GAAATGGCTA
 1141 TGCTGGTTGG ACAGAAATCA AGATAGCCAG ACTAAACTAT TGTAACAGGT AAATTATGCA
 1201 TTTGAGATCT AGGCCAACCA ATATCTCATT GGCAAGATAG CAGAAGTAAC CTCTCTACTT
 1261 GCAGATCTAC ATGCAGCTAG GAATACAACT ACTATAACAG ATTACCTAAA GGTATAACAT
 1321 CATAAGGGTT ATCTCCTCTT GGTAGGAAAC CATAGAATGT AACCCTCGTG C

Predicted gene structure (within gDNA segment 12819 to 19570):

 Exon 1 13310 13353 ( 44 n); cDNA  651  691 ( 41 n); score: 0.614
 Intron 1 13354 14109 ( 756 n); Pd: 0.184 (s: 0.61), Pa: 0.989 (s:  0)
 Exon 2 14110 14123 ( 14 n); cDNA  692  705 ( 14 n); score: 0.714
 Intron 2 14124 14253 ( 130 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.830 (s:  0)
 Exon 3 14254 14265 ( 12 n); cDNA  706  716 ( 11 n); score: 0.583
 Intron 3 14266 16838 (2573 n); Pd: 0.079 (s:  0), Pa: 0.508 (s: 0.61)
 Exon 4 16839 17104 ( 266 n); cDNA  717  982 ( 266 n); score: 0.741

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.2146+	0.741	336	0.245	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.2146+	(13310 13353,14110 14123,14254 14265,16839 17104)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GTTGCTAGGT GGGGCTTGTG CTGTTTTCTA CTTAGTTGCA ACTTGTAACT CACTATTGCT  13369
||||||| || | || ||| | |  || | || | || | |          
GTTGCTAAGT GTGGGTTG-G CCCACTTGCA GTT--TAGCG AATG...... ..........   691


CTGTCCTGCA GGTTGCTAAA ATTAAGCAGA CTATGGTAGG GGACTCCAAA GATGGTCCTG  13429
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   691


CCAGGCCTGT GATTCGCACA TTTTATGATC ACACACAGGT GAGCATGTAT TGCTCATATA  13489
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   691


TGACAGTTTA TTTACTCTTC AAGGTCGTGA GACTCTTTTC AACACTTCCA CAAGATTGCC  13549
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   691


TCCGAGTTAG GTCTCCTGCA GTATTTTTTT TCCTTTAATA TGCGGAGAGC TGCATATCAT  13609
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   691


TGCATTATAG AAAGACTGAA ATACATGGGT AGATCAAATC CACCTGCCAC CACAGACCAC  13669
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   691


ACTTATATAC ACACGCTCAA CTCACGTTTA GCACACTGGA TGCACACCTA GCAGCTGCAA  13729
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   691


TTTGTAGTTA GATATTTGCT TACTGAGCTG TGTGGAGCAT TGACATGATA TTCAATTTTT  13789
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   691


TAATAAACAA CATTTTTTTC CATTTTCACT AGTTTCTACT TCATTTCCCA TTGCTCAAAT  13849
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   691


TTCCACTGTG CTCGTAAACA TGATTGATTT CTTGCAGGCC ATCAATGATC TGGATTTTCA  13909
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   691


TCCTGAGAGT CCAATACTGA TATCAGCTGC AAAAGACAAT ACAATAAAGT ATGCTTATCC  13969
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   691


TTGATGTCTA CACTCCGTGC TGTTAAATTG TCTATTTGAA GTGCTCATAC TAGGATTAAG  14029
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   691


CATGATTTTT TAGGAATTTT TTGCGGTATT AATTGCTATC TGTGTTATTG TTTTGTACAT  14089
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   691


GAAAAAATTT TGCTCAACAG ATTTTTTGAC TTCTCAAAGA CCAATGCGAG GAAAGCGTTC  14149
           |||| ||| | | |               
.......... .......... ATTTGTTGTC ATGT...... .......... ..........   705


AGAGTTATTC AGGTTGTAAA TTCTAGCAAT CCAATCTCTC TATATATCAT GTAAAATGGT  14209
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   705


GTGTTCATTG CATTTAACCA GGCTCATTTG TTAATGCTTG GCAGGATACT CATAATGTTA  14269
                        | | | | || |   
.......... .......... .......... .......... ....GCT-TT CGTAGT....   716


GATCTGTATG TTTTCATCCT TGTGGGGATT ACCTTTTAGC AGGTACTATG ATCTTTTCAC  14329
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


TAAATTTAAA TTTGATTTCT AGTTCTGCTG TGATTAACTG ATTCTTGATG TCTGATATCA  14389
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


GTTTGATATG CTCTGATTTT TATGCATTAT AAGTTGTTAA CATGTTTTCA GTTGTTATCT  14449
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


GTAAAGTAAT TTAATCATTT CACCAAAACA ATTTGATATT TGGGCTTAAG AATTTGGATT  14509
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


TCGTTCCTGG ATCAACAGTT TCTGTCTCGT GGGCATTTGA AAAATACTGC AAGCATATCG  14569
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


TATGGAATTT TCTTCTTACA TATAGTCAAA TATTAACATT CAAATATGTA TTTTTTTTAA  14629
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


AAAAACTCAT TTTCATATAT TTGGAAGCAA GTGACACTGA TAAAATTATT TGCAGGGACT  14689
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


GATCACCCAG TTGCTCATTT ATATGATATA AATACTTTTA CATGCTACTT ATCAGCAAAT  14749
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


GCACAGGATT CTAGTTCTCC CATTAACCAG GTAGCTTTTC TCTTTCCTTC TGATTCACAA  14809
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


GCATTAGATT GCATTGGTTA TATTCTCATC AAAGTTCTCC GCCAGCCATG CTTACTGATG  14869
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


TTGCTGCCAG GTACGCTACT CCTGTACTGG GAGCTTGTAT GTGACTGCTT CTAAAGATGG  14929
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


TTCTCTGCGC ATTTGGGATG GAGTATCTGC TGAATGTGTT CGACCTATTA TTGGAGCACA  14989
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


TGGATCTGCA GAAGCTACTA GCGCAATTTT CACCAGAGAT GAGAGGTAAG CGAGCTACCA  15049
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


GCATGTCTAA GGTGCTCTTC CCTCAAGATA AAATCCAGTC ATTGTTTGGT TTGAAGAACA  15109
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


GAGAGAAAGG CATATGCTGT ATGATTCAAG ACAGTAACTA CTTCAAACCC TGTTTGGAAT  15169
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


GTGGGAATCT TGTAGTGATT CTGAATGATT TATAACATGT CCTGGATAAT TTCCTGTGTT  15229
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


TCAGACGTGT CGTAACTTTA TAACACGAAT AACTCTTTCT CCTTTACCCT ACTATTTCAC  15289
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


CACTAAACAA CTAACTTGCC TATAAACACT TTTTAGACTT CTTCTGAAAG GCCTAGTGTT  15349
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


TATGTGGTTA TATGCAGCGT GAATGCACTT GCATATAAGA TTGATCTAAA AAATTGATGT  15409
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


AGTGAACTTT GACTACCCGA AGTATATGCT TAGATAGTTC ATGGATTTCT TTCATAAAAC  15469
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


TGCACACTGT ATTCTGGTTA TCTGTTATGA AGTTTACTAC GTTCTTTCAG GTATGTCCTA  15529
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


TCTTGTGGGA AAGATTCTTG TGTCAAGTTA TGGGAAGTTG GCACTGGACG ACTTGTGAAG  15589
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


CAATATGCAG GAGCCATTCG CAGACAATTT CGTTGTCAGG TTAGTTTCTC TGTGTTTCTA  15649
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


TAAGATTATT ATTTTTTCCT GATTTAAATT TACTCGTGTG CCATATATAT TATTTTTACC  15709
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


CAAAATTTTA GGAAACAAAA TATTGCAATT CTTTAATTTG AAAATAGGCT GGTTTGAGCT  15769
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


TGCAGCTTAG GATAACAACA TACCTAACCT TGCTATGATA GACAATAAAT ATGATAATAA  15829
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


CTGTTCTTAC TATCCAGGCT GTCTTCAATG AAACCGAAGA ATTTGTTCTA TCAGTTGATG  15889
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


AACAAAACAA TGAGGTAAAT TCCAAATTGA GAACAGTATA TATATTTGTA TTTCAGCAAG  15949
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


CTTAACTATG ATACGTCACT CTTCAGGTTG TCGTCTGGGA TGCACTTACT GCAGAAAAGG  16009
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


TTGCAAGATT GCCCTCTGGC AGCACTGGTG CTCCCAGATG GCTCGACCAC TCCCCAGTTG  16069
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


AACCAGTTTT TGTTATTTGT GGAAATGATA GATCGATCAG ATTCTGGAAA CAAACCGTAT  16129
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


AGCTTGTAGA TTCAACCATT CAAATCAAAA GTATGCTTTC AGTATTACGT TTCAGGAGGA  16189
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


ATGTGCTCAT GTAACTTTAG TTGTATATGG GAGAAATTTG CATAAGCATT TTTTTTATTG  16249
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


GAAACTGCAT AAGCAATTGA TTGATCTAAT AGCAAACCCC AATGATATGT TTTTTTTTTG  16309
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


GCTCTGCATA GCTGATGACA GTTGTATGAA CCCTTGACCT GATTCTTATT GGTCAGGCCC  16369
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


TTTTCGATGA TTTGCTATTT TATCCCAATT GTGGATTGCG GAATATATTT CTTCTTCGAA  16429
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


TGTAATGATG GTCTCGCCCT ACCACATGTG TGATAGCCTA TAAAAGTTCT ACAACACATT  16489
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


ATTGCATTTC ACTTAGGGCA TGTTTAGATT GAAGATGAAA ATTTTTTAGG TCACATCGGA  16549
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


TATGTCGGAA GGATGTCGGG AGGGGTTTTT AAAAACTAAT AAAAAAAACA AATTACATAA  16609
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


CTCGTCAGGA AACTGCAAGA CGAATCTATT AAGTATAATT AATCTATTAT TAGCACATGT  16669
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


GGGTTACTGT AGCACTTAAG GCTAATCATG GACTAACTAG GCTTAAAAAA TTCATCTCGC  16729
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


GATTTTCAAC CAAACTGTGT AATTATTTTT TATCTACATT TAATGTTTTA TGTATGTGTC  16789
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   716


TAAAGATTCA ATGTGATGGA TGAAAATTTT TTAGGTGGGA ACTAAACAGG GCCTTATATT  16849
                           | | |||| | 
.......... .......... .......... .......... .........G G-ATTATTTG   726


TTTTAAAAAA GATGTG-CAA GTGTCAGGCC TTGTTTAGTT TCGAAAACTT TTTGGTTTTT  16908
  | |   ||||||   || | ||||| |||||||||| |||||| |   ||||| 
CCGTTACTGT GATGTGTTTC GTCTTAGGCC TTGTTTAGTT CCGAAAAGTG AAAAGTTTTC   786


GAGACTGTAG CACTTTCGTT TTTATTTGAC AAATATTGTC TAATCATAGA GTAACTAGGT  16968
|  |||||| |||||||||| | | | ||| ||||||| || |||||| || |||||||| 
GGTGCTGTAG CACTTTCGTT TGTTTGTGAT AAATATTATC CAATCATGGA CTAACTAGGA   846


TTAAAAGATT TATCTCGCGA TTTATAGGTA AACTGTGCAA TTAGTTTTTA TTTTTGTATA  17028
| ||||||||  ||||| || |||| | || ||| ||| || ||||||||| |||| || | 
TCAAAAGATT CGTCTCGTGA TTTACAACTA AACCGTGTAA TTAGTTTTTG TTTTCGTCCA   906


TATTTAATGC TTCATGCATG TGTCGTAATA TTTGATGTGT TGAGAAATTT TGAAAAGTTT  17088
|||||| || |||||||||| || | || | || ||| ||  | | ||| | |||||| ||| 
TATTTACTGT TTCATGCATG TGCCACAAGA TTCGATATGA CGGGGAATCT TGAAAACTTT   966


TTGGTTTTTG GGGTGA  17104
|| |||||  ||||||
TTTGTTTTCA GGGTGA   982

********************************************************************************
EST sequence 181 +strand (File: 11678487+)

   1 GCACGAGGCA AAAATAAAAC TTAATTTAGT GGACTTGAAC TTGTGTGGTC TATAGTTCCC
  61 TCGAGTTACT TCATTCGCTT TCCTTGCTTC CTTCTATGAA GATTTCATGC AGCCTGCAAC
  121 TACATGGGAA AGATGTCTGT TTAAAATTGA ATCCAATAAT ATGATATTTC TACTAATTGA
  181 AAGCAGCCAA CACATGTTTT TTTACTGGTC TGAGGTGCTT AATAAGATCC TCTGTTATAT
  241 TTTTTGGGGC CAGGCAAGTT AAGGCCTTGT TTAGTTTCAA AAAATTTTAC AAAATAACAA
  301 TAGTACCACT TTCATTTGTA TTTGACAAAT ATTATCCAAT CATATACTAA TTAGACTCAA
  361 AAGATTCGTC TCGTCAATTC CGACCAAATT GTGCAATTAG TTTTTATTTT CATATATATT
  421 TAATACTTCA TGCATGCGTC TAAAGATTTG ATGTGACAGA GAATCTGAAA AATTTTGCAA
  481 AATTTTCTGG GGAACTAAAC AATGCCTTAG AGCATCTCCA ACAACTTGGT ATTTCAACAT
  541 GCTATCCTAC CAAATTTGCT ANAAGCATAA AAATCCTCCT CCAACAACTC CTTATCTCAA
  601 CTTGCTAAAT TTCCCA

Predicted gene structure (within gDNA segment 15269 to 18357):

 Exon 1 15847 15882 ( 36 n); cDNA  136  171 ( 36 n); score: 0.611
 Intron 1 15883 16273 ( 391 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.64)
 Exon 2 16274 16334 ( 61 n); cDNA  172  230 ( 59 n); score: 0.607
 Intron 2 16335 16838 ( 504 n); Pd: 0.000 (s: 0.58), Pa: 0.508 (s: 0.70)
 Exon 3 16839 17089 ( 251 n); cDNA  231  476 ( 246 n); score: 0.737
 Intron 3 17090 18328 (1239 n); Pd: 0.000 (s: 0.78), Pa: 0.878 (s:  0)
 Exon 4 18329 18357 ( 29 n); cDNA  477  503 ( 27 n); score: 0.552

MATCH	21326110+	11678487+	0.712	377	0.612	C
PGS_21326110+_11678487+	(15847 15882,16274 16334,16839 17089,18329 18357)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GCTGTCTTCA ATGAAACCGA AGAATTTGTT CTATCAGTTG ATGAACAAAA CAATGAGGTA  15906
 |||| | | || || | | | ||| || | | ||              
TCTGTTTAAA ATTGAATCCA ATAATATGAT ATTTCT.... .......... ..........   171


AATTCCAAAT TGAGAACAGT ATATATATTT GTATTTCAGC AAGCTTAACT ATGATACGTC  15966
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   171


ACTCTTCAGG TTGTCGTCTG GGATGCACTT ACTGCAGAAA AGGTTGCAAG ATTGCCCTCT  16026
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   171


GGCAGCACTG GTGCTCCCAG ATGGCTCGAC CACTCCCCAG TTGAACCAGT TTTTGTTATT  16086
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   171


TGTGGAAATG ATAGATCGAT CAGATTCTGG AAACAAACCG TATAGCTTGT AGATTCAACC  16146
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   171


ATTCAAATCA AAAGTATGCT TTCAGTATTA CGTTTCAGGA GGAATGTGCT CATGTAACTT  16206
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   171


TAGTTGTATA TGGGAGAAAT TTGCATAAGC ATTTTTTTTA TTGGAAACTG CATAAGCAAT  16266
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   171


TGATTGATCT AATAGCAAAC CCCAATGATA TGTTTTTTTT TTGGCTCTGC ATAGCTGATG  16326
    || ||| | || |  | | | | |||||||||  ||| ||||   ||| |  
.......ACT AATTGAAAGC AGCCAACACA TGTTTTTTTA CTGG-TCTGA GGTGCTTAAT   223


ACAGTTGTAT GAACCCTTGA CCTGATTCTT ATTGGTCAGG CCCTTTTCGA TGATTTGCTA  16386
| || |                              
A-AGATCC.. .......... .......... .......... .......... ..........   230


TTTTATCCCA ATTGTGGATT GCGGAATATA TTTCTTCTTC GAATGTAATG ATGGTCTCGC  16446
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   230


CCTACCACAT GTGTGATAGC CTATAAAAGT TCTACAACAC ATTATTGCAT TTCACTTAGG  16506
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   230


GCATGTTTAG ATTGAAGATG AAAATTTTTT AGGTCACATC GGATATGTCG GAAGGATGTC  16566
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   230


GGGAGGGGTT TTTAAAAACT AATAAAAAAA ACAAATTACA TAACTCGTCA GGAAACTGCA  16626
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   230


AGACGAATCT ATTAAGTATA ATTAATCTAT TATTAGCACA TGTGGGTTAC TGTAGCACTT  16686
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   230


AAGGCTAATC ATGGACTAAC TAGGCTTAAA AAATTCATCT CGCGATTTTC AACCAAACTG  16746
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   230


TGTAATTATT TTTTATCTAC ATTTAATGTT TTATGTATGT GTCTAAAGAT TCAATGTGAT  16806
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   230


GGATGAAAAT TTTTTAGGTG GGAACTAAAC AGGGCCTTAT ATTTTTTAAA AAAGATGTGC  16866
                    |||| |||||||    | | || 
.......... .......... .......... ..TCTGTTAT ATTTTTT-GG GGCCA-G-GC   255


AAGTGTCAGG CCTTGTTTAG TTTCGAAAAC TTTTTGGTTT TTGAGACTGT AGCACTTTCG  16926
|||| | ||| |||||||||| |||| |||| ||||    |  | || | ||||||| 
AAGT-TAAGG CCTTGTTTAG TTTCAAAAAA TTTTACAAAA TAACAATAGT ACCACTTTCA   314


TTTTTATTTG ACAAATATTG TCTAATCATA GAGTAACTAG GTTTAAAAGA TTTATCTCGC  16986
||| |||||| ||||||||| || ||||||| | ||| |||  | |||||| || ||||| 
TTTGTATTTG ACAAATATTA TCCAATCATA TACTAATTAG ACTCAAAAGA TTCGTCTCGT   374


GATTTATAGG TAAACTGTGC AATTAGTTTT TATTTTTGTA TATATTTAAT GCTTCATGCA  17046
 | ||    ||| ||||| |||||||||| |||||| || |||||||||| ||||||||| 
CAATTCCGAC CAAATTGTGC AATTAGTTTT TATTTTCATA TATATTTAAT ACTTCATGCA   434


TGTGTCGTAA TATTTGATGT GTTGAGAAAT TTTGAAAAGT TTTTGGTTTT TGGGGTGAGT  17106
|| ||| || ||||||||| |  ||| | | |||||| | |||          
TGCGTCTAAA GATTTGATGT G-ACAGAGAA TCTGAAAAAT TTT....... ..........   476


GGAGAAAAAA GAGAAGCTCC TTTCGAGGAA GCTCTCTGCG GCCTGTGGCT GCGGGTGACT  17166
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   476


GGGTGTGGTC GTGTGGGCCT AGCGGGACTG CGGGAAGGAA GAATTTGACC GGATTCTCTA  17226
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   476


TGTCACGTGG GCCTAGAATG GGATGGCCCA TCCGAGCCCG ACCCATATTT GCCAGATTCG  17286
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   476


AGTGAACTGG CTCCAACTAA ACAATTTTCC CCATTTGCCA TTCCCGACGA GCACCTTCAC  17346
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   476


CGTCTCCTCC CACCTCGCGT GGCACGCCAT GGCTTTCTCC CCGCGCTCGC CGTGGTCGCG  17406
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   476


TCCCAAGAGA AACGACGTCT ACTCAACCTT CGTCGTCCAC GGCGATGACG ACGAGGACGA  17466
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   476


CGCCCGCGGC AGCAGGCGCG GCAGGGGCCC GTCCACGCGG GCGGAGGAAG ACGAGGAGGA  17526
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   476


AGACCCCTCC TCGCTGCCTC CGCTTCTCCA GCGGCTCCCC AAGGACTTCG GCGGCCCCTC  17586
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   476


CTTTGACGAA GACGAGGACG CCTACTCCTC CGACCCCGAC GATGCTTCCC TCTCCGCTAC  17646
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   476


GGTGGTCTTC AAGAGCGGCG CCCCGGCCTC CGCTCGATCT CCGTTCCTGG ATCTGCGGCG  17706
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   476


CTCCAGCCCC CGCGCTACCG ATGACGACCC ATACTCTACC TTCGTCGTCC ACTCCACCGC  17766
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   476


ACGCTCGGGG GGGACCTCCT CCAGCCCTCG AGGGTCCGCC TCAGGCACAT TCATCCGTCG  17826
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   476


CTCCGGGGGC TCGTCCAGCC CTCACGAATC CGTCTCTGGC ACATTCATCC GCCGGACTAG  17886
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   476


CACCCCGTCG AGCCCCCGGG ACTCGGTCTC CGGCACATTC ATCCGCCGAC CAGGGAGCCC  17946
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   476


GTCGAGCCCC CGCGGGTCGT TCTCTGGCAC CTTCATTCGC CACACCAGCG GGGGTTCCAG  18006
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   476


TTCCTATGAA TCTGCTTCTG GCGGCGGCGG GGGTTTCGGG TCCTCTTTCT GGAGTCCAGC  18066
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   476


GGTGGAGCAG ACAGAGGAGC TCCGGCAACC GTCGCCTCTG ATGCAGCAAC AACAGCAGCA  18126
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   476


GCATTCAAGG CGGAAGCCAT CAGTGAGCTC GGCGCCAGAC AGTGTTACCA GAGAGGATCC  18186
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   476


TTCCACCAAG TACGAGCTGC TCCATGAGCT TGGTGCGCCT CTTGCTCTGG AATTATTGTT  18246
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   476


TCATTAGTTC TGTATGTCTA CTTGTAGAAT GGCTGAAGCT TTGAGCTGTT TTGCGAAATG  18306
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   476


CAAAATTCAA TTGGGAATGC AGGGAAAGGC TCATATGGTG CAGTGTACAA A  18357
            | |||  | | ||| | | | |||| 
.......... .......... ..GCAAA--A TTTTCTGGGG AACTAAACAA T   503

********************************************************************************
EST sequence 175 +strand (File: 13587489+)

   1 ATCCAGACAG AAGAGGAGTT GACACCGATC CGCGTCGGCG AGGAGGGCCA AGTTCCGCCC
  61 GACTTTCTTG GAGCGGAACC TGAGCCCACG CTCGGGAGGC GCGCCACATG CCAGCGCGCC
  121 CTATCCCGGA GGCCGGAAAG GAGGAAGACG CCCGTGGCTC TTACGGATTC CCCCGGCTCC
  181 CCTGCTCTGC TCTGTGGCTC CGACACGTCG CCGGTCCCAG CCCCGAGGTT AGTGGCCTTG
  241 AGATTTTGCT TTGCTTTTGA GATTTGAACT GAGGCCTTGT TCAGATGTGA AAAAATTTTG
  301 GATTTCGCTA CTGTAGCACT TTCGTTTGTT TGTGGTAAAT ATTGTCCAAT CATAGACTAA
  361 CTAGGATCAA AAGATTCGTC TCGCGATTTA CAGTCAAACT GTGTGATTAG TTTTTATTTT
  421 CGTCTATATT TAATGTTTCA TGCATATGCC GCAAGATTTC GATGTGACAG AAAATT

Predicted gene structure (within gDNA segment 15067 to 17607):

 Exon 1 15234 15240 (  7 n); cDNA  203  209 (  7 n); score: 0.714
 Intron 1 15241 15756 ( 516 n); Pd: 0.243 (s:  0), Pa: 0.947 (s:  0)
 Exon 2 15757 15780 ( 24 n); cDNA  210  233 ( 24 n); score: 0.583
 Intron 2 15781 16365 ( 585 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.474 (s:  0)
 Exon 3 16366 16371 (  6 n); cDNA  234  239 (  6 n); score: 0.833
 Intron 3 16372 16838 ( 467 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.508 (s: 0.60)
 Exon 4 16839 17078 ( 240 n); cDNA  240  476 ( 237 n); score: 0.762

MATCH	21326110+	13587489+	0.762	277	0.582	C
PGS_21326110+_13587489+	(15234 15240,15757 15780,16366 16371,16839 17078)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

ACGTGTCGTA ACTTTATAAC ACGAATAACT CTTTCTCCTT TACCCTACTA TTTCACCACT  15293
|| |||                              
ACACGTC... .......... .......... .......... .......... ..........   209


AAACAACTAA CTTGCCTATA AACACTTTTT AGACTTCTTC TGAAAGGCCT AGTGTTTATG  15353
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   209


TGGTTATATG CAGCGTGAAT GCACTTGCAT ATAAGATTGA TCTAAAAAAT TGATGTAGTG  15413
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   209


AACTTTGACT ACCCGAAGTA TATGCTTAGA TAGTTCATGG ATTTCTTTCA TAAAACTGCA  15473
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   209


CACTGTATTC TGGTTATCTG TTATGAAGTT TACTACGTTC TTTCAGGTAT GTCCTATCTT  15533
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   209


GTGGGAAAGA TTCTTGTGTC AAGTTATGGG AAGTTGGCAC TGGACGACTT GTGAAGCAAT  15593
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   209


ATGCAGGAGC CATTCGCAGA CAATTTCGTT GTCAGGTTAG TTTCTCTGTG TTTCTATAAG  15653
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   209


ATTATTATTT TTTCCTGATT TAAATTTACT CGTGTGCCAT ATATATTATT TTTACCCAAA  15713
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   209


ATTTTAGGAA ACAAAATATT GCAATTCTTT AATTTGAAAA TAGGCTGGTT TGAGCTTGCA  15773
                        || |||  |||  | 
.......... .......... .......... .......... ...GCCGGTC CCAGCCCCGA   226


GCTTAGGATA ACAACATACC TAACCTTGCT ATGATAGACA ATAAATATGA TAATAACTGT  15833
| ||||                              
GGTTAGT... .......... .......... .......... .......... ..........   233


TCTTACTATC CAGGCTGTCT TCAATGAAAC CGAAGAATTT GTTCTATCAG TTGATGAACA  15893
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   233


AAACAATGAG GTAAATTCCA AATTGAGAAC AGTATATATA TTTGTATTTC AGCAAGCTTA  15953
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   233


ACTATGATAC GTCACTCTTC AGGTTGTCGT CTGGGATGCA CTTACTGCAG AAAAGGTTGC  16013
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   233


AAGATTGCCC TCTGGCAGCA CTGGTGCTCC CAGATGGCTC GACCACTCCC CAGTTGAACC  16073
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   233


AGTTTTTGTT ATTTGTGGAA ATGATAGATC GATCAGATTC TGGAAACAAA CCGTATAGCT  16133
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   233


TGTAGATTCA ACCATTCAAA TCAAAAGTAT GCTTTCAGTA TTACGTTTCA GGAGGAATGT  16193
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   233


GCTCATGTAA CTTTAGTTGT ATATGGGAGA AATTTGCATA AGCATTTTTT TTATTGGAAA  16253
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   233


CTGCATAAGC AATTGATTGA TCTAATAGCA AACCCCAATG ATATGTTTTT TTTTTGGCTC  16313
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   233


TGCATAGCTG ATGACAGTTG TATGAACCCT TGACCTGATT CTTATTGGTC AGGCCCTTTT  16373
                             | ||||  
.......... .......... .......... .......... .......... ..GGCCTT..   239


CGATGATTTG CTATTTTATC CCAATTGTGG ATTGCGGAAT ATATTTCTTC TTCGAATGTA  16433
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   239


ATGATGGTCT CGCCCTACCA CATGTGTGAT AGCCTATAAA AGTTCTACAA CACATTATTG  16493
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   239


CATTTCACTT AGGGCATGTT TAGATTGAAG ATGAAAATTT TTTAGGTCAC ATCGGATATG  16553
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   239


TCGGAAGGAT GTCGGGAGGG GTTTTTAAAA ACTAATAAAA AAAACAAATT ACATAACTCG  16613
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   239


TCAGGAAACT GCAAGACGAA TCTATTAAGT ATAATTAATC TATTATTAGC ACATGTGGGT  16673
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   239


TACTGTAGCA CTTAAGGCTA ATCATGGACT AACTAGGCTT AAAAAATTCA TCTCGCGATT  16733
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   239


TTCAACCAAA CTGTGTAATT ATTTTTTATC TACATTTAAT GTTTTATGTA TGTGTCTAAA  16793
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   239


GATTCAATGT GATGGATGAA AATTTTTTAG GTGGGAACTA AACAGGGCCT TATATTTTTT  16853
                         |  | | | |||  
.......... .......... .......... .......... .....GAGAT TTTGCTTTGC   254


AAAAAAGATG TGCAAGTGTC AGGCCTTGTT TAGTTTCGAA AACTTTTTGG TTTTTGAGAC  16913
   |||| || || ||  |||||||||| || | ||| || |||||| ||| | || 
TTTTGAGATT TG-AACTG-- AGGCCTTGTT CAGATGTGAA AAAATTTTGG ATTTCGCTAC   311


TGTAGCACTT TCGTTTTTAT TTGACAAATA TTGTCTAATC ATAGAGTAAC TAGGTTTAAA  16973
|||||||||| |||||| | | || ||||| ||||| |||| ||||| |||| |||| | ||| 
TGTAGCACTT TCGTTTGTTT GTGGTAAATA TTGTCCAATC ATAGACTAAC TAGGATCAAA   371


AGATTTATCT CGCGATTTAT AGGTAAACTG TGCAATTAGT TTTTATTTTT GTATATATTT  17033
||||| ||| ||||||||| || |||||| || |||||| ||||||||| || ||||||| 
AGATTCGTCT CGCGATTTAC AGTCAAACTG TGTGATTAGT TTTTATTTTC GTCTATATTT   431


AATGCTTCAT GCATGTGTCG TAATATTT-G ATGTGTTGAG AAATTT  17078
|||| ||||| |||| || || || |||| | |||||  || ||| ||
AATGTTTCAT GCATATGCCG CAAGATTTCG ATGTG-ACAG AAAATT   476

********************************************************************************
EST sequence 277 -strand (File: 24978904-)

   1 CAGAATTTGC TCTCTTAGGC CTTGTTTACT TCCAAAAAAT TTTGCAAAAT AGGAATAGTA
  61 GCATTTTCGT TTGTATTTGA CAAATATTGT CCAATTATGG ACTAACTAGG CTCAAAAGAT
  121 TCGTCTGATC AATTCCGACC AAACTGTGTA ATTAGTTTTT ATTTTCATCT ATATTTAATA
  181 CTCCATGCAT ACGTCTAAAC ATTCGATGTG ACGGGGAATC TGAAAAAATT TTGCAAATTT
  241 TTAGTAACTT GATTCAGAAC AAGTACATTT GGCAGTTGTT CTCGGAGCTG TTCAACTTTG
  301 TCAAACATGC CCGCAAAGCC AAGGGCCGGA TCTGCACATA CAGTACACCA AAGGAAGAAG
  361 GCCACCCATA AAATTCCTTA ACCAAGGAAA TTTGACTGAA AAAAGCAATT AAGGTGATAC
  421 CGTAACTTTC TTCAACTAAT CATACCGGTT AAGTACAACT CAGCACCCAT GAATCTCAGC
  481 AAGATCAGCT TGTCAAGCAA ATATTTAGCT GGCATAACTG CAATGAGCCT GTAGCCTTTC
  541 TGAATAGCAA AGAGCGATCC TTGATGGATC AAAGCGGCTG GTAAGCCTCC ATCATCATGC
  601 CAACGATCCG CGCATCAACC CCAGCCTTGC CGGTGATTTG CTTCAGCTCG ATCAATCGTG
  661 TGCATCCTAT GAGCTGAGGA AATTGTTCCA CTAGCAGCAA CAACAAACCC TCGTGCC

Predicted gene structure (within gDNA segment 16489 to 18480):

 Exon 1 16857 17091 ( 235 n); cDNA   1  233 ( 233 n); score: 0.723

MATCH	21326110+	24978904-	0.723	235	0.328	C
PGS_21326110+_24978904-	(16857 17091)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

AAAGATGTGC AAGTGTCAGG CCTTGTTTAG TTTCGAAAAC TTTTTGGTTT TTGAGACTGT  16916
 | || |||  | | ||| ||||||||| || | |||| ||||    | | | || 
CAGAATTTGC -TCTCTTAGG CCTTGTTTAC TTCCAAAAAA TTTTGCAAAA TAGGAATAGT    59


AGCACTTTCG TTTTTATTTG ACAAATATTG TCTAATCATA GAGTAACTAG GTTTAAAAGA  16976
|||| ||||| ||| |||||| |||||||||| || ||| || || ||||||| | | |||||| 
AGCATTTTCG TTTGTATTTG ACAAATATTG TCCAATTATG GACTAACTAG GCTCAAAAGA   119


TTTATCTCGC GATTTATAGG TAAACTGTGC AATTAGTTTT TATTTTTGTA TATATTTAAT  17036
|| |||   | ||    |||||||| |||||||||| |||||| | |||||||||| 
TTCGTCTGAT CAATTCCGAC CAAACTGTGT AATTAGTTTT TATTTTCATC TATATTTAAT   179


GCTTCATGCA TGTGTCGTAA TATTTGATGT GTTGAGAAAT TTTGAAAAGT TTTTG  17091
 || |||||| | ||| || ||| ||||| | | | || | ||||||  |||||
ACTCCATGCA TACGTCTAAA CATTCGATGT GACGGGGAA- TCTGAAAAAA TTTTG   233

********************************************************************************
EST sequence  58 +strand (File: SBtuc02-10-21.4286+)

   1 GCACGAGGAT CCATGGGAGG AGCGGGGCAC CACGACGTGC ATTTCTTGGA CGCGTGCTTC
  61 CTCTGCCGGA AGCCGCTCGC CAGCAACCGC GACATCTTCA TGTACAGAGG CGACACGGCG
  121 TTCTGCAGCG ACGAGTGCAG GAGCGCGCAG ATGGCGGCGG ACGAAGCGGC GGAGAGGAAC
  181 AAGGCCATGG CCAGCGCGGT GACACATGGG GCGCTGCCCG CCAGGGAAGC GGAAGCGGAA
  241 GGCCCACGGG AACGGGAGCG CGGCAAGGTC CGGGCCGGGT CCATCCTGGC CCTGTAACCA
  301 AAGTCTCTCG ATCTCAATCT GCCTGTGCAC GGGCATGGCA GTTTTCTTTT CTCTAGCTTT
  361 AGGCCTTGTT TAGTTCCGAA AAATTTTGGG AAATGGACAC TGTAGCATTT TCGTTTTTAT
  421 TTAACAAATA TTGTCTAATC ATGGAGTAAC TAGGCTCAAA AGATTCGTCT CGTCAATTTC
  481 GACCAAACTG TGCAATTAGT TTTTATTTTC GTCTATATTT AATACTCCAT GCATGCGTCT
  541 AAAGATTCGA TGTGACGGGG AATCTGAAAA ATTTTGCAAA ATTTTCTAGG AAGTAAACAA
  601 GGCCTTACCT TACGAGACGC GCCACCGGAG GTCGTCAGAT TAGTGTACAC GGGTTTGTGT
  661 GTTTTTTTGT TGAAAAAAAC CCTTTGGGGA TCATCCGCTG CCGTGTTGGT TCTTGCATGG
  721 TTTGCATCTT GCAAATGTTG CATTGCTTGG TGGTGTGGTC CATGTACACT GCACGTACGT
  781 ACTACGTATT ATGCATTATT AGTTAGTCTA CTACAAGGAA ATAATAATCA ATAATTGCGT
  841 GATGTGG

Predicted gene structure (within gDNA segment 14774 to 19017):

 Exon 1 16870 17091 ( 222 n); cDNA  358  576 ( 219 n); score: 0.811

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.4286+	0.811	222	0.262	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.4286+	(16870 17091)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

TGTCAGGCCT TGTTTAGTTT CGAAAACTTT TTGGTTTTTG AGACTGTAGC ACTTTCGTTT  16929
| | |||||| ||||||||| |||||| ||| | ||  | | | |||||||| | |||||||| 
T-TTAGGCCT TGTTTAGTTC CGAAAAATTT TGGGAAATGG ACACTGTAGC ATTTTCGTTT   416


TTATTTGACA AATATTGTCT AATCATAGAG TAACTAGGTT TAAAAGATTT ATCTCG-CGA  16988
|||||| ||| |||||||||| |||||| ||| |||||||| | ||||||||  ||||| | | 
TTATTTAACA AATATTGTCT AATCATGGAG TAACTAGGCT CAAAAGATTC GTCTCGTCAA   476


TTTATAGGTA AACTGTGCAA TTAGTTTTTA TTTTTGTATA TATTTAATGC TTCATGCATG  17048
||| |  | |||||||||| |||||||||| |||| || || |||||||| | | |||||||| 
TTTCGA-CCA AACTGTGCAA TTAGTTTTTA TTTTCGTCTA TATTTAATAC TCCATGCATG   535


TGTCGTAATA TTTGATGTGT TGAGAAATTT TGAAAAGTTT TTG  17091
 ||| || | || ||||||  | | || | |||||| || |||
CGTCTAAAGA TTCGATGTGA CGGGGAA-TC TGAAAA-ATT TTG   576

********************************************************************************
EST sequence  26 +strand (File: SBtuc02-10-21.1501+)

   1 TGATCCCGCC CACCAGCATC CTGGTGCTCA ACATGGTGGG CGTGGTGGCT GGCTTCTCGG
  61 CCGCGCTCAA CAGCGGCTAC GAGTCCTGGG GCCCTCTCTT TGGCAAGGTG TTCTTCGCCA
  121 TGTGGGTGAT CATGCACCTG TACCCGTTCC TCAAGGGTCT CATGGGCCGA CAGAACCGCA
  181 CGCCCACCAT CGTGGTGCTC TGGTCCGTCC TCCTCGCCTC CGTCTTCTCC CTCCTCTGGG
  241 TCAAGATCGA CCCATTCGTC GGAGGAACCG AGACCGTCAA CTCCAACAAC TGCAACACAG
  301 TCATCTGCTG ATTCACCATC GGTAAGCTGG TGCCGTGCCG CGGCCGATGT GTTTCTGGTG
  361 CGGATTTCCT CTGTCCATCT CGCATCTGGG CTTTTGCCCC AGGATCTGGG AGGGGTGGTG
  421 TAGATTAGTT CTATTTTGCA TCCAAGTGTT GATTGGTGTC GTCTGTATTA TGAAAAGTTT
  481 TGGTGCTGAA GTGTTAAACT CGCCTCAATT GTGAAAAAGG CACTGTTTAA GTGTGTGTAA
  541 ATCATAGGAA CGTGGGGGAA AAAAGGAACT GAGATACACT TGCCTACCAA AAGGAAGAGA
  601 TCATTTACAT CAGTGGAGCT AGAAATTGCA GTTGTGTTAA GCATGACCGC ACGAGTGATG
  661 ATTATGGGTA CGCAAACGCA ACTGAATTTT ATGCACTGGC CTGCTGTGGA AAGGAGATGA
  721 CATTTCCTCA TGAAGACCAT GATTAACGTA CATTGTACAC TAAACAAGAC GTGCGCTCAG
  781 TCTTTAGAAA TCCTCCAGGG TACCAAGTGC TCAAGCCCCC AAGCTGTCTG TCATCATCCA
  841 GTAGCACGAA CTTTTTCCAC ACCAAGGCCT TGTTTAGATA CGAAAACTTT TTGGATTTCG
  901 CTACTGTAGC ACTTTTGTTT GTTTGTGGTA AATATTCTCC AATCATAGAC TAATTAGGGT
  961 TAAAAGATTC ATCTCGCGAT TTACAAGCAA ACTGTGTAAT TAGTTTTATT TTCG

Predicted gene structure (within gDNA segment 12254 to 17452):

 Exon 1 13310 13317 (  8 n); cDNA  799  806 (  8 n); score: 0.500
 Intron 1 13318 13380 ( 63 n); Pd: 0.789 (s:  0), Pa: 1.000 (s:  0)
 Exon 2 13381 13389 (  9 n); cDNA  807  814 (  8 n); score: 0.778
 Intron 2 13390 13886 ( 497 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.939 (s:  0)
 Exon 3 13887 13893 (  7 n); cDNA  815  821 (  7 n); score: 0.714
 Intron 3 13894 14270 ( 377 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.63)
 Exon 4 14271 14311 ( 41 n); cDNA  822  860 ( 39 n); score: 0.634
 Intron 4 14312 16869 (2558 n); Pd: 0.979 (s: 0.63), Pa: 0.000 (s: 0.80)
 Exon 5 16870 17024 ( 155 n); cDNA  861  1014 ( 154 n); score: 0.819

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.1501+	0.819	220	0.217	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.1501+	(13310 13317,13381 13389,13887 13893,14271 14311,16870 17024)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GTTGCTAGGT GGGGCTTGTG CTGTTTTCTA CTTAGTTGCA ACTTGTAACT CACTATTGCT  13369
| | | |                              
GGTACCAA.. .......... .......... .......... .......... ..........   806


CTGTCCTGCA GGTTGCTAAA ATTAAGCAGA CTATGGTAGG GGACTCCAAA GATGGTCCTG  13429
      | |||| ||                       
.......... .G-TGCTCAA .......... .......... .......... ..........   814


CCAGGCCTGT GATTCGCACA TTTTATGATC ACACACAGGT GAGCATGTAT TGCTCATATA  13489
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   814


TGACAGTTTA TTTACTCTTC AAGGTCGTGA GACTCTTTTC AACACTTCCA CAAGATTGCC  13549
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   814


TCCGAGTTAG GTCTCCTGCA GTATTTTTTT TCCTTTAATA TGCGGAGAGC TGCATATCAT  13609
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   814


TGCATTATAG AAAGACTGAA ATACATGGGT AGATCAAATC CACCTGCCAC CACAGACCAC  13669
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   814


ACTTATATAC ACACGCTCAA CTCACGTTTA GCACACTGGA TGCACACCTA GCAGCTGCAA  13729
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   814


TTTGTAGTTA GATATTTGCT TACTGAGCTG TGTGGAGCAT TGACATGATA TTCAATTTTT  13789
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   814


TAATAAACAA CATTTTTTTC CATTTTCACT AGTTTCTACT TCATTTCCCA TTGCTCAAAT  13849
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   814


TTCCACTGTG CTCGTAAACA TGATTGATTT CTTGCAGGCC ATCAATGATC TGGATTTTCA  13909
                    |||  ||         
.......... .......... .......... .......GCC CCCA...... ..........   821


TCCTGAGAGT CCAATACTGA TATCAGCTGC AAAAGACAAT ACAATAAAGT ATGCTTATCC  13969
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   821


TTGATGTCTA CACTCCGTGC TGTTAAATTG TCTATTTGAA GTGCTCATAC TAGGATTAAG  14029
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   821


CATGATTTTT TAGGAATTTT TTGCGGTATT AATTGCTATC TGTGTTATTG TTTTGTACAT  14089
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   821


GAAAAAATTT TGCTCAACAG ATTTTTTGAC TTCTCAAAGA CCAATGCGAG GAAAGCGTTC  14149
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   821


AGAGTTATTC AGGTTGTAAA TTCTAGCAAT CCAATCTCTC TATATATCAT GTAAAATGGT  14209
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   821


GTGTTCATTG CATTTAACCA GGCTCATTTG TTAATGCTTG GCAGGATACT CATAATGTTA  14269
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   821


GATCTGTATG TTTTCATCCT TGTGGGGATT ACCTTTTAGC AGGTACTATG ATCTTTTCAC  14329
 | |||| || | ||||||  || | |  | ||||| | |           
.AGCTGTCTG TCATCATCC- AGT-AGCACG AACTTTTTCC AC........ ..........   860


TAAATTTAAA TTTGATTTCT AGTTCTGCTG TGATTAACTG ATTCTTGATG TCTGATATCA  14389
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


GTTTGATATG CTCTGATTTT TATGCATTAT AAGTTGTTAA CATGTTTTCA GTTGTTATCT  14449
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


GTAAAGTAAT TTAATCATTT CACCAAAACA ATTTGATATT TGGGCTTAAG AATTTGGATT  14509
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


TCGTTCCTGG ATCAACAGTT TCTGTCTCGT GGGCATTTGA AAAATACTGC AAGCATATCG  14569
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


TATGGAATTT TCTTCTTACA TATAGTCAAA TATTAACATT CAAATATGTA TTTTTTTTAA  14629
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


AAAAACTCAT TTTCATATAT TTGGAAGCAA GTGACACTGA TAAAATTATT TGCAGGGACT  14689
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


GATCACCCAG TTGCTCATTT ATATGATATA AATACTTTTA CATGCTACTT ATCAGCAAAT  14749
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


GCACAGGATT CTAGTTCTCC CATTAACCAG GTAGCTTTTC TCTTTCCTTC TGATTCACAA  14809
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


GCATTAGATT GCATTGGTTA TATTCTCATC AAAGTTCTCC GCCAGCCATG CTTACTGATG  14869
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


TTGCTGCCAG GTACGCTACT CCTGTACTGG GAGCTTGTAT GTGACTGCTT CTAAAGATGG  14929
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


TTCTCTGCGC ATTTGGGATG GAGTATCTGC TGAATGTGTT CGACCTATTA TTGGAGCACA  14989
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


TGGATCTGCA GAAGCTACTA GCGCAATTTT CACCAGAGAT GAGAGGTAAG CGAGCTACCA  15049
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


GCATGTCTAA GGTGCTCTTC CCTCAAGATA AAATCCAGTC ATTGTTTGGT TTGAAGAACA  15109
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


GAGAGAAAGG CATATGCTGT ATGATTCAAG ACAGTAACTA CTTCAAACCC TGTTTGGAAT  15169
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


GTGGGAATCT TGTAGTGATT CTGAATGATT TATAACATGT CCTGGATAAT TTCCTGTGTT  15229
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


TCAGACGTGT CGTAACTTTA TAACACGAAT AACTCTTTCT CCTTTACCCT ACTATTTCAC  15289
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


CACTAAACAA CTAACTTGCC TATAAACACT TTTTAGACTT CTTCTGAAAG GCCTAGTGTT  15349
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


TATGTGGTTA TATGCAGCGT GAATGCACTT GCATATAAGA TTGATCTAAA AAATTGATGT  15409
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


AGTGAACTTT GACTACCCGA AGTATATGCT TAGATAGTTC ATGGATTTCT TTCATAAAAC  15469
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


TGCACACTGT ATTCTGGTTA TCTGTTATGA AGTTTACTAC GTTCTTTCAG GTATGTCCTA  15529
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


TCTTGTGGGA AAGATTCTTG TGTCAAGTTA TGGGAAGTTG GCACTGGACG ACTTGTGAAG  15589
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


CAATATGCAG GAGCCATTCG CAGACAATTT CGTTGTCAGG TTAGTTTCTC TGTGTTTCTA  15649
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


TAAGATTATT ATTTTTTCCT GATTTAAATT TACTCGTGTG CCATATATAT TATTTTTACC  15709
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


CAAAATTTTA GGAAACAAAA TATTGCAATT CTTTAATTTG AAAATAGGCT GGTTTGAGCT  15769
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


TGCAGCTTAG GATAACAACA TACCTAACCT TGCTATGATA GACAATAAAT ATGATAATAA  15829
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


CTGTTCTTAC TATCCAGGCT GTCTTCAATG AAACCGAAGA ATTTGTTCTA TCAGTTGATG  15889
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


AACAAAACAA TGAGGTAAAT TCCAAATTGA GAACAGTATA TATATTTGTA TTTCAGCAAG  15949
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


CTTAACTATG ATACGTCACT CTTCAGGTTG TCGTCTGGGA TGCACTTACT GCAGAAAAGG  16009
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


TTGCAAGATT GCCCTCTGGC AGCACTGGTG CTCCCAGATG GCTCGACCAC TCCCCAGTTG  16069
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


AACCAGTTTT TGTTATTTGT GGAAATGATA GATCGATCAG ATTCTGGAAA CAAACCGTAT  16129
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


AGCTTGTAGA TTCAACCATT CAAATCAAAA GTATGCTTTC AGTATTACGT TTCAGGAGGA  16189
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


ATGTGCTCAT GTAACTTTAG TTGTATATGG GAGAAATTTG CATAAGCATT TTTTTTATTG  16249
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


GAAACTGCAT AAGCAATTGA TTGATCTAAT AGCAAACCCC AATGATATGT TTTTTTTTTG  16309
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


GCTCTGCATA GCTGATGACA GTTGTATGAA CCCTTGACCT GATTCTTATT GGTCAGGCCC  16369
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


TTTTCGATGA TTTGCTATTT TATCCCAATT GTGGATTGCG GAATATATTT CTTCTTCGAA  16429
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


TGTAATGATG GTCTCGCCCT ACCACATGTG TGATAGCCTA TAAAAGTTCT ACAACACATT  16489
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


ATTGCATTTC ACTTAGGGCA TGTTTAGATT GAAGATGAAA ATTTTTTAGG TCACATCGGA  16549
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


TATGTCGGAA GGATGTCGGG AGGGGTTTTT AAAAACTAAT AAAAAAAACA AATTACATAA  16609
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


CTCGTCAGGA AACTGCAAGA CGAATCTATT AAGTATAATT AATCTATTAT TAGCACATGT  16669
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


GGGTTACTGT AGCACTTAAG GCTAATCATG GACTAACTAG GCTTAAAAAA TTCATCTCGC  16729
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


GATTTTCAAC CAAACTGTGT AATTATTTTT TATCTACATT TAATGTTTTA TGTATGTGTC  16789
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


TAAAGATTCA ATGTGATGGA TGAAAATTTT TTAGGTGGGA ACTAAACAGG GCCTTATATT  16849
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   860


TTTTAAAAAA GATGTGCAAG TGTCAGGCCT TGTTTAGTTT CGAAAACTTT TTGGTTTTTG  16909
             |||||| ||||||| | |||||||||| |||| ||| | 
.......... .......... ACCAAGGCCT TGTTTAGATA CGAAAACTTT TTGGATTTCG   900


AGACTGTAGC ACTTTCGTTT TTATTTGACA AATATTGTCT AATCATAGAG TAACTAGGTT  16969
 |||||||| ||||| |||| | | || | |||||| || ||||||||| ||| |||| | 
CTACTGTAGC ACTTTTGTTT GTTTGTGGTA AATATTCTCC AATCATAGAC TAATTAGGGT   960


TAAAAGATTT ATCTCGCGAT TTATAGGTAA ACTGTGCAAT TAGTTTTTAT TTTTG  17024
||||||||| |||||||||| ||| | | || |||||| ||| ||| |||||| ||| |
TAAAAGATTC ATCTCGCGAT TTACAAGCAA ACTGTGTAAT TAG-TTTTAT TTTCG   1014

********************************************************************************
EST sequence  21 +strand (File: SBtuc02-10-21.11189+)

   1 GCACGAGGCA GCTTGCCTCC TACTCCGCCA TCATCCAGAT CCGGCCGGTG CGTGCGATGG
  61 CGCTGCGCGT TCTGGCCCGT AAGCTGAGGT TCCCTGCCAC GTCCGTTCTC CAGCGGGCGT
  121 CGACCCCCGT GGTGTCGCCG CCGGCGAGCT CCCGACTTCT CACCTCCCAC TCCTCTCAGA
  181 GTGGAGGAGC CAAGAGAGCA GTGAATGAGA CCAGGAATGC TCGACCAAGG TGGAGGAATT
  241 ACAAGAAACT GGAGAAGCGT TTTTTGCGCG ATATGGAGAA GGACATGAAG AATTTCAAGG
  301 AGCTTTCATT AGCTATGGAC AACTTGCCAA GGAATGTTGT ACTCACTTCC TCTGTTGGTC
  361 TTGCGGTTTT GACAACCGGC TGGGCGTATG CCATTGGTGT TTTCGATTGG AACAGAATGG
  421 GGGACAGTGA ACCTTCGGAT CAACAAGGTG TTGTGTAGAC GCACCCCATG AATAATCTAT
  481 GAGACTTTTA TATTTATGTA AGAGAAATGA AATGGTGCGG ACAAGGAGAA GACTGTATGC
  541 TTGTTAAGTA AGGCCTTGTT TAGATCCAAA ATTTTTTCTG TTTTTGACAC TAGCAATTTC
  601 GTTTTTATTT GACAAACCTT GTCCAATCAT GGAGTAACTA GACTCAAAAA TTTAATTGGA
  661 TGTTTGACTG TTTGGTT

Predicted gene structure (within gDNA segment 13824 to 17551):

 Exon 1 13887 13902 ( 16 n); cDNA  465  480 ( 16 n); score: 0.688
 Intron 1 13903 14253 ( 351 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.830 (s:  0)
 Exon 2 14254 14265 ( 12 n); cDNA  481  492 ( 12 n); score: 0.583
 Intron 2 14266 15883 (1618 n); Pd: 0.079 (s:  0), Pa: 0.361 (s:  0)
 Exon 3 15884 15903 ( 20 n); cDNA  493  511 ( 19 n); score: 0.650
 Intron 3 15904 16100 ( 197 n); Pd: 0.991 (s:  0), Pa: 0.050 (s:  0)
 Exon 4 16101 16138 ( 38 n); cDNA  512  546 ( 35 n); score: 0.605
 Intron 4 16139 16869 ( 731 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.76)
 Exon 5 16870 16966 ( 97 n); cDNA  547  641 ( 95 n); score: 0.825

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.11189+	0.825	183	0.270	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.11189+	(13887 13902,14254 14265,15884 15903,16101 16138,16870 16966)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GCCATCAATG ATCTGGATTT TCATCCTGAG AGTCCAATAC TGATATCAGC TGCAAAAGAC  13946
 |||| ||| ||||                          
CCCATGAATA ATCTAT.... .......... .......... .......... ..........   480


AATACAATAA AGTATGCTTA TCCTTGATGT CTACACTCCG TGCTGTTAAA TTGTCTATTT  14006
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   480


GAAGTGCTCA TACTAGGATT AAGCATGATT TTTTAGGAAT TTTTTGCGGT ATTAATTGCT  14066
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   480


ATCTGTGTTA TTGTTTTGTA CATGAAAAAA TTTTGCTCAA CAGATTTTTT GACTTCTCAA  14126
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   480


AGACCAATGC GAGGAAAGCG TTCAGAGTTA TTCAGGTTGT AAATTCTAGC AATCCAATCT  14186
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   480


CTCTATATAT CATGTAAAAT GGTGTGTTCA TTGCATTTAA CCAGGCTCAT TTGTTAATGC  14246
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   480


TTGGCAGGAT ACTCATAATG TTAGATCTGT ATGTTTTCAT CCTTGTGGGG ATTACCTTTT  14306
    || ||| ||                        
.......GAG ACTTTTATA. .......... .......... .......... ..........   492


AGCAGGTACT ATGATCTTTT CACTAAATTT AAATTTGATT TCTAGTTCTG CTGTGATTAA  14366
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


CTGATTCTTG ATGTCTGATA TCAGTTTGAT ATGCTCTGAT TTTTATGCAT TATAAGTTGT  14426
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


TAACATGTTT TCAGTTGTTA TCTGTAAAGT AATTTAATCA TTTCACCAAA ACAATTTGAT  14486
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


ATTTGGGCTT AAGAATTTGG ATTTCGTTCC TGGATCAACA GTTTCTGTCT CGTGGGCATT  14546
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


TGAAAAATAC TGCAAGCATA TCGTATGGAA TTTTCTTCTT ACATATAGTC AAATATTAAC  14606
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


ATTCAAATAT GTATTTTTTT TAAAAAAACT CATTTTCATA TATTTGGAAG CAAGTGACAC  14666
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


TGATAAAATT ATTTGCAGGG ACTGATCACC CAGTTGCTCA TTTATATGAT ATAAATACTT  14726
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


TTACATGCTA CTTATCAGCA AATGCACAGG ATTCTAGTTC TCCCATTAAC CAGGTAGCTT  14786
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


TTCTCTTTCC TTCTGATTCA CAAGCATTAG ATTGCATTGG TTATATTCTC ATCAAAGTTC  14846
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


TCCGCCAGCC ATGCTTACTG ATGTTGCTGC CAGGTACGCT ACTCCTGTAC TGGGAGCTTG  14906
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


TATGTGACTG CTTCTAAAGA TGGTTCTCTG CGCATTTGGG ATGGAGTATC TGCTGAATGT  14966
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


GTTCGACCTA TTATTGGAGC ACATGGATCT GCAGAAGCTA CTAGCGCAAT TTTCACCAGA  15026
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


GATGAGAGGT AAGCGAGCTA CCAGCATGTC TAAGGTGCTC TTCCCTCAAG ATAAAATCCA  15086
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


GTCATTGTTT GGTTTGAAGA ACAGAGAGAA AGGCATATGC TGTATGATTC AAGACAGTAA  15146
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


CTACTTCAAA CCCTGTTTGG AATGTGGGAA TCTTGTAGTG ATTCTGAATG ATTTATAACA  15206
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


TGTCCTGGAT AATTTCCTGT GTTTCAGACG TGTCGTAACT TTATAACACG AATAACTCTT  15266
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


TCTCCTTTAC CCTACTATTT CACCACTAAA CAACTAACTT GCCTATAAAC ACTTTTTAGA  15326
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


CTTCTTCTGA AAGGCCTAGT GTTTATGTGG TTATATGCAG CGTGAATGCA CTTGCATATA  15386
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


AGATTGATCT AAAAAATTGA TGTAGTGAAC TTTGACTACC CGAAGTATAT GCTTAGATAG  15446
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


TTCATGGATT TCTTTCATAA AACTGCACAC TGTATTCTGG TTATCTGTTA TGAAGTTTAC  15506
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


TACGTTCTTT CAGGTATGTC CTATCTTGTG GGAAAGATTC TTGTGTCAAG TTATGGGAAG  15566
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


TTGGCACTGG ACGACTTGTG AAGCAATATG CAGGAGCCAT TCGCAGACAA TTTCGTTGTC  15626
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


AGGTTAGTTT CTCTGTGTTT CTATAAGATT ATTATTTTTT CCTGATTTAA ATTTACTCGT  15686
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


GTGCCATATA TATTATTTTT ACCCAAAATT TTAGGAAACA AAATATTGCA ATTCTTTAAT  15746
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


TTGAAAATAG GCTGGTTTGA GCTTGCAGCT TAGGATAACA ACATACCTAA CCTTGCTATG  15806
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


ATAGACAATA AATATGATAA TAACTGTTCT TACTATCCAG GCTGTCTTCA ATGAAACCGA  15866
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   492


AGAATTTGTT CTATCAGTTG ATGAACAAAA CAATGAGGTA AATTCCAAAT TGAGAACAGT  15926
         || ||| | | |  |||||              
.......... .......TTT ATGTA-AGAG AAATGAA... .......... ..........   511


ATATATATTT GTATTTCAGC AAGCTTAACT ATGATACGTC ACTCTTCAGG TTGTCGTCTG  15986
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   511


GGATGCACTT ACTGCAGAAA AGGTTGCAAG ATTGCCCTCT GGCAGCACTG GTGCTCCCAG  16046
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   511


ATGGCTCGAC CACTCCCCAG TTGAACCAGT TTTTGTTATT TGTGGAAATG ATAGATCGAT  16106
                              || |  
.......... .......... .......... .......... .......... ....ATGGTG   517


CAGATTCTGG AAACAAACCG TATAGCTTGT AGATTCAACC ATTCAAATCA AAAGTATGCT  16166
| ||  || | | | || | ||| ||||||                 
CGGA-CAAGG AGA-AGACTG TAT-GCTTGT TA........ .......... ..........   546


TTCAGTATTA CGTTTCAGGA GGAATGTGCT CATGTAACTT TAGTTGTATA TGGGAGAAAT  16226
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   546


TTGCATAAGC ATTTTTTTTA TTGGAAACTG CATAAGCAAT TGATTGATCT AATAGCAAAC  16286
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   546


CCCAATGATA TGTTTTTTTT TTGGCTCTGC ATAGCTGATG ACAGTTGTAT GAACCCTTGA  16346
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   546


CCTGATTCTT ATTGGTCAGG CCCTTTTCGA TGATTTGCTA TTTTATCCCA ATTGTGGATT  16406
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   546


GCGGAATATA TTTCTTCTTC GAATGTAATG ATGGTCTCGC CCTACCACAT GTGTGATAGC  16466
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   546


CTATAAAAGT TCTACAACAC ATTATTGCAT TTCACTTAGG GCATGTTTAG ATTGAAGATG  16526
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   546


AAAATTTTTT AGGTCACATC GGATATGTCG GAAGGATGTC GGGAGGGGTT TTTAAAAACT  16586
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   546


AATAAAAAAA ACAAATTACA TAACTCGTCA GGAAACTGCA AGACGAATCT ATTAAGTATA  16646
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   546


ATTAATCTAT TATTAGCACA TGTGGGTTAC TGTAGCACTT AAGGCTAATC ATGGACTAAC  16706
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   546


TAGGCTTAAA AAATTCATCT CGCGATTTTC AACCAAACTG TGTAATTATT TTTTATCTAC  16766
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   546


ATTTAATGTT TTATGTATGT GTCTAAAGAT TCAATGTGAT GGATGAAAAT TTTTTAGGTG  16826
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   546


GGAACTAAAC AGGGCCTTAT ATTTTTTAAA AAAGATGTGC AAGTGTCAGG CCTTGTTTAG  16886
                        || ||| |||||||||| 
.......... .......... .......... .......... ...AGTAAGG CCTTGTTTAG   563


TTTCGAAAAC TTTTTGGTTT TTGAGACTGT AGCACTTTCG TTTTTATTTG ACAAATATTG  16946
 | | |||  |||| |||| |||| || | |||| ||||| |||||||||| ||||| ||| 
ATCCAAAATT TTTTCTGTTT TTGACAC--T AGCAATTTCG TTTTTATTTG ACAAACCTTG   621


TCTAATCATA GAGTAACTAG  16966
|| |||||| |||||||||| 
TCCAATCATG GAGTAACTAG   641

********************************************************************************
EST sequence 102 +strand (File: SBtuc02-10-21.8717+)

   1 AAGCCTTGTT TAGATCCGGA AAATGTTTAA ATTATAACAC TATAGCATTT TCGTTTTTAT
  61 TTGACAAAAG TTATCCAATC ATAGAGTAAT TTGACTTAAA AGATTCGTCT CGCGATTTAC
  121 AGACAAATTA TGTAATTAGT TTTTATTTTT ATCTATATTT AATACTCTAT ATATATACCG
  181 CAAGATTCGA TTTAACGAGA AATCTTGAAA ATGTTTTGGT TTTCTTAAAA AAAAACTAGA
  241 CCCAAATATA AAAGTCCAAC CCCGGCGCGT GCACTGCAAA CTTGTCTTGG TTGTACCGCC
  301 CCGGCCCCGC GCACCACGAC TCCGCCCACG CGGCCACGCC ACTCGACGCG ACCGAGACCA
  361 GCCAGCGCGA ACTCCTCCCA ACTGCAACTC CTCCCAGACG CCCGCCGGCA GTTGGGCGCC
  421 GCACAGCACA GCGAGCCTGC CAGTCAAACC GAGGCGGCGA CGAACGCAGG CAGGCAGCGC
  481 GGGGGCGGGC CCGGCGGTGC CGGTGTGAAT GCGGGCGGCG CGATACCAGG CGCCGAGCGA
  541 TCTGTCCCTG TGACGGCACG GGGCACGGCA GGATGGGCGA GGCGACGGGC CACGGTGACG
  601 GCGTCGGCGT CGGCGTCGAC CTCTCGGGCG CCGAGATCCG CGGGGGCCTC GAGGATCGCA
  661 ACCCGCCCAT CTTCCTCCCG CGCCAGCCCG CCGCGTCGCC GCTCCTCGCC CTCGACATCG
  721 GAGGGACTCT GATCAAGCTG GTGTACACGG CGAGCTGCGG CGGCGGGGCC GACGGGGCGG
  781 ACCTGCGCTT CGCCAAGTTC GAGAGGCGAC G

Predicted gene structure (within gDNA segment 16382 to 20633):

 Exon 1 16874 17096 ( 223 n); cDNA   1  223 ( 223 n); score: 0.776

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.8717+	0.776	223	0.275	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.8717+	(16874 17096)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

AGGCCTTGTT TAGTTTCGAA AACTTTTTGG TTTTTGAGAC TGTAGCACTT TCGTTTTTAT  16933
| |||||||| ||| | || | || | |||  || | | || | ||||| || |||||||||| 
AAGCCTTGTT TAGATCCGGA AAATGTTTAA ATTATAACAC TATAGCATTT TCGTTTTTAT    60


TTGACAAATA TTGTCTAATC ATAGAGTAAC TAGGTTTAAA AGATTTATCT CGCGATTTAT  16993
||||||||  || || |||| ||||||||| | | ||||| ||||| ||| ||||||||| 
TTGACAAAAG TTATCCAATC ATAGAGTAAT TTGACTTAAA AGATTCGTCT CGCGATTTAC   120


AGGTAAACTG TGCAATTAGT TTTTATTTTT GTATATATTT AATGCTTCAT GCATGTGTCG  17053
|| ||| | || ||||||| |||||||||| | ||||||| ||| || ||  || | || 
AGACAAATTA TGTAATTAGT TTTTATTTTT ATCTATATTT AATACTCTAT ATATATACCG   180


TAATATTTGA TGTGTTGAGA AATTTTGAAA AGTTTTTGGT TTT  17096
 || ||| || | |  |||| ||| |||||| | ||||||| |||
CAAGATTCGA TTTAACGAGA AATCTTGAAA ATGTTTTGGT TTT   223

********************************************************************************
EST sequence 213 -strand (File: SBtuc02-10-21.506-)

   1 AAATGAGTGT ACTTGCAGCC TGCATAATTT GCATTCAGTG CTAAATGTGA ATTCAATCAT
  61 ACAATTGTGT TAATTAATCA TTGTGGTAAA AGTTTGGAGC CGTAAATTTA TACATTGATG
  121 ATCTGCGTGC AATATGGAAT GAACGTGGTA ACATCACCTT GCACCACCTT TCGTCAGAAC
  181 ATTTGCGCAA AACATTATAG TTAAGCACTA AAGATTTTCA AATGGCATCC TCAACGAGCA
  241 TCTCATCTAC TTGGTGATGA CACCAGATCA AGATTCTTCT ATACAGACCT TACTATCTGG
  301 GTGACCACTG ACCAGGGATC AGGGCTATCA CCTTTGTTTA TATACAACAA GGACACTTTT
  361 CAACCTTCAC GATTTCCAAC TGCAGGTATA GAATCCTGGA TTGCTTGAGC GAACGTAGCA
  421 ATCTTATAGG TAAAAAACCC AACAAGCATT GGTATTAACT GCAGTTGCAT GAAACCATAA
  481 TCCGGAACTA ATATCCCATT CCATCTGTTA TACATCATCA CAAGTACCAC CGGAATAAGC
  541 AACCTTGGTT GTGCAGCAGC ACTCTTGACA GTTTCTCCAG TTCCACTTGC TGGGTTCTCT
  601 TCATTGGAAA CAAGTTCTAC AAGCTGCCTA GCAGCTATTT TAGATCTGTC AAATCCTCAT
  661 GTAGAAAACA GAAGAGTGGA CATTCTATGA CAAATAAGTA ACTATATTTT TTCAGATAAT
  721 TATTTACTAA GGGGATTGTC TGAACATTAT ATTTAGGACC TGTTTAGGCC TTGTTTAGTT
  781 CCGAAAAAAT TTCGATTTCG CTACTGTAGC ATTTTCGTTT TTATTTGACA AATATTGTTC
  841 AATCATGAAC TAACTAGAAT CAAAAGATTC ATCTCGCGAT TTACAGACAA TCTGTGTAAT
  901 TAGTTTTTGT TTTCCTCTAT ATTTAGTGTT TCATGCATAT GCCGCAAGAT TCGATTTGAC
  961 GGGGAATCTT GAAAACTTTT CGGATTTCGG GGTGAACTAA TCCCTCGTGC

Predicted gene structure (within gDNA segment 12744 to 17927):

 Exon 1 13310 13317 (  8 n); cDNA  698  705 (  8 n); score: 0.625
 Intron 1 13318 14109 ( 792 n); Pd: 0.789 (s:  0), Pa: 0.989 (s:  0)
 Exon 2 14110 14118 (  9 n); cDNA  706  714 (  9 n); score: 0.889
 Intron 2 14119 14253 ( 135 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.830 (s:  0)
 Exon 3 14254 14274 ( 21 n); cDNA  715  735 ( 21 n); score: 0.476
 Intron 3 14275 15883 (1609 n); Pd: 0.486 (s:  0), Pa: 0.361 (s:  0)
 Exon 4 15884 15903 ( 20 n); cDNA  736  756 ( 21 n); score: 0.600
 Intron 4 15904 16505 ( 602 n); Pd: 0.991 (s:  0), Pa: 0.758 (s:  0)
 Exon 5 16506 16516 ( 11 n); cDNA  757  767 ( 11 n); score: 0.818
 Intron 5 16517 16875 ( 359 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.80)
 Exon 6 16876 17104 ( 229 n); cDNA  768  995 ( 228 n); score: 0.803

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.506-	0.803	298	0.295	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.506-	(13310 13317,14110 14118,14254 14274,15884 15903,16506 16516,16876 17104)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GTTGCTAGGT GGGGCTTGTG CTGTTTTCTA CTTAGTTGCA ACTTGTAACT CACTATTGCT  13369
|| |||                              
GTAACTAT.. .......... .......... .......... .......... ..........   705


CTGTCCTGCA GGTTGCTAAA ATTAAGCAGA CTATGGTAGG GGACTCCAAA GATGGTCCTG  13429
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   705


CCAGGCCTGT GATTCGCACA TTTTATGATC ACACACAGGT GAGCATGTAT TGCTCATATA  13489
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   705


TGACAGTTTA TTTACTCTTC AAGGTCGTGA GACTCTTTTC AACACTTCCA CAAGATTGCC  13549
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   705


TCCGAGTTAG GTCTCCTGCA GTATTTTTTT TCCTTTAATA TGCGGAGAGC TGCATATCAT  13609
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   705


TGCATTATAG AAAGACTGAA ATACATGGGT AGATCAAATC CACCTGCCAC CACAGACCAC  13669
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   705


ACTTATATAC ACACGCTCAA CTCACGTTTA GCACACTGGA TGCACACCTA GCAGCTGCAA  13729
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   705


TTTGTAGTTA GATATTTGCT TACTGAGCTG TGTGGAGCAT TGACATGATA TTCAATTTTT  13789
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   705


TAATAAACAA CATTTTTTTC CATTTTCACT AGTTTCTACT TCATTTCCCA TTGCTCAAAT  13849
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   705


TTCCACTGTG CTCGTAAACA TGATTGATTT CTTGCAGGCC ATCAATGATC TGGATTTTCA  13909
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   705


TCCTGAGAGT CCAATACTGA TATCAGCTGC AAAAGACAAT ACAATAAAGT ATGCTTATCC  13969
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   705


TTGATGTCTA CACTCCGTGC TGTTAAATTG TCTATTTGAA GTGCTCATAC TAGGATTAAG  14029
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   705


CATGATTTTT TAGGAATTTT TTGCGGTATT AATTGCTATC TGTGTTATTG TTTTGTACAT  14089
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   705


GAAAAAATTT TGCTCAACAG ATTTTTTGAC TTCTCAAAGA CCAATGCGAG GAAAGCGTTC  14149
           ||||||| |                  
.......... .......... ATTTTTTCA. .......... .......... ..........   714


AGAGTTATTC AGGTTGTAAA TTCTAGCAAT CCAATCTCTC TATATATCAT GTAAAATGGT  14209
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   714


GTGTTCATTG CATTTAACCA GGCTCATTTG TTAATGCTTG GCAGGATACT CATAATGTTA  14269
                        |||| | ||  | | 
.......... .......... .......... .......... ....GATAAT TATTTACTAA   730


GATCTGTATG TTTTCATCCT TGTGGGGATT ACCTTTTAGC AGGTACTATG ATCTTTTCAC  14329
|                                 
GGGGA..... .......... .......... .......... .......... ..........   735


TAAATTTAAA TTTGATTTCT AGTTCTGCTG TGATTAACTG ATTCTTGATG TCTGATATCA  14389
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


GTTTGATATG CTCTGATTTT TATGCATTAT AAGTTGTTAA CATGTTTTCA GTTGTTATCT  14449
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


GTAAAGTAAT TTAATCATTT CACCAAAACA ATTTGATATT TGGGCTTAAG AATTTGGATT  14509
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


TCGTTCCTGG ATCAACAGTT TCTGTCTCGT GGGCATTTGA AAAATACTGC AAGCATATCG  14569
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


TATGGAATTT TCTTCTTACA TATAGTCAAA TATTAACATT CAAATATGTA TTTTTTTTAA  14629
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


AAAAACTCAT TTTCATATAT TTGGAAGCAA GTGACACTGA TAAAATTATT TGCAGGGACT  14689
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


GATCACCCAG TTGCTCATTT ATATGATATA AATACTTTTA CATGCTACTT ATCAGCAAAT  14749
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


GCACAGGATT CTAGTTCTCC CATTAACCAG GTAGCTTTTC TCTTTCCTTC TGATTCACAA  14809
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


GCATTAGATT GCATTGGTTA TATTCTCATC AAAGTTCTCC GCCAGCCATG CTTACTGATG  14869
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


TTGCTGCCAG GTACGCTACT CCTGTACTGG GAGCTTGTAT GTGACTGCTT CTAAAGATGG  14929
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


TTCTCTGCGC ATTTGGGATG GAGTATCTGC TGAATGTGTT CGACCTATTA TTGGAGCACA  14989
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


TGGATCTGCA GAAGCTACTA GCGCAATTTT CACCAGAGAT GAGAGGTAAG CGAGCTACCA  15049
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


GCATGTCTAA GGTGCTCTTC CCTCAAGATA AAATCCAGTC ATTGTTTGGT TTGAAGAACA  15109
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


GAGAGAAAGG CATATGCTGT ATGATTCAAG ACAGTAACTA CTTCAAACCC TGTTTGGAAT  15169
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


GTGGGAATCT TGTAGTGATT CTGAATGATT TATAACATGT CCTGGATAAT TTCCTGTGTT  15229
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


TCAGACGTGT CGTAACTTTA TAACACGAAT AACTCTTTCT CCTTTACCCT ACTATTTCAC  15289
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


CACTAAACAA CTAACTTGCC TATAAACACT TTTTAGACTT CTTCTGAAAG GCCTAGTGTT  15349
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


TATGTGGTTA TATGCAGCGT GAATGCACTT GCATATAAGA TTGATCTAAA AAATTGATGT  15409
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


AGTGAACTTT GACTACCCGA AGTATATGCT TAGATAGTTC ATGGATTTCT TTCATAAAAC  15469
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


TGCACACTGT ATTCTGGTTA TCTGTTATGA AGTTTACTAC GTTCTTTCAG GTATGTCCTA  15529
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


TCTTGTGGGA AAGATTCTTG TGTCAAGTTA TGGGAAGTTG GCACTGGACG ACTTGTGAAG  15589
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


CAATATGCAG GAGCCATTCG CAGACAATTT CGTTGTCAGG TTAGTTTCTC TGTGTTTCTA  15649
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


TAAGATTATT ATTTTTTCCT GATTTAAATT TACTCGTGTG CCATATATAT TATTTTTACC  15709
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


CAAAATTTTA GGAAACAAAA TATTGCAATT CTTTAATTTG AAAATAGGCT GGTTTGAGCT  15769
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


TGCAGCTTAG GATAACAACA TACCTAACCT TGCTATGATA GACAATAAAT ATGATAATAA  15829
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   735


CTGTTCTTAC TATCCAGGCT GTCTTCAATG AAACCGAAGA ATTTGTTCTA TCAGTTG-AT  15888
                              ||| | 
.......... .......... .......... .......... .......... ....TTGTCT   741


GAACAAAACA ATGAGGTAAA TTCCAAATTG AGAACAGTAT ATATATTTGT ATTTCAGCAA  15948
||||| | | | ||                         
GAACATTATA TTTAG..... .......... .......... .......... ..........   756


GCTTAACTAT GATACGTCAC TCTTCAGGTT GTCGTCTGGG ATGCACTTAC TGCAGAAAAG  16008
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   756


GTTGCAAGAT TGCCCTCTGG CAGCACTGGT GCTCCCAGAT GGCTCGACCA CTCCCCAGTT  16068
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   756


GAACCAGTTT TTGTTATTTG TGGAAATGAT AGATCGATCA GATTCTGGAA ACAAACCGTA  16128
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   756


TAGCTTGTAG ATTCAACCAT TCAAATCAAA AGTATGCTTT CAGTATTACG TTTCAGGAGG  16188
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   756


AATGTGCTCA TGTAACTTTA GTTGTATATG GGAGAAATTT GCATAAGCAT TTTTTTTATT  16248
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   756


GGAAACTGCA TAAGCAATTG ATTGATCTAA TAGCAAACCC CAATGATATG TTTTTTTTTT  16308
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   756


GGCTCTGCAT AGCTGATGAC AGTTGTATGA ACCCTTGACC TGATTCTTAT TGGTCAGGCC  16368
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   756


CTTTTCGATG ATTTGCTATT TTATCCCAAT TGTGGATTGC GGAATATATT TCTTCTTCGA  16428
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   756


ATGTAATGAT GGTCTCGCCC TACCACATGT GTGATAGCCT ATAAAAGTTC TACAACACAT  16488
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   756


TATTGCATTT CACTTAGGGC ATGTTTAGAT TGAAGATGAA AATTTTTTAG GTCACATCGG  16548
         | | |||||||                  
.......... .......GAC CTGTTTAG.. .......... .......... ..........   767


ATATGTCGGA AGGATGTCGG GAGGGGTTTT TAAAAACTAA TAAAAAAAAC AAATTACATA  16608
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   767


ACTCGTCAGG AAACTGCAAG ACGAATCTAT TAAGTATAAT TAATCTATTA TTAGCACATG  16668
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   767


TGGGTTACTG TAGCACTTAA GGCTAATCAT GGACTAACTA GGCTTAAAAA ATTCATCTCG  16728
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   767


CGATTTTCAA CCAAACTGTG TAATTATTTT TTATCTACAT TTAATGTTTT ATGTATGTGT  16788
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   767


CTAAAGATTC AATGTGATGG ATGAAAATTT TTTAGGTGGG AACTAAACAG GGCCTTATAT  16848
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   767


TTTTTAAAAA AGATGTGCAA GTGTCAGGCC TTGTTTAGTT TCGAAAACTT TTTGGTTTTT  16908
               ||| |||||||||| ||||||  ||| | ||| 
.......... .......... .......GCC TTGTTTAGTT CCGAAAA-AA TTTCGATTTC   799


GAGACTGTAG CACTTTCGTT TTTATTTGAC AAATATTGTC TAATCATAGA GTAACTAGGT  16968
| ||||||| || ||||||| |||||||||| |||||||||  |||||| | |||||||  
GCTACTGTAG CATTTTCGTT TTTATTTGAC AAATATTGTT CAATCATGAA CTAACTAGAA   859


TTAAAAGATT TATCTCGCGA TTTATAGGTA AACTGTGCAA TTAGTTTTTA TTTTTGTATA  17028
| |||||||| ||||||||| |||| || | | ||||| || ||||||||| |||| | || 
TCAAAAGATT CATCTCGCGA TTTACAGACA ATCTGTGTAA TTAGTTTTTG TTTTCCTCTA   919


TATTTAATGC TTCATGCATG TGTCGTAATA TTTGATGTGT TGAGAAATTT TGAAAAGTTT  17088
|||||| || ||||||||| || || || | || ||| ||  | | ||| | |||||| ||| 
TATTTAGTGT TTCATGCATA TGCCGCAAGA TTCGATTTGA CGGGGAATCT TGAAAACTTT   979


TTGGTTTTTG GGGTGA  17104
| || ||| | ||||||
TCGGATTTCG GGGTGA   995

********************************************************************************
EST sequence 109 +strand (File: TAtuc02-12-22.10307+)

   1 TCGGCACGAG GAACTGGGTA CCATCCTCAT CCAGAAGAAC ATACGTTGTG CCACACTTCA
  61 GATATCCTAG CGGGAGTACT GGTTTCCGTA GATAAGACAG TCTGGTTGAT GCCAGCTGCA
  121 TTTTGATAAT TGCATTGGTG AGGATGCGAT GGAATACTGT GCTACCATTG ACTTGATTGA
  181 GTGACCACTG CGATTGCCAC GTGAGGGCCT ATGCATAAGA ATATAAGATG GATAAGAAAC
  241 CAATATCAGG GCTTTGTATG CTTCAAACGG GAAGGTTAGG AAATATTACC GTCTTTTTGT
  301 CGAATGAGTT CATAGCTGGA ATTGTCCTGC AAGATTGAAG CGAGATATTC CCAGAAGGGA
  361 CATAGGTTTC TGAAATTTGA GCTAGGCCTT GTTTAGTTCC GAAAAAATTT CGGATTTCGG
  421 CACTGTAGCA CTTTCGTTTG TTTGTGGTAA ATATTATCCA ATTATAGACT AACTATGGTC
  481 AAAAGATTCG TCTCGCGATT TAGAGTCAAA CTGTGTGATT AGTTTTTGTT TTCGTCTATA
  541 TTTAATGCTT CGTGCATATG CCGCAAGATT CGATGTGACA TGGAATCTTG AAAACTTTTT
  601 GGG

Predicted gene structure (within gDNA segment 14659 to 17606):

 Exon 1 14855 14879 ( 25 n); cDNA  360  385 ( 26 n); score: 0.560
 Intron 1 14880 16875 (1996 n); Pd: 0.978 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.84)
 Exon 2 16876 17093 ( 218 n); cDNA  386  603 ( 218 n); score: 0.798

MATCH	21326110+	TAtuc02-12-22.10307+	0.798	243	0.403	C
PGS_21326110+_TAtuc02-12-22.10307+	(14855 14879,16876 17093)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CCAT-GCTTA CTGATGTTGC TGCCAGGTAC GCTACTCCTG TACTGGGAGC TTGTATGTGA  14913
 ||| | || |||| ||  || ||                   
ACATAGGTTT CTGAAATTTG AGCTAG.... .......... .......... ..........   385


CTGCTTCTAA AGATGGTTCT CTGCGCATTT GGGATGGAGT ATCTGCTGAA TGTGTTCGAC  14973
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


CTATTATTGG AGCACATGGA TCTGCAGAAG CTACTAGCGC AATTTTCACC AGAGATGAGA  15033
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


GGTAAGCGAG CTACCAGCAT GTCTAAGGTG CTCTTCCCTC AAGATAAAAT CCAGTCATTG  15093
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


TTTGGTTTGA AGAACAGAGA GAAAGGCATA TGCTGTATGA TTCAAGACAG TAACTACTTC  15153
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


AAACCCTGTT TGGAATGTGG GAATCTTGTA GTGATTCTGA ATGATTTATA ACATGTCCTG  15213
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


GATAATTTCC TGTGTTTCAG ACGTGTCGTA ACTTTATAAC ACGAATAACT CTTTCTCCTT  15273
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


TACCCTACTA TTTCACCACT AAACAACTAA CTTGCCTATA AACACTTTTT AGACTTCTTC  15333
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


TGAAAGGCCT AGTGTTTATG TGGTTATATG CAGCGTGAAT GCACTTGCAT ATAAGATTGA  15393
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


TCTAAAAAAT TGATGTAGTG AACTTTGACT ACCCGAAGTA TATGCTTAGA TAGTTCATGG  15453
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


ATTTCTTTCA TAAAACTGCA CACTGTATTC TGGTTATCTG TTATGAAGTT TACTACGTTC  15513
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


TTTCAGGTAT GTCCTATCTT GTGGGAAAGA TTCTTGTGTC AAGTTATGGG AAGTTGGCAC  15573
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


TGGACGACTT GTGAAGCAAT ATGCAGGAGC CATTCGCAGA CAATTTCGTT GTCAGGTTAG  15633
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


TTTCTCTGTG TTTCTATAAG ATTATTATTT TTTCCTGATT TAAATTTACT CGTGTGCCAT  15693
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


ATATATTATT TTTACCCAAA ATTTTAGGAA ACAAAATATT GCAATTCTTT AATTTGAAAA  15753
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


TAGGCTGGTT TGAGCTTGCA GCTTAGGATA ACAACATACC TAACCTTGCT ATGATAGACA  15813
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


ATAAATATGA TAATAACTGT TCTTACTATC CAGGCTGTCT TCAATGAAAC CGAAGAATTT  15873
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


GTTCTATCAG TTGATGAACA AAACAATGAG GTAAATTCCA AATTGAGAAC AGTATATATA  15933
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


TTTGTATTTC AGCAAGCTTA ACTATGATAC GTCACTCTTC AGGTTGTCGT CTGGGATGCA  15993
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


CTTACTGCAG AAAAGGTTGC AAGATTGCCC TCTGGCAGCA CTGGTGCTCC CAGATGGCTC  16053
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


GACCACTCCC CAGTTGAACC AGTTTTTGTT ATTTGTGGAA ATGATAGATC GATCAGATTC  16113
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


TGGAAACAAA CCGTATAGCT TGTAGATTCA ACCATTCAAA TCAAAAGTAT GCTTTCAGTA  16173
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


TTACGTTTCA GGAGGAATGT GCTCATGTAA CTTTAGTTGT ATATGGGAGA AATTTGCATA  16233
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


AGCATTTTTT TTATTGGAAA CTGCATAAGC AATTGATTGA TCTAATAGCA AACCCCAATG  16293
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


ATATGTTTTT TTTTTGGCTC TGCATAGCTG ATGACAGTTG TATGAACCCT TGACCTGATT  16353
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


CTTATTGGTC AGGCCCTTTT CGATGATTTG CTATTTTATC CCAATTGTGG ATTGCGGAAT  16413
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


ATATTTCTTC TTCGAATGTA ATGATGGTCT CGCCCTACCA CATGTGTGAT AGCCTATAAA  16473
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


AGTTCTACAA CACATTATTG CATTTCACTT AGGGCATGTT TAGATTGAAG ATGAAAATTT  16533
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


TTTAGGTCAC ATCGGATATG TCGGAAGGAT GTCGGGAGGG GTTTTTAAAA ACTAATAAAA  16593
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


AAAACAAATT ACATAACTCG TCAGGAAACT GCAAGACGAA TCTATTAAGT ATAATTAATC  16653
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


TATTATTAGC ACATGTGGGT TACTGTAGCA CTTAAGGCTA ATCATGGACT AACTAGGCTT  16713
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


AAAAAATTCA TCTCGCGATT TTCAACCAAA CTGTGTAATT ATTTTTTATC TACATTTAAT  16773
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


GTTTTATGTA TGTGTCTAAA GATTCAATGT GATGGATGAA AATTTTTTAG GTGGGAACTA  16833
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   385


AACAGGGCCT TATATTTTTT AAAAAAGATG TGCAAGTGTC AGGCCTTGTT TAGTTTCGAA  16893
                       |||||||| ||||| |||| 
.......... .......... .......... .......... ..GCCTTGTT TAGTTCCGAA   403


AACTTTTTGG TTTTTGAGAC TGTAGCACTT TCGTTTTTAT TTGACAAATA TTGTCTAATC  16953
|| ||| || ||| | || |||||||||| |||||| | | || ||||| || || ||| 
AAAATTTCGG ATTTCGGCAC TGTAGCACTT TCGTTTGTTT GTGGTAAATA TTATCCAATT   463


ATAGAGTAAC TAGGTTTAAA AGATTTATCT CGCGATTTAT AGGTAAACTG TGCAATTAGT  17013
||||| |||| || | | ||| ||||| ||| ||||||||| || |||||| || |||||| 
ATAGACTAAC TATGGTCAAA AGATTCGTCT CGCGATTTAG AGTCAAACTG TGTGATTAGT   523


TTTTATTTTT GTATATATTT AATGCTTCAT GCATGTGTCG TAATATTTGA TGTGTTGAGA  17073
|||| |||| || ||||||| |||||||| | |||| || || || ||| || ||||  | 
TTTTGTTTTC GTCTATATTT AATGCTTCGT GCATATGCCG CAAGATTCGA TGTGACATGG   583


AATTTTGAAA AGTTTTTGGT  17093
||| |||||| | ||||||| 
AATCTTGAAA ACTTTTTGGG   603

********************************************************************************
EST sequence 262 -strand (File: SBtuc02-10-21.8114-)

   1 GGTCTGCACC AGCACCAACC ACAACGAGAT CAGGGCCTTG TTTAGTTCTG AAAAATTTTA
  61 GGAAATGGAC ACCGTAGCAT TTTCGTTTGT ATTTGACAAA TATTGTCCAA TCATGTACTA
  121 ACTAGGTTCA AAAGATTCGT CTCGTTAATT TCGACCAAAC TATGCAATTA GTTTTTATTT
  181 TCGTCTATAT TTAATACTCC ATGCATGCGT CTAAAGATTC GATGTGACAG GGAATGTGAA
  241 AAATTTTGCA AAATTTTCTG GGAAGTAAAC AGAAGAGAAA AAAAAATTCA ATTGCAGTGG
  301 TAGTGGTGAG CAGAGCTCTT GTATATAAGC CAAAGAACAG CTCAGCGGAT GGTGACTTCA
  361 GAGATAAGTG ATAGGATAAG TGAGTAGTGA CGAGCCACCA CAAACAGTAT CCCGGGATAC
  421 CGTCCCCTCC TAGTGCAGGG AATCTTTTTA TCTTACCCTG GCTTTGCTCC TGAGATCCAT
  481 GCCAGATCCA CCGATCCATA TGTACTCGGC GATGATCTTC TCGGTGGTGT CCGAGAGGCT
  541 GAGGTTGACG AGGTCGGTGA GGGAGGCCAT GGCCGGCGGC GGCTGGGAAG GACCCAAAGG
  601 AGGAAGAAGA GGGAGGAGCC TCGTGC

Predicted gene structure (within gDNA segment 16405 to 20279):

 Exon 1 16876 17091 ( 216 n); cDNA   35  248 ( 214 n); score: 0.782

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.8114-	0.782	216	0.345	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.8114-	(16876 17091)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GCCTTGTTTA GTTTCGAAAA CTTTTTGGTT TTTGAGACTG TAGCACTTTC GTTTTTATTT  16935
|||||||||| ||| ||||| |||| ||  | || || | ||||| |||| |||| ||||| 
GCCTTGTTTA GTTCTGAAAA ATTTTAGGAA ATGGACACCG TAGCATTTTC GTTTGTATTT    94


GACAAATATT GTCTAATCAT AGAGTAACTA GGTTTAAAAG ATTTATCTCG CGATTTATAG  16995
|||||||||| ||| ||||||  | |||||| |||| ||||| ||| |||||  | ||   
GACAAATATT GTCCAATCAT GTACTAACTA GGTTCAAAAG ATTCGTCTCG TTAATTTCGA   154


GTAAACTGTG CAATTAGTTT TTATTTTTGT ATATATTTAA TGCTTCATGC ATGTGTCGTA  17055
 ||||| || |||||||||| ||||||| || ||||||||| | || ||||| ||| ||| | 
CCAAACTATG CAATTAGTTT TTATTTTCGT CTATATTTAA TACTCCATGC ATGCGTCTAA   214


ATATTTGATG TGTTGAGAAA TTTTGAAAAG TTTTTG  17091
| ||| |||| ||  || | | ||||||  |||||
AGATTCGATG TG-ACAGGGA ATGTGAAAA- ATTTTG   248

********************************************************************************
EST sequence  38 +strand (File: 8548754+)

   1 GTCATGAATA CCAGACATTT TGGACAAAGA AAACAAAACG TCATGTATTC ATGACTGGAT
  61 GCAGCGGCGG ACCCAGAAAT GGACCAAGAG GGGGGCTAAA TAACATAGGC TAAATTTTTT
  121 TTTGCTCGCT CAATCCAGTA CACTAAGGCC TTGTTTAGTT CTAATTTTTT TTGCAAAATA
  181 GGAATAGTAG CATTTTGGTT TGTATTTGAC AAATATTGTC TGATCATGGA CTAACTAGGC
  241 TCAAAAGATT CATCTCGCGG TAAACTGTGT AATTAGTTAT TTTTTTATTT ATATTTAGTG
  301 CTTCATGCAT GTGCCGCAAG ATTCAATGTG ATGGGGAATC TGAGAAATTT TGCAAAATAT
  361 TTTGGGAACT AAACAACGCT

Predicted gene structure (within gDNA segment 15849 to 18049):

 Exon 1 16101 16125 ( 25 n); cDNA  125  147 ( 23 n); score: 0.600
 Intron 1 16126 16875 ( 750 n); Pd: 0.714 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.67)
 Exon 2 16876 17066 ( 191 n); cDNA  148  329 ( 182 n); score: 0.775

MATCH	21326110+	8548754+	0.775	216	0.568	C
PGS_21326110+_8548754+	(16101 16125,16876 17066)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

ATCGATCAGA TTCTGGAAAC AAACCGTATA GCTTGTAGAT TCAACCATTC AAATCAAAAG  16160
 ||| ||| | | | | | || ||                     
CTCGCTCA-A TCCAGTACAC TAA-G..... .......... .......... ..........   147


TATGCTTTCA GTATTACGTT TCAGGAGGAA TGTGCTCATG TAACTTTAGT TGTATATGGG  16220
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   147


AGAAATTTGC ATAAGCATTT TTTTTATTGG AAACTGCATA AGCAATTGAT TGATCTAATA  16280
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   147


GCAAACCCCA ATGATATGTT TTTTTTTTGG CTCTGCATAG CTGATGACAG TTGTATGAAC  16340
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   147


CCTTGACCTG ATTCTTATTG GTCAGGCCCT TTTCGATGAT TTGCTATTTT ATCCCAATTG  16400
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   147


TGGATTGCGG AATATATTTC TTCTTCGAAT GTAATGATGG TCTCGCCCTA CCACATGTGT  16460
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   147


GATAGCCTAT AAAAGTTCTA CAACACATTA TTGCATTTCA CTTAGGGCAT GTTTAGATTG  16520
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   147


AAGATGAAAA TTTTTTAGGT CACATCGGAT ATGTCGGAAG GATGTCGGGA GGGGTTTTTA  16580
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   147


AAAACTAATA AAAAAAACAA ATTACATAAC TCGTCAGGAA ACTGCAAGAC GAATCTATTA  16640
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   147


AGTATAATTA ATCTATTATT AGCACATGTG GGTTACTGTA GCACTTAAGG CTAATCATGG  16700
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   147


ACTAACTAGG CTTAAAAAAT TCATCTCGCG ATTTTCAACC AAACTGTGTA ATTATTTTTT  16760
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   147


ATCTACATTT AATGTTTTAT GTATGTGTCT AAAGATTCAA TGTGATGGAT GAAAATTTTT  16820
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   147


TAGGTGGGAA CTAAACAGGG CCTTATATTT TTTAAAAAAG ATGTGCAAGT GTCAGGCCTT  16880
                              ||||| 
.......... .......... .......... .......... .......... .....GCCTT   152


GTTTAGTTTC GAAAACTTTT TGGTTTTTGA GACT-GTAGC ACTTTCGTTT TTATTTGACA  16939
|||||||| | ||  |||| ||   |  || | ||||| | ||| |||| ||||||||| 
GTTTAGTT-C TAATTTTTTT TGCAAAATAG GAATAGTAGC ATTTTGGTTT GTATTTGACA   211


AATATTGTCT AATCATAGAG TAACTAGGTT TAAAAGATTT ATCTCGCGAT TTATAGGTAA  16999
|||||||||| ||||| || |||||||| | |||||||| ||||||||    | ||| 
AATATTGTCT GATCATGGAC TAACTAGGCT CAAAAGATTC ATCTCGCG-- -----G-TAA   263


ACTGTGCAAT TAGTTTTTAT TTTTGTATAT ATTTAATGCT TCATGCATGT GTCGTAATAT  17059
|||||| ||| ||||| || | |||| | ||| ||||| |||| |||||||||| | || || || 
ACTGTGTAAT TAGTTATT-T TTTTATTTAT ATTTAGTGCT TCATGCATGT GCCGCAAGAT   322


TTGATGT  17066
| ||||
TCAATGT   329

********************************************************************************
EST sequence  71 +strand (File: 14514528+)

   1 GCACGAGGGT GGTCAGTCAT CGCCAGAACA GGAAGAGATC TAAGAGTTTC AAATATGGAA
  61 ATTCTGGTTG GGTTGGGCTT GGGCCTTCAT GGATCGGAAA TTTCAGAGAG GACGGAGTTG
  121 CCTAGTTTTG AAGAAGTCGC TAATAAACAA TTTGACTGCT GGCCAATGTA AGCTGCACTG
  181 CAAATTGCAA GATTTTCAAT CTTTGTGTGC CATATATAAT GCTACGTATA AGATACGAAG
  241 AGTGTCAGCT GAGCGAATAA GTTGACGTGC GCCGCACACA CCCCACCCCT ATGGCCTATG
  301 GGCTATGGCC TTGTTTAGTT GGGAAAATTT GTTGGTTTTG AATAGTGTAG CATTTTCGTT
  361 TGTATTTGGT TATTATTGTT CAATTATGGA CTAATTAGGC TTAAAAGATT TGTCTCACAA
  421 ACAAACTGTG CAATTAGTTA TTCTTTTTAT CTATATTTAA TGCTTCATGC ATATGTTCAA
  481 AGATTTGATC TAAAGATTTG ATGTGACGAA NAA

Predicted gene structure (within gDNA segment 14365 to 17557):

 Exon 1 16876 17064 ( 189 n); cDNA  308  489 ( 182 n); score: 0.788

MATCH	21326110+	14514528+	0.788	189	0.368	C
PGS_21326110+_14514528+	(16876 17064)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GCCTTGTTTA GTTTCGAAAA CTTTTTGGTT TTTGAGACTG TAGCACTTTC GTTTTTATTT  16935
|||||||||| ||| ||||| || |||||| || | | || ||||| |||| |||| ||||| 
GCCTTGTTTA GTTGGGAAAA TTTGTTGGTT TTGAATAGTG TAGCATTTTC GTTTGTATTT   367


GACAAATATT GTCTAATCAT AGAGTAACTA GGTTTAAAAG ATTTATCTCG CGATTTATAG  16995
|  | |||| || ||| || || ||| || || ||||||| |||| |||| | |  | | 
GGTTATTATT GTTCAATTAT GGACTAATTA GGCTTAAAAG ATTTGTCTCA C-A---A-A-   421


GTAAACTGTG CAATTAGTTT TTATTTTTGT ATATATTTAA TGCTTCATGC ATGTGTCGTA  17055
 |||||||| ||||||||| || ||||| | ||||||||| |||||||||| || |||  | 
-CAAACTGTG CAATTAGTTA TTCTTTTTAT CTATATTTAA TGCTTCATGC ATATGTTCAA   480


ATATTTGAT  17064
| |||||||
AGATTTGAT   489

********************************************************************************
EST sequence 176 +strand (File: 11996680+)

   1 AAGCTGCAGC GAAAGAAGCA GAGTCTGCAG AAGCAGAAGC CCAAGCTGCG CAAGCATTTG
  61 CTGAAGCAGC ATTTTTGACA TTGAAGAACA GAAATGCTGC AAAACTGATG GCCTAAGGTT
  121 GATGCTACTC GGACTCTCGG GTGTTCGGGG TGCCAGCTAG ATTTGTATAA CTGTACATGT
  181 CTACTGTTGT TACAGTTGCT CGGCTTAAAG CAGCTAGTAG ATTTGTATAA CTGTACAAAG
  241 TGGGAGCCAT GTGAAGCTCC GGCGTCCAGC CTCCAGCGCA CCAGTAGCAG CATTAGCTGT
  301 TTGCCACAAC GCCATTCAGA GAACTTAGTG GCATACCCTG GGCCCTCCAC TGTCGTGAAC
  361 ATGCTAAACT CTGTCAATGT CTAATGTTTC GCTGACGATT TGCAGGATTG CATTGTGCAT
  421 CAACAGCCTT TGCATTGCAG CGCTGCCTGC CAACAGTCGT ACCGTTAATA GCTCTTTTAA
  481 GCTTTGTTTA GATCTAAAAA GTTTTTGGAT TTTAACATTG TAGCACTTTC ATTTTTATTT
  541 GACAAACATT GTCCAATCAT GAAGTAACTA GGCTTAAAAG ATTCATCTCG CGATTTACAG
  601 ACAAACTGTA CAATTACTTT TTATTTTTAT CTATATTTAA TGCTCTATGC ATATGCCGTA
  661 A

Predicted gene structure (within gDNA segment 14024 to 17429):

 Exon 1 14231 14254 ( 24 n); cDNA  373  395 ( 23 n); score: 0.625
 Intron 1 14255 14744 ( 490 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.738 (s:  0)
 Exon 2 14745 14779 ( 35 n); cDNA  396  426 ( 31 n); score: 0.629
 Intron 2 14780 14854 ( 75 n); Pd: 0.995 (s:  0), Pa: 0.442 (s:  0)
 Exon 3 14855 14879 ( 25 n); cDNA  427  452 ( 26 n); score: 0.480
 Intron 3 14880 15233 ( 354 n); Pd: 0.978 (s:  0), Pa: 0.765 (s:  0)
 Exon 4 15234 15252 ( 19 n); cDNA  453  470 ( 18 n); score: 0.684
 Intron 4 15253 15846 ( 594 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.995 (s:  0)
 Exon 5 15847 15856 ( 10 n); cDNA  471  480 ( 10 n); score: 0.700
 Intron 5 15857 16875 (1019 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.80)
 Exon 6 16876 17056 ( 181 n); cDNA  481  661 ( 181 n); score: 0.845

MATCH	21326110+	11996680+	0.845	294	0.445	C
PGS_21326110+_11996680+	(14231 14254,14745 14779,14855 14879,15234 15252,15847 15856,16876 17056)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GCTCATTTGT TAATGCTTGG CAGGATACTC ATAATGTTAG ATCTGTATGT TTTCATCCTT  14290
| ||| |  ||||| || | | |                     
G-TCAATGTC TAATGTTTCG CTGA...... .......... .......... ..........   395


GTGGGGATTA CCTTTTAGCA GGTACTATGA TCTTTTCACT AAATTTAAAT TTGATTTCTA  14350
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   395


GTTCTGCTGT GATTAACTGA TTCTTGATGT CTGATATCAG TTTGATATGC TCTGATTTTT  14410
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   395


ATGCATTATA AGTTGTTAAC ATGTTTTCAG TTGTTATCTG TAAAGTAATT TAATCATTTC  14470
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   395


ACCAAAACAA TTTGATATTT GGGCTTAAGA ATTTGGATTT CGTTCCTGGA TCAACAGTTT  14530
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   395


CTGTCTCGTG GGCATTTGAA AAATACTGCA AGCATATCGT ATGGAATTTT CTTCTTACAT  14590
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   395


ATAGTCAAAT ATTAACATTC AAATATGTAT TTTTTTTAAA AAAACTCATT TTCATATATT  14650
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   395


TGGAAGCAAG TGACACTGAT AAAATTATTT GCAGGGACTG ATCACCCAGT TGCTCATTTA  14710
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   395


TATGATATAA ATACTTTTAC ATGCTACTTA TCAGCAAATG CACAGGATTC TAGTTCTCCC  14770
                   | ||  |||||||  | || | | 
.......... .......... .......... ....C-GATT TGCAGGATTG CA-TTGT-GC   418


ATTAACCAGG TAGCTTTTCT CTTTCCTTCT GATTCACAAG CATTAGATTG CATTGGTTAT  14830
|| ||| ||                             
ATCAAC-AG. .......... .......... .......... .......... ..........   426


ATTCTCATCA AAGTTCTCCG CCAGCCA-TG C-TTACTGAT GTTGCTGCCA GGTACGCTAC  14888
             || || | || | |  | ||||||      
.......... .......... ....CCTTTG CATTGCAGCG CTGCCTGCCA -.........   452


TCCTGTACTG GGAGCTTGTA TGTGACTGCT TCTAAAGATG GTTCTCTGCG CATTTGGGAT  14948
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   452


GGAGTATCTG CTGAATGTGT TCGACCTATT ATTGGAGCAC ATGGATCTGC AGAAGCTACT  15008
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   452


AGCGCAATTT TCACCAGAGA TGAGAGGTAA GCGAGCTACC AGCATGTCTA AGGTGCTCTT  15068
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   452


CCCTCAAGAT AAAATCCAGT CATTGTTTGG TTTGAAGAAC AGAGAGAAAG GCATATGCTG  15128
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   452


TATGATTCAA GACAGTAACT ACTTCAAACC CTGTTTGGAA TGTGGGAATC TTGTAGTGAT  15188
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   452


TCTGAATGAT TTATAACATG TCCTGGATAA TTTCCTGTGT TTCAGACGTG TCGTAACTTT  15248
                         || | ||||| | || 
.......... .......... .......... .......... .....AC-AG TCGTACCGTT   466


ATAACACGAA TAACTCTTTC TCCTTTACCC TACTATTTCA CCACTAAACA ACTAACTTGC  15308
| |                               
AATA...... .......... .......... .......... .......... ..........   470


CTATAAACAC TTTTTAGACT TCTTCTGAAA GGCCTAGTGT TTATGTGGTT ATATGCAGCG  15368
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


TGAATGCACT TGCATATAAG ATTGATCTAA AAAATTGATG TAGTGAACTT TGACTACCCG  15428
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


AAGTATATGC TTAGATAGTT CATGGATTTC TTTCATAAAA CTGCACACTG TATTCTGGTT  15488
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


ATCTGTTATG AAGTTTACTA CGTTCTTTCA GGTATGTCCT ATCTTGTGGG AAAGATTCTT  15548
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


GTGTCAAGTT ATGGGAAGTT GGCACTGGAC GACTTGTGAA GCAATATGCA GGAGCCATTC  15608
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


GCAGACAATT TCGTTGTCAG GTTAGTTTCT CTGTGTTTCT ATAAGATTAT TATTTTTTCC  15668
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


TGATTTAAAT TTACTCGTGT GCCATATATA TTATTTTTAC CCAAAATTTT AGGAAACAAA  15728
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


ATATTGCAAT TCTTTAATTT GAAAATAGGC TGGTTTGAGC TTGCAGCTTA GGATAACAAC  15788
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   470


ATACCTAACC TTGCTATGAT AGACAATAAA TATGATAATA ACTGTTCTTA CTATCCAGGC  15848
                                || 
.......... .......... .......... .......... .......... ........GC   472


TGTCTTCAAT GAAACCGAAG AATTTGTTCT ATCAGTTGAT GAACAAAACA ATGAGGTAAA  15908
| | || |                             
TCTTTTAA.. .......... .......... .......... .......... ..........   480


TTCCAAATTG AGAACAGTAT ATATATTTGT ATTTCAGCAA GCTTAACTAT GATACGTCAC  15968
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   480


TCTTCAGGTT GTCGTCTGGG ATGCACTTAC TGCAGAAAAG GTTGCAAGAT TGCCCTCTGG  16028
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   480


CAGCACTGGT GCTCCCAGAT GGCTCGACCA CTCCCCAGTT GAACCAGTTT TTGTTATTTG  16088
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   480


TGGAAATGAT AGATCGATCA GATTCTGGAA ACAAACCGTA TAGCTTGTAG ATTCAACCAT  16148
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   480


TCAAATCAAA AGTATGCTTT CAGTATTACG TTTCAGGAGG AATGTGCTCA TGTAACTTTA  16208
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   480


GTTGTATATG GGAGAAATTT GCATAAGCAT TTTTTTTATT GGAAACTGCA TAAGCAATTG  16268
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   480


ATTGATCTAA TAGCAAACCC CAATGATATG TTTTTTTTTT GGCTCTGCAT AGCTGATGAC  16328
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   480


AGTTGTATGA ACCCTTGACC TGATTCTTAT TGGTCAGGCC CTTTTCGATG ATTTGCTATT  16388
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   480


TTATCCCAAT TGTGGATTGC GGAATATATT TCTTCTTCGA ATGTAATGAT GGTCTCGCCC  16448
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   480


TACCACATGT GTGATAGCCT ATAAAAGTTC TACAACACAT TATTGCATTT CACTTAGGGC  16508
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   480


ATGTTTAGAT TGAAGATGAA AATTTTTTAG GTCACATCGG ATATGTCGGA AGGATGTCGG  16568
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   480


GAGGGGTTTT TAAAAACTAA TAAAAAAAAC AAATTACATA ACTCGTCAGG AAACTGCAAG  16628
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   480


ACGAATCTAT TAAGTATAAT TAATCTATTA TTAGCACATG TGGGTTACTG TAGCACTTAA  16688
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   480


GGCTAATCAT GGACTAACTA GGCTTAAAAA ATTCATCTCG CGATTTTCAA CCAAACTGTG  16748
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   480


TAATTATTTT TTATCTACAT TTAATGTTTT ATGTATGTGT CTAAAGATTC AATGTGATGG  16808
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   480


ATGAAAATTT TTTAGGTGGG AACTAAACAG GGCCTTATAT TTTTTAAAAA AGATGTGCAA  16868
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   480


GTGTCAGGCC TTGTTTAGTT TCGAAAACTT TTTGGTTTTT GAGACTGTAG CACTTTCGTT  16928
    || |||||||| |  |||| || ||||| |||| | | ||||| ||||||| || 
.......GCT TTGTTTAGAT CTAAAAAGTT TTTGGATTTT AACATTGTAG CACTTTCATT   533


TTTATTTGAC AAATATTGTC TAATCATAGA GTAACTAGGT TTAAAAGATT TATCTCGCGA  16988
|||||||||| ||| |||||| |||||| | ||||||||| |||||||||| ||||||||| 
TTTATTTGAC AAACATTGTC CAATCATGAA GTAACTAGGC TTAAAAGATT CATCTCGCGA   593


TTTATAGGTA AACTGTGCAA TTAGTTTTTA TTTTTGTATA TATTTAATGC TTCATGCATG  17048
|||| || | |||||| ||| ||| |||||| ||||| | || |||||||||| | |||||| 
TTTACAGACA AACTGTACAA TTACTTTTTA TTTTTATCTA TATTTAATGC TCTATGCATA   653


TGTCGTAA  17056
|| |||||
TGCCGTAA   661

********************************************************************************
EST sequence 314 -strand (File: SPtuc02-10-22.2138-)

   1 CCACACAACC GTAAACAGGC AAACGCTCAT TCTGAGCTAT CCTCTTGGGC ACACTGGTTT
  61 CTGCGCACTA TACACTATTC CCCTCCTGCA GCTGATCGAA TTTTCACTCT ACATATCCTC
  121 ATTTAGCTGA CCAATTTTCT TGTCAGCCTC TTTGCTGGAG GGATATCGTC AGACTTCCCA
  181 AGAAAGTCCG ACTTACCATG TCCGGCCTTC AGCACCGGGG CAGCAGGCTT CACAGTGCTT
  241 CGTGTTCTCG AGGTCACAGA CATCTGGGAT AGTTTCTCTG TAATTGATGA GACCTTTTGG
  301 ATTGTTCCTC GACCAGTTTC AGGCAAGCTG CGTGAATGCC TAAGTACAGG ATTCCCTGCA
  361 ATTTCAAGAA AAGTTTGTAA AAATCAGAAC CCAAATTTCA TGCAAGGAGT TGGGCAATGC
  421 AACCCTATGG CCTTGTTTAG TTCCGAAAAC TTTTTGGTTT TTTGTACTAT AGCACTTTCG
  481 TTTTTATTTA GCAATTATTG TCCAATCATA GATTAAATAG GCTTAAAAGA TTCATCTCAT
  541 GATTATTGTC CAATCATAGC CTCGTGC

Predicted gene structure (within gDNA segment 13981 to 17625):

 Exon 1 14110 14161 ( 52 n); cDNA  293  339 ( 47 n); score: 0.558
 Intron 1 14162 14744 ( 583 n); Pd: 0.890 (s: 0.58), Pa: 0.738 (s:  0)
 Exon 2 14745 14779 ( 35 n); cDNA  340  373 ( 34 n); score: 0.543
 Intron 2 14780 15846 (1067 n); Pd: 0.995 (s:  0), Pa: 0.995 (s: 0.51)
 Exon 3 15847 15903 ( 57 n); cDNA  374  429 ( 56 n); score: 0.509
 Intron 3 15904 16875 ( 972 n); Pd: 0.991 (s: 0.53), Pa: 0.000 (s: 0.90)
 Exon 4 16876 16995 ( 120 n); cDNA  430  548 ( 119 n); score: 0.858

MATCH	21326110+	SPtuc02-10-22.2138-	0.703	264	0.466	C
PGS_21326110+_SPtuc02-10-22.2138-	(14110 14161,14745 14779,15847 15903,16876 16995)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

ATTTTTTGAC TTCTCAAAGA CCAATGCGAG GAAAGCGTTC AGAGTTATTC AGGTTGTAAA  14169
 |||| || | ||  || ||| |  || | |||| | | | | || |      
CCTTTTGGAT TGTTCCTCGA CCAGTTTCAG GCAAGC-TGC -GTG-AATGC --........   339


TTCTAGCAAT CCAATCTCTC TATATATCAT GTAAAATGGT GTGTTCATTG CATTTAACCA  14229
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   339


GGCTCATTTG TTAATGCTTG GCAGGATACT CATAATGTTA GATCTGTATG TTTTCATCCT  14289
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   339


TGTGGGGATT ACCTTTTAGC AGGTACTATG ATCTTTTCAC TAAATTTAAA TTTGATTTCT  14349
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   339


AGTTCTGCTG TGATTAACTG ATTCTTGATG TCTGATATCA GTTTGATATG CTCTGATTTT  14409
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   339


TATGCATTAT AAGTTGTTAA CATGTTTTCA GTTGTTATCT GTAAAGTAAT TTAATCATTT  14469
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   339


CACCAAAACA ATTTGATATT TGGGCTTAAG AATTTGGATT TCGTTCCTGG ATCAACAGTT  14529
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   339


TCTGTCTCGT GGGCATTTGA AAAATACTGC AAGCATATCG TATGGAATTT TCTTCTTACA  14589
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   339


TATAGTCAAA TATTAACATT CAAATATGTA TTTTTTTTAA AAAAACTCAT TTTCATATAT  14649
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   339


TTGGAAGCAA GTGACACTGA TAAAATTATT TGCAGGGACT GATCACCCAG TTGCTCATTT  14709
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   339


ATATGATATA AATACTTTTA CATGCTACTT ATCAGCAAAT GCACAGGATT -CTAGTTCTC  14768
                   | || | |||||||| | |  | 
.......... .......... .......... .....CTAA- GTACAGGATT CCCTGCAATT   363


CCATTAACCA GGTAGCTTTT CTCTTTCCTT CTGATTCACA AGCATTAGAT TGCATTGGTT  14828
 || || | |                           
TCAAGAA-AA G......... .......... .......... .......... ..........   373


ATATTCTCAT CAAAGTTCTC CGCCAGCCAT GCTTACTGAT GTTGCTGCCA GGTACGCTAC  14888
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   373


TCCTGTACTG GGAGCTTGTA TGTGACTGCT TCTAAAGATG GTTCTCTGCG CATTTGGGAT  14948
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   373


GGAGTATCTG CTGAATGTGT TCGACCTATT ATTGGAGCAC ATGGATCTGC AGAAGCTACT  15008
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   373


AGCGCAATTT TCACCAGAGA TGAGAGGTAA GCGAGCTACC AGCATGTCTA AGGTGCTCTT  15068
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   373


CCCTCAAGAT AAAATCCAGT CATTGTTTGG TTTGAAGAAC AGAGAGAAAG GCATATGCTG  15128
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   373


TATGATTCAA GACAGTAACT ACTTCAAACC CTGTTTGGAA TGTGGGAATC TTGTAGTGAT  15188
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   373


TCTGAATGAT TTATAACATG TCCTGGATAA TTTCCTGTGT TTCAGACGTG TCGTAACTTT  15248
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   373


ATAACACGAA TAACTCTTTC TCCTTTACCC TACTATTTCA CCACTAAACA ACTAACTTGC  15308
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   373


CTATAAACAC TTTTTAGACT TCTTCTGAAA GGCCTAGTGT TTATGTGGTT ATATGCAGCG  15368
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   373


TGAATGCACT TGCATATAAG ATTGATCTAA AAAATTGATG TAGTGAACTT TGACTACCCG  15428
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   373


AAGTATATGC TTAGATAGTT CATGGATTTC TTTCATAAAA CTGCACACTG TATTCTGGTT  15488
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   373


ATCTGTTATG AAGTTTACTA CGTTCTTTCA GGTATGTCCT ATCTTGTGGG AAAGATTCTT  15548
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   373


GTGTCAAGTT ATGGGAAGTT GGCACTGGAC GACTTGTGAA GCAATATGCA GGAGCCATTC  15608
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   373


GCAGACAATT TCGTTGTCAG GTTAGTTTCT CTGTGTTTCT ATAAGATTAT TATTTTTTCC  15668
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   373


TGATTTAAAT TTACTCGTGT GCCATATATA TTATTTTTAC CCAAAATTTT AGGAAACAAA  15728
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   373


ATATTGCAAT TCTTTAATTT GAAAATAGGC TGGTTTGAGC TTGCAGCTTA GGATAACAAC  15788
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   373


ATACCTAACC TTGCTATGAT AGACAATAAA TATGATAATA ACTGTTCTTA CTATCCAGGC  15848
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ........TT   375


TGTCTTCAAT GA-AACCGAA GAATTTGTTC TATCAGTTGA TGAACAAAAC AATGAGGTAA  15907
|||  ||| | |||| || | || | | | |||||  ||  |||  | |   
TGT-AAAAAT CAGAACCCAA -ATTTCATGC AAGGAGTTGG GCAATGCAAC CCTATG....   429


ATTCCAAATT GAGAACAGTA TATATATTTG TATTTCAGCA AGCTTAACTA TGATACGTCA  15967
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   429


CTCTTCAGGT TGTCGTCTGG GATGCACTTA CTGCAGAAAA GGTTGCAAGA TTGCCCTCTG  16027
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   429


GCAGCACTGG TGCTCCCAGA TGGCTCGACC ACTCCCCAGT TGAACCAGTT TTTGTTATTT  16087
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   429


GTGGAAATGA TAGATCGATC AGATTCTGGA AACAAACCGT ATAGCTTGTA GATTCAACCA  16147
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   429


TTCAAATCAA AAGTATGCTT TCAGTATTAC GTTTCAGGAG GAATGTGCTC ATGTAACTTT  16207
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   429


AGTTGTATAT GGGAGAAATT TGCATAAGCA TTTTTTTTAT TGGAAACTGC ATAAGCAATT  16267
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   429


GATTGATCTA ATAGCAAACC CCAATGATAT GTTTTTTTTT TGGCTCTGCA TAGCTGATGA  16327
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   429


CAGTTGTATG AACCCTTGAC CTGATTCTTA TTGGTCAGGC CCTTTTCGAT GATTTGCTAT  16387
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   429


TTTATCCCAA TTGTGGATTG CGGAATATAT TTCTTCTTCG AATGTAATGA TGGTCTCGCC  16447
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   429


CTACCACATG TGTGATAGCC TATAAAAGTT CTACAACACA TTATTGCATT TCACTTAGGG  16507
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   429


CATGTTTAGA TTGAAGATGA AAATTTTTTA GGTCACATCG GATATGTCGG AAGGATGTCG  16567
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   429


GGAGGGGTTT TTAAAAACTA ATAAAAAAAA CAAATTACAT AACTCGTCAG GAAACTGCAA  16627
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   429


GACGAATCTA TTAAGTATAA TTAATCTATT ATTAGCACAT GTGGGTTACT GTAGCACTTA  16687
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   429


AGGCTAATCA TGGACTAACT AGGCTTAAAA AATTCATCTC GCGATTTTCA ACCAAACTGT  16747
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   429


GTAATTATTT TTTATCTACA TTTAATGTTT TATGTATGTG TCTAAAGATT CAATGTGATG  16807
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   429


GATGAAAATT TTTTAGGTGG GAACTAAACA GGGCCTTATA TTTTTTAAAA AAGATGTGCA  16867
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   429


AGTGTCAGGC CTTGTTTAGT TTCGAAAACT TTTTGGTTTT TGAGACTGTA GCACTTTCGT  16927
    || |||||||||| | |||||||| |||||||||| |  ||| || |||||||||| 
........GC CTTGTTTAGT TCCGAAAACT TTTTGGTTTT TTGTACTATA GCACTTTCGT   481


TTTTATTTGA CAAATATTGT CTAATCATAG AGTAACTAGG TTTAAAAGAT TTATCTCGCG  16987
||||||||  ||| |||||| | |||||||| | ||| |||| ||||||||| | ||||| | 
TTTTATTTAG CAATTATTGT CCAATCATAG ATTAAATAGG CTTAAAAGAT TCATCTCATG   541


ATTTATAG  16995
| |||| |
A-TTATTG   548

********************************************************************************
EST sequence  96 +strand (File: SBtuc02-10-21.8247+)

   1 GCCCCCCTGC GCGGTGGCGA CTGGCGGCGC TTGCAAGGGT CATGGGGAGA CCGAGGACGC
  61 GCGGTCGTGC TGCTTCGAGC CAGGCTGCTC CGGCGGCCGC GGACCACAGG GGCCGGTGGA
  121 GGAGTGCAGG TCGTCCGCCG GCGGAGAGGC GTGCGTGCTG CTGCTCCCGT GCCGCCACCT
  181 GTGCCTGTGC CGCGCGTGCG AGGCCCCCGT CGACGCCTGC CTCGTCTGCG CCGCAGCCAA
  241 GAACGCATCG CTCCTTGTCC TGGTCTCTTG ATCCGAAAAA ATTTCGGATT TCGCTACTGT
  301 AGCACTTTCG TTTGCTTGTG GTAAATATTG TCCAATCATA AACTAACTAA AGTCAAAAGA
  361 TTCGTCTCAT GATTTATAGA CAAACTGTGT AATATATTTA GTGTTTCATG CATGTGCCAC
  421 AAGATTCGAT GTTACGGGGA ATCTTGAAAA CTTTTTGGAT TTCGCTGGAA ACTAAGGTCT
  481 TGTTTAGTTC CAAAATTTTT GCAAAACAGG TACTGTAGCA CTTTCGTTTG TATTTGACAA
  541 ANTATTATCC AATCCATGTA CTAACTAGGC TCAAGAT

Predicted gene structure (within gDNA segment 14540 to 17474):

 Exon 1 14844 14905 ( 62 n); cDNA  209  269 ( 61 n); score: 0.581
 Intron 1 14906 16885 (1980 n); Pd: 0.708 (s: 0.55), Pa: 0.000 (s: 0.74)
 Exon 2 16886 17101 ( 216 n); cDNA  270  467 ( 198 n); score: 0.704

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.8247+	0.676	278	0.482	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.8247+	(14844 14905,16886 17101)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

TTCTCCGCCA GCCATGCTTA CTGATGTTGC TGCCAGGTAC GC-T-ACTCC -TGTACTGGG  14900
 || |||| ||| | | | ||| | || |||| | || || | |||| ||| |||| 
GTCGACGCCT GCC-T-CGT- CTG-CGCCGC AGCCAAGAAC GCATCGCTCC TTGTCCTGGT   264


AGCTTGTATG TGACTGCTTC TAAAGATGGT TCTCTGCGCA TTTGGGATGG AGTATCTGCT  14960
 |||                               
CTCTT..... .......... .......... .......... .......... ..........   269


GAATGTGTTC GACCTATTAT TGGAGCACAT GGATCTGCAG AAGCTACTAG CGCAATTTTC  15020
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


ACCAGAGATG AGAGGTAAGC GAGCTACCAG CATGTCTAAG GTGCTCTTCC CTCAAGATAA  15080
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


AATCCAGTCA TTGTTTGGTT TGAAGAACAG AGAGAAAGGC ATATGCTGTA TGATTCAAGA  15140
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


CAGTAACTAC TTCAAACCCT GTTTGGAATG TGGGAATCTT GTAGTGATTC TGAATGATTT  15200
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


ATAACATGTC CTGGATAATT TCCTGTGTTT CAGACGTGTC GTAACTTTAT AACACGAATA  15260
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


ACTCTTTCTC CTTTACCCTA CTATTTCACC ACTAAACAAC TAACTTGCCT ATAAACACTT  15320
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


TTTAGACTTC TTCTGAAAGG CCTAGTGTTT ATGTGGTTAT ATGCAGCGTG AATGCACTTG  15380
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


CATATAAGAT TGATCTAAAA AATTGATGTA GTGAACTTTG ACTACCCGAA GTATATGCTT  15440
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


AGATAGTTCA TGGATTTCTT TCATAAAACT GCACACTGTA TTCTGGTTAT CTGTTATGAA  15500
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


GTTTACTACG TTCTTTCAGG TATGTCCTAT CTTGTGGGAA AGATTCTTGT GTCAAGTTAT  15560
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


GGGAAGTTGG CACTGGACGA CTTGTGAAGC AATATGCAGG AGCCATTCGC AGACAATTTC  15620
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


GTTGTCAGGT TAGTTTCTCT GTGTTTCTAT AAGATTATTA TTTTTTCCTG ATTTAAATTT  15680
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


ACTCGTGTGC CATATATATT ATTTTTACCC AAAATTTTAG GAAACAAAAT ATTGCAATTC  15740
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


TTTAATTTGA AAATAGGCTG GTTTGAGCTT GCAGCTTAGG ATAACAACAT ACCTAACCTT  15800
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


GCTATGATAG ACAATAAATA TGATAATAAC TGTTCTTACT ATCCAGGCTG TCTTCAATGA  15860
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


AACCGAAGAA TTTGTTCTAT CAGTTGATGA ACAAAACAAT GAGGTAAATT CCAAATTGAG  15920
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


AACAGTATAT ATATTTGTAT TTCAGCAAGC TTAACTATGA TACGTCACTC TTCAGGTTGT  15980
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


CGTCTGGGAT GCACTTACTG CAGAAAAGGT TGCAAGATTG CCCTCTGGCA GCACTGGTGC  16040
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


TCCCAGATGG CTCGACCACT CCCCAGTTGA ACCAGTTTTT GTTATTTGTG GAAATGATAG  16100
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


ATCGATCAGA TTCTGGAAAC AAACCGTATA GCTTGTAGAT TCAACCATTC AAATCAAAAG  16160
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


TATGCTTTCA GTATTACGTT TCAGGAGGAA TGTGCTCATG TAACTTTAGT TGTATATGGG  16220
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


AGAAATTTGC ATAAGCATTT TTTTTATTGG AAACTGCATA AGCAATTGAT TGATCTAATA  16280
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


GCAAACCCCA ATGATATGTT TTTTTTTTGG CTCTGCATAG CTGATGACAG TTGTATGAAC  16340
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


CCTTGACCTG ATTCTTATTG GTCAGGCCCT TTTCGATGAT TTGCTATTTT ATCCCAATTG  16400
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


TGGATTGCGG AATATATTTC TTCTTCGAAT GTAATGATGG TCTCGCCCTA CCACATGTGT  16460
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


GATAGCCTAT AAAAGTTCTA CAACACATTA TTGCATTTCA CTTAGGGCAT GTTTAGATTG  16520
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


AAGATGAAAA TTTTTTAGGT CACATCGGAT ATGTCGGAAG GATGTCGGGA GGGGTTTTTA  16580
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


AAAACTAATA AAAAAAACAA ATTACATAAC TCGTCAGGAA ACTGCAAGAC GAATCTATTA  16640
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


AGTATAATTA ATCTATTATT AGCACATGTG GGTTACTGTA GCACTTAAGG CTAATCATGG  16700
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


ACTAACTAGG CTTAAAAAAT TCATCTCGCG ATTTTCAACC AAACTGTGTA ATTATTTTTT  16760
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


ATCTACATTT AATGTTTTAT GTATGTGTCT AAAGATTCAA TGTGATGGAT GAAAATTTTT  16820
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


TAGGTGGGAA CTAAACAGGG CCTTATATTT TTTAAAAAAG ATGTGCAAGT GTCAGGCCTT  16880
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


GTTTAGTTTC GAAAACTTTT TGGTTTTTGA GACTGTAGCA CTTTCGTTTT TATTTGACAA  16940
   | | | ||||| ||| || ||| |  ||||||||| |||||||||  | || || 
.....GATCC GAAAAAATTT CGGATTTCGC TACTGTAGCA CTTTCGTTTG CTTGTGGTAA   324


ATATTGTCTA ATCATAGAGT AACTAGGTTT AAAAGATTTA TCTCGCGATT TATAGGTAAA  17000
|||||||| | |||||| | | |||||  | ||||||||  |||| |||| ||||| ||| 
ATATTGTCCA ATCATAAACT AACTAAAGTC AAAAGATTCG TCTCATGATT TATAGACAAA   384


CTGTGCAATT AGTTTTTATT TTTGTATATA TTTAATGCTT CATGCATGTG TCGTAATATT  17060
|||||      ||    ||||| |||| || || |||||||||| | || ||| 
CTGTG----- ------TA-- -----ATATA TTTAGTGTTT CATGCATGTG CCACAAGATT   426


TGATGTGTTG AGAAATTTTG AAAAGTTTTT GGTTTTTGGG G  17101
 |||||  | | ||| ||| |||| ||||| || ||| |  |
CGATGTTACG GGGAATCTTG AAAACTTTTT GGATTTCGCT G   467

********************************************************************************
EST sequence 165 +strand (File: SPtuc02-10-22.2789+)

   1 GCACGAGGAT TTTTCTTTTT TTGGTTACTG TAGCATTTCG TTTTTATTTG ACAAACATGT
  61 GTCCAATCAC GGAGTAACTA CGCTCAAAAG ATTCATCTCA CAAATTACAG GTAAACTGTG
  121 CAATTAGTTT TTATTTTCGT CTATATTTAA TGCTCCATGC ATGCGACCAA AGATTCGATG
  181 TGACGAGGAA TCTTGAAAAT TTTTGCGAAC TAAACAAAGC CTCAGTCTGT TCTTGGTCAT
  241 TCTTTTTTCA AAGCTGATGA GCTAAAGATT CACTAGTAAC TTCTAATATA TATACTACTA
  301 TCCACGGTTA CGATTTGATG TTCCTGGTTT TCTTGCAATG AGCTAATCAA AGATTTGATC
  361 TTTTTCTTGC AAATGCAACG GAAGCAGCGC GCATTATGAG GTGTGGTGGT GTGGGATGGG
  421 CGATGGCCTG GGCCTGTGCA GATGAAGGAG CGACAGCGCT GGCGGCCTGA GGAAGACGCC
  481 GTCCTGCGCG CGTACGTCCG GCAGTACGGC CCGCGCGAGT GGCACCTGGT GTCGCAGCGC
  541 ATGA

Predicted gene structure (within gDNA segment 16261 to 19294):

 Exon 1 16887 17091 ( 205 n); cDNA   1  205 ( 205 n); score: 0.795

MATCH	21326110+	SPtuc02-10-22.2789+	0.795	205	0.377	C
PGS_21326110+_SPtuc02-10-22.2789+	(16887 17091)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

TTTCGAAAAC TTTTTGGTTT TT-GAGACTG TAGCACTTTC GTTTTTATTT GACAAATAT-  16944
  ||| | ||||  ||| || | |||| ||||| |||| |||||||||| |||||| || 
GCACGAGGAT TTTTCTTTTT TTGGTTACTG TAGCA-TTTC GTTTTTATTT GACAAACATG    59


TGTCTAATCA TAGAGTAACT AGGTTTAAAA GATTTATCTC GCGATTTATA GGTAAACTGT  17004
|||| |||||  |||||||| | | | |||| |||| ||||| | | ||| | |||||||||| 
TGTCCAATCA CGGAGTAACT ACGCTCAAAA GATTCATCTC ACAAATTACA GGTAAACTGT   119


GCAATTAGTT TTTATTTTTG TATATATTTA ATGCTTCATG CATGTGTCGT AATATTTGAT  17064
|||||||||| |||||||| | | |||||||| ||||| |||| |||| | |  || ||| ||| 
GCAATTAGTT TTTATTTTCG TCTATATTTA ATGCTCCATG CATGCGACCA AAGATTCGAT   179


GTGTTGAGAA ATTTTGAAAA GTTTTTG  17091
||| ||| | || ||||||| ||||||
GTGACGAGGA ATCTTGAAAA -TTTTTG   205

********************************************************************************
EST sequence 169 +strand (File: 12617906+)

   1 TAAGTCTGGT TAGTTCATAA TTAGATAATA ACTGTTAAAT ACAAATGAAA GTGTTACAGT
  61 AGCTCGCGAA CTAAACAAGC CTATAAGTCA TTTTTTCCGA TTAGATCCAA ATTTTTTTTT
  121 GGATTTTGAC ATTATAACAC TTTCGTTTGT ATTTAGTAAT TATTGTCCAA TCATAAACTA
  181 ACTAGTCTTA AAAAGATTTA TCTCGTAAGT TACAGATATA CTGTGTAATT AATTATTTTT
  241 TAATATATTT AATGTTCTAT GTTTTTGCCG CAAAATTCAA TTTGATTATA TATGGTCATG
  301 CAGCCCGTGG CCCGACGATT TGGCTCGGCC CGGCCTGAGG GACCAGGCTG TGCCTAGGCC
  361 ACCACCCAGG CACACGGCAC GGCGCGGGCA CAGCCCGTTC TAACAGTCGG TCTAGTAGCT
  421 GCCTGGTGAA AATTAACTAT ATAGATGTGT GTGCGCCGCT AATTATTATA CTAATGAAAA
  481 TAATGAATTG TTGACGAAAT GATGAAATGT TGCAGGATTT GGTAACAATA TTGATAAAAA
  541 TGAGCTGCTG TCGAC

Predicted gene structure (within gDNA segment 15407 to 21074):

 Exon 1 16506 16534 ( 29 n); cDNA   87  115 ( 29 n); score: 0.621
 Intron 1 16535 16896 ( 362 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.80)
 Exon 2 16897 17066 ( 170 n); cDNA  116  283 ( 168 n); score: 0.753
 Intron 2 17067 18722 (1656 n); Pd: 0.000 (s: 0.72), Pa: 0.000 (s:  0)
 Exon 3 18723 18734 ( 12 n); cDNA  284  295 ( 12 n); score: 0.750
 Intron 3 18735 20533 (1799 n); Pd: 0.980 (s:  0), Pa: 0.965 (s:  0)
 Exon 4 20534 20539 (  6 n); cDNA  296  301 (  6 n); score: 1.000

MATCH	21326110+	12617906+	0.753	217	0.391	C
PGS_21326110+_12617906+	(16506 16534,16897 17066,18723 18734,20534 20539)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GGCATGTTTA GATTGAAGAT GAAAATTTTT TAGGTCACAT CGGATATGTC GGAAGGATGT  16565
| ||| |||    ||||  |||||||                  
GTCATTTTTT CCGATTAGAT CCAAATTTT. .......... .......... ..........   115


CGGGAGGGGT TTTTAAAAAC TAATAAAAAA AACAAATTAC ATAACTCGTC AGGAAACTGC  16625
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   115


AAGACGAATC TATTAAGTAT AATTAATCTA TTATTAGCAC ATGTGGGTTA CTGTAGCACT  16685
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   115


TAAGGCTAAT CATGGACTAA CTAGGCTTAA AAAATTCATC TCGCGATTTT CAACCAAACT  16745
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   115


GTGTAATTAT TTTTTATCTA CATTTAATGT TTTATGTATG TGTCTAAAGA TTCAATGTGA  16805
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   115


TGGATGAAAA TTTTTTAGGT GGGAACTAAA CAGGGCCTTA TATTTTTTAA AAAAGATGTG  16865
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   115


CAAGTGTCAG GCCTTGTTTA GTTTCGAAAA CTTTTTGGTT TTTGAGACTG TAGCACTTTC  16925
                 ||||||| | ||||| | | || ||||||| 
.......... .......... .......... .TTTTTGGAT TTTGACATTA TAACACTTTC   144


GTTTTTATTT GACAAATATT GTCTAATCAT AGAGTAACTA G-GTTTAAAA GATTTATCTC  16984
|||| |||||  || |||| ||| |||||| | | |||||| | || |||| |||||||||| 
GTTTGTATTT AGTAATTATT GTCCAATCAT AAACTAACTA GTCTTAAAAA GATTTATCTC   204


GCGATTTATA GGTAAACTGT GCAATTAGTT TTTATTTTTG TATATATTTA ATGCTTCATG  17044
| | ||| | | || ||||| | |||||   ||||||||  ||||||||| ||| | ||| 
GTAAGTTACA GATATACTGT GTAATTA--- ATTATTTTTT AATATATTTA ATGTTCTATG   261


CATGTGTCGT AATATTTGAT GTGTTGAGAA ATTTTGAAAA GTTTTTGGTT TTTGGGGTGA  17104
 | || || || ||| || |                     
TTTTTGCCGC AAAATTCAAT TT........ .......... .......... ..........   283


GTGGAGAAAA AAGAGAAGCT CCTTTCGAGG AAGCTCTCTG CGGCCTGTGG CTGCGGGTGA  17164
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


CTGGGTGTGG TCGTGTGGGC CTAGCGGGAC TGCGGGAAGG AAGAATTTGA CCGGATTCTC  17224
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


TATGTCACGT GGGCCTAGAA TGGGATGGCC CATCCGAGCC CGACCCATAT TTGCCAGATT  17284
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


CGAGTGAACT GGCTCCAACT AAACAATTTT CCCCATTTGC CATTCCCGAC GAGCACCTTC  17344
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


ACCGTCTCCT CCCACCTCGC GTGGCACGCC ATGGCTTTCT CCCCGCGCTC GCCGTGGTCG  17404
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


CGTCCCAAGA GAAACGACGT CTACTCAACC TTCGTCGTCC ACGGCGATGA CGACGAGGAC  17464
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


GACGCCCGCG GCAGCAGGCG CGGCAGGGGC CCGTCCACGC GGGCGGAGGA AGACGAGGAG  17524
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


GAAGACCCCT CCTCGCTGCC TCCGCTTCTC CAGCGGCTCC CCAAGGACTT CGGCGGCCCC  17584
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


TCCTTTGACG AAGACGAGGA CGCCTACTCC TCCGACCCCG ACGATGCTTC CCTCTCCGCT  17644
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


ACGGTGGTCT TCAAGAGCGG CGCCCCGGCC TCCGCTCGAT CTCCGTTCCT GGATCTGCGG  17704
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


CGCTCCAGCC CCCGCGCTAC CGATGACGAC CCATACTCTA CCTTCGTCGT CCACTCCACC  17764
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


GCACGCTCGG GGGGGACCTC CTCCAGCCCT CGAGGGTCCG CCTCAGGCAC ATTCATCCGT  17824
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


CGCTCCGGGG GCTCGTCCAG CCCTCACGAA TCCGTCTCTG GCACATTCAT CCGCCGGACT  17884
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


AGCACCCCGT CGAGCCCCCG GGACTCGGTC TCCGGCACAT TCATCCGCCG ACCAGGGAGC  17944
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


CCGTCGAGCC CCCGCGGGTC GTTCTCTGGC ACCTTCATTC GCCACACCAG CGGGGGTTCC  18004
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


AGTTCCTATG AATCTGCTTC TGGCGGCGGC GGGGGTTTCG GGTCCTCTTT CTGGAGTCCA  18064
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


GCGGTGGAGC AGACAGAGGA GCTCCGGCAA CCGTCGCCTC TGATGCAGCA ACAACAGCAG  18124
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


CAGCATTCAA GGCGGAAGCC ATCAGTGAGC TCGGCGCCAG ACAGTGTTAC CAGAGAGGAT  18184
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


CCTTCCACCA AGTACGAGCT GCTCCATGAG CTTGGTGCGC CTCTTGCTCT GGAATTATTG  18244
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


TTTCATTAGT TCTGTATGTC TACTTGTAGA ATGGCTGAAG CTTTGAGCTG TTTTGCGAAA  18304
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


TGCAAAATTC AATTGGGAAT GCAGGGAAAG GCTCATATGG TGCAGTGTAC AAAGCAAGGG  18364
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


ATCTCAGAAC GCAGGAGCTT GTGGCTGTCA AGATTATCTC ACTAACAGAA GGGGTTAGTT  18424
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


TCTAATTTTC TATTACAAAG TTCTGTGAAT ATTCTGAAAG GCCACCCGAG ACATATTTCA  18484
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


TATTTGGCAA CCATATTGCT TTTGTTGTGA GCATTTTGTT TGCATGGGCT CAATTGTGAG  18544
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


AGAATCTCAT AAATGTGGTT GCTGTCTGTT TTCCGAGTCG TTGCATTTTT CCAAAATATA  18604
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


AGTATGTATC TTTGGTTTTC AGGAAGAAGG ATATGAAGAC ATACGGGGAG AAATTGAGAT  18664
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   283


GCTGCAGCAG TGTAGCCATC CAAATGTTGT CCGCTACTTT GGAAGCTACC AAGGAGAGGA  18724
                                || 
.......... .......... .......... .......... .......... ........GA   285


CTACCTATGG GTACAATCAA ATAGCCTGAT AGTATCCATT TTATTAACAT TAAGAAATAA  18784
 || |||||                            
TTATATATGG .......... .......... .......... .......... ..........   295


CTATCATTGG GAGATTTCTC TACTTCTTGA GTCATTTAAC ATGGGCTTGA TGCAAATGCG  18844
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


ATTCTCAACT TACAGATAGT TATGGAGTAC TGTGGTGGTG GAAGTGTTGC TGATTTGATA  18904
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


GGCATCACAG AGGAGCCTCT TGATGAATCC CAAATAGCTT ATATATGTAG AGAAGCACTA  18964
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


AAGGTTCTAA CATAGTTGCA TCAGATTTGA AGTATTTGCT GCCTTGTTGG GCAACTAAAT  19024
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


GTATTTGGAT ATTGAACTTT TGCGTGCTTA TTTTCTTCCA GGGCCTTGCT TACCTGCACT  19084
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


CCATTTTTAA AGTTCATAGA GATATTAAGG GTGGCAACAT TCTTCTAACT GAGCAAGGCG  19144
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


AGGTGAAGTT GGGTAAGCAC ATTTGTTTTC TTCAAAAGTT TTAGTTTGCA TTCTTAGCAC  19204
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


CCATATTTCT GCATGTCCTG ACTCTGTGGT CGGCATGCTG TGGCGCCACA ACAATGTGCA  19264
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


AAACAGGTGA TTTTGGTGTA GCTGCCCAGC TGACAAGAAC CATGTCAAAG CGCAACACGG  19324
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


TATTCTAAAC AGTGTTTGTT TTGCCATTCA AATCCATAGT TCAAGAAACT TCACATCGAT  19384
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


GTAACAAACA AAATGAAGTG GCAGATGAAA CTTGTCCATG CCAGTTTACC ATAAGCGGAC  19444
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


CCATTTGTGC TTGTGCATAG TTCTTCAATG TGATGGTACT TTTATGGGAA CTTGAAGCAA  19504
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


GTCTGTGTTG GAAAATGATT GCTGTGAAGT CCTAACTGTT TCTTTAAGTG TCATACTGCA  19564
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


AGTGCATTAT GGTCTATTAG GTTTAAAATG AAAAATAAGA AAGTATATAT TTGTTATCTA  19624
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


GTATGCCTCG CCTAATTCCT TGGCATTTCT TCCATTCTTT GAAACCCATA CTGGTGGAAC  19684
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


CTAGTTGAAG TGGTTCCTGT ACAAATACTC TCTGCACTGC TTCTTCTCCC TTTCTTGTCG  19744
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


TGACAGCCTC TAGTCCCCAT ATATCCCATT ATGAATCTGC TCACTCCCCC ATTTGGCTTC  19804
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


TTCCTAGGCC ACCACTCAAC AATTCTTCTG TTCTTGATGA CTGCGATGCT CCATTCGATC  19864
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


TGGCAAATTG CTGCCTTGCT GGAGCTATTC AAGAACGTAG AGGGTTACTG TGACATTAGC  19924
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


ATATCAAACC AACAGGTCTG TTGGAAATCA TAATCACAAT GAACCTCCAA GTGGGAAATA  19984
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


TTATCCAGGG CGTCATCTTA CCTCCAAGTT ATGGACTCTG CTTGACACTA GAGGAAGAGT  20044
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


TAGTGCACAG GGAGTCCAAA TCAGGTAGGA TAGTTGATAG TTCATAATTG GCTAGATCTA  20104
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


GGAGGAGGTA TGTGAGTGAG AGTTTGGAAA ATCAGGGTAG AATACAAGTT CAGGTTCCCT  20164
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


AGGACGATGA TATAATGTAG TACCATACTA CAAGAATTGA CTATGGAATT TATTAATATC  20224
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


TAGCTAGAAA CCAATATAAA AAAACAATCT ACTCCCCTTT CTACTGCTGC TGATACTTCT  20284
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


ACTCTTTTTT TTTTCTCTCT TGTACACCTT CTTGGCTGCT ACACTTCTCT AGTTTCCAAT  20344
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


CATGACAATA CATAAATGCT TGAGGAGCCC ATAACAAATA GTTCTACCCC ACCCACCCAC  20404
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


ACCCTTTCGT AGTAAAGTGT GCCGACAACA GTTGGTGCCC TCTTCTCGAT GGTATCCATT  20464
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


GCTTTTCTGC ATGCACACAC AAACAAACAC TTCTAAATAC ACATACTGAC TTGTCGTATT  20524
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   295


GGCATGCAGT CATGC  20539
     | |||||
.........T CATGC   301

********************************************************************************
EST sequence  31 +strand (File: SBtuc02-10-21.1543+)

   1 CCGATTAGTG AGCTTGCCGG TTGAAAGCCC AAAACCTGTA AGTACTACTA ACAGAGGGTT
  61 TGCCCGGCTG CTTATTTTAC AATTGTTATA GGTAGCGAAT TCTTTGTTGT ACCATGAAAA
  121 ATAGTTACCA GTTGTCACAA TGAAATCCAA GAGCAGTTCA TCTCCCACTG GCTAAACATG
  181 CTTTTCAAGA AGATCAACAA CTACAGTGAT TGATTCAAGG AACCAGAATT CAGAATGATG
  241 AAAGAGACAA ATGGCATCAC ATCTAAGGTT CATAGGATTG TTCATTCAAA AAGTTCTCAC
  301 TGCCAACTCC AGAATTTCCA ACCACCTGAC CCAATCAATA GGATATGGAG ATCAAAGCGC
  361 AGCAACAAGC TCTAGGTTTT CTCACGGCTT CTTCTAGATG CCTGAACACC AGAGATATAC
  421 TCAGAATCAG AACTGCTGTG TCAATGCACA CTGTAGCACT TTCGTTCGTA TTTGACAAAT
  481 GTTGTCCAAT CATGGACTAA CTAGGCTCAA AAGATTTGTC TCGTAAATTA CAGACAAATT
  541 GTGCAATTAG TTATTATTTT TATATATATT TAATGCTCT

Predicted gene structure (within gDNA segment 14367 to 17354):

 Exon 1 14367 14385 ( 19 n); cDNA  388  406 ( 19 n); score: 0.737
 Intron 1 14386 15019 ( 634 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s:  0)
 Exon 2 15020 15034 ( 15 n); cDNA  407  419 ( 13 n); score: 0.800
 Intron 2 15035 15774 ( 740 n); Pd: 0.794 (s:  0), Pa: 0.921 (s:  0)
 Exon 3 15775 15789 ( 15 n); cDNA  420  434 ( 15 n); score: 0.667
 Intron 3 15790 15846 ( 57 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.995 (s:  0)
 Exon 4 15847 15862 ( 16 n); cDNA  435  449 ( 15 n); score: 0.750
 Intron 4 15863 16911 (1049 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.88)
 Exon 5 16912 17041 ( 130 n); cDNA  450  579 ( 130 n); score: 0.846

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.1543+	0.846	195	0.337	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.1543+	(14367 14385,15020 15034,15775 15789,15847 15862,16912 17041)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CTGATTCTTG ATGTCTGATA TCAGTTTGAT ATGCTCTGAT TTTTATGCAT TATAAGTTGT  14426
|| |||| | ||| ||||                        
CTTCTTCTAG ATGCCTGAA. .......... .......... .......... ..........   406


TAACATGTTT TCAGTTGTTA TCTGTAAAGT AATTTAATCA TTTCACCAAA ACAATTTGAT  14486
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   406


ATTTGGGCTT AAGAATTTGG ATTTCGTTCC TGGATCAACA GTTTCTGTCT CGTGGGCATT  14546
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   406


TGAAAAATAC TGCAAGCATA TCGTATGGAA TTTTCTTCTT ACATATAGTC AAATATTAAC  14606
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   406


ATTCAAATAT GTATTTTTTT TAAAAAAACT CATTTTCATA TATTTGGAAG CAAGTGACAC  14666
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   406


TGATAAAATT ATTTGCAGGG ACTGATCACC CAGTTGCTCA TTTATATGAT ATAAATACTT  14726
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   406


TTACATGCTA CTTATCAGCA AATGCACAGG ATTCTAGTTC TCCCATTAAC CAGGTAGCTT  14786
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   406


TTCTCTTTCC TTCTGATTCA CAAGCATTAG ATTGCATTGG TTATATTCTC ATCAAAGTTC  14846
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   406


TCCGCCAGCC ATGCTTACTG ATGTTGCTGC CAGGTACGCT ACTCCTGTAC TGGGAGCTTG  14906
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   406


TATGTGACTG CTTCTAAAGA TGGTTCTCTG CGCATTTGGG ATGGAGTATC TGCTGAATGT  14966
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   406


GTTCGACCTA TTATTGGAGC ACATGGATCT GCAGAAGCTA CTAGCGCAAT TTTCACCAGA  15026
                             ||||||| 
.......... .......... .......... .......... .......... ...CACCAGA   413


GATGAGAGGT AAGCGAGCTA CCAGCATGTC TAAGGTGCTC TTCCCTCAAG ATAAAATCCA  15086
||| | |                              
GAT-ATA-.. .......... .......... .......... .......... ..........   419


GTCATTGTTT GGTTTGAAGA ACAGAGAGAA AGGCATATGC TGTATGATTC AAGACAGTAA  15146
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   419


CTACTTCAAA CCCTGTTTGG AATGTGGGAA TCTTGTAGTG ATTCTGAATG ATTTATAACA  15206
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   419


TGTCCTGGAT AATTTCCTGT GTTTCAGACG TGTCGTAACT TTATAACACG AATAACTCTT  15266
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   419


TCTCCTTTAC CCTACTATTT CACCACTAAA CAACTAACTT GCCTATAAAC ACTTTTTAGA  15326
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   419


CTTCTTCTGA AAGGCCTAGT GTTTATGTGG TTATATGCAG CGTGAATGCA CTTGCATATA  15386
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   419


AGATTGATCT AAAAAATTGA TGTAGTGAAC TTTGACTACC CGAAGTATAT GCTTAGATAG  15446
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   419


TTCATGGATT TCTTTCATAA AACTGCACAC TGTATTCTGG TTATCTGTTA TGAAGTTTAC  15506
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   419


TACGTTCTTT CAGGTATGTC CTATCTTGTG GGAAAGATTC TTGTGTCAAG TTATGGGAAG  15566
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   419


TTGGCACTGG ACGACTTGTG AAGCAATATG CAGGAGCCAT TCGCAGACAA TTTCGTTGTC  15626
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   419


AGGTTAGTTT CTCTGTGTTT CTATAAGATT ATTATTTTTT CCTGATTTAA ATTTACTCGT  15686
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   419


GTGCCATATA TATTATTTTT ACCCAAAATT TTAGGAAACA AAATATTGCA ATTCTTTAAT  15746
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   419


TTGAAAATAG GCTGGTTTGA GCTTGCAGCT TAGGATAACA ACATACCTAA CCTTGCTATG  15806
               || || || | | ||          
.......... .......... ........CT CAGAATCAGA ACT....... ..........   434


ATAGACAATA AATATGATAA TAACTGTTCT TACTATCCAG GCTGTCTTCA ATGAAACCGA  15866
                      ||||| ||| ||| |   
.......... .......... .......... .......... GCTGT-GTCA ATGCAC....   449


AGAATTTGTT CTATCAGTTG ATGAACAAAA CAATGAGGTA AATTCCAAAT TGAGAACAGT  15926
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   449


ATATATATTT GTATTTCAGC AAGCTTAACT ATGATACGTC ACTCTTCAGG TTGTCGTCTG  15986
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   449


GGATGCACTT ACTGCAGAAA AGGTTGCAAG ATTGCCCTCT GGCAGCACTG GTGCTCCCAG  16046
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   449


ATGGCTCGAC CACTCCCCAG TTGAACCAGT TTTTGTTATT TGTGGAAATG ATAGATCGAT  16106
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   449


CAGATTCTGG AAACAAACCG TATAGCTTGT AGATTCAACC ATTCAAATCA AAAGTATGCT  16166
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   449


TTCAGTATTA CGTTTCAGGA GGAATGTGCT CATGTAACTT TAGTTGTATA TGGGAGAAAT  16226
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   449


TTGCATAAGC ATTTTTTTTA TTGGAAACTG CATAAGCAAT TGATTGATCT AATAGCAAAC  16286
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   449


CCCAATGATA TGTTTTTTTT TTGGCTCTGC ATAGCTGATG ACAGTTGTAT GAACCCTTGA  16346
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   449


CCTGATTCTT ATTGGTCAGG CCCTTTTCGA TGATTTGCTA TTTTATCCCA ATTGTGGATT  16406
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   449


GCGGAATATA TTTCTTCTTC GAATGTAATG ATGGTCTCGC CCTACCACAT GTGTGATAGC  16466
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   449


CTATAAAAGT TCTACAACAC ATTATTGCAT TTCACTTAGG GCATGTTTAG ATTGAAGATG  16526
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   449


AAAATTTTTT AGGTCACATC GGATATGTCG GAAGGATGTC GGGAGGGGTT TTTAAAAACT  16586
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   449


AATAAAAAAA ACAAATTACA TAACTCGTCA GGAAACTGCA AGACGAATCT ATTAAGTATA  16646
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   449


ATTAATCTAT TATTAGCACA TGTGGGTTAC TGTAGCACTT AAGGCTAATC ATGGACTAAC  16706
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   449


TAGGCTTAAA AAATTCATCT CGCGATTTTC AACCAAACTG TGTAATTATT TTTTATCTAC  16766
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   449


ATTTAATGTT TTATGTATGT GTCTAAAGAT TCAATGTGAT GGATGAAAAT TTTTTAGGTG  16826
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   449


GGAACTAAAC AGGGCCTTAT ATTTTTTAAA AAAGATGTGC AAGTGTCAGG CCTTGTTTAG  16886
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   449


TTTCGAAAAC TTTTTGGTTT TTGAGACTGT AGCACTTTCG TTTTTATTTG ACAAATATTG  16946
              ||||| |||||||||| || |||||| |||||| ||| 
.......... .......... .....ACTGT AGCACTTTCG TTCGTATTTG ACAAATGTTG   484


TCTAATCATA GAGTAACTAG GTTTAAAAGA TTTATCTCGC GATTTATAGG TAAACTGTGC  17006
|| |||||| || ||||||| | | |||||| ||| |||||  | ||| ||  ||| ||||| 
TCCAATCATG GACTAACTAG GCTCAAAAGA TTTGTCTCGT AAATTACAGA CAAATTGTGC   544


AATTAGTTTT TATTTTTGTA TATATTTAAT GCTTC  17041
|||||||| | ||||||| || |||||||||| ||| 
AATTAGTTAT TATTTTTATA TATATTTAAT GCTCT   579

********************************************************************************
EST sequence  20 +strand (File: SBtuc02-10-21.1021+)

   1 GTTTGGAAGG TAGGCTTATT GTAGTACTTT TGGTTTTATT TGACAATTAT TATTTAATTA
  61 TAGACTAACT AGGTTTAAAA AATTCATCTC GCAAATTACA GGTAAATTGT GCAATTAGTT
  121 ATCTTTTTTA TCTATATTCA GTGTTTCATG CATGTGCCGC AAGATTCGAT GTGACGAAAA
  181 ATCTTGAAAA GATTTGGAAA CTAAACAACG CCGTAGTTTT CCGCTGCCTC CGGTTTTCCC
  241 TGAAAGCCAC TTTTCCGCTG CCTCCAGTTT GCGGGAAATA TAATCAGGAA CAACTGAACA
  301 TAAATCATAC ATACAACAAT GCTCGAAACA CCATATCAAT CACTACTCAC CGTAATTTGG
  361 TCAAGCCTAT TTATTTGAGC TTATCAGCCA AATCTATCGT CATTCAATAA TGTTTTTCTC
  421 TCACAACAAT CATTGATTTT TGTCATGACT TATCAGTCAA AAAAACTGTG GAGA

Predicted gene structure (within gDNA segment 16463 to 18945):

 Exon 1 16914 17091 ( 178 n); cDNA   20  197 ( 178 n); score: 0.820

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.1021+	0.820	178	0.376	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.1021+	(16914 17091)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

TGTAGCACTT TCGTTTTTAT TTGACAAATA TTGTCTAATC ATAGAGTAAC TAGGTTTAAA  16973
||||| |||| | | |||||| ||||||| || || | |||| ||||| |||| |||||||||| 
TGTAGTACTT TTGGTTTTAT TTGACAATTA TTATTTAATT ATAGACTAAC TAGGTTTAAA    79


AGATTTATCT CGCGATTTAT AGGTAAACTG TGCAATTAGT TTTTATTTTT GTATATATTT  17033
| ||| |||| ||| | ||| ||||||| || |||||||||| | | ||||| | |||||| 
AAATTCATCT CGCAAATTAC AGGTAAATTG TGCAATTAGT TATCTTTTTT ATCTATATTC   139


AATGCTTCAT GCATGTGTCG TAATATTTGA TGTGTTGAGA AATTTTGAAA AGTTTTTG  17091
| || ||||| ||||||| || || ||| || |||| || | ||| |||||| || ||| |
AGTGTTTCAT GCATGTGCCG CAAGATTCGA TGTGACGAAA AATCTTGAAA AGATTTGG   197

********************************************************************************
EST sequence 329 -strand (File: 11679374-)

   1 AAATTCATCT CGTGATTTAC AGACAAACTG TTCAATTAGT TTTTATTTAT ATTTATATTT
  61 AATGCTTCAT GTGCCGTAAG ATTTGATACG ACGGAAAATC TTGTAAAATT TTTGGTTTTT
  121 AGGCTGAACT AAACAAGGCC TTTGTAATTT GTATGGATGG GAGCGAATGA TTTTGGAGGT
  181 GGATGGGACG GGATGCCATG CGTTTGGTGT GCATGCATGC ATGGAATATG ATATTGGCNN
  241 NNNNTNGTTC ACAATTGGCA GTTGTTCACT GAAAATGGAA TCAAGTACTA CTAGTAATTG
  301 TTAAAGATTG CCAGATGTGA ATTAAAACGA AGAGATTTGG TGGAAAGAGT TTCCAAGTCG
  361 ATATCCAGAT TATTTCGATG GAAGATGAAT AAACTCTAAG GAATGTTTTG GCTCCTCTAT
  421 AGCACGAAAA TGGCGATCGA GAAGCTTTTG GGCAACCCAG CTGACATGTG GGAAATCTTT
  481 TGTTTTTGAG AAGAT

Predicted gene structure (within gDNA segment 16412 to 19464):

 Exon 1 16974 17104 ( 131 n); cDNA   1  127 ( 127 n); score: 0.794

MATCH	21326110+	11679374-	0.794	131	0.265	C
PGS_21326110+_11679374-	(16974 17104)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

AGATTTATCT CGCGATTTAT AGGTAAACTG TGCAATTAGT TTTTATTTTT GTATATATTT  17033
| ||| |||| || |||||| || |||||| | |||||||| |||||||| | | ||||||| 
AAATTCATCT CGTGATTTAC AGACAAACTG TTCAATTAGT TTTTATTTAT ATTTATATTT    60


AATGCTTCAT GCATGTGTCG TAATATTTGA TGTGTTGAGA AATTTTGAAA AGTTTTTGGT  17093
||||| | | |||||| || ||| |||||| | | | | ||| ||| || | |||||||| 
AATGC-T--T -CATGTGCCG TAAGATTTGA TACGACGGAA AATCTTGTAA AATTTTTGGT   116


TTTTGGGGTG A  17104
|||| || || |
TTTTAGGCTG A   127

********************************************************************************
EST sequence 251 -strand (File: 14514413-)

   1 AGGTAAACTG TGCAATTAGT TTTTATTTTC GTCTATATTT AGTGTTTCAT GTATGTGCTA
  61 CAAGATTTGA TGTGATGGAG AATCTTGAAA AGTTTTTGGT TTCTGGGGTG AACTAAACAA
  121 GGCCATGTAT GACAAGCATA ACGACACATT CAACTGGACG GTTGAAGGTC GTCCAAATGG
  181 TGGGCTATAT ACATTTGAGA ATAATCACAA TCTAATCCAA AGGTACGCAA AGCATGTAGA
  241 GATGGTAGCT GTAGATATTA TATACACTTA ACTACTGGCT ATTGTCGAAC CACTGTACTC
  301 CAAATTAGCC GTCTTTTGGG CTAAGACCTG CTTGAACCAT TCCACTGACG CCTTGGGAAT
  361 CCTTGTCAGG TTGTTGTTGT AGTCAATGTA GTAGAGTCCA AACCGCACCG TGTACCCAGA
  421 GTTCCACTCC CAGTTATCTA GCAGTGACCA TACAAAGTAG CCGTGGACGT TGCAGCCTTC
  481 CTTCCTTATT GCATC

Predicted gene structure (within gDNA segment 16689 to 19360):

 Exon 1 16994 17104 ( 111 n); cDNA   1  111 ( 111 n); score: 0.856

MATCH	21326110+	14514413-	0.856	111	0.224	C
PGS_21326110+_14514413-	(16994 17104)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

AGGTAAACTG TGCAATTAGT TTTTATTTTT GTATATATTT AATGCTTCAT GCATGTGTCG  17053
|||||||||| |||||||||| ||||||||| || ||||||| | || ||||| | |||||  
AGGTAAACTG TGCAATTAGT TTTTATTTTC GTCTATATTT AGTGTTTCAT GTATGTGCTA    60


TAATATTTGA TGTGTTGAGA AATTTTGAAA AGTTTTTGGT TTTTGGGGTG A  17104
 || |||||| |||| ||  ||| |||||| |||||||||| || ||||||| |
CAAGATTTGA TGTGATGGAG AATCTTGAAA AGTTTTTGGT TTCTGGGGTG A   111

********************************************************************************
EST sequence 121 +strand (File: 25451626+)

   1 GCCGTCCTCC GCCCCACCTC CCTCCCATGG CCTTCTCCCC GCGCTCGCCG TGGTCGCGCT
  61 CCAAAAAGCC CGACATCTAC TCCACCGTTG TGGTCCACGA CGACGAGGAC GACGCCCGCG
  121 GCGGCGGCGC CGCCCGCGCG GAGGATGACG ACGACGACGA CCCCTCCGCG CTGCCCCCGC
  181 TCCTCCAAGC GCCTCCCCAA GGACTTCGGN GGNGCGTCCT TCGAACGACG AANAACAACC
  241 TTACTCCTCG GACCTCGAAG AAGCCTCGCT CTCCGGCAAC GTNGTCAANA AAGCGGCGGG
  301 GGCCCCGCCT NCAAATTGTN CTCCTCCCGA TTCCCGTTTC TGGATTTGNN GCGNTTCAAG
  361 CCCCGNGGCG GCCAAAGGCG AACCGTTNTN CAACTTNCTC GTCCAAGGGA ACGNGCGCTN
  421 CGGGGGGGGG CCTNCAAACC CCGNGAATTC GTNTCCCGGA AGNTTANAAC CCANTNCGGG
  481 NGGGCCCCCA AACCCCGNGA GTCCTTTTTC GGGAAAAATT ANTCGGCAAA AANCGTGGGT
  541 TCTCCAAACC CCAAAAANNT NTTTCCGGGA AGNTTAATTA A

Predicted gene structure (within gDNA segment 16921 to 19742):

 Exon 1 17372 17665 ( 294 n); cDNA   24  297 ( 274 n); score: 0.745

MATCH	21326110+	25451626+	0.745	294	0.506	C
PGS_21326110+_25451626+	(17372 17665)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GCCATGGCTT TCTCCCCGCG CTCGCCGTGG TCGCGTCCCA AGAGAAACGA CGTCTACTCA  17431
 ||||||| | |||||||||| |||||||||| ||||| ||| | |  ||| | ||||||| 
CCCATGGCCT TCTCCCCGCG CTCGCCGTGG TCGCGCTCCA AAAAGCCCGA CATCTACTCC    83


ACCTTCGTCG TCCACGGCGA TGACGACGAG GACGACGCCC GCGGCAGCAG GCGCGGCAGG  17491
||| | || | ||||  |  ||||||||| |||||||||| || | ||  | |||||  
ACCGTTGTGG TCCA---C-- -GACGACGAG GACGACGCCC GC-G--GC-- G-GCGGC---   128


GGCCCGTCCA CGCGGGCGGA GGAAGACGAG GAGGAAGACC CCTCCTCGCT GCCTCCGCTT  17551
 | ||| || ||| ||||| ||| ||||| || || |||| ||||| |||| ||| ||||| 
-G-CCG-CC- CGC--GCGGA GGATGACGAC GACGACGACC CCTCCGCGCT GCCCCCGCTC   182


CTCC-AGCGG CTCCCCAAGG ACTTCGGCGG CCCCTCCTTT G-ACGAAGAC GAGGACGCCT  17609
|||| |||| |||||||||| ||||||| ||  | ||||| | |||| ||  | | | | 
CTCCAAGCGC CTCCCCAAGG ACTTCGGNGG NGCGTCCTTC GAACGACGAA NAACAACCTT   242


ACTCCTCCGA CCCCGACGAT GCTTCCCTCT CCGCTACGGT GGTCTTCAAG AGCGGC  17665
||||||| || || ||| || || || |||| ||| | || |||  || ||||||
ACTCCTCGGA CCTCGAAGAA GCCTCGCTCT CCGGCAACGT NGTCAANAA- AGCGGC   297

********************************************************************************
EST sequence  3 +strand (File: STtuc02-10-23.14238+)

   1 GGGTACATTT GAGGCCACAG GGCAGTAAGG TGTCGTCGAG TTCAATACCG GACAGTGTGA
  61 CTAGGGAAGA TCCTTGTACT AAGTATGAAT TGCTCCACGA GCTAGGGAAG GGTTCATATG
  121 GGGCTGTTTA TAAAGCTCGA GACTTGAGGA CTTCAGAAAT GGTTGCCATC AAAGTCATAT
  181 CATTATCTGA AGGGGAGGAA GGCTATGAAG AAATTCGAGG TGAAATTGAG ATGTTGCAGC
  241 AGTGCAGTCA TCCAAATGTT GTTCGCTATC TTGGGAGCTA CCAAGGCGAA GAGTACCTTT
  301 GGATAGTAAT GGAGTATTGT GGGGGTGGAA GTGTTGCTGA CTTAATGAAT GTCACAGATG
  361 AGGCTTTAGA GGAGTATCAA ATAGCATTTA TTTGTCGAGA GGCATTGAAG GGCCTCTCCT
  421 ATCTGCACTC TATTTTTAAA GTACACAGAG ATATTAAAGG TGGCAATATC TTACTGACTG
  481 ATCAAGGAGA GGTTAAGTTA GGTGATTTTG GTGTTGCTGC GCAGCTGACT AGAACCATGT
  541 CCAAACGTAA CACGTTTATC GGCACTCCCC ATTGGATGGC ACCAGAAGTT ATTCAAGAAA
  601 GTCGTTATGA TGGGAAGGTA GATGTATGGG CTCTCGGAGT GTCTGCTATT GAAATGGCGG
  661 AGGGTCTTCC TCCTAGGGCA ACAGTGCATC CAATGAGGGT GCTATTTATG ATATCCATTG
  721 AACCAGCTCC AATGCTTGAG GATAAAGAGA AATGGTCTCT TGTATTCCAT GATTTTGTTG
  781 CCAAGTGCCT TACAAAAGAC ACCCGACTTC GTCCAACTGC CTCCGAGATG CTAAAGCACA
  841 AATTCATCGA AAAATTCAAA GCAGGAGCTT TCTGTAATGA TGCCGAAGAT TGAGAAGGCC
  901 AAACAAATTA GGGCATCAAT GGCCTTGGAA GCGCCAAATA TTGTTTCCGA GACTCCCCGA
  961 GTATTTGGAG TCC

Predicted gene structure (within gDNA segment 17249 to 23007):

 Exon 1 18165 18218 ( 54 n); cDNA   52  105 ( 54 n); score: 0.778
 Intron 1 18219 18328 ( 110 n); Pd: 0.941 (s: 0.76), Pa: 0.878 (s: 0.66)
 Exon 2 18329 18417 ( 89 n); cDNA  106  194 ( 89 n); score: 0.663
 Intron 2 18418 18626 ( 209 n); Pd: 0.993 (s: 0.62), Pa: 0.998 (s: 0.86)
 Exon 3 18627 18734 ( 108 n); cDNA  195  302 ( 108 n); score: 0.843
 Intron 3 18735 18859 ( 125 n); Pd: 0.980 (s: 0.84), Pa: 0.787 (s: 0.80)
 Exon 4 18860 18967 ( 108 n); cDNA  303  410 ( 108 n); score: 0.769
 Intron 4 18968 19065 ( 98 n); Pd: 0.000 (s: 0.72), Pa: 0.953 (s: 0.84)
 Exon 5 19066 19156 ( 91 n); cDNA  411  501 ( 91 n); score: 0.813
 Intron 5 19157 19270 ( 114 n); Pd: 0.984 (s: 0.80), Pa: 0.000 (s: 0.88)
 Exon 6 19271 19323 ( 53 n); cDNA  502  554 ( 53 n); score: 0.887
 Intron 6 19324 20843 (1520 n); Pd: 0.770 (s: 0.88), Pa: 0.962 (s: 0.88)
 Exon 7 20844 20906 ( 63 n); cDNA  555  617 ( 63 n); score: 0.889
 Intron 7 20907 21626 ( 720 n); Pd: 0.929 (s: 0.92), Pa: 0.999 (s: 0.80)
 Exon 8 21627 21671 ( 45 n); cDNA  618  662 ( 45 n); score: 0.800
 Intron 8 21672 21777 ( 106 n); Pd: 0.992 (s: 0.80), Pa: 0.998 (s:  0)
 Exon 9 21778 21813 ( 36 n); cDNA  663  698 ( 36 n); score: 0.694
 Intron 9 21814 22451 ( 638 n); Pd: 0.596 (s:  0), Pa: 0.894 (s: 0.84)
 Exon 10 22452 22507 ( 56 n); cDNA  699  754 ( 56 n); score: 0.857

MATCH	21326110+	STtuc02-10-23.14238+	0.804	703	0.723	C
PGS_21326110+_STtuc02-10-23.14238+	(18165 18218,18329 18417,18627 18734,18860 18967,19066 19156,19271 19323,20844 20906,21627 21671,21778 21813,22452 22507)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

ACAGTGTTAC CAGAGAGGAT CCTTCCACCA AGTACGAGCT GCTCCATGAG CTTGGTGCGC  18224
||||||| || || || ||| |||| || | |||| || | |||||| ||| || |    
ACAGTGTGAC TAGGGAAGAT CCTTGTACTA AGTATGAATT GCTCCACGAG CTAG......   105


CTCTTGCTCT GGAATTATTG TTTCATTAGT TCTGTATGTC TACTTGTAGA ATGGCTGAAG  18284
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   105


CTTTGAGCTG TTTTGCGAAA TGCAAAATTC AATTGGGAAT GCAGGGAAAG GCTCATATGG  18344
                        |||| | | |||||||| 
.......... .......... .......... .......... ....GGAAGG GTTCATATGG   121


TGCAGTGTAC AAAGCAAGGG ATCTCAGAAC GCAGGAGCTT GTGGCTGTCA AGATTATCTC  18404
 || || || ||||| | | | | || ||   || | || || ||| | | || || 
GGCTGTTTAT AAAGCTCGAG ACTTGAGGAC TTCAGAAATG GTTGCCATCA AAGTCATATC   181


ACTAACAGAA GGGGTTAGTT TCTAATTTTC TATTACAAAG TTCTGTGAAT ATTCTGAAAG  18464
| || | ||| |||                          
ATTATCTGAA GGG....... .......... .......... .......... ..........   194


GCCACCCGAG ACATATTTCA TATTTGGCAA CCATATTGCT TTTGTTGTGA GCATTTTGTT  18524
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   194


TGCATGGGCT CAATTGTGAG AGAATCTCAT AAATGTGGTT GCTGTCTGTT TTCCGAGTCG  18584
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   194


TTGCATTTTT CCAAAATATA AGTATGTATC TTTGGTTTTC AGGAAGAAGG ATATGAAGAC  18644
                       || ||||| |||||||| 
.......... .......... .......... .......... ..GAGGAAGG CTATGAAGAA   212


ATACGGGGAG AAATTGAGAT GCTGCAGCAG TGTAGCCATC CAAATGTTGT CCGCTACTTT  18704
|| || || | |||||||||| | |||||||| || || |||| |||||||||| ||||| || 
ATTCGAGGTG AAATTGAGAT GTTGCAGCAG TGCAGTCATC CAAATGTTGT TCGCTATCTT   272


GGAAGCTACC AAGGAGAGGA CTACCTATGG GTACAATCAA ATAGCCTGAT AGTATCCATT  18764
|| ||||||| |||| || || ||||| |||                 
GGGAGCTACC AAGGCGAAGA GTACCTTTGG .......... .......... ..........   302


TTATTAACAT TAAGAAATAA CTATCATTGG GAGATTTCTC TACTTCTTGA GTCATTTAAC  18824
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   302


ATGGGCTTGA TGCAAATGCG ATTCTCAACT TACAGATAGT TATGGAGTAC TGTGGTGGTG  18884
                   ||||| |||||||| ||||| |||| 
.......... .......... .......... .....ATAGT AATGGAGTAT TGTGGGGGTG   327


GAAGTGTTGC TGATTTGATA GGCATCACAG AGGAGCCTCT TGATGAATCC CAAATAGCTT  18944
|||||||||| ||| || ||   |||||| | ||| || | || || |  |||||||| | 
GAAGTGTTGC TGACTTAATG AATGTCACAG ATGAGGCTTT AGAGGAGTAT CAAATAGCAT   387


ATATATGTAG AGAAGCACTA AAGGTTCTAA CATAGTTGCA TCAGATTTGA AGTATTTGCT  19004
 ||| ||| | ||| ||| | |||                     
TTATTTGTCG AGAGGCATTG AAG....... .......... .......... ..........   410


GCCTTGTTGG GCAACTAAAT GTATTTGGAT ATTGAACTTT TGCGTGCTTA TTTTCTTCCA  19064
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   410


GGGCCTTGCT TACCTGCACT CCATTTTTAA AGTTCATAGA GATATTAAGG GTGGCAACAT  19124
 ||||| | || ||||||| | |||||||| ||| || ||| |||||||| | ||||||| || 
.GGCCTCTCC TATCTGCACT CTATTTTTAA AGTACACAGA GATATTAAAG GTGGCAATAT   469


TCTTCTAACT GAGCAAGGCG AGGTGAAGTT GGGTAAGCAC ATTTGTTTTC TTCAAAAGTT  19184
 | || ||| || ||||| | |||| ||||| |                
CTTACTGACT GATCAAGGAG AGGTTAAGTT AG........ .......... ..........   501


TTAGTTTGCA TTCTTAGCAC CCATATTTCT GCATGTCCTG ACTCTGTGGT CGGCATGCTG  19244
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   501


TGGCGCCACA ACAATGTGCA AAACAGGTGA TTTTGGTGTA GCTGCCCAGC TGACAAGAAC  19304
              |||| ||||||||| ||||| |||| |||| ||||| 
.......... .......... ......GTGA TTTTGGTGTT GCTGCGCAGC TGACTAGAAC   535


CATGTCAAAG CGCAACACGG TATTCTAAAC AGTGTTTGTT TTGCCATTCA AATCCATAGT  19364
|||||| || || ||||||                       
CATGTCCAAA CGTAACACG. .......... .......... .......... ..........   554


TCAAGAAACT TCACATCGAT GTAACAAACA AAATGAAGTG GCAGATGAAA CTTGTCCATG  19424
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   554


CCAGTTTACC ATAAGCGGAC CCATTTGTGC TTGTGCATAG TTCTTCAATG TGATGGTACT  19484
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   554


TTTATGGGAA CTTGAAGCAA GTCTGTGTTG GAAAATGATT GCTGTGAAGT CCTAACTGTT  19544
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   554


TCTTTAAGTG TCATACTGCA AGTGCATTAT GGTCTATTAG GTTTAAAATG AAAAATAAGA  19604
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   554


AAGTATATAT TTGTTATCTA GTATGCCTCG CCTAATTCCT TGGCATTTCT TCCATTCTTT  19664
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   554


GAAACCCATA CTGGTGGAAC CTAGTTGAAG TGGTTCCTGT ACAAATACTC TCTGCACTGC  19724
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   554


TTCTTCTCCC TTTCTTGTCG TGACAGCCTC TAGTCCCCAT ATATCCCATT ATGAATCTGC  19784
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   554


TCACTCCCCC ATTTGGCTTC TTCCTAGGCC ACCACTCAAC AATTCTTCTG TTCTTGATGA  19844
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   554


CTGCGATGCT CCATTCGATC TGGCAAATTG CTGCCTTGCT GGAGCTATTC AAGAACGTAG  19904
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   554


AGGGTTACTG TGACATTAGC ATATCAAACC AACAGGTCTG TTGGAAATCA TAATCACAAT  19964
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   554


GAACCTCCAA GTGGGAAATA TTATCCAGGG CGTCATCTTA CCTCCAAGTT ATGGACTCTG  20024
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   554


CTTGACACTA GAGGAAGAGT TAGTGCACAG GGAGTCCAAA TCAGGTAGGA TAGTTGATAG  20084
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   554


TTCATAATTG GCTAGATCTA GGAGGAGGTA TGTGAGTGAG AGTTTGGAAA ATCAGGGTAG  20144
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   554


AATACAAGTT CAGGTTCCCT AGGACGATGA TATAATGTAG TACCATACTA CAAGAATTGA  20204
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   554


CTATGGAATT TATTAATATC TAGCTAGAAA CCAATATAAA AAAACAATCT ACTCCCCTTT  20264
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   554


CTACTGCTGC TGATACTTCT ACTCTTTTTT TTTTCTCTCT TGTACACCTT CTTGGCTGCT  20324
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   554


ACACTTCTCT AGTTTCCAAT CATGACAATA CATAAATGCT TGAGGAGCCC ATAACAAATA  20384
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   554


GTTCTACCCC ACCCACCCAC ACCCTTTCGT AGTAAAGTGT GCCGACAACA GTTGGTGCCC  20444
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   554


TCTTCTCGAT GGTATCCATT GCTTTTCTGC ATGCACACAC AAACAAACAC TTCTAAATAC  20504
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   554


ACATACTGAC TTGTCGTATT GGCATGCAGT CATGCATTGA GACCAAATCC ATCAGGACTG  20564
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   554


CATCCGCACA ACACAAAATC TCACCATACA TGCATACGGT GTCTTGGATG TTTCTGTTGT  20624
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   554


TGGGGCGCTA ATATGTACTT CTACCAAAAT GCAAGGACAA ACTGTCCCAA TTTTACAGTA  20684
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   554


AAATAACTAT CATTGTGAAA CAGACTGTCA GCATCGCTCT CTAAGCTCAG TCTGTACAGC  20744
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   554


TTTTACCAAA TAAAAATAAT GCAATGGTTT TTGGAAAGAA TAAAGGTTTT AGTGGCACAC  20804
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   554


TAATTTCCAT AATTTGACCC TTCATGTTTA TGCTTTCAGT TCATTGGTAC TCCACATTGG  20864
                     | | || || || ||| |||||| 
.......... .......... .......... .........T TTATCGGCAC TCCCCATTGG   575


ATGGCACCAG AGGTCATTCA AGAAAGTCGT TATGATGGAA AGGTATCATG CTATCATCTC  20924
|||||||||| | || ||||| |||||||||| |||||||| | ||          
ATGGCACCAG AAGTTATTCA AGAAAGTCGT TATGATGGGA AG........ ..........   617


TACGGTGTTC AGCTATGGAA TTGTTCATTT TAGCAGCTTT TGTGGATGTT GCCATTTTAC  20984
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   617


TCTAAAGACT TGGTGGCCGT AAATTTATGA TTGGGTTTTC AGTGAACAGG ATTTCTTTAA  21044
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   617


TATTTTGTTT CTTTGGGTGT GGAATGTCCT TGCATATGGC AGAACAAGGT TACACGTAAA  21104
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   617


TTCATAAAAG CCATTAAATA ATTGTTATGG AACCCCTGCC AGTGCCAAAA CATGTTTATT  21164
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   617


TCTTTTCCTT GTCTCTTGAT GGTTCCTCAA GCAAAAAAAA AATAAAATAA AATCATTACC  21224
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   617


TACTACTAAG CCTCCAAAAC AAGTCTACTG GTTGCAATTA GGGATGAAAA CGGATCGGAT  21284
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   617


ACGGACGGAT ATCATCGATA TCATATTTGT TTTCGTATTT CTGGTCGAAT TCGGATTCGA  21344
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   617


ATACGGATAA TGTCAACTAT ATCGGATAAG ATACGATTGG ATGTCGACAT CATAAATATA  21404
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   617


TGATTTAAGT ACTCGGATAC GGATACGGTA TCGGATGTAG AACATTCGAA CTCGGATACG  21464
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   617


AACTGGTCTG AATCCCTCTA AACGAATTCG GTCTCAAATA CGGTCGGAAA ATATCCGTAC  21524
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   617


CGTTTTCATC CCTAGTTGCA ATGTTGAGAA AATTATTTTG GCAGCTGGAA TTCTTCCTTT  21584
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   617


AGTTTGTCTT ACCAAAACAT TTGTTCTTGT TTCCTGCACC AGGTAGATGT TTGGGCATTA  21644
                       |||||||| ||||| | 
.......... .......... .......... .......... ..GTAGATGT ATGGGCTCTC   635


GGTGTATCTG CAATTGAGAT GGCAGAGGTA GACATTGTTC CTTGCTTCTT TCTTTTTTTG  21704
|| || |||| | ||||| || ||| |||                   
GGAGTGTCTG CTATTGAAAT GGCGGAG... .......... .......... ..........   662


ACTGTACACT TTTGTTTTTA ATTTTGTGTC GTGACAATGC TTTTTAATAT TTATTTTGTA  21764
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   662


TCTCTGACTG TAGGGCATGC CACCAAGATC CACTGTACAT CCAATGAGAG TAAGAGATGC  21824
       || | | | || || | || || ||| ||||||||       
.......... ...GGTCTTC CTCCTAGGGC AACAGTGCAT CCAATGAGG. ..........   698


TTCTCAATGC CTGTTAGTAT CTGCAGTTAA TGAGGCTAAT AGGTTATAAC AGAATTAAAA  21884
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   698


AAATCTGCTC TATCTTTGGT GCACTGTACT TTTTATCTCT TTACTGTCAA GGGCGTCGAG  21944
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   698


GGACAGGGTA GGAGGATCCC GGCTACGTAG TTCATAGACC AATCTGTGGT GTGGGGCGGA  22004
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   698


GGTTTTACCC CTCAGTGCCC GATTGTTTCA GCAAAGGTAG ATTAGGGAAT TGGGATAATT  22064
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   698


GTTCTTTCTT GATTATCATC ATACGAGTAC AAGAATATAT AGGCCATTCG GCCATAACAG  22124
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   698


CTTGGAGCCA ATTGCTCCTA AATCTAAGGC CATTATCGGC TCTCCTGCCT TCTAGGCTCT  22184
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   698


CGCCTGTTCA GTGTGCTCTG CATGCGTGGT GACCGCGCCT ACGGTTCTGC TGGTGCGCCA  22244
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   698


TCTGCGGCTC TGCGAGCATC CTGGGCGTGC CGTTTCCTTG TGTAGGCGCG GTCCCACATG  22304
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   698


ACATTTACTT TCTTTCTGAT GCATTTGCTT CTTTACTTTG CCTTGGTAAA TATTTGGTAT  22364
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   698


ACATATCAAT ATATTGTTTC ATCTTCGTTT AGCATGAATG CTTGATAGAC CGACTAACGA  22424
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   698


TCTCTCTTCC CCCTTCCCTT ATCTCAGGTT ATCTTCATGA TATCCAGTGA ACCAGCACCA  22484
               ||  | || |||| |||||| ||| |||||| ||| 
.......... .......... .......GTG CTATTTATGA TATCCATTGA ACCAGCTCCA   731


ATGCTGGAGG ATAAGGAGAA ATG  22507
||||| |||| |||| ||||| |||
ATGCTTGAGG ATAAAGAGAA ATG   754

********************************************************************************
EST sequence  4 +strand (File: STtuc02-10-23.14239+)

   1 GGTCGATTTC AATACCAGAC AGTGTGACTA GGGAAGATCC TTGTACTAAG TATGAATTGC
  61 TCCACGAGCT AGGGAAAGGT TCATATGGGG CTGTTTATAA AGCTTGAGAC TTGAGGACTT
  121 CAGAAATGGT TGCCATCAAA GTCATATCGT TATCTGAAGG GGAGGAAGGC TATGAAGAAA
  181 TTCGAGGTGA AATTGAGATG TTACAGCAGT GCAGTCATCC AAATGTTGTT CGCTATCTTG
  241 GGAGCTACCA AGGAGAAGAG TACCTTTGGA TAGTAATGGA GTATTGTGGG GGTGGAAGTG
  301 TTGCTGACTT AATGAATGTC ACAGATGAGG CTTTAGAGGA GTATCAAATA GCATTTATTT
  361 GTCGAGAGGC ATTGAAGGTG ATTTTGGTGT TGCTGCGCAG CTGACTAGAA CCATGTCCAA
  421 ACGTAACACG TTTATCGGCA CTCCCCATTG GATGGCACCA GAAGTTATTC AAGAAAGTCG
  481 TTATGATGGG AAGGTAGATG TATGGGCTCT TGGAGTGTCT GCTATTGAAA TGGCGGAGGG
  541 TCTTCCTCCT AGGGCAACAG TGCATCCAAT GAGGGTGCTA TTTATGATAT CCATTGAACC
  601 AGCTCCAATG CTCGAGGATA AAGAGAAATG GTCTCTTGTA TTCCATGATT TTGTTGCCAA
  661 GTGCCTTACA AAAGACACCC GACTTCGTCC AATTGCCTCC GAGATGCTAA AGCACAAATT
  721 CATCG

Predicted gene structure (within gDNA segment 17414 to 22387):

 Exon 1 18165 18218 ( 54 n); cDNA   19   72 ( 54 n); score: 0.778
 Intron 1 18219 18328 ( 110 n); Pd: 0.941 (s: 0.76), Pa: 0.878 (s: 0.68)
 Exon 2 18329 18417 ( 89 n); cDNA   73  161 ( 89 n); score: 0.663
 Intron 2 18418 18626 ( 209 n); Pd: 0.993 (s: 0.60), Pa: 0.998 (s: 0.84)
 Exon 3 18627 18734 ( 108 n); cDNA  162  269 ( 108 n); score: 0.843
 Intron 3 18735 18859 ( 125 n); Pd: 0.980 (s: 0.86), Pa: 0.787 (s: 0.80)
 Exon 4 18860 18967 ( 108 n); cDNA  270  377 ( 108 n); score: 0.769
 Intron 4 18968 19270 ( 303 n); Pd: 0.000 (s: 0.72), Pa: 0.000 (s: 0.88)
 Exon 5 19271 19323 ( 53 n); cDNA  378  430 ( 53 n); score: 0.887
 Intron 5 19324 20843 (1520 n); Pd: 0.770 (s: 0.88), Pa: 0.962 (s: 0.88)
 Exon 6 20844 20906 ( 63 n); cDNA  431  493 ( 63 n); score: 0.889
 Intron 6 20907 21626 ( 720 n); Pd: 0.929 (s: 0.92), Pa: 0.999 (s: 0.80)
 Exon 7 21627 21671 ( 45 n); cDNA  494  538 ( 45 n); score: 0.800
 Intron 7 21672 21777 ( 106 n); Pd: 0.992 (s: 0.80), Pa: 0.998 (s:  0)
 Exon 8 21778 21813 ( 36 n); cDNA  539  574 ( 36 n); score: 0.694

MATCH	21326110+	STtuc02-10-23.14239+	0.796	556	0.767	C
PGS_21326110+_STtuc02-10-23.14239+	(18165 18218,18329 18417,18627 18734,18860 18967,19271 19323,20844 20906,21627 21671,21778 21813)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

ACAGTGTTAC CAGAGAGGAT CCTTCCACCA AGTACGAGCT GCTCCATGAG CTTGGTGCGC  18224
||||||| || || || ||| |||| || | |||| || | |||||| ||| || |    
ACAGTGTGAC TAGGGAAGAT CCTTGTACTA AGTATGAATT GCTCCACGAG CTAG......    72


CTCTTGCTCT GGAATTATTG TTTCATTAGT TCTGTATGTC TACTTGTAGA ATGGCTGAAG  18284
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    72


CTTTGAGCTG TTTTGCGAAA TGCAAAATTC AATTGGGAAT GCAGGGAAAG GCTCATATGG  18344
                        |||||| | |||||||| 
.......... .......... .......... .......... ....GGAAAG GTTCATATGG    88


TGCAGTGTAC AAAGCAAGGG ATCTCAGAAC GCAGGAGCTT GTGGCTGTCA AGATTATCTC  18404
 || || || ||||| | | | | || ||   || | || || ||| | | || || 
GGCTGTTTAT AAAGCTTGAG ACTTGAGGAC TTCAGAAATG GTTGCCATCA AAGTCATATC   148


ACTAACAGAA GGGGTTAGTT TCTAATTTTC TATTACAAAG TTCTGTGAAT ATTCTGAAAG  18464
 || | ||| |||                          
GTTATCTGAA GGG....... .......... .......... .......... ..........   161


GCCACCCGAG ACATATTTCA TATTTGGCAA CCATATTGCT TTTGTTGTGA GCATTTTGTT  18524
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   161


TGCATGGGCT CAATTGTGAG AGAATCTCAT AAATGTGGTT GCTGTCTGTT TTCCGAGTCG  18584
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   161


TTGCATTTTT CCAAAATATA AGTATGTATC TTTGGTTTTC AGGAAGAAGG ATATGAAGAC  18644
                       || ||||| |||||||| 
.......... .......... .......... .......... ..GAGGAAGG CTATGAAGAA   179


ATACGGGGAG AAATTGAGAT GCTGCAGCAG TGTAGCCATC CAAATGTTGT CCGCTACTTT  18704
|| || || | |||||||||| | | |||||| || || |||| |||||||||| ||||| || 
ATTCGAGGTG AAATTGAGAT GTTACAGCAG TGCAGTCATC CAAATGTTGT TCGCTATCTT   239


GGAAGCTACC AAGGAGAGGA CTACCTATGG GTACAATCAA ATAGCCTGAT AGTATCCATT  18764
|| ||||||| ||||||| || ||||| |||                 
GGGAGCTACC AAGGAGAAGA GTACCTTTGG .......... .......... ..........   269


TTATTAACAT TAAGAAATAA CTATCATTGG GAGATTTCTC TACTTCTTGA GTCATTTAAC  18824
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   269


ATGGGCTTGA TGCAAATGCG ATTCTCAACT TACAGATAGT TATGGAGTAC TGTGGTGGTG  18884
                   ||||| |||||||| ||||| |||| 
.......... .......... .......... .....ATAGT AATGGAGTAT TGTGGGGGTG   294


GAAGTGTTGC TGATTTGATA GGCATCACAG AGGAGCCTCT TGATGAATCC CAAATAGCTT  18944
|||||||||| ||| || ||   |||||| | ||| || | || || |  |||||||| | 
GAAGTGTTGC TGACTTAATG AATGTCACAG ATGAGGCTTT AGAGGAGTAT CAAATAGCAT   354


ATATATGTAG AGAAGCACTA AAGGTTCTAA CATAGTTGCA TCAGATTTGA AGTATTTGCT  19004
 ||| ||| | ||| ||| | |||                     
TTATTTGTCG AGAGGCATTG AAG....... .......... .......... ..........   377


GCCTTGTTGG GCAACTAAAT GTATTTGGAT ATTGAACTTT TGCGTGCTTA TTTTCTTCCA  19064
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   377


GGGCCTTGCT TACCTGCACT CCATTTTTAA AGTTCATAGA GATATTAAGG GTGGCAACAT  19124
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   377


TCTTCTAACT GAGCAAGGCG AGGTGAAGTT GGGTAAGCAC ATTTGTTTTC TTCAAAAGTT  19184
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   377


TTAGTTTGCA TTCTTAGCAC CCATATTTCT GCATGTCCTG ACTCTGTGGT CGGCATGCTG  19244
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   377


TGGCGCCACA ACAATGTGCA AAACAGGTGA TTTTGGTGTA GCTGCCCAGC TGACAAGAAC  19304
              |||| ||||||||| ||||| |||| |||| ||||| 
.......... .......... ......GTGA TTTTGGTGTT GCTGCGCAGC TGACTAGAAC   411


CATGTCAAAG CGCAACACGG TATTCTAAAC AGTGTTTGTT TTGCCATTCA AATCCATAGT  19364
|||||| || || ||||||                       
CATGTCCAAA CGTAACACG. .......... .......... .......... ..........   430


TCAAGAAACT TCACATCGAT GTAACAAACA AAATGAAGTG GCAGATGAAA CTTGTCCATG  19424
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   430


CCAGTTTACC ATAAGCGGAC CCATTTGTGC TTGTGCATAG TTCTTCAATG TGATGGTACT  19484
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   430


TTTATGGGAA CTTGAAGCAA GTCTGTGTTG GAAAATGATT GCTGTGAAGT CCTAACTGTT  19544
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   430


TCTTTAAGTG TCATACTGCA AGTGCATTAT GGTCTATTAG GTTTAAAATG AAAAATAAGA  19604
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   430


AAGTATATAT TTGTTATCTA GTATGCCTCG CCTAATTCCT TGGCATTTCT TCCATTCTTT  19664
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   430


GAAACCCATA CTGGTGGAAC CTAGTTGAAG TGGTTCCTGT ACAAATACTC TCTGCACTGC  19724
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   430


TTCTTCTCCC TTTCTTGTCG TGACAGCCTC TAGTCCCCAT ATATCCCATT ATGAATCTGC  19784
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   430


TCACTCCCCC ATTTGGCTTC TTCCTAGGCC ACCACTCAAC AATTCTTCTG TTCTTGATGA  19844
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   430


CTGCGATGCT CCATTCGATC TGGCAAATTG CTGCCTTGCT GGAGCTATTC AAGAACGTAG  19904
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   430


AGGGTTACTG TGACATTAGC ATATCAAACC AACAGGTCTG TTGGAAATCA TAATCACAAT  19964
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   430


GAACCTCCAA GTGGGAAATA TTATCCAGGG CGTCATCTTA CCTCCAAGTT ATGGACTCTG  20024
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   430


CTTGACACTA GAGGAAGAGT TAGTGCACAG GGAGTCCAAA TCAGGTAGGA TAGTTGATAG  20084
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   430


TTCATAATTG GCTAGATCTA GGAGGAGGTA TGTGAGTGAG AGTTTGGAAA ATCAGGGTAG  20144
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   430


AATACAAGTT CAGGTTCCCT AGGACGATGA TATAATGTAG TACCATACTA CAAGAATTGA  20204
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   430


CTATGGAATT TATTAATATC TAGCTAGAAA CCAATATAAA AAAACAATCT ACTCCCCTTT  20264
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   430


CTACTGCTGC TGATACTTCT ACTCTTTTTT TTTTCTCTCT TGTACACCTT CTTGGCTGCT  20324
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   430


ACACTTCTCT AGTTTCCAAT CATGACAATA CATAAATGCT TGAGGAGCCC ATAACAAATA  20384
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   430


GTTCTACCCC ACCCACCCAC ACCCTTTCGT AGTAAAGTGT GCCGACAACA GTTGGTGCCC  20444
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   430


TCTTCTCGAT GGTATCCATT GCTTTTCTGC ATGCACACAC AAACAAACAC TTCTAAATAC  20504
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   430


ACATACTGAC TTGTCGTATT GGCATGCAGT CATGCATTGA GACCAAATCC ATCAGGACTG  20564
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   430


CATCCGCACA ACACAAAATC TCACCATACA TGCATACGGT GTCTTGGATG TTTCTGTTGT  20624
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   430


TGGGGCGCTA ATATGTACTT CTACCAAAAT GCAAGGACAA ACTGTCCCAA TTTTACAGTA  20684
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   430


AAATAACTAT CATTGTGAAA CAGACTGTCA GCATCGCTCT CTAAGCTCAG TCTGTACAGC  20744
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   430


TTTTACCAAA TAAAAATAAT GCAATGGTTT TTGGAAAGAA TAAAGGTTTT AGTGGCACAC  20804
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   430


TAATTTCCAT AATTTGACCC TTCATGTTTA TGCTTTCAGT TCATTGGTAC TCCACATTGG  20864
                     | | || || || ||| |||||| 
.......... .......... .......... .........T TTATCGGCAC TCCCCATTGG   451


ATGGCACCAG AGGTCATTCA AGAAAGTCGT TATGATGGAA AGGTATCATG CTATCATCTC  20924
|||||||||| | || ||||| |||||||||| |||||||| | ||          
ATGGCACCAG AAGTTATTCA AGAAAGTCGT TATGATGGGA AG........ ..........   493


TACGGTGTTC AGCTATGGAA TTGTTCATTT TAGCAGCTTT TGTGGATGTT GCCATTTTAC  20984
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   493


TCTAAAGACT TGGTGGCCGT AAATTTATGA TTGGGTTTTC AGTGAACAGG ATTTCTTTAA  21044
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   493


TATTTTGTTT CTTTGGGTGT GGAATGTCCT TGCATATGGC AGAACAAGGT TACACGTAAA  21104
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   493


TTCATAAAAG CCATTAAATA ATTGTTATGG AACCCCTGCC AGTGCCAAAA CATGTTTATT  21164
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   493


TCTTTTCCTT GTCTCTTGAT GGTTCCTCAA GCAAAAAAAA AATAAAATAA AATCATTACC  21224
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   493


TACTACTAAG CCTCCAAAAC AAGTCTACTG GTTGCAATTA GGGATGAAAA CGGATCGGAT  21284
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   493


ACGGACGGAT ATCATCGATA TCATATTTGT TTTCGTATTT CTGGTCGAAT TCGGATTCGA  21344
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   493


ATACGGATAA TGTCAACTAT ATCGGATAAG ATACGATTGG ATGTCGACAT CATAAATATA  21404
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   493


TGATTTAAGT ACTCGGATAC GGATACGGTA TCGGATGTAG AACATTCGAA CTCGGATACG  21464
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   493


AACTGGTCTG AATCCCTCTA AACGAATTCG GTCTCAAATA CGGTCGGAAA ATATCCGTAC  21524
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   493


CGTTTTCATC CCTAGTTGCA ATGTTGAGAA AATTATTTTG GCAGCTGGAA TTCTTCCTTT  21584
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   493


AGTTTGTCTT ACCAAAACAT TTGTTCTTGT TTCCTGCACC AGGTAGATGT TTGGGCATTA  21644
                       |||||||| ||||| | 
.......... .......... .......... .......... ..GTAGATGT ATGGGCTCTT   511


GGTGTATCTG CAATTGAGAT GGCAGAGGTA GACATTGTTC CTTGCTTCTT TCTTTTTTTG  21704
|| || |||| | ||||| || ||| |||                   
GGAGTGTCTG CTATTGAAAT GGCGGAG... .......... .......... ..........   538


ACTGTACACT TTTGTTTTTA ATTTTGTGTC GTGACAATGC TTTTTAATAT TTATTTTGTA  21764
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   538


TCTCTGACTG TAGGGCATGC CACCAAGATC CACTGTACAT CCAATGAGA  21813
       || | | | || || | || || ||| |||||||| 
.......... ...GGTCTTC CTCCTAGGGC AACAGTGCAT CCAATGAGG   574

********************************************************************************
EST sequence  92 +strand (File: 13316811+)

   1 GCACGAGGTA GTTATGGAGT ACTGTGGTGG TGGAAGTGTT GCTGATTTGA TAGGCATCAC
  61 AGAGGAGCCT CTTGATGAAT CCCAAATAGC TTATATATGT AGAGAAGCAC TAAAGGGCCT
  121 TGCTTACCTG CACTCCATTT TTAAAGTTCA TAGAGATATT AAGGGTGGCA ACATTCTTCT
  181 AACTGAGCAA GGCGAGGTGA AGTTGGGTGA TTTTGGTGTA GCTGCCCAGC TGACAAGAAC
  241 CATGTCAAAG CGCAACACGT TCATTGGTAC TCCACATTGG ATGGCACCAG AGGTCATTCA
  301 AGAAAGTCGT TATGATGGAA AGGTAGATGT TTGGGCATTA CGTGTATC

Predicted gene structure (within gDNA segment 18521 to 21989):

 Exon 1 18854 18967 ( 114 n); cDNA   1  115 ( 115 n); score: 0.956
 Intron 1 18968 19065 ( 98 n); Pd: 0.000 (s: 1.00), Pa: 0.953 (s: 1.00)
 Exon 2 19066 19156 ( 91 n); cDNA  116  206 ( 91 n); score: 1.000
 Intron 2 19157 19270 ( 114 n); Pd: 0.984 (s: 1.00), Pa: 0.000 (s: 1.00)
 Exon 3 19271 19323 ( 53 n); cDNA  207  259 ( 53 n); score: 1.000
 Intron 3 19324 20843 (1520 n); Pd: 0.770 (s: 1.00), Pa: 0.962 (s: 1.00)
 Exon 4 20844 20906 ( 63 n); cDNA  260  322 ( 63 n); score: 1.000
 Intron 4 20907 21626 ( 720 n); Pd: 0.929 (s: 1.00), Pa: 0.999 (s:  0)
 Exon 5 21627 21652 ( 26 n); cDNA  323  348 ( 26 n); score: 0.962

MATCH	21326110+	13316811+	0.984	347	0.997	C
PGS_21326110+_13316811+	(18854 18967,19066 19156,19271 19323,20844 20906,21627 21652)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

TTAC-AGATA GTTATGGAGT ACTGTGGTGG TGGAAGTGTT GCTGATTTGA TAGGCATCAC  18912
 || || || |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
GCACGAGGTA GTTATGGAGT ACTGTGGTGG TGGAAGTGTT GCTGATTTGA TAGGCATCAC    60


AGAGGAGCCT CTTGATGAAT CCCAAATAGC TTATATATGT AGAGAAGCAC TAAAGGTTCT  18972
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||   
AGAGGAGCCT CTTGATGAAT CCCAAATAGC TTATATATGT AGAGAAGCAC TAAAG.....   115


AACATAGTTG CATCAGATTT GAAGTATTTG CTGCCTTGTT GGGCAACTAA ATGTATTTGG  19032
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   115


ATATTGAACT TTTGCGTGCT TATTTTCTTC CAGGGCCTTG CTTACCTGCA CTCCATTTTT  19092
                  ||||||| |||||||||| |||||||||| 
.......... .......... .......... ...GGCCTTG CTTACCTGCA CTCCATTTTT   142


AAAGTTCATA GAGATATTAA GGGTGGCAAC ATTCTTCTAA CTGAGCAAGG CGAGGTGAAG  19152
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
AAAGTTCATA GAGATATTAA GGGTGGCAAC ATTCTTCTAA CTGAGCAAGG CGAGGTGAAG   202


TTGGGTAAGC ACATTTGTTT TCTTCAAAAG TTTTAGTTTG CATTCTTAGC ACCCATATTT  19212
||||                               
TTGG...... .......... .......... .......... .......... ..........   206


CTGCATGTCC TGACTCTGTG GTCGGCATGC TGTGGCGCCA CAACAATGTG CAAAACAGGT  19272
                                || 
.......... .......... .......... .......... .......... ........GT   208


GATTTTGGTG TAGCTGCCCA GCTGACAAGA ACCATGTCAA AGCGCAACAC GGTATTCTAA  19332
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |     
GATTTTGGTG TAGCTGCCCA GCTGACAAGA ACCATGTCAA AGCGCAACAC G.........   259


ACAGTGTTTG TTTTGCCATT CAAATCCATA GTTCAAGAAA CTTCACATCG ATGTAACAAA  19392
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


CAAAATGAAG TGGCAGATGA AACTTGTCCA TGCCAGTTTA CCATAAGCGG ACCCATTTGT  19452
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


GCTTGTGCAT AGTTCTTCAA TGTGATGGTA CTTTTATGGG AACTTGAAGC AAGTCTGTGT  19512
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


TGGAAAATGA TTGCTGTGAA GTCCTAACTG TTTCTTTAAG TGTCATACTG CAAGTGCATT  19572
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


ATGGTCTATT AGGTTTAAAA TGAAAAATAA GAAAGTATAT ATTTGTTATC TAGTATGCCT  19632
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


CGCCTAATTC CTTGGCATTT CTTCCATTCT TTGAAACCCA TACTGGTGGA ACCTAGTTGA  19692
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


AGTGGTTCCT GTACAAATAC TCTCTGCACT GCTTCTTCTC CCTTTCTTGT CGTGACAGCC  19752
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


TCTAGTCCCC ATATATCCCA TTATGAATCT GCTCACTCCC CCATTTGGCT TCTTCCTAGG  19812
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


CCACCACTCA ACAATTCTTC TGTTCTTGAT GACTGCGATG CTCCATTCGA TCTGGCAAAT  19872
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


TGCTGCCTTG CTGGAGCTAT TCAAGAACGT AGAGGGTTAC TGTGACATTA GCATATCAAA  19932
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


CCAACAGGTC TGTTGGAAAT CATAATCACA ATGAACCTCC AAGTGGGAAA TATTATCCAG  19992
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


GGCGTCATCT TACCTCCAAG TTATGGACTC TGCTTGACAC TAGAGGAAGA GTTAGTGCAC  20052
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


AGGGAGTCCA AATCAGGTAG GATAGTTGAT AGTTCATAAT TGGCTAGATC TAGGAGGAGG  20112
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


TATGTGAGTG AGAGTTTGGA AAATCAGGGT AGAATACAAG TTCAGGTTCC CTAGGACGAT  20172
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


GATATAATGT AGTACCATAC TACAAGAATT GACTATGGAA TTTATTAATA TCTAGCTAGA  20232
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


AACCAATATA AAAAAACAAT CTACTCCCCT TTCTACTGCT GCTGATACTT CTACTCTTTT  20292
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


TTTTTTCTCT CTTGTACACC TTCTTGGCTG CTACACTTCT CTAGTTTCCA ATCATGACAA  20352
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


TACATAAATG CTTGAGGAGC CCATAACAAA TAGTTCTACC CCACCCACCC ACACCCTTTC  20412
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


GTAGTAAAGT GTGCCGACAA CAGTTGGTGC CCTCTTCTCG ATGGTATCCA TTGCTTTTCT  20472
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


GCATGCACAC ACAAACAAAC ACTTCTAAAT ACACATACTG ACTTGTCGTA TTGGCATGCA  20532
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


GTCATGCATT GAGACCAAAT CCATCAGGAC TGCATCCGCA CAACACAAAA TCTCACCATA  20592
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


CATGCATACG GTGTCTTGGA TGTTTCTGTT GTTGGGGCGC TAATATGTAC TTCTACCAAA  20652
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


ATGCAAGGAC AAACTGTCCC AATTTTACAG TAAAATAACT ATCATTGTGA AACAGACTGT  20712
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


CAGCATCGCT CTCTAAGCTC AGTCTGTACA GCTTTTACCA AATAAAAATA ATGCAATGGT  20772
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


TTTTGGAAAG AATAAAGGTT TTAGTGGCAC ACTAATTTCC ATAATTTGAC CCTTCATGTT  20832
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


TATGCTTTCA GTTCATTGGT ACTCCACATT GGATGGCACC AGAGGTCATT CAAGAAAGTC  20892
      ||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
.......... .TTCATTGGT ACTCCACATT GGATGGCACC AGAGGTCATT CAAGAAAGTC   308


GTTATGATGG AAAGGTATCA TGCTATCATC TCTACGGTGT TCAGCTATGG AATTGTTCAT  20952
|||||||||| ||||                          
GTTATGATGG AAAG...... .......... .......... .......... ..........   322


TTTAGCAGCT TTTGTGGATG TTGCCATTTT ACTCTAAAGA CTTGGTGGCC GTAAATTTAT  21012
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   322


GATTGGGTTT TCAGTGAACA GGATTTCTTT AATATTTTGT TTCTTTGGGT GTGGAATGTC  21072
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   322


CTTGCATATG GCAGAACAAG GTTACACGTA AATTCATAAA AGCCATTAAA TAATTGTTAT  21132
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   322


GGAACCCCTG CCAGTGCCAA AACATGTTTA TTTCTTTTCC TTGTCTCTTG ATGGTTCCTC  21192
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   322


AAGCAAAAAA AAAATAAAAT AAAATCATTA CCTACTACTA AGCCTCCAAA ACAAGTCTAC  21252
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   322


TGGTTGCAAT TAGGGATGAA AACGGATCGG ATACGGACGG ATATCATCGA TATCATATTT  21312
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   322


GTTTTCGTAT TTCTGGTCGA ATTCGGATTC GAATACGGAT AATGTCAACT ATATCGGATA  21372
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   322


AGATACGATT GGATGTCGAC ATCATAAATA TATGATTTAA GTACTCGGAT ACGGATACGG  21432
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   322


TATCGGATGT AGAACATTCG AACTCGGATA CGAACTGGTC TGAATCCCTC TAAACGAATT  21492
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   322


CGGTCTCAAA TACGGTCGGA AAATATCCGT ACCGTTTTCA TCCCTAGTTG CAATGTTGAG  21552
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   322


AAAATTATTT TGGCAGCTGG AATTCTTCCT TTAGTTTGTC TTACCAAAAC ATTTGTTCTT  21612
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   322


GTTTCCTGCA CCAGGTAGAT GTTTGGGCAT TAGGTGTATC  21652
        |||||| |||||||||| || ||||||| 
.......... ....GTAGAT GTTTGGGCAT TACGTGTATC   348

********************************************************************************
EST sequence 153 +strand (File: 13263258+)

   1 CAGCTCTTGA CGAACCGCGA ATAGCTTATA TATGATCGAG AAACACTAAA GGGTCTTGCT
  61 TACTTGCACA CAATTTTCAA AGTTCATAGA GATATTAAGG GTGGCAACAT TCTACTGACT
  121 GAGCAAGGCG AGGTGAAGTT GGGCGATTTT GGTGTTGCTG CCCAACTGGC GAAGAACCAT
  181 GTCAAAGCGC AACACGTTCA TCGGTACTCC ACACTGGATG GCACCAGAGG TCATTCAAGA
  241 GAGTCGGTTT GATGGGAAGG TAGATGTTTG AGCTCTTGGA GAGACTGCAT TAGAGATGGC
  301 ATAGGGCATG CCACCGAGAT CCACTGTGCA TCCAATGAGA GTGATCTTCA TGATATCTAG
  361 TGAACGTGCA ACGATGCTGG AGGATAAGGA GAAAGGGTCT TTTCTCTTTG CAGAATATAA
  421 TGGCCAAGGC CCTTACAAGG GATGCGGGAC TCCGGGCCGG TGGGATGGAG ATGCTTAGGC
  481 GAAAATTATT TGGAAGTGCG GCACTGGGGG CTTTGAAATT GGTGGGCGAG GATTCGGGGG
  541 CCAAGATCAT GCAAGAAACC GGTGGGCGAA ACAACCTGCG TTGCTTTCAA GGATGAATGG
  601 GAAGCGAACG TTCGAATTTT TTTAAAAATT GGAAAAAATG GTTGTTTTAA CATTGGGGTA
  661 AGTCGATTAG AAAAACAAAT ATATGGTTCA GGAGGTGAAT TTGTGGTAAT TAATGGAAAA
  721 TCTAAAAAAT AGAGAAAAAA AAATTGAAAT TATTAGATTT GTAAAAAGAA AAAATATAAT
  781 TAGTGATTAT GAGATTAAAT TTTATAAATC AAAAATAAAA AAGACAAACA CTTTTTAAAA
  841 TCTCTTAACC GAATAAAACT ATTTTTAATA CCGATAAAGA GCCAAAATAT AGGATAT

Predicted gene structure (within gDNA segment 18542 to 25325):

 Exon 1 18917 18967 ( 51 n); cDNA   1   51 ( 51 n); score: 0.804
 Intron 1 18968 19065 ( 98 n); Pd: 0.000 (s: 0.82), Pa: 0.953 (s: 0.90)
 Exon 2 19066 19156 ( 91 n); cDNA   52  142 ( 91 n); score: 0.923
 Intron 2 19157 19270 ( 114 n); Pd: 0.984 (s: 0.96), Pa: 0.000 (s: 0.88)
 Exon 3 19271 19323 ( 53 n); cDNA  143  196 ( 54 n); score: 0.887
 Intron 3 19324 20843 (1520 n); Pd: 0.770 (s: 0.90), Pa: 0.962 (s: 0.94)
 Exon 4 20844 20906 ( 63 n); cDNA  197  259 ( 63 n); score: 0.905
 Intron 4 20907 21626 ( 720 n); Pd: 0.929 (s: 0.90), Pa: 0.999 (s: 0.76)
 Exon 5 21627 21671 ( 45 n); cDNA  260  304 ( 45 n); score: 0.756
 Intron 5 21672 21777 ( 106 n); Pd: 0.992 (s: 0.76), Pa: 0.998 (s:  0)
 Exon 6 21778 21813 ( 36 n); cDNA  305  340 ( 36 n); score: 0.944
 Intron 6 21814 22451 ( 638 n); Pd: 0.596 (s:  0), Pa: 0.894 (s: 0.88)
 Exon 7 22452 22507 ( 56 n); cDNA  341  396 ( 56 n); score: 0.875
 Intron 7 22508 24146 (1639 n); Pd: 0.999 (s: 0.88), Pa: 0.412 (s: 0.61)
 Exon 8 24147 24228 ( 82 n); cDNA  397  479 ( 83 n); score: 0.622
 Intron 8 24229 24336 ( 108 n); Pd: 0.996 (s: 0.62), Pa: 0.906 (s: 0.62)
 Exon 9 24337 24453 ( 117 n); cDNA  480  593 ( 114 n); score: 0.556
 Intron 9 24454 24535 ( 82 n); Pd: 0.963 (s: 0.46), Pa: 0.997 (s: 0.54)
 Exon 10 24536 24641 ( 106 n); cDNA  594  695 ( 102 n); score: 0.491
 Intron 10 24642 25178 ( 537 n); Pd: 0.994 (s: 0.47), Pa: 0.000 (s: 0.70)
 Exon 11 25179 25278 ( 100 n); cDNA  696  791 ( 96 n); score: 0.630

MATCH	21326110+	13263258+	0.708	800	0.892	C
PGS_21326110+_13263258+	(18917 18967,19066 19156,19271 19323,20844 20906,21627 21671,21778 21813,22452 22507,24147 24228,24337 24453,24536 24641,25179 25278)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GAGCCTCTTG ATGAATCCCA AATAGCTTAT ATATG-TAGA GAAGCACTAA AGGTTCTAAC  18975
 || |||||| | ||| | | |||||||||| ||||| | || ||| |||||| ||     
CAG-CTCTTG ACGAACCGCG AATAGCTTAT ATATGATCGA GAAACACTAA AG........    51


ATAGTTGCAT CAGATTTGAA GTATTTGCTG CCTTGTTGGG CAACTAAATG TATTTGGATA  19035
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    51


TTGAACTTTT GCGTGCTTAT TTTCTTCCAG GGCCTTGCTT ACCTGCACTC CATTTTTAAA  19095
                 || ||||||| || ||||| | ||||| ||| 
.......... .......... .......... GGTCTTGCTT ACTTGCACAC AATTTTCAAA    81


GTTCATAGAG ATATTAAGGG TGGCAACATT CTTCTAACTG AGCAAGGCGA GGTGAAGTTG  19155
|||||||||| |||||||||| |||||||||| || || |||| |||||||||| |||||||||| 
GTTCATAGAG ATATTAAGGG TGGCAACATT CTACTGACTG AGCAAGGCGA GGTGAAGTTG   141


GGTAAGCACA TTTGTTTTCT TCAAAAGTTT TAGTTTGCAT TCTTAGCACC CATATTTCTG  19215
|                                 
G......... .......... .......... .......... .......... ..........   142


CATGTCCTGA CTCTGTGGTC GGCATGCTGT GGCGCCACAA CAATGTGCAA AACAGGTGAT  19275
                              | ||| 
.......... .......... .......... .......... .......... .....GCGAT   147


TTTGGTGTAG CTGCCCAGCT GAC-AAGAAC CATGTCAAAG CGCAACACGG TATTCTAAAC  19334
|||||||| | ||||||| || | | |||||| |||||||||| |||||||||       
TTTGGTGTTG CTGCCCAACT GGCGAAGAAC CATGTCAAAG CGCAACACG. ..........   196


AGTGTTTGTT TTGCCATTCA AATCCATAGT TCAAGAAACT TCACATCGAT GTAACAAACA  19394
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


AAATGAAGTG GCAGATGAAA CTTGTCCATG CCAGTTTACC ATAAGCGGAC CCATTTGTGC  19454
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


TTGTGCATAG TTCTTCAATG TGATGGTACT TTTATGGGAA CTTGAAGCAA GTCTGTGTTG  19514
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


GAAAATGATT GCTGTGAAGT CCTAACTGTT TCTTTAAGTG TCATACTGCA AGTGCATTAT  19574
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


GGTCTATTAG GTTTAAAATG AAAAATAAGA AAGTATATAT TTGTTATCTA GTATGCCTCG  19634
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


CCTAATTCCT TGGCATTTCT TCCATTCTTT GAAACCCATA CTGGTGGAAC CTAGTTGAAG  19694
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


TGGTTCCTGT ACAAATACTC TCTGCACTGC TTCTTCTCCC TTTCTTGTCG TGACAGCCTC  19754
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


TAGTCCCCAT ATATCCCATT ATGAATCTGC TCACTCCCCC ATTTGGCTTC TTCCTAGGCC  19814
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


ACCACTCAAC AATTCTTCTG TTCTTGATGA CTGCGATGCT CCATTCGATC TGGCAAATTG  19874
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


CTGCCTTGCT GGAGCTATTC AAGAACGTAG AGGGTTACTG TGACATTAGC ATATCAAACC  19934
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


AACAGGTCTG TTGGAAATCA TAATCACAAT GAACCTCCAA GTGGGAAATA TTATCCAGGG  19994
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


CGTCATCTTA CCTCCAAGTT ATGGACTCTG CTTGACACTA GAGGAAGAGT TAGTGCACAG  20054
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


GGAGTCCAAA TCAGGTAGGA TAGTTGATAG TTCATAATTG GCTAGATCTA GGAGGAGGTA  20114
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


TGTGAGTGAG AGTTTGGAAA ATCAGGGTAG AATACAAGTT CAGGTTCCCT AGGACGATGA  20174
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


TATAATGTAG TACCATACTA CAAGAATTGA CTATGGAATT TATTAATATC TAGCTAGAAA  20234
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


CCAATATAAA AAAACAATCT ACTCCCCTTT CTACTGCTGC TGATACTTCT ACTCTTTTTT  20294
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


TTTTCTCTCT TGTACACCTT CTTGGCTGCT ACACTTCTCT AGTTTCCAAT CATGACAATA  20354
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


CATAAATGCT TGAGGAGCCC ATAACAAATA GTTCTACCCC ACCCACCCAC ACCCTTTCGT  20414
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


AGTAAAGTGT GCCGACAACA GTTGGTGCCC TCTTCTCGAT GGTATCCATT GCTTTTCTGC  20474
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


ATGCACACAC AAACAAACAC TTCTAAATAC ACATACTGAC TTGTCGTATT GGCATGCAGT  20534
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


CATGCATTGA GACCAAATCC ATCAGGACTG CATCCGCACA ACACAAAATC TCACCATACA  20594
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


TGCATACGGT GTCTTGGATG TTTCTGTTGT TGGGGCGCTA ATATGTACTT CTACCAAAAT  20654
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


GCAAGGACAA ACTGTCCCAA TTTTACAGTA AAATAACTAT CATTGTGAAA CAGACTGTCA  20714
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


GCATCGCTCT CTAAGCTCAG TCTGTACAGC TTTTACCAAA TAAAAATAAT GCAATGGTTT  20774
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


TTGGAAAGAA TAAAGGTTTT AGTGGCACAC TAATTTCCAT AATTTGACCC TTCATGTTTA  20834
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   196


TGCTTTCAGT TCATTGGTAC TCCACATTGG ATGGCACCAG AGGTCATTCA AGAAAGTCGT  20894
     | |||| ||||| |||||| ||| |||||||||| |||||||||| ||| ||||| 
.........T TCATCGGTAC TCCACACTGG ATGGCACCAG AGGTCATTCA AGAGAGTCGG   247


TATGATGGAA AGGTATCATG CTATCATCTC TACGGTGTTC AGCTATGGAA TTGTTCATTT  20954
| |||||| | ||                           
TTTGATGGGA AG........ .......... .......... .......... ..........   259


TAGCAGCTTT TGTGGATGTT GCCATTTTAC TCTAAAGACT TGGTGGCCGT AAATTTATGA  21014
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


TTGGGTTTTC AGTGAACAGG ATTTCTTTAA TATTTTGTTT CTTTGGGTGT GGAATGTCCT  21074
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


TGCATATGGC AGAACAAGGT TACACGTAAA TTCATAAAAG CCATTAAATA ATTGTTATGG  21134
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


AACCCCTGCC AGTGCCAAAA CATGTTTATT TCTTTTCCTT GTCTCTTGAT GGTTCCTCAA  21194
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


GCAAAAAAAA AATAAAATAA AATCATTACC TACTACTAAG CCTCCAAAAC AAGTCTACTG  21254
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


GTTGCAATTA GGGATGAAAA CGGATCGGAT ACGGACGGAT ATCATCGATA TCATATTTGT  21314
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


TTTCGTATTT CTGGTCGAAT TCGGATTCGA ATACGGATAA TGTCAACTAT ATCGGATAAG  21374
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


ATACGATTGG ATGTCGACAT CATAAATATA TGATTTAAGT ACTCGGATAC GGATACGGTA  21434
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


TCGGATGTAG AACATTCGAA CTCGGATACG AACTGGTCTG AATCCCTCTA AACGAATTCG  21494
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


GTCTCAAATA CGGTCGGAAA ATATCCGTAC CGTTTTCATC CCTAGTTGCA ATGTTGAGAA  21554
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


AATTATTTTG GCAGCTGGAA TTCTTCCTTT AGTTTGTCTT ACCAAAACAT TTGTTCTTGT  21614
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


TTCCTGCACC AGGTAGATGT TTGGGCATTA GGTGTATCTG CAATTGAGAT GGCAGAGGTA  21674
       |||||||| ||| || | || |  ||| || | ||||| |||| ||  
.......... ..GTAGATGT TTGAGCTCTT GGAGAGACTG CATTAGAGAT GGCATAG...   304


GACATTGTTC CTTGCTTCTT TCTTTTTTTG ACTGTACACT TTTGTTTTTA ATTTTGTGTC  21734
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   304


GTGACAATGC TTTTTAATAT TTATTTTGTA TCTCTGACTG TAGGGCATGC CACCAAGATC  21794
                        ||||||| |||| ||||| 
.......... .......... .......... .......... ...GGCATGC CACCGAGATC   321


CACTGTACAT CCAATGAGAG TAAGAGATGC TTCTCAATGC CTGTTAGTAT CTGCAGTTAA  21854
|||||| ||| |||||||||                       
CACTGTGCAT CCAATGAGA. .......... .......... .......... ..........   340


TGAGGCTAAT AGGTTATAAC AGAATTAAAA AAATCTGCTC TATCTTTGGT GCACTGTACT  21914
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   340


TTTTATCTCT TTACTGTCAA GGGCGTCGAG GGACAGGGTA GGAGGATCCC GGCTACGTAG  21974
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   340


TTCATAGACC AATCTGTGGT GTGGGGCGGA GGTTTTACCC CTCAGTGCCC GATTGTTTCA  22034
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   340


GCAAAGGTAG ATTAGGGAAT TGGGATAATT GTTCTTTCTT GATTATCATC ATACGAGTAC  22094
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   340


AAGAATATAT AGGCCATTCG GCCATAACAG CTTGGAGCCA ATTGCTCCTA AATCTAAGGC  22154
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   340


CATTATCGGC TCTCCTGCCT TCTAGGCTCT CGCCTGTTCA GTGTGCTCTG CATGCGTGGT  22214
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   340


GACCGCGCCT ACGGTTCTGC TGGTGCGCCA TCTGCGGCTC TGCGAGCATC CTGGGCGTGC  22274
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   340


CGTTTCCTTG TGTAGGCGCG GTCCCACATG ACATTTACTT TCTTTCTGAT GCATTTGCTT  22334
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   340


CTTTACTTTG CCTTGGTAAA TATTTGGTAT ACATATCAAT ATATTGTTTC ATCTTCGTTT  22394
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   340


AGCATGAATG CTTGATAGAC CGACTAACGA TCTCTCTTCC CCCTTCCCTT ATCTCAGGTT  22454
                               || 
.......... .......... .......... .......... .......... .......GTG   343


ATCTTCATGA TATCCAGTGA ACCAGCACCA ATGCTGGAGG ATAAGGAGAA ATGGTAAGTG  22514
|||||||||| |||| ||||| || ||| | |||||||||| |||||||||| | |    
ATCTTCATGA TATCTAGTGA ACGTGCAACG ATGCTGGAGG ATAAGGAGAA AGG.......   396


GTTTCTAGTA ATCATGTAAT TGTTTTGCCT ATTTTGAATA GTGGACGGTC TCATCAGACC  22574
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


TAATATTTGC AATATCAGAT TTTTAAGTGC CTAGACATAG GGATCTGGCT GAGGTTTCTT  22634
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


TTGACCTGCA ACAAAATCAA TATAAATACT ATAAACAACT ATTCAAACTA GAGGCACTCA  22694
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


TCCAAACAAA ACCATTACTG GGATTGAAAA CTGAGGATTT AATCAGTTAG TTGTCAGTAC  22754
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


TATTTTCCCA GTATACTCCT TTCGATTTGT GTGGATTTGG GGCATATTAT AGCTTGAAGA  22814
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


TATAGTAAAT ACTAAATAGT ATAGAAAGTG AAAAAACTAA TGAGCAGAAA TAAATGCTGC  22874
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


CTTTCTATTA ATTGAGTTTT TGTGCTATCT CCGTCCTCTT CTGATTGGCT TCTACAATCG  22934
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


ACCGAACCTT TTACCTATGA TCAAAGCATT TATGTTGCCT GCTTAAATTT ACCTTGTTGG  22994
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


TCTGAATTGT ATGAGAGAGT AGCGGTACAG CTTGATGGAA GTTCCAGCTA GTTTTTCCCC  23054
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


CCTCCTTGGG CTATGCAGGA GAGCTGCATG TTACTTCATT AATTAAGAGA GAAAAAAGAG  23114
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


TACAAGAGCG AGGCAAAAAC AGCCCCACCT AAACCCAGTT ATATATAAAA CCCATACCAC  23174
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


TGACTATAGA ACACGACGAA GGGAGATCAA ACCGCCAACC AGAAACTATA AGGTTCTGTG  23234
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


GCAATCAACC TTAGACCATG TCCTGGAGGT TAGAAGCTCC TGCCATGCAC CAAGAGCTAC  23294
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


AGTCATCAGC AACCTTTTGT AGAAGGCTCT GAATATTAGG AGAAAGTCCC TAAACACACA  23354
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


GACATTCCTA AATTTCCATA CTTTCCAGGC CACCAAAATA ATAAGGGAAT TCAGCTCCTT  23414
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


GCGTATCTCC TTGGGTGTAT TTCTAATGGT GTTTCCCCAT CATCCGAAGA AATGAGTTGC  23474
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


ATCGATCAGA GGTGTCAAAG CCGCTATGGA AAGTTTGTGA AAAAACGAAG TGTAAACACA  23534
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


GGAGACAAGG ATGTGCTGGA TTGTCTCAGC CTGATCACAA ATAGGGCAAG CAGGATGGTG  23594
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


GGGCGGGCAG CCCACGCTTG GCGAGGCGAT CAGCCATCCA ACACCAATTA TTGATGGCTA  23654
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


ACCAAAGGAA GAATTTGCAT TTGAGAGGGG CCCAGCTTTT TCAAATCCTT TTCCAGGGAC  23714
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


CAAATGTGAC AGTCATACAG TTCTCTTTAT CATTGCTCAG TGTTTGGTTT AAGAAGCTGC  23774
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


CAAATTTTGT CCTTCGCTTT AAGATTAAAT AGGCTTTGAA AACATCAGTC TCCTCGACAT  23834
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


ATATGAAACA CCATATTCAG GACCCCTAAC TTATCTAGAG CATAAAGATC TTTTCTGAAA  23894
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


GGGGGAATTG CACAACTATT GGCTACTAAA TTTGTTTTTA GCATTTTGCT TAGACATTAT  23954
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


CACACTAACA CTAGTCGGGC CTTTCTTCTT TCTCCTTATT CCGACACATG TCTTTGTCAT  24014
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


GACACTGGTG TGTGTGTGTT GGAACTCTCT TCTTTTAATG CAATGATACA ACTCTCCTGC  24074
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


ATGTCCCAAA AAAAAAGGCA ATAGAAGTTT TAACCATCAG TTGGCCTAAG TTCTTGTTAT  24134
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   396


CCTGACCTTC AGGTCTCTAC TC-TTCCATG ATTTTATTGC AAAGTGTCTA ACAAAAGATC  24193
       |||| | | || || ||  || | || || |||  || |||| ||| 
.......... ..GTCTTTTC TCTTTGCAGA ATATAATGGC CAAGGCCCTT ACAAGGGATG   444


CAAGACTTCG GCCTGCTGCA AGTGAGATGG TGAAGGTACT TATTTTTTTT TTCTCAAAGA  24253
| |||| || | | | ||  | |||||| | | |              
CGGGACTCCG GGCCGGTGGG ATGGAGATGC TTAGG..... .......... ..........   479


TGATGTTTAT GGTGCATTTC ATGATCTCTT ATTTACATAT TTATTTGTCA TTGTTTCTGT  24313
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   479


TTTCTTCCAA ATTCGCCTTG CAGCACAAAT TTATTGAGAA GTGCAATAGT GGAG-CTTCA  24372
             | ||| ||||| ||| ||||  | | || | |||  
.......... .......... ...C-GAAAA TTATTTGGAA GTGCGGCACT GGGGGCTTTG   515


AAAAT-GTTG GCGAAGATCA AGGAAGCGAA GAAGATTAGA GCCACACTTG CTGTGCAAAA  24431
||| | || | |||| |||  || || || || ||  | | | || | || || ||| 
AAATTGGTGG GCGAGGAT-T CGGGGGCCAA GATCATGCAA G--AAAC-CG GTGGGCGAAA   571


TGAACTGTCT GACCCTGACA ATGTATGCCA CATAGTTGTT ACTGTTATGT GTGGGTTGGT  24491
 | ||| |  | | |                        
CAACCTGCGT TGCTTTCAAG GA........ .......... .......... ..........   593


TATGCTATTT CACTTGACGT CAATATTTAC TTTGGTATCT GCAGACAATG CAAGATGTGC  24551
                         ||||  | | | | 
.......... .......... .......... .......... ....TGAATG GGA-A-GCGA   607


CTGTTCGAAT AAATGAAGAC TATGGGGAAA CTGTTCCTAC AAATTCTCAG CAACACATGA  24611
 ||||||||  | | |  ||| ||| || | |  ||  | |  | |  || 
ACGTTCGAAT TTTTTTAAAA ATTGGAAAAA ATGGTTGTTT TAACATTGGG GTA-AGTCGA   666


ATCATGGGAC ATATA-ATGA TTGTCAGGCA GGTAAATTTC CTTTTTGTGA GTTCTTTATT  24670
 |   || | ||| |||  | |||||  |                
TTAGAAAAAC AAATATATG- GT-TCAGGAG G......... .......... ..........   695


TAAATAATAC ACGAGTCTTA GCATTCCTTT TGAATGCCAC CAATACATGT AAGATTAAAA  24730
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   695


CTGCCTTTTC TTCTGAGTCT TTTGTCTAGC AACTGTGATG TCAACTCAGT ATTACATATT  24790
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   695


TCTATGGCTT GCTCATAACA GTTTGTATGG ATTTTATTCA ATAGCTACTT AGGAGTTTTT  24850
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   695


ATGGATATCT TGGTGGGCAG GTTATCCTGT TGTTCCTTGA ATGTGACGCT TCTAAATATA  24910
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   695


GTGCTGTTTC ATACTTACTC TGAATCTCTG ATCCCTTATA TAAGTCCATT AGGACATCAA  24970
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   695


TACAGTCTCC AATATGGCAC TTTGACTAAC AATATTTATA GAAAGGAAGA AGTCTACATA  25030
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   695


ACCCCCAAAT TATCTAGGGT GGAATACTTC ATCCCCCAAA CTATAAAACC GGATATTCTA  25090
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   695


CCCCCTGAAC TTTCAAAACC GGTCAAATAA CCCTCTAGAG TGGTTTTAGA GGGTGGTTTT  25150
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   695


ATATTTTTCT TTTTTTATTT ATTTTCGCTG AATCTTTGAA AAATCATAAT AAATCATAGA  25210
               || ||| | ||  || | ||  ||||| || | 
.......... .......... ........TG AATTTGTGGT AATTAATGGA AAATC-TA-A   725


AAAATCATAA AATAAAAAAA TTAATTTTAT TGGACTCCTG ATGAGCTACA CAGTGAATAT  25270
||||| | | || ||||||| || | |||| | || | | | || | |  | | || 
AAAAT-AGAG AA-AAAAAAA TTGAAATTAT TAGATTTGTA AAAAGAAAAA ATATAATTAG   783


ATAATATG  25278
 | ||||
TGATTATG   791

********************************************************************************
EST sequence 196 +strand (File: MTtuc02-12-15.10061+)

   1 GCGGGACAGA TAGATTTCTT CTCACACTCT TTGCAGTTTG AAAAAATGGA TCGGGGCTCT
  61 TTCTCCCCGC GAACCCGAAA TACCCGACCC AAATCCGATA TCTACTCTAC TTTCGTAATC
  121 CATAACGACG ACGATGACGA CGGAGAAACC AACCGGCGGC GGAAAACCGC CAGCGCGGAA
  181 GCACAGGAAG ATCCATACGC AACAATGAAG TTCAAAGACA ACGGCCACGA TGACAACGAC
  241 GATGATGAAG ATGAAGATTC CTTTCTCCCT CCGCTTCTCA AACGTCTTCC CAAGGACTTC
  301 GGCGGCGGAG CATCGATGGA TTACGACGAT GACGAAGATG AATCTGGTGA TTTCGGTACT
  361 ATGATCGTGA AAAACGATCG GAGCCGGCAG CGAGATCGGT CTTCTTCCGG TGTGGCTTCA
  421 CCGGCGGGAT TGACGTGGAA GACCGGGAAT TCTTCTCAGG TGACTGCTTT GAACGATGAG
  481 GATGATGATG ACGGAGGTGG ATTTTCGACT TTTGTGATGC GGTCGACGGT GAGGAATAGC
  541 GAGAGAGAGT CTGTGAGTGG AACGATGGTG CGAAGGACCG AGCGGAAATG ATGGCGGTGG
  601 TGGTTCGACG ATGGAGAGAG CGATTGCGAG TGTATGCAAG GTGTGG

Predicted gene structure (within gDNA segment 16789 to 19586):

 Exon 1 17513 17608 ( 96 n); cDNA  238  333 ( 96 n); score: 0.677
 Intron 1 17609 18626 (1018 n); Pd: 0.000 (s: 0.66), Pa: 0.998 (s:  0)
 Exon 2 18627 18643 ( 17 n); cDNA  334  350 ( 17 n); score: 0.706
 Intron 2 18644 18863 ( 220 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.519 (s:  0)
 Exon 3 18864 18887 ( 24 n); cDNA  351  372 ( 22 n); score: 0.708

MATCH	21326110+	MTtuc02-12-15.10061+	0.677	137	0.212	C
PGS_21326110+_MTtuc02-12-15.10061+	(17513 17608,18627 18643,18864 18887)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GAAGACGAGG AGGAAGACCC CTCCTCGCTG CCTCCGCTTC TCCAGCGGCT CCCCAAGGAC  17572
|| || || | | || ||   |||| || |||||||||| || | || || ||||||||| 
GACGATGATG AAGATGAAGA TTCCTTTCTC CCTCCGCTTC TCAAACGTCT TCCCAAGGAC   297


TTCGGCGGCC CCTCCTTTGA CGAAGACGAG GACGCCTACT CCTCCGACCC CGACGATGCT  17632
|||||||||   | |   || |||| || | |              
TTCGGCGGCG GAGCATCGAT GGATTACGAC GATGAC.... .......... ..........   333


TCCCTCTCCG CTACGGTGGT CTTCAAGAGC GGCGCCCCGG CCTCCGCTCG ATCTCCGTTC  17692
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   333


CTGGATCTGC GGCGCTCCAG CCCCCGCGCT ACCGATGACG ACCCATACTC TACCTTCGTC  17752
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   333


GTCCACTCCA CCGCACGCTC GGGGGGGACC TCCTCCAGCC CTCGAGGGTC CGCCTCAGGC  17812
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   333


ACATTCATCC GTCGCTCCGG GGGCTCGTCC AGCCCTCACG AATCCGTCTC TGGCACATTC  17872
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   333


ATCCGCCGGA CTAGCACCCC GTCGAGCCCC CGGGACTCGG TCTCCGGCAC ATTCATCCGC  17932
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   333


CGACCAGGGA GCCCGTCGAG CCCCCGCGGG TCGTTCTCTG GCACCTTCAT TCGCCACACC  17992
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   333


AGCGGGGGTT CCAGTTCCTA TGAATCTGCT TCTGGCGGCG GCGGGGGTTT CGGGTCCTCT  18052
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   333


TTCTGGAGTC CAGCGGTGGA GCAGACAGAG GAGCTCCGGC AACCGTCGCC TCTGATGCAG  18112
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   333


CAACAACAGC AGCAGCATTC AAGGCGGAAG CCATCAGTGA GCTCGGCGCC AGACAGTGTT  18172
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   333


ACCAGAGAGG ATCCTTCCAC CAAGTACGAG CTGCTCCATG AGCTTGGTGC GCCTCTTGCT  18232
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   333


CTGGAATTAT TGTTTCATTA GTTCTGTATG TCTACTTGTA GAATGGCTGA AGCTTTGAGC  18292
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   333


TGTTTTGCGA AATGCAAAAT TCAATTGGGA ATGCAGGGAA AGGCTCATAT GGTGCAGTGT  18352
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   333


ACAAAGCAAG GGATCTCAGA ACGCAGGAGC TTGTGGCTGT CAAGATTATC TCACTAACAG  18412
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   333


AAGGGGTTAG TTTCTAATTT TCTATTACAA AGTTCTGTGA ATATTCTGAA AGGCCACCCG  18472
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   333


AGACATATTT CATATTTGGC AACCATATTG CTTTTGTTGT GAGCATTTTG TTTGCATGGG  18532
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   333


CTCAATTGTG AGAGAATCTC ATAAATGTGG TTGCTGTCTG TTTTCCGAGT CGTTGCATTT  18592
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   333


TTCCAAAATA TAAGTATGTA TCTTTGGTTT TCAGGAAGAA GGATATGAAG ACATACGGGG  18652
                   ||||| | || || | |     
.......... .......... .......... ....GAAGAT GAATCTGGTG A.........   350


AGAAATTGAG ATGCTGCAGC AGTGTAGCCA TCCAAATGTT GTCCGCTACT TTGGAAGCTA  18712
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   350


CCAAGGAGAG GACTACCTAT GGGTACAATC AAATAGCCTG ATAGTATCCA TTTTATTAAC  18772
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   350


ATTAAGAAAT AACTATCATT GGGAGATTTC TCTACTTCTT GAGTCATTTA ACATGGGCTT  18832
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   350


GATGCAAATG CGATTCTCAA CTTACAGATA GTTATGGAGT ACTGTGGTGG TGGAA  18887
                 || | | || ||| || | | || ||
.......... .......... .......... .TT-TCG-GT ACTATGATCG TGAAA   372

********************************************************************************
EST sequence 132 +strand (File: 12047395+)

   1 TGTAGCTGCC CAGCTGACAA GAACAATGTC AAAGCGCAAC ACGTTCATTG GTACTCCACA
  61 TTGGATGGCA CCAGAGGTCA TTCAAGAAAG TCGTTATGAT GGAAAGGTAG

Predicted gene structure (within gDNA segment 18981 to 21219):

 Exon 1 19281 19323 ( 43 n); cDNA   1   43 ( 43 n); score: 0.977
 Intron 1 19324 20843 (1520 n); Pd: 0.770 (s: 0.98), Pa: 0.962 (s: 1.00)
 Exon 2 20844 20910 ( 67 n); cDNA   44  110 ( 67 n); score: 0.985

MATCH	21326110+	12047395+	0.985	110	1.000	C
PGS_21326110+_12047395+	(19281 19323,20844 20910)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

TGTAGCTGCC CAGCTGACAA GAACCATGTC AAAGCGCAAC ACGGTATTCT AAACAGTGTT  19340
|||||||||| |||||||||| |||| ||||| |||||||||| |||          
TGTAGCTGCC CAGCTGACAA GAACAATGTC AAAGCGCAAC ACG....... ..........    43


TGTTTTGCCA TTCAAATCCA TAGTTCAAGA AACTTCACAT CGATGTAACA AACAAAATGA  19400
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


AGTGGCAGAT GAAACTTGTC CATGCCAGTT TACCATAAGC GGACCCATTT GTGCTTGTGC  19460
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


ATAGTTCTTC AATGTGATGG TACTTTTATG GGAACTTGAA GCAAGTCTGT GTTGGAAAAT  19520
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


GATTGCTGTG AAGTCCTAAC TGTTTCTTTA AGTGTCATAC TGCAAGTGCA TTATGGTCTA  19580
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


TTAGGTTTAA AATGAAAAAT AAGAAAGTAT ATATTTGTTA TCTAGTATGC CTCGCCTAAT  19640
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


TCCTTGGCAT TTCTTCCATT CTTTGAAACC CATACTGGTG GAACCTAGTT GAAGTGGTTC  19700
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


CTGTACAAAT ACTCTCTGCA CTGCTTCTTC TCCCTTTCTT GTCGTGACAG CCTCTAGTCC  19760
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


CCATATATCC CATTATGAAT CTGCTCACTC CCCCATTTGG CTTCTTCCTA GGCCACCACT  19820
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


CAACAATTCT TCTGTTCTTG ATGACTGCGA TGCTCCATTC GATCTGGCAA ATTGCTGCCT  19880
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


TGCTGGAGCT ATTCAAGAAC GTAGAGGGTT ACTGTGACAT TAGCATATCA AACCAACAGG  19940
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


TCTGTTGGAA ATCATAATCA CAATGAACCT CCAAGTGGGA AATATTATCC AGGGCGTCAT  20000
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


CTTACCTCCA AGTTATGGAC TCTGCTTGAC ACTAGAGGAA GAGTTAGTGC ACAGGGAGTC  20060
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


CAAATCAGGT AGGATAGTTG ATAGTTCATA ATTGGCTAGA TCTAGGAGGA GGTATGTGAG  20120
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


TGAGAGTTTG GAAAATCAGG GTAGAATACA AGTTCAGGTT CCCTAGGACG ATGATATAAT  20180
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


GTAGTACCAT ACTACAAGAA TTGACTATGG AATTTATTAA TATCTAGCTA GAAACCAATA  20240
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


TAAAAAAACA ATCTACTCCC CTTTCTACTG CTGCTGATAC TTCTACTCTT TTTTTTTTCT  20300
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


CTCTTGTACA CCTTCTTGGC TGCTACACTT CTCTAGTTTC CAATCATGAC AATACATAAA  20360
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


TGCTTGAGGA GCCCATAACA AATAGTTCTA CCCCACCCAC CCACACCCTT TCGTAGTAAA  20420
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


GTGTGCCGAC AACAGTTGGT GCCCTCTTCT CGATGGTATC CATTGCTTTT CTGCATGCAC  20480
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


ACACAAACAA ACACTTCTAA ATACACATAC TGACTTGTCG TATTGGCATG CAGTCATGCA  20540
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


TTGAGACCAA ATCCATCAGG ACTGCATCCG CACAACACAA AATCTCACCA TACATGCATA  20600
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


CGGTGTCTTG GATGTTTCTG TTGTTGGGGC GCTAATATGT ACTTCTACCA AAATGCAAGG  20660
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


ACAAACTGTC CCAATTTTAC AGTAAAATAA CTATCATTGT GAAACAGACT GTCAGCATCG  20720
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


CTCTCTAAGC TCAGTCTGTA CAGCTTTTAC CAAATAAAAA TAATGCAATG GTTTTTGGAA  20780
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


AGAATAAAGG TTTTAGTGGC ACACTAATTT CCATAATTTG ACCCTTCATG TTTATGCTTT  20840
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    43


CAGTTCATTG GTACTCCACA TTGGATGGCA CCAGAGGTCA TTCAAGAAAG TCGTTATGAT  20900
  ||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
...TTCATTG GTACTCCACA TTGGATGGCA CCAGAGGTCA TTCAAGAAAG TCGTTATGAT   100


GGAAAGGTAT  20910
||||||||| 
GGAAAGGTAG   110

********************************************************************************
EST sequence 224 -strand (File: 9299315-)

   1 ATATGATTGG ATGTCGACAT CATAAATATA CGATTTAAAT ATTCGGATAC GGATACAGTT
  61 TCGGATGTTA AATATTCGGA CTCGGATACG GACAAATCTG AACCCCTCTA AACGAATTTG
  121 GTCTCGAATA CGGTCGGAAA ATATCTGTAA CGTTTTCATC CCCGCGTGTG AGCGGGGCAA
  181 GAAGCTGTGC AGCGTGCGTC CTAGAAAAGT TGCGTGTCAT CATTTTCACC AACCAGCAAG
  241 CGAGGTTCGT CCCCGGAACC GCCGACCTCG ATGCCTACGC AGAAGTGCGG GCCCGCCGCG
  301 GACAGCACCA CGGCACGCAT CGGCAGTGAA GAACCTACAG ATCTGCTTGC ACCAGGACGG
  361 ATTCTGCTCG ACGCTGAACT AGTAGGTGTG GAGTCCATGG TTGGAGATGA GATTTGAGAA
  421 GAATGGGTGA GGATCAACAG AAGAGACAGG GAAGAAGAAG AAGAAGAAGA GTACAAAGTT
  481 TTATATAAAA TGTGAGTGTT GTTTCGATAG ATTTAATCAA ATTTAAATTT GTTTGAATTC
  541 TTGGAAAATG CAAATTGCAT TCTTTCATAG TAGTATTCGC TAATCATAAA CCACATTGTG
  601 TCTTTGTTTC GTCTTAATTA TATTCCTCGT GC

Predicted gene structure (within gDNA segment 21054 to 24186):

 Exon 1 21375 21541 ( 167 n); cDNA   1  167 ( 167 n); score: 0.862
 Intron 1 21542 21626 ( 85 n); Pd: 0.000 (s: 0.84), Pa: 0.999 (s: 0.49)
 Exon 2 21627 21671 ( 45 n); cDNA  168  209 ( 42 n); score: 0.489
 Intron 2 21672 22289 ( 618 n); Pd: 0.992 (s: 0.49), Pa: 0.414 (s:  0)
 Exon 3 22290 22294 (  5 n); cDNA  210  214 (  5 n); score: 0.600

MATCH	21326110+	9299315-	0.862	217	0.343	C
PGS_21326110+_9299315-	(21375 21541,21627 21671,22290 22294)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

ATACGATTGG ATGTCGACAT CATAAATATA TGATTTAAGT ACTCGGATAC GGATACGGTA  21434
||| |||||| |||||||||| |||||||||| ||||||| | | |||||||| |||||| || 
ATATGATTGG ATGTCGACAT CATAAATATA CGATTTAAAT ATTCGGATAC GGATACAGTT    60


TCGGATGTAG AACATTCGAA CTCGGATACG AACTGGTCTG AATCCCTCTA AACGAATTCG  21494
||||||||  || ||||| | |||||||||| ||  |||| || ||||||| |||||||| | 
TCGGATGTTA AATATTCGGA CTCGGATACG GACAAATCTG AACCCCTCTA AACGAATTTG   120


GTCTCAAATA CGGTCGGAAA ATATCCGTAC CGTTTTCATC CCTAGTTGCA ATGTTGAGAA  21554
||||| |||| |||||||||| ||||| ||| |||||||||| ||  |        
GTCTCGAATA CGGTCGGAAA ATATCTGTAA CGTTTTCATC CCCGCGT... ..........   167


AATTATTTTG GCAGCTGGAA TTCTTCCTTT AGTTTGTCTT ACCAAAACAT TTGTTCTTGT  21614
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   167


TTCCTGCACC AGGTAGATGT TTGGGCATTA GGTGTATCTG CAATTGAGAT GGCAGAGGTA  21674
       || || |  || | | | ||| | | |  |  | | | ||  
.......... ..GT-GA-GC GGGGCAAGAA GCTGT-GCAG CGTGCGTCCT AGAAAAG...   209


GACATTGTTC CTTGCTTCTT TCTTTTTTTG ACTGTACACT TTTGTTTTTA ATTTTGTGTC  21734
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   209


GTGACAATGC TTTTTAATAT TTATTTTGTA TCTCTGACTG TAGGGCATGC CACCAAGATC  21794
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   209


CACTGTACAT CCAATGAGAG TAAGAGATGC TTCTCAATGC CTGTTAGTAT CTGCAGTTAA  21854
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   209


TGAGGCTAAT AGGTTATAAC AGAATTAAAA AAATCTGCTC TATCTTTGGT GCACTGTACT  21914
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   209


TTTTATCTCT TTACTGTCAA GGGCGTCGAG GGACAGGGTA GGAGGATCCC GGCTACGTAG  21974
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   209


TTCATAGACC AATCTGTGGT GTGGGGCGGA GGTTTTACCC CTCAGTGCCC GATTGTTTCA  22034
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   209


GCAAAGGTAG ATTAGGGAAT TGGGATAATT GTTCTTTCTT GATTATCATC ATACGAGTAC  22094
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   209


AAGAATATAT AGGCCATTCG GCCATAACAG CTTGGAGCCA ATTGCTCCTA AATCTAAGGC  22154
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   209


CATTATCGGC TCTCCTGCCT TCTAGGCTCT CGCCTGTTCA GTGTGCTCTG CATGCGTGGT  22214
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   209


GACCGCGCCT ACGGTTCTGC TGGTGCGCCA TCTGCGGCTC TGCGAGCATC CTGGGCGTGC  22274
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   209


CGTTTCCTTG TGTAGGCGCG  22294
         ||| 
.......... .....TTGCG   214

********************************************************************************
EST sequence 330 -strand (File: 11409274-)

   1 AGATGTTGAA TATTCGGACT CGAATACGGA CAGATCTAAA TCCCTCTAAA CGAATTCCCT
  61 CTAAACGAAT TCGGTCTCGA ATATGGTCGG AAAATATCCG TACCGTTTTC ATCCCTACTT
  121 TTGTGTTATA GAGAGAAAGA GATAGCCTCA ACTTCCAGCA TAGCACAAGC CCATCTTACA
  181 TCCAAAGCAA ACCACCCAGC CACCCAGGTC CTACTCAGCA AAACCACATC TGATGCTTTC
  241 GTCGATGCTA GGCATTTTCC CCTAGTGGCC TCCGTCCGCT AGACCCATTC CATCGTCCGC
  301 GCCTTTACCT CCACAGGACC TTGCAACCGA CTCAAAAAGC TTCTCTATCT CAGGAGCACA
  361 GTGTGTAAAG GATCGAGTCC AGAAGCTGTA GCGTGGGTTC TTTATAAGCT CAATGAAAGT
  421 AATGAGTAAT CCCCAAGGAT GCGGCCGATT GACAATTAAC CTTTCCAGAA GAACCCTTGT
  481 TATCTGCTCT TGGACAATTT CCTGTGTTGC CTCAGCAAAC AAGTACAGAA TGATGAAGGA
  541 AAAGTAGTGG GTATGGCTAT TTGGATAGCG AAGCTGGTTA GCAATCGCAT TGAGAATAAG
  601 GTAGCGACCT TCTGTGTCCA TAGTCATTAC AAGGTTTCTG AACATCTCAG TAGCTGTTTC
  661 AATTTGGGAA TAT

Predicted gene structure (within gDNA segment 20873 to 24618):

 Exon 1 21477 21538 ( 62 n); cDNA   56  117 ( 62 n); score: 0.968
 Intron 1 21539 21645 ( 107 n); Pd: 0.000 (s: 0.96), Pa: 0.848 (s:  0)
 Exon 2 21646 21671 ( 26 n); cDNA  118  141 ( 24 n); score: 0.615
 Intron 2 21672 21761 ( 90 n); Pd: 0.992 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.60)
 Exon 3 21762 21813 ( 52 n); cDNA  142  190 ( 49 n); score: 0.596

MATCH	21326110+	11409274-	0.798	140	0.208	C
PGS_21326110+_11409274-	(21477 21538,21646 21671,21762 21813)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

TCCCTCTAAA CGAATTCGGT CTCAAATACG GTCGGAAAAT ATCCGTACCG TTTTCATCCC  21536
|||||||||| |||||||||| ||| |||| | |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
TCCCTCTAAA CGAATTCGGT CTCGAATATG GTCGGAAAAT ATCCGTACCG TTTTCATCCC   115


TAGTTGCAAT GTTGAGAAAA TTATTTTGGC AGCTGGAATT CTTCCTTTAG TTTGTCTTAC  21596
||                                
TA........ .......... .......... .......... .......... ..........   117


CAAAACATTT GTTCTTGTTT CCTGCACCAG GTAGATGTTT GGGCATTAGG TGTATCTGCA  21656
                            | | | ||  
.......... .......... .......... .......... .........C T-TTTGTGTT   127


ATTGAGATGG CAGAGGTAGA CATTGTTCCT TGCTTCTTTC TTTTTTTGAC TGTACACTTT  21716
|| |||| |  ||||                         
ATAGAGA-GA AAGAG..... .......... .......... .......... ..........   141


TGTTTTTAAT TTTGTGTCGT GACAATGCTT TTTAATATTT ATTTTGTATC TCTGACTGTA  21776
                         || | || |  | 
.......... .......... .......... .......... .....ATAGC -CTCAACTTC   155


GGGCATGCCA CCAAGATCCA CTGTACATCC AATGAGA  21813
 |||| || |||| |||  ||||||| || | |
CAGCATAGCA -CAAG-CCCA TCTTACATCC AAAGCAA   190

********************************************************************************
EST sequence  99 +strand (File: 13239349+)

   1 GCACGAGGAG TTTGAGTTTT GGAGAGTGGC GCCAATGGAA GTTTGAGTTT TGAAATTTGG
  61 ATGCTAATTT TTTGTTGAAA GTCATCTGTA GGGCTTGTAG AAATAAGCGC GGGAAAGAAT
  121 AGTGGGAGCG CGCGAGGAGA CGAGCGGCCG TACCAGACGC GCGAGGAGAC CAGCGTAGGG
  181 CTTGTAGAAA TAAGCGCGGG AAAGAATAGT GGGAGCGCGC GAGGAGACGA GCGGCCGTAC
  241 CAGACGCGCG AGGAGACCAG CGACCACGGA GATTTAGCGG CGTTGGTTAA GTTTACCGCC
  301 TCATTACTCT TGGAACAGCG ATTTAATGAA AAAGGCCATG GGCCTACGTT GCTCCTTGGT
  361 CTCTGGGCTG AGGGTTTAGA TGAGGGAGAC TGATGGACGG AGAGAGTAAT ATCTATATGC
  421 CCTAAGAAAA AACACGCCCT ATGAGTAGAG ATAAAAACAG ATGGAATACG GACGGATATT
  481 ATCGATATCA TATTTGTTTT TATATTTCTG GTTGAATTCA AATTCGAATA CAGATAATGT
  541 TAACCACGTT GGATAAGATA CGATTGAATA TCAACATCAT AAATATACG

Predicted gene structure (within gDNA segment 18658 to 21719):

 Exon 1 21266 21406 ( 141 n); cDNA  449  589 ( 141 n); score: 0.851

MATCH	21326110+	13239349+	0.851	141	0.239	C
PGS_21326110+_13239349+	(21266 21406)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GGATGAAAAC GGATCGGATA CGGACGGATA TCATCGATAT CATATTTGTT TTCGTATTTC  21325
 ||| ||||| ||| | ||| |||||||||| | |||||||| |||||||||| || |||||| 
AGATAAAAAC AGATGGAATA CGGACGGATA TTATCGATAT CATATTTGTT TTTATATTTC   508


TGGTCGAATT CGGATTCGAA TACGGATAAT GTCAACTATA TCGGATAAGA TACGATTGGA  21385
|||| ||||| | ||||||| ||| |||||| || ||| |  | |||||||| |||||||| | 
TGGTTGAATT CAAATTCGAA TACAGATAAT GTTAACCACG TTGGATAAGA TACGATTGAA   568


TGTCGACATC ATAAATATAT G  21406
| || ||||| ||||||||| |
TATCAACATC ATAAATATAC G   589

********************************************************************************
EST sequence 235 -strand (File: 7217281-)

   1 ACGAACGGAT ATCATTGATA TAATATTTGT TTTTATATTT CTAGTCGGAT TCGGATTCGA
  61 ATACGGATAA TGTCAACCAT ATCGGATAAG ATATGATTTG ATGTCGACAT CATAAATATA
  121 CGATTTAAGT ATTCGGATAC GGTATGTTGA ATATTCGGAC TCGGATACGG ACAGATCTGA
  181 ACCCCTCTAA ACGAATTCGG TCTCAAATAC GGTCGGAAAA TATCCGTACC GTTTTCATCC
  241 TTACCCAGCG CTTTCAAATT CAATGACGAG CCGTCGCCTC TCGACGGCTG GGAACTGGGA
  301 AGTAGTCCAG GACGGAGTAC TCGTGCTCAG GAGTCAGGAC GCACTGCGAG CCACCCGGCC
  361 ATCGCGAGAG ACGCGCGCAG GACAACTTCG CGGTCCTGGT GCACGCCAGG GCCCCCGTTG
  421 GGTTGGGCCC GCCGAGGCGT CGGAGCGCGC ACCACTTGAT CTCGTCACGG TACTCGACGT
  481 CAGCGGAAGC ATGTCTGGCC ACAAACTGGT CCTCCTGAAG CAGGCCATGG ACTGATGGAC
  541 TTCGTCATCG ACCACTTTGG CCCCAGCGAC CGGCTCAGCA TCGTCTCCTT CACATTGGCA
  601 ACCAAAACCA AAATAGATCT CCAACATAAT ACCTATAATC TCCAACAAAG AGCATCTGAC
  661 ACCCATTTTA AGTATCAAGA GAGATATAGC CTAAAT

Predicted gene structure (within gDNA segment 20788 to 24115):

 Exon 1 21285 21538 ( 254 n); cDNA   1  243 ( 243 n); score: 0.886

MATCH	21326110+	7217281-	0.886	254	0.365	C
PGS_21326110+_7217281-	(21285 21538)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

ACGGACGGAT ATCATCGATA TCATATTTGT TTTCGTATTT CTGGTCGAAT TCGGATTCGA  21344
||| |||||| ||||| |||| | |||||||| ||| ||||| || |||| || |||||||||| 
ACGAACGGAT ATCATTGATA TAATATTTGT TTTTATATTT CTAGTCGGAT TCGGATTCGA    60


ATACGGATAA TGTCAACTAT ATCGGATAAG ATACGATTGG ATGTCGACAT CATAAATATA  21404
|||||||||| ||||||| || |||||||||| ||| |||| | |||||||||| |||||||||| 
ATACGGATAA TGTCAACCAT ATCGGATAAG ATATGATTTG ATGTCGACAT CATAAATATA   120


TGATTTAAGT ACTCGGATAC GGATACGGTA TCGGATGTAG AACATTCGAA CTCGGATACG  21464
 ||||||||| | |  | | |||||||||| | | | | | || ||||| | |||||||||| 
CGATTTAAGT A-T----T-C GGATACGGTA T--G-T-T-G AATATTCGGA CTCGGATACG   169


AACTGGTCTG AATCCCTCTA AACGAATTCG GTCTCAAATA CGGTCGGAAA ATATCCGTAC  21524
 || | |||| || ||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
GACAGATCTG AACCCCTCTA AACGAATTCG GTCTCAAATA CGGTCGGAAA ATATCCGTAC   229


CGTTTTCATC CCTA  21538
|||||||||| | ||
CGTTTTCATC CTTA   243

********************************************************************************
EST sequence 133 +strand (File: 8665552+)

   1 GAGAAATGGT CTCTCCTCTT CCATGATTTT ATTGCAAAGT GTCTTACTAA AGATCCCAGA
  61 CTTCGGCCTG CTGCAATTGA GATGCTGAAG CACAAATTTA TTGAGAAGTG CAATAGTGGA
  121 GCTTCGAAAA TGTTGGCAAA GATCAAGGTA GCGAAGAAGA TTAGAGCCAC ACTAGCTGTG
  181 CAAAATGAGC TGTCTGACCC TGACAATACA ACGCAAGATG TGCCTTTTCG AATAAATGAG
  241 GATTATGGGG AAACTGTCCC TACAAGTTCT CAGCAACACA TGAAACATGG CACATATAAT

Predicted gene structure (within gDNA segment 23779 to 24997):

 Exon 1 24147 24228 ( 82 n); cDNA   9   90 ( 82 n); score: 0.927
 Intron 1 24229 24336 ( 108 n); Pd: 0.996 (s: 0.90), Pa: 0.906 (s: 0.96)
 Exon 2 24337 24453 ( 117 n); cDNA   91  207 ( 117 n); score: 0.957
 Intron 2 24454 24535 ( 82 n); Pd: 0.963 (s: 0.96), Pa: 0.997 (s: 0.92)
 Exon 3 24536 24628 ( 93 n); cDNA  208  300 ( 93 n); score: 0.914

MATCH	21326110+	8665552+	0.935	292	0.973	C
PGS_21326110+_8665552+	(24147 24228,24337 24453,24536 24628)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GTCTCTACTC TTCCATGATT TTATTGCAAA GTGTCTAACA AAAGATCCAA GACTTCGGCC  24206
|||||| ||| |||||||||| |||||||||| |||||| || |||||||| | |||||||||| 
GTCTCTCCTC TTCCATGATT TTATTGCAAA GTGTCTTACT AAAGATCCCA GACTTCGGCC    68


TGCTGCAAGT GAGATGGTGA AGGTACTTAT TTTTTTTTTC TCAAAGATGA TGTTTATGGT  24266
|||||||| | |||||| ||| ||                     
TGCTGCAATT GAGATGCTGA AG........ .......... .......... ..........    90


GCATTTCATG ATCTCTTATT TACATATTTA TTTGTCATTG TTTCTGTTTT CTTCCAAATT  24326
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    90


CGCCTTGCAG CACAAATTTA TTGAGAAGTG CAATAGTGGA GCTTCAAAAA TGTTGGCGAA  24386
      |||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||| |||| ||||||| || 
.......... CACAAATTTA TTGAGAAGTG CAATAGTGGA GCTTCGAAAA TGTTGGCAAA   140


GATCAAGGAA GCGAAGAAGA TTAGAGCCAC ACTTGCTGTG CAAAATGAAC TGTCTGACCC  24446
|||||||| | |||||||||| |||||||||| ||| |||||| |||||||| | |||||||||| 
GATCAAGGTA GCGAAGAAGA TTAGAGCCAC ACTAGCTGTG CAAAATGAGC TGTCTGACCC   200


TGACAATGTA TGCCACATAG TTGTTACTGT TATGTGTGGG TTGGTTATGC TATTTCACTT  24506
|||||||                              
TGACAAT... .......... .......... .......... .......... ..........   207


GACGTCAATA TTTACTTTGG TATCTGCAGA CAATGCAAGA TGTGCCTGTT CGAATAAATG  24566
                | ||| |||||| ||||||| || |||||||||| 
.......... .......... .........A CAACGCAAGA TGTGCCTTTT CGAATAAATG   238


AAGACTATGG GGAAACTGTT CCTACAAATT CTCAGCAACA CATGAATCAT GGGACATATA  24626
| || ||||| ||||||||| ||||||| || |||||||||| |||||| ||| || ||||||| 
AGGATTATGG GGAAACTGTC CCTACAAGTT CTCAGCAACA CATGAAACAT GGCACATATA   298


AT  24628
||
AT   300

********************************************************************************
EST sequence  68 +strand (File: SBtuc02-10-21.5562+)

   1 GCACGAGGCA GATGTCAACC ACTCTGATCA AGCACTTGAG ATTGCATCTG ATCGTGTCTA
  61 CTACATTTAT CAGACTCTAT ATGACTGTGA GGAAGTGCTA GCTACATATC GTGAAAAGGG
  121 TATTGCTGTC CCAGTGCCAT CTGAGGAGCA AAATCTGATT GATAAGCACC ATTCAGAATT
  181 CTTGAAATAT ATGTCGAATG ATCTTAAAAC CACAGATGTT CTGGATCGTT GCTTCGTGGA
  241 GCTGCTGAAG ACCATAAACA GCAGTCTGAA TGATTTGAAG AAACTGCAGC AAAAAATAGA
  301 ACAGCAAAAG AAGAAACAGC AACAGCAGAA GAAGCAGCAA CAGAAGCAAC AGCAGTTGCA
  361 AAAACAGCCA GAAGATTATA TTCAAGCACT GATTGCCTTG GAAACAGAAC TTAAAAATAA
  421 ACTGTCTATA CTTGGTCTGA TGCCATCATC ATCTTTGGCA GAGGTACTGA AGCAACTGAA
  481 GGACAAAGCA TTAAAGCGAG CAGGGCTGAC TGAAGAAAAT TTGCAAGAGC AGATTGAGCA
  541 GAGAAATGTC GCAAGGAAGA ATAAGCAGTT TGAGGTATCT GATGGAATCA GGAAAAACCT
  601 TGCTACCAAG GGCATCGCCC TAATGGACGA ACCTTCTGGT ACAGTGTGGA GACCATGCGA
  661 ACCAGAGCGG TCTGAATAAT CATGATTATA TGCTCATTAA CTCAACGAGT GATGGTGTAA
  721 AATGAGATTT TTGCCTCAGG GCAGCTATCA CATTTTGAGG ACTAACAAAA ATCGCCATCT
  781 CTGGATGTGG TATTCTGCAG TGTAGGGGGT CCAGGTTGAC TCACCAGTTG AAATTTGCAT
  841 TTCTGGTTGT GTAAGAAGCG AAGGACCCCA TATATATACT TGACTCTTTA GGAGGTTGTT
  901 GAGCACCGGT GCTGGACTTT GAGACGAACA AGTCAATGCT TTATTCAAGT TCTACAAGGT
  961 GTGCCAAATC CTACCCGCCT GCGGAGGAGG AACCGAGGGG GCGTGGGAGG AGTACAAAGT
 1021 GGATGCATGG GGAAAACTAC AAAGCGGATG CAAGGTCGTG CAGTGCGGAT GCAAATGCAC
 1081 CCTTGCATAG CTGGATACGC TAGATTTAAG GGGAGGAAAA AGTCTACATA ACTCCCCAAA
 1141 CTATATAGGG TGGACTACTA ACCCCCCGAA CTATTAAACC GGTTATTCTA CCCTATGAAC
 1201 TTTCAAAACC GGTCAAATAA CCCCC

Predicted gene structure (within gDNA segment 19125 to 25438):

 Exon 1 21627 21671 ( 45 n); cDNA  1012  1054 ( 43 n); score: 0.533
 Intron 1 21672 24009 (2338 n); Pd: 0.992 (s: 0.53), Pa: 0.000 (s:  0)
 Exon 2 24010 24021 ( 12 n); cDNA  1055  1065 ( 11 n); score: 0.750
 Intron 2 24022 24535 ( 514 n); Pd: 0.701 (s:  0), Pa: 0.997 (s:  0)
 Exon 3 24536 24572 ( 37 n); cDNA  1066  1099 ( 34 n); score: 0.595
 Intron 3 24573 24999 ( 427 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.78)
 Exon 4 25000 25125 ( 126 n); cDNA  1100  1225 ( 126 n); score: 0.833

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.5562+	0.833	220	0.180	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.5562+	(21627 21671,24010 24021,24536 24572,25000 25125)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GTAGATGTTT G-GGCATTAG GTGTATCTGC AATTGAGATG GCAGAGGTAG ACATTGTTCC  21685
||| |  | | ||| | | |  | || | ||  ||| ||| ||        
GTACAAAGTG GATGCA-TGG GGAAAACTAC AAAGCGGAT- GCA-AG.... ..........   1054


TTGCTTCTTT CTTTTTTTGA CTGTACACTT TTGTTTTTAA TTTTGTGTCG TGACAATGCT  21745
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


TTTTAATATT TATTTTGTAT CTCTGACTGT AGGGCATGCC ACCAAGATCC ACTGTACATC  21805
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


CAATGAGAGT AAGAGATGCT TCTCAATGCC TGTTAGTATC TGCAGTTAAT GAGGCTAATA  21865
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


GGTTATAACA GAATTAAAAA AATCTGCTCT ATCTTTGGTG CACTGTACTT TTTATCTCTT  21925
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


TACTGTCAAG GGCGTCGAGG GACAGGGTAG GAGGATCCCG GCTACGTAGT TCATAGACCA  21985
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


ATCTGTGGTG TGGGGCGGAG GTTTTACCCC TCAGTGCCCG ATTGTTTCAG CAAAGGTAGA  22045
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


TTAGGGAATT GGGATAATTG TTCTTTCTTG ATTATCATCA TACGAGTACA AGAATATATA  22105
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


GGCCATTCGG CCATAACAGC TTGGAGCCAA TTGCTCCTAA ATCTAAGGCC ATTATCGGCT  22165
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


CTCCTGCCTT CTAGGCTCTC GCCTGTTCAG TGTGCTCTGC ATGCGTGGTG ACCGCGCCTA  22225
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


CGGTTCTGCT GGTGCGCCAT CTGCGGCTCT GCGAGCATCC TGGGCGTGCC GTTTCCTTGT  22285
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


GTAGGCGCGG TCCCACATGA CATTTACTTT CTTTCTGATG CATTTGCTTC TTTACTTTGC  22345
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


CTTGGTAAAT ATTTGGTATA CATATCAATA TATTGTTTCA TCTTCGTTTA GCATGAATGC  22405
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


TTGATAGACC GACTAACGAT CTCTCTTCCC CCTTCCCTTA TCTCAGGTTA TCTTCATGAT  22465
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


ATCCAGTGAA CCAGCACCAA TGCTGGAGGA TAAGGAGAAA TGGTAAGTGG TTTCTAGTAA  22525
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


TCATGTAATT GTTTTGCCTA TTTTGAATAG TGGACGGTCT CATCAGACCT AATATTTGCA  22585
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


ATATCAGATT TTTAAGTGCC TAGACATAGG GATCTGGCTG AGGTTTCTTT TGACCTGCAA  22645
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


CAAAATCAAT ATAAATACTA TAAACAACTA TTCAAACTAG AGGCACTCAT CCAAACAAAA  22705
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


CCATTACTGG GATTGAAAAC TGAGGATTTA ATCAGTTAGT TGTCAGTACT ATTTTCCCAG  22765
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


TATACTCCTT TCGATTTGTG TGGATTTGGG GCATATTATA GCTTGAAGAT ATAGTAAATA  22825
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


CTAAATAGTA TAGAAAGTGA AAAAACTAAT GAGCAGAAAT AAATGCTGCC TTTCTATTAA  22885
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


TTGAGTTTTT GTGCTATCTC CGTCCTCTTC TGATTGGCTT CTACAATCGA CCGAACCTTT  22945
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


TACCTATGAT CAAAGCATTT ATGTTGCCTG CTTAAATTTA CCTTGTTGGT CTGAATTGTA  23005
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


TGAGAGAGTA GCGGTACAGC TTGATGGAAG TTCCAGCTAG TTTTTCCCCC CTCCTTGGGC  23065
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


TATGCAGGAG AGCTGCATGT TACTTCATTA ATTAAGAGAG AAAAAAGAGT ACAAGAGCGA  23125
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


GGCAAAAACA GCCCCACCTA AACCCAGTTA TATATAAAAC CCATACCACT GACTATAGAA  23185
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


CACGACGAAG GGAGATCAAA CCGCCAACCA GAAACTATAA GGTTCTGTGG CAATCAACCT  23245
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


TAGACCATGT CCTGGAGGTT AGAAGCTCCT GCCATGCACC AAGAGCTACA GTCATCAGCA  23305
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


ACCTTTTGTA GAAGGCTCTG AATATTAGGA GAAAGTCCCT AAACACACAG ACATTCCTAA  23365
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


ATTTCCATAC TTTCCAGGCC ACCAAAATAA TAAGGGAATT CAGCTCCTTG CGTATCTCCT  23425
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


TGGGTGTATT TCTAATGGTG TTTCCCCATC ATCCGAAGAA ATGAGTTGCA TCGATCAGAG  23485
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


GTGTCAAAGC CGCTATGGAA AGTTTGTGAA AAAACGAAGT GTAAACACAG GAGACAAGGA  23545
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


TGTGCTGGAT TGTCTCAGCC TGATCACAAA TAGGGCAAGC AGGATGGTGG GGCGGGCAGC  23605
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


CCACGCTTGG CGAGGCGATC AGCCATCCAA CACCAATTAT TGATGGCTAA CCAAAGGAAG  23665
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


AATTTGCATT TGAGAGGGGC CCAGCTTTTT CAAATCCTTT TCCAGGGACC AAATGTGACA  23725
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


GTCATACAGT TCTCTTTATC ATTGCTCAGT GTTTGGTTTA AGAAGCTGCC AAATTTTGTC  23785
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


CTTCGCTTTA AGATTAAATA GGCTTTGAAA ACATCAGTCT CCTCGACATA TATGAAACAC  23845
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


CATATTCAGG ACCCCTAACT TATCTAGAGC ATAAAGATCT TTTCTGAAAG GGGGAATTGC  23905
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


ACAACTATTG GCTACTAAAT TTGTTTTTAG CATTTTGCTT AGACATTATC ACACTAACAC  23965
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1054


TAGTCGGGCC TTTCTTCTTT CTCCTTATTC CGACACATGT CTTTGTCATG ACACTGGTGT  24025
                        ||| || || ||   
.......... .......... .......... .......... ....GTCGTG -CAGTG....   1065


GTGTGTGTTG GAACTCTCTT CTTTTAATGC AATGATACAA CTCTCCTGCA TGTCCCAAAA  24085
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1065


AAAAAGGCAA TAGAAGTTTT AACCATCAGT TGGCCTAAGT TCTTGTTATC CTGACCTTCA  24145
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1065


GGTCTCTACT CTTCCATGAT TTTATTGCAA AGTGTCTAAC AAAAGATCCA AGACTTCGGC  24205
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1065


CTGCTGCAAG TGAGATGGTG AAGGTACTTA TTTTTTTTTT CTCAAAGATG ATGTTTATGG  24265
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1065


TGCATTTCAT GATCTCTTAT TTACATATTT ATTTGTCATT GTTTCTGTTT TCTTCCAAAT  24325
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1065


TCGCCTTGCA GCACAAATTT ATTGAGAAGT GCAATAGTGG AGCTTCAAAA ATGTTGGCGA  24385
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1065


AGATCAAGGA AGCGAAGAAG ATTAGAGCCA CACTTGCTGT GCAAAATGAA CTGTCTGACC  24445
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1065


CTGACAATGT ATGCCACATA GTTGTTACTG TTATGTGTGG GTTGGTTATG CTATTTCACT  24505
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1065


TGACGTCAAT ATTTACTTTG GTATCTGCAG ACAATGCAAG ATGTGCCTGT TCGAATAAAT  24565
                  |||||| ||| || | | | ||| | 
.......... .......... .......... CGGATGCAA- ATGCACC-CT T-GCATAGCT   1092


GAAGACTATG GGGAAACTGT TCCTACAAAT TCTCAGCAAC ACATGAATCA TGGGACATAT  24625
| | ||                              
GGATACG... .......... .......... .......... .......... ..........   1099


AATGATTGTC AGGCAGGTAA ATTTCCTTTT TGTGAGTTCT TTATTTAAAT AATACACGAG  24685
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1099


TCTTAGCATT CCTTTTGAAT GCCACCAATA CATGTAAGAT TAAAACTGCC TTTTCTTCTG  24745
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1099


AGTCTTTTGT CTAGCAACTG TGATGTCAAC TCAGTATTAC ATATTTCTAT GGCTTGCTCA  24805
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1099


TAACAGTTTG TATGGATTTT ATTCAATAGC TACTTAGGAG TTTTTATGGA TATCTTGGTG  24865
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1099


GGCAGGTTAT CCTGTTGTTC CTTGAATGTG ACGCTTCTAA ATATAGTGCT GTTTCATACT  24925
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1099


TACTCTGAAT CTCTGATCCC TTATATAAGT CCATTAGGAC ATCAATACAG TCTCCAATAT  24985
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1099


GGCACTTTGA CTAACAATAT TTATAGAAAG GAAGAAGTCT ACATAAC-CC CCAAATTATC  25044
        | | || ||| | || ||| |||||| ||||||| || ||||| ||| 
.......... ....CTAGAT TTAAGGGGAG GAAAAAGTCT ACATAACTCC CCAAACTATA   1145


TAGGGTGGAA TACTTCATCC CCCAAACTAT AAAACCGGAT ATTCTACCCC CTGAACTTTC  25104
||||||||| ||| | | || ||| |||||| ||||||| | |||||||||  ||||||||| 
TAGGGTGGAC TAC-TAACCC CCCGAACTAT TAAACCGGTT ATTCTACCCT ATGAACTTTC   1204


AAAACCGGTC AAATAACCCT C  25125
|||||||||| ||||||||| |
AAAACCGGTC AAATAACCCC C   1225

********************************************************************************
EST sequence  47 +strand (File: SBtuc02-10-21.2872+)

   1 ATTTTTCTTC CAAACACGTC TTCATGGACG GTGGCCGCTT GTCAGTGGAA CAAGATGACA
  61 GCCTTTGTTC TTAATCTTGA GCTAGAAACT CATCAGCTTT ATCGGCGGAA AAAGTCTACA
  121 TCACCCCCTG AACTATGGGG TGGTGTCTAC TTTACCCCCG GAACTATAAA ACAGTCTAAT
  181 TTACCCCCTG AACTCTCCAA AACCGTTCAA ATCACCCCTG GGCGGTTTTT TATGGCGGTT
  241 TTGCTACAGT ACCGTGGTTT TGACTTTTTC TTTTTCACTA TTTGTTTTGC ATATAATCTT
  301 TGAAAAATCA TAATAAATCA CAGATTAATA TTT

Predicted gene structure (within gDNA segment 24003 to 25576):

 Exon 1 25016 25142 ( 127 n); cDNA  108  234 ( 127 n); score: 0.724

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.2872+	0.724	127	0.381	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.2872+	(25016 25142)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GAAGAAGTCT ACATAACCCC C-AAATTATC TAGGGTGGAA TACTTCATCC CCCAAACTAT  25074
||| |||||| |||| ||||| | || |||  | | |  ||||| | || || |||||| 
GAAAAAGTCT ACATCACCCC CTGAACTATG GGGTGGTGTC TACTTTACCC CCGGAACTAT   167


AAAACCGGAT ATTCTACCCC CTGAACT-TT CAAAACCGGT CAAATAACCC TCTAGAGTGG  25133
||||| | | | | |||||| ||||||| | |||||||| | ||||| |||| || | | || 
AAAACAGTCT AATTTACCCC CTGAACTCTC CAAAACCGTT CAAATCACCC -CT-GGGCGG   225


TTTTAGAGG  25142
|||| | |
TTTTTTATG   234

********************************************************************************
EST sequence 326 -strand (File: 12504691-)

   1 ATACATGGCT TCAGGTAACT TCTTGTGATC CTGTGACGTC GTGTACAAAC ATTGCTGGAA
  61 GGAATAATGA ACCGGCATCC CTTTTAGATT TGTGTATTTT CTTTCTGAGA AATTTGGGTG
  121 TCTTGGCCAA ACTTGGATAC CTGTTCGCTT GTTTATGGCT TGTTCGCTTG TCTATGTCTG
  181 AAAATACTTT CGTTGATTTA TTCTGAGAAA AAGTCTATAT AATCCATCAA ACTATCTAGG
  241 GTGGATACTT CGTCCTCTAA ACTATAAAAC CAAACTATAA AACTAGATAT TCTATCCTCT
  301 GAATTTTTAA AACTGGTCAA ATAACTCTCT TCCAGAGTGG TTTTAGATAG TTTTGTCTCT
  361 TTTTTTTTTT AAATTTATTT TCGCTGAATT TTTAAAAAAT CATAATAAAT TATAAAAAAA
  421 ATCATAAAAT GAAAAATTCA ATTTTCTTGG ACTCTTGATC CTCGTGC

Predicted gene structure (within gDNA segment 23576 to 25708):

 Exon 1 25066 25250 ( 185 n); cDNA  270  457 ( 188 n); score: 0.811

MATCH	21326110+	12504691-	0.811	185	0.396	C
PGS_21326110+_12504691-	(25066 25250)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CCAAACTATA AAACCGGATA TTCTACCCCC TGAACTTTCA AAACCGGTCA AATAAC-C-C  25123
|||||||||| |||| |||| ||||| || | |||| ||| | |||| ||||| |||||| | | 
CCAAACTATA AAACTAGATA TTCTATCCTC TGAATTTTTA AAACTGGTCA AATAACTCTC   329


-TCTAGAGTG GTTTTAGAGG GTGGTTTTAT ATTTTTCTTT TTTTATTTAT TTTCGCTGAA  25182
 || |||||| ||||||||  || || | | ||||| ||| || |||||| |||||||||| 
TTCCAGAGTG GTTTTAGATA GT-TTTGTCT CTTTTTTTTT TTAAATTTAT TTTCGCTGAA   388


TCTTTGAAAA ATCATAATAA ATCAT-AGAA AAATCATAAA ATAAAAAAAT TAATTTTATT  25241
| ||| |||| |||||||||| || || | || |||||||||| || ||||| | |||||| || 
TTTTTAAAAA ATCATAATAA ATTATAAAAA AAATCATAAA ATGAAAAATT CAATTTTCTT   448


GGACTCCTG  25250
|||||| ||
GGACTCTTG   457

********************************************************************************
EST sequence 236 -strand (File: SBtuc02-10-21.2872-)

   1 AAATATTAAT CTGTGATTTA TTATGATTTT TCAAAGATTA TATGCAAAAC AAATAGTGAA
  61 AAAGAAAAAG TCAAAACCAC GGTACTGTAG CAAAACCGCC ATAAAAAACC GCCCAGGGGT
  121 GATTTGAACG GTTTTGGAGA GTTCAGGGGG TAAATTAGAC TGTTTTATAG TTCCGGGGGT
  181 AAAGTAGACA CCACCCCATA GTTCAGGGGG TGATGTAGAC TTTTTCCGCC GATAAAGCTG
  241 ATGAGTTTCT AGCTCAAGAT TAAGAACAAA GGCTGTCATC TTGTTCCACT GACAAGCGGC
  301 CACCGTCCAT GAAGACGTGT TTGGAAGAAA AAT

Predicted gene structure (within gDNA segment 25343 to 26748):

 Exon 1 25793 25918 ( 126 n); cDNA  103  227 ( 125 n); score: 0.762

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.2872-	0.762	126	0.378	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.2872-	(25793 25918)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

ACAAAACCAC TCTAGGGGGT TATTTGACCG GTTTT-GAAA GTTCAGGGGG TAGAATATCC  25851
| |||||| | | ||||| | |||||| || ||||| || | |||||||||| || | || | 
AAAAAACCGC -CCAGGGG-T GATTTGAACG GTTTTGGAGA GTTCAGGGGG TAAATTAGAC   160


GGTTTTATAG TTTGGGGGAT GAAGTATTCC ACCCTAAATA GTTTGGGGGG TTATGTAGAC  25911
 ||||||||| || |||| | ||||| |  | |  ||| ||| ||||| | |||||||| 
TGTTTTATAG TTCCGGGGGT AAAGTAGACA CCACCCCATA GTTCAGGGGG TGATGTAGAC   220


TTTTTCC  25918
|||||||
TTTTTCC   227

********************************************************************************
EST sequence 249 -strand (File: SBtuc02-10-21.5562-)

   1 GGGGGTTATT TGACCGGTTT TGAAAGTTCA TAGGGTAGAA TAACCGGTTT AATAGTTCGG
  61 GGGGTTAGTA GTCCACCCTA TATAGTTTGG GGAGTTATGT AGACTTTTTC CTCCCCTTAA
  121 ATCTAGCGTA TCCAGCTATG CAAGGGTGCA TTTGCATCCG CACTGCACGA CCTTGCATCC
  181 GCTTTGTAGT TTTCCCCATG CATCCACTTT GTACTCCTCC CACGCCCCCT CGGTTCCTCC
  241 TCCGCAGGCG GGTAGGATTT GGCACACCTT GTAGAACTTG AATAAAGCAT TGACTTGTTC
  301 GTCTCAAAGT CCAGCACCGG TGCTCAACAA CCTCCTAAAG AGTCAAGTAT ATATATGGGG
  361 TCCTTCGCTT CTTACACAAC CAGAAATGCA AATTTCAACT GGTGAGTCAA CCTGGACCCC
  421 CTACACTGCA GAATACCACA TCCAGAGATG GCGATTTTTG TTAGTCCTCA AAATGTGATA
  481 GCTGCCCTGA GGCAAAAATC TCATTTTACA CCATCACTCG TTGAGTTAAT GAGCATATAA
  541 TCATGATTAT TCAGACCGCT CTGGTTCGCA TGGTCTCCAC ACTGTACCAG AAGGTTCGTC
  601 CATTAGGGCG ATGCCCTTGG TAGCAAGGTT TTTCCTGATT CCATCAGATA CCTCAAACTG
  661 CTTATTCTTC CTTGCGACAT TTCTCTGCTC AATCTGCTCT TGCAAATTTT CTTCAGTCAG
  721 CCCTGCTCGC TTTAATGCTT TGTCCTTCAG TTGCTTCAGT ACCTCTGCCA AAGATGATGA
  781 TGGCATCAGA CCAAGTATAG ACAGTTTATT TTTAAGTTCT GTTTCCAAGG CAATCAGTGC
  841 TTGAATATAA TCTTCTGGCT GTTTTTGCAA CTGCTGTTGC TTCTGTTGCT GCTTCTTCTG
  901 CTGTTGCTGT TTCTTCTTTT GCTGTTCTAT TTTTTGCTGC AGTTTCTTCA AATCATTCAG
  961 ACTGCTGTTT ATGGTCTTCA GCAGCTCCAC GAAGCAACGA TCCAGAACAT CTGTGGTTTT
 1021 AAGATCATTC GACATATATT TCAAGAATTC TGAATGGTGC TTATCAATCA GATTTTGCTC
 1081 CTCAGATGGC ACTGGGACAG CAATACCCTT TTCACGATAT GTAGCTAGCA CTTCCTCACA
 1141 GTCATATAGA GTCTGATAAA TGTAGTAGAC ACGATCAGAT GCAATCTCAA GTGCTTGATC
 1201 AGAGTGGTTG ACATCTGCCT CGTGC

Predicted gene structure (within gDNA segment 25502 to 31784):

 Exon 1 25807 25931 ( 125 n); cDNA   1  124 ( 124 n); score: 0.864

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.5562-	0.864	125	0.102	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.5562-	(25807 25931)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GGGGGTTATT TGACCGGTTT TGAAAGTTCA GGGGGTAGAA TATCCGGTTT TATAGTTTGG  25866
|||||||||| |||||||||| ||||||||||  |||||||| || ||||||| |||||| || 
GGGGGTTATT TGACCGGTTT TGAAAGTTCA TAGGGTAGAA TAACCGGTTT AATAGTTCGG    60


GGGATGAAGT ATTCCACCCT AAATAGTTTG GGGGGTTATG TAGACTTTTT CCTTTATAGA  25926
||| | ||| | |||||||| | |||||||| ||| |||||| |||||||||| |||   | 
GGGGT-TAGT AGTCCACCCT ATATAGTTTG GGGAGTTATG TAGACTTTTT CCTCCCCTTA   119


AATCT  25931
|||||
AATCT   124

********************************************************************************
EST sequence 295 -strand (File: ZMtuc02-12-23.15752-)

   1 CGTTGCTGTC GGTTATTTCC TTGTGAGTTG TTTCCTTGTT AGTTATTTCC TTACTAGTTG
  61 TTTCCTTGTT AGTTATTTCC TTATAGCTGC CCCCTCTGTG GCTATATAAG CATGTACGAG
  121 ACATCATTTG GGATAAGCAA TAATTCAGTC TTAATCTCCC TCTCTTCTCT ACAAACCGAC
  181 GGCTGAGGGG TATAACCTCG CCGGCGTGAC GGACAGCGGC TACGAGTTAC GTAGCCGGGG
  241 TCCGGCCAGT CGGGGATTTG GCGTCCTTGA CAACCTGGTA TCACGGTCTC GTCGATCCTC
  301 ACCCACCCGC TCCAACCACG CCCAGCAGCC GCCAACGCCA CCACCTTTCC CAGCCTCCAC
  361 CGACAGCAA

Predicted gene structure (within gDNA segment 24983 to 27148):

 Exon 1 26223 26330 ( 108 n); cDNA  101  208 ( 108 n); score: 0.620
 Intron 1 26331 26363 ( 33 n); Pd: 0.000 (s: 0.67), Pa: 0.000 (s: 0.72)
 Exon 2 26364 26455 ( 92 n); cDNA  209  300 ( 92 n); score: 0.793

MATCH	21326110+	ZMtuc02-12-23.15752-	0.700	200	0.542	C
PGS_21326110+_ZMtuc02-12-23.15752-	(26223 26330,26364 26455)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GCTATAAAGC CTTGTAATCG GAGACCTTTT GAATCAAGCA A-GATTAAAC CTATCTCTCT  26281
|||||| |  | ||||  |   | ||| | || ||||| | ||| |  ||  |||| 
GCTATATAAG CATGTACGAG ACATCATTTG GGAT-AAGCA ATAATTCAGT CTTAATCTCC   159


TCTTCTTCCT CT-CAAGCCG CCGGCCAGGG GGTATAACCC GACCAGCGAG GTTAGGCGAG  26340
  |||| || || ||| ||| ||||  || |||||||||  || ||| |      
CTCTCTT-CT CTACAAACCG ACGGCTGAGG GGTATAACCT CGCCGGCGTG ..........   208


GGGGCATAAC CCCGCCAGTT ATCACGGACC AAGGCTACGA GTTACGTAGC CGAGGGCCGC  26400
             ||||||  |||||||| |||||||||| || || ||| 
.......... .......... ...ACGGACA GCGGCTACGA GTTACGTAGC CGGGGTCCGG   245


CGTCGCTGGG CAAGAACGTC CTTGACAACC TGGTATCACG GTCACGCCGA TCCTC  26455
|  | |||    |||| |||||||||| |||||||||| ||| || ||| |||||
CCAGTCGGGG ATTTGGCGTC CTTGACAACC TGGTATCACG GTCTCGTCGA TCCTC   300

********************************************************************************
EST sequence 309 -strand (File: 9839530-)

   1 ACGGGACCGT TGGGATCGTT CATCCAGTTC TTCTCGGGCT GGAAATGGTA GCCGGTGCGC
  61 TGCCACTGCA GCATGGCGTT GCTCCAGGGG AAGCCGTCGG CGCCGCCGCC GGCGCNGAGG
  121 AGCCCCACCA TCTCGTCCGC CGCGCCGGAG GTCTTCTCCG ACACGCCGGC GTCCCGGCCC
  181 CGGCTGCGGG CCGTCTCCGC CAGCGGCGGC ATGTCCGCGA CCACGTCGCC GCCCACGACC
  241 CGGTCCACCC TGCCGGACCC GGCCAGCGCG CCGGCCACGA CCAGCACCAC CACGGCCGAG
  301 GCGGCCAGCA CGGCCACGCA CGCGCGCCAC CTCACCGCGC CGCCCCGGCG CTCCTCCGAG
  361 ACGTCGGACG GGGCCAGCGG CGCGTACGCG TACGGCAGCG CCGTCTCGCC GGGACTAACG
  421 GCCCGGGACT CCATTGACGA CGACGATTTC CAAGAAAGAT GTTATGAAAT CGATTCCGGC
  481 GGATCGATGG ACGGGTGGAC GGACGCGTGG

Predicted gene structure (within gDNA segment 26468 to 28697):

 Exon 1 26468 26500 ( 33 n); cDNA  216  245 ( 30 n); score: 0.667
 Intron 1 26501 27255 ( 755 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.72)
 Exon 2 27256 27302 ( 47 n); cDNA  246  292 ( 47 n); score: 0.723
 Intron 2 27303 28128 ( 826 n); Pd: 0.000 (s: 0.72), Pa: 0.000 (s: 0.60)
 Exon 3 28129 28223 ( 95 n); cDNA  293  374 ( 82 n); score: 0.663
 Intron 3 28224 28651 ( 428 n); Pd: 0.000 (s: 0.70), Pa: 0.000 (s:  0)
 Exon 4 28652 28688 ( 37 n); cDNA  375  407 ( 33 n); score: 0.703

MATCH	21326110+	9839530-	0.663	212	0.416	C
PGS_21326110+_9839530-	(26468 26500,27256 27302,28129 28223,28652 28688)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

AGCCTCCACT GCCGCAGCCC ACCCTACCCT GCCGCCAACC CCTACGTCCT CCACTGCGTC  26527
 || |||| | ||| |||| ||  |||| | |               
CGCGACCAC- GTCGCCGCCC AC--GACCCG GTC....... .......... ..........   245


CACCCTTCCC CCACCCGCCA TGGCTGATCC CACCATCGCC GATGTCGTCG AGATGCTGAA  26587
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   245


ATCCTTCAAG GAGGAGATGT TCTCCATGAA GGCCGACATG CTGGCCCTGA AGGAGAAGTC  26647
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   245


GGCTTCGACG TCCGAGAGCA CGGGCGGCGG ACAGCGCGAC TTGGACCGCC CCCCCAAGTT  26707
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   245


CCAGAAGCTT GATTTCCCGC GCTTCGACGG CAAGTCCGAC CCTCTGCTCT TCACCAACAA  26767
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   245


GTGCGAATCG TATTTTCGGC AGCAGCGCAC TTTGGCAGAG GAGCGCGTCT GGATGGCGTC  26827
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   245


CTACAACCTC GAAGATGTCG CCCAGCTCTG GTTCATCCAG TTGCAAGAGG ACGAGGGCAC  26887
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   245


TCCTTCCTGG GGTCGATTCA AAGACCTCCT CCACTTGCGG TTTGGGCCGC CCCTGAGGTC  26947
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   245


GGCTCCGCTC TTCGAGCTCG CGGAGTGTCG CCGCACAGGT ACTGTCGAAG ATTACTCTAA  27007
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   245


TCGTTTTCAG GCCCTGCTGC CGCGCGCCGG GCGATTGGAG GAGACCCAGC GCGTTCAGCT  27067
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   245


CTACACAGGG GGACTGCTTC CACCCCTGAG TCACGCCGTT CGCATCCACA ACCCGGAGAC  27127
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   245


CCTCGCCGCC GCGATGAGTC TGGCACGCCA GGTCGAGCTG ATGGAGTTGG ATCGCGCCCA  27187
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   245


GGCCGCGCTC CCGCCACCAG CCCCGCGCGC TGGTCCCGCA CCCCGGCCGG CGGTCAGGCC  27247
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   245


AGCTCCAGCA CCCCTGGCGC TCCCGGCCCC GGCGCCGGCC -CTGCCAGCA CTCCCAGCAC  27306
    || ||||| ||  |||||||  ||||||||| | |||||| | |||   
........CA -CCCTGCCGG ACCCGGCCAG CGCGCCGGCC ACGACCAGCA CCACCA....   292


CACCACCCAG GGGGCGCGCC CAACCAGGTC AAGCGGCTGT CGACCGAGGA ACAGGCCGAA  27366
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   292


CGACGACGCC TCGGTCTTTG CTACAATTGC AACGAGCCGT ACTCCAGGGG TCACAACCGG  27426
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   292


GTCTGCCGCC GCATCTTCTT CATTGACGGG GTCGAGCTCG CAGACGACGA GGCCGTTCCT  27486
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   292


GACGATGCCG AGCCAGCCGC CCCAGTGTTC TCCCTCCGCG CCGTCACGGG TATGCCCATC  27546
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   292


TGTGATACGA TGCAGGTACG CGTGGCCGTG GGCGACGTCA CCCTCACGGC GCTCCTCGAC  27606
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   292


ACGGGCTCTA CCCACAACTT CATCGCGGAG ACGGCTGCGA CGCGCACCGG CCTCCCCATC  27666
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   292


CTCGCCGACC CGCGCCTCAC CGCCACCGTC GCCAATGGCG AACGCATCGC GTGTCCAGGC  27726
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   292


GTGCTGCGAC AGGCGCCGAT CATCATCGAC GGCGAGGGCT TCTGCGTCGA CCTCTACGTT  27786
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   292


CTGCCCCTCG CCGGCTACGA TCTGGTCCTG GGCACCCAAT GGCTGGTGAC CCTGGGCCGG  27846
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   292


ATTGAGTGGG ACTTCACCGC GCGCACCCTG TCCTTTACCC GCCAGGACAG GCGCGTGTGC  27906
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   292


TGGTCCGACG TGGCCACACC CACGCCGGCC CTCAGCGCAG CAGTGACTGC ACCGACGACC  27966
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   292


CTCCTGGACG AGCTGCTGCT CGTCTTTGGG AGCCTCTTCG CGGAGCCGGT GGGTCTGCCC  28026
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   292


CCTCAGCGAA CCCGCGACCA CAGCATCGTC CTCAAGCCCG GCGCGTTGCC GGTGGCTGTC  28086
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   292


CGGCCCTACC GCTACCCCGC TGCGCACAAA GATGAACTCG AGCGGCAGTG CGCCGCCATG  28146
                       |||| | | || |||| | 
.......... .......... .......... .......... ..CGGCCGAG -GCGGCCA-G   308


ATGGAGCAAG GCATCGTACG GCGCAGCGAC TCCGCGTTCT CGTCCCCGGT CCTCCTCGTC  28206
  | || | ||| || | |||| | | ||||| | || ||||||  |||||| | 
CACG-GCCAC GCA-CG--C- GCGCCACCTC ACCGCG--C- CG-CCCCGGC GCTCCTC--C   357


AAGAAGCCGG ACGGGTCGTG GCGCTTCTGC GTCGACTACA GAGCGCTCAA CGCGCTCACC  28266
 ||| | ||| ||||| |                        
GAGACGTCGG ACGGGGC... .......... .......... .......... ..........   374


ATCAAAGACG CGTTCCCCAT ACCGGTGGTC GACGAGCTCT TGGATGAGCT CCATGGGGCC  28326
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   374


TGCTACTTCA CCAAGCTCGA CCTCCGCTCG GGGTATCATC AAGTCCGCAT GCGGCCGGCG  28386
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   374


GACATCCACA AGACGGCGTT CCGCACGCAC GATGGCCTCT ACGAGTTCCT GGTCATGGCC  28446
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   374


TTTGGGCTGT GCAATGCTCC GGCCACGTTC CAGGCTTTGA TGAATGATGT TCTTTGTCCG  28506
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   374


TTCCTCCGCC GTTTTGTGCT GGTGTTCTTT GACGATATTT TGATTTACAG CAGCACTTGG  28566
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   374


GCCGATCACC TACGCCATCT CCGTGCGGTC TTCGACGAGC TGCAGCACCA CAAGCTCTTC  28626
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   374


CTCAAGCGCT CCAAGTGCGC GTTCGCTGCA GCGTCGGTCG CGTACCTCGG CCACGTCGTC  28686
              | || ||| || || ||||  ||| | || |||| 
.......... .......... .....CAGCG GCG-CGTACG CGTA---CGG CAGCGCCGTC   405


TC  28688
||
TC   407

********************************************************************************
EST sequence 313 -strand (File: SPtuc02-10-22.79-)

   1 CGAAGATGTT GCACAACTCT GGTTCATCCA GTTGCAAGAG GACGAGGGCA CTCCTTCCTG
  61 GGGTCGCTTC AAGGACCTTC TCCACCTGCG GTTTGGGCCG CCCTTGAGGT CGGCTCCGCT
  121 CTTCGAGCTC GCGGAGTGTC GCCGCACAGG TACTGTCGAG GATTATTCTA ATCGTTTTCA
  181 GGCCCTGCTG CCACGCGCCG GGAGATTGGA GGAGACCCAG CGCGTTCAGC TCTACACAGG
  241 GGGACTGCTT CCACCCCTGA GTCACGCAGT TCGCATCCAC AACCCGGAGA CCCTCGCTGC
  301 CGCGATGAGT CTGGCACGCC AGGTCGAGCT GATGGAGTTG GATCGCGCCC AGGCCGCGCT
  361 CCCAGCCCCG CGCGCTGGTC CAGCACCTCG GCCGCCAGTC AGACCGGCTC CAGCACCCCT
  421 GGCGCTCCCG GCCCCGGCGC CGGCCCTGCC AGCACTTCCT GCACCACCAC CCAGGCCTCG
  481 TGC

Predicted gene structure (within gDNA segment 26468 to 27657):

 Exon 1 26837 27325 ( 489 n); cDNA   1  483 ( 483 n); score: 0.935

MATCH	21326110+	SPtuc02-10-22.79-	0.935	489	1.012	C
PGS_21326110+_SPtuc02-10-22.79-	(26837 27325)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CGAAGATGTC GCCCAGCTCT GGTTCATCCA GTTGCAAGAG GACGAGGGCA CTCCTTCCTG  26896
||||||||| || || |||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
CGAAGATGTT GCACAACTCT GGTTCATCCA GTTGCAAGAG GACGAGGGCA CTCCTTCCTG    60


GGGTCGATTC AAAGACCTCC TCCACTTGCG GTTTGGGCCG CCCCTGAGGT CGGCTCCGCT  26956
|||||| ||| || ||||| | ||||| |||| |||||||||| ||| |||||| |||||||||| 
GGGTCGCTTC AAGGACCTTC TCCACCTGCG GTTTGGGCCG CCCTTGAGGT CGGCTCCGCT   120


CTTCGAGCTC GCGGAGTGTC GCCGCACAGG TACTGTCGAA GATTACTCTA ATCGTTTTCA  27016
|||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||||||| ||||| |||| |||||||||| 
CTTCGAGCTC GCGGAGTGTC GCCGCACAGG TACTGTCGAG GATTATTCTA ATCGTTTTCA   180


GGCCCTGCTG CCGCGCGCCG GGCGATTGGA GGAGACCCAG CGCGTTCAGC TCTACACAGG  27076
|||||||||| || ||||||| || ||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
GGCCCTGCTG CCACGCGCCG GGAGATTGGA GGAGACCCAG CGCGTTCAGC TCTACACAGG   240


GGGACTGCTT CCACCCCTGA GTCACGCCGT TCGCATCCAC AACCCGGAGA CCCTCGCCGC  27136
|||||||||| |||||||||| ||||||| || |||||||||| |||||||||| ||||||| || 
GGGACTGCTT CCACCCCTGA GTCACGCAGT TCGCATCCAC AACCCGGAGA CCCTCGCTGC   300


CGCGATGAGT CTGGCACGCC AGGTCGAGCT GATGGAGTTG GATCGCGCCC AGGCCGCGCT  27196
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
CGCGATGAGT CTGGCACGCC AGGTCGAGCT GATGGAGTTG GATCGCGCCC AGGCCGCGCT   360


CCCGCCACCA GCCCCGCGCG CTGGTCCCGC ACCCCGGCCG GCGGTCAGGC CAGCTCCAGC  27256
   | ||| |||||||||| ||||||| || ||| |||||| | ||||| | | |||||||| 
-----C-CCA GCCCCGCGCG CTGGTCCAGC ACCTCGGCCG CCAGTCAGAC CGGCTCCAGC   414


ACCCCTGGCG CTCCCGGCCC CGGCGCCGGC CCTGCCAGCA CTCCCAGCAC CACCACCCAG  27316
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| || || |||| |||||||||| 
ACCCCTGGCG CTCCCGGCCC CGGCGCCGGC CCTGCCAGCA CTTCCTGCAC CACCACCCAG   474


GGGGCGCGC  27325
|  || ||
GCCTCGTGC   483

********************************************************************************
EST sequence  7 +strand (File: OStuc02-10-21.1380+)

   1 TCTGGTCTTC CCCCACCCGC ATCCCCCGGC CTCCTCACCG CAGCCGCAAA AGCCAAGCCG
  61 CCATGGCAAC CGCCGCCGCG TCGGATCTGG AGAGCAAGGC CAAGGCGGCC TTCGTCGACG
  121 ACGACTTCGA GCTCGCCGCC GAGCTCTACA CGCAGGCAAT CGAGGCCAGC CCCGCCACCG
  181 CCGAGCTCTA CGCCGACCGC GCCCAGGCCC ATATCAAGCT AGGCAACTAC ACTGAGGCTG
  241 TAGCTGATGC TAACAAGGCC ATTGAACTTG ACCCATCAAT GCACAAGGCT TATCTTCGTA
  301 AAGGCGCTGC ATGTATACGA CTGGAGGAGT ATCAAACTGC AAAAGCAGCT CTTGAATTTG
  361 GGTTACTCGT TCGCATCTGG TGACTCAAGG TTTACTCGCC TAATGAAGGA GTGTGATGAG
  421 CGCATTGCTG AAGGAGCTCA CGAGAGTTTA TTGATTCTAC GACCTTTATC TCCTCCTACT
  481 ATCCTTTCAC TGTTTTGTTC TTATGTGACG GTATCTTTTT TTTTCTTTCT TCCCTTCCTC
  541 CTCTTTTTCT CTTTTCGTCT TTTCGCTCGC GTTTAATGAT TTTTATTTCG TTACTTAGCG
  601 CCGTTTGTAT TTGTTAGATG TTATGTACCT CGTTTTTTTT TGCTTATCTA CCGCTTGTTT
  661 TTTCCGTCTC ATACGGTTGA TATCTCTATA CTTGTTATAC TTCTTTTTTT TTATATAGAT
  721 CATTCCTAGT ATGTCACCTT TTCGTTTTTC TTTTTCTTTT ATATTTTAAT TTTTTTATAT
  781 ATATTGTTGG

Predicted gene structure (within gDNA segment 26202 to 30401):

 Exon 1 26945 26971 ( 27 n); cDNA  114  139 ( 26 n); score: 0.741
 Intron 1 26972 27458 ( 487 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.66)
 Exon 2 27459 27528 ( 70 n); cDNA  140  203 ( 64 n); score: 0.643

MATCH	21326110+	OStuc02-10-21.1380+	0.643	97	0.123	C
PGS_21326110+_OStuc02-10-21.1380+	(26945 26971,27459 27528)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GTCGGCTCCG CTCTTCGAGC TCGCGGAGTG TCGCCGCACA GGTACTGTCG AAGATTACTC  27004
|||| | ||  |||||||| |||| |                   
GTCGACGACG -ACTTCGAGC TCGCCGC... .......... .......... ..........   139


TAATCGTTTT CAGGCCCTGC TGCCGCGCGC CGGGCGATTG GAGGAGACCC AGCGCGTTCA  27064
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   139


GCTCTACACA GGGGGACTGC TTCCACCCCT GAGTCACGCC GTTCGCATCC ACAACCCGGA  27124
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   139


GACCCTCGCC GCCGCGATGA GTCTGGCACG CCAGGTCGAG CTGATGGAGT TGGATCGCGC  27184
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   139


CCAGGCCGCG CTCCCGCCAC CAGCCCCGCG CGCTGGTCCC GCACCCCGGC CGGCGGTCAG  27244
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   139


GCCAGCTCCA GCACCCCTGG CGCTCCCGGC CCCGGCGCCG GCCCTGCCAG CACTCCCAGC  27304
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   139


ACCACCACCC AGGGGGCGCG CCCAACCAGG TCAAGCGGCT GTCGACCGAG GAACAGGCCG  27364
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   139


AACGACGACG CCTCGGTCTT TGCTACAATT GCAACGAGCC GTACTCCAGG GGTCACAACC  27424
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   139


GGGTCTGCCG CCGCATCTTC TTCATTGACG GGGTCGAGCT CGCAGACGAC GAGGCCGTTC  27484
                   |||||| | | ||| | ||| | || 
.......... .......... .......... ....CGAGCT CT-ACACG-C -AGG-CAATC   161


CTGACGATGC CGAGCCAGCC GCCCCAGTGT TCTCCCTCCG CGCC  27528
 | | | || | |||| || |||  | | | || ||| ||||
GAGGCCA-GC CCCGCCA-CC GCCGAGCTCT ACGCCGACCG CGCC   203

********************************************************************************
EST sequence 111 +strand (File: TAtuc02-12-22.11437+)

   1 CCACGCGTCC GGCGATGCCT GTGACCTAGC CCGTCTCCCC CAGCGAACCC CGCCTCCTCT
  61 CCTGCCGCCG CCGCCGCGCC CCCTTCTTCC CTTCTCCATG CTCGCCGCTG CCGACGCCGC
  121 GTCTGCCAGC CGCCCCGCCT CGAGCCAGCC GCCGATCGGT AAAAACCTAA CCTCCACACC
  181 CACGCCCCCA CCAGTCCCTC CCTCCTCTTC CTCGACCTCC CTCCTAGCTG CCTCCGCCTC
  241 CCCTCCGCGG TCGACCTCCT CGTTGCCGGT GATGCTCCAG CGCCTTGGCC CGGTCGTCTC
  301 TGACTCTTGC CGTGCTCTCT CATGCTGCTG TGCCTCCTGG ACGACGCTCG CGTGCCTCGG
  361 ATGCACCCCC TTCTCTCCCG AGCTCCAGAT CCATGGCTGC AGCGGCGAGG TAAGCAGCGC
  421 AAAGGCTCCC TCCTAGCACC TCCTACTAAA TACCCTTTTT TTTGTTCAAA TACCAAAATA
  481 CTTTGTCAGG GTTGTCAATG GAAAAGAAGC AACCTTGTTA TTTAGTTCAG TCCACCATAA
  541 AGACAGCTCA GGAGACAACC TTCTTCTGAA ATCATTGATT TGTTTTTTTT TAGAAAAGGA
  601 GTACCACCCC CAACCTCTGA TTGATCTGGT ATANN

Predicted gene structure (within gDNA segment 26495 to 29737):

 Exon 1 26495 26543 ( 49 n); cDNA  166  212 ( 47 n); score: 0.612
 Intron 1 26544 27653 (1110 n); Pd: 0.000 (s: 0.61), Pa: 0.000 (s: 0.70)
 Exon 2 27654 27700 ( 47 n); cDNA  213  256 ( 44 n); score: 0.702
 Intron 2 27701 28641 ( 941 n); Pd: 0.000 (s: 0.70), Pa: 0.000 (s: 0.64)
 Exon 3 28642 28698 ( 57 n); cDNA  257  310 ( 54 n); score: 0.632

MATCH	21326110+	TAtuc02-12-22.11437+	0.632	153	0.241	C
PGS_21326110+_TAtuc02-12-22.11437+	(26495 26543,27654 27700,28642 28698)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CCTGCCGCCA ACCCCTACGT CCTCCACTGC GTCCACCCTT CCCCCACCCG CCATGGCTGA  26554
||| | | || || ||| || ||||  |||| || | || | ||       
CCTAACCTCC ACACCCACG- CCCCCAC-CA GTCCCTCCCT CCTCTTCCT. ..........   212


TCCCACCATC GCCGATGTCG TCGAGATGCT GAAATCCTTC AAGGAGGAGA TGTTCTCCAT  26614
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   212


GAAGGCCGAC ATGCTGGCCC TGAAGGAGAA GTCGGCTTCG ACGTCCGAGA GCACGGGCGG  26674
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   212


CGGACAGCGC GACTTGGACC GCCCCCCCAA GTTCCAGAAG CTTGATTTCC CGCGCTTCGA  26734
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   212


CGGCAAGTCC GACCCTCTGC TCTTCACCAA CAAGTGCGAA TCGTATTTTC GGCAGCAGCG  26794
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   212


CACTTTGGCA GAGGAGCGCG TCTGGATGGC GTCCTACAAC CTCGAAGATG TCGCCCAGCT  26854
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   212


CTGGTTCATC CAGTTGCAAG AGGACGAGGG CACTCCTTCC TGGGGTCGAT TCAAAGACCT  26914
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   212


CCTCCACTTG CGGTTTGGGC CGCCCCTGAG GTCGGCTCCG CTCTTCGAGC TCGCGGAGTG  26974
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   212


TCGCCGCACA GGTACTGTCG AAGATTACTC TAATCGTTTT CAGGCCCTGC TGCCGCGCGC  27034
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   212


CGGGCGATTG GAGGAGACCC AGCGCGTTCA GCTCTACACA GGGGGACTGC TTCCACCCCT  27094
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   212


GAGTCACGCC GTTCGCATCC ACAACCCGGA GACCCTCGCC GCCGCGATGA GTCTGGCACG  27154
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   212


CCAGGTCGAG CTGATGGAGT TGGATCGCGC CCAGGCCGCG CTCCCGCCAC CAGCCCCGCG  27214
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   212


CGCTGGTCCC GCACCCCGGC CGGCGGTCAG GCCAGCTCCA GCACCCCTGG CGCTCCCGGC  27274
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   212


CCCGGCGCCG GCCCTGCCAG CACTCCCAGC ACCACCACCC AGGGGGCGCG CCCAACCAGG  27334
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   212


TCAAGCGGCT GTCGACCGAG GAACAGGCCG AACGACGACG CCTCGGTCTT TGCTACAATT  27394
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   212


GCAACGAGCC GTACTCCAGG GGTCACAACC GGGTCTGCCG CCGCATCTTC TTCATTGACG  27454
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   212


GGGTCGAGCT CGCAGACGAC GAGGCCGTTC CTGACGATGC CGAGCCAGCC GCCCCAGTGT  27514
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   212


TCTCCCTCCG CGCCGTCACG GGTATGCCCA TCTGTGATAC GATGCAGGTA CGCGTGGCCG  27574
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   212


TGGGCGACGT CACCCTCACG GCGCTCCTCG ACACGGGCTC TACCCACAAC TTCATCGCGG  27634
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   212


AGACGGCTGC GACGCGCACC GGCCTCCCCA TCCTCGCCGA CCCGCGCCTC ACCGCCACCG  27694
          | | ||| ||| |||| || | || |||||| || || | | 
.......... .........C GACCT-CCC- TCCTAGCTG- CCTCCGCCTC CCCTCCGCGG   250


TCGCCAATGG CGAACGCATC GCGTGTCCAG GCGTGCTGCG ACAGGCGCCG ATCATCATCG  27754
||| |                               
TCGACC.... .......... .......... .......... .......... ..........   256


ACGGCGAGGG CTTCTGCGTC GACCTCTACG TTCTGCCCCT CGCCGGCTAC GATCTGGTCC  27814
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   256


TGGGCACCCA ATGGCTGGTG ACCCTGGGCC GGATTGAGTG GGACTTCACC GCGCGCACCC  27874
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   256


TGTCCTTTAC CCGCCAGGAC AGGCGCGTGT GCTGGTCCGA CGTGGCCACA CCCACGCCGG  27934
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   256


CCCTCAGCGC AGCAGTGACT GCACCGACGA CCCTCCTGGA CGAGCTGCTG CTCGTCTTTG  27994
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   256


GGAGCCTCTT CGCGGAGCCG GTGGGTCTGC CCCCTCAGCG AACCCGCGAC CACAGCATCG  28054
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   256


TCCTCAAGCC CGGCGCGTTG CCGGTGGCTG TCCGGCCCTA CCGCTACCCC GCTGCGCACA  28114
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   256


AAGATGAACT CGAGCGGCAG TGCGCCGCCA TGATGGAGCA AGGCATCGTA CGGCGCAGCG  28174
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   256


ACTCCGCGTT CTCGTCCCCG GTCCTCCTCG TCAAGAAGCC GGACGGGTCG TGGCGCTTCT  28234
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   256


GCGTCGACTA CAGAGCGCTC AACGCGCTCA CCATCAAAGA CGCGTTCCCC ATACCGGTGG  28294
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   256


TCGACGAGCT CTTGGATGAG CTCCATGGGG CCTGCTACTT CACCAAGCTC GACCTCCGCT  28354
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   256


CGGGGTATCA TCAAGTCCGC ATGCGGCCGG CGGACATCCA CAAGACGGCG TTCCGCACGC  28414
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   256


ACGATGGCCT CTACGAGTTC CTGGTCATGG CCTTTGGGCT GTGCAATGCT CCGGCCACGT  28474
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   256


TCCAGGCTTT GATGAATGAT GTTCTTTGTC CGTTCCTCCG CCGTTTTGTG CTGGTGTTCT  28534
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   256


TTGACGATAT TTTGATTTAC AGCAGCACTT GGGCCGATCA CCTACGCCAT CTCCGTGCGG  28594
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   256


TCTTCGACGA GCTGCAGCAC CACAAGCTCT TCCTCAAGCG CTCCAAGTGC GCGTTCGCTG  28654
                          | | |||| ||  
.......... .......... .......... .......... .......TCC TCGTT-GC--   266


CAGCGTCGGT CGCGTACCTC GGCCACGTCG TCTCTGCTGC TGGC  28698
| | | | | | | ||| |||| |||| ||||||  | | ||
CGGTGATGCT CCAGCGCCTT GGCCCGGTCG TCTCTGACTC TTGC   310

********************************************************************************
EST sequence 151 -strand (File: 16310067-)

   1 GCGAGCGCAC AACCAGCGGC CCCCCCCCAC CCCGGCCCAA CGCGACAGCG GAAGACCGCC
  61 AAGGGGGCCC ACCAACGGCA AAAAAGCGAG CCGCCCCGAC CCCCCCCCCC AAGAGAGGAA
  121 CCCGGCCCAC GAAGGAGGGA AAAGGAACCC CCCCACCCCC CCGGGGCCCA AAAAAAAAAA
  181 AAGGAAGGGG GCAAACCCTT ACCCCCCCCA AAAGGAGGGA CCGGACCAGG GCCCCAGGAA
  241 GGCGAAGTTG CCGAGCCAAC CCAAGCGGAA AGGCGGAGGA GGAGGGCCAT NTCATTTCAT
  301 CTCTTCACGC GCCGCCGCGN NGACGGATTT AGCAGAAGAG GTAGCCGAAG NCGCCGGCGG
  361 CGAAGGAGCC CGCGGCGAGG GGCACGNCGG CGGCGGCGTC GGAGGCGGGA GCCGGGGCCG
  421 GGGCCTCGGC GGCGGCCGCT GAGGCGACGA GCGCGGCGGC CATGGCGCCG CCGGCGACGA
  481 GCTTCATCCT GAGACCGGCC ATTGGCGACG CGGGTTGGCT CCTGGTGGTG CTGGGAGGTG
  541 ACCTTGCTTG CTGCTGCTGA CTCTGCTGTG AGATCTCTCT AGGGGGGAGC TAGAGAGATG
  601 CTGCACGCGG ATGAGCGAGA GCCCCACAGC GGCGG

Predicted gene structure (within gDNA segment 29964 to 26507):

 Exon 1 29075 29023 ( 53 n); cDNA  402  451 ( 50 n); score: 0.717
 Intron 1 29022 28717 ( 306 n); Pd: 0.000 (s: 0.71), Pa: 0.000 (s:  0)
 Exon 2 28716 28692 ( 25 n); cDNA  452  476 ( 25 n); score: 0.760

MATCH	21326110-	16310067-	0.717	78	0.123	C
PGS_21326110-_16310067-	(29075 29023,28716 28692)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GCGGCGAGAG CTCGGTGCCG CGGCGCCACG G-GGCGGCTG AAGAAGGCGA TGGGGTGGCC  29017
| |||| ||| | ||| |||| || ||| || | |||||| |  | |||||| | |    
GAGGCGGGAG C-CGGGGCCG -GG-GCCTCG GCGGCGGCCG CTG-AGGCGA CGAG......   451


CTCCTGGACC AGTACCGCCC CGAAGCCATG CGACGATGCG TCGCACTCGA CGGTGAACTG  28957
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   451


CTTGGAGAAG TCCGGCATGG CGAGCACTGG TGCCGAGGTC ACGGCGTCTT TGAGGGCGTC  28897
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   451


GAACGCAGCG GCGGCCTCGG CGGACCACGA GAAGCCGTCC TTCTTCAGCA GGGCGGTGAG  28837
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   451


AGGTGCTGCG ATGGTCCCAT AATTGTGGAC GAACTTGCGG TAGTAGCCGG CGAGTCCTAG  28777
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   451


GAACCCCCGC ACTGCCCGGG CGGACCGTGG CTGGGGCCAG TCCCGCACGG CTTGGAGCTT  28717
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   451


GGCGGGGTCC ATGGCGACGC CAGCA  28692
 |||| | || |||||| ||| | || 
CGCGGCGGCC ATGGCGCCGC CGGCG   476

********************************************************************************
EST sequence  66 +strand (File: 14592426+)

   1 GCACGAGGGT ACCGCTACCC GGCGGCGCAC AAAGATGAGC TGGAGCGGCA ATGCGCGGCC
  61 ATGATCGAGC AAGGCATCGT CCGGCGCAGC GACTCCGCGT TCTCGTCCCC GGTCCACCTC
  121 GTCAAGAAAC CGGACGGATC GTGGCGCTTC TGCGTGGACT ACAGGGCGCT CAATGCGCTC
  181 ACGGTCAAGG ACGCCTTCCC GATCCCCGTC GTCGATGAGC TCTTGGACGA GCTCCATGGA
  241 GCGTGTTTCT TCACCAAGCT CGACCTACGC TCAGGGTACC ATCAGGTCCG CATGCGGCCG
  301 AGCGACATCC ACAAGACGGC GTTCCGCACC CATGACGGCC TCTACGAGTT CCTGGTCATG
  361 GCGTTTGGGC TTTGCAACGC TCCTGCCACG TTCCAGGCCC TGATGAACGA TGTCCTGCGG
  421 CCGTTCCTTC GCCGTTTTGT GCTGGTATTT TTTGACGACA TTTTGATTTA CAGCCATACA
  481 TGGGCAGACC ATCTGCGTCA CCTGCGCGCC GTCTTCGGGG CGCT

Predicted gene structure (within gDNA segment 27688 to 29898):

 Exon 1 28084 28607 ( 524 n); cDNA   1  524 ( 524 n); score: 0.857

MATCH	21326110+	14592426+	0.857	524	1.000	C
PGS_21326110+_14592426+	(28084 28607)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GTCCGGCCCT ACCGCTACCC CGCTGCGCAC AAAGATGAAC TCGAGCGGCA GTGCGCCGCC  28143
| ||  | |||||||||| || |||||| |||||||| | | |||||||| ||||| ||| 
GCACGAGGGT ACCGCTACCC GGCGGCGCAC AAAGATGAGC TGGAGCGGCA ATGCGCGGCC    60


ATGATGGAGC AAGGCATCGT ACGGCGCAGC GACTCCGCGT TCTCGTCCCC GGTCCTCCTC  28203
||||| |||| |||||||||| ||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||| |||| 
ATGATCGAGC AAGGCATCGT CCGGCGCAGC GACTCCGCGT TCTCGTCCCC GGTCCACCTC   120


GTCAAGAAGC CGGACGGGTC GTGGCGCTTC TGCGTCGACT ACAGAGCGCT CAACGCGCTC  28263
|||||||| | ||||||| || |||||||||| ||||| |||| |||| ||||| ||| |||||| 
GTCAAGAAAC CGGACGGATC GTGGCGCTTC TGCGTGGACT ACAGGGCGCT CAATGCGCTC   180


ACCATCAAAG ACGCGTTCCC CATACCGGTG GTCGACGAGC TCTTGGATGA GCTCCATGGG  28323
|| |||| | |||| ||||| || || || ||||| |||| ||||||| || ||||||||| 
ACGGTCAAGG ACGCCTTCCC GATCCCCGTC GTCGATGAGC TCTTGGACGA GCTCCATGGA   240


GCCTGCTACT TCACCAAGCT CGACCTCCGC TCGGGGTATC ATCAAGTCCG CATGCGGCCG  28383
|| || | || |||||||||| |||||| ||| || ||||| | |||| ||||| |||||||||| 
GCGTGTTTCT TCACCAAGCT CGACCTACGC TCAGGGTACC ATCAGGTCCG CATGCGGCCG   300


GCGGACATCC ACAAGACGGC GTTCCGCACG CACGATGGCC TCTACGAGTT CCTGGTCATG  28443
  ||||||| |||||||||| ||||||||| || || |||| |||||||||| |||||||||| 
AGCGACATCC ACAAGACGGC GTTCCGCACC CATGACGGCC TCTACGAGTT CCTGGTCATG   360


GCCTTTGGGC TGTGCAATGC TCCGGCCACG TTCCAGGCTT TGATGAATGA TGTTCTTTGT  28503
|| ||||||| | ||||| || ||| |||||| ||||||||  ||||||| || ||| || | 
GCGTTTGGGC TTTGCAACGC TCCTGCCACG TTCCAGGCCC TGATGAACGA TGTCCTGCGG   420


CCGTTCCTCC GCCGTTTTGT GCTGGTGTTC TTTGACGATA TTTTGATTTA CAGCAGCACT  28563
|||||||| | |||||||||| |||||| || |||||||| | |||||||||| ||||  || 
CCGTTCCTTC GCCGTTTTGT GCTGGTATTT TTTGACGACA TTTTGATTTA CAGCCATACA   480


TGGGCCGATC ACCTACGCCA TCTCCGTGCG GTCTTCGACG AGCT  28607
||||| || | | || || || || || || ||||||| | |||
TGGGCAGACC ATCTGCGTCA CCTGCGCGCC GTCTTCGGGG CGCT   524

********************************************************************************
EST sequence 152 -strand (File: HVtuc02-11-10.7677-)

   1 GAATCAAATA AATGGTCTCA TTCATAGGAA GAAAAGAGAG TAAGCACCTG ATCACCAACA
  61 CAAAGAATGG AACGCCGGCG CACGTACGTA CGTACTAGGA CACCTCCCAC ACCACCGCGG
  121 CCCATACATA CACACACGCA CGCGCCCACA CCTCACACCC CCAACACGAC GGAACGAACA
  181 CAGCGCACAG CGAGACGACG TCGACGAGCA AACCAAGCCG GAGAGACGAA GAAGAAGGGC
  241 CATCTCATCT CATCTCATCA CGCGCCGCCG CGGCGACGGA TCTAGCAGAA GAGGTAGCCG
  301 AAGGCGGCGG CGGCGAAGGA GGCCGCGGCG AGGGGCACGG CGGCGGCGGC GTCGGAGGCG
  361 GGAGCCGGGG CCGGGGCCTC GGCGGCGGCC GCTGAGGCGA CGAGCGCGGC GGCCATGGCG
  421 GCGACGGCGA CGAGCTTCAT CCTGAGACCG GCCATTGGCG ACGCGGGTTG GCTCCTGGTG
  481 GTGCTGGGAG GTGACCTTGC TTGCTGCTGC TGACTCTGCT GTGAGATCTC TCTAGGGGGG
  541 AGCTAGAGAG ATGCTGCACG CGGATGAGCG AGAGGCGGAG AGTGGCG

Predicted gene structure (within gDNA segment 29729 to 26512):

 Exon 1 29075 29023 ( 53 n); cDNA  355  404 ( 50 n); score: 0.717
 Intron 1 29022 28891 ( 132 n); Pd: 0.000 (s: 0.71), Pa: 0.000 (s: 0.65)
 Exon 2 28890 28842 ( 49 n); cDNA  405  450 ( 46 n); score: 0.653
 Intron 2 28841 27706 (1136 n); Pd: 0.000 (s: 0.65), Pa: 0.000 (s:  0)
 Exon 3 27705 27693 ( 13 n); cDNA  451  463 ( 13 n); score: 1.000

MATCH	21326110-	HVtuc02-11-10.7677-	0.717	115	0.196	C
PGS_21326110-_HVtuc02-11-10.7677-	(29075 29023,28890 28842,27705 27693)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GCGGCGAGAG CTCGGTGCCG CGGCGCCACG G-GGCGGCTG AAGAAGGCGA TGGGGTGGCC  29017
| |||| ||| | ||| |||| || ||| || | |||||| |  | |||||| | |    
GAGGCGGGAG C-CGGGGCCG -GG-GCCTCG GCGGCGGCCG CTG-AGGCGA CGAG......   404


CTCCTGGACC AGTACCGCCC CGAAGCCATG CGACGATGCG TCGCACTCGA CGGTGAACTG  28957
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   404


CTTGGAGAAG TCCGGCATGG CGAGCACTGG TGCCGAGGTC ACGGCGTCTT TGAGGGCGTC  28897
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   404


GAACGCAGCG GCGGCCTCGG CGGACCACGA GAAGCCGTCC TTCTTCAGCA GGGCGGTGAG  28837
    ||| |||||| || ||| | ||| | | || | ||| ||  | | ||   
......CGCG GCGGCCATGG CGG-CGACG- G-CGACGAGC TTCATCCTGA GACCG.....   450


AGGTGCTGCG ATGGTCCCAT AATTGTGGAC GAACTTGCGG TAGTAGCCGG CGAGTCCTAG  28777
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   450


GAACCCCCGC ACTGCCCGGG CGGACCGTGG CTGGGGCCAG TCCCGCACGG CTTGGAGCTT  28717
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   450


GGCGGGGTCC ATGGCGACGC CAGCAGCAGA GACGACGTGG CCGAGGTACG CGACCGACGC  28657
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   450


TGCAGCGAAC GCGCACTTGG AGCGCTTGAG GAAGAGCTTG TGGTGCTGCA GCTCGTCGAA  28597
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   450


GACCGCACGG AGATGGCGTA GGTGATCGGC CCAAGTGCTG CTGTAAATCA AAATATCGTC  28537
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   450


AAAGAACACC AGCACAAAAC GGCGGAGGAA CGGACAAAGA ACATCATTCA TCAAAGCCTG  28477
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   450


GAACGTGGCC GGAGCATTGC ACAGCCCAAA GGCCATGACC AGGAACTCGT AGAGGCCATC  28417
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   450


GTGCGTGCGG AACGCCGTCT TGTGGATGTC CGCCGGCCGC ATGCGGACTT GATGATACCC  28357
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   450


CGAGCGGAGG TCGAGCTTGG TGAAGTAGCA GGCCCCATGG AGCTCATCCA AGAGCTCGTC  28297
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   450


GACCACCGGT ATGGGGAACG CGTCTTTGAT GGTGAGCGCG TTGAGCGCTC TGTAGTCGAC  28237
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   450


GCAGAAGCGC CACGACCCGT CCGGCTTCTT GACGAGGAGG ACCGGGGACG AGAACGCGGA  28177
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   450


GTCGCTGCGC CGTACGATGC CTTGCTCCAT CATGGCGGCG CACTGCCGCT CGAGTTCATC  28117
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   450


TTTGTGCGCA GCGGGGTAGC GGTAGGGCCG GACAGCCACC GGCAACGCGC CGGGCTTGAG  28057
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   450


GACGATGCTG TGGTCGCGGG TTCGCTGAGG GGGCAGACCC ACCGGCTCCG CGAAGAGGCT  27997
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   450


CCCAAAGACG AGCAGCAGCT CGTCCAGGAG GGTCGTCGGT GCAGTCACTG CTGCGCTGAG  27937
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   450


GGCCGGCGTG GGTGTGGCCA CGTCGGACCA GCACACGCGC CTGTCCTGGC GGGTAAAGGA  27877
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   450


CAGGGTGCGC GCGGTGAAGT CCCACTCAAT CCGGCCCAGG GTCACCAGCC ATTGGGTGCC  27817
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   450


CAGGACCAGA TCGTAGCCGG CGAGGGGCAG AACGTAGAGG TCGACGCAGA AGCCCTCGCC  27757
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   450


GTCGATGATG ATCGGCGCCT GTCGCAGCAC GCCTGGACAC GCGATGCGTT CGCCATTGGC  27697
                            ||||||||| 
.......... .......... .......... .......... .......... .GCCATTGGC   459


GACG  27693
||||
GACG   463

********************************************************************************
EST sequence  11 +strand (File: 3766995+)

   1 GGCAGGTGAT TTTGGTACAA TGATAGTTCA TCCTGAAGAC GGCGACGAAT TGATGAATCA
  61 CCCATCTTCC CAAGTTCAGA ATTCATACCA GGCCTTGGGA GCATAAACTC TTTCACACAT
  121 GATCCAAAGA GGGCCGAGCT TATTTCAAAT TTTTGGGCGG AGAACACAGC TGATATTGAA
  181 GCCAATAAAG AGCAATATCT AGATGAACAT CCTGATATGC AGGAAGCAAA AACAATGCCA
  241 CCTTCAACTG GAACGGTTAA AAAGCTTAAA GTTGCAGAAG GGACTATGCC ACGCCATGGT
  301 AATCAAGTTA GCTCTGCCTC ACCAGGTGTT GCTAGCACAA TGACCAAATT AAACAGCAGC
  361 CCCAGCCGTA AAGCATTCTC AGTTTCAGGG TAAGCTCTGG TCAATTTATG NCTGGCGGGG
  421 CAACACCGTT CCTATGACCA TTCCTCAAGG CAATTG

Predicted gene structure (within gDNA segment 31086 to 32640):

 Exon 1 31403 31553 ( 151 n); cDNA   6  155 ( 150 n); score: 0.874
 Intron 1 31554 31664 ( 111 n); Pd: 0.945 (s: 0.90), Pa: 0.856 (s: 0.84)
 Exon 2 31665 31896 ( 232 n); cDNA  156  394 ( 239 n); score: 0.763
 Intron 2 31897 32089 ( 193 n); Pd: 0.816 (s: 0.80), Pa: 0.165 (s: 0.72)
 Exon 3 32090 32147 ( 58 n); cDNA  395  456 ( 62 n); score: 0.741

MATCH	21326110+	3766995+	0.798	441	0.967	C
PGS_21326110+_3766995+	(31403 31553,31665 31896,32090 32147)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GTGATTTTGG TACTATGATA GTTCATACTG AAGATGGCGA CGAAGTGGCA GAATCACCCA  31462
|||||||||| ||| |||||| |||||| ||| |||| ||||| |||| | |  |||||||||| 
GTGATTTTGG TACAATGATA GTTCATCCTG AAGACGGCGA CGAA-TTGAT GAATCACCCA    64


TTTTCCCAAG AACAGAGTTC ATACCTGGCC TTGGTAGCAT CAATTCTTTC ACACATGATC  31522
| ||||||||  |||| ||| ||||| |||| |||| ||||| || |||||| |||||||||| 
TCTTCCCAAG TTCAGAATTC ATACCAGGCC TTGGGAGCAT AAACTCTTTC ACACATGATC   124


CAAAGAGAGC GGAACTTATT TCAAGTTTTT GGTATGAGAA ACATACATTT ATCTTATTGT  31582
||||||| || || |||||| |||| ||||| |                
CAAAGAGGGC CGAGCTTATT TCAAATTTTT G......... .......... ..........   155


TTCTGTTTTC AGTCATACAA AGCAGCTCAA TGTGAAGTTT TTATTTATCC CATCACAAAT  31642
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   155


CTTATGCACA GTTTCTTGAT AGGGCGGAGA ACACAGGTGA TAGTGATGCC AATAAAGATC  31702
            |||||||| |||||| ||| || ||| ||| |||||||| | 
.......... .......... ..GGCGGAGA ACACAGCTGA TATTGAAGCC AATAAAGAGC   193


GGGATTTAGA TGATCGTCCT GACATACAGG AATCAAAAGC AATCCCACCT TTAACTGGAA  31762
  || |||| ||| | |||| || || |||| || ||||| | ||| |||||| | |||||||| 
AATATCTAGA TGAACATCCT GATATGCAGG AAGCAAAAAC AATGCCACCT TCAACTGGAA   253


CAGTGAAGAA GCATATTGGT GCAGAAGGGA CTATAAGACG CCATGATAAT CAAGTTA-AT  31821
| || || || || || | | |||||||||| ||||  ||| ||||| |||| ||||||| | 
CGGTTAAAAA GCTTAAAGTT GCAGAAGGGA CTATGCCACG CCATGGTAAT CAAGTTAGCT   313


TTG--TCACC AGGATTTGCG AACAC-A--A CTAAATTGAA CAGCAGCCCG AGCCGCAAAG  31876
 || ||||| ||| |||| | ||| | | | ||||| || ||||||||| ||||| |||| 
CTGCCTCACC AGGTGTTGCT AGCACAATGA CCAAATTAAA CAGCAGCCCC AGCCGTAAAG   373


CGTTTTC-GG TTCAGGATAA GGTATGGTTC ATGGTTTAGA CATCAGCTAT TTGTTCCCTT  31935
| || || | |||||| ||| |                      
CATTCTCAGT TTCAGGGTAA G......... .......... .......... ..........   394


GTCTGAGGCT AAGGTATTTT AGATTTAGCT ATTGCACACA TTCCCCTTTG AGCCCCTTGT  31995
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   394


CTAATTCGCC AGCATTTCTA TGACTTCATT GTAGCTCTGG TCACCCTTTG AGCCCCGTGT  32055
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   394


CTAATTCGCC AGCATTTCTA TGACTTCATT GTAGCTCTGG TCAATTTATG -CT-GC-CGG  32112
                   |||||| |||||||||| || || || 
.......... .......... .......... ....CTCTGG TCAATTTATG NCTGGCGGGG   420


CAACACTGTA CCAAT-ACCA TTTCTTAAGG CAATCG  32147
|||||| || || || |||| || || |||| |||| |
CAACACCGTT CCTATGACCA TTCCTCAAGG CAATTG   456

********************************************************************************
EST sequence 130 +strand (File: TAtuc02-12-22.19926+)

   1 GCACAATGAT AGTCCTCCTG AAGATGGCGA TGAAGCGGCC GAATCATCTA TTTTCCCAAG
  61 AGCAGAGTTC ATACCGGGCC TTGGTAGCAT CAACTCTTTC ACACATGATC CAAAGAGGGC
  121 TGAGCTTATT TCAAAATTTT GGGCGGAGAG CACAGCTGAA AGTGATGCCA GTAAAGAGCG
  181 GGACTTATAT GGACTTCCTG ACATCCAAGA ACCCAAAACA ATGCCACGTT CAACTGGAAC
  241 AGTTAAGCAT CACAAGGGTG TAGAAGGGAC TGTGCTGCGC CATGATATCA CTGCATCACC
  301 GGGTGTTGCT AGCACAATGA ACAAATTAAG CAGCAGCCCA AGCCGTAAAG CATTTTCGGT
  361 TCAGGATAAG CTCTGGTCAA TCTATGCGGC CGGAAACACA GTGCCTATTC CATTTCTTAA
  421 GGCTATTGAC ATTTCACCAC TAGCTCTAGT ATCGGATAGC GTAGCAGGCA ATGGCCCTGC
  481 TGGTTCAAGT ACAACTGATG CCTTGGAGGC AGTCAGGGAG CTTTTCAGTG GCGATGGGCA
  541 GGCAAAGAAA GGGCGCAAAG GGCAAAATGA GGCCCCTCTT CCTCCTGGTG TGCACGACAG
  601 ATTGACGACA AGCCCTACAT TGATGAACCT GGCCCAGGCT CTCGCTTACC ATAAGACGTG
  661 CTACGAGGAC ATGCCTCTGC AAGATTCACA GGCGACAGAG GAGCAGCAGA CGATACAGAA
  721 CCTTTGTGAT ACGCTTCGGA CCATACTGAG GTTGTAGACG GATCCATGAG TGAAGGCTAC
  781 AACTACATAC ATCTTTGGAA GGATTCGGCA CGCAATGGGG CTGCACGGAG GCAAGGGCTG
  841 GCTGACATTG GCCTTAGTTT TTTCATGGCG GGCATTGCGA TTCGGCTCAG CCTGGGGTCA
  901 TGTGGGATCA AAAGCATGGT GCAGACTGCA GGTGGACGCT GATGGAGCGT ATGACCAGTT
  961 TTCTGAATTT ATAGACGCTG GGTGGGTGGA AGTTGGATGG AATTCTTTGT GTGGCGGAGA
 1021 TGGGAAATTT TGCCTTGTGT TTATAGCCTC TAGGTCTTTT TCAGCGGTCG GTGCATGTAC
 1081 AGATTGTGTA GCTAAGTTTN GGTTAGCAAT TTTGTGGCGC AAATGG

Predicted gene structure (within gDNA segment 31045 to 33530):

 Exon 1 31412 31553 ( 142 n); cDNA   1  141 ( 141 n); score: 0.873
 Intron 1 31554 31664 ( 111 n); Pd: 0.945 (s: 0.88), Pa: 0.856 (s: 0.86)
 Exon 2 31665 31896 ( 232 n); cDNA  142  370 ( 229 n); score: 0.754
 Intron 2 31897 32089 ( 193 n); Pd: 0.816 (s: 0.86), Pa: 0.165 (s: 0.86)
 Exon 3 32090 32290 ( 201 n); cDNA  371  571 ( 201 n); score: 0.871
 Intron 3 32291 32387 ( 97 n); Pd: 0.705 (s: 0.88), Pa: 0.968 (s: 0.82)
 Exon 4 32388 32473 ( 86 n); cDNA  572  657 ( 86 n); score: 0.802
 Intron 4 32474 32573 ( 100 n); Pd: 0.961 (s: 0.80), Pa: 0.998 (s: 0.90)
 Exon 5 32574 32697 ( 124 n); cDNA  658  783 ( 126 n); score: 0.855

MATCH	21326110+	TAtuc02-12-22.19926+	0.827	785	0.697	C
PGS_21326110+_TAtuc02-12-22.19926+	(31412 31553,31665 31896,32090 32290,32388 32473,32574 32697)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GTACTATGAT AGTTCATACT GAAGATGGCG ACGAAGTGGC AGAATCACCC ATTTTCCCAA  31471
| || ||||| || || | || |||||||||| | |||| ||| |||||| | |||||||||| 
GCACAATGAT AG-TCCTCCT GAAGATGGCG ATGAAGCGGC CGAATCATCT ATTTTCCCAA    59


GAACAGAGTT CATACCTGGC CTTGGTAGCA TCAATTCTTT CACACATGAT CCAAAGAGAG  31531
|| ||||||| |||||| ||| |||||||||| |||| ||||| |||||||||| |||||||| | 
GAGCAGAGTT CATACCGGGC CTTGGTAGCA TCAACTCTTT CACACATGAT CCAAAGAGGG   119


CGGAACTTAT TTCAAGTTTT TGGTATGAGA AACATACATT TATCTTATTG TTTCTGTTTT  31591
| || ||||| ||||| ||| ||                     
CTGAGCTTAT TTCAAAATTT TG........ .......... .......... ..........   141


CAGTCATACA AAGCAGCTCA ATGTGAAGTT TTTATTTATC CCATCACAAA TCTTATGCAC  31651
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   141


AGTTTCTTGA TAGGGCGGAG AACACAGGTG ATAGTGATGC CAATAAAGAT CGGGATTTAG  31711
       ||||||| | ||||| || | |||||||| || |||||| ||||| ||| 
.......... ...GGCGGAG AGCACAGCTG AAAGTGATGC CAGTAAAGAG CGGGACTTAT   188


ATGATCGTCC TGACATACAG GAATCAAAAG CAATCCCACC TTTAACTGGA ACAGTGAAGA  31771
||| | ||| |||||| || ||| | ||| |||| |||| || ||||||| ||||| ||| 
ATGGACTTCC TGACATCCAA GAACCCAAAA CAATGCCACG TTCAACTGGA ACAGTTAAGC   248


AGCATATTGG TGCAGAAGGG ACTATAAGAC GCCATGATAA TCAAGTTAAT TTGTCACCAG  31831
| || | || || ||||||| ||| |  | |||||||| | || | | |   ||||| | 
ATCACAAGGG TGTAGAAGGG ACTGTGCTGC GCCATGAT-A TC-ACTGCA- ---TCACCGG   302


GATTTGCGAA CAC-A--ACT AAATTGAACA GCAGCCCGAG CCGCAAAGCG TTTTCGGTTC  31888
| |||| | ||| | |  ||||| | || ||||||| || ||| ||||| |||||||||| 
GTGTTGCTAG CACAATGAAC AAATTAAGCA GCAGCCCAAG CCGTAAAGCA TTTTCGGTTC   362


AGGATAAGGT ATGGTTCATG GTTTAGACAT CAGCTATTTG TTCCCTTGTC TGAGGCTAAG  31948
||||||||                             
AGGATAAG.. .......... .......... .......... .......... ..........   370


GTATTTTAGA TTTAGCTATT GCACACATTC CCCTTTGAGC CCCTTGTCTA ATTCGCCAGC  32008
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   370


ATTTCTATGA CTTCATTGTA GCTCTGGTCA CCCTTTGAGC CCCGTGTCTA ATTCGCCAGC  32068
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   370


ATTTCTATGA CTTCATTGTA GCTCTGGTCA ATTTATGCTG CCGGCAACAC TGTACCAATA  32128
            ||||||||| || ||||| | |||| ||||| || || || 
.......... .......... .CTCTGGTCA ATCTATGCGG CCGGAAACAC AGTGCCTATT   409


CCATTTCTTA AGGCAATCGA CATTTCACCA CTAGCTCTAG TATCAGAAAA TGAAGCAGGA  32188
|||||||||| |||| || || |||||||||| |||||||||| |||| || |  | |||||| 
CCATTTCTTA AGGCTATTGA CATTTCACCA CTAGCTCTAG TATCGGATAG CGTAGCAGGC   469


AATGGCCTGG CTGGGTCAAG TACAAATGAT GCCTTGGAGG CAGTTAGGGA GCTGTTCAGT  32248
||||||| | |||| ||||| ||||| |||| |||||||||| |||| ||||| ||| |||||| 
AATGGCCCTG CTGGTTCAAG TACAACTGAT GCCTTGGAGG CAGTCAGGGA GCTTTTCAGT   529


GGTGATGGGC AGGCAAAGAA AGGACGGAAA GGGCAAAACG AAGTATGTGG TAGATTCTTT  32308
|| ||||||| |||||||||| ||| || ||| |||||||| | |           
GGCGATGGGC AGGCAAAGAA AGGGCGCAAA GGGCAAAATG AG........ ..........   571


TCTTTAGCTC TTGCAGAGTG ACCTAACTTT TAAAGCTTGC AGAGGGATAC TTAGTCTAAT  32368
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   571


ACTGCATTTG GTGCATTAGG TCCCTCTTCC TCCGGGTGTG CACCACAGGC TAATGACAAG  32428
          | ||||||||| ||| |||||| ||| ||||  | | |||||| 
.......... .........G CCCCTCTTCC TCCTGGTGTG CACGACAGAT TGACGACAAG   612


CCCCACACTG ATGAACCTGG CTCAAGCGTT AGCGTATCAT AAAACGTGAG TTCATTTGAA  32488
||| ||| || |||||||||| | || || | || || ||| || ||         
CCCTACATTG ATGAACCTGG CCCAGGCTCT CGCTTACCAT AAGAC..... ..........   657


CTACTCTATG CTGCTAGTGT TTTTATTTTC TCGCAATATG ACTGAAGTAA ATAGCTTTTC  32548
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


TCCTTGTCTT CTGTGAATGT TTTAGGTGCT ACGAGGACAT GCCTCTACAA GATTCACAAG  32608
              ||||| |||||||||| |||||| ||| |||||||| | 
.......... .......... .....GTGCT ACGAGGACAT GCCTCTGCAA GATTCACAGG   692


CGACGCAAGA GCAGCAGACG ATACAAAATC TTTGTGATAC ACTTCGAACC ATACTGAGGT  32668
|||| | || |||||||||| ||||| || | |||||||||| ||||| ||| |||||||||| 
CGACAGAGGA GCAGCAGACG ATACAGAACC TTTGTGATAC GCTTCGGACC ATACTGAGGT   752


TGTAGA--TT TGCAAGAGTG AAGGTTACAA C  32697
||||||   | || ||||| |||| ||||| |
TGTAGACGGA TCCATGAGTG AAGGCTACAA C   783

********************************************************************************
EST sequence 150 +strand (File: HVtuc02-11-10.6739+)

   1 TGAAGATGGC GATGAAGCGG TCGAATCATC TATTTTCCCA AGAGCAGAGT TATACCGGGC
  61 CTTGGTAGCA TCAACTCTTT ACACATGATC CAAAGAGGGC TGAGCTTATT TCAAAATTTT
  121 GGGCGGAGAA TACAGCTGAT AGCGATGCCA CTAAAGGGCG GGATTTAGAT GGACTTCCTG
  181 ACACCCAAGA ACCCAAAGCA ATGCCACGTT CAATTGGAAC ATTTAAGCAT CACAAGGGTG
  241 TAGAAGGGAC TGTGCTGCGC CATGATAACA CTGCATCACC GGGTGTTGCC AGCACAATGA
  301 CCAAATTAAG CAGCAGCCCA AGCCGTAAAG CATTTTCAGT TCAGGATAAG CTCTGGTCAA
  361 TCTATGCCGC TGGAAACACT GTGCCTATTC CATTCCTTAA GGCGATTGAC ATTTCACCGC
  421 TAGCTCTAGT ATCGGACAGC GTAGCAGGCA ATGGCCCCGC TGGTTCAAGT ACAACTGATG
  481 C

Predicted gene structure (within gDNA segment 31131 to 32717):

 Exon 1 31431 31553 ( 123 n); cDNA   1  121 ( 121 n); score: 0.870
 Intron 1 31554 31664 ( 111 n); Pd: 0.945 (s: 0.86), Pa: 0.856 (s: 0.88)
 Exon 2 31665 31896 ( 232 n); cDNA  122  350 ( 229 n); score: 0.750
 Intron 2 31897 32089 ( 193 n); Pd: 0.816 (s: 0.86), Pa: 0.165 (s: 0.84)
 Exon 3 32090 32220 ( 131 n); cDNA  351  481 ( 131 n); score: 0.840

MATCH	21326110+	HVtuc02-11-10.6739+	0.805	486	1.010	C
PGS_21326110+_HVtuc02-11-10.6739+	(31431 31553,31665 31896,32090 32220)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

TGAAGATGGC GACGAAGTGG CAGAATCACC CATTTTCCCA AGAACAGAGT TCATACCTGG  31490
|||||||||| || |||| ||  |||||| | ||||||||| ||| |||||| | ||||| || 
TGAAGATGGC GATGAAGCGG TCGAATCATC TATTTTCCCA AGAGCAGAGT T-ATACCGGG    59


CCTTGGTAGC ATCAATTCTT TCACACATGA TCCAAAGAGA GCGGAACTTA TTTCAAGTTT  31550
|||||||||| ||||| |||| | |||||||| ||||||||| || || |||| |||||| || 
CCTTGGTAGC ATCAACTCTT T-ACACATGA TCCAAAGAGG GCTGAGCTTA TTTCAAAATT   118


TTGGTATGAG AAACATACAT TTATCTTATT GTTTCTGTTT TCAGTCATAC AAAGCAGCTC  31610
|||                                
TTG....... .......... .......... .......... .......... ..........   121


AATGTGAAGT TTTTATTTAT CCCATCACAA ATCTTATGCA CAGTTTCTTG ATAGGGCGGA  31670
                              |||||| 
.......... .......... .......... .......... .......... ....GGCGGA   127


GAACACAGGT GATAGTGATG CCAATAAAGA TCGGGATTTA GATGATCGTC CTGACATACA  31730
||| |||| | ||||| |||| ||| |||||  ||||||||| |||| | || |||||| || 
GAATACAGCT GATAGCGATG CCACTAAAGG GCGGGATTTA GATGGACTTC CTGACACCCA   187


GGAATCAAAA GCAATCCCAC CTTTAACTGG AACAGTGAAG AAGCATATTG GTGCAGAAGG  31790
 ||| | ||| ||||| |||| || || ||| |||| | ||| | || | | ||| |||||| 
AGAACCCAAA GCAATGCCAC GTTCAATTGG AACATTTAAG CATCACAAGG GTGTAGAAGG   247


GACTATAAGA CGCCATGATA ATCAAGTTAA TTTGTCACCA GGATTTGCGA ACAC-A--AC  31847
|||| |   |||||||||| | | | | |   ||||| || |||| | ||| | || 
GACTGTGCTG CGCCATGATA A-C-ACTGCA ----TCACCG GGTGTTGCCA GCACAATGAC   301


TAAATTGAAC AGCAGCCCGA GCCGCAAAGC GTTTTCGGTT CAGGATAAGG TATGGTTCAT  31907
 ||||| | | |||||||| | |||| ||||| ||||| ||| |||||||||       
CAAATTAAGC AGCAGCCCAA GCCGTAAAGC ATTTTCAGTT CAGGATAAG. ..........   350


GGTTTAGACA TCAGCTATTT GTTCCCTTGT CTGAGGCTAA GGTATTTTAG ATTTAGCTAT  31967
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   350


TGCACACATT CCCCTTTGAG CCCCTTGTCT AATTCGCCAG CATTTCTATG ACTTCATTGT  32027
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   350


AGCTCTGGTC ACCCTTTGAG CCCCGTGTCT AATTCGCCAG CATTTCTATG ACTTCATTGT  32087
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   350


AGCTCTGGTC AATTTATGCT GCCGGCAACA CTGTACCAAT ACCATTTCTT AAGGCAATCG  32147
 |||||||| ||| ||||| || || |||| |||| || || ||||| ||| ||||| || | 
..CTCTGGTC AATCTATGCC GCTGGAAACA CTGTGCCTAT TCCATTCCTT AAGGCGATTG   408


ACATTTCACC ACTAGCTCTA GTATCAGAAA ATGAAGCAGG AAATGGCCTG GCTGGGTCAA  32207
|||||||||| ||||||||| ||||| || |  | |||||| |||||||  ||||| |||| 
ACATTTCACC GCTAGCTCTA GTATCGGACA GCGTAGCAGG CAATGGCCCC GCTGGTTCAA   468


GTACAAATGA TGC  32220
|||||| ||| |||
GTACAACTGA TGC   481

********************************************************************************
EST sequence  86 +strand (File: SBtuc02-10-21.7623+)

   1 GCACGAGGAC CTCGTCTCGC TTCTCCTCTC CCCGTGAAGA ATCGTGATGC GGAGAACAGC
  61 CGCCGCTGCC CTCGTTTTCA TTCCCCTCCT CGCTGCGGCG GTGCAGACCT CCTCCCTGCC
  121 CTTCATCGTC CTGCACGGGA TTGGGGACCA GTGCGCCAAC CATGGCGTCG CCAAGTTCAC
  181 TAAACTTCTC GCCGGTTGGT CCGGCTCCGA CGGTCACTGC CTAGAGATCG GCAGAGGAAC
  241 ATGGGACTCT TGGGTCATGC CTCTTCAACA ACAGGCTGAT ATCATCTGCA ACAAGGTCAA
  301 GGAAATGAAA CAACTGAGAG ACGGCTACAA CATAGTTGGT CTGTCTCAGG GAAACTTGAT
  361 TGGTCGAGCA GTAGTTGAGT ATTGTGATGA TGGACCGCCG GTCAAGAACT TCATCTCTCT
  421 TGGAGGTCCT CATGCTGGTA CCGCTTCTGT GCCGCTTTGT GGTTCTGGTA TTTTGTGCAT
  481 TCTTGTTGAC GCTCTGATCA AATTGGAGAT CTACTCAGAC TATGTGCAGG AACATCTTGC
  541 ACCTAGTGGC TACCTCAAAA TCCCAACTGA TATGGCAGAT TATCTGAAGA GTTGCAGGTT
  601 TCTTCCAAAA CTTAACAATG AGATTCCAGA AAAAAGAAAT GCCACCTACA AGGAAAGGTT
  661 TAGCAGCTTA GAGAATTTGG TTCTGATCAT GTTTCAGGAT GATGCAGTCC TGATACCTCG
  721 AGAAACAGCA TGGTTCGGTT ACTACCCTGA TGGAGCCTTT GATCCTGTTC TACCACCTCA
  781 GAAGACGAAG CTGTATGAGG AAGACTGGAT CGGTTTGAAG ACACTGGATA AAGCAGGGCG
  841 GGTGAAGTTT GTGTCTGTGG CGGGAGGTCA CCTCGGCATC TCCAAAAGTG ACATGAAGAA
  901 GTACATTGTG CCTTACCTGA CAAGCAAAGC ATCGGTGAAG ACCCTCCTCC GGTGGAGCCT
  961 TTCTGATTTG CTAGGTGGCA CTTGGCACGC TGCGCTGGGG CTGATGGAGG GTGATGGTGC
 1021 TGTGCTTGAT TCGCCATCGT CGTGATTAAT CATATGATGT GATTTGATGG ACTTGGGGTC
 1081 TGGTTTCCAA CAGTGGGTTG CTGTGAAGCT TGATTGTTAC GCTCTACTTG GTCGATTTAT
 1141 GGCGTGGGCC TTGTTTAGTT CCGAAAAGTG AAAAGATTTC GGTACTGTAG CACTTTCGTT
 1201 TGTCTGTGAC AAATATTATC CAATCATTGA CTAAGTAGGA TCAAAAGATT CGTCTTGTGA
 1261 TTTACAGCT

Predicted gene structure (within gDNA segment 28464 to 35125):

 Exon 1 31403 31435 ( 33 n); cDNA  1097  1126 ( 30 n); score: 0.545
 Intron 1 31436 32089 ( 654 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.165 (s:  0)
 Exon 2 32090 32111 ( 22 n); cDNA  1127  1147 ( 21 n); score: 0.727
 Intron 2 32112 35017 (2906 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.72)
 Exon 3 35018 35125 ( 108 n); cDNA  1148  1255 ( 108 n); score: 0.796

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.7623+	0.796	163	0.128	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.7623+	(31403 31435,32090 32111,35018 35125)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GTGATTTTGG TACTATGATA GTTCATACTG AAGATGGCGA CGAAGTGGCA GAATCACCCA  31462
||  | ||  || |||| ||| | ||  |                
GTTGCTGTGA AGCT-TGATT GTT-ACGCTC TA-....... .......... ..........   1126


TTTTCCCAAG AACAGAGTTC ATACCTGGCC TTGGTAGCAT CAATTCTTTC ACACATGATC  31522
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1126


CAAAGAGAGC GGAACTTATT TCAAGTTTTT GGTATGAGAA ACATACATTT ATCTTATTGT  31582
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1126


TTCTGTTTTC AGTCATACAA AGCAGCTCAA TGTGAAGTTT TTATTTATCC CATCACAAAT  31642
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1126


CTTATGCACA GTTTCTTGAT AGGGCGGAGA ACACAGGTGA TAGTGATGCC AATAAAGATC  31702
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1126


GGGATTTAGA TGATCGTCCT GACATACAGG AATCAAAAGC AATCCCACCT TTAACTGGAA  31762
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1126


CAGTGAAGAA GCATATTGGT GCAGAAGGGA CTATAAGACG CCATGATAAT CAAGTTAATT  31822
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1126


TGTCACCAGG ATTTGCGAAC ACAACTAAAT TGAACAGCAG CCCGAGCCGC AAAGCGTTTT  31882
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1126


CGGTTCAGGA TAAGGTATGG TTCATGGTTT AGACATCAGC TATTTGTTCC CTTGTCTGAG  31942
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1126


GCTAAGGTAT TTTAGATTTA GCTATTGCAC ACATTCCCCT TTGAGCCCCT TGTCTAATTC  32002
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1126


GCCAGCATTT CTATGACTTC ATTGTAGCTC TGGTCACCCT TTGAGCCCCG TGTCTAATTC  32062
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1126


GCCAGCATTT CTATGACTTC ATTGTAGCTC TGGTCAATTT ATGCTGCCGG CAACACTGTA  32122
               || ||||| |||| ||| | |       
.......... .......... .......CT- TGGTCGATTT ATGGCGTGG. ..........   1147


CCAATACCAT TTCTTAAGGC AATCGACATT TCACCACTAG CTCTAGTATC AGAAAATGAA  32182
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


GCAGGAAATG GCCTGGCTGG GTCAAGTACA AATGATGCCT TGGAGGCAGT TAGGGAGCTG  32242
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


TTCAGTGGTG ATGGGCAGGC AAAGAAAGGA CGGAAAGGGC AAAACGAAGT ATGTGGTAGA  32302
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


TTCTTTTCTT TAGCTCTTGC AGAGTGACCT AACTTTTAAA GCTTGCAGAG GGATACTTAG  32362
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


TCTAATACTG CATTTGGTGC ATTAGGTCCC TCTTCCTCCG GGTGTGCACC ACAGGCTAAT  32422
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


GACAAGCCCC ACACTGATGA ACCTGGCTCA AGCGTTAGCG TATCATAAAA CGTGAGTTCA  32482
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


TTTGAACTAC TCTATGCTGC TAGTGTTTTT ATTTTCTCGC AATATGACTG AAGTAAATAG  32542
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


CTTTTCTCCT TGTCTTCTGT GAATGTTTTA GGTGCTACGA GGACATGCCT CTACAAGATT  32602
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


CACAAGCGAC GCAAGAGCAG CAGACGATAC AAAATCTTTG TGATACACTT CGAACCATAC  32662
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


TGAGGTTGTA GATTTGCAAG AGTGAAGGTT ACAACCTTTG GAGTTCTGAA GCGCTGCATG  32722
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


GAGCCAAGGG TGAACATGGC TTCTCATGGT GGACACTGAA CCTGCTCGGG GTGGAGCCCC  32782
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


AAGGATCGAA GGAAGGCATG ACATCTGTGT ACCTTGGAGC AGGCCTAATG ACAACTGCGT  32842
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


TTGAGCTTGT GGACGGCTGG ACGCTTTGGT GACTGGAAGC TGATTGACAC AGGGATTTCT  32902
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


GTGGGGAGTG GAAATTTCTG TCTCTGTTAA TAGCCTCTAG GGGTTTCAGC GGTCGGTGTA  32962
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


TGTAGAGACT GCATCGACAT TTTGCTAATC AAATTTTGCG GCAGTAATGC CTATTGTAGT  33022
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


CTGGTTTTCA ATCGTTGACA ATGCAATTGT CTTCCTCCAA ATAAAGAGAA ATAGTTGAGC  33082
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


AGGAATAAAA AAAATGATTT AGGTTGGCTA TCCGAAATCA TGGGCGGCGT GATTTATGCT  33142
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


GCCATGTCCG CCTATTCCTT GTGCCTGGTC ATTATACGCC ATGCTTCGTG TTGTTACAAG  33202
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


TGCCAGTTCA TTAACCGCGC GTGTGAACGG CGTGCTTCTT GTTAATGGTT GCTTAACGCC  33262
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


TGTCCCAGTT GAGGTCGGGA ACATGGAAAT ATTCGGGCTG TTACTGACCA TCCATCTCGA  33322
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


GTTGACAGGT ACGCTATGTT CTGTGAACAG AGCGCGTTCC ACGTAAGCAA AATTTCTGCT  33382
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


TGCTGCTAGC CCAACCTGAT GTTTCAAACT TGGATCATGG GTACTATCTT GGTTTTTGTC  33442
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


CGGAAATAAC CAAATCCGGC GGGACAGCTG AAAGGTAGAC GTGACAACAT AGGTCGGATG  33502
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


CCGCATCCTA CCAAACCACC GTGGCAGCGA CTACTTACAC TTTGCCCCCA ATACTCAACG  33562
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


AAGATGCCAA TTGCCAATCA TCAAAATCTA GGGGAGAGGA GGGCCGGCCA GTGATGTGCA  33622
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


TTTGTAGTGG TGCTACCTAA TTAGGTATCC CTGAAGATTT GTATGGTTTG TTTGTGTCAG  33682
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


TACATGTGTC TTATTAGGTA TCCTCTTTAC AAAATTGCAT AGAAAGAGAA AGCATGAAAC  33742
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


ATAACATAGG AGTACTATTA TAAGTTAGTG CATACACCGA TGTACAATCT TGGTTCAGTT  33802
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


CCTTAGGTTC ATTTATTCTT TTCCTTTTCT TTGTTTGAAA CATCCAGATT AGTTCATTTT  33862
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


GATGTATTTT TCGATTGATC TATCTATCTA AAGAAAAATA AACTTGTATT GTCATGTGCC  33922
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


AGGTAATTGG ACTACACGTG TTCTATTTTC GAAGGGACAG CAAAAGATTT TGCTTTGCCA  33982
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


TAAATAATGT AAAGAGAATT TGACCTTGAT TATAAGGAAA AACATTTCCG AAAAAACATA  34042
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


CAATTAGGAT ATAAGCGCGA TACAACTTGA GTTAATAAAT CACGCACAAC TTCGTTGGTC  34102
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


CACTGACCAT GCAAAGTAGA AATACACAAC TTCGGGCAAA ATAACGCCGG TTTCGAGGTT  34162
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


TGATACATAG TCTTTTTAGG TGCCTCCGTG GTGATCCAGG AAGAGTTCAC CAACCTAGAG  34222
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


ATCTTAGAAG CAATGGGAGT CTAAAGATCA AATAACTAGA CCGATAATCT AATCACTCAG  34282
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


CACTTCAACC CGCCTAAGAG AGCAACACTA TAAGCGTGAT ATGTGTCTAT ATTCTTCATT  34342
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


TTGAATTTTG GCTTCAAGAA AGCTAAAAAA AACCCAAAAG CACCTGGGAG CCCGTGTCTA  34402
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


TCTCCGCCAA CATCAGGAAA ATGTTGACAT TTTGGATGGA ACTAAATACA CCCATAAAAA  34462
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


ATGGTATTTT GCATTTCATC TTTCAAAGTA CTTGGCATTT TGTATTTTGC ATTCCATGGA  34522
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


AAACTAAACA CACCCCTATT TTAGTATGCG TGCATATATA AATGTTTACG TCTGTGTTAC  34582
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


CACAAAAGTA AACATCAAAA TAGTTTCCTA TGTGACATGG GTCATCACAC CAATGATCAA  34642
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


GGCCTTGTTT AATTCAAAAA AATTTGCAAA ACAGGCACTG TAGCACTTTC GTTTGTATTT  34702
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


GACAAATATT GTCTAATCAT AGACTAACTA GGCTCAAAAG ATTCGTCTCG GCAATTCCGA  34762
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


CCAAACTATG CAATTAGTTT TTATTTTTGT CTATATTTAA TACTCCATGC ATATGTCTAA  34822
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


AGATTCGATG TGACGGAGAA TTTGAAAAAT TTTGCAAATT TTTTGGGAAC TAAACAAGGC  34882
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


CCAAGCTGCA AATCCCTAAT CACTCGTCAT TCTCATAAAT AAAGCTGAAA AAACTAAATC  34942
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


CAAGTGGGGC ACGCACTTGG ACTTTGGCCT CTTGGACTTG AGTGGGCGAC ACGCCGGATC  35002
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1147


GGCACCGGCA CCTAGGGCTT GTTTAGTTCC AAAAAATTTT GGGAAATGGA CATTGTAGCA  35062
        | ||| |||||||||| |||| |   || | |  | ||||||| 
.......... .....GCCTT GTTTAGTTCC GAAAAGTGAA AAGATTTCGG TACTGTAGCA   1192


CTTTCGTTTG TATTTGACAA ATATTGTCCA ATTATGGACT AACTAGGCTC AAAAGATTCA  35122
|||||||||| | | |||||| ||||| |||| || || |||| || |||| || ||||||||| 
CTTTCGTTTG TCTGTGACAA ATATTATCCA ATCATTGACT AAGTAGGATC AAAAGATTCG   1252


TCT  35125
|||
TCT   1255

********************************************************************************
EST sequence 293 -strand (File: ZMtuc02-12-23.6281-)

   1 CAGGAAATGG CCTGGCTGGG TCAAGTACAA ATGATGCTTT GGAGGCAGTT AGGGAGCTGT
  61 TCAGTGGTGA TGGGCAGGCA AAGAAAGGAC GGAAAGGGCA AAACGAAGTC CCTCTTCCTC
  121 CGGGTGTGCA TCACAGGCTG ACGACAAGCC CCACATTGAT GAACCTGGCC CAAGCTCTAG
  181 CTTATCATAA AACGTGCTAT GAGGACATGC CGCTACAAGA TTCACAAGCG ACGCAGGAGC
  241 AGCAAACGAT ACAAAATCTT TGTGACACAC TTCGCACAAT ACTGAGGTTG TAGATCTGCA
  301 AGAGTGAAGG CTGCAACCTT TGGAGTTCCG AAGCCTGCAT GGAGCCAAGG GTGAACGTGG
  361 CACTGATCCT GCTCGTGGTG GAGAACTGAG GATCGAAGGA ACGCATGACA TGTGCCTACC
  421 GTGGAGCAGG CCTAATGGCT TCTGCGTTTT AGCCTGTGGA CGCTTTGGTC ACTGGAAGCT
  481 GGGTTGACAC AGGAATCTCT ACGGAAGTGG AAATTTCTGT CCCTGTTAAT AGCCTCTTGG
  541 AGTTTCACTA TGTAGAGACG GCATCAAATT TTGCTAATCA GATTTTGTGG CACTAACGCA
  601 TATTGTAGCC TGGTTTTGTA TCGTTGTCAA GCATTTGTTG CTCCAAATAA AGAGAAATAG
  661 TT

Predicted gene structure (within gDNA segment 31879 to 33378):

 Exon 1 32184 32290 ( 107 n); cDNA   1  107 ( 107 n); score: 0.991
 Intron 1 32291 32387 ( 97 n); Pd: 0.705 (s: 1.00), Pa: 0.968 (s: 0.92)
 Exon 2 32388 32473 ( 86 n); cDNA  108  193 ( 86 n); score: 0.907
 Intron 2 32474 32573 ( 100 n); Pd: 0.961 (s: 0.90), Pa: 0.998 (s: 0.94)
 Exon 3 32574 33078 ( 505 n); cDNA  194  662 ( 469 n); score: 0.824

MATCH	21326110+	ZMtuc02-12-23.6281-	0.860	698	1.054	C
PGS_21326110+_ZMtuc02-12-23.6281-	(32184 32290,32388 32473,32574 33078)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CAGGAAATGG CCTGGCTGGG TCAAGTACAA ATGATGCCTT GGAGGCAGTT AGGGAGCTGT  32243
|||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||||| || |||||||||| |||||||||| 
CAGGAAATGG CCTGGCTGGG TCAAGTACAA ATGATGCTTT GGAGGCAGTT AGGGAGCTGT    60


TCAGTGGTGA TGGGCAGGCA AAGAAAGGAC GGAAAGGGCA AAACGAAGTA TGTGGTAGAT  32303
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||        
TCAGTGGTGA TGGGCAGGCA AAGAAAGGAC GGAAAGGGCA AAACGAA... ..........   107


TCTTTTCTTT AGCTCTTGCA GAGTGACCTA ACTTTTAAAG CTTGCAGAGG GATACTTAGT  32363
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   107


CTAATACTGC ATTTGGTGCA TTAGGTCCCT CTTCCTCCGG GTGTGCACCA CAGGCTAATG  32423
             |||||| |||||||||| ||||||| || |||||| | | 
.......... .......... ....GTCCCT CTTCCTCCGG GTGTGCATCA CAGGCTGACG   143


ACAAGCCCCA CACTGATGAA CCTGGCTCAA GCGTTAGCGT ATCATAAAAC GTGAGTTCAT  32483
|||||||||| || ||||||| |||||| ||| || |||| | ||||||||||      
ACAAGCCCCA CATTGATGAA CCTGGCCCAA GCTCTAGCTT ATCATAAAAC ..........   193


TTGAACTACT CTATGCTGCT AGTGTTTTTA TTTTCTCGCA ATATGACTGA AGTAAATAGC  32543
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   193


TTTTCTCCTT GTCTTCTGTG AATGTTTTAG GTGCTACGAG GACATGCCTC TACAAGATTC  32603
                 |||||| ||| |||||||| | |||||||||| 
.......... .......... .......... GTGCTATGAG GACATGCCGC TACAAGATTC   223


ACAAGCGACG CAAGAGCAGC AGACGATACA AAATCTTTGT GATACACTTC GAACCATACT  32663
|||||||||| || ||||||| | |||||||| |||||||||| || ||||||| | || ||||| 
ACAAGCGACG CAGGAGCAGC AAACGATACA AAATCTTTGT GACACACTTC GCACAATACT   283


GAGGTTGTAG ATTTGCAAGA GTGAAGGTTA CAACCTTTGG AGTTCTGAAG CGCTGCATGG  32723
|||||||||| || ||||||| ||||||| | |||||||||| ||||| |||| | |||||||| 
GAGGTTGTAG ATCTGCAAGA GTGAAGGCTG CAACCTTTGG AGTTCCGAAG C-CTGCATGG   342


AGCCAAGGGT GAACATGGCT TCTCATGGTG GACACTGAAC CTGCTCGGGG TGGAGCCCCA  32783
|||||||||| | | |     |  ||| | |||||| | ||||||| || ||||| |  
AGCCAAGGGT G-A-A----- ---C---GTG G-CACTGATC CTGCTCGTGG TGGAGAACTG   388


AGGATCGAAG GAAGGCATGA CATCTGTGTA CCTTGGAGCA GGCCTAATGA CAACTGCGTT  32843
|||||||||| ||| |||||| ||| || || || ||||||| ||||||||| | ||||||| 
AGGATCGAAG GAACGCATGA CATGTGCCTA CCGTGGAGCA GGCCTAATGG CTTCTGCGTT   448


TGAGCTTGTG GACGGCTGGA CGCTTTGGTG ACTGGAAGCT -GATTGACAC AGGGATTTCT  32902
| |||    | | |||| ||||||||| |||||||||| | ||||||| ||| || ||| 
TTAGC----- --CTG-TGGA CGCTTTGGTC ACTGGAAGCT GGGTTGACAC AGGAATCTCT   500


GTGGGGAGTG GAAATTTCTG TCTCTGTTAA TAGCCTCTAG GGGTTTCAGC GGTCGGTGTA  32962
  || |||| |||||||||| || ||||||| |||||||| | | ||||||   |  || 
-ACGGAAGTG GAAATTTCTG TCCCTGTTAA TAGCCTCTTG GAGTTTCA-- ---C----TA   550


TGTAGAGACT GCATCGACAT TTTGCTAATC AAATTTTGCG GCAGTAATGC CTATTGTAGT  33022
||||||||| ||||| | || |||||||||| | |||||| | ||| ||| || |||||||| 
TGTAGAGACG GCATC-AAAT TTTGCTAATC AGATTTTGTG GCACTAACGC ATATTGTAGC   609


CTGGTTTTCA ATCGTTGACA ATGCAATTGT CTTCCTCCAA ATAAAGAGAA ATAGTT  33078
||||||||  ||||||| || | || ||| | || |||||| |||||||||| ||||||
CTGGTTTTGT ATCGTTGTCA A-GC-ATT-T GTTGCTCCAA ATAAAGAGAA ATAGTT   662

********************************************************************************
EST sequence 297 -strand (File: 4609921-)

   1 TGGCCTGGCT GGGTCAAGTA CAAATGATGC TTTGGAGGCA GTTAGGGAGC TGTTCAGTGG
  61 TGATGGGCAG GCAAAGAAAG GACGGAAAGG GCAAAACGAA GTCCCTCTTC CTCCGGGTGT
  121 GCATCACAGG CTGACGACAA GCCCCACATT GATGAACCTG GCCCAAGCTC TAGCTTATCA
  181 TAAAACGTGC TATGAGGACA TGCCGCTACA AGATTCACAA GCGACGCAAG AGCAGCAAAC
  241 GATACAAAAT CTTTGTGACA CACTTCGCAC AATACTGGGT TGACACAGGA ATCTCTACGG
  301 AAGTGGAAAT TTCTGTCCCT GTTAATAGCC TCTTGGAGTT TCACTATGTA GAGACGGCAT
  361 CAAATTTTGC TAATCAGATT TTGTGGCACT AACGCATATT GTAGCCTGGT TTTGTATCGT
  421 TGTCAATGCA TTTGTTCTCC AAATAA

Predicted gene structure (within gDNA segment 31886 to 33651):

 Exon 1 32191 32290 ( 100 n); cDNA   1  100 ( 100 n); score: 0.990
 Intron 1 32291 32387 ( 97 n); Pd: 0.705 (s: 1.00), Pa: 0.968 (s: 0.92)
 Exon 2 32388 32473 ( 86 n); cDNA  101  186 ( 86 n); score: 0.907
 Intron 2 32474 32573 ( 100 n); Pd: 0.961 (s: 0.90), Pa: 0.998 (s: 0.96)
 Exon 3 32574 32666 ( 93 n); cDNA  187  279 ( 93 n); score: 0.925
 Intron 3 32667 32885 ( 219 n); Pd: 0.000 (s: 0.90), Pa: 0.000 (s: 0.86)
 Exon 4 32886 33066 ( 181 n); cDNA  280  446 ( 167 n); score: 0.812

MATCH	21326110+	4609921-	0.891	460	1.031	C
PGS_21326110+_4609921-	(32191 32290,32388 32473,32574 32666,32886 33066)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

TGGCCTGGCT GGGTCAAGTA CAAATGATGC CTTGGAGGCA GTTAGGGAGC TGTTCAGTGG  32250
|||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||||||| |||||||||| |||||||||| 
TGGCCTGGCT GGGTCAAGTA CAAATGATGC TTTGGAGGCA GTTAGGGAGC TGTTCAGTGG    60


TGATGGGCAG GCAAAGAAAG GACGGAAAGG GCAAAACGAA GTATGTGGTA GATTCTTTTC  32310
|||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||||||||            
TGATGGGCAG GCAAAGAAAG GACGGAAAGG GCAAAACGAA .......... ..........   100


TTTAGCTCTT GCAGAGTGAC CTAACTTTTA AAGCTTGCAG AGGGATACTT AGTCTAATAC  32370
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   100


TGCATTTGGT GCATTAGGTC CCTCTTCCTC CGGGTGTGCA CCACAGGCTA ATGACAAGCC  32430
         ||| |||||||||| |||||||||| |||||||| | |||||||| 
.......... .......GTC CCTCTTCCTC CGGGTGTGCA TCACAGGCTG ACGACAAGCC   143


CCACACTGAT GAACCTGGCT CAAGCGTTAG CGTATCATAA AACGTGAGTT CATTTGAACT  32490
||||| |||| ||||||||| ||||| ||| | |||||||| |||          
CCACATTGAT GAACCTGGCC CAAGCTCTAG CTTATCATAA AAC....... ..........   186


ACTCTATGCT GCTAGTGTTT TTATTTTCTC GCAATATGAC TGAAGTAAAT AGCTTTTCTC  32550
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   186


CTTGTCTTCT GTGAATGTTT TAGGTGCTAC GAGGACATGC CTCTACAAGA TTCACAAGCG  32610
             |||||| |||||||||| | |||||||| |||||||||| 
.......... .......... ...GTGCTAT GAGGACATGC CGCTACAAGA TTCACAAGCG   223


ACGCAAGAGC AGCAGACGAT ACAAAATCTT TGTGATACAC TTCGAACCAT ACTGAGGTTG  32670
|||||||||| |||| ||||| |||||||||| ||||| |||| |||| || || |||| |   
ACGCAAGAGC AGCAAACGAT ACAAAATCTT TGTGACACAC TTCGCACAAT ACTGGG....   279


TAGATTTGCA AGAGTGAAGG TTACAACCTT TGGAGTTCTG AAGCGCTGCA TGGAGCCAAG  32730
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   279


GGTGAACATG GCTTCTCATG GTGGACACTG AACCTGCTCG GGGTGGAGCC CCAAGGATCG  32790
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   279


AAGGAAGGCA TGACATCTGT GTACCTTGGA GCAGGCCTAA TGACAACTGC GTTTGAGCTT  32850
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   279


GTGGACGGCT GGACGCTTTG GTGACTGGAA GCTGATTGAC ACAGGGATTT CTGTGGGGAG  32910
                   ||||| ||||| || | ||  || || 
.......... .......... .......... .....TTGAC ACAGGAATCT CT-ACGGAAG   303


TGGAAATTTC TGTCTCTGTT AATAGCCTCT AGGGGTTTCA GCGGTCGGTG TATGTAGAGA  32970
|||||||||| |||| ||||| |||||||||| || ||||||   |   |||||||||| 
TGGAAATTTC TGTCCCTGTT AATAGCCTCT TGGAGTTTCA -----C---- TATGTAGAGA   354


CTGCATCGAC ATTTTGCTAA TCAAATTTTG CGGCAGTAAT GCCTATTGTA GTCTGGTTTT  33030
| ||||| | |||||||||| ||| |||||| |||| ||| || ||||||| | |||||||| 
CGGCATC-AA ATTTTGCTAA TCAGATTTTG TGGCACTAAC GCATATTGTA GCCTGGTTTT   413


CAATCGTTGA CAATGCAATT GTCTTCCTCC AAATAA  33066
 ||||||| |||||| ||| | || |||| ||||||
GTATCGTTGT CAATGC-ATT -TGTT-CTCC AAATAA   446

********************************************************************************
EST sequence  97 +strand (File: 13316473+)

   1 GGGTGTGCAC CACAGGCTAA TGACAAGCCC CACACTGATG AACCTGGCTC AAGCGTTAGC
  61 GTATCATAAA ACGTGCTACG AGGACATGCC TCTACAAGAT TCACAAGCGA CGCAAGAGCA
  121 GCAGACGATA CAAAATCTTT GTGATACACT TCGAACCATA CTGAGGTTGT AGATTTGCAA
  181 GAGTGAAGGT TACAACCTTT GGAGTTCTGA AGCGCTGCAT GGAGCCAAGG GTGAACATGG
  241 CTTCTCATGG TGGACACTGA ACCTGCTCGG GGTGGAGCCC CAAGGATCGA AGGAAGGCAT
  301 GACATCTGTG TACCTTGGAG CAGGCCTAAT GACAACTGCG TTTGAGCTTG TGGACGGCTG
  361 GACGCTTTGG TGACTGGAAG CTGATTGACA CAGGGATTTC TGTGGGGAGT GGAAATTTCT
  421 GTCTCTGTTA ATAGCCTCTA GGGGTTTCAG CGGTCGGTGT ATGTAGAGAC TGCA

Predicted gene structure (within gDNA segment 32102 to 33280):

 Exon 1 32402 32473 ( 72 n); cDNA   1   72 ( 72 n); score: 1.000
 Intron 1 32474 32573 ( 100 n); Pd: 0.961 (s: 1.00), Pa: 0.998 (s: 1.00)
 Exon 2 32574 32975 ( 402 n); cDNA   73  474 ( 402 n); score: 1.000

MATCH	21326110+	13316473+	1.000	474	1.000	C
PGS_21326110+_13316473+	(32402 32473,32574 32975)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GGGTGTGCAC CACAGGCTAA TGACAAGCCC CACACTGATG AACCTGGCTC AAGCGTTAGC  32461
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
GGGTGTGCAC CACAGGCTAA TGACAAGCCC CACACTGATG AACCTGGCTC AAGCGTTAGC    60


GTATCATAAA ACGTGAGTTC ATTTGAACTA CTCTATGCTG CTAGTGTTTT TATTTTCTCG  32521
|||||||||| ||                           
GTATCATAAA AC........ .......... .......... .......... ..........    72


CAATATGACT GAAGTAAATA GCTTTTCTCC TTGTCTTCTG TGAATGTTTT AGGTGCTACG  32581
                             |||||||| 
.......... .......... .......... .......... .......... ..GTGCTACG    80


AGGACATGCC TCTACAAGAT TCACAAGCGA CGCAAGAGCA GCAGACGATA CAAAATCTTT  32641
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
AGGACATGCC TCTACAAGAT TCACAAGCGA CGCAAGAGCA GCAGACGATA CAAAATCTTT   140


GTGATACACT TCGAACCATA CTGAGGTTGT AGATTTGCAA GAGTGAAGGT TACAACCTTT  32701
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
GTGATACACT TCGAACCATA CTGAGGTTGT AGATTTGCAA GAGTGAAGGT TACAACCTTT   200


GGAGTTCTGA AGCGCTGCAT GGAGCCAAGG GTGAACATGG CTTCTCATGG TGGACACTGA  32761
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
GGAGTTCTGA AGCGCTGCAT GGAGCCAAGG GTGAACATGG CTTCTCATGG TGGACACTGA   260


ACCTGCTCGG GGTGGAGCCC CAAGGATCGA AGGAAGGCAT GACATCTGTG TACCTTGGAG  32821
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
ACCTGCTCGG GGTGGAGCCC CAAGGATCGA AGGAAGGCAT GACATCTGTG TACCTTGGAG   320


CAGGCCTAAT GACAACTGCG TTTGAGCTTG TGGACGGCTG GACGCTTTGG TGACTGGAAG  32881
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
CAGGCCTAAT GACAACTGCG TTTGAGCTTG TGGACGGCTG GACGCTTTGG TGACTGGAAG   380


CTGATTGACA CAGGGATTTC TGTGGGGAGT GGAAATTTCT GTCTCTGTTA ATAGCCTCTA  32941
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
CTGATTGACA CAGGGATTTC TGTGGGGAGT GGAAATTTCT GTCTCTGTTA ATAGCCTCTA   440


GGGGTTTCAG CGGTCGGTGT ATGTAGAGAC TGCA  32975
|||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||
GGGGTTTCAG CGGTCGGTGT ATGTAGAGAC TGCA   474

********************************************************************************
EST sequence  10 +strand (File: 3766996+)

   1 GATACGACCT TGGNGCATTT CGANCATCGA AATNTGCGCC GAGTAAAGGG NTGATTTTGG
  61 CTTCTCCAAT TTNATGCCGA GATCGATCCG GCCAGTGTGT AGGGTAAGTC TGTAACCNAA
  121 AGCAGGCACG GCATAGTGCG TACTGCAGAA CAATGCTGAC GGAGTTTGCC ATTAGCTTAT
  181 AGATNCTGGG TGACCTTGAA GNTGGATAGG CGGAAGGAAT TCCTGTTTTG GAGATGGAAA
  241 TTTTGTCTGA TGTTAATAGC AGGTATTTAT GTGGGCAGTG TATGTAGAGA TTGCATTCGA
  301 CCTTTTGCTA ATCAAATTTT GCGGCTCAAA TGGTGACGTG TACTCAGGCT TTGTATTTTT
  361 AACATATTTC ATTTGTTTTT CCCAAGAATA AAGAGAAATA GTATTAGTAC CAAAAAAAAA
  421 AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAA

Predicted gene structure (within gDNA segment 31273 to 33592):

 Exon 1 31403 31454 ( 52 n); cDNA  161  208 ( 48 n); score: 0.558
 Intron 1 31455 31664 ( 210 n); Pd: 0.000 (s: 0.56), Pa: 0.856 (s:  0)
 Exon 2 31665 31670 (  6 n); cDNA  209  214 (  6 n); score: 1.000
 Intron 2 31671 32892 (1222 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.68)
 Exon 3 32893 33042 ( 150 n); cDNA  215  364 ( 150 n); score: 0.707
 PPA               cDNA  412  444

MATCH	21326110+	3766996+	0.668	208	0.468	C
PGS_21326110+_3766996+	(31403 31454,31665 31670,32893 33042)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GTGATTTTGG TACTATGATA GTTCATACTG AAGATGGCGA CGAAGTGGCA GAATCACCCA  31462
| || ||||  | || | |  | || |||  | || |  |||| | | |     
G-GAGTTTGC CATTA-GCTT ATAGATNCTG -GG-TGACCT TGAAGNTGGA TA........   208


TTTTCCCAAG AACAGAGTTC ATACCTGGCC TTGGTAGCAT CAATTCTTTC ACACATGATC  31522
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   208


CAAAGAGAGC GGAACTTATT TCAAGTTTTT GGTATGAGAA ACATACATTT ATCTTATTGT  31582
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   208


TTCTGTTTTC AGTCATACAA AGCAGCTCAA TGTGAAGTTT TTATTTATCC CATCACAAAT  31642
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   208


CTTATGCACA GTTTCTTGAT AGGGCGGAGA ACACAGGTGA TAGTGATGCC AATAAAGATC  31702
            ||||||                  
.......... .......... ..GGCGGA.. .......... .......... ..........   214


GGGATTTAGA TGATCGTCCT GACATACAGG AATCAAAAGC AATCCCACCT TTAACTGGAA  31762
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   214


CAGTGAAGAA GCATATTGGT GCAGAAGGGA CTATAAGACG CCATGATAAT CAAGTTAATT  31822
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   214


TGTCACCAGG ATTTGCGAAC ACAACTAAAT TGAACAGCAG CCCGAGCCGC AAAGCGTTTT  31882
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   214


CGGTTCAGGA TAAGGTATGG TTCATGGTTT AGACATCAGC TATTTGTTCC CTTGTCTGAG  31942
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   214


GCTAAGGTAT TTTAGATTTA GCTATTGCAC ACATTCCCCT TTGAGCCCCT TGTCTAATTC  32002
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   214


GCCAGCATTT CTATGACTTC ATTGTAGCTC TGGTCACCCT TTGAGCCCCG TGTCTAATTC  32062
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   214


GCCAGCATTT CTATGACTTC ATTGTAGCTC TGGTCAATTT ATGCTGCCGG CAACACTGTA  32122
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   214


CCAATACCAT TTCTTAAGGC AATCGACATT TCACCACTAG CTCTAGTATC AGAAAATGAA  32182
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   214


GCAGGAAATG GCCTGGCTGG GTCAAGTACA AATGATGCCT TGGAGGCAGT TAGGGAGCTG  32242
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   214


TTCAGTGGTG ATGGGCAGGC AAAGAAAGGA CGGAAAGGGC AAAACGAAGT ATGTGGTAGA  32302
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   214


TTCTTTTCTT TAGCTCTTGC AGAGTGACCT AACTTTTAAA GCTTGCAGAG GGATACTTAG  32362
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   214


TCTAATACTG CATTTGGTGC ATTAGGTCCC TCTTCCTCCG GGTGTGCACC ACAGGCTAAT  32422
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   214


GACAAGCCCC ACACTGATGA ACCTGGCTCA AGCGTTAGCG TATCATAAAA CGTGAGTTCA  32482
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   214


TTTGAACTAC TCTATGCTGC TAGTGTTTTT ATTTTCTCGC AATATGACTG AAGTAAATAG  32542
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   214


CTTTTCTCCT TGTCTTCTGT GAATGTTTTA GGTGCTACGA GGACATGCCT CTACAAGATT  32602
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   214


CACAAGCGAC GCAAGAGCAG CAGACGATAC AAAATCTTTG TGATACACTT CGAACCATAC  32662
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   214


TGAGGTTGTA GATTTGCAAG AGTGAAGGTT ACAACCTTTG GAGTTCTGAA GCGCTGCATG  32722
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   214


GAGCCAAGGG TGAACATGGC TTCTCATGGT GGACACTGAA CCTGCTCGGG GTGGAGCCCC  32782
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   214


AAGGATCGAA GGAAGGCATG ACATCTGTGT ACCTTGGAGC AGGCCTAATG ACAACTGCGT  32842
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   214


TTGAGCTTGT GGACGGCTGG ACGCTTTGGT GACTGGAAGC TGATTGACAC AGGGATTTCT  32902
                            ||| ||| || 
.......... .......... .......... .......... .......... AGGAATTCCT   224


G-TGGGGAG- TGGAAATTTC TGTCT-CTGT TAATAGCCTC TAGGGGTTTC AGCGGTCGGT  32959
| | |||| ||||||||| ||||| ||| ||||||  | ||| |||  | || | || 
GTTTTGGAGA TGGAAATTT- TGTCTGATGT TAATAG---C -AGGTATTTA TGTGGGCAGT   279


GTATGTAGAG ACTGCA-TCG ACATTTTGCT AATCAAATTT TGCGGCAGTA ATGCCTA-TT  33017
|||||||||| | |||| ||| || ||||||| |||||||||| ||||||  | |||  | | 
GTATGTAGAG ATTGCATTCG ACCTTTTGCT AATCAAATTT TGCGGCTCAA ATGGTGACGT   339


GTAGTCTGGT TTTCAATCGT TGACA  33042
||| || || ||| || | | |||
GTACTCAGGC TTTGTATTTT TAACA   364

********************************************************************************
EST sequence 226 -strand (File: SBtuc02-10-21.1859-)

   1 TCCTNTGTTG CTCACTGAAG TTGAGAACTT GTTCAAGTCT ATTGCTGTGT GCATATATCT
  61 GAACACGGAT CATCAACCAG AACCAAATTA AATTGCACCA ATGTCTACAA CCAAAATCCC
  121 TATTATTAGC TACGATGATA AGAACACGGA ACTGCAGTCC ACAATATTTA GAAACTACTG
  181 ATTACTATAG GTAAAAGCAG AAAAATAGAA ATAAAAGAAA TAGAACATTA GCAAACTATA
  241 TATGCAATAA TATAAGTTTT GCACTGAACT GTTAATGTAT CCAACACTAA GGAGCTCAGT
  301 CACCTGGTTA AAGAACATGT CCTAGTCAGT CCTCAGTGGA CTGCGTGGTA CAGAAACAAA
  361 AAATATGTAG GTCTGAAATC TTGATTCCAC AATTTGCAAA TTTGACATGA ACAAGTGATG
  421 AATAAAAATA AATAAATAAA TTGCGAATAA AAAGATGGTG TTTTTTAGGC TTTGTTTAGT
  481 TCTCAAAAAA ATTTGCACAA TTTTTTAGAT TCTCCGTCAC ATTGAATCTT GCGGCAGATG
  541 CATGGAGTAT TAAATATAGA TAAAAGAAAT AACTAATTGC ACAGTTTATC TATAGTTTGC
  601 GAGACGAATC T

Predicted gene structure (within gDNA segment 31941 to 36172):

 Exon 1 32674 32685 ( 12 n); cDNA  392  402 ( 11 n); score: 0.833
 Intron 1 32686 33956 (1271 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.412 (s:  0)
 Exon 2 33957 33990 ( 34 n); cDNA  403  436 ( 34 n); score: 0.559
 Intron 2 33991 34444 ( 454 n); Pd: 0.160 (s:  0), Pa: 0.000 (s:  0)
 Exon 3 34445 34472 ( 28 n); cDNA  437  464 ( 28 n); score: 0.714
 Intron 3 34473 35635 (1163 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.62)
 Exon 4 35636 35780 ( 145 n); cDNA  465  611 ( 147 n); score: 0.752

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.1859-	0.752	219	0.358	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.1859-	(32674 32685,33957 33990,34445 34472,35636 35780)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

ATTTGCAAGA GTGAAGGTTA CAACCTTTGG AGTTCTGAAG CGCTGCATGG AGCCAAGGGT  32733
|||||||| | |                           
ATTTGCAA-A TT........ .......... .......... .......... ..........   402


GAACATGGCT TCTCATGGTG GACACTGAAC CTGCTCGGGG TGGAGCCCCA AGGATCGAAG  32793
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   402


GAAGGCATGA CATCTGTGTA CCTTGGAGCA GGCCTAATGA CAACTGCGTT TGAGCTTGTG  32853
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   402


GACGGCTGGA CGCTTTGGTG ACTGGAAGCT GATTGACACA GGGATTTCTG TGGGGAGTGG  32913
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   402


AAATTTCTGT CTCTGTTAAT AGCCTCTAGG GGTTTCAGCG GTCGGTGTAT GTAGAGACTG  32973
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   402


CATCGACATT TTGCTAATCA AATTTTGCGG CAGTAATGCC TATTGTAGTC TGGTTTTCAA  33033
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   402


TCGTTGACAA TGCAATTGTC TTCCTCCAAA TAAAGAGAAA TAGTTGAGCA GGAATAAAAA  33093
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   402


AAATGATTTA GGTTGGCTAT CCGAAATCAT GGGCGGCGTG ATTTATGCTG CCATGTCCGC  33153
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   402


CTATTCCTTG TGCCTGGTCA TTATACGCCA TGCTTCGTGT TGTTACAAGT GCCAGTTCAT  33213
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   402


TAACCGCGCG TGTGAACGGC GTGCTTCTTG TTAATGGTTG CTTAACGCCT GTCCCAGTTG  33273
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   402


AGGTCGGGAA CATGGAAATA TTCGGGCTGT TACTGACCAT CCATCTCGAG TTGACAGGTA  33333
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   402


CGCTATGTTC TGTGAACAGA GCGCGTTCCA CGTAAGCAAA ATTTCTGCTT GCTGCTAGCC  33393
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   402


CAACCTGATG TTTCAAACTT GGATCATGGG TACTATCTTG GTTTTTGTCC GGAAATAACC  33453
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   402


AAATCCGGCG GGACAGCTGA AAGGTAGACG TGACAACATA GGTCGGATGC CGCATCCTAC  33513
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   402


CAAACCACCG TGGCAGCGAC TACTTACACT TTGCCCCCAA TACTCAACGA AGATGCCAAT  33573
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   402


TGCCAATCAT CAAAATCTAG GGGAGAGGAG GGCCGGCCAG TGATGTGCAT TTGTAGTGGT  33633
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   402


GCTACCTAAT TAGGTATCCC TGAAGATTTG TATGGTTTGT TTGTGTCAGT ACATGTGTCT  33693
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   402


TATTAGGTAT CCTCTTTACA AAATTGCATA GAAAGAGAAA GCATGAAACA TAACATAGGA  33753
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   402


GTACTATTAT AAGTTAGTGC ATACACCGAT GTACAATCTT GGTTCAGTTC CTTAGGTTCA  33813
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   402


TTTATTCTTT TCCTTTTCTT TGTTTGAAAC ATCCAGATTA GTTCATTTTG ATGTATTTTT  33873
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   402


CGATTGATCT ATCTATCTAA AGAAAAATAA ACTTGTATTG TCATGTGCCA GGTAATTGGA  33933
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   402


CTACACGTGT TCTATTTTCG AAGGGACAGC AAAAGATTTT GCTTTGCCAT AAATAATGTA  33993
             ||||  || | | | | |  || ||||||   
.......... .......... ...TGACATG AACAAGTGAT GAATAAAAAT AAATAAA...   436


AAGAGAATTT GACCTTGATT ATAAGGAAAA ACATTTCCGA AAAAACATAC AATTAGGATA  34053
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   436


TAAGCGCGAT ACAACTTGAG TTAATAAATC ACGCACAACT TCGTTGGTCC ACTGACCATG  34113
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   436


CAAAGTAGAA ATACACAACT TCGGGCAAAA TAACGCCGGT TTCGAGGTTT GATACATAGT  34173
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   436


CTTTTTAGGT GCCTCCGTGG TGATCCAGGA AGAGTTCACC AACCTAGAGA TCTTAGAAGC  34233
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   436


AATGGGAGTC TAAAGATCAA ATAACTAGAC CGATAATCTA ATCACTCAGC ACTTCAACCC  34293
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   436


GCCTAAGAGA GCAACACTAT AAGCGTGATA TGTGTCTATA TTCTTCATTT TGAATTTTGG  34353
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   436


CTTCAAGAAA GCTAAAAAAA ACCCAAAAGC ACCTGGGAGC CCGTGTCTAT CTCCGCCAAC  34413
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   436


ATCAGGAAAA TGTTGACATT TTGGATGGAA CTAAATACAC CCATAAAAA- ATGGTATTTT  34472
                 |||||  |  ||||||| ||||| |||| 
.......... .......... .......... .TAAAT-TGC GAATAAAAAG ATGGTGTTTT   464


GCATTTCATC TTTCAAAGTA CTTGGCATTT TGTATTTTGC ATTCCATGGA AAACTAAACA  34532
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


CACCCCTATT TTAGTATGCG TGCATATATA AATGTTTACG TCTGTGTTAC CACAAAAGTA  34592
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


AACATCAAAA TAGTTTCCTA TGTGACATGG GTCATCACAC CAATGATCAA GGCCTTGTTT  34652
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


AATTCAAAAA AATTTGCAAA ACAGGCACTG TAGCACTTTC GTTTGTATTT GACAAATATT  34712
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


GTCTAATCAT AGACTAACTA GGCTCAAAAG ATTCGTCTCG GCAATTCCGA CCAAACTATG  34772
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


CAATTAGTTT TTATTTTTGT CTATATTTAA TACTCCATGC ATATGTCTAA AGATTCGATG  34832
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


TGACGGAGAA TTTGAAAAAT TTTGCAAATT TTTTGGGAAC TAAACAAGGC CCAAGCTGCA  34892
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


AATCCCTAAT CACTCGTCAT TCTCATAAAT AAAGCTGAAA AAACTAAATC CAAGTGGGGC  34952
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


ACGCACTTGG ACTTTGGCCT CTTGGACTTG AGTGGGCGAC ACGCCGGATC GGCACCGGCA  35012
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


CCTAGGGCTT GTTTAGTTCC AAAAAATTTT GGGAAATGGA CATTGTAGCA CTTTCGTTTG  35072
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


TATTTGACAA ATATTGTCCA ATTATGGACT AACTAGGCTC AAAAGATTCA TCTCGTCAAT  35132
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


TCCGACCAAA CTGTGTAATT AGTTTTTATT TTCGTCTATA TTTAACACTC CATGCATGCG  35192
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


TCTAAAGATT CGATGTGACG GAGAATATGA AAAATTTTAC AAAATTTTTT CGGAAGTAAA  35252
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


CAAGGCCCTA GTACTCGACT GCTACCGGGG ACGACGGTAC GGTGGAAGCA GGCGCCTGTC  35312
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


GAGCATCTCC AGTGCTAAAT CGAACAAAAC TGACAAGGTT CGGTTGAGTG CAGTACGGTT  35372
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


TGAGAGAGCT GCAGTGTGGC GTCGGTGTTT GCTCCAAACA AACATTAAAC AAATTGGAAG  35432
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


TGACCCTGCC TAGGAGGTTT CACACACAAC ATTATCAATG GCTTGTCCTG TATAAAGATT  35492
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


TTTTTATTGA AACAGTCACG GCACGGTTTG GTGCTTGAGT TTGGTTCGCT TTTAGTTCTG  35552
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


ACAACGAGCA GCCGAACCGT CTAGTGTTCT CGGTTCGATT TGCTTCTCCC TCGGTTCGAT  35612
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


TCTGCGATAC ACTAGAGGTG CCCTTAGGCG TTGTTTAGAT -GCATCAAAA ACCCCAAACT  35671
             |||||| |||||||| |  || ||||   || | | 
.......... .......... ...TTAGGCT TTGTTTAGTT CTCAAAAAAA TTTGCACAAT   501


TTACAAGATT CT-CATCACA TCGAATCTTG CAACACATGC ATAGAACATT AAATATAGAA  35730
||  ||||| || | ||||| | |||||||| | || |||| || || ||| ||||||||| 
TTTTTAGATT CTCCGTCACA TTGAATCTTG CGGCAGATGC ATGGAGTATT AAATATAGAT   561


AAAAAAGATA ACTAATTGCA CAGTTTACCT GTAAATCACG AGACAAATCT  35780
|||| | ||| |||||||||| ||||||| || || | || |||| ||||| 
AAAAGAAATA ACTAATTGCA CAGTTTATCT ATAGTTTGCG AGACGAATCT   611

********************************************************************************
EST sequence  51 +strand (File: 6674746+)

   1 TAATTACCAC TTGATGATGG ACAAGTTTCA TATGTGGAAG ACGGTTGTGC ACAGGTTTTT
  61 TTTTCTTTTG TTTGCAGCTG AACTCATTTC GTGTACTAAG TGCACCATAC GTTGACTGCT
  121 GATGTTAATT CTCCTTAGGA ATGGAAAGGA GCAAAAATCG CAGGACAGCC TTAGAAATTA
  181 GAATAGCCTA GGCAGGATCC GTTGCAGCAA GTTTGATGAC GTGCGTACCA ATGGGTTCCT
  241 TTTTTTTAAT GACGTGCGTA CGAGCAACAC CAAGAGGTCT GTTTGATTAT AGGGTTTGTT
  301 TGGTTGGTGA CCAAAAGCTG CCATGCTAAG GCCTTGTTTA GTTTGCAAAA ATTTTCAAGA
  361 TTCTCTGTCA CATCGAATCT TTGGTTGCAT GTATGGAGCA TTAAATATAG ATAAAAAT

Predicted gene structure (within gDNA segment 34134 to 36511):

 Exon 1 34633 34667 ( 35 n); cDNA  321  354 ( 34 n); score: 0.800
 Intron 1 34668 35907 (1240 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.80)
 Exon 2 35908 35972 ( 65 n); cDNA  355  418 ( 64 n); score: 0.815

MATCH	21326110+	6674746+	0.815	100	0.239	C
PGS_21326110+_6674746+	(34633 34667,35908 35972)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CAATGATCAA GGCCTTGTTT AATTCAAAAA AATTTGCAAA ACAGGCACTG TAGCACTTTC  34692
| ||| | || |||||||||| | ||  ||| |||||              
CCATGCT-AA GGCCTTGTTT AGTTTGCAAA AATTT..... .......... ..........   354


GTTTGTATTT GACAAATATT GTCTAATCAT AGACTAACTA GGCTCAAAAG ATTCGTCTCG  34752
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   354


GCAATTCCGA CCAAACTATG CAATTAGTTT TTATTTTTGT CTATATTTAA TACTCCATGC  34812
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   354


ATATGTCTAA AGATTCGATG TGACGGAGAA TTTGAAAAAT TTTGCAAATT TTTTGGGAAC  34872
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   354


TAAACAAGGC CCAAGCTGCA AATCCCTAAT CACTCGTCAT TCTCATAAAT AAAGCTGAAA  34932
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   354


AAACTAAATC CAAGTGGGGC ACGCACTTGG ACTTTGGCCT CTTGGACTTG AGTGGGCGAC  34992
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   354


ACGCCGGATC GGCACCGGCA CCTAGGGCTT GTTTAGTTCC AAAAAATTTT GGGAAATGGA  35052
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   354


CATTGTAGCA CTTTCGTTTG TATTTGACAA ATATTGTCCA ATTATGGACT AACTAGGCTC  35112
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   354


AAAAGATTCA TCTCGTCAAT TCCGACCAAA CTGTGTAATT AGTTTTTATT TTCGTCTATA  35172
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   354


TTTAACACTC CATGCATGCG TCTAAAGATT CGATGTGACG GAGAATATGA AAAATTTTAC  35232
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   354


AAAATTTTTT CGGAAGTAAA CAAGGCCCTA GTACTCGACT GCTACCGGGG ACGACGGTAC  35292
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   354


GGTGGAAGCA GGCGCCTGTC GAGCATCTCC AGTGCTAAAT CGAACAAAAC TGACAAGGTT  35352
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   354


CGGTTGAGTG CAGTACGGTT TGAGAGAGCT GCAGTGTGGC GTCGGTGTTT GCTCCAAACA  35412
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   354


AACATTAAAC AAATTGGAAG TGACCCTGCC TAGGAGGTTT CACACACAAC ATTATCAATG  35472
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   354


GCTTGTCCTG TATAAAGATT TTTTTATTGA AACAGTCACG GCACGGTTTG GTGCTTGAGT  35532
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   354


TTGGTTCGCT TTTAGTTCTG ACAACGAGCA GCCGAACCGT CTAGTGTTCT CGGTTCGATT  35592
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   354


TGCTTCTCCC TCGGTTCGAT TCTGCGATAC ACTAGAGGTG CCCTTAGGCG TTGTTTAGAT  35652
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   354


GCATCAAAAA CCCCAAACTT TACAAGATTC TCATCACATC GAATCTTGCA ACACATGCAT  35712
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   354


AGAACATTAA ATATAGAAAA AAAAGATAAC TAATTGCACA GTTTACCTGT AAATCACGAG  35772
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   354


ACAAATCTTT TAAGCCTAGT TGCTCTATGA AAGAACAATG TTTGTCAAAT AAAAACAAAA  35832
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   354


ATGCTGCAGC ATCAAAATCC AAAAAATTTT TGGATCTAAA CAAGGCCTAA GTGCACCTTA  35892
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   354


AAAATTAAAA AAATTTCAAG ATTTTCTGTC ACATCGAATC TTGCGATATA TGCATGATTG  35952
        ||||| ||| |||||| |||||||||| || | | | || |||  | 
.......... .....TCAAG ATTCTCTGTC ACATCGAATC TTTGGTTGCA TGTATG-GAG   398


CATTAAATAT AGTCAAAAAT  35972
|||||||||| || |||||| 
CATTAAATAT AGATAAAAAT   418

********************************************************************************
EST sequence  41 +strand (File: SBtuc02-10-21.2146+)

   1 GGCCACGCGA CGCCGCTGGC GGGCGTGAGC ATCGCGGCGG TGCTCACGTT CGTGGCGTCC
  61 TTCTCCGTCG GCATGGGCCC CATCGCGTGG GTGTACAGCT CGGAGATCTT CCCGCTGCGG
  121 CTCCGCGCGC AGGGCTGCGC GCTCGGCACG GCGATGAACC GGATCATGAG CGGCGCCATC
  181 ACCATGTCCT TCATCTCGCT CTACAAGGCC ATCACCTTGG CCGGGAGCTT CTACTTGTAT
  241 GCAGGTATCG CTGCTGCCGG GTGGCTGTTC ATGTTCTTCT TCCTGCCGGA GACGAGGGGC
  301 AGGAGCCTGG AGGACACCGA GAAGCTCTTC GGCGGTGGGG ACGACGGCGA GGACAACAAG
  361 GAAGATGGAC ACGATGTGCA CAAGAAGTCC ACTGAGTTGA GTAGCAAGCA AACAGTGACC
  421 TGATCTGCAC GTGCTAGTAC GTACGCTAGT CAATAACACG AACGGATGTG GTCGGATTTT
  481 TCAATTCGCA GCGGAACGCG CGGCAAAGCT GCGCGAACTG AACCCGTGTT CAACATGACA
  541 TGTCCTTTGT AGAAATCATG GTCACAGCTC AAGGGGAGTA GCGTAAATAC TAGGCAAGGT
  601 TATGTTTCGC ACTAGGGTGG GTCTCCTCCT CTTTGGCAAA TGCTTTGTTT GTTGCTAAGT
  661 GTGGGTTGGC CCACTTGCAG TTTAGCGAAT GATTTGTTGT CATGTGCTTT CGTAGTGGAT
  721 TATTTGCCGT TACTGTGATG TGTTTCGTCT TAGGCCTTGT TTAGTTCCGA AAAGTGAAAA
  781 GTTTTCGGTG CTGTAGCACT TTCGTTTGTT TGTGATAAAT ATTATCCAAT CATGGACTAA
  841 CTAGGATCAA AAGATTCGTC TCGTGATTTA CAACTAAACC GTGTAATTAG TTTTTGTTTT
  901 CGTCCATATT TACTGTTTCA TGCATGTGCC ACAAGATTCG ATATGACGGG GAATCTTGAA
  961 AACTTTTTTG TTTTCAGGGT GAACTAAACA AGGCCATAAT CATGCATCTG TAATATGATT
 1021 TTGTCTAGAT TTTACTTGCT TGCATAGAGA AATAAAGGAC GCCCAAAATC TATTGATCAC
 1081 AAACAGCAAG CTTGCTATTC ATGGAAACTG CGCATAGTCC CTAAGCAATT GAAATGGCTA
 1141 TGCTGGTTGG ACAGAAATCA AGATAGCCAG ACTAAACTAT TGTAACAGGT AAATTATGCA
 1201 TTTGAGATCT AGGCCAACCA ATATCTCATT GGCAAGATAG CAGAAGTAAC CTCTCTACTT
 1261 GCAGATCTAC ATGCAGCTAG GAATACAACT ACTATAACAG ATTACCTAAA GGTATAACAT
 1321 CATAAGGGTT ATCTCCTCTT GGTAGGAAAC CATAGAATGT AACCCTCGTG C

Predicted gene structure (within gDNA segment 30945 to 38044):

 Exon 1 31403 31411 (  9 n); cDNA  735  742 (  8 n); score: 0.778
 Intron 1 31412 31653 ( 242 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.986 (s:  0)
 Exon 2 31654 31664 ( 11 n); cDNA  743  753 ( 11 n); score: 0.727
 Intron 2 31665 34643 (2979 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.65)
 Exon 3 34644 34880 ( 237 n); cDNA  754  992 ( 239 n); score: 0.751
 Intron 3 34881 35108 ( 228 n); Pd: 0.000 (s: 0.69), Pa: 0.485 (s:  0)
 Exon 4 35109 35126 ( 18 n); cDNA  993  1010 ( 18 n); score: 0.611
 Intron 4 35127 35507 ( 381 n); Pd: 0.317 (s:  0), Pa: 0.913 (s:  0)
 Exon 5 35508 35546 ( 39 n); cDNA  1011  1044 ( 34 n); score: 0.590
 Intron 5 35547 35647 ( 101 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.59)
 Exon 6 35648 35709 ( 62 n); cDNA  1045  1103 ( 59 n); score: 0.629
 Intron 6 35710 37694 (1985 n); Pd: 0.000 (s: 0.63), Pa: 0.876 (s:  0)
 Exon 7 37695 37706 ( 12 n); cDNA  1104  1114 ( 11 n); score: 0.667
 Intron 7 37707 37797 ( 91 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.853 (s:  0)
 Exon 8 37798 37819 ( 22 n); cDNA  1115  1133 ( 19 n); score: 0.727

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.2146+	0.726	410	0.299	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.2146+	(31403 31411,31654 31664,34644 34880,35109 35126,35508 35546,35648 35709,37695 37706,37798 37819)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GTGATTTTGG TACTATGATA GTTCATACTG AAGATGGCGA CGAAGTGGCA GAATCACCCA  31462
|||| | ||                             
GTGA-TGTG. .......... .......... .......... .......... ..........   742


TTTTCCCAAG AACAGAGTTC ATACCTGGCC TTGGTAGCAT CAATTCTTTC ACACATGATC  31522
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   742


CAAAGAGAGC GGAACTTATT TCAAGTTTTT GGTATGAGAA ACATACATTT ATCTTATTGT  31582
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   742


TTCTGTTTTC AGTCATACAA AGCAGCTCAA TGTGAAGTTT TTATTTATCC CATCACAAAT  31642
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   742


CTTATGCACA GTTTCTTGAT AGGGCGGAGA ACACAGGTGA TAGTGATGCC AATAAAGATC  31702
      |||| | | ||                     
.......... .TTTCGTCTT AG........ .......... .......... ..........   753


GGGATTTAGA TGATCGTCCT GACATACAGG AATCAAAAGC AATCCCACCT TTAACTGGAA  31762
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


CAGTGAAGAA GCATATTGGT GCAGAAGGGA CTATAAGACG CCATGATAAT CAAGTTAATT  31822
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


TGTCACCAGG ATTTGCGAAC ACAACTAAAT TGAACAGCAG CCCGAGCCGC AAAGCGTTTT  31882
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


CGGTTCAGGA TAAGGTATGG TTCATGGTTT AGACATCAGC TATTTGTTCC CTTGTCTGAG  31942
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


GCTAAGGTAT TTTAGATTTA GCTATTGCAC ACATTCCCCT TTGAGCCCCT TGTCTAATTC  32002
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


GCCAGCATTT CTATGACTTC ATTGTAGCTC TGGTCACCCT TTGAGCCCCG TGTCTAATTC  32062
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


GCCAGCATTT CTATGACTTC ATTGTAGCTC TGGTCAATTT ATGCTGCCGG CAACACTGTA  32122
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


CCAATACCAT TTCTTAAGGC AATCGACATT TCACCACTAG CTCTAGTATC AGAAAATGAA  32182
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


GCAGGAAATG GCCTGGCTGG GTCAAGTACA AATGATGCCT TGGAGGCAGT TAGGGAGCTG  32242
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


TTCAGTGGTG ATGGGCAGGC AAAGAAAGGA CGGAAAGGGC AAAACGAAGT ATGTGGTAGA  32302
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


TTCTTTTCTT TAGCTCTTGC AGAGTGACCT AACTTTTAAA GCTTGCAGAG GGATACTTAG  32362
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


TCTAATACTG CATTTGGTGC ATTAGGTCCC TCTTCCTCCG GGTGTGCACC ACAGGCTAAT  32422
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


GACAAGCCCC ACACTGATGA ACCTGGCTCA AGCGTTAGCG TATCATAAAA CGTGAGTTCA  32482
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


TTTGAACTAC TCTATGCTGC TAGTGTTTTT ATTTTCTCGC AATATGACTG AAGTAAATAG  32542
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


CTTTTCTCCT TGTCTTCTGT GAATGTTTTA GGTGCTACGA GGACATGCCT CTACAAGATT  32602
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


CACAAGCGAC GCAAGAGCAG CAGACGATAC AAAATCTTTG TGATACACTT CGAACCATAC  32662
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


TGAGGTTGTA GATTTGCAAG AGTGAAGGTT ACAACCTTTG GAGTTCTGAA GCGCTGCATG  32722
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


GAGCCAAGGG TGAACATGGC TTCTCATGGT GGACACTGAA CCTGCTCGGG GTGGAGCCCC  32782
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


AAGGATCGAA GGAAGGCATG ACATCTGTGT ACCTTGGAGC AGGCCTAATG ACAACTGCGT  32842
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


TTGAGCTTGT GGACGGCTGG ACGCTTTGGT GACTGGAAGC TGATTGACAC AGGGATTTCT  32902
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


GTGGGGAGTG GAAATTTCTG TCTCTGTTAA TAGCCTCTAG GGGTTTCAGC GGTCGGTGTA  32962
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


TGTAGAGACT GCATCGACAT TTTGCTAATC AAATTTTGCG GCAGTAATGC CTATTGTAGT  33022
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


CTGGTTTTCA ATCGTTGACA ATGCAATTGT CTTCCTCCAA ATAAAGAGAA ATAGTTGAGC  33082
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


AGGAATAAAA AAAATGATTT AGGTTGGCTA TCCGAAATCA TGGGCGGCGT GATTTATGCT  33142
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


GCCATGTCCG CCTATTCCTT GTGCCTGGTC ATTATACGCC ATGCTTCGTG TTGTTACAAG  33202
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


TGCCAGTTCA TTAACCGCGC GTGTGAACGG CGTGCTTCTT GTTAATGGTT GCTTAACGCC  33262
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


TGTCCCAGTT GAGGTCGGGA ACATGGAAAT ATTCGGGCTG TTACTGACCA TCCATCTCGA  33322
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


GTTGACAGGT ACGCTATGTT CTGTGAACAG AGCGCGTTCC ACGTAAGCAA AATTTCTGCT  33382
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


TGCTGCTAGC CCAACCTGAT GTTTCAAACT TGGATCATGG GTACTATCTT GGTTTTTGTC  33442
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


CGGAAATAAC CAAATCCGGC GGGACAGCTG AAAGGTAGAC GTGACAACAT AGGTCGGATG  33502
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


CCGCATCCTA CCAAACCACC GTGGCAGCGA CTACTTACAC TTTGCCCCCA ATACTCAACG  33562
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


AAGATGCCAA TTGCCAATCA TCAAAATCTA GGGGAGAGGA GGGCCGGCCA GTGATGTGCA  33622
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


TTTGTAGTGG TGCTACCTAA TTAGGTATCC CTGAAGATTT GTATGGTTTG TTTGTGTCAG  33682
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


TACATGTGTC TTATTAGGTA TCCTCTTTAC AAAATTGCAT AGAAAGAGAA AGCATGAAAC  33742
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


ATAACATAGG AGTACTATTA TAAGTTAGTG CATACACCGA TGTACAATCT TGGTTCAGTT  33802
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


CCTTAGGTTC ATTTATTCTT TTCCTTTTCT TTGTTTGAAA CATCCAGATT AGTTCATTTT  33862
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


GATGTATTTT TCGATTGATC TATCTATCTA AAGAAAAATA AACTTGTATT GTCATGTGCC  33922
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


AGGTAATTGG ACTACACGTG TTCTATTTTC GAAGGGACAG CAAAAGATTT TGCTTTGCCA  33982
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


TAAATAATGT AAAGAGAATT TGACCTTGAT TATAAGGAAA AACATTTCCG AAAAAACATA  34042
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


CAATTAGGAT ATAAGCGCGA TACAACTTGA GTTAATAAAT CACGCACAAC TTCGTTGGTC  34102
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


CACTGACCAT GCAAAGTAGA AATACACAAC TTCGGGCAAA ATAACGCCGG TTTCGAGGTT  34162
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


TGATACATAG TCTTTTTAGG TGCCTCCGTG GTGATCCAGG AAGAGTTCAC CAACCTAGAG  34222
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


ATCTTAGAAG CAATGGGAGT CTAAAGATCA AATAACTAGA CCGATAATCT AATCACTCAG  34282
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


CACTTCAACC CGCCTAAGAG AGCAACACTA TAAGCGTGAT ATGTGTCTAT ATTCTTCATT  34342
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


TTGAATTTTG GCTTCAAGAA AGCTAAAAAA AACCCAAAAG CACCTGGGAG CCCGTGTCTA  34402
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


TCTCCGCCAA CATCAGGAAA ATGTTGACAT TTTGGATGGA ACTAAATACA CCCATAAAAA  34462
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


ATGGTATTTT GCATTTCATC TTTCAAAGTA CTTGGCATTT TGTATTTTGC ATTCCATGGA  34522
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


AAACTAAACA CACCCCTATT TTAGTATGCG TGCATATATA AATGTTTACG TCTGTGTTAC  34582
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


CACAAAAGTA AACATCAAAA TAGTTTCCTA TGTGACATGG GTCATCACAC CAATGATCAA  34642
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   753


GGCCTTGTTT AATTCAAAAA AATTTGCA-A AACAGGCACT GTAGCACTTT CGTTTGTATT  34701
 ||||||||| | ||| ||| | |  |    || || |||||||||| ||||||| | 
.GCCTTGTTT AGTTCCGAAA AGTGAAAAGT TTTCGGTGCT GTAGCACTTT CGTTTGTTTG   812


TGACAAATAT TGTCTAATCA TAGACTAACT AGGCTCAAAA GATTCGTCTC GGCAATTCCG  34761
||| |||||| | || ||||| | |||||||| ||| |||||| |||||||||| | | || | 
TGATAAATAT TATCCAATCA TGGACTAACT AGGATCAAAA GATTCGTCTC GTGATTTACA   872


ACCAAACTAT GCAATTAGTT TTTATTTTTG TCTATATTTA ATACTCCATG CATATGTCTA  34821
|| |||| | | |||||||| ||| |||| | || ||||||| | | |||| ||| || |  
ACTAAACCGT GTAATTAGTT TTTGTTTTCG TCCATATTTA CTGTTTCATG CATGTGCCAC   932


AAGATTCGAT GTGACGGAGA AT-TTGAAAA ATTTTGCAAA TTTTTTGGGA ACTAAACAAG  34880
|||||||||| |||||| || || ||||||| ||||   ||  | || |||||||||| 
AAGATTCGAT ATGACGGGGA ATCTTGAAAA CTTTTTTGTT TTCAGGGTGA ACTAAACAAG   992


GCCCAAGCTG CAAATCCCTA ATCACTCGTC ATTCTCATAA ATAAAGCTGA AAAAACTAAA  34940
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   992


TCCAAGTGGG GCACGCACTT GGACTTTGGC CTCTTGGACT TGAGTGGGCG ACACGCCGGA  35000
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   992


TCGGCACCGG CACCTAGGGC TTGTTTAGTT CCAAAAAATT TTGGGAAATG GACATTGTAG  35060
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   992


CACTTTCGTT TGTATTTGAC AAATATTGTC CAATTATGGA CTAACTAGGC TCAAAAGATT  35120
                          ||  || || 
.......... .......... .......... .......... ........GC CATAATCATG   1004


CATCTCGTCA ATTCCGACCA AACTGTGTAA TTAGTTTTTA TTTTCGTCTA TATTTAACAC  35180
|||||                               
CATCTG.... .......... .......... .......... .......... ..........   1010


TCCATGCATG CGTCTAAAGA TTCGATGTGA CGGAGAATAT GAAAAATTTT ACAAAATTTT  35240
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1010


TTCGGAAGTA AACAAGGCCC TAGTACTCGA CTGCTACCGG GGACGACGGT ACGGTGGAAG  35300
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1010


CAGGCGCCTG TCGAGCATCT CCAGTGCTAA ATCGAACAAA ACTGACAAGG TTCGGTTGAG  35360
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1010


TGCAGTACGG TTTGAGAGAG CTGCAGTGTG GCGTCGGTGT TTGCTCCAAA CAAACATTAA  35420
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1010


ACAAATTGGA AGTGACCCTG CCTAGGAGGT TTCACACACA ACATTATCAA TGGCTTGTCC  35480
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1010


TGTATAAAGA TTTTTTTATT GAAACAGTCA CGGCACGGTT TGGTGCTTGA GTTTGGTTCG  35540
               | |   | | || | || || || ||| || | 
.......... .......... .......T-A --ATATGATT TTGT-CTAGA TTTTACTT-G   1038


CTTTTAGTTC TGACAACGAG CAGCCGAACC GTCTAGTGTT CTCGGTTCGA TTTGCTTCTC  35600
||| |                              
CTTGCA.... .......... .......... .......... .......... ..........   1044


CCTCGGTTCG ATTCTGCGAT ACACTAGAGG TGCCCTTAGG CGTTGTTTAG ATGCATCAAA  35660
                          ||| |  || || 
.......... .......... .......... .......... .......TAG AGAAATAAAG   1057


AAC-CCCAAA CTTTACAAGA TTCTCATCAC ATCGAATCTT GCAACACATG CATAGAACAT  35719
 || |||||| | ||  || || || || | | || ||| || | ||||      
GACGCCCAAA ATCTA-TTGA -TCACA-AAC AGC-AAGCTT GCTATTCATG ..........   1103


TAAATATAGA AAAAAAAGAT AACTAATTGC ACAGTTTACC TGTAAATCAC GAGACAAATC  35779
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


TTTTAAGCCT AGTTGCTCTA TGAAAGAACA ATGTTTGTCA AATAAAAACA AAAATGCTGC  35839
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


AGCATCAAAA TCCAAAAAAT TTTTGGATCT AAACAAGGCC TAAGTGCACC TTAAAAATTA  35899
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


AAAAAATTTC AAGATTTTCT GTCACATCGA ATCTTGCGAT ATATGCATGA TTGCATTAAA  35959
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


TATAGTCAAA AATAAAAATT AATTACATAG CTTACCTGTA AATCACGAAA TAAATCTTTT  36019
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


AAATCTAGTT AGTTCATAAT TAGACAATAT TTATAAAAAA CAAACGAAAG TGCTACAATG  36079
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


GCCTTGTTTA GTTCACCCTG AAAACCAAAA AGTTTTCAAG ATTTCCCGTC ACATCGAATC  36139
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


TTGTAACACA TGTATGAAAC ATTAAATATA GACGAAAACA AAAACTAATT ACACAGATTA  36199
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


GCTGAAAATC ACGTGACAAA TTTTTTGATT CTAGTTAGTC CATGATTAGA TAATATTTAT  36259
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


CACAAACAAA CGAAAATGCC ACAGTACCAA AAACTTTTCA CTTTTCGGAA CTAAACAAGG  36319
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


CCAATGTATC AAACCAAAAA ATTTTAGGGG CTGTTTGGTT CGTTGTTGAG TTCAGCCTGG  36379
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


CTTGTATGCG GCAACCAGGC CCTGGCGGTC CAGGCCGAAC TCATGCAGGC AGCCATTGTT  36439
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


TGGTTGGTCG GTTGATTAGA GCCTGGTTGG GTGCATCACT TGTTTGGTTA CCCGTTGCTT  36499
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


TGCCTGCCTG CTGCATCAAC TCTCTCATGC ACGAGCCACA ACGCATGCTC ATCCCAGCCT  36559
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


GGCCCGATAG AAACGGAAGT GATCTGCGTT TCTGCGGGGC CTGGCTCAGC GAGGTGTTTT  36619
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


GTATGCGGGT GGCCTGGCCC TGGCAGCCAT ACAACACACC AAACACGAGA TTCCTGCACC  36679
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


AGCGGATGCA TGCACGCGGG CATCAGGCCA ACCAAACACG CCCAGGCCCA GTCGCGTCCG  36739
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


TCCCCCAGTT TTCTGGCCTT GGCCGTACGT GCCGCGTGCC CCTCTACCGC GCGCTCCCTG  36799
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


TGCCATGTCC CATACCAAAC TCCCATGTGA ATGTGAATTG TGACCACCAT TCTTCGTCAG  36859
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


TCATTCACCC GCACCCGCAC GGCGCTACGC AACAACAAAA GCAGGTCCGC TCGTCTCGTC  36919
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


TCCCTCCCTC CCGCGGCTCG GCTCGGCTCA CCTCACCTCA CTCCTCTTCG TGCGTCGCCT  36979
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


CGCTGCCGCG TCGGGCCAGC GGGTGAGGCG TGACTGGGCT CTCTTCGGCG CGCGCACCGA  37039
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


GGGACGGCGG CGGCGTCGAT GGGGAAGCAC ATGCGCATCA AGACGGCGCC CAAGGGCAAC  37099
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


CGTGCCCCCC TTCTCGGCGA CGGGGTAGGC CGCCCGCCGT AGGCGCAGGC TCCTATTCGA  37159
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


ATTTGGTTTC TGATGATTGC GCTCCGAATT TGGTTTCTGA TCATCGAGCT GGTGCCTGCA  37219
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


GGAGACGTCA AGGGGGCTCA CCGACCTGGA AGAGGGCAGC AACGTCCAGG TTAGGCGCCC  37279
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


AGCCCCTGCC CTCCTATCCC TTCCTTTCTC CATCTGCCGC ACAAGGACAA ACCTCCCAAT  37339
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


TACAAGCGCC GGCTGCATAA CTAATCCTTG CCTTTTTTAT CATTATTTTG TACATACAAT  37399
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


TGGAATTCTC TCAGCCAGCG AACGTCGGGT TCTGTCGGGT CATCAAACTT GTGAGTGAGC  37459
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


GCTTGTCTCT TCGATTTTTA GCTCTTTCTC TTGCGCTGAT GTTGGTCATG CTGAAACGGA  37519
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


TGAGCACGGG TTTGTAGGCC AAGCATGACG CCGGGAAGCT GGTCCTCGCC ACTATGGCGC  37579
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


TGCTCGTTGC CTCCCTCAGC AACCTTCTCG TTGTAGGTAC CTGCCACTTG TTGGAAAGAA  37639
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1103


AAGCTATTGA TGCTAATGTT TGTTTTTTGT TATCTTTTTC ACTTTTTGGA ACAAGGATAG  37699
                              || | 
.......... .......... .......... .......... .......... .....GA-AA   1107


CTGCTAAGCC TTTCCTGTCT TCATGAGGGC TTGAGCACAA GCATGCAGAA ATCTGGTTCC  37759
|||| |                              
CTGCGCA... .......... .......... .......... .......... ..........   1114


TCTATTAGCA ATTAGCATGT ATGTTGATTT AAATTCAGCT AGTACCTTGA TGGAATTGAA  37819
                     | ||| || | | | ||||||| 
.......... .......... .......... ........-T AGT-CCCT-A AGCAATTGAA   1133

********************************************************************************
EST sequence 257 -strand (File: SBtuc02-10-21.7438-)

   1 TTGTCATGCC TTGTTTACTT CCAAAAAAAA TTATTATCAC TTTCAGTTTG TATTTGACAA
  61 ATATTGTCCA ATCATGAACT AACTAGACTC AAAATATTCG TCTCGCAAAT TACAGGTAAA
  121 CTGCAATTAG TTATTATTTT GATCTATATT TAATGCTCCA TGCATGTGCG CAAAATTCGA
  181 TGAAACTTTT TTTAAAAATT TTCTGGCAAC TAAACAAGAC CTAAATATAT GATGTGTGCA
  241 GCAGTATGTG TTTGCAGATC CAGGTTATTA CCTTCGTTGC CGCAGCTGGT AGCGACGGCG
  301 CGGCGTGTGG ATGGAGGCGG AACTCGTGCA TCACCCACTC CGTCTTCCTC CCCTTGGGCG
  361 CTCGGCCCCG GTAGAACACC AGCGTCTTGC GCATCCCCAC CACCGCCGCC GCATCCTCGC
  421 CGCCGTCGCC GCCGGCGACG ACGGCGCGGT CCTTGCCGGT GGCCTTCCAG TAGCCGGAGC
  481 GCGTGGCGCG GTTGGTGCGC TGCCCCGTCG CGTACTTGCG GTCGCGCAGG TTGAAGAAGT
  541 ACCACTCCTT TCCACCGACG CACGCAGATT CTGGAAGGTC CCATGGCTCG CACTTGTTGA
  601 GGTCGACGTC GACGATGGCT GCGCCGCCGC CATGGCCATG GCCGGAGAGC TTGTCGAGGA
  661 GGTAGTCCAG CACGAGCTCG TCGTCCCTGG GATGGAACCT GAACCCCGGG GGCATTCTCG
  721 CCTCCATCAT GCTGATCGAC GAGCTCATCT TCTACCCTAC TATCTGCTGC AGTTTCAGCC
  781 TCGTGC

Predicted gene structure (within gDNA segment 34163 to 38263):

 Exon 1 34686 34831 ( 146 n); cDNA   38  181 ( 144 n); score: 0.829
 Intron 1 34832 35138 ( 307 n); Pd: 0.000 (s: 0.82), Pa: 0.000 (s:  0)
 Exon 2 35139 35146 (  8 n); cDNA  182  189 (  8 n); score: 0.750
 Intron 2 35147 35226 ( 80 n); Pd: 0.945 (s:  0), Pa: 0.000 (s:  0)
 Exon 3 35227 35262 ( 36 n); cDNA  190  223 ( 34 n); score: 0.806

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.7438-	0.829	190	0.242	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.7438-	(34686 34831,35139 35146,35227 35262)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CACTTTC-GT TTGTATTTGA CAAATATTGT CTAATCATAG ACTAACTAGG CTCAAAAGAT  34744
||||||| || |||||||||| |||||||||| | ||||||  ||||||||| ||||||| || 
CACTTTCAGT TTGTATTTGA CAAATATTGT CCAATCATGA ACTAACTAGA CTCAAAATAT    97


TCGTCTCGGC AATTCCGACC AAACTATGCA ATTAGTTTTT ATTTTTGTCT ATATTTAATA  34804
||||||||  |||| |   |||| |||| ||||||| || ||||| ||| ||||||||| 
TCGTCTCGCA AATTACAGGT AAAC--TGCA ATTAGTTATT ATTTTGATCT ATATTTAATG   155


CTCCATGCAT ATGTCTAAAG ATTCGATGTG ACGGAGAATT TGAAAAATTT TGCAAATTTT  34864
|||||||||| || | || |||||||                   
CTCCATGCAT GTG-CGCAAA ATTCGAT... .......... .......... ..........   181


TTGGGAACTA AACAAGGCCC AAGCTGCAAA TCCCTAATCA CTCGTCATTC TCATAAATAA  34924
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   181


AGCTGAAAAA ACTAAATCCA AGTGGGGCAC GCACTTGGAC TTTGGCCTCT TGGACTTGAG  34984
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   181


TGGGCGACAC GCCGGATCGG CACCGGCACC TAGGGCTTGT TTAGTTCCAA AAAATTTTGG  35044
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   181


GAAATGGACA TTGTAGCACT TTCGTTTGTA TTTGACAAAT ATTGTCCAAT TATGGACTAA  35104
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   181


CTAGGCTCAA AAGATTCATC TCGTCAATTC CGACCAAACT GTGTAATTAG TTTTTATTTT  35164
                   ||||| |          
.......... .......... .......... ....GAAACT TT........ ..........   189


CGTCTATATT TAACACTCCA TGCATGCGTC TAAAGATTCG ATGTGACGGA GAATATGAAA  35224
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   189


AATTTTACAA AATTTTTTCG GAAGTAAACA AGGCCCTA  35262
 ||||| || |||||| | | || |||||| | | ||||
..TTTTA-AA AATTTTCTGG CAACTAAACA A-GACCTA   223

********************************************************************************
EST sequence 119 +strand (File: 24978904+)

   1 GGCACGAGGG TTTGTTGTTG CTGCTAGTGG AACAATTTCC TCAGCTCATA GGATGCACAC
  61 GATTGATCGA GCTGAAGCAA ATCACCGGCA AGGCTGGGGT TGATGCGCGG ATCGTTGGCA
  121 TGATGATGGA GGCTTACCAG CCGCTTTGAT CCATCAAGGA TCGCTCTTTG CTATTCAGAA
  181 AGGCTACAGG CTCATTGCAG TTATGCCAGC TAAATATTTG CTTGACAAGC TGATCTTGCT
  241 GAGATTCATG GGTGCTGAGT TGTACTTAAC CGGTATGATT AGTTGAAGAA AGTTACGGTA
  301 TCACCTTAAT TGCTTTTTTC AGTCAAATTT CCTTGGTTAA GGAATTTTAT GGGTGGCCTT
  361 CTTCCTTTGG TGTACTGTAT GTGCAGATCC GGCCCTTGGC TTTGCGGGCA TGTTTGACAA
  421 AGTTGAACAG CTCCGAGAAC AACTGCCAAA TGTACTTGTT CTGAATCAAG TTACTAAAAA
  481 TTTGCAAAAT TTTTTCAGAT TCCCCGTCAC ATCGAATGTT TAGACGTATG CATGGAGTAT
  541 TAAATATAGA TGAAAATAAA AACTAATTAC ACAGTTTGGT CGGAATTGAT CAGACGAATC
  601 TTTTGAGCCT AGTTAGTCCA TAATTGGACA ATATTTGTCA AATACAAACG AAAATGCTAC
  661 TATTCCTATT TTGCAAAATT TTTTGGAAGT AAACAAGGCC TAAGAGAGCA AATTCTG

Predicted gene structure (within gDNA segment 32512 to 36883):

 Exon 1 32512 32534 ( 23 n); cDNA  409  427 ( 19 n); score: 0.609
 Intron 1 32535 32573 ( 39 n); Pd: 0.355 (s:  0), Pa: 0.998 (s:  0)
 Exon 2 32574 32586 ( 13 n); cDNA  428  440 ( 13 n); score: 0.692
 Intron 2 32587 33006 ( 420 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.369 (s:  0)
 Exon 3 33007 33032 ( 26 n); cDNA  441  464 ( 24 n); score: 0.654
 Intron 3 33033 34824 (1792 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.648 (s:  0)
 Exon 4 34825 34853 ( 29 n); cDNA  465  491 ( 27 n); score: 0.724
 Intron 4 34854 36111 (1258 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.76)
 Exon 5 36112 36282 ( 171 n); cDNA  492  661 ( 170 n); score: 0.789

MATCH	21326110+	24978904+	0.789	262	0.365	C
PGS_21326110+_24978904+	(32512 32534,32574 32586,33007 33032,34825 34853,36112 36282)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

TATTTTCTCG CAATATGACT GAAGTAAATA GCTTTTCTCC TTGTCTTCTG TGAATGTTTT  32571
 || || |  ||| | | | |||                     
CATGTT-TGA CAA-A-G-TT GAA....... .......... .......... ..........   427


AGGTGCTACG AGGACATGCC TCTACAAGAT TCACAAGCGA CGCAAGAGCA GCAGACGATA  32631
  ||| || || ||                         
..CAGCTCCG AGAAC..... .......... .......... .......... ..........   440


CAAAATCTTT GTGATACACT TCGAACCATA CTGAGGTTGT AGATTTGCAA GAGTGAAGGT  32691
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   440


TACAACCTTT GGAGTTCTGA AGCGCTGCAT GGAGCCAAGG GTGAACATGG CTTCTCATGG  32751
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   440


TGGACACTGA ACCTGCTCGG GGTGGAGCCC CAAGGATCGA AGGAAGGCAT GACATCTGTG  32811
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   440


TACCTTGGAG CAGGCCTAAT GACAACTGCG TTTGAGCTTG TGGACGGCTG GACGCTTTGG  32871
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   440


TGACTGGAAG CTGATTGACA CAGGGATTTC TGTGGGGAGT GGAAATTTCT GTCTCTGTTA  32931
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   440


ATAGCCTCTA GGGGTTTCAG CGGTCGGTGT ATGTAGAGAC TGCATCGACA TTTTGCTAAT  32991
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   440


CAAATTTTGC GGCAGTAATG CCTATTGTAG TCTGGTTTTC AATCGTTGAC AATGCAATTG  33051
         | || || | ||||  || ||| | |           
.......... .....AACTG CCAAATGTA- -CTTGTTCTG A......... ..........   464


TCTTCCTCCA AATAAAGAGA AATAGTTGAG CAGGAATAAA AAAAATGATT TAGGTTGGCT  33111
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


ATCCGAAATC ATGGGCGGCG TGATTTATGC TGCCATGTCC GCCTATTCCT TGTGCCTGGT  33171
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


CATTATACGC CATGCTTCGT GTTGTTACAA GTGCCAGTTC ATTAACCGCG CGTGTGAACG  33231
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


GCGTGCTTCT TGTTAATGGT TGCTTAACGC CTGTCCCAGT TGAGGTCGGG AACATGGAAA  33291
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


TATTCGGGCT GTTACTGACC ATCCATCTCG AGTTGACAGG TACGCTATGT TCTGTGAACA  33351
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


GAGCGCGTTC CACGTAAGCA AAATTTCTGC TTGCTGCTAG CCCAACCTGA TGTTTCAAAC  33411
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


TTGGATCATG GGTACTATCT TGGTTTTTGT CCGGAAATAA CCAAATCCGG CGGGACAGCT  33471
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


GAAAGGTAGA CGTGACAACA TAGGTCGGAT GCCGCATCCT ACCAAACCAC CGTGGCAGCG  33531
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


ACTACTTACA CTTTGCCCCC AATACTCAAC GAAGATGCCA ATTGCCAATC ATCAAAATCT  33591
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


AGGGGAGAGG AGGGCCGGCC AGTGATGTGC ATTTGTAGTG GTGCTACCTA ATTAGGTATC  33651
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


CCTGAAGATT TGTATGGTTT GTTTGTGTCA GTACATGTGT CTTATTAGGT ATCCTCTTTA  33711
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


CAAAATTGCA TAGAAAGAGA AAGCATGAAA CATAACATAG GAGTACTATT ATAAGTTAGT  33771
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


GCATACACCG ATGTACAATC TTGGTTCAGT TCCTTAGGTT CATTTATTCT TTTCCTTTTC  33831
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


TTTGTTTGAA ACATCCAGAT TAGTTCATTT TGATGTATTT TTCGATTGAT CTATCTATCT  33891
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


AAAGAAAAAT AAACTTGTAT TGTCATGTGC CAGGTAATTG GACTACACGT GTTCTATTTT  33951
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


CGAAGGGACA GCAAAAGATT TTGCTTTGCC ATAAATAATG TAAAGAGAAT TTGACCTTGA  34011
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


TTATAAGGAA AAACATTTCC GAAAAAACAT ACAATTAGGA TATAAGCGCG ATACAACTTG  34071
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


AGTTAATAAA TCACGCACAA CTTCGTTGGT CCACTGACCA TGCAAAGTAG AAATACACAA  34131
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


CTTCGGGCAA AATAACGCCG GTTTCGAGGT TTGATACATA GTCTTTTTAG GTGCCTCCGT  34191
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


GGTGATCCAG GAAGAGTTCA CCAACCTAGA GATCTTAGAA GCAATGGGAG TCTAAAGATC  34251
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


AAATAACTAG ACCGATAATC TAATCACTCA GCACTTCAAC CCGCCTAAGA GAGCAACACT  34311
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


ATAAGCGTGA TATGTGTCTA TATTCTTCAT TTTGAATTTT GGCTTCAAGA AAGCTAAAAA  34371
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


AAACCCAAAA GCACCTGGGA GCCCGTGTCT ATCTCCGCCA ACATCAGGAA AATGTTGACA  34431
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


TTTTGGATGG AACTAAATAC ACCCATAAAA AATGGTATTT TGCATTTCAT CTTTCAAAGT  34491
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


ACTTGGCATT TTGTATTTTG CATTCCATGG AAAACTAAAC ACACCCCTAT TTTAGTATGC  34551
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


GTGCATATAT AAATGTTTAC GTCTGTGTTA CCACAAAAGT AAACATCAAA ATAGTTTCCT  34611
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


ATGTGACATG GGTCATCACA CCAATGATCA AGGCCTTGTT TAATTCAAAA AAATTTGCAA  34671
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


AACAGGCACT GTAGCACTTT CGTTTGTATT TGACAAATAT TGTCTAATCA TAGACTAACT  34731
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


AGGCTCAAAA GATTCGTCTC GGCAATTCCG ACCAAACTAT GCAATTAGTT TTTATTTTTG  34791
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   464


TCTATATTTA ATACTCCATG CATATGTCTA AAGATTCGAT GTGACGGAGA ATTTGAAAAA  34851
                  | || | || || | | ||||| |||| 
.......... .......... .......... ...A-TC-AA GTTACTAAAA ATTTGCAAAA   489


TTTTGCAAAT TTTTTGGGAA CTAAACAAGG CCCAAGCTGC AAATCCCTAA TCACTCGTCA  34911
||                                
TT........ .......... .......... .......... .......... ..........   491


TTCTCATAAA TAAAGCTGAA AAAACTAAAT CCAAGTGGGG CACGCACTTG GACTTTGGCC  34971
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   491


TCTTGGACTT GAGTGGGCGA CACGCCGGAT CGGCACCGGC ACCTAGGGCT TGTTTAGTTC  35031
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   491


CAAAAAATTT TGGGAAATGG ACATTGTAGC ACTTTCGTTT GTATTTGACA AATATTGTCC  35091
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   491


AATTATGGAC TAACTAGGCT CAAAAGATTC ATCTCGTCAA TTCCGACCAA ACTGTGTAAT  35151
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   491


TAGTTTTTAT TTTCGTCTAT ATTTAACACT CCATGCATGC GTCTAAAGAT TCGATGTGAC  35211
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   491


GGAGAATATG AAAAATTTTA CAAAATTTTT TCGGAAGTAA ACAAGGCCCT AGTACTCGAC  35271
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   491


TGCTACCGGG GACGACGGTA CGGTGGAAGC AGGCGCCTGT CGAGCATCTC CAGTGCTAAA  35331
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   491


TCGAACAAAA CTGACAAGGT TCGGTTGAGT GCAGTACGGT TTGAGAGAGC TGCAGTGTGG  35391
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   491


CGTCGGTGTT TGCTCCAAAC AAACATTAAA CAAATTGGAA GTGACCCTGC CTAGGAGGTT  35451
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   491


TCACACACAA CATTATCAAT GGCTTGTCCT GTATAAAGAT TTTTTTATTG AAACAGTCAC  35511
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   491


GGCACGGTTT GGTGCTTGAG TTTGGTTCGC TTTTAGTTCT GACAACGAGC AGCCGAACCG  35571
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   491


TCTAGTGTTC TCGGTTCGAT TTGCTTCTCC CTCGGTTCGA TTCTGCGATA CACTAGAGGT  35631
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   491


GCCCTTAGGC GTTGTTTAGA TGCATCAAAA ACCCCAAACT TTACAAGATT CTCATCACAT  35691
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   491


CGAATCTTGC AACACATGCA TAGAACATTA AATATAGAAA AAAAAGATAA CTAATTGCAC  35751
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   491


AGTTTACCTG TAAATCACGA GACAAATCTT TTAAGCCTAG TTGCTCTATG AAAGAACAAT  35811
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   491


GTTTGTCAAA TAAAAACAAA AATGCTGCAG CATCAAAATC CAAAAAATTT TTGGATCTAA  35871
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   491


ACAAGGCCTA AGTGCACCTT AAAAATTAAA AAAATTTCAA GATTTTCTGT CACATCGAAT  35931
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   491


CTTGCGATAT ATGCATGATT GCATTAAATA TAGTCAAAAA TAAAAATTAA TTACATAGCT  35991
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   491


TACCTGTAAA TCACGAAATA AATCTTTTAA ATCTAGTTAG TTCATAATTA GACAATATTT  36051
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   491


ATAAAAAACA AACGAAAGTG CTACAATGGC CTTGTTTAGT TCACCCTGAA AACCAAAAAG  36111
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   491


TTTTCAAGAT TTCCCGTCAC ATCGAATCTT GTAACACATG TATGAAACAT TAAATATAGA  36171
||||| |||| | |||||||| ||||||| ||  || ||| ||| | || |||||||||| 
TTTTC-AGAT TCCCCGTCAC ATCGAATGTT TAGACGTATG CATGGAGTAT TAAATATAGA   550


CGAAAACAAA AACTAATTAC ACAGATTAGC TGAAAATCAC GTGACAAATT TTTTGATTCT  36231
 ||||| ||| |||||||||| |||| || |  | || | |  ||| ||| |||||| || 
TGAAAATAAA AACTAATTAC ACAGTTTGGT CGGAATTGAT CAGACGAATC TTTTGAGCCT   610


AGTTAGTCCA TGATTAGATA ATATTTATCA CAAACAAACG AAAATGCCAC A  36282
|||||||||| | ||| || | |||||| ||| | ||||||| ||||||| || 
AGTTAGTCCA TAATTGGACA ATATTTGTCA AATACAAACG AAAATGCTAC T   661

********************************************************************************
EST sequence 260 -strand (File: 13392307-)

   1 CCCCCCAAAA AGAGCCTCAA GAGTCAAGAG GCTCTCGTGA GGGCAATAAA TTTTGCATTT
  61 TGGATGGAAC TAAACATGAC CCTCAAAATT TCGGCATTTT GCATTTCATC ACTCCAAAGT
  121 AGTTGACATT TTGCATTTTG GATTCTATGG GGAACTAAAC ACCCCCATAG TCTTTTTAAA
  181 TGCAAGAAAA TAGTCTAACT GACCTATATA TCAACAACAA ACTCATTTAC TACAAGTAGC
  241 ACAAATTGAG TATTCGGGTC AGATAAATAG ATATTAAAAA GAATGAGCAA GCTAAAATCT
  301 CAAAAGGCAA TCTCAGGCAA TTGGAACCTA CCAAATCATG GTACACACGT AGCCGCTCTT
  361 TTACCACTTC TTCAGTATCA TCTGCTCTGG TTATTAGCTT CGATTCACAC TGTGGAGGAG
  421 GCAATAGTGG AGGCATGTAC ATTCGAGCTC CACCATTTTC ACCCTCGATA TCAATGGAGG
  481 CCACATTGAA GTTTCCGNCC ACACCCTCGT GC

Predicted gene structure (within gDNA segment 33850 to 36933):

 Exon 1 34431 34540 ( 110 n); cDNA   57  169 ( 113 n); score: 0.782
 Intron 1 34541 34643 ( 103 n); Pd: 0.000 (s: 0.82), Pa: 0.000 (s: 0.66)
 Exon 2 34644 34684 ( 41 n); cDNA  170  208 ( 39 n); score: 0.659
 Intron 2 34685 35108 ( 424 n); Pd: 0.000 (s: 0.66), Pa: 0.485 (s:  0)
 Exon 3 35109 35126 ( 18 n); cDNA  209  224 ( 16 n); score: 0.556
 Intron 3 35127 36195 (1069 n); Pd: 0.317 (s:  0), Pa: 0.079 (s: 0.58)
 Exon 4 36196 36282 ( 87 n); cDNA  225  304 ( 80 n); score: 0.598

MATCH	21326110+	13392307-	0.701	256	0.500	C
PGS_21326110+_13392307-	(34431 34540,34644 34684,35109 35126,36196 36282)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

ATTTTGGATG GAACTAAATA -CACCCATAA AAAAT-GGTA TTTTGCATTT CATC-TTTCA  34487
|||||||||| |||||||| |  |||| || || | || | |||||||||| |||| | || 
ATTTTGGATG GAACTAAACA TGACCCTCAA AATTTCGGCA TTTTGCATTT CATCACTCCA   116


AAGTACTTGG CATTTTGTAT TTTGCATTCC ATGGAAAACT AAACACACCC CTATTTTAGT  34547
||||| ||| ||||||| || |||| |||| |||| |||| |||||| ||| ||    
AAGTAGTTGA CATTTTGCAT TTTGGATTCT ATGGGGAACT AAACACCCCC ATA.......   169


ATGCGTGCAT ATATAAATGT TTACGTCTGT GTTACCACAA AAGTAAACAT CAAAATAGTT  34607
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   169


TCCTATGTGA CATGGGTCAT CACACCAATG ATCAAGGCCT TGTTTAATTC AAAAAAATTT  34667
                    | || | || ||| | || |||| | 
.......... .......... .......... ......GTCT TTTTAAATGC AAGAAAA-TA   192


GCAAAACAGG CACTGTAGCA CTTTCGTTTG TATTTGACAA ATATTGTCTA ATCATAGACT  34727
|  ||| | | || ||                        
GTCTAACTGA C-CTATA... .......... .......... .......... ..........   208


AACTAGGCTC AAAAGATTCG TCTCGGCAAT TCCGACCAAA CTATGCAATT AGTTTTTATT  34787
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   208


TTTGTCTATA TTTAATACTC CATGCATATG TCTAAAGATT CGATGTGACG GAGAATTTGA  34847
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   208


AAAATTTTGC AAATTTTTTG GGAACTAAAC AAGGCCCAAG CTGCAAATCC CTAATCACTC  34907
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   208


GTCATTCTCA TAAATAAAGC TGAAAAAACT AAATCCAAGT GGGGCACGCA CTTGGACTTT  34967
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   208


GGCCTCTTGG ACTTGAGTGG GCGACACGCC GGATCGGCAC CGGCACCTAG GGCTTGTTTA  35027
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   208


GTTCCAAAAA ATTTTGGGAA ATGGACATTG TAGCACTTTC GTTTGTATTT GACAAATATT  35087
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   208


GTCCAATTAT GGACTAACTA GGCTCAAAAG ATTCATCTCG TCAATTCCGA CCAAACTGTG  35147
             |||| | |  | |||            
.......... .......... .TATCAACA- A-CAAACTC. .......... ..........   224


TAATTAGTTT TTATTTTCGT CTATATTTAA CACTCCATGC ATGCGTCTAA AGATTCGATG  35207
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   224


TGACGGAGAA TATGAAAAAT TTTACAAAAT TTTTTCGGAA GTAAACAAGG CCCTAGTACT  35267
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   224


CGACTGCTAC CGGGGACGAC GGTACGGTGG AAGCAGGCGC CTGTCGAGCA TCTCCAGTGC  35327
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   224


TAAATCGAAC AAAACTGACA AGGTTCGGTT GAGTGCAGTA CGGTTTGAGA GAGCTGCAGT  35387
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   224


GTGGCGTCGG TGTTTGCTCC AAACAAACAT TAAACAAATT GGAAGTGACC CTGCCTAGGA  35447
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   224


GGTTTCACAC ACAACATTAT CAATGGCTTG TCCTGTATAA AGATTTTTTT ATTGAAACAG  35507
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   224


TCACGGCACG GTTTGGTGCT TGAGTTTGGT TCGCTTTTAG TTCTGACAAC GAGCAGCCGA  35567
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   224


ACCGTCTAGT GTTCTCGGTT CGATTTGCTT CTCCCTCGGT TCGATTCTGC GATACACTAG  35627
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   224


AGGTGCCCTT AGGCGTTGTT TAGATGCATC AAAAACCCCA AACTTTACAA GATTCTCATC  35687
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   224


ACATCGAATC TTGCAACACA TGCATAGAAC ATTAAATATA GAAAAAAAAG ATAACTAATT  35747
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   224


GCACAGTTTA CCTGTAAATC ACGAGACAAA TCTTTTAAGC CTAGTTGCTC TATGAAAGAA  35807
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   224


CAATGTTTGT CAAATAAAAA CAAAAATGCT GCAGCATCAA AATCCAAAAA ATTTTTGGAT  35867
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   224


CTAAACAAGG CCTAAGTGCA CCTTAAAAAT TAAAAAAATT TCAAGATTTT CTGTCACATC  35927
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   224


GAATCTTGCG ATATATGCAT GATTGCATTA AATATAGTCA AAAATAAAAA TTAATTACAT  35987
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   224


AGCTTACCTG TAAATCACGA AATAAATCTT TTAAATCTAG TTAGTTCATA ATTAGACAAT  36047
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   224


ATTTATAAAA AACAAACGAA AGTGCTACAA TGGCCTTGTT TAGTTCACCC TGAAAACCAA  36107
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   224


AAAGTTTTCA AGATTTCCCG TCACATCGAA TCTTGTAACA CATGTATGAA ACATTAAATA  36167
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   224


TAGACGAAAA CAAAAACTAA TTACACAGAT TAGCTGAAAA TCACGTGACA AATTTTTTGA  36227
               || | || | ||  | | ||| ||||  | | 
.......... .......... ........AT TTACT-ACAA GTA-G-CACA AATTGAGT-A   252


TTCTAGTTAG TCCATGATTA GATAATATTT ATCACAAACA AACGAAAATG CCACA  36282
||| || ||  || | || |||| ||  | | | || | | |||||  || |
TTCGGGTCAG ---ATAAATA GATATTAAAA AGAATGAGCA AGCTAAAATC TCAAA   304

********************************************************************************
EST sequence  98 +strand (File: SBtuc02-10-21.8317+)

   1 CTTCCTCACC CACTGCGGCT GGAACTCCAT CCTGGAGAGC GTGTGGGCGG GCGTGCCCAT
  61 GCTGTGCTTC CCGCTGCTCA CGGACCAGAT CACCAACCGC CGCCTCGTCG CGCGGGAGTG
  121 GCGCGCCGGC GTGTCCATCG GGGACCGCGG CGCGGTGCGC GCAGACGAGG TGAGGGCACG
  181 GATCGAGGGG CTCATGGGCG GGGAAGACGG CGTCATGCTC AGGGAGCAGG TGAAGAAGCT
  241 GAGGGGCACA CTCGAGGCTG CCGTGGCGCC CGGTGGCTCG TCGCGGCGCA GCTTCGACGA
  301 GTTCGTCGAC GAGCTCAAGC GCAGGTGCGG AGGCAGCCAC TGATCCGCGC AGTTTCTCGG
  361 CGAGCTCAAG CGCCGGTGCT GATGAGGCAG CCACTGATCC GAAGCTCGCG GACAGGAGCT
  421 TGAGGTGGGC CTCAGAAAGT CAGAATACGT GTGCGATGTA GGCCTTGTAT CGTAGCGTCA
  481 GCTTGTACCG TTTTGTATTG TAAACTGGCT TCATCATCGA AGCGTGTACG GAGTATGTAT
  541 GCTGTGTACG GAGTACGGTG GGGTATTACT GTTGTGCAGG TTTGATGTGA TGTCTACCTA
  601 GTACATAGGT CTTGTTTAGT TGGTAAAAAT TTTCAAGATT TCCGGTCACA TCGAATCTTT
  661 GGTCGTATGC ATAAAGAATT AAATATAGAC GAAAATAAAA ACTAATTACA CAGTTTATCT
  721 GTAATTTGTG

Predicted gene structure (within gDNA segment 32667 to 36585):

 Exon 1 35012 35038 ( 27 n); cDNA  603  629 ( 27 n); score: 0.815
 Intron 1 35039 36111 (1073 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.78)
 Exon 2 36112 36212 ( 101 n); cDNA  630  730 ( 101 n); score: 0.812

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.8317+	0.812	128	0.175	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.8317+	(35012 35038,36112 36212)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

ACCTAGGGCT TGTTTAGTTC CAAAAAATTT TGGGAAATGG ACATTGTAGC ACTTTCGTTT  35071
|| |||| || |||||||||  |||||                   
ACATAGGTCT TGTTTAGTTG GTAAAAA... .......... .......... ..........   629


GTATTTGACA AATATTGTCC AATTATGGAC TAACTAGGCT CAAAAGATTC ATCTCGTCAA  35131
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   629


TTCCGACCAA ACTGTGTAAT TAGTTTTTAT TTTCGTCTAT ATTTAACACT CCATGCATGC  35191
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   629


GTCTAAAGAT TCGATGTGAC GGAGAATATG AAAAATTTTA CAAAATTTTT TCGGAAGTAA  35251
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   629


ACAAGGCCCT AGTACTCGAC TGCTACCGGG GACGACGGTA CGGTGGAAGC AGGCGCCTGT  35311
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   629


CGAGCATCTC CAGTGCTAAA TCGAACAAAA CTGACAAGGT TCGGTTGAGT GCAGTACGGT  35371
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   629


TTGAGAGAGC TGCAGTGTGG CGTCGGTGTT TGCTCCAAAC AAACATTAAA CAAATTGGAA  35431
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   629


GTGACCCTGC CTAGGAGGTT TCACACACAA CATTATCAAT GGCTTGTCCT GTATAAAGAT  35491
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   629


TTTTTTATTG AAACAGTCAC GGCACGGTTT GGTGCTTGAG TTTGGTTCGC TTTTAGTTCT  35551
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   629


GACAACGAGC AGCCGAACCG TCTAGTGTTC TCGGTTCGAT TTGCTTCTCC CTCGGTTCGA  35611
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   629


TTCTGCGATA CACTAGAGGT GCCCTTAGGC GTTGTTTAGA TGCATCAAAA ACCCCAAACT  35671
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   629


TTACAAGATT CTCATCACAT CGAATCTTGC AACACATGCA TAGAACATTA AATATAGAAA  35731
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   629


AAAAAGATAA CTAATTGCAC AGTTTACCTG TAAATCACGA GACAAATCTT TTAAGCCTAG  35791
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   629


TTGCTCTATG AAAGAACAAT GTTTGTCAAA TAAAAACAAA AATGCTGCAG CATCAAAATC  35851
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   629


CAAAAAATTT TTGGATCTAA ACAAGGCCTA AGTGCACCTT AAAAATTAAA AAAATTTCAA  35911
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   629


GATTTTCTGT CACATCGAAT CTTGCGATAT ATGCATGATT GCATTAAATA TAGTCAAAAA  35971
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   629


TAAAAATTAA TTACATAGCT TACCTGTAAA TCACGAAATA AATCTTTTAA ATCTAGTTAG  36031
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   629


TTCATAATTA GACAATATTT ATAAAAAACA AACGAAAGTG CTACAATGGC CTTGTTTAGT  36091
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   629


TCACCCTGAA AACCAAAAAG TTTTCAAGAT TTCCCGTCAC ATCGAATCTT GTAACACATG  36151
           |||||||||| |||| ||||| ||||||||||   | ||| 
.......... .......... TTTTCAAGAT TTCCGGTCAC ATCGAATCTT TGGTCGTATG   669


TATGAAACAT TAAATATAGA CGAAAACAAA AACTAATTAC ACAGATTAGC TGAAAATCAC  36211
 || || || |||||||||| |||||| ||| |||||||||| |||| ||| | || || |  
CATAAAGAAT TAAATATAGA CGAAAATAAA AACTAATTAC ACAGTTTATC TGTAATTTGT   729


G  36212
|
G   730

********************************************************************************
EST sequence  85 +strand (File: SBtuc02-10-21.7438+)

   1 GCACGAGGCT GAAACTGCAG CAGATAGTAG GGTAGAAGAT GAGCTCGTCG ATCAGCATGA
  61 TGGAGGCGAG AATGCCCCCG GGGTTCAGGT TCCATCCCAG GGACGACGAG CTCGTGCTGG
  121 ACTACCTCCT CGACAAGCTC TCCGGCCATG GCCATGGCGG CGGCGCAGCC ATCGTCGACG
  181 TCGACCTCAA CAAGTGCGAG CCATGGGACC TTCCAGAATC TGCGTGCGTC GGTGGAAAGG
  241 AGTGGTACTT CTTCAACCTG CGCGACCGCA AGTACGCGAC GGGGCAGCGC ACCAACCGCG
  301 CCACGCGCTC CGGCTACTGG AAGGCCACCG GCAAGGACCG CGCCGTCGTC GCCGGCGGCG
  361 ACGGCGGCGA GGATGCGGCG GCGGTGGTGG GGATGCGCAA GACGCTGGTG TTCTACCGGG
  421 GCCGAGCGCC CAAGGGGAGG AAGACGGAGT GGGTGATGCA CGAGTTCCGC CTCCATCCAC
  481 ACGCCGCGCC GTCGCTACCA GCTGCGGCAA CGAAGGTAAT AACCTGGATC TGCAAACACA
  541 TACTGCTGCA CACATCATAT ATTTAGGTCT TGTTTAGTTG CCAGAAAATT TTTAAAAAAA
  601 GTTTCATCGA ATTTTGCGCA CATGCATGGA GCATTAAATA TAGATCAAAA TAATAACTAA
  661 TTGCAGTTTA CCTGTAATTT GCGAGACGAA TATTTTGAGT CTAGTTAGTT CATGATTGGA
  721 CAATATTTGT CAAATACAAA CTGAAAGTGA TAATAATTTT TTTTGGAAGT AAACAAGGCA
  781 TGACAA

Predicted gene structure (within gDNA segment 32262 to 36706):

 Exon 1 35014 35042 ( 29 n); cDNA  563  592 ( 30 n); score: 0.828
 Intron 1 35043 35108 ( 66 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.485 (s:  0)
 Exon 2 35109 35121 ( 13 n); cDNA  593  605 ( 13 n); score: 0.615
 Intron 2 35122 35689 ( 568 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.82)
 Exon 3 35690 35832 ( 143 n); cDNA  606  745 ( 140 n); score: 0.797

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.7438+	0.797	185	0.235	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.7438+	(35014 35042,35109 35121,35690 35832)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CTAGGGCTTG TTTAGTT-CC AAAAAATTTT GGGAAATGGA CATTGTAGCA CTTTCGTTTG  35072
 |||| |||| ||||||| || | ||||||||                 
TTAGGTCTTG TTTAGTTGCC AGAAAATTTT .......... .......... ..........   592


TATTTGACAA ATATTGTCCA ATTATGGACT AACTAGGCTC AAAAGATTCA TCTCGTCAAT  35132
                      ||||| |||       
.......... .......... .......... ......TAAA AAAAGTTTC. ..........   605


TCCGACCAAA CTGTGTAATT AGTTTTTATT TTCGTCTATA TTTAACACTC CATGCATGCG  35192
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   605


TCTAAAGATT CGATGTGACG GAGAATATGA AAAATTTTAC AAAATTTTTT CGGAAGTAAA  35252
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   605


CAAGGCCCTA GTACTCGACT GCTACCGGGG ACGACGGTAC GGTGGAAGCA GGCGCCTGTC  35312
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   605


GAGCATCTCC AGTGCTAAAT CGAACAAAAC TGACAAGGTT CGGTTGAGTG CAGTACGGTT  35372
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   605


TGAGAGAGCT GCAGTGTGGC GTCGGTGTTT GCTCCAAACA AACATTAAAC AAATTGGAAG  35432
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   605


TGACCCTGCC TAGGAGGTTT CACACACAAC ATTATCAATG GCTTGTCCTG TATAAAGATT  35492
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   605


TTTTTATTGA AACAGTCACG GCACGGTTTG GTGCTTGAGT TTGGTTCGCT TTTAGTTCTG  35552
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   605


ACAACGAGCA GCCGAACCGT CTAGTGTTCT CGGTTCGATT TGCTTCTCCC TCGGTTCGAT  35612
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   605


TCTGCGATAC ACTAGAGGTG CCCTTAGGCG TTGTTTAGAT GCATCAAAAA CCCCAAACTT  35672
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   605


TACAAGATTC TCATCACATC GAATCTTGCA ACACATGCAT AGAACATTAA ATATAGAAAA  35732
         ||| |||| ||||  ||||||||| || |||||| ||||||| | 
.......... .......ATC GAATTTTGC- GCACATGCAT GGAGCATTAA ATATAGATCA   647


AAAAGATAAC TAATTGCACA GTTTACCTGT AAATCACGAG ACAAATCTTT TAAGCCTAGT  35792
||| ||||| |||||| || |||||||||| || | |||| || ||| ||| | || ||||| 
AAATAATAAC TAATTG--CA GTTTACCTGT AATTTGCGAG ACGAATATTT TGAGTCTAGT   705


TGCTCTATGA AAGAACAATG TTTGTCAAAT AAAAACAAAA  35832
| | ||||  | ||||| |||||||||| | |||| || 
TAGTTCATGA TTGGACAATA TTTGTCAAAT ACAAACTGAA   745

********************************************************************************
EST sequence 243 -strand (File: SBtuc02-10-21.4286-)

   1 CCACATCACG CAATTATTGA TTATTATTTC CTTGTAGTAG ACTAACTAAT AATGCATAAT
  61 ACGTAGTACG TACGTGCAGT GTACATGGAC CACACCACCA AGCAATGCAA CATTTGCAAG
  121 ATGCAAACCA TGCAAGAACC AACACGGCAG CGGATGATCC CCAAAGGGTT TTTTTCAACA
  181 AAAAAACACA CAAACCCGTG TACACTAATC TGACGACCTC CGGTGGCGCG TCTCGTAAGG
  241 TAAGGCCTTG TTTACTTCCT AGAAAATTTT GCAAAATTTT TCAGATTCCC CGTCACATCG
  301 AATCTTTAGA CGCATGCATG GAGTATTAAA TATAGACGAA AATAAAAACT AATTGCACAG
  361 TTTGGTCGAA ATTGACGAGA CGAATCTTTT GAGCCTAGTT ACTCCATGAT TAGACAATAT
  421 TTGTTAAATA AAAACGAAAA TGCTACAGTG TCCATTTCCC AAAATTTTTC GGAACTAAAC
  481 AAGGCCTAAA GCTAGAGAAA AGAAAACTGC CATGCCCGTG CACAGGCAGA TTGAGATCGA
  541 GAGACTTTGG TTACAGGGCC AGGATGGACC CGGCCCGGAC CTTGCCGCGC TCCCGTTCCC
  601 GTGGGCCTTC CGCTTCCGCT TCCCTGGCGG GCAGCGCCCC ATGTGTCACC GCGCTGGCCA
  661 TGGCCTTGTT CCTCTCCGCC GCTTCGTCCG CCGCCATCTG CGCGCTCCTG CACTCGTCGC
  721 TGCAGAACGC CGTGTCGCCT CTGTACATGA AGATGTCGCG GTTGCTGGCG AGCGGCTTCC
  781 GGCAGAGGAA GCACGCGTCC AAGAAATGCA CGTCGTGGTG CCCCGCTCCT CCCATGGATC
  841 CTCGTGC

Predicted gene structure (within gDNA segment 33131 to 38426):

 Exon 1 35016 35049 ( 34 n); cDNA  243  277 ( 35 n); score: 0.794
 Intron 1 35050 36111 (1062 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.80)
 Exon 2 36112 36319 ( 208 n); cDNA  278  484 ( 207 n); score: 0.793
 Intron 2 36320 38002 (1683 n); Pd: 0.000 (s: 0.74), Pa: 0.990 (s:  0)
 Exon 3 38003 38032 ( 30 n); cDNA  485  514 ( 30 n); score: 0.633

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.4286-	0.793	272	0.321	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.4286-	(35016 35049,36112 36319,38003 38032)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

AGGGCTTGTT TAGTTCC-AA AAAATTTTGG GAAATGGACA TTGTAGCACT TTCGTTTGTA  35074
||| |||||| || |||| | |||||||||  ||||              
AGGCCTTGTT TACTTCCTAG AAAATTTTGC AAAAT..... .......... ..........   277


TTTGACAAAT ATTGTCCAAT TATGGACTAA CTAGGCTCAA AAGATTCATC TCGTCAATTC  35134
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   277


CGACCAAACT GTGTAATTAG TTTTTATTTT CGTCTATATT TAACACTCCA TGCATGCGTC  35194
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   277


TAAAGATTCG ATGTGACGGA GAATATGAAA AATTTTACAA AATTTTTTCG GAAGTAAACA  35254
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   277


AGGCCCTAGT ACTCGACTGC TACCGGGGAC GACGGTACGG TGGAAGCAGG CGCCTGTCGA  35314
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   277


GCATCTCCAG TGCTAAATCG AACAAAACTG ACAAGGTTCG GTTGAGTGCA GTACGGTTTG  35374
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   277


AGAGAGCTGC AGTGTGGCGT CGGTGTTTGC TCCAAACAAA CATTAAACAA ATTGGAAGTG  35434
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   277


ACCCTGCCTA GGAGGTTTCA CACACAACAT TATCAATGGC TTGTCCTGTA TAAAGATTTT  35494
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   277


TTTATTGAAA CAGTCACGGC ACGGTTTGGT GCTTGAGTTT GGTTCGCTTT TAGTTCTGAC  35554
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   277


AACGAGCAGC CGAACCGTCT AGTGTTCTCG GTTCGATTTG CTTCTCCCTC GGTTCGATTC  35614
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   277


TGCGATACAC TAGAGGTGCC CTTAGGCGTT GTTTAGATGC ATCAAAAACC CCAAACTTTA  35674
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   277


CAAGATTCTC ATCACATCGA ATCTTGCAAC ACATGCATAG AACATTAAAT ATAGAAAAAA  35734
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   277


AAGATAACTA ATTGCACAGT TTACCTGTAA ATCACGAGAC AAATCTTTTA AGCCTAGTTG  35794
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   277


CTCTATGAAA GAACAATGTT TGTCAAATAA AAACAAAAAT GCTGCAGCAT CAAAATCCAA  35854
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   277


AAAATTTTTG GATCTAAACA AGGCCTAAGT GCACCTTAAA AATTAAAAAA ATTTCAAGAT  35914
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   277


TTTCTGTCAC ATCGAATCTT GCGATATATG CATGATTGCA TTAAATATAG TCAAAAATAA  35974
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   277


AAATTAATTA CATAGCTTAC CTGTAAATCA CGAAATAAAT CTTTTAAATC TAGTTAGTTC  36034
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   277


ATAATTAGAC AATATTTATA AAAAACAAAC GAAAGTGCTA CAATGGCCTT GTTTAGTTCA  36094
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   277


CCCTGAAAAC CAAAAAGTTT TCAAGATTTC CCGTCACATC GAATCTTGTA ACACATGTAT  36154
         ||| || ||||| | |||||||||| |||||||  || |||| || 
.......... .......TTT TC-AGATTCC CCGTCACATC GAATCTTTAG ACGCATGCAT   319


GAAACATTAA ATATAGACGA AAACAAAAAC TAATTACACA GATTAGCTGA AAATCACGTG  36214
| | ||||| |||||||||| ||| |||||| ||||| |||| | || | || || | ||| | 
GGAGTATTAA ATATAGACGA AAATAAAAAC TAATTGCACA GTTTGGTCGA AATTGACGAG   379


ACAAATTTTT TGATTCTAGT TAGTCCATGA TTAGATAATA TTTATCACAA ACAAACGAAA  36274
|| ||| ||| ||| ||||| || ||||||| ||||| |||| ||| | | | | |||||||| 
ACGAATCTTT TGAGCCTAGT TACTCCATGA TTAGACAATA TTTGTTAAAT AAAAACGAAA   439


ATGCCACAGT ACCAAAAACT TTTCACTTTT CGGAACTAAA CAAGGCCAAT GTATCAAACC  36334
|||| |||||  | |  |   | |||| |||||||||| |||||         
ATGCTACAGT GTCCATTTCC CAAAATTTTT CGGAACTAAA CAAGG..... ..........   484


AAAAAATTTT AGGGGCTGTT TGGTTCGTTG TTGAGTTCAG CCTGGCTTGT ATGCGGCAAC  36394
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


CAGGCCCTGG CGGTCCAGGC CGAACTCATG CAGGCAGCCA TTGTTTGGTT GGTCGGTTGA  36454
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


TTAGAGCCTG GTTGGGTGCA TCACTTGTTT GGTTACCCGT TGCTTTGCCT GCCTGCTGCA  36514
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


TCAACTCTCT CATGCACGAG CCACAACGCA TGCTCATCCC AGCCTGGCCC GATAGAAACG  36574
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


GAAGTGATCT GCGTTTCTGC GGGGCCTGGC TCAGCGAGGT GTTTTGTATG CGGGTGGCCT  36634
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


GGCCCTGGCA GCCATACAAC ACACCAAACA CGAGATTCCT GCACCAGCGG ATGCATGCAC  36694
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


GCGGGCATCA GGCCAACCAA ACACGCCCAG GCCCAGTCGC GTCCGTCCCC CAGTTTTCTG  36754
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


GCCTTGGCCG TACGTGCCGC GTGCCCCTCT ACCGCGCGCT CCCTGTGCCA TGTCCCATAC  36814
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


CAAACTCCCA TGTGAATGTG AATTGTGACC ACCATTCTTC GTCAGTCATT CACCCGCACC  36874
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


CGCACGGCGC TACGCAACAA CAAAAGCAGG TCCGCTCGTC TCGTCTCCCT CCCTCCCGCG  36934
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


GCTCGGCTCG GCTCACCTCA CCTCACTCCT CTTCGTGCGT CGCCTCGCTG CCGCGTCGGG  36994
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


CCAGCGGGTG AGGCGTGACT GGGCTCTCTT CGGCGCGCGC ACCGAGGGAC GGCGGCGGCG  37054
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


TCGATGGGGA AGCACATGCG CATCAAGACG GCGCCCAAGG GCAACCGTGC CCCCCTTCTC  37114
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


GGCGACGGGG TAGGCCGCCC GCCGTAGGCG CAGGCTCCTA TTCGAATTTG GTTTCTGATG  37174
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


ATTGCGCTCC GAATTTGGTT TCTGATCATC GAGCTGGTGC CTGCAGGAGA CGTCAAGGGG  37234
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


GCTCACCGAC CTGGAAGAGG GCAGCAACGT CCAGGTTAGG CGCCCAGCCC CTGCCCTCCT  37294
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


ATCCCTTCCT TTCTCCATCT GCCGCACAAG GACAAACCTC CCAATTACAA GCGCCGGCTG  37354
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


CATAACTAAT CCTTGCCTTT TTTATCATTA TTTTGTACAT ACAATTGGAA TTCTCTCAGC  37414
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


CAGCGAACGT CGGGTTCTGT CGGGTCATCA AACTTGTGAG TGAGCGCTTG TCTCTTCGAT  37474
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


TTTTAGCTCT TTCTCTTGCG CTGATGTTGG TCATGCTGAA ACGGATGAGC ACGGGTTTGT  37534
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


AGGCCAAGCA TGACGCCGGG AAGCTGGTCC TCGCCACTAT GGCGCTGCTC GTTGCCTCCC  37594
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


TCAGCAACCT TCTCGTTGTA GGTACCTGCC ACTTGTTGGA AAGAAAAGCT ATTGATGCTA  37654
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


ATGTTTGTTT TTTGTTATCT TTTTCACTTT TTGGAACAAG GATAGCTGCT AAGCCTTTCC  37714
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


TGTCTTCATG AGGGCTTGAG CACAAGCATG CAGAAATCTG GTTCCTCTAT TAGCAATTAG  37774
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


CATGTATGTT GATTTAAATT CAGCTAGTAC CTTGATGGAA TTGAAGTAAG TCGACTCTGT  37834
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


AGATATTTAG AGGCTTCTGT TCAAACTGTT GTTAGTATGA ATCAGTGTCC AGTGATGAGT  37894
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


AGAATACAAC CACTTTCAGG GCAATTGTTA TTTTCATTCT TAAAGAGCGT GGTCATCAAG  37954
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   484


CATTGTTTTC ATGTTGTAAT GCATGGATCG TCTTGTGATG TCCTACAGCC GAAATATGGT  38014
                          || ||| | | 
.......... .......... .......... .......... ........CC TAAAGCTAGA   496


GGCAAGATAA TTGACATT  38032
| |||| || || ||| 
GAAAAGAAAA CTGCCATG   514

********************************************************************************
EST sequence 166 +strand (File: SPtuc02-10-22.3104+)

   1 GCACGAGGCC TGCTTGGGCC TGTTATAGAG CCCACCAATG GACGATTCAA GAGACGCGTC
  61 GGGTCCAAAG AAACAGAGGA TATTATATAT ATAAAGCAAA GAAAAGCACA TCCCTGACTA
  121 GTCCGCGTGG GCCCCACTTC TTTCTCCGGC GCGACTCTCT CGCGCGCGCC TTTCTTTGCT
  181 TGGGCCTTGT TTAGTTGTCA AAAATTTTTG CAAAATTTTT CATATTCTCT ATCACATCAA
  241 ATTTTTAGAC GCATGCATGA AGTATTAAAT ATGGACGAAA ATAAAAACTA ATTACACCGT
  301 TTGGTCGAAA TTGACGAGAC GAATCTTTTG AGTCTAGTTA ATACATAATT GAATAATATT
  361 TGTCCAATAC AAACGAAAAT GGTACTATTC CTATTTTGCA AAATTTTTTG GAACTAAACA
  421 AGGCCTTGCT GTTGCTGCGA CGACGACTGG GCGAGCGCTG ACACCCTTCG CCAGATCGGC
  481 GCCGGCGACG AGCACCCGCC AGGAAAAATG GCCGAGCACC TCTTCAAAGA TAAATTTAAG
  541 GTGACCAGGC TCGATCCTGA TGGCAAGAAG TTCGACAAAG TCACTCGTAT TGAAGCTACA
  601 AGCGAGAATG AAATGTACAT GCAACTGGAT GTTGCTACTG AGGTCTATGC AATGAAGCTT
  661 GGTGACACAT TCAACATGGT TTTAGCTCTC ACTCTCAACC TGGATGGATC AACAGACGCT
  721 GGCTACTACA CACAGGCTGG AAGAAAAACT CTTGCTGACG ATTATGACTA CATCATGCAT
  781 GGAAAGCTTT ACAAGATCTC AGAAGACAGT ACCAAAGACA GTAATGGCAA TTCATCTACT
  841 AAAGTGGAGA TTTATGCATC TTTTGGTGGC CTCTTGATGA TACTTAGGGG TGATCCTTCC
  901 TGTGCTGCTA GCTTTCAGCT GGATCAGAGG CTGTTTCTTC TTATAAAGAA GCCGTAAATA
  961 TATTAGCAGA AAGGCTAGTT AGCTACCTTG TTGGTTGTCG TGCTACCCCC ACCATTCATG
 1021 TACTCTCTCC ATGGTGGATC GATAAGAAAT GTCTTCTTCT TTTTTTGAGG AAATTAGAAA
 1081 TGAAGCCTTG TTTAGTTCGC AAAAATTTTC AAGATTTTCC GTCACATCGA ATCTTTGGTC
 1141 GCATGCAGGA GCATAAAATA GACAAAAATA AAA

Predicted gene structure (within gDNA segment 33503 to 36636):

 Exon 1 35018 35047 ( 30 n); cDNA  184  213 ( 30 n); score: 0.800
 Intron 1 35048 36108 (1061 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.70)
 Exon 2 36109 36322 ( 214 n); cDNA  214  426 ( 213 n); score: 0.738

MATCH	21326110+	SPtuc02-10-22.3104+	0.738	244	0.208	C
PGS_21326110+_SPtuc02-10-22.3104+	(35018 35047,36109 36322)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GGCTTGTTTA GTTCCAAAAA ATTTTGGGAA ATGGACATTG TAGCACTTTC GTTTGTATTT  35077
| |||||||| |||  |||| ||||| | ||                 
GCCTTGTTTA GTTGTCAAAA ATTTTTGCAA .......... .......... ..........   213


GACAAATATT GTCCAATTAT GGACTAACTA GGCTCAAAAG ATTCATCTCG TCAATTCCGA  35137
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   213


CCAAACTGTG TAATTAGTTT TTATTTTCGT CTATATTTAA CACTCCATGC ATGCGTCTAA  35197
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   213


AGATTCGATG TGACGGAGAA TATGAAAAAT TTTACAAAAT TTTTTCGGAA GTAAACAAGG  35257
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   213


CCCTAGTACT CGACTGCTAC CGGGGACGAC GGTACGGTGG AAGCAGGCGC CTGTCGAGCA  35317
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   213


TCTCCAGTGC TAAATCGAAC AAAACTGACA AGGTTCGGTT GAGTGCAGTA CGGTTTGAGA  35377
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   213


GAGCTGCAGT GTGGCGTCGG TGTTTGCTCC AAACAAACAT TAAACAAATT GGAAGTGACC  35437
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   213


CTGCCTAGGA GGTTTCACAC ACAACATTAT CAATGGCTTG TCCTGTATAA AGATTTTTTT  35497
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   213


ATTGAAACAG TCACGGCACG GTTTGGTGCT TGAGTTTGGT TCGCTTTTAG TTCTGACAAC  35557
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   213


GAGCAGCCGA ACCGTCTAGT GTTCTCGGTT CGATTTGCTT CTCCCTCGGT TCGATTCTGC  35617
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   213


GATACACTAG AGGTGCCCTT AGGCGTTGTT TAGATGCATC AAAAACCCCA AACTTTACAA  35677
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   213


GATTCTCATC ACATCGAATC TTGCAACACA TGCATAGAAC ATTAAATATA GAAAAAAAAG  35737
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   213


ATAACTAATT GCACAGTTTA CCTGTAAATC ACGAGACAAA TCTTTTAAGC CTAGTTGCTC  35797
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   213


TATGAAAGAA CAATGTTTGT CAAATAAAAA CAAAAATGCT GCAGCATCAA AATCCAAAAA  35857
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   213


ATTTTTGGAT CTAAACAAGG CCTAAGTGCA CCTTAAAAAT TAAAAAAATT TCAAGATTTT  35917
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   213


CTGTCACATC GAATCTTGCG ATATATGCAT GATTGCATTA AATATAGTCA AAAATAAAAA  35977
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   213


TTAATTACAT AGCTTACCTG TAAATCACGA AATAAATCTT TTAAATCTAG TTAGTTCATA  36037
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   213


ATTAGACAAT ATTTATAAAA AACAAACGAA AGTGCTACAA TGGCCTTGTT TAGTTCACCC  36097
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   213


TGAAAACCAA AAAGTTTTCA AGATTTCCCG TCACATCGAA TCTTGTAACA CATGTATGAA  36157
      || ||||| | ||| |  ||||||| || | ||  || |||| ||||| 
.......... .AATTTTTC- ATATTCTCTA TCACATCAAA TTTTTAGACG CATGCATGAA   261


ACATTAAATA TAGACGAAAA CAAAAACTAA TTACACAGAT TAGCTGAAAA TCACGTGACA  36217
 |||||||| | |||||||| ||||||||| |||||| | | | | |||| | ||| ||| 
GTATTAAATA TGGACGAAAA TAAAAACTAA TTACACCGTT TGGTCGAAAT TGACGAGACG   321


AATTTTTTGA TTCTAGTTAG TCCATGATTA GATAATATTT ATCACAAACA AACGAAAATG  36277
||| |||||| |||||||| | ||| |||  ||||||||| || | ||| |||||||||| 
AATCTTTTGA GTCTAGTTAA TACATAATTG AATAATATTT GTCCAATACA AACGAAAATG   381


CCACAGTACC AAAAACTTTT CACTTTTCGG AACTAAACAA GGCCA  36322
 || | || |     | |||| || |||||||||| |||| 
GTACTATTCC TATTTTGCAA AATTTTTTGG AACTAAACAA GGCCT   426

********************************************************************************
EST sequence  91 +strand (File: SBtuc02-10-21.8114+)

   1 GCACGAGGCT CCTCCCTCTT CTTCCTCCTT TGGGTCCTTC CCAGCCGCCG CCGGCCATGG
  61 CCTCCCTCAC CGACCTCGTC AACCTCAGCC TCTCGGACAC CACCGAGAAG ATCATCGCCG
  121 AGTACATATG GATCGGTGGA TCTGGCATGG ATCTCAGGAG CAAAGCCAGG GTAAGATAAA
  181 AAGATTCCCT GCACTAGGAG GGGACGGTAT CCCGGGATAC TGTTTGTGGT GGCTCGTCAC
  241 TACTCACTTA TCCTATCACT TATCTCTGAA GTCACCATCC GCTGAGCTGT TCTTTGGCTT
  301 ATATACAAGA GCTCTGCTCA CCACTACCAC TGCAATTGAA TTTTTTTTTC TCTTCTGTTT
  361 ACTTCCCAGA AAATTTTGCA AAATTTTTCA CATTCCCTGT CACATCGAAT CTTTAGACGC
  421 ATGCATGGAG TATTAAATAT AGACGAAAAT AAAAACTAAT TGCATAGTTT GGTCGAAATT
  481 AACGAGACGA ATCTTTTGAA CCTAGTTAGT ACATGATTGG ACAATATTTG TCAAATACAA
  541 ACGAAAATGC TACGGTGTCC ATTTCCTAAA ATTTTTCAGA ACTAAACAAG GCCCTGATCT
  601 CGTTGTGGTT GGTGCTGGTG CAGACC

Predicted gene structure (within gDNA segment 32703 to 36791):

 Exon 1 35022 35049 ( 28 n); cDNA  356  384 ( 29 n); score: 0.786
 Intron 1 35050 36111 (1062 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.76)
 Exon 2 36112 36282 ( 171 n); cDNA  385  554 ( 170 n); score: 0.801

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.8114+	0.801	199	0.318	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.8114+	(35022 35049,36112 36282)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

TGTTTAGTT- CCAAAAAATT TTGGGAAATG GACATTGTAG CACTTTCGTT TGTATTTGAC  35080
|||||| || ||| |||||| ||| ||||                  
TGTTTACTTC CCAGAAAATT TTGCAAAAT. .......... .......... ..........   384


AAATATTGTC CAATTATGGA CTAACTAGGC TCAAAAGATT CATCTCGTCA ATTCCGACCA  35140
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   384


AACTGTGTAA TTAGTTTTTA TTTTCGTCTA TATTTAACAC TCCATGCATG CGTCTAAAGA  35200
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   384


TTCGATGTGA CGGAGAATAT GAAAAATTTT ACAAAATTTT TTCGGAAGTA AACAAGGCCC  35260
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   384


TAGTACTCGA CTGCTACCGG GGACGACGGT ACGGTGGAAG CAGGCGCCTG TCGAGCATCT  35320
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   384


CCAGTGCTAA ATCGAACAAA ACTGACAAGG TTCGGTTGAG TGCAGTACGG TTTGAGAGAG  35380
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   384


CTGCAGTGTG GCGTCGGTGT TTGCTCCAAA CAAACATTAA ACAAATTGGA AGTGACCCTG  35440
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   384


CCTAGGAGGT TTCACACACA ACATTATCAA TGGCTTGTCC TGTATAAAGA TTTTTTTATT  35500
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   384


GAAACAGTCA CGGCACGGTT TGGTGCTTGA GTTTGGTTCG CTTTTAGTTC TGACAACGAG  35560
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   384


CAGCCGAACC GTCTAGTGTT CTCGGTTCGA TTTGCTTCTC CCTCGGTTCG ATTCTGCGAT  35620
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   384


ACACTAGAGG TGCCCTTAGG CGTTGTTTAG ATGCATCAAA AACCCCAAAC TTTACAAGAT  35680
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   384


TCTCATCACA TCGAATCTTG CAACACATGC ATAGAACATT AAATATAGAA AAAAAAGATA  35740
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   384


ACTAATTGCA CAGTTTACCT GTAAATCACG AGACAAATCT TTTAAGCCTA GTTGCTCTAT  35800
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   384


GAAAGAACAA TGTTTGTCAA ATAAAAACAA AAATGCTGCA GCATCAAAAT CCAAAAAATT  35860
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   384


TTTGGATCTA AACAAGGCCT AAGTGCACCT TAAAAATTAA AAAAATTTCA AGATTTTCTG  35920
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   384


TCACATCGAA TCTTGCGATA TATGCATGAT TGCATTAAAT ATAGTCAAAA ATAAAAATTA  35980
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   384


ATTACATAGC TTACCTGTAA ATCACGAAAT AAATCTTTTA AATCTAGTTA GTTCATAATT  36040
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   384


AGACAATATT TATAAAAAAC AAACGAAAGT GCTACAATGG CCTTGTTTAG TTCACCCTGA  36100
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   384


AAACCAAAAA GTTTTCAAGA TTTCCCGTCA CATCGAATCT TGTAACACAT GTATGAAACA  36160
      ||||| | | || || |||| |||||||||| |  || ||| | ||| | | 
.......... .TTTTC-ACA TTCCCTGTCA CATCGAATCT TTAGACGCAT GCATGGAGTA   432


TTAAATATAG ACGAAAACAA AAACTAATTA CACAGATTAG CTGAAAATCA CGTGACAAAT  36220
|||||||||| ||||||| || ||||||||| || || || |  |||| | | || ||| ||| 
TTAAATATAG ACGAAAATAA AAACTAATTG CATAGTTTGG TCGAAATTAA CGAGACGAAT   492


TTTTTGATTC TAGTTAGTCC ATGATTAGAT AATATTTATC ACAAACAAAC GAAAATGCCA  36280
 |||||| | |||||||| | |||||| || ||||||| || | | |||||| |||||||| | 
CTTTTGAACC TAGTTAGTAC ATGATTGGAC AATATTTGTC AAATACAAAC GAAAATGCTA   552


CA  36282
| 
CG   554

********************************************************************************
EST sequence 108 +strand (File: TAtuc02-12-22.10307+)

   1 TCGGCACGAG GAACTGGGTA CCATCCTCAT CCAGAAGAAC ATACGTTGTG CCACACTTCA
  61 GATATCCTAG CGGGAGTACT GGTTTCCGTA GATAAGACAG TCTGGTTGAT GCCAGCTGCA
  121 TTTTGATAAT TGCATTGGTG AGGATGCGAT GGAATACTGT GCTACCATTG ACTTGATTGA
  181 GTGACCACTG CGATTGCCAC GTGAGGGCCT ATGCATAAGA ATATAAGATG GATAAGAAAC
  241 CAATATCAGG GCTTTGTATG CTTCAAACGG GAAGGTTAGG AAATATTACC GTCTTTTTGT
  301 CGAATGAGTT CATAGCTGGA ATTGTCCTGC AAGATTGAAG CGAGATATTC CCAGAAGGGA
  361 CATAGGTTTC TGAAATTTGA GCTAGGCCTT GTTTAGTTCC GAAAAAATTT CGGATTTCGG
  421 CACTGTAGCA CTTTCGTTTG TTTGTGGTAA ATATTATCCA ATTATAGACT AACTATGGTC
  481 AAAAGATTCG TCTCGCGATT TAGAGTCAAA CTGTGTGATT AGTTTTTGTT TTCGTCTATA
  541 TTTAATGCTT CGTGCATATG CCGCAAGATT CGATGTGACA TGGAATCTTG AAAACTTTTT
  601 GGG

Predicted gene structure (within gDNA segment 32427 to 35261):

 Exon 1 33925 33939 ( 15 n); cDNA  318  332 ( 15 n); score: 0.667
 Intron 1 33940 34049 ( 110 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.347 (s:  0)
 Exon 2 34050 34064 ( 15 n); cDNA  333  347 ( 15 n); score: 0.800
 Intron 2 34065 34605 ( 541 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.63)
 Exon 3 34606 34859 ( 254 n); cDNA  348  603 ( 256 n); score: 0.744

MATCH	21326110+	TAtuc02-12-22.10307+	0.744	284	0.471	C
PGS_21326110+_TAtuc02-12-22.10307+	(33925 33939,34050 34064,34606 34859)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GTAATTGGAC TACACGTGTT CTATTTTCGA AGGGACAGCA AAAGATTTTG CTTTGCCATA  33984
| ||||| | | ||                          
GGAATTGTCC TGCAA..... .......... .......... .......... ..........   332


AATAATGTAA AGAGAATTTG ACCTTGATTA TAAGGAAAAA CATTTCCGAA AAAACATACA  34044
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   332


ATTAGGATAT AAGCGCGATA CAACTTGAGT TAATAAATCA CGCACAACTT CGTTGGTCCA  34104
   |||  ||||| ||||                       
.....GATTG AAGCGAGATA .......... .......... .......... ..........   347


CTGACCATGC AAAGTAGAAA TACACAACTT CGGGCAAAAT AACGCCGGTT TCGAGGTTTG  34164
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   347


ATACATAGTC TTTTTAGGTG CCTCCGTGGT GATCCAGGAA GAGTTCACCA ACCTAGAGAT  34224
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   347


CTTAGAAGCA ATGGGAGTCT AAAGATCAAA TAACTAGACC GATAATCTAA TCACTCAGCA  34284
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   347


CTTCAACCCG CCTAAGAGAG CAACACTATA AGCGTGATAT GTGTCTATAT TCTTCATTTT  34344
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   347


GAATTTTGGC TTCAAGAAAG CTAAAAAAAA CCCAAAAGCA CCTGGGAGCC CGTGTCTATC  34404
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   347


TCCGCCAACA TCAGGAAAAT GTTGACATTT TGGATGGAAC TAAATACACC CATAAAAAAT  34464
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   347


GGTATTTTGC ATTTCATCTT TCAAAGTACT TGGCATTTTG TATTTTGCAT TCCATGGAAA  34524
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   347


ACTAAACACA CCCCTATTTT AGTATGCGTG CATATATAAA TGTTTACGTC TGTGTTACCA  34584
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   347


CAAAAGTAAA CATCAAAATA GTTTCC-TAT GTGACATGGG TCATCACACC AATGATCAAG  34643
            || || | | ||||| || | || |   ||| | || 
.......... .......... .TTCCCAGAA GGGACATAGG T-TTCTGAAA TTTGAGCTAG   385


GCCTTGTTTA ATT-CAAAAA AATTTGCAAA ACAGGCACTG TAGCACTTTC GTTTGTATTT  34702
|||||||||| || | |||| |||||  |   ||||||| |||||||||| |||||| | | 
GCCTTGTTTA GTTCCGAAAA AATTTCGGAT TTCGGCACTG TAGCACTTTC GTTTGTTTGT   445


GACAAATATT GTCTAATCAT AGACTAACTA GGCTCAAAAG ATTCGTCTCG GCAATTCCGA  34762
| ||||||| || ||| || |||||||||| | ||||||| ||||||||| || ||| || 
GGTAAATATT ATCCAATTAT AGACTAACTA TGGTCAAAAG ATTCGTCTC- GCGATTTAGA   504


-CCAAACTAT GCAATTAGTT TTTATTTTTG TCTATATTTA ATACTCCATG CATATGTCTA  34821
 |||||| | | ||||||| ||| |||| | |||||||||| || || | || |||||| |  
GTCAAACTGT GTGATTAGTT TTTGTTTTCG TCTATATTTA ATGCTTCGTG CATATGCCGC   564


AAGATTCGAT GTGACGGAGA AT-TTGAAAA ATTTTGCAA  34859
|||||||||| |||||  || || ||||||| ||||  
AAGATTCGAT GTGACATGGA ATCTTGAAAA CTTTTTGGG   603

********************************************************************************
EST sequence 270 -strand (File: 9856377-)

   1 ACAACAATGT TGTTAATATT TTGTATAAAT CTAATCAAAT CTAAGAAAGT TTGACGGATA
  61 CAAATACCAT AGCGACCCTT ATTTAAACAC AGAGAGTACA ATCCTACAAC AGTATATAGA
  121 TACTGCAGTG ATGAGTCAGT GACTGGGATG ATGGTAGAAG TGTAGAACCC ATATGTCTGC
  181 CACTTGGAAG GAAAAAAAAA CTATCTTGGA GTTGTGACCG ATATGGTCAC ATCATTGATA
  241 CTGCGGCCTT GTTTAGTTCC GAAAACTTTT CAGTTTTCGG AACTGTAACA CTTTCGTTTG
  301 TTTGTGATAA ATATTGTCCA ATCATATACT AACTACAGTC AA

Predicted gene structure (within gDNA segment 33480 to 35494):

 Exon 1 33896 33924 ( 29 n); cDNA  192  220 ( 29 n); score: 0.621
 Intron 1 33925 34618 ( 694 n); Pd: 0.608 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.65)
 Exon 2 34619 34739 ( 121 n); cDNA  221  342 ( 122 n); score: 0.711

MATCH	21326110+	9856377-	0.711	150	0.439	C
PGS_21326110+_9856377-	(33896 33924,34619 34739)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

AAAAATAAAC TTGTATTGTC ATGTGCCAGG TAATTGGACT ACACGTGTTC TATTTTCGAA  33955
||||| |||| |  | |  |||| | |                  
AAAAAAAAAC TATCTTGGAG TTGTGACCG. .......... .......... ..........   220


GGGACAGCAA AAGATTTTGC TTTGCCATAA ATAATGTAAA GAGAATTTGA CCTTGATTAT  34015
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   220


AAGGAAAAAC ATTTCCGAAA AAACATACAA TTAGGATATA AGCGCGATAC AACTTGAGTT  34075
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   220


AATAAATCAC GCACAACTTC GTTGGTCCAC TGACCATGCA AAGTAGAAAT ACACAACTTC  34135
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   220


GGGCAAAATA ACGCCGGTTT CGAGGTTTGA TACATAGTCT TTTTAGGTGC CTCCGTGGTG  34195
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   220


ATCCAGGAAG AGTTCACCAA CCTAGAGATC TTAGAAGCAA TGGGAGTCTA AAGATCAAAT  34255
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   220


AACTAGACCG ATAATCTAAT CACTCAGCAC TTCAACCCGC CTAAGAGAGC AACACTATAA  34315
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   220


GCGTGATATG TGTCTATATT CTTCATTTTG AATTTTGGCT TCAAGAAAGC TAAAAAAAAC  34375
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   220


CCAAAAGCAC CTGGGAGCCC GTGTCTATCT CCGCCAACAT CAGGAAAATG TTGACATTTT  34435
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   220


GGATGGAACT AAATACACCC ATAAAAAATG GTATTTTGCA TTTCATCTTT CAAAGTACTT  34495
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   220


GGCATTTTGT ATTTTGCATT CCATGGAAAA CTAAACACAC CCCTATTTTA GTATGCGTGC  34555
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   220


ATATATAAAT GTTTACGTCT GTGTTACCAC AAAAGTAAAC ATCAAAATAG TTTCCTATGT  34615
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   220


GACATGGGTC ATCACACCAA TGAT-C-AAG GCCTTGTTTA ATTCAAAAAA ATTTGCAAA-  34672
  ||  |  ||||| || |||| |  | |||||||||| ||| |||| ||| ||  
...AT--ATG GTCACATCAT TGATACTGCG GCCTTGTTTA GTTCCGAAAA CTTTTCAGTT   275


ACAGGCACTG TAGCACTTTC GTTTGTATTT GACAAATATT GTCTAATCAT AGACTAACTA  34732
  || |||| || ||||||| |||||| | | || ||||||| ||| |||||| | |||||||| 
TTCGGAACTG TAACACTTTC GTTTGTTTGT GATAAATATT GTCCAATCAT ATACTAACTA   335


GGCTCAA  34739
  ||||
CAGTCAA   342

********************************************************************************
EST sequence 174 +strand (File: 13587489+)

   1 ATCCAGACAG AAGAGGAGTT GACACCGATC CGCGTCGGCG AGGAGGGCCA AGTTCCGCCC
  61 GACTTTCTTG GAGCGGAACC TGAGCCCACG CTCGGGAGGC GCGCCACATG CCAGCGCGCC
  121 CTATCCCGGA GGCCGGAAAG GAGGAAGACG CCCGTGGCTC TTACGGATTC CCCCGGCTCC
  181 CCTGCTCTGC TCTGTGGCTC CGACACGTCG CCGGTCCCAG CCCCGAGGTT AGTGGCCTTG
  241 AGATTTTGCT TTGCTTTTGA GATTTGAACT GAGGCCTTGT TCAGATGTGA AAAAATTTTG
  301 GATTTCGCTA CTGTAGCACT TTCGTTTGTT TGTGGTAAAT ATTGTCCAAT CATAGACTAA
  361 CTAGGATCAA AAGATTCGTC TCGCGATTTA CAGTCAAACT GTGTGATTAG TTTTTATTTT
  421 CGTCTATATT TAATGTTTCA TGCATATGCC GCAAGATTTC GATGTGACAG AAAATT

Predicted gene structure (within gDNA segment 33288 to 36029):

 Exon 1 33957 33990 ( 34 n); cDNA  234  264 ( 31 n); score: 0.647
 Intron 1 33991 34635 ( 645 n); Pd: 0.160 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.62)
 Exon 2 34636 34844 ( 209 n); cDNA  265  476 ( 212 n); score: 0.785

MATCH	21326110+	13587489+	0.785	243	0.511	C
PGS_21326110+_13587489+	(33957 33990,34636 34844)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GGACAGCAAA AGATTTTGCT TTGCCATAAA TAATGTAAAG AGAATTTGAC CTTGATTATA  34016
|| | |  |||||||||| |||| | | | |               
GG-C--CTTG AGATTTTGCT TTGCTTTTGA GATT...... .......... ..........   264


AGGAAAAACA TTTCCGAAAA AACATACAAT TAGGATATAA GCGCGATACA ACTTGAGTTA  34076
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   264


ATAAATCACG CACAACTTCG TTGGTCCACT GACCATGCAA AGTAGAAATA CACAACTTCG  34136
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   264


GGCAAAATAA CGCCGGTTTC GAGGTTTGAT ACATAGTCTT TTTAGGTGCC TCCGTGGTGA  34196
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   264


TCCAGGAAGA GTTCACCAAC CTAGAGATCT TAGAAGCAAT GGGAGTCTAA AGATCAAATA  34256
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   264


ACTAGACCGA TAATCTAATC ACTCAGCACT TCAACCCGCC TAAGAGAGCA ACACTATAAG  34316
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   264


CGTGATATGT GTCTATATTC TTCATTTTGA ATTTTGGCTT CAAGAAAGCT AAAAAAAACC  34376
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   264


CAAAAGCACC TGGGAGCCCG TGTCTATCTC CGCCAACATC AGGAAAATGT TGACATTTTG  34436
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   264


GATGGAACTA AATACACCCA TAAAAAATGG TATTTTGCAT TTCATCTTTC AAAGTACTTG  34496
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   264


GCATTTTGTA TTTTGCATTC CATGGAAAAC TAAACACACC CCTATTTTAG TATGCGTGCA  34556
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   264


TATATAAATG TTTACGTCTG TGTTACCACA AAAGTAAACA TCAAAATAGT TTCCTATGTG  34616
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   264


ACATGGGTCA TCACACCAAT GATC-AAGGC CTTGTTTA-A T-TCAAAAAA ATTTGCAAAA  34673
          | || | |||| |||||| | | | | |||||| |||| |  
.......... .........T GAACTGAGGC CTTGTTCAGA TGTGAAAAAA TTTTGGATTT   305


CAGGCACTGT AGCACTTTCG TTTGTATTTG ACAAATATTG TCTAATCATA GACTAACTAG  34733
| | ||||| |||||||||| ||||| | ||  |||||||| || ||||||| |||||||||| 
C-GCTACTGT AGCACTTTCG TTTGTTTGTG GTAAATATTG TCCAATCATA GACTAACTAG   364


GCTCAAAAGA TTCGTCTCGG CAATTCCGAC CAAACTATGC AATTAGTTTT TATTTTTGTC  34793
| |||||||| |||||||||  | || |  |||||| ||  ||||||||| |||||| ||| 
GATCAAAAGA TTCGTCTCGC GATTTACAGT CAAACTGTGT GATTAGTTTT TATTTTCGTC   424


TATATTTAAT ACTCCATGCA TATGTCTAAA GA-TTCGATG TGACGGAGAA TT  34844
||||||||||  | |||||| |||| | || || ||||||| |||| || || ||
TATATTTAAT GTTTCATGCA TATGCCGCAA GATTTCGATG TGACAGAAAA TT   476

********************************************************************************
EST sequence 180 +strand (File: 11678487+)

   1 GCACGAGGCA AAAATAAAAC TTAATTTAGT GGACTTGAAC TTGTGTGGTC TATAGTTCCC
  61 TCGAGTTACT TCATTCGCTT TCCTTGCTTC CTTCTATGAA GATTTCATGC AGCCTGCAAC
  121 TACATGGGAA AGATGTCTGT TTAAAATTGA ATCCAATAAT ATGATATTTC TACTAATTGA
  181 AAGCAGCCAA CACATGTTTT TTTACTGGTC TGAGGTGCTT AATAAGATCC TCTGTTATAT
  241 TTTTTGGGGC CAGGCAAGTT AAGGCCTTGT TTAGTTTCAA AAAATTTTAC AAAATAACAA
  301 TAGTACCACT TTCATTTGTA TTTGACAAAT ATTATCCAAT CATATACTAA TTAGACTCAA
  361 AAGATTCGTC TCGTCAATTC CGACCAAATT GTGCAATTAG TTTTTATTTT CATATATATT
  421 TAATACTTCA TGCATGCGTC TAAAGATTTG ATGTGACAGA GAATCTGAAA AATTTTGCAA
  481 AATTTTCTGG GGAACTAAAC AATGCCTTAG AGCATCTCCA ACAACTTGGT ATTTCAACAT
  541 GCTATCCTAC CAAATTTGCT ANAAGCATAA AAATCCTCCT CCAACAACTC CTTATCTCAA
  601 CTTGCTAAAT TTCCCA

Predicted gene structure (within gDNA segment 33035 to 36347):

 Exon 1 33925 33968 ( 44 n); cDNA  219  258 ( 40 n); score: 0.636
 Intron 1 33969 34638 ( 670 n); Pd: 0.000 (s: 0.64), Pa: 0.000 (s: 0.73)
 Exon 2 34639 34913 ( 275 n); cDNA  259  533 ( 275 n); score: 0.818

MATCH	21326110+	11678487+	0.818	319	0.518	C
PGS_21326110+_11678487+	(33925 33968,34639 34913)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GTAATTGGAC TACACGTGTT CTATTTTCGA AGGGACAGCA AAAGATTTTG CTTTGCCATA  33984
 |||| || | | | |||| ||||||   ||| |||  |||         
TTAATAAGA- TCCTC-TGTT ATATTTT-TT GGGGCCAG-G CAAG...... ..........   258


AATAATGTAA AGAGAATTTG ACCTTGATTA TAAGGAAAAA CATTTCCGAA AAAACATACA  34044
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   258


ATTAGGATAT AAGCGCGATA CAACTTGAGT TAATAAATCA CGCACAACTT CGTTGGTCCA  34104
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   258


CTGACCATGC AAAGTAGAAA TACACAACTT CGGGCAAAAT AACGCCGGTT TCGAGGTTTG  34164
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   258


ATACATAGTC TTTTTAGGTG CCTCCGTGGT GATCCAGGAA GAGTTCACCA ACCTAGAGAT  34224
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   258


CTTAGAAGCA ATGGGAGTCT AAAGATCAAA TAACTAGACC GATAATCTAA TCACTCAGCA  34284
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   258


CTTCAACCCG CCTAAGAGAG CAACACTATA AGCGTGATAT GTGTCTATAT TCTTCATTTT  34344
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   258


GAATTTTGGC TTCAAGAAAG CTAAAAAAAA CCCAAAAGCA CCTGGGAGCC CGTGTCTATC  34404
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   258


TCCGCCAACA TCAGGAAAAT GTTGACATTT TGGATGGAAC TAAATACACC CATAAAAAAT  34464
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   258


GGTATTTTGC ATTTCATCTT TCAAAGTACT TGGCATTTTG TATTTTGCAT TCCATGGAAA  34524
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   258


ACTAAACACA CCCCTATTTT AGTATGCGTG CATATATAAA TGTTTACGTC TGTGTTACCA  34584
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   258


CAAAAGTAAA CATCAAAATA GTTTCCTATG TGACATGGGT CATCACACCA ATGATCAAGG  34644
                              | |||| 
.......... .......... .......... .......... .......... ....TTAAGG   264


CCTTGTTTA- ATTCAAAAAA ATTTGCAAAA CAGGCACTGT AGCACTTTCG TTTGTATTTG  34703
|||||||||  ||||||||| ||| ||||| |  | || | ||||||| |||||||||| 
CCTTGTTTAG TTTCAAAAAA TTTTACAAAA TAACAATAGT ACCACTTTCA TTTGTATTTG   324


ACAAATATTG TCTAATCATA GACTAACTAG GCTCAAAAGA TTCGTCTCGG CAATTCCGAC  34763
||||||||| || ||||||| ||||| ||| ||||||||| ||||||||| |||||||||| 
ACAAATATTA TCCAATCATA TACTAATTAG ACTCAAAAGA TTCGTCTCGT CAATTCCGAC   384


CAAACTATGC AATTAGTTTT TATTTTTGTC TATATTTAAT ACTCCATGCA TATGTCTAAA  34823
|||| | ||| |||||||||| |||||| | |||||||||| ||| |||||| | ||||||| 
CAAATTGTGC AATTAGTTTT TATTTTCATA TATATTTAAT ACTTCATGCA TGCGTCTAAA   444


GATTCGATGT GACGGAGAAT TTGAAAAATT TTGC-AAATT TT-TTGGGAA CTAAACAAGG  34881
|||| ||||| ||| |||||| ||||||||| |||| ||||| || | ||||| |||||||| | 
GATTTGATGT GACAGAGAAT CTGAAAAATT TTGCAAAATT TTCTGGGGAA CTAAACAATG   504


CCCAAGCTGC AAATCCCTAA TCACTCGTCA TT  34913
|| || ||  ||| | ||  ||| | | ||
CCTTAG-AGC --ATCTCCAA CAACTTGGTA TT   533

********************************************************************************
EST sequence  37 +strand (File: 8548754+)

   1 GTCATGAATA CCAGACATTT TGGACAAAGA AAACAAAACG TCATGTATTC ATGACTGGAT
  61 GCAGCGGCGG ACCCAGAAAT GGACCAAGAG GGGGGCTAAA TAACATAGGC TAAATTTTTT
  121 TTTGCTCGCT CAATCCAGTA CACTAAGGCC TTGTTTAGTT CTAATTTTTT TTGCAAAATA
  181 GGAATAGTAG CATTTTGGTT TGTATTTGAC AAATATTGTC TGATCATGGA CTAACTAGGC
  241 TCAAAAGATT CATCTCGCGG TAAACTGTGT AATTAGTTAT TTTTTTATTT ATATTTAGTG
  301 CTTCATGCAT GTGCCGCAAG ATTCAATGTG ATGGGGAATC TGAGAAATTT TGCAAAATAT
  361 TTTGGGAACT AAACAACGCT

Predicted gene structure (within gDNA segment 33975 to 35971):

 Exon 1 34641 34883 ( 243 n); cDNA  145  380 ( 236 n); score: 0.794

MATCH	21326110+	8548754+	0.794	243	0.639	C
PGS_21326110+_8548754+	(34641 34883)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

AAGGCCTTGT TTAATTC-AA AAAAATTTGC AAAACAGGCA CTGTAGCACT TTCGTTTGTA  34699
|||||||||| ||| ||| ||   ||||| |||| ||| |  |||||| | || ||||||| 
AAGGCCTTGT TTAGTTCTAA TTTTTTTTGC AAAATAGGAA TAGTAGCATT TTGGTTTGTA   204


TTTGACAAAT ATTGTCTAAT CATAGACTAA CTAGGCTCAA AAGATTCGTC TCGGCAATTC  34759
|||||||||| ||||||| || ||| |||||| |||||||||| ||||||| || || ||  | 
TTTGACAAAT ATTGTCTGAT CATGGACTAA CTAGGCTCAA AAGATTCATC TC-GCGG-T-   261


CGACCAAACT ATGCAATTAG TTTTTATTTT TGTCTATATT TAATACTCCA TGCATATGTC  34819
   ||||| || |||||| || || |||| | | |||||| || | || || ||||| || | 
-----AAACT GTGTAATTAG TTATT-TTTT TATTTATATT TAGTGCTTCA TGCATGTGCC   315


TAAAGATTCG ATGTGACGGA GAATTTGAAA AATTTTGC-A AATTTTTTGG GAACTAAACA  34878
 ||||||| |||||| || |||| ||| | |||||||| | ||| |||||| |||||||||| 
GCAAGATTCA ATGTGATGGG GAATCTGAGA AATTTTGCAA AATATTTTGG GAACTAAACA   375


AGGCC  34883
| || 
ACGCT   380

********************************************************************************
EST sequence 101 +strand (File: SBtuc02-10-21.8717+)

   1 AAGCCTTGTT TAGATCCGGA AAATGTTTAA ATTATAACAC TATAGCATTT TCGTTTTTAT
  61 TTGACAAAAG TTATCCAATC ATAGAGTAAT TTGACTTAAA AGATTCGTCT CGCGATTTAC
  121 AGACAAATTA TGTAATTAGT TTTTATTTTT ATCTATATTT AATACTCTAT ATATATACCG
  181 CAAGATTCGA TTTAACGAGA AATCTTGAAA ATGTTTTGGT TTTCTTAAAA AAAAACTAGA
  241 CCCAAATATA AAAGTCCAAC CCCGGCGCGT GCACTGCAAA CTTGTCTTGG TTGTACCGCC
  301 CCGGCCCCGC GCACCACGAC TCCGCCCACG CGGCCACGCC ACTCGACGCG ACCGAGACCA
  361 GCCAGCGCGA ACTCCTCCCA ACTGCAACTC CTCCCAGACG CCCGCCGGCA GTTGGGCGCC
  421 GCACAGCACA GCGAGCCTGC CAGTCAAACC GAGGCGGCGA CGAACGCAGG CAGGCAGCGC
  481 GGGGGCGGGC CCGGCGGTGC CGGTGTGAAT GCGGGCGGCG CGATACCAGG CGCCGAGCGA
  541 TCTGTCCCTG TGACGGCACG GGGCACGGCA GGATGGGCGA GGCGACGGGC CACGGTGACG
  601 GCGTCGGCGT CGGCGTCGAC CTCTCGGGCG CCGAGATCCG CGGGGGCCTC GAGGATCGCA
  661 ACCCGCCCAT CTTCCTCCCG CGCCAGCCCG CCGCGTCGCC GCTCCTCGCC CTCGACATCG
  721 GAGGGACTCT GATCAAGCTG GTGTACACGG CGAGCTGCGG CGGCGGGGCC GACGGGGCGG
  781 ACCTGCGCTT CGCCAAGTTC GAGAGGCGAC G

Predicted gene structure (within gDNA segment 33953 to 38332):

 Exon 1 34642 34900 ( 259 n); cDNA   1  259 ( 259 n); score: 0.714
 Intron 1 34901 35507 ( 607 n); Pd: 0.000 (s: 0.56), Pa: 0.913 (s:  0)
 Exon 2 35508 35517 ( 10 n); cDNA  260  269 ( 10 n); score: 0.700

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.8717+	0.714	269	0.332	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.8717+	(34642 34900,35508 35517)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

AGGCCTTGTT TAATTCAAAA AAATTTGCAA AACA-GGCAC TGTAGCACTT TCGTTTGTAT  34700
| |||||||| || ||  | |||| | || | |  ||| | ||||| || |||||| ||| 
AAGCCTTGTT TAGATCCGGA AAATGTTTAA ATTATAACAC TATAGCATTT TCGTTTTTAT    60


TTGACAAATA TTGTCTAATC ATAGACTAAC TAGGCTCAAA AGATTCGTCT CGGCAATTCC  34760
||||||||  || || |||| ||||| ||| | | || ||| |||||||||| || | || | 
TTGACAAAAG TTATCCAATC ATAGAGTAAT TTGACTTAAA AGATTCGTCT CGCGATTTAC   120


GACCAAACTA TGCAATTAGT TTTTATTTTT GTCTATATTT AATACTCCAT GCATATGTCT  34820
  |||| || || ||||||| |||||||||| ||||||||| ||||||| ||  |||| | 
AGACAAATTA TGTAATTAGT TTTTATTTTT ATCTATATTT AATACTCTAT ATATATACCG   180


AAAGATTCGA TGTGACGGAG AATTTGAAAA ATTTTGCAAA TTTTTTGGGA ACTAAACAAG  34880
 ||||||||| | | |||  ||| | ||| || ||   |||| |  | | |||| || 
CAAGATTCGA TTTAACGAGA AATCTTGAAA ATGTT-TTGG TTTTCTTAAA AAAAAACTAG   239


GCCCAAGCTG CAAATCCCTA ATCACTCGTC ATTCTCATAA ATAAAGCTGA AAAAACTAAA  34940
 |||||   ||| || |                       
ACCCAAATAT AAAAGTCCAA .......... .......... .......... ..........   259


TCCAAGTGGG GCACGCACTT GGACTTTGGC CTCTTGGACT TGAGTGGGCG ACACGCCGGA  35000
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


TCGGCACCGG CACCTAGGGC TTGTTTAGTT CCAAAAAATT TTGGGAAATG GACATTGTAG  35060
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


CACTTTCGTT TGTATTTGAC AAATATTGTC CAATTATGGA CTAACTAGGC TCAAAAGATT  35120
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


CATCTCGTCA ATTCCGACCA AACTGTGTAA TTAGTTTTTA TTTTCGTCTA TATTTAACAC  35180
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


TCCATGCATG CGTCTAAAGA TTCGATGTGA CGGAGAATAT GAAAAATTTT ACAAAATTTT  35240
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


TTCGGAAGTA AACAAGGCCC TAGTACTCGA CTGCTACCGG GGACGACGGT ACGGTGGAAG  35300
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


CAGGCGCCTG TCGAGCATCT CCAGTGCTAA ATCGAACAAA ACTGACAAGG TTCGGTTGAG  35360
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


TGCAGTACGG TTTGAGAGAG CTGCAGTGTG GCGTCGGTGT TTGCTCCAAA CAAACATTAA  35420
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


ACAAATTGGA AGTGACCCTG CCTAGGAGGT TTCACACACA ACATTATCAA TGGCTTGTCC  35480
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   259


TGTATAAAGA TTTTTTTATT GAAACAGTCA CGGCACG  35517
               | |||| ||
.......... .......... .......CCC CGGCGCG   269

********************************************************************************
EST sequence 172 +strand (File: 13587505+)

   1 TAAACTCCAC GGGTTTGCAG TGCCGACGCC GGGGTTCGCC AATCTTGAGG GCAACACAAT
  61 CTATTCAGTG AGCAGCAAGG ATGTGAACAG CAATAGGCGT CACACTCCCA CCACGGTGAA
  121 CTACAGCGTG TCGGCATTTA GCCTTGAGAG CCGTATCTCC AAGAAACTTG TGTGCCTGCT
  181 CAACGGCCGG GAGATGGCGA AGCGTGGTGA GACGCCATCG TGGATCGTAC CGAGCTTGGA
  241 TGAAGGCTGA CTCTGCAGAG CTTGGACATC ATCATTATTG TGGAATCAGT GTTGATATAT
  301 GGCTCTAGGT AAGGTAATTT ATTCGGGCCT TGTTTAGTTC CAAAATTTTT TACAAAATCG
  361 ATACTGTTGC ACTTTCGTTT GTATTTGACA AAACTTGTCC GATCATGGAC TAACTAGGCT
  421 CAAA

Predicted gene structure (within gDNA segment 32545 to 35045):

 Exon 1 34644 34740 ( 97 n); cDNA  327  424 ( 98 n); score: 0.825

MATCH	21326110+	13587505+	0.825	97	0.229	C
PGS_21326110+_13587505+	(34644 34740)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GCCTTGTTTA ATT-CAAAAA AATTTGCAAA ACAGGCACTG TAGCACTTTC GTTTGTATTT  34702
|||||||||| || |||||  ||| |||| | | |||| | |||||||| |||||||||| 
GCCTTGTTTA GTTCCAAAAT TTTTTACAAA ATCGATACTG TTGCACTTTC GTTTGTATTT   386


GACAAATATT GTCTAATCAT AGACTAACTA GGCTCAAA  34740
|||||| || ||| ||||| ||||||||| ||||||||
GACAAAACTT GTCCGATCAT GGACTAACTA GGCTCAAA   424

********************************************************************************
EST sequence 164 +strand (File: SPtuc02-10-22.2789+)

   1 GCACGAGGAT TTTTCTTTTT TTGGTTACTG TAGCATTTCG TTTTTATTTG ACAAACATGT
  61 GTCCAATCAC GGAGTAACTA CGCTCAAAAG ATTCATCTCA CAAATTACAG GTAAACTGTG
  121 CAATTAGTTT TTATTTTCGT CTATATTTAA TGCTCCATGC ATGCGACCAA AGATTCGATG
  181 TGACGAGGAA TCTTGAAAAT TTTTGCGAAC TAAACAAAGC CTCAGTCTGT TCTTGGTCAT
  241 TCTTTTTTCA AAGCTGATGA GCTAAAGATT CACTAGTAAC TTCTAATATA TATACTACTA
  301 TCCACGGTTA CGATTTGATG TTCCTGGTTT TCTTGCAATG AGCTAATCAA AGATTTGATC
  361 TTTTTCTTGC AAATGCAACG GAAGCAGCGC GCATTATGAG GTGTGGTGGT GTGGGATGGG
  421 CGATGGCCTG GGCCTGTGCA GATGAAGGAG CGACAGCGCT GGCGGCCTGA GGAAGACGCC
  481 GTCCTGCGCG CGTACGTCCG GCAGTACGGC CCGCGCGAGT GGCACCTGGT GTCGCAGCGC
  541 ATGA

Predicted gene structure (within gDNA segment 34404 to 37312):

 Exon 1 35054 35216 ( 163 n); cDNA   27  189 ( 163 n); score: 0.847
 Intron 1 35217 35848 ( 632 n); Pd: 0.000 (s: 0.88), Pa: 0.000 (s:  0)
 Exon 2 35849 35884 ( 36 n); cDNA  190  226 ( 37 n); score: 0.778
 PPA               cDNA   22   10

MATCH	21326110+	SPtuc02-10-22.2789+	0.847	199	0.366	C
PGS_21326110+_SPtuc02-10-22.2789+	(35054 35216,35849 35884)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

ATTGTAGCAC TTTCGTTTGT ATTTGACAAA TAT-TGTCCA ATTATGGACT AACTAGGCTC  35112
| ||||||| |||||||| | |||||||||| || |||||| || | ||| | ||||| |||| 
ACTGTAGCA- TTTCGTTTTT ATTTGACAAA CATGTGTCCA ATCACGGAGT AACTACGCTC    85


AAAAGATTCA TCTCGTCAAT TCCGACCAAA CTGTGTAATT AGTTTTTATT TTCGTCTATA  35172
|||||||||| ||||  ||| | |  ||| ||||| |||| |||||||||| |||||||||| 
AAAAGATTCA TCTCACAAAT TACAGGTAAA CTGTGCAATT AGTTTTTATT TTCGTCTATA   145


TTTAACACTC CATGCATGCG TCTAAAGATT CGATGTGACG GAGAATATGA AAAATTTTAC  35232
||||| ||| |||||||||| | ||||||| ||||||||||  ||         
TTTAATGCTC CATGCATGCG ACCAAAGATT CGATGTGACG AGGA...... ..........   189


AAAATTTTTT CGGAAGTAAA CAAGGCCCTA GTACTCGACT GCTACCGGGG ACGACGGTAC  35292
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   189


GGTGGAAGCA GGCGCCTGTC GAGCATCTCC AGTGCTAAAT CGAACAAAAC TGACAAGGTT  35352
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   189


CGGTTGAGTG CAGTACGGTT TGAGAGAGCT GCAGTGTGGC GTCGGTGTTT GCTCCAAACA  35412
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   189


AACATTAAAC AAATTGGAAG TGACCCTGCC TAGGAGGTTT CACACACAAC ATTATCAATG  35472
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   189


GCTTGTCCTG TATAAAGATT TTTTTATTGA AACAGTCACG GCACGGTTTG GTGCTTGAGT  35532
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   189


TTGGTTCGCT TTTAGTTCTG ACAACGAGCA GCCGAACCGT CTAGTGTTCT CGGTTCGATT  35592
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   189


TGCTTCTCCC TCGGTTCGAT TCTGCGATAC ACTAGAGGTG CCCTTAGGCG TTGTTTAGAT  35652
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   189


GCATCAAAAA CCCCAAACTT TACAAGATTC TCATCACATC GAATCTTGCA ACACATGCAT  35712
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   189


AGAACATTAA ATATAGAAAA AAAAGATAAC TAATTGCACA GTTTACCTGT AAATCACGAG  35772
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   189


ACAAATCTTT TAAGCCTAGT TGCTCTATGA AAGAACAATG TTTGTCAAAT AAAAACAAAA  35832
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   189


ATGCTGCAGC ATCAAAATCC AAAAAATTTT TG-GATCTAA ACAAGGCCTA AGT  35884
         |||  |||||||| || || |||| |||| |||| |||
.......... ......ATCT TGAAAATTTT TGCGAACTAA ACAAAGCCTC AGT   226

********************************************************************************
EST sequence  78 +strand (File: SBtuc02-10-21.6900+)

   1 GCACGAGGGA CAAGTTGTAG CAGAGGAAAT CGATCAGGAA GAGATCGAGA AGATGGGGAG
  61 GCAGCAGCTT TGCATGGTGT TCCTGATGGC GTTCCTCGTC GTCTCTACCA TGGACGTTGT
  121 CCACGTGGCC GCAGGGAGAG GGCTAGGGGA GGGGAGCTAT GGAGCCTTGA TCCCCGGCGG
  181 CACGCCTTCC GTGCCTCGTG GCCAGCCATA CACTGGCCGA ACATGCACAA AAATCTACGC
  241 GTGTAAACCG CCTGCTGCTG CTGACGCTGA CGCCGCCGGC GGAGCGCCAT GACGACGATC
  301 AGCATGCTTG GCCTGTTTAG ATTGGGGCTG AAAATTTTTT GGGTGTCACA TCGAATGTGT
  361 GGGAAGGATG TCGGGAGGGA TTTTTAGAAA CTAATAAAAA AATAAATTAC ATAGCTCGTC
  421 AGGAAACTGC AAGACAAATT TATTAAGCAT AATTAATCTG TCATTAGCAT ATGTGGGTTA
  481 CTGTAGCACT TAAGGCTAAT CATGGAGTAA CTAGGCTTAA AAGATTCGTC TCGCGATTCT
  541 CAACTAAACT GTGTAATTAG TTTATTTTTT TATCTACATT TAATGTTCCA TGCATGTGTC
  601 CAAAGATTCG ATGGGATGGA TGAAAAAATT TTTGGTGGGG AACTAAACAG GGCCTAAGAA
  661 TAATAATTTC CTTTGAACAA CAAGGCGCCT CTAGTCTAGG CTCTACATAA TCACTAGTAG
  721 TAATCAGGTT AGTATGAGTC TATATAATAA TTTAATAAGA TCCAAACTGT AATTGGGCGG
  781 AGGCGCTGTG TGTGCATGTA CCCGTGATGG AGATGTAAGT GGGATGTTCG TAAGCCTGGA
  841 GTCTTGAGAT GAAGGCAAAT TATTGAACTA TTCTGTGCCA AGTTGTTTAT ACTCTCCACT
  901 CCCACCATAC TACTACTAGT GGTATGCCCA TGCTAACGTC ACGGAAAAAG TTAAAAAGAC
  961 AATAGGTTTC TATAAAATAA GAATATATAT AGCACAAAAA TAAAAGACTG AATGTGTTCA
 1021 ATCTAACATG GATCTCACAT CTTTTCACTT CGCATCCTCT GGAACGCCAT GAAGATATAG
 1081 AACGTTGTTG CACCTGTATG TAGATGTACA AACATAAGAA TTGAATCATA CAAGGGCCAA
 1141 AGATCCAAAT TCTAAAAAGT TCTAAAAGGT GCACACCAAT TTAAGTTTTG AAGCCCTAGC
 1201 CTTCCTTCAC ATGTAACTTG ATCAACACTA CCATAGTACT TTCTAAGTAT CTGTACTTGG
 1261 AGTAGGGCAG CTGGATGACA GGATGGATGA TAGCTTTTCC TAGTTTTATA TCTAGATTTA
 1321 TTACAAAACA AAACTACTTG ACATGAGCTT ACAATTGATT TAGTGATAAA AGCTATAGAA
 1381 GTAAATTTAC AATTGATTTA GTGATAAAAG CTATAAAAGT ATATTTAGCT TTCTTCAAAT
 1441 GAATGTCCCA TCGAGCACAG ACTTGAATTT TAGAAACATG ACCACATGAA TGTCATTGCT
 1501 CCTTCAAATA CTTTGCCTCT GCACGCAACC TGCAGCACAG TTTTAGCTTC ACATCAAATA
 1561 CCTCAGCTCA CAGTCTGATG TGGAACAACT TTGCAAGATG TATTTTTTTT TTTCTCACCT
 1621 GGATCGTCGA TGACAAACGT GACAGCATCC CTGTGCATAG CCCCACCTGA TTTAGGCAAC
 1681 GTGGTTCAAA TTAAATTTGC AGAAAACATG TCCTTATTCA CCACTTTGAT CCTGTCAATG
 1741 TACCAATGTC ACCTCAGTCA TATACACTTA TCACTATTCA CCAATGTCCT TATTCACCAC
 1801 TTTGATTCTA TAGCAGGTTT TGTAGTTCAG GAAAACAAAT CTTGTGT

Predicted gene structure (within gDNA segment 31984 to 42230):

 Exon 1 33896 33924 ( 29 n); cDNA  398  423 ( 26 n); score: 0.655
 Intron 1 33925 33956 ( 32 n); Pd: 0.608 (s:  0), Pa: 0.412 (s:  0)
 Exon 2 33957 33990 ( 34 n); cDNA  424  457 ( 34 n); score: 0.618
 Intron 2 33991 34673 ( 683 n); Pd: 0.160 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.56)
 Exon 3 34674 34886 ( 213 n); cDNA  458  657 ( 200 n); score: 0.728
 Intron 3 34887 39211 (4325 n); Pd: 0.000 (s: 0.68), Pa: 0.984 (s:  0)
 Exon 4 39212 39235 ( 24 n); cDNA  658  679 ( 22 n); score: 0.542
 Intron 4 39236 39537 ( 302 n); Pd: 0.313 (s:  0), Pa: 0.314 (s:  0)
 Exon 5 39538 39545 (  8 n); cDNA  680  687 (  8 n); score: 0.250
 Intron 5 39546 39854 ( 309 n); Pd: 0.723 (s:  0), Pa: 0.146 (s:  0)
 Exon 6 39855 39886 ( 32 n); cDNA  688  719 ( 32 n); score: 0.625
 Intron 6 39887 40256 ( 370 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.994 (s:  0)
 Exon 7 40257 40278 ( 22 n); cDNA  720  741 ( 22 n); score: 0.500
 Intron 7 40279 41440 (1162 n); Pd: 0.251 (s:  0), Pa: 0.954 (s:  0)
 Exon 8 41441 41476 ( 36 n); cDNA  742  774 ( 33 n); score: 0.694

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.6900+	0.728	398	0.215	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.6900+	(33896 33924,33957 33990,34674 34886,39212 39235,39538 39545,39855 39886,40257 40278,41441 41476)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

AAAAATAAAC TTGTATTGTC ATGTGCCAGG TAATTGGACT ACACGTGTTC TATTTTCGAA  33955
||||||||| || || | |  || | |                  
AAAAATAAA- TTACATAG-C TCGT-CAGG. .......... .......... ..........   423


GGGACAGCAA AAGATTTTGC TTTGCCATAA ATAATGTAAA GAGAATTTGA CCTTGATTAT  34015
  || |||| | | ||  ||  ||||| ||||              
.AAACTGCAA GACAAATTTA TTAAGCATAA TTAAT..... .......... ..........   457


AAGGAAAAAC ATTTCCGAAA AAACATACAA TTAGGATATA AGCGCGATAC AACTTGAGTT  34075
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   457


AATAAATCAC GCACAACTTC GTTGGTCCAC TGACCATGCA AAGTAGAAAT ACACAACTTC  34135
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   457


GGGCAAAATA ACGCCGGTTT CGAGGTTTGA TACATAGTCT TTTTAGGTGC CTCCGTGGTG  34195
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   457


ATCCAGGAAG AGTTCACCAA CCTAGAGATC TTAGAAGCAA TGGGAGTCTA AAGATCAAAT  34255
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   457


AACTAGACCG ATAATCTAAT CACTCAGCAC TTCAACCCGC CTAAGAGAGC AACACTATAA  34315
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   457


GCGTGATATG TGTCTATATT CTTCATTTTG AATTTTGGCT TCAAGAAAGC TAAAAAAAAC  34375
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   457


CCAAAAGCAC CTGGGAGCCC GTGTCTATCT CCGCCAACAT CAGGAAAATG TTGACATTTT  34435
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   457


GGATGGAACT AAATACACCC ATAAAAAATG GTATTTTGCA TTTCATCTTT CAAAGTACTT  34495
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   457


GGCATTTTGT ATTTTGCATT CCATGGAAAA CTAAACACAC CCCTATTTTA GTATGCGTGC  34555
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   457


ATATATAAAT GTTTACGTCT GTGTTACCAC AAAAGTAAAC ATCAAAATAG TTTCCTATGT  34615
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   457


GACATGGGTC ATCACACCAA TGATCAAGGC CTTGTTTAAT TCAAAAAAAT TTGCAAAACA  34675
                                | 
.......... .......... .......... .......... .......... ........CT   459


GGCACTGTAG CACTTTCGTT TGTATTTGAC AAATATTGTC TAATCATAGA CTAACTAGGC  34735
| || | ||| || | |  | || | |  | |  | | ||||||| || ||||||||| 
GTCA-T-TAG CATATGTGGG T-TACTGTAG CACTTAAGGC TAATCATGGA GTAACTAGGC   516


TCAAAAGATT CGTCTCGGCA ATTC-CGACC AAACTATGCA ATTAGTTTTT ATTTTTGTCT  34794
| |||||||| |||||| || |||| | || ||||| || | |||||||| | ||||| ||| 
TTAAAAGATT CGTCTC-GCG ATTCTCAACT AAACTGTGTA ATTAGTTTAT TTTTTTATCT   575


ATATTTAATA CTCCATGCAT ATGTCTAAAG ATTCGATGTG ACGGAGAATT TGAAAAATTT  34854
| |||||||  ||||||||| |||| |||| |||||||| | | | | |  ||||||| || 
ACATTTAATG TTCCATGCAT GTGTCCAAAG ATTCGATGGG A-TG-G-A-- TGAAAAAATT   630


TGCAAATTTT TTGGGAACTA AACAAGGCCC AAGCTGCAAA TCCCTAATCA CTCGTCATTC  34914
|   ||  | |||||||| |||| |||| ||                
T-----TTGG TGGGGAACTA AACAGGGCCT AA........ .......... ..........   657


TCATAAATAA AGCTGAAAAA ACTAAATCCA AGTGGGGCAC GCACTTGGAC TTTGGCCTCT  34974
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


TGGACTTGAG TGGGCGACAC GCCGGATCGG CACCGGCACC TAGGGCTTGT TTAGTTCCAA  35034
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


AAAATTTTGG GAAATGGACA TTGTAGCACT TTCGTTTGTA TTTGACAAAT ATTGTCCAAT  35094
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


TATGGACTAA CTAGGCTCAA AAGATTCATC TCGTCAATTC CGACCAAACT GTGTAATTAG  35154
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


TTTTTATTTT CGTCTATATT TAACACTCCA TGCATGCGTC TAAAGATTCG ATGTGACGGA  35214
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


GAATATGAAA AATTTTACAA AATTTTTTCG GAAGTAAACA AGGCCCTAGT ACTCGACTGC  35274
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


TACCGGGGAC GACGGTACGG TGGAAGCAGG CGCCTGTCGA GCATCTCCAG TGCTAAATCG  35334
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


AACAAAACTG ACAAGGTTCG GTTGAGTGCA GTACGGTTTG AGAGAGCTGC AGTGTGGCGT  35394
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


CGGTGTTTGC TCCAAACAAA CATTAAACAA ATTGGAAGTG ACCCTGCCTA GGAGGTTTCA  35454
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


CACACAACAT TATCAATGGC TTGTCCTGTA TAAAGATTTT TTTATTGAAA CAGTCACGGC  35514
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


ACGGTTTGGT GCTTGAGTTT GGTTCGCTTT TAGTTCTGAC AACGAGCAGC CGAACCGTCT  35574
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


AGTGTTCTCG GTTCGATTTG CTTCTCCCTC GGTTCGATTC TGCGATACAC TAGAGGTGCC  35634
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


CTTAGGCGTT GTTTAGATGC ATCAAAAACC CCAAACTTTA CAAGATTCTC ATCACATCGA  35694
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


ATCTTGCAAC ACATGCATAG AACATTAAAT ATAGAAAAAA AAGATAACTA ATTGCACAGT  35754
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


TTACCTGTAA ATCACGAGAC AAATCTTTTA AGCCTAGTTG CTCTATGAAA GAACAATGTT  35814
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


TGTCAAATAA AAACAAAAAT GCTGCAGCAT CAAAATCCAA AAAATTTTTG GATCTAAACA  35874
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


AGGCCTAAGT GCACCTTAAA AATTAAAAAA ATTTCAAGAT TTTCTGTCAC ATCGAATCTT  35934
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


GCGATATATG CATGATTGCA TTAAATATAG TCAAAAATAA AAATTAATTA CATAGCTTAC  35994
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


CTGTAAATCA CGAAATAAAT CTTTTAAATC TAGTTAGTTC ATAATTAGAC AATATTTATA  36054
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


AAAAACAAAC GAAAGTGCTA CAATGGCCTT GTTTAGTTCA CCCTGAAAAC CAAAAAGTTT  36114
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


TCAAGATTTC CCGTCACATC GAATCTTGTA ACACATGTAT GAAACATTAA ATATAGACGA  36174
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


AAACAAAAAC TAATTACACA GATTAGCTGA AAATCACGTG ACAAATTTTT TGATTCTAGT  36234
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


TAGTCCATGA TTAGATAATA TTTATCACAA ACAAACGAAA ATGCCACAGT ACCAAAAACT  36294
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


TTTCACTTTT CGGAACTAAA CAAGGCCAAT GTATCAAACC AAAAAATTTT AGGGGCTGTT  36354
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


TGGTTCGTTG TTGAGTTCAG CCTGGCTTGT ATGCGGCAAC CAGGCCCTGG CGGTCCAGGC  36414
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


CGAACTCATG CAGGCAGCCA TTGTTTGGTT GGTCGGTTGA TTAGAGCCTG GTTGGGTGCA  36474
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


TCACTTGTTT GGTTACCCGT TGCTTTGCCT GCCTGCTGCA TCAACTCTCT CATGCACGAG  36534
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


CCACAACGCA TGCTCATCCC AGCCTGGCCC GATAGAAACG GAAGTGATCT GCGTTTCTGC  36594
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


GGGGCCTGGC TCAGCGAGGT GTTTTGTATG CGGGTGGCCT GGCCCTGGCA GCCATACAAC  36654
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


ACACCAAACA CGAGATTCCT GCACCAGCGG ATGCATGCAC GCGGGCATCA GGCCAACCAA  36714
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


ACACGCCCAG GCCCAGTCGC GTCCGTCCCC CAGTTTTCTG GCCTTGGCCG TACGTGCCGC  36774
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


GTGCCCCTCT ACCGCGCGCT CCCTGTGCCA TGTCCCATAC CAAACTCCCA TGTGAATGTG  36834
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


AATTGTGACC ACCATTCTTC GTCAGTCATT CACCCGCACC CGCACGGCGC TACGCAACAA  36894
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


CAAAAGCAGG TCCGCTCGTC TCGTCTCCCT CCCTCCCGCG GCTCGGCTCG GCTCACCTCA  36954
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


CCTCACTCCT CTTCGTGCGT CGCCTCGCTG CCGCGTCGGG CCAGCGGGTG AGGCGTGACT  37014
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


GGGCTCTCTT CGGCGCGCGC ACCGAGGGAC GGCGGCGGCG TCGATGGGGA AGCACATGCG  37074
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


CATCAAGACG GCGCCCAAGG GCAACCGTGC CCCCCTTCTC GGCGACGGGG TAGGCCGCCC  37134
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


GCCGTAGGCG CAGGCTCCTA TTCGAATTTG GTTTCTGATG ATTGCGCTCC GAATTTGGTT  37194
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


TCTGATCATC GAGCTGGTGC CTGCAGGAGA CGTCAAGGGG GCTCACCGAC CTGGAAGAGG  37254
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


GCAGCAACGT CCAGGTTAGG CGCCCAGCCC CTGCCCTCCT ATCCCTTCCT TTCTCCATCT  37314
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


GCCGCACAAG GACAAACCTC CCAATTACAA GCGCCGGCTG CATAACTAAT CCTTGCCTTT  37374
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


TTTATCATTA TTTTGTACAT ACAATTGGAA TTCTCTCAGC CAGCGAACGT CGGGTTCTGT  37434
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


CGGGTCATCA AACTTGTGAG TGAGCGCTTG TCTCTTCGAT TTTTAGCTCT TTCTCTTGCG  37494
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


CTGATGTTGG TCATGCTGAA ACGGATGAGC ACGGGTTTGT AGGCCAAGCA TGACGCCGGG  37554
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


AAGCTGGTCC TCGCCACTAT GGCGCTGCTC GTTGCCTCCC TCAGCAACCT TCTCGTTGTA  37614
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


GGTACCTGCC ACTTGTTGGA AAGAAAAGCT ATTGATGCTA ATGTTTGTTT TTTGTTATCT  37674
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


TTTTCACTTT TTGGAACAAG GATAGCTGCT AAGCCTTTCC TGTCTTCATG AGGGCTTGAG  37734
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


CACAAGCATG CAGAAATCTG GTTCCTCTAT TAGCAATTAG CATGTATGTT GATTTAAATT  37794
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


CAGCTAGTAC CTTGATGGAA TTGAAGTAAG TCGACTCTGT AGATATTTAG AGGCTTCTGT  37854
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


TCAAACTGTT GTTAGTATGA ATCAGTGTCC AGTGATGAGT AGAATACAAC CACTTTCAGG  37914
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


GCAATTGTTA TTTTCATTCT TAAAGAGCGT GGTCATCAAG CATTGTTTTC ATGTTGTAAT  37974
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


GCATGGATCG TCTTGTGATG TCCTACAGCC GAAATATGGT GGCAAGATAA TTGACATTGT  38034
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


GTCAAGAGAC GTTCGGCGAC CAGAAGATAA GGCGCAAGCC CTGGAGGATG TGAAGGGCAC  38094
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


AATTTTGTAC ATTGTGACAA TCGTTTTAGT CGGGTATCTT TCTTTCTCCG AAAAGTTGAC  38154
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


TTTGAGAATC ATCAGAGATG CTCTGTACTC AAACTTTTAC AAGCTTATGT GTGGATCAAG  38214
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


TTATGCTGCA ATCTTACTTT GTACTCCCTC CATTCCAAAT TATAAGACGT TTTATAAGTT  38274
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


AGTTTTTTGG TGGATACTTT GAATCATTAA AAACTATGTC TTACCTTGTT TCAGTTCAGT  38334
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


TTGCACGGCT CTTCGGGCAT GGCTATTCAA TTCTGCTAGT GAGAGAGTAG TCGCTCGACT  38394
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


AAGGAAGGAC TTGTTTAGTC ATCTCATAAA CCAGGCAAGC AAGTTTCTTC TATCCAAAGT  38454
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


TTATCACATA TAGTTCTCCA CACAGCAACA TTCTTACTCG TAAGAATTGT GCCACTGCAG  38514
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


GAAATAGCGT TTTTTGATGT GACTAGAACA GGAGAGCTCT TAAGCAGGCT TTCTGAAGAT  38574
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


ACACAGATAA TAAAGAATGC TGCTACAACC AATCTATCAG AGGCACTGCG CAATCTCACT  38634
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


ACTACAGCTA TTGGTCTTGG TTTTATGTTT TCAACTTCAT GGAAGTTAAC ATGTAAGTAA  38694
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


TATGTTTGTA TGTATAGAAC TCAGTTGGCA TTTTATTCTG ATTTGGAAGG CTATTATGCA  38754
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


CAAAAGCTTT ATATGCTTAG CTGAACTTCA CAAAGGAACA CATCTGGGCA ACATTTATTT  38814
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


GAGCATTTTC TTTAATTTGT GTAAACCCTC TGCATATGAT CAAGTCAATC TCACTGGTTG  38874
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


CTATCTGCAC TTGCTATCTG CACAGTGCTG GCACTTGTAA TTGTCCCAGT TATATCAGTT  38934
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


GCTGTGCGCA AATTTGGACG CTTTCTTCGT GAGCTTTCAC ATCAGACACA AGCTGCTGCA  38994
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


GCTGTAGCTT CATCCATAGC TGAGGTTTGT ATACCAGAGC ATCTTGTGGC TTGTGATTCA  39054
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


CTAATGGACA TGTGAGGAGG TTTCTGTGAC CCCTTTATTT GGGTAGTGTC ACAAAAAATA  39114
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


AGCAAATTGG TGTTTTGACT TTGGATTGCA TGCATATAAC AGAATCATTT TTTTTTGTTT  39174
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   657


CTATTTATGT CTTGATAAAG TCTATACTAC CATTCAGGAA TCCTTTGGTG CCATCCGTAC  39234
                    ||| |  |  | || | | || 
.......... .......... .......... .......GAA T-AATAATTT CC-TTTGAAC   678


AGTAAGATCC TTTGCTCAGG AATCTCATGA GATTTCACGC TATGGTGGAA AAGTTGAGGA  39294
|                                 
A......... .......... .......... .......... .......... ..........   679


GACACTTAAA CTTGGTCTCA AACAAGCTGT GAGTGTCCTA CCATTCATGT AAAATAACAC  39354
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   679


CATATTCCAT AAATTAACGG TCTGATTCGA TGCAAATCAT TTGTAGAAAG TTGTTGGCTT  39414
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   679


GTTTTCTGGA GGGCTTAATG CAGCGTCAAC CTTGTCAGTG GTTATTGTTG TTATTTATGG  39474
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   679


AGCCAACTTA ACCATCAATG GCTACATGAC AACTGGTTCT CTTACATCAT TCATCTTATA  39534
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   679


CAGCCTTACA GGTACTTTCC AGATTAACAG TATTCATACT GAACCTAGCA TCGTGCCTGA  39594
  |   |                           
...ACAAGGC G......... .......... .......... .......... ..........   687


TTTTGTCACT GTAAATAAGC GTCGTTTAGG CTGGCACATT GGTTTTCAAA TATATAATTT  39654
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   687


ATGGTTTATT GATATCTATG AACAATTCCA TTTCTTGTGT ATGCAGTTGG TTCGTCAGTA  39714
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   687


TCTGCCTTGT CAGGACTATA CACAACTGTA ATGAAAGCCT CTGGTGCAAG CCGTAGAGTT  39774
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   687


TTTCAACTTC TGGACCGTGT TTCCTCAATG ACAAACTCTG GGGACAAATG TCCAATAAAG  39834
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   687


TTAGTTCCTT TGTCTATCAG CTTTCTAGAG T-GGTTCTGC TTATTCAATA GCAGTGCACA  39893
           | |||||  | || ||| | || ||| || | |    
.......... .......... C-CTCTAGTC TAGGCTCTAC ATAATCACTA GTA.......   719


GCTCCTTTAA TTAATGACCA TTTATTTTTT TAGTGAAAAG GATGGGGAAG TTGAGCTTGA  39953
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   719


TGATGTCTGG TTCGCATATC CTTCTCGCCC TTCTCATATG ATTCTTAAGG TACCTCCCAG  40013
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   719


AATACTGTGC AACTGACATG GCCATTACCA GAGTGACATT TTCGTTATAC ATAAACAGTG  40073
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   719


TACATATGTA AGAGAAACTA GGAGCCAAGC TTGCACCAGC TATCATCCAT ATTCTTGTGG  40133
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   719


GATCTTCTGG TTTACCAGAT TAGTGGGCTC TCTTTTCAAA AAGGAATAAC AATCCATACC  40193
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   719


ATTGTGTTTT TCCACGTTTT GTTTTGTTTT GTTTTGTTTT AGTTCATTCC TCTGTGATCC  40253
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   719


CAGGTGAGAA GGCAATTGCT CTTCTGTGAG CGCAGTTGGG GCTATCGAGT GCCAAGTCTA  40313
  || | | || | |   |||                    
...GTAATCA GGTTAGTATG AGTCT..... .......... .......... ..........   741


TTTACTCTTA TATTAGTCTG TTACTTTAAT GTGGGGCTGT AGGCAGAGTC CCTGCCCCTC  40373
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   741


TTTCACTCTA AAAGAAAAAA AAATACAGTG ACATACATGA GTTCACATTA CAAACATAGT  40433
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   741


GTTTTGATTG GTTCATATGG AATTTTTTAG GATGACATAT ATGGGAATTT CATCATTAGC  40493
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   741


TTGAATTACT ATTTTTTTGT GAGGACATTG CTTGAGTAAT CTTTGTTGTG CTAGTGGCCA  40553
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   741


GTTTTCGTCA TGGGAGCATT ATAGTTATGC TTATGCTTGC TATAACAATA TTGCAGGGAA  40613
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   741


TAACGCTGAA GTTAGCTCCA GGTTCAAAGG TTGCACTTGT TGGGCCAAGT GGTGGTGGTA  40673
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   741


AAGTAAGTTT TTTTTGCCCA TACTAATTAC GTGGCTCACT TTATCTTAAA GTAGAAAGTG  40733
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   741


TTTTCAAACT GTGGCCTCTA TTATAACATT AACTTTTGCA GACCACAATA GCAAATTTGA  40793
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   741


TTGAGCGGTT TTATGACCCT CTAAAGGGAA GGATATTGCT TAATGGAGTA CCATTGGTAG  40853
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   741


AAATTTCACA TCAATATCTT CACAGCAAGG TATGTCATGC AGCTATTTTT TAGTTATATT  40913
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   741


GTGGAAAAAA TATTATCTAA GCTAGGGTAG TGTTGCAAGG TTCACAATTC TGGTGGATGA  40973
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   741


TGATACTTTA TTGCCCTGAA CTGTCTATGG CTAGTTCAAT CCTTCCATCT GTGTCAAAAT  41033
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   741


TTCATTTCAT TGTTCCACCT AAAGTCTCGA CTCTGGTGAA TCCAGTAATT TTGGCTACTT  41093
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   741


TAAATGGTAA TTTGGAGTAT CACTAGTATA AAATTTGGTG AATTTGGGAA TGTGAAAGTA  41153
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   741


TTTAGTTGGT AACTCAAACC AGCATTATCA TCATCTGTTC AAAATTCAAC TAGTAATGAG  41213
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   741


CACTTATAAT TCTATAGTTT GTACTAAGCA ATGCTGAGTC CTGACTCCTG AGTGTTGTAA  41273
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   741


AAAAGAAGCA ACCTGACCCA TCTAAATCTA TAGGTTGAAC AACAACCATT AGGTTTCTAT  41333
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   741


TTCCAGTCGA TTTTAATCAT GACATAACTA TTTTAAACAG CCAAACCCCC ATATGTATTG  41393
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   741


TGTCCTTTTT TCAAACAAAA AAATATATAT TTGTTTCATG TTTTCAGATT ATTGATTTTG  41453
                          | | | | || | 
.......... .......... .......... .......... .......A-T A-TAATAAT-   751


GAAAAAAAAT CCAAATTGTA ATT  41476
 || || || ||||| |||| |||
TTAATAAGAT CCAAACTGTA ATT   774

********************************************************************************
EST sequence 274 -strand (File: 20553288-)

   1 TCACTGTATT CAGGGCCTGT TTAGATTGGG ATCGAAAATT TTCTGCGTGT CACATCGGAT
  61 ATGTCGGAAA GATGTCGGGA GGGGTTTTTA GAATCTAATA AAAAAACAAA TTACATAGCT
  121 CGTCAGGAAA CTGCAAGACA AATTTATTAA GCATAATTAA TCTGTCATTA GCATATGTGG
  181 GTTACTGTAG CACTTAAGGC TAATCATGGA GTAACTAGGC TTAAAAGATT CGTCTAGCGA
  241 TTCTCAACTA AACTGCGTAA TCAGTTCATT TTTTTATCTA CATTTAATAT TCCATGCATG
  301 TGTCCAAAGA TTCGATGAGA TGGATGAAAA ATTTTTGGAT GGGGAACTAA ACAGG

Predicted gene structure (within gDNA segment 33459 to 36242):

 Exon 1 33888 33924 ( 37 n); cDNA   93  127 ( 35 n); score: 0.622
 Intron 1 33925 33956 ( 32 n); Pd: 0.608 (s:  0), Pa: 0.412 (s:  0)
 Exon 2 33957 33990 ( 34 n); cDNA  128  161 ( 34 n); score: 0.618
 Intron 2 33991 34673 ( 683 n); Pd: 0.160 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.56)
 Exon 3 34674 34831 ( 158 n); cDNA  162  316 ( 155 n); score: 0.728

MATCH	21326110+	20553288-	0.728	229	0.645	C
PGS_21326110+_20553288-	(33888 33924,33957 33990,34674 34831)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

ATCTAAAGAA AAATAAACTT GTATTGTCAT GTGCCAGGTA ATTGGACTAC ACGTGTTCTA  33947
|||||| || ||| || ||  || | |  || | |             
ATCTAATAAA AAAACAAATT ACATAG-CTC GT-CAGG... .......... ..........   127


TTTTCGAAGG GACAGCAAAA GATTTTGCTT TGCCATAAAT AATGTAAAGA GAATTTGACC  34007
      || |||| | | || ||  ||||| | |||          
.........A AACTGCAAGA CAAATTTATT AAGCATAATT AAT....... ..........   161


TTGATTATAA GGAAAAACAT TTCCGAAAAA ACATACAATT AGGATATAAG CGCGATACAA  34067
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   161


CTTGAGTTAA TAAATCACGC ACAACTTCGT TGGTCCACTG ACCATGCAAA GTAGAAATAC  34127
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   161


ACAACTTCGG GCAAAATAAC GCCGGTTTCG AGGTTTGATA CATAGTCTTT TTAGGTGCCT  34187
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   161


CCGTGGTGAT CCAGGAAGAG TTCACCAACC TAGAGATCTT AGAAGCAATG GGAGTCTAAA  34247
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   161


GATCAAATAA CTAGACCGAT AATCTAATCA CTCAGCACTT CAACCCGCCT AAGAGAGCAA  34307
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   161


CACTATAAGC GTGATATGTG TCTATATTCT TCATTTTGAA TTTTGGCTTC AAGAAAGCTA  34367
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   161


AAAAAAACCC AAAAGCACCT GGGAGCCCGT GTCTATCTCC GCCAACATCA GGAAAATGTT  34427
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   161


GACATTTTGG ATGGAACTAA ATACACCCAT AAAAAATGGT ATTTTGCATT TCATCTTTCA  34487
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   161


AAGTACTTGG CATTTTGTAT TTTGCATTCC ATGGAAAACT AAACACACCC CTATTTTAGT  34547
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   161


ATGCGTGCAT ATATAAATGT TTACGTCTGT GTTACCACAA AAGTAAACAT CAAAATAGTT  34607
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   161


TCCTATGTGA CATGGGTCAT CACACCAATG ATCAAGGCCT TGTTTAATTC AAAAAAATTT  34667
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   161


GCAAAACAGG CACTGTAGCA CTTTCGTTTG TATTTGACAA ATATTGTCTA ATCATAGACT  34727
   | | || | |||||  | | |  | | ||  || | ||| ||||| || | 
......CTGT CA-T-TAGCA TATGTGGGTT ACTGTAGCAC TTAAGG-CTA ATCATGGAGT   212


AACTAGGCTC AAAAGATTCG TCTCGGCAAT TC-CGACCAA ACTATGCAAT TAGTTTTTAT  34786
||||||||| |||||||||| ||| || || || | || || ||| | ||| |||| | | 
AACTAGGCTT AAAAGATTCG TCT-AGCGAT TCTCAACTAA ACTGCGTAAT CAGTTCATTT   271


TTTTGTCTAT ATTTAATACT CCATGCATAT GTCTAAAGAT TCGAT  34831
|||| |||| |||||||| | |||||||| | ||| |||||| |||||
TTTTATCTAC ATTTAATATT CCATGCATGT GTCCAAAGAT TCGAT   316

********************************************************************************
EST sequence  77 +strand (File: 18068086+)

   1 CAGCACCTTT GAGCACTGGT TTGGCTGCTG ATGTTCATGG ACAGGTTAGG CTCCTGATCC
  61 TTCATATTTG TTTAAGTTTG AGCTGTACCA TGATGCATCG TGGCTTAGTT GGATTCGTTG
  121 ACCTGGTAGT TCGATAAACT CACATTATTT GGTCTTATTT TGATGTTTCA CAACTTTCAT
  181 TTTACCCTCT GATAAATCTT TTCTGAAGCG GTAGAAATGT TTCTGCAGCT GTCGGTGGTG
  241 AACAAGGGTA CATTCGGCGA GCAAAGGGCA AAAGCACAGA AAGTTTGGAA CTTCCATTTC
  301 AAAGTGAAGG AAAACGGTGC TGATTTCTTC TATCCAGGGA CTAGACATTA GGGAGTACTT
  361 AGGCCGTGTT TACTTCCTCA ACCAAAACAT TTCGTTACAC TGTAGCTTTT TCGTTTGTTT
  421 GTGGTAATTA TTGTCCAACC ATGGACTAAT TAGGCTCAAA AGATTCGTCT TGTCAATTTC
  481 GACCAAACTA TGTAATTAGT CTTTATTTTT ATCTATATTT AATACTCCAT GCATCCGTCT
  541 AAAGATTCGA TGTGACGGGG AATCTTGAAA AATTTTAGTT TTTTGGGAGG AAGTAAACAA
  601 NGGCCTTATA TTGCAGT

Predicted gene structure (within gDNA segment 32216 to 35645):

 Exon 1 34677 34855 ( 179 n); cDNA  397  576 ( 180 n); score: 0.872

MATCH	21326110+	18068086+	0.872	179	0.290	C
PGS_21326110+_18068086+	(34677 34855)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GCACTGTAGC ACTTTCGTTT GTATTTGACA AATATTGTCT AATCATAGAC TAACTAGGCT  34736
 |||||||||  |||||||| || | || | | ||||||| || ||| ||| ||| |||||| 
ACACTGTAGC TTTTTCGTTT GTTTGTGGTA ATTATTGTCC AACCATGGAC TAATTAGGCT   456


CAAAAGATTC GTCTCGGCAA TTCCGACCAA ACTATGCAAT TAGTTTTTAT TTTTGTCTAT  34796
|||||||||| |||| | ||| || ||||||| |||||| ||| |||| ||||| |||| ||||| 
CAAAAGATTC GTCTTGTCAA TTTCGACCAA ACTATGTAAT TAGTCTTTAT TTTTATCTAT   516


ATTTAATACT CCATGCATAT GTCTAAAGAT TCGATGTGAC GGAGAAT-TT GAAAAATTTT  34855
|||||||||| ||||||||  |||||||||| |||||||||| || |||| || |||||||||| 
ATTTAATACT CCATGCATCC GTCTAAAGAT TCGATGTGAC GGGGAATCTT GAAAAATTTT   576

********************************************************************************
EST sequence  27 +strand (File: 12500782+)

   1 CAGTTCACCG TCATTATAGA TGACGCTTCC CTGTTGGAAA TTGTGGCCCT TGGTTCTGTA
  61 AATGATGTAC TGGATTTCTT GCACTATTGT TTTGCACTCA CGTCTGAGAT GAATTGCACA
  121 CTAGTGGTTC TCATCCACGA GGATATATAT GCAGACGAAG AGAACATTGG TCTCCTTTTA
  181 CATCTGCGCT ACATTGCTGA TCTTGTGATT AAAGCAGCAC CTTTGAGCAC TGGTTTGGCT
  241 GCTGATGTTC ATGGACAGCT GTCGGTGGTG AACAAGGGTA CATTCGGCGA GCAAAGGGCA
  301 AAAGCACAGA AAGTTTGGAA CTTCCATTTC AAAGTGAAGG AAAACGGTGC TGATTTCTTC
  361 TATCCAGGGA CTAGACATTA GGGAGTACTT AGGCCGTGTT TACTTCCTCA ACCAAAACAT
  421 TTCGTTACAC TGTAGCTTTT TCGTTTGTTT GTGGTAATTA TTGTCCAACC ATGGACTAAT
  481 TAGGCTCAAA AGATTCGTCT TGTCAATTTC GACCAAACTA TGTAATTAGT CTTTATTTTT
  541 ATCTATATTT AATACTCCAT GCATACGTCT AAAGATTCGA TGTGACGGGG AATCTTAAAA
  601 A

Predicted gene structure (within gDNA segment 32031 to 35208):

 Exon 1 34677 34851 ( 175 n); cDNA  427  601 ( 175 n); score: 0.874

MATCH	21326110+	12500782+	0.874	175	0.291	C
PGS_21326110+_12500782+	(34677 34851)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GCACTGTAGC ACTTTCGTTT GTATTTGACA AATATTGTCT AATCATAGAC TAACTAGGCT  34736
 |||||||||  |||||||| || | || | | ||||||| || ||| ||| ||| |||||| 
ACACTGTAGC TTTTTCGTTT GTTTGTGGTA ATTATTGTCC AACCATGGAC TAATTAGGCT   486


CAAAAGATTC GTCTCGGCAA TTCCGACCAA ACTATGCAAT TAGTTTTTAT TTTTGTCTAT  34796
|||||||||| |||| | ||| || ||||||| |||||| ||| |||| ||||| |||| ||||| 
CAAAAGATTC GTCTTGTCAA TTTCGACCAA ACTATGTAAT TAGTCTTTAT TTTTATCTAT   546


ATTTAATACT CCATGCATAT GTCTAAAGAT TCGATGTGAC GGAGAATTTG AAAAA  34851
|||||||||| ||||||||| |||||||||| |||||||||| || |||| | |||||
ATTTAATACT CCATGCATAC GTCTAAAGAT TCGATGTGAC GGGGAATCTT AAAAA   601

********************************************************************************
EST sequence  59 +strand (File: 8089073+)

   1 GGCGACGCCG TTGCCGAGGC CGAGCGCTCC GCGCACCTCG ATGGTGGAGG TCGGGGCGGC
  61 AGCGAGCTGG TCCGTGGCCC AGTCGAGGAA GCGGTGGAAG TTGCGGACAA AGGGCACCAC
  121 GTTGCCAAGC ACGGGGTTCG GGTAGGGGCA GTGGTTGCGG TGGCCCGCGC GGCACCGGAG
  181 GCCCGTGGAG AGCAGGATGG CGACGGTGAC GCCGAGGACG AGGAGCGGCG CCACAGCGGC
  241 GTCCATGGCG TGATCACGAG GCTGTGCTCA GTCGTGTGGT CGCCAGTGGC TTGGCCAACT
  301 GCTCGTGTCA ATTCACTTGC CTTCACCATT CACGGTGACC TAGTGACGTT GACTTTTTTT
  361 GGGACAGAAC TGTCCTGCGA CTACGACATG GGAATGCCTT GTTCCGAAAA GTGAAAAACT
  421 TTTAAGTACT GTAGCACTTT TGTTTGTTTG TGACAAATAT TATCCAATCA TATACTAACT
  481 AGGATCAAAA GATTCGTCTC GTGATTTACA GCTAAACTGT GTAATTAGTT TTTGTTTTTG
  541 TCTATATTTA ATGTTTCA

Predicted gene structure (within gDNA segment 32244 to 35517):

 Exon 1 32574 32589 ( 16 n); cDNA  375  390 ( 16 n); score: 0.750
 Intron 1 32590 33907 (1318 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s:  0)
 Exon 2 33908 33924 ( 17 n); cDNA  391  406 ( 16 n); score: 0.647
 Intron 2 33925 34360 ( 436 n); Pd: 0.608 (s:  0), Pa: 0.788 (s:  0)
 Exon 3 34361 34379 ( 19 n); cDNA  407  425 ( 19 n); score: 0.579
 Intron 3 34380 34676 ( 297 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.86)
 Exon 4 34677 34809 ( 133 n); cDNA  426  558 ( 133 n); score: 0.842

MATCH	21326110+	8089073+	0.842	185	0.332	C
PGS_21326110+_8089073+	(32574 32589,33908 33924,34361 34379,34677 34809)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GTGCTACGAG GACATGCCTC TACAAGATTC ACAAGCGACG CAAGAGCAGC AGACGATACA  32633
 ||| || | ||||||                         
CTGCGACTAC GACATG.... .......... .......... .......... ..........   390


AAATCTTTGT GATACACTTC GAACCATACT GAGGTTGTAG ATTTGCAAGA GTGAAGGTTA  32693
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   390


CAACCTTTGG AGTTCTGAAG CGCTGCATGG AGCCAAGGGT GAACATGGCT TCTCATGGTG  32753
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   390


GACACTGAAC CTGCTCGGGG TGGAGCCCCA AGGATCGAAG GAAGGCATGA CATCTGTGTA  32813
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   390


CCTTGGAGCA GGCCTAATGA CAACTGCGTT TGAGCTTGTG GACGGCTGGA CGCTTTGGTG  32873
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   390


ACTGGAAGCT GATTGACACA GGGATTTCTG TGGGGAGTGG AAATTTCTGT CTCTGTTAAT  32933
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   390


AGCCTCTAGG GGTTTCAGCG GTCGGTGTAT GTAGAGACTG CATCGACATT TTGCTAATCA  32993
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   390


AATTTTGCGG CAGTAATGCC TATTGTAGTC TGGTTTTCAA TCGTTGACAA TGCAATTGTC  33053
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   390


TTCCTCCAAA TAAAGAGAAA TAGTTGAGCA GGAATAAAAA AAATGATTTA GGTTGGCTAT  33113
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   390


CCGAAATCAT GGGCGGCGTG ATTTATGCTG CCATGTCCGC CTATTCCTTG TGCCTGGTCA  33173
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   390


TTATACGCCA TGCTTCGTGT TGTTACAAGT GCCAGTTCAT TAACCGCGCG TGTGAACGGC  33233
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   390


GTGCTTCTTG TTAATGGTTG CTTAACGCCT GTCCCAGTTG AGGTCGGGAA CATGGAAATA  33293
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   390


TTCGGGCTGT TACTGACCAT CCATCTCGAG TTGACAGGTA CGCTATGTTC TGTGAACAGA  33353
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   390


GCGCGTTCCA CGTAAGCAAA ATTTCTGCTT GCTGCTAGCC CAACCTGATG TTTCAAACTT  33413
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   390


GGATCATGGG TACTATCTTG GTTTTTGTCC GGAAATAACC AAATCCGGCG GGACAGCTGA  33473
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   390


AAGGTAGACG TGACAACATA GGTCGGATGC CGCATCCTAC CAAACCACCG TGGCAGCGAC  33533
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   390


TACTTACACT TTGCCCCCAA TACTCAACGA AGATGCCAAT TGCCAATCAT CAAAATCTAG  33593
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   390


GGGAGAGGAG GGCCGGCCAG TGATGTGCAT TTGTAGTGGT GCTACCTAAT TAGGTATCCC  33653
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   390


TGAAGATTTG TATGGTTTGT TTGTGTCAGT ACATGTGTCT TATTAGGTAT CCTCTTTACA  33713
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   390


AAATTGCATA GAAAGAGAAA GCATGAAACA TAACATAGGA GTACTATTAT AAGTTAGTGC  33773
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   390


ATACACCGAT GTACAATCTT GGTTCAGTTC CTTAGGTTCA TTTATTCTTT TCCTTTTCTT  33833
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   390


TGTTTGAAAC ATCCAGATTA GTTCATTTTG ATGTATTTTT CGATTGATCT ATCTATCTAA  33893
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   390


AGAAAAATAA ACTTGTATTG TCATGTGCCA GGTAATTGGA CTACACGTGT TCTATTTTCG  33953
        | | || | ||| || |                
.......... ....GGAATG CCTTGTTCC- G......... .......... ..........   406


AAGGGACAGC AAAAGATTTT GCTTTGCCAT AAATAATGTA AAGAGAATTT GACCTTGATT  34013
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   406


ATAAGGAAAA ACATTTCCGA AAAAACATAC AATTAGGATA TAAGCGCGAT ACAACTTGAG  34073
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   406


TTAATAAATC ACGCACAACT TCGTTGGTCC ACTGACCATG CAAAGTAGAA ATACACAACT  34133
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   406


TCGGGCAAAA TAACGCCGGT TTCGAGGTTT GATACATAGT CTTTTTAGGT GCCTCCGTGG  34193
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   406


TGATCCAGGA AGAGTTCACC AACCTAGAGA TCTTAGAAGC AATGGGAGTC TAAAGATCAA  34253
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   406


ATAACTAGAC CGATAATCTA ATCACTCAGC ACTTCAACCC GCCTAAGAGA GCAACACTAT  34313
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   406


AAGCGTGATA TGTGTCTATA TTCTTCATTT TGAATTTTGG CTTCAAGAAA GCTAAAAAAA  34373
                          |||  | ||||| 
.......... .......... .......... .......... .......AAA AGTGAAAAAC   419


ACCCAAAAGC ACCTGGGAGC CCGTGTCTAT CTCCGCCAAC ATCAGGAAAA TGTTGACATT  34433
  ||                              
TTTTAA.... .......... .......... .......... .......... ..........   425


TTGGATGGAA CTAAATACAC CCATAAAAAA TGGTATTTTG CATTTCATCT TTCAAAGTAC  34493
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   425


TTGGCATTTT GTATTTTGCA TTCCATGGAA AACTAAACAC ACCCCTATTT TAGTATGCGT  34553
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   425


GCATATATAA ATGTTTACGT CTGTGTTACC ACAAAAGTAA ACATCAAAAT AGTTTCCTAT  34613
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   425


GTGACATGGG TCATCACACC AATGATCAAG GCCTTGTTTA ATTCAAAAAA ATTTGCAAAA  34673
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   425


CAGGCACTGT AGCACTTTCG TTTGTATTTG ACAAATATTG TCTAATCATA GACTAACTAG  34733
  | ||||| |||||||| | ||||| | || ||||||||| || ||||||| ||||||||| 
...GTACTGT AGCACTTTTG TTTGTTTGTG ACAAATATTA TCCAATCATA TACTAACTAG   482


GCTCAAAAGA TTCGTCTCGG CAATTCCGAC CAAACTATGC AATTAGTTTT TATTTTTGTC  34793
| |||||||| |||||||||  | || | | ||||| || |||||||||| | |||||||| 
GATCAAAAGA TTCGTCTCGT GATTTACAGC TAAACTGTGT AATTAGTTTT TGTTTTTGTC   542


TATATTTAAT ACTCCA  34809
||||||||||  | ||
TATATTTAAT GTTTCA   558

********************************************************************************
EST sequence  30 +strand (File: SBtuc02-10-21.1543+)

   1 CCGATTAGTG AGCTTGCCGG TTGAAAGCCC AAAACCTGTA AGTACTACTA ACAGAGGGTT
  61 TGCCCGGCTG CTTATTTTAC AATTGTTATA GGTAGCGAAT TCTTTGTTGT ACCATGAAAA
  121 ATAGTTACCA GTTGTCACAA TGAAATCCAA GAGCAGTTCA TCTCCCACTG GCTAAACATG
  181 CTTTTCAAGA AGATCAACAA CTACAGTGAT TGATTCAAGG AACCAGAATT CAGAATGATG
  241 AAAGAGACAA ATGGCATCAC ATCTAAGGTT CATAGGATTG TTCATTCAAA AAGTTCTCAC
  301 TGCCAACTCC AGAATTTCCA ACCACCTGAC CCAATCAATA GGATATGGAG ATCAAAGCGC
  361 AGCAACAAGC TCTAGGTTTT CTCACGGCTT CTTCTAGATG CCTGAACACC AGAGATATAC
  421 TCAGAATCAG AACTGCTGTG TCAATGCACA CTGTAGCACT TTCGTTCGTA TTTGACAAAT
  481 GTTGTCCAAT CATGGACTAA CTAGGCTCAA AAGATTTGTC TCGTAAATTA CAGACAAATT
  541 GTGCAATTAG TTATTATTTT TATATATATT TAATGCTCT

Predicted gene structure (within gDNA segment 32501 to 35740):

 Exon 1 34677 34808 ( 132 n); cDNA  448  579 ( 132 n); score: 0.856

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.1543+	0.856	132	0.228	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.1543+	(34677 34808)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GCACTGTAGC ACTTTCGTTT GTATTTGACA AATATTGTCT AATCATAGAC TAACTAGGCT  34736
 ||||||||| ||||||||| |||||||||| ||| ||||| |||||| ||| |||||||||| 
ACACTGTAGC ACTTTCGTTC GTATTTGACA AATGTTGTCC AATCATGGAC TAACTAGGCT   507


CAAAAGATTC GTCTCGGCAA TTCCGACCAA ACTATGCAAT TAGTTTTTAT TTTTGTCTAT  34796
||||||||| |||||| || || |  ||| | | |||||| ||||| |||| |||| | ||| 
CAAAAGATTT GTCTCGTAAA TTACAGACAA ATTGTGCAAT TAGTTATTAT TTTTATATAT   567


ATTTAATACT CC  34808
||||||| || | 
ATTTAATGCT CT   579

********************************************************************************
EST sequence 177 +strand (File: 11921557+)

   1 ATGCGCTCCA TCGGTATCCC GCTACCAGCA GACCAGCTTG AGGTGTTGCA GGATAACCTA
  61 GAATGGGAGG ACGTGCAGTG GTCGCAGACC AGCGTCTGGG TGGCTGGGAA GGAGCATCCC
  121 CTCGCTCGAG TGCACTTCCT CTCGGCGAAC TAGAAGCTAC TGATGTTTTT TTGGAACCAA
  181 CAAAATAGTG AACTATCAAT CATTTCTTCC GGGCAAGAAA CTAAAGGAGC CTATGAACAT
  241 TGCGTTCTCT TCTACTACTG TTACGTGTAT GTTTGATGCT ATGCTCCATG ACATGTGTAA
  301 AAAAGAGTTC ACTTGTGGTA CGTTATTTGT GTGGTACTCC CTAACACAGT ACTTCCTCCA
  361 TTCATCTATC TTCTTCGTCT AAGGCCTTCT TGAGATCTTT TTTTTTATTT TGGTACGGTA
  421 GCACTTTCGT TTTTATTTGA CAAATATTGT CCAATCATGG AGTAACTAGA TTTAAAAGAT
  481 TCGTCTTGTA TT

Predicted gene structure (within gDNA segment 32297 to 35085):

 Exon 1 34677 34757 ( 81 n); cDNA  413  492 ( 80 n); score: 0.840

MATCH	21326110+	11921557+	0.840	81	0.165	C
PGS_21326110+_11921557+	(34677 34757)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GCACTGTAGC ACTTTCGTTT GTATTTGACA AATATTGTCT AATCATAGAC TAACTAGGCT  34736
| || ||||| |||||||||| ||||||||| ||||||||| |||||| || ||||||| | 
GTACGGTAGC ACTTTCGTTT TTATTTGACA AATATTGTCC AATCATGGAG TAACTAGATT   472


CAAAAGATTC GTCTCGGCAA T  34757
 ||||||||| |||| | | |
TAAAAGATTC GTCT-TGTAT T   492

********************************************************************************
EST sequence  22 +strand (File: SBtuc02-10-21.11198+)

   1 GCACGAGGCA AGAGTGTACA AGGAAGAAGA AGCACCAGCA GCTTTTCTTG ATGCTACCTT
  61 GATCCATCAG CAGCAGCTTC TTCGTCTGCT TTTTGGGGAG ATTATTAGGA GTAGGAGTAG
  121 GATTACTAGT TATTTGATTA TTACTAGTAG CTAGGGAGTG ATCGAGCGAG GATGTTGGCG
  181 GTGTTCAGCG GCGGTGTGGT GGAGGTGCCG GCGGAGCTGG TGGCGGCGGG AAGCCGGACG
  241 CCGTCGCCCA AGACCAGGGC GTCCGAGCTC GTCGGCCGGT TCCTGGGTGC CTCCGAGCCG
  301 GCCGTCTCCG TGCAGCTCGG CGACCTCGGC CACCTCGCTT ACTCCCACAC CAACCAGGCA
  361 CTCCTCCGCC CAAGGTCGTT CGCGGCGAAA GACGAGGTGT TCTGCCTGTT CGAGGGTGTG
  421 CTGGACAACC TGGGGCGGCT GAGCCAGCAG CACGGGCTGT CCACCAAGGG CGCCAACGAG
  481 GTGCTCCTCG TCATCGAGGC CTACAAGACG CTCCGTGACC GGGCGCCCTA CCCGGCCAGC
  541 TTCATGCTCG CACAGCTCAC CGGCAGCTAC GCCTTCGTGC TCTTCGACAA GTCCACCAAC
  601 TCCCTCCTCG TCGCATCTGA TCCTGAGGGC AAGGTGCCGC TCTTCTGGGG GATCACTGCT
  661 GATGGCTGCG TCGCCTTCTC TGATGACATT GACATGCTCA AAGGATCATG TGGCAAATCG
  721 CTCGCGCCTT TCCCACAAGG TTGCTTCTAC TCTAACGCCC TTGGAGGCCT GAAGTGCTAT
  781 GAGAACCCCA AGCACAAGGT CACTGCTGTT CCTGCAGACG AGGAAGAAAT CTGTGGTGCA
  841 ACTTTCAAGG TGGAAGGGTC TACAGTCCTG ACAGCGCTGC ATTTTTAGGA GATTTCCGTG
  901 TGGAAGCGTG GGTGGAGCGC AATGCAATGC AGAACTGTTG TACATGCATG GTGGATTGGT
  961 GGTGTAACAT AGTGGCAAGT CATGTTCATG CAACTGAGTC TATCTGTGTA ATGCATCTTT
 1021 CATAAAAAGA GAAGTACTGG AGGCACTTAA GGGTTGATGG TTGTGTGTGT ACCCTGTATC
 1081 CCTAGGTGTT CAACTTACAT GGAACTTGGG TGGTTGAGAC ATGGTGCTAA TATAATCGAT
 1141 CGGTTGCGTG GAATATGTGA AGTTTGTAAT CTGTTCCTAA TAACAAAGCT TTGTTTCTCC
 1201 AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAACTCGA GACTAGTTCT CTCCCTCGTG CCGAATTCGG
 1261 CACGAGGAAT CTTTTGAGTC TGTAATTCTA GTTCTCTAAA CTTGTTAAGC AATGCATCAT
 1321 GTATTACTTT TGCTTTTATT TGGTAATTAT TGTCTAATTA TAGACTAACT AGGCTCAAAA
 1381 GATTTATCTC GGATTTACAG GTAAACTGTG CAATTAATTT TTATTTTCCT CTATATTTGA
 1441 TATTTCATGT CGTAAAATTC GATGTGACGG AGAATTTTAA AAAGACTAAA CAAGGCAGGC
 1501 CTAAACTTGT AAAATGATGC ACCGTTGGCC CATTATATTT CTCTGCAGTG CACCACTTAT
 1561 CGAGCATCAC ACA

Predicted gene structure (within gDNA segment 27626 to 35572):

 Exon 1 31403 31438 ( 36 n); cDNA  1274  1304 ( 31 n); score: 0.639
 Intron 1 31439 31594 ( 156 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.959 (s:  0)
 Exon 2 31595 31613 ( 19 n); cDNA  1305  1320 ( 16 n); score: 0.632
 Intron 2 31614 34681 (3068 n); Pd: 0.736 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.82)
 Exon 3 34682 34850 ( 169 n); cDNA  1321  1482 ( 162 n); score: 0.805

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.11198+	0.805	224	0.142	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.11198+	(31403 31438,31595 31613,34682 34850)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GTGATTTTGG TACTATGATA GTTCATACTG AAGATGGCGA CGAAGTGGCA GAATCACCCA  31462
 ||| | | | || | | || |||| | || || ||              
TTGAGTCT-G TAAT-TC-TA GTTC-T-CTA AACTTG.... .......... ..........   1304


TTTTCCCAAG AACAGAGTTC ATACCTGGCC TTGGTAGCAT CAATTCTTTC ACACATGATC  31522
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1304


CAAAGAGAGC GGAACTTATT TCAAGTTTTT GGTATGAGAA ACATACATTT ATCTTATTGT  31582
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1304


TTCTGTTTTC AGTCATACAA AGCAGCTCAA TGTGAAGTTT TTATTTATCC CATCACAAAT  31642
       | | ||| ||| || | |                
.......... ..TTAAGCAA TGCA--TC-A T......... .......... ..........   1320


CTTATGCACA GTTTCTTGAT AGGGCGGAGA ACACAGGTGA TAGTGATGCC AATAAAGATC  31702
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


GGGATTTAGA TGATCGTCCT GACATACAGG AATCAAAAGC AATCCCACCT TTAACTGGAA  31762
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


CAGTGAAGAA GCATATTGGT GCAGAAGGGA CTATAAGACG CCATGATAAT CAAGTTAATT  31822
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


TGTCACCAGG ATTTGCGAAC ACAACTAAAT TGAACAGCAG CCCGAGCCGC AAAGCGTTTT  31882
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


CGGTTCAGGA TAAGGTATGG TTCATGGTTT AGACATCAGC TATTTGTTCC CTTGTCTGAG  31942
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


GCTAAGGTAT TTTAGATTTA GCTATTGCAC ACATTCCCCT TTGAGCCCCT TGTCTAATTC  32002
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


GCCAGCATTT CTATGACTTC ATTGTAGCTC TGGTCACCCT TTGAGCCCCG TGTCTAATTC  32062
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


GCCAGCATTT CTATGACTTC ATTGTAGCTC TGGTCAATTT ATGCTGCCGG CAACACTGTA  32122
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


CCAATACCAT TTCTTAAGGC AATCGACATT TCACCACTAG CTCTAGTATC AGAAAATGAA  32182
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


GCAGGAAATG GCCTGGCTGG GTCAAGTACA AATGATGCCT TGGAGGCAGT TAGGGAGCTG  32242
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


TTCAGTGGTG ATGGGCAGGC AAAGAAAGGA CGGAAAGGGC AAAACGAAGT ATGTGGTAGA  32302
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


TTCTTTTCTT TAGCTCTTGC AGAGTGACCT AACTTTTAAA GCTTGCAGAG GGATACTTAG  32362
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


TCTAATACTG CATTTGGTGC ATTAGGTCCC TCTTCCTCCG GGTGTGCACC ACAGGCTAAT  32422
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


GACAAGCCCC ACACTGATGA ACCTGGCTCA AGCGTTAGCG TATCATAAAA CGTGAGTTCA  32482
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


TTTGAACTAC TCTATGCTGC TAGTGTTTTT ATTTTCTCGC AATATGACTG AAGTAAATAG  32542
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


CTTTTCTCCT TGTCTTCTGT GAATGTTTTA GGTGCTACGA GGACATGCCT CTACAAGATT  32602
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


CACAAGCGAC GCAAGAGCAG CAGACGATAC AAAATCTTTG TGATACACTT CGAACCATAC  32662
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


TGAGGTTGTA GATTTGCAAG AGTGAAGGTT ACAACCTTTG GAGTTCTGAA GCGCTGCATG  32722
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


GAGCCAAGGG TGAACATGGC TTCTCATGGT GGACACTGAA CCTGCTCGGG GTGGAGCCCC  32782
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


AAGGATCGAA GGAAGGCATG ACATCTGTGT ACCTTGGAGC AGGCCTAATG ACAACTGCGT  32842
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


TTGAGCTTGT GGACGGCTGG ACGCTTTGGT GACTGGAAGC TGATTGACAC AGGGATTTCT  32902
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


GTGGGGAGTG GAAATTTCTG TCTCTGTTAA TAGCCTCTAG GGGTTTCAGC GGTCGGTGTA  32962
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


TGTAGAGACT GCATCGACAT TTTGCTAATC AAATTTTGCG GCAGTAATGC CTATTGTAGT  33022
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


CTGGTTTTCA ATCGTTGACA ATGCAATTGT CTTCCTCCAA ATAAAGAGAA ATAGTTGAGC  33082
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


AGGAATAAAA AAAATGATTT AGGTTGGCTA TCCGAAATCA TGGGCGGCGT GATTTATGCT  33142
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


GCCATGTCCG CCTATTCCTT GTGCCTGGTC ATTATACGCC ATGCTTCGTG TTGTTACAAG  33202
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


TGCCAGTTCA TTAACCGCGC GTGTGAACGG CGTGCTTCTT GTTAATGGTT GCTTAACGCC  33262
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


TGTCCCAGTT GAGGTCGGGA ACATGGAAAT ATTCGGGCTG TTACTGACCA TCCATCTCGA  33322
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


GTTGACAGGT ACGCTATGTT CTGTGAACAG AGCGCGTTCC ACGTAAGCAA AATTTCTGCT  33382
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


TGCTGCTAGC CCAACCTGAT GTTTCAAACT TGGATCATGG GTACTATCTT GGTTTTTGTC  33442
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


CGGAAATAAC CAAATCCGGC GGGACAGCTG AAAGGTAGAC GTGACAACAT AGGTCGGATG  33502
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


CCGCATCCTA CCAAACCACC GTGGCAGCGA CTACTTACAC TTTGCCCCCA ATACTCAACG  33562
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


AAGATGCCAA TTGCCAATCA TCAAAATCTA GGGGAGAGGA GGGCCGGCCA GTGATGTGCA  33622
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


TTTGTAGTGG TGCTACCTAA TTAGGTATCC CTGAAGATTT GTATGGTTTG TTTGTGTCAG  33682
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


TACATGTGTC TTATTAGGTA TCCTCTTTAC AAAATTGCAT AGAAAGAGAA AGCATGAAAC  33742
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


ATAACATAGG AGTACTATTA TAAGTTAGTG CATACACCGA TGTACAATCT TGGTTCAGTT  33802
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


CCTTAGGTTC ATTTATTCTT TTCCTTTTCT TTGTTTGAAA CATCCAGATT AGTTCATTTT  33862
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


GATGTATTTT TCGATTGATC TATCTATCTA AAGAAAAATA AACTTGTATT GTCATGTGCC  33922
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


AGGTAATTGG ACTACACGTG TTCTATTTTC GAAGGGACAG CAAAAGATTT TGCTTTGCCA  33982
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


TAAATAATGT AAAGAGAATT TGACCTTGAT TATAAGGAAA AACATTTCCG AAAAAACATA  34042
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


CAATTAGGAT ATAAGCGCGA TACAACTTGA GTTAATAAAT CACGCACAAC TTCGTTGGTC  34102
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


CACTGACCAT GCAAAGTAGA AATACACAAC TTCGGGCAAA ATAACGCCGG TTTCGAGGTT  34162
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


TGATACATAG TCTTTTTAGG TGCCTCCGTG GTGATCCAGG AAGAGTTCAC CAACCTAGAG  34222
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


ATCTTAGAAG CAATGGGAGT CTAAAGATCA AATAACTAGA CCGATAATCT AATCACTCAG  34282
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


CACTTCAACC CGCCTAAGAG AGCAACACTA TAAGCGTGAT ATGTGTCTAT ATTCTTCATT  34342
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


TTGAATTTTG GCTTCAAGAA AGCTAAAAAA AACCCAAAAG CACCTGGGAG CCCGTGTCTA  34402
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


TCTCCGCCAA CATCAGGAAA ATGTTGACAT TTTGGATGGA ACTAAATACA CCCATAAAAA  34462
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


ATGGTATTTT GCATTTCATC TTTCAAAGTA CTTGGCATTT TGTATTTTGC ATTCCATGGA  34522
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


AAACTAAACA CACCCCTATT TTAGTATGCG TGCATATATA AATGTTTACG TCTGTGTTAC  34582
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


CACAAAAGTA AACATCAAAA TAGTTTCCTA TGTGACATGG GTCATCACAC CAATGATCAA  34642
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   1320


GGCCTTGTTT AATTCAAAAA AATTTGCAAA ACAGGCACTG TAGCACTTTC GTTTGTATTT  34702
                     | || ||||| | || ||||| 
.......... .......... .......... .........G TATTACTTTT GCTTTTATTT   1341


GACAAATATT GTCTAATCAT AGACTAACTA GGCTCAAAAG ATTCGTCTCG GCAATTCCGA  34762
| || |||| ||||||| || |||||||||| |||||||||| ||| ||||| | | || |  
GGTAATTATT GTCTAATTAT AGACTAACTA GGCTCAAAAG ATTTATCTCG G-ATTTACAG   1400


CCAAACTATG CAATTAGTTT TTATTTTTGT CTATATTTAA TACTCCATGC ATATGTCTAA  34822
 ||||| || |||||| ||| ||||||| | |||||||| | || | ||||  | | ||| 
GTAAACTGTG CAATTAATTT TTATTTTCCT CTATATTTGA TATTTCATG- -T-CG--TAA   1455


AGATTCGATG TGACGGAGAA TTTGAAAA  34850
| |||||||| |||||||||| ||| ||||
A-ATTCGATG TGACGGAGAA TTTTAAAA   1482

********************************************************************************
EST sequence 187 +strand (File: 13588150+)

   1 ACCCCCTAGT TATACTTGTT GAGTACGATA TGTGCTCACT CTTGCAATTT CCCCCACACT
  61 TCAGGAGATG CTTTAGGCTT GTGATCAACC AGTCAGTTTG ATCCTGTGGA GGAGTTAATA
  121 CCCGAAGTTT GGAGTTATCT ATCCGCTGTT TGATACTGAA GATTATCTCT TTTATACTAA
  181 GAACGTTATA TATTTATGCA TTGTCTTTTG ATATTCCCTC TTATTTGTAG CTATATGTGA
  241 GATTTGTTTT CTAAAACTCA CATATGGTGC ATATCTGGTT TTGTCCTTAA AATCGGGTAT
  301 TACACATTTT CGTTTGTATT TGACAAATAT TGTCTAATCA TGGACTAACT AGGCTCAAAA

Predicted gene structure (within gDNA segment 33229 to 35421):

 Exon 1 34686 34741 ( 56 n); cDNA  305  360 ( 56 n); score: 0.964

MATCH	21326110+	13588150+	0.964	56	0.156	C
PGS_21326110+_13588150+	(34686 34741)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CACTTTCGTT TGTATTTGAC AAATATTGTC TAATCATAGA CTAACTAGGC TCAAAA  34741
|| ||||||| |||||||||| |||||||||| ||||||| || |||||||||| ||||||
CATTTTCGTT TGTATTTGAC AAATATTGTC TAATCATGGA CTAACTAGGC TCAAAA   360

********************************************************************************
EST sequence 225 -strand (File: SBtuc02-10-21.1701-)

   1 CAGATAAACT GTGTAATTAG TTTTTATTTT TGTCTTTATT TAGTGCTCCA TACATGCGAC
  61 CAAAGATTCG ATGTGACGGA GAATCTTTAA AATTTTTGCG AACTGAACAA GGCCTAAGCT
  121 GAAGCCCCTG ACTGAGCGTA TGAGAATCCT GCAGCTTGGC TATCTTTATC GCTTGATCTT
  181 CGTTTCATCG TTTTCTTAAT CTCCTCCTCC TTCTTGTCGA CAAACTGGAT CAGCTCTTTG
  241 AAGCTGCCAA GGCGTGATAG TCGCCGCTGT CTTATGACAG GACCAGGGGT GGCTGCGCTG
  301 GGCTCGCCAG AAGATTCAGA ACTGGAGTAC TGGTTGTACT GCCAGCAGAC CCGTATGAAG
  361 AATACCAGCA GAGCGAAGAG GCATATCAGG GCACACACAA GGAAGAGGCC CCAAAAGCTT
  421 CCGAGGCCAA GCCTGGTTGC TCCCACTTCG CTGTCATCTG AGGAGCAACT AGACCGTGAG
  481 AACCACTCGT CGTGGATTCT CTGAAGTTGG CCACTCTCTG AAAGTTGAAG GATGGCGGTT
  541 GATAAATCTG CAGCGAGGGG GGAGTCTCTC TGGAATGCAA AGCCCCAT

Predicted gene structure (within gDNA segment 34810 to 38533):

 Exon 1 35134 35218 ( 85 n); cDNA   1   84 ( 84 n); score: 0.871
 Intron 1 35219 35850 ( 632 n); Pd: 0.000 (s: 0.86), Pa: 0.000 (s:  0)
 Exon 2 35851 35882 ( 32 n); cDNA   85  117 ( 33 n); score: 0.781

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.1701-	0.871	117	0.199	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.1701-	(35134 35218,35851 35882)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

CCGACCAAAC TGTGTAATTA GTTTTTATTT TCGTCTATAT TTAACACTCC ATGCATGCGT  35193
| || |||| |||||||||| |||||||||| | |||| ||| |||  |||| || |||||| 
CAGA-TAAAC TGTGTAATTA GTTTTTATTT TTGTCTTTAT TTAGTGCTCC ATACATGCGA    59


CTAAAGATTC GATGTGACGG AGAATATGAA AAATTTTACA AAATTTTTTC GGAAGTAAAC  35253
| |||||||| |||||||||| |||||                    
CCAAAGATTC GATGTGACGG AGAAT..... .......... .......... ..........    84


AAGGCCCTAG TACTCGACTG CTACCGGGGA CGACGGTACG GTGGAAGCAG GCGCCTGTCG  35313
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    84


AGCATCTCCA GTGCTAAATC GAACAAAACT GACAAGGTTC GGTTGAGTGC AGTACGGTTT  35373
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    84


GAGAGAGCTG CAGTGTGGCG TCGGTGTTTG CTCCAAACAA ACATTAAACA AATTGGAAGT  35433
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    84


GACCCTGCCT AGGAGGTTTC ACACACAACA TTATCAATGG CTTGTCCTGT ATAAAGATTT  35493
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    84


TTTTATTGAA ACAGTCACGG CACGGTTTGG TGCTTGAGTT TGGTTCGCTT TTAGTTCTGA  35553
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    84


CAACGAGCAG CCGAACCGTC TAGTGTTCTC GGTTCGATTT GCTTCTCCCT CGGTTCGATT  35613
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    84


CTGCGATACA CTAGAGGTGC CCTTAGGCGT TGTTTAGATG CATCAAAAAC CCCAAACTTT  35673
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    84


ACAAGATTCT CATCACATCG AATCTTGCAA CACATGCATA GAACATTAAA TATAGAAAAA  35733
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    84


AAAGATAACT AATTGCACAG TTTACCTGTA AATCACGAGA CAAATCTTTT AAGCCTAGTT  35793
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    84


GCTCTATGAA AGAACAATGT TTGTCAAATA AAAACAAAAA TGCTGCAGCA TCAAAATCCA  35853
                               |  
.......... .......... .......... .......... .......... .......CTT    87


AAAAATTTTT G-GATCTAAA CAAGGCCTAA  35882
 ||||||||| | || || || |||||||||| 
TAAAATTTTT GCGAACTGAA CAAGGCCTAA   117

********************************************************************************
EST sequence  12 +strand (File: OStuc02-10-21.4951+)

   1 CGGACGTGNG GTNTNCTGGT AGCATCACAT ACGCTAATAA TGGATTAATT AGGCTCAATA
  61 GATTCATCTC GCAAATTAGT CCAGGGTTAT GGAATAGGCT TTATTATTAG TCTATGTTTA
  121 ATACTTCTAA ATAGTGTCCA AACATTCGAT GTGACAGGGA TTGAAAAATT TTAGCCCCAT
  181 CCAAACCCAA TCTAAACCAT TATTGTTATT ACTTTTTATT GTGCATTACT ACCATTCCAC
  241 CATTCCATCG TGATGTTACT ACAAGTGTAC CATAACAACT ATATTTTATG CAGTAACATA
  301 GCGTGTAGGT ATTACTGCAA TAACATGTGG GTAACTACCG AACACATGGC CAANGAACTA
  361 CCATCCACCT TGAACTAGCA AAGCTAAGTG CAAGTGATAT ATTT

Predicted gene structure (within gDNA segment 34521 to 36691):

 Exon 1 34725 34855 ( 131 n); cDNA   44  172 ( 129 n); score: 0.740

MATCH	21326110+	OStuc02-10-21.4951+	0.740	131	0.324	C
PGS_21326110+_OStuc02-10-21.4951+	(34725 34855)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

ACTAACTAGG CTCAAAAGAT TCGTCTCGGC AATTCCGACC A-AACTATGC AATTAGTTTT  34783
| ||| |||| ||||| |||| || |||| || || | | || |  |||| || ||| || 
ATTAATTAGG CTCAATAGAT TCATCTC-GC AAATTAGTCC AGGGTTATGG AA-TAGGCTT   101


TATT-TTTGT CTATATTTAA TACTCCATGC ATA-TGTCTA AAGATTCGAT GTGACGGAGA  34841
|||| || || |||| ||||| |||| | |  ||| |||| | || ||||||| ||||| | || 
TATTATTAGT CTATGTTTAA TACTTC-TAA ATAGTGTCCA AACATTCGAT GTGACAGGGA   160


ATTTGAAAAA TTTT  34855
 || |||||| ||||
-TT-GAAAAA TTTT   172

********************************************************************************
EST sequence 233 -strand (File: 7218093-)

   1 TTGGCGTGGA CACGTGAGTT GACACCACAG CCTTGGATGT AAACCGAAGT GGTGGCCCAA
  61 ATTCCATCCT TTCACTAAAT TTGAGAAAAA TGAAAGATCA AATGCTAACT CAAAACTCAA
  121 AGTTGAAAGG ACAAAAACCT GTGTAGCATA GCAATTAGGC AAGTATTTAT CAATGAGGCC
  181 TTGTTTAGTT TCAAGACGAA AAGTTTTTGT GTGTCACATC AAATATGTCG GCACATATTT
  241 AAAGTACTAA ACATAGACTA ATAAAAAAAC AAATTACATA ACTTGCCTGG AAAGTGTGAG
  301 ACGAATTTAT TAAACCTAAT TAATCCGGCA TTAGCACATG TGGGCTACTG TAGCAGCTAT
  361 GGCTACTTAT GGGCTAATTA GGCTTAAAAG ATCCATCTCG CGATTTACAA CCAAACTGTG
  421 CAATTAGTTT TCGTTTTCGT CTACATTTAA TGCTCCATAC ATATGTCCAA AGATTTGATG
  481 TGATGGATAA AAAGTTTTTT TGGGTGAAGA ACTAAACAAG GACTAAGTGA AGCAAATCAT
  541 CACCAATCAA GAGAAATAAA CCCTCTTTGA TCGTGCCTCG TGC

Predicted gene structure (within gDNA segment 33462 to 35491):

 Exon 1 34725 34841 ( 117 n); cDNA  373  489 ( 117 n); score: 0.821

MATCH	21326110+	7218093-	0.821	117	0.201	C
PGS_21326110+_7218093-	(34725 34841)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

ACTAACTAGG CTCAAAAGAT TCGTCTCGGC AATTCCGACC AAACTATGCA ATTAGTTTTT  34784
 |||| |||| || ||||||| | |||||  | || | ||| ||||| |||| ||||||||| 
GCTAATTAGG CTTAAAAGAT CCATCTCGCG ATTTACAACC AAACTGTGCA ATTAGTTTTC   432


ATTTTTGTCT ATATTTAATA CTCCATGCAT ATGTCTAAAG ATTCGATGTG ACGGAGA  34841
 |||| |||| | ||||||| |||||| ||| ||||| |||| ||| |||||| | ||| |
GTTTTCGTCT ACATTTAATG CTCCATACAT ATGTCCAAAG ATTTGATGTG ATGGATA   489

********************************************************************************
EST sequence  34 +strand (File: SBtuc02-10-21.1859+)

   1 AGATTCGTCT CGCAAACTAT AGATAAACTG TGCAATTAGT TATTTCTTTT ATCTATATTT
  61 AATACTCCAT GCATCTGCCG CAAGATTCAA TGTGACGGAG AATCTAAAAA ATTGTGCAAA
  121 TTTTTTTGAG AACTAAACAA AGCCTAAAAA ACACCATCTT TTTATTCGCA ATTTATTTAT
  181 TTATTTTTAT TCATCACTTG TTCATGTCAA ATTTGCAAAT TGTGGAATCA AGATTTCAGA
  241 CCTACATATT TTTTGTTTCT GTACCACGCA GTCCACTGAG GACTGACTAG GACATGTTCT
  301 TTAACCAGGT GACTGAGCTC CTTAGTGTTG GATACATTAA CAGTTCAGTG CAAAACTTAT
  361 ATTATTGCAT ATATAGTTTG CTAATGTTCT ATTTCTTTTA TTTCTATTTT TCTGCTTTTA
  421 CCTATAGTAA TCAGTAGTTT CTAAATATTG TGGACTGCAG TTCCGTGTTC TTATCATCGT
  481 AGCTAATAAT AGGGATTTTG GTTGTAGACA TTGGTGCAAT TTAATTTGGT TCTGGTTGAT
  541 GATCCGTGTT CAGATATATG CACACAGCAA TAGACTTGAA CAAGTTCTCA ACTTCAGTGA
  601 GCAACANAGG A

Predicted gene structure (within gDNA segment 34441 to 37596):

 Exon 1 34741 34886 ( 146 n); cDNA   1  147 ( 147 n); score: 0.815

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.1859+	0.815	146	0.239	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.1859+	(34741 34886)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

AGATTCGTCT CGGCAATTCC GACCAAACTA TGCAATTAGT TTTTATTTTT GTCTATATTT  34800
|||||||||| || || |    ||||| |||||||||| | || |||| ||||||||| 
AGATTCGTCT CGCAAACTAT AGATAAACTG TGCAATTAGT TATTTCTTTT ATCTATATTT    60


AATACTCCAT GCATATGTCT AAAGATTCGA TGTGACGGAG AATTTGAAAA ATTTTGCAAA  34860
|||||||||| |||| || |  ||||||| | |||||||||| ||| | |||| ||| |||||| 
AATACTCCAT GCATCTGCCG CAAGATTCAA TGTGACGGAG AATCTAAAAA ATTGTGCAAA   120


-TTTTTTGGG AACTAAACAA GGCCCAA  34886
 ||||||| | |||||||||| ||| ||
TTTTTTTGAG AACTAAACAA AGCCTAA   147

********************************************************************************
EST sequence 211 -strand (File: SBtuc02-10-21.10184-)

   1 TCGTGATTTA CAGTCAAACT GTGTGATTAG TTTTTATTTT TGTCTATATT TAATGCTTCA
  61 TGCATGTGCC GCAAGATTCG ATGTGATAGG AAATCTTGAA AACTTTTTGG ATTTCGGGGT
  121 GAACTAAACA AGGCCTGCAT GACTCAGTAG CTGTGGACGT CACTTCATTT CCGACCCTCA
  181 CATTGAAATA TGCTGGCTGC TTAGGCTCAG CCACGATCAT AGCCGTCTCA CTGCTTAGGC
  241 TTAGCATTGC AACAACCTCT GCCATGGTCG GTCGATCAGT CGCATTTTCT TGTACACATA
  301 ACAGTGCAAT CTTAATGCAC TTCGTCATCT CTGCCGAGTG ATTCTTGGGA GCCAAAGATG
  361 CATCAACTAG ATCAATCCAC CTTCCATCGT CCCATAATTG CCATGCATAT CCAATGAGAT
  421 TGATGAAATC GCCACACTGA TGGCTACCGG AATTCCGTTT TCCACTAATG ATCTCAAGAA
  481 CAAGTACACC AAAGCTGAAT ACGTCGGACT TGATAGAGAA GATGCCCTCC GAAGCATACT
  541 CAGGTGCCAT GTAGCCATAT GTACCAACTA CTCTTCTTGT AGTGTTTCCT TCAACGTTAT
  601 TTGAGCTGAA TATTTTTGCT AGACCAAAAT CTGAAATTTT TGG

Predicted gene structure (within gDNA segment 34720 to 38715):

 Exon 1 34750 34880 ( 131 n); cDNA   1  132 ( 132 n); score: 0.756
 Intron 1 34881 37536 (2656 n); Pd: 0.000 (s: 0.67), Pa: 0.535 (s:  0)
 Exon 2 37537 37548 ( 12 n); cDNA  133  143 ( 11 n); score: 0.833
 Intron 2 37549 37797 ( 249 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.853 (s:  0)
 Exon 3 37798 37819 ( 22 n); cDNA  144  163 ( 20 n); score: 0.591

MATCH	21326110+	SBtuc02-10-21.10184-	0.756	165	0.257	C
PGS_21326110+_SBtuc02-10-21.10184-	(34750 34880,37537 37548,37798 37819)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

TCGGCAATTC CGACCAAACT ATGCAATTAG TTTTTATTTT TGTCTATATT TAATACTCCA  34809
||| | || |  |||||| || ||||| |||||||||| |||||||||| |||| || || 
TCGTGATTTA CAGTCAAACT GTGTGATTAG TTTTTATTTT TGTCTATATT TAATGCTTCA    60


TGCATATGTC TAAAGATTCG ATGTGA-CGG AGAATTTGAA AAATTTTGCA AATTTTTTGG  34868
||||| || |  |||||||| |||||| || | | ||||| || ||||  | ||  | 
TGCATGTGCC GCAAGATTCG ATGTGATAGG AAATCTTGAA AACTTTTTGG ATTTCGGGGT   120


GAACTAAACA AGGCCCAAGC TGCAAATCCC TAATCACTCG TCATTCTCAT AAATAAAGCT  34928
|||||||||| ||                           
GAACTAAACA AG........ .......... .......... .......... ..........   132


GAAAAAACTA AATCCAAGTG GGGCACGCAC TTGGACTTTG GCCTCTTGGA CTTGAGTGGG  34988
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


CGACACGCCG GATCGGCACC GGCACCTAGG GCTTGTTTAG TTCCAAAAAA TTTTGGGAAA  35048
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


TGGACATTGT AGCACTTTCG TTTGTATTTG ACAAATATTG TCCAATTATG GACTAACTAG  35108
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


GCTCAAAAGA TTCATCTCGT CAATTCCGAC CAAACTGTGT AATTAGTTTT TATTTTCGTC  35168
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


TATATTTAAC ACTCCATGCA TGCGTCTAAA GATTCGATGT GACGGAGAAT ATGAAAAATT  35228
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


TTACAAAATT TTTTCGGAAG TAAACAAGGC CCTAGTACTC GACTGCTACC GGGGACGACG  35288
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


GTACGGTGGA AGCAGGCGCC TGTCGAGCAT CTCCAGTGCT AAATCGAACA AAACTGACAA  35348
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


GGTTCGGTTG AGTGCAGTAC GGTTTGAGAG AGCTGCAGTG TGGCGTCGGT GTTTGCTCCA  35408
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


AACAAACATT AAACAAATTG GAAGTGACCC TGCCTAGGAG GTTTCACACA CAACATTATC  35468
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


AATGGCTTGT CCTGTATAAA GATTTTTTTA TTGAAACAGT CACGGCACGG TTTGGTGCTT  35528
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


GAGTTTGGTT CGCTTTTAGT TCTGACAACG AGCAGCCGAA CCGTCTAGTG TTCTCGGTTC  35588
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


GATTTGCTTC TCCCTCGGTT CGATTCTGCG ATACACTAGA GGTGCCCTTA GGCGTTGTTT  35648
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


AGATGCATCA AAAACCCCAA ACTTTACAAG ATTCTCATCA CATCGAATCT TGCAACACAT  35708
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


GCATAGAACA TTAAATATAG AAAAAAAAGA TAACTAATTG CACAGTTTAC CTGTAAATCA  35768
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


CGAGACAAAT CTTTTAAGCC TAGTTGCTCT ATGAAAGAAC AATGTTTGTC AAATAAAAAC  35828
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


AAAAATGCTG CAGCATCAAA ATCCAAAAAA TTTTTGGATC TAAACAAGGC CTAAGTGCAC  35888
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


CTTAAAAATT AAAAAAATTT CAAGATTTTC TGTCACATCG AATCTTGCGA TATATGCATG  35948
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


ATTGCATTAA ATATAGTCAA AAATAAAAAT TAATTACATA GCTTACCTGT AAATCACGAA  36008
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


ATAAATCTTT TAAATCTAGT TAGTTCATAA TTAGACAATA TTTATAAAAA ACAAACGAAA  36068
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


GTGCTACAAT GGCCTTGTTT AGTTCACCCT GAAAACCAAA AAGTTTTCAA GATTTCCCGT  36128
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


CACATCGAAT CTTGTAACAC ATGTATGAAA CATTAAATAT AGACGAAAAC AAAAACTAAT  36188
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


TACACAGATT AGCTGAAAAT CACGTGACAA ATTTTTTGAT TCTAGTTAGT CCATGATTAG  36248
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


ATAATATTTA TCACAAACAA ACGAAAATGC CACAGTACCA AAAACTTTTC ACTTTTCGGA  36308
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


ACTAAACAAG GCCAATGTAT CAAACCAAAA AATTTTAGGG GCTGTTTGGT TCGTTGTTGA  36368
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


GTTCAGCCTG GCTTGTATGC GGCAACCAGG CCCTGGCGGT CCAGGCCGAA CTCATGCAGG  36428
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


CAGCCATTGT TTGGTTGGTC GGTTGATTAG AGCCTGGTTG GGTGCATCAC TTGTTTGGTT  36488
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


ACCCGTTGCT TTGCCTGCCT GCTGCATCAA CTCTCTCATG CACGAGCCAC AACGCATGCT  36548
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


CATCCCAGCC TGGCCCGATA GAAACGGAAG TGATCTGCGT TTCTGCGGGG CCTGGCTCAG  36608
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


CGAGGTGTTT TGTATGCGGG TGGCCTGGCC CTGGCAGCCA TACAACACAC CAAACACGAG  36668
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


ATTCCTGCAC CAGCGGATGC ATGCACGCGG GCATCAGGCC AACCAAACAC GCCCAGGCCC  36728
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


AGTCGCGTCC GTCCCCCAGT TTTCTGGCCT TGGCCGTACG TGCCGCGTGC CCCTCTACCG  36788
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


CGCGCTCCCT GTGCCATGTC CCATACCAAA CTCCCATGTG AATGTGAATT GTGACCACCA  36848
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


TTCTTCGTCA GTCATTCACC CGCACCCGCA CGGCGCTACG CAACAACAAA AGCAGGTCCG  36908
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


CTCGTCTCGT CTCCCTCCCT CCCGCGGCTC GGCTCGGCTC ACCTCACCTC ACTCCTCTTC  36968
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


GTGCGTCGCC TCGCTGCCGC GTCGGGCCAG CGGGTGAGGC GTGACTGGGC TCTCTTCGGC  37028
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


GCGCGCACCG AGGGACGGCG GCGGCGTCGA TGGGGAAGCA CATGCGCATC AAGACGGCGC  37088
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


CCAAGGGCAA CCGTGCCCCC CTTCTCGGCG ACGGGGTAGG CCGCCCGCCG TAGGCGCAGG  37148
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


CTCCTATTCG AATTTGGTTT CTGATGATTG CGCTCCGAAT TTGGTTTCTG ATCATCGAGC  37208
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


TGGTGCCTGC AGGAGACGTC AAGGGGGCTC ACCGACCTGG AAGAGGGCAG CAACGTCCAG  37268
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


GTTAGGCGCC CAGCCCCTGC CCTCCTATCC CTTCCTTTCT CCATCTGCCG CACAAGGACA  37328
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


AACCTCCCAA TTACAAGCGC CGGCTGCATA ACTAATCCTT GCCTTTTTTA TCATTATTTT  37388
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


GTACATACAA TTGGAATTCT CTCAGCCAGC GAACGTCGGG TTCTGTCGGG TCATCAAACT  37448
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


TGTGAGTGAG CGCTTGTCTC TTCGATTTTT AGCTCTTTCT CTTGCGCTGA TGTTGGTCAT  37508
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   132


GCTGAAACGG ATGAGCACGG GTTTGTAGGC CAAGCATGAC GCCGGGAAGC TGGTCCTCGC  37568
               || | |||||||            
.......... .......... ........GC C-TGCATGAC .......... ..........   143


CACTATGGCG CTGCTCGTTG CCTCCCTCAG CAACCTTCTC GTTGTAGGTA CCTGCCACTT  37628
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   143


GTTGGAAAGA AAAGCTATTG ATGCTAATGT TTGTTTTTTG TTATCTTTTT CACTTTTTGG  37688
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   143


AACAAGGATA GCTGCTAAGC CTTTCCTGTC TTCATGAGGG CTTGAGCACA AGCATGCAGA  37748
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   143


AATCTGGTTC CTCTATTAGC AATTAGCATG TATGTTGATT TAAATTCAGC TAGTACCTTG  37808
                            |||| | || 
.......... .......... .......... .......... .........T CAGTAGC-TG   153


ATGGAATTGA A  37819
 |||| | | 
-TGGACGTCA C   163

********************************************************************************
EST sequence 252 -strand (File: 14514413-)

   1 AGGTAAACTG TGCAATTAGT TTTTATTTTC GTCTATATTT AGTGTTTCAT GTATGTGCTA
  61 CAAGATTTGA TGTGATGGAG AATCTTGAAA AGTTTTTGGT TTCTGGGGTG AACTAAACAA
  121 GGCCATGTAT GACAAGCATA ACGACACATT CAACTGGACG GTTGAAGGTC GTCCAAATGG
  181 TGGGCTATAT ACATTTGAGA ATAATCACAA TCTAATCCAA AGGTACGCAA AGCATGTAGA
  241 GATGGTAGCT GTAGATATTA TATACACTTA ACTACTGGCT ATTGTCGAAC CACTGTACTC
  301 CAAATTAGCC GTCTTTTGGG CTAAGACCTG CTTGAACCAT TCCACTGACG CCTTGGGAAT
  361 CCTTGTCAGG TTGTTGTTGT AGTCAATGTA GTAGAGTCCA AACCGCACCG TGTACCCAGA
  421 GTTCCACTCC CAGTTATCTA GCAGTGACCA TACAAAGTAG CCGTGGACGT TGCAGCCTTC
  481 CTTCCTTATT GCATC

Predicted gene structure (within gDNA segment 34416 to 37038):

 Exon 1 34761 34883 ( 123 n); cDNA   1  124 ( 124 n); score: 0.748

MATCH	21326110+	14514413-	0.748	123	0.248	C
PGS_21326110+_14514413-	(34761 34883)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GACCAAACTA TGCAATTAGT TTTTATTTTT GTCTATATTT AATACTCCAT GCATATGTCT  34820
  ||||| |||||||||| ||||||||| |||||||||| | | | ||| | || ||  
AGGTAAACTG TGCAATTAGT TTTTATTTTC GTCTATATTT AGTGTTTCAT GTATGTGCTA    60


AAAGATTCGA TGTGACGGAG AAT-TTGAAA AATTTTGCAA ATTTTTTGGG AACTAAACAA  34879
 |||||| || ||||| |||| ||| |||||| | ||||   | |  | | |||||||||| 
CAAGATTTGA TGTGATGGAG AATCTTGAAA AGTTTTTGGT TTCTGGGGTG AACTAAACAA   120


GGCC  34883
||||
GGCC   124

********************************************************************************
EST sequence 240 -strand (File: 6674746-)

   1 ATTTTTATCT ATATTTAATG CTCCATACAT GCAACCAAAG ATTCGATGTG ACAGAGAATC
  61 TTGAAAATTT TTGCAAACTA AACAAGGCCT TAGCATGGCA GCTTTTGGTC ACCAACCAAA
  121 CAAACCCTAT AATCAAACAG ACCTCTTGGT GTTGCTCGTA CGCACGTCAT TAAAAAAAAG
  181 GAACCCATTG GTACGCACGT CATCAAACTT GCTGCAACGG ATCCTGCCTA GGCTATTCTA
  241 ATTTCTAAGG CTGTCCTGCG ATTTTTGCTC CTTTCCATTC CTAAGGAGAA TTAACATCAG
  301 CAGTCAACGT ATGGTGCACT TAGTACACGA AATGAGTTCA GCTGCAAACA AAAGAAAAAA
  361 AAACCTGTGC ACAACCGTCT TCCACATATG AAACTTGTCC ATCATCAAGT GGTAATTA

Predicted gene structure (within gDNA segment 34452 to 36828):

 Exon 1 34785 34861 ( 77 n); cDNA   1   78 ( 78 n); score: 0.831
 Intron 1 34862 35248 ( 387 n); Pd: 0.000 (s: 0.80), Pa: 0.000 (s:  0)
 Exon 2 35249 35262 ( 14 n); cDNA   79   92 ( 14 n); score: 0.929
 Intron 2 35263 35507 ( 245 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.913 (s:  0)
 Exon 3 35508 35524 ( 17 n); cDNA   93  109 ( 17 n); score: 0.706

MATCH	21326110+	6674746-	0.831	108	0.258	C
PGS_21326110+_6674746-	(34785 34861,35249 35262,35508 35524)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

ATTTTTGTCT ATATTTAATA CTCCATGCAT ATGTCTAAAG ATTCGATGTG ACGGAGAAT-  34843
|||||| ||| ||||||||| |||||| |||   | |||| |||||||||| || |||||| 
ATTTTTATCT ATATTTAATG CTCCATACAT GCAACCAAAG ATTCGATGTG ACAGAGAATC    60


TTGAAAAATT TTGCAAATTT TTTGGGAACT AAACAAGGCC CAAGCTGCAA ATCCCTAATC  34903
||||||| || |||||||                        
TTGAAAATTT TTGCAAAC.. .......... .......... .......... ..........    78


ACTCGTCATT CTCATAAATA AAGCTGAAAA AACTAAATCC AAGTGGGGCA CGCACTTGGA  34963
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    78


CTTTGGCCTC TTGGACTTGA GTGGGCGACA CGCCGGATCG GCACCGGCAC CTAGGGCTTG  35023
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    78


TTTAGTTCCA AAAAATTTTG GGAAATGGAC ATTGTAGCAC TTTCGTTTGT ATTTGACAAA  35083
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    78


TATTGTCCAA TTATGGACTA ACTAGGCTCA AAAGATTCAT CTCGTCAATT CCGACCAAAC  35143
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    78


TGTGTAATTA GTTTTTATTT TCGTCTATAT TTAACACTCC ATGCATGCGT CTAAAGATTC  35203
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    78


GATGTGACGG AGAATATGAA AAATTTTACA AAATTTTTTC GGAAGTAAAC AAGGCCCTAG  35263
                         ||||| |||||| || 
.......... .......... .......... .......... .....TAAAC AAGGCCTTA.    92


TACTCGACTG CTACCGGGGA CGACGGTACG GTGGAAGCAG GCGCCTGTCG AGCATCTCCA  35323
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    92


GTGCTAAATC GAACAAAACT GACAAGGTTC GGTTGAGTGC AGTACGGTTT GAGAGAGCTG  35383
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    92


CAGTGTGGCG TCGGTGTTTG CTCCAAACAA ACATTAAACA AATTGGAAGT GACCCTGCCT  35443
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    92


AGGAGGTTTC ACACACAACA TTATCAATGG CTTGTCCTGT ATAAAGATTT TTTTATTGAA  35503
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........    92


ACAGTCACGG CACGGTTTGG T  35524
   || || ||  ||||| |
....GCATGG CAGCTTTTGG T   109

********************************************************************************
EST sequence 183 +strand (File: 13469214+)

   1 TCTGACAAGA GCAACGAAGA GAATAATTGA TCTACAGTTT CTTTCCCCCG TCTGAAACTT
  61 TGGTTAGCTT AAATCTGGGA CACGTATTGG AACAGGAGTA CCATGGGAGT CTGCACTGCA
  121 AAAAAAAAAT GCAGATTATC GATCTTAGAT AGAAGGAAAC ATAGTGGGGG GGAAAGGAAC
  181 CTTTTGTTTT CTTTTACTAC AGAAGTATCA ATTCGTGCGT TTGTCCCGGT GTTAGTTTCT
  241 TCAGGAAACG GACATTGAAC TTAACAGTGC AATTTTCAGA CTTTGCAGCA AGTGCCATCA
  301 GACCACTCCA TTCTGTGTAG ACTCGGCCCT CAGGACGTTG TGGCCAACCT GACTATTCAC
  361 ATCTTTTGTG CGCCGCCCGT TTCACTTTCG TGGTGTTTCC TTGTAGCCTT TTTTGTCTGC
  421 CATGTTTGCT TGTTGCCAGA CGCTGAATCA GGCACGGCGG GCCTTGTTTA GTTCCAAAAT
  481 ATTTTGCAAA ATCGACACTG TAGCTCTTTC GTTTGTATTT GACAAATATT GTCTAATCAT
  541 AGACTAACTA GGTTC

Predicted gene structure (within gDNA segment 32410 to 35505):

 Exon 1 33906 33924 ( 19 n); cDNA  422  439 ( 18 n); score: 0.684
 Intron 1 33925 34992 (1068 n); Pd: 0.608 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.76)
 Exon 2 34993 35112 ( 120 n); cDNA  440  555 ( 116 n); score: 0.825

MATCH	21326110+	13469214+	0.825	139	0.250	C
PGS_21326110+_13469214+	(33906 33924,34993 35112)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

TTGTATTGTC ATG-TGCCAG GTAATTGGAC TACACGTGTT CTATTTTCGA AGGGACAGCA  33964
 ||| ||| | || ||||||                       
ATGT-TTG-C TTGTTGCCAG .......... .......... .......... ..........   439


AAAGATTTTG CTTTGCCATA AATAATGTAA AGAGAATTTG ACCTTGATTA TAAGGAAAAA  34024
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


CATTTCCGAA AAAACATACA ATTAGGATAT AAGCGCGATA CAACTTGAGT TAATAAATCA  34084
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


CGCACAACTT CGTTGGTCCA CTGACCATGC AAAGTAGAAA TACACAACTT CGGGCAAAAT  34144
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


AACGCCGGTT TCGAGGTTTG ATACATAGTC TTTTTAGGTG CCTCCGTGGT GATCCAGGAA  34204
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


GAGTTCACCA ACCTAGAGAT CTTAGAAGCA ATGGGAGTCT AAAGATCAAA TAACTAGACC  34264
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


GATAATCTAA TCACTCAGCA CTTCAACCCG CCTAAGAGAG CAACACTATA AGCGTGATAT  34324
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


GTGTCTATAT TCTTCATTTT GAATTTTGGC TTCAAGAAAG CTAAAAAAAA CCCAAAAGCA  34384
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


CCTGGGAGCC CGTGTCTATC TCCGCCAACA TCAGGAAAAT GTTGACATTT TGGATGGAAC  34444
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


TAAATACACC CATAAAAAAT GGTATTTTGC ATTTCATCTT TCAAAGTACT TGGCATTTTG  34504
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


TATTTTGCAT TCCATGGAAA ACTAAACACA CCCCTATTTT AGTATGCGTG CATATATAAA  34564
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


TGTTTACGTC TGTGTTACCA CAAAAGTAAA CATCAAAATA GTTTCCTATG TGACATGGGT  34624
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


CATCACACCA ATGATCAAGG CCTTGTTTAA TTCAAAAAAA TTTGCAAAAC AGGCACTGTA  34684
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


GCACTTTCGT TTGTATTTGA CAAATATTGT CTAATCATAG ACTAACTAGG CTCAAAAGAT  34744
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


TCGTCTCGGC AATTCCGACC AAACTATGCA ATTAGTTTTT ATTTTTGTCT ATATTTAATA  34804
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


CTCCATGCAT ATGTCTAAAG ATTCGATGTG ACGGAGAATT TGAAAAATTT TGCAAATTTT  34864
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


TTGGGAACTA AACAAGGCCC AAGCTGCAAA TCCCTAATCA CTCGTCATTC TCATAAATAA  34924
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


AGCTGAAAAA ACTAAATCCA AGTGGGGCAC GCACTTGGAC TTTGGCCTCT TGGACTTGAG  34984
                                 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   439


TGGGCGACAC GCCGGATC-G GCACCGGCAC CTAGGGCTTG TTTAGTTCCA AAAAATTTTG  35043
    || || | ||| | ||| |||  | || |||| |||||||||| ||| |||||| 
........AC GCTGAATCAG GCA-CGG--- C-GGGCCTTG TTTAGTTCCA AAATATTTTG   486


GGAAATGGAC ATTGTAGCAC TTTCGTTTGT ATTTGACAAA TATTGTCCAA TTATGGACTA  35103
 |||| ||| | |||||| | |||||||||| |||||||||| ||||||| || | || ||||| 
CAAAATCGAC ACTGTAGCTC TTTCGTTTGT ATTTGACAAA TATTGTCTAA TCATAGACTA   546


ACTAGGCTC  35112
|||||| ||
ACTAGGTTC   555

********************************************************************************
EST sequence 318 -strand (File: SPtuc02-10-22.3104-)

   1 TTTTATTTTT GTCTATTTTA TGCTCCTGCA TGCGACCAAA GATTCGATGT GACGGAAAAT
  61 CTTGAAAATT TTTGCGAACT AAACAAGGCT TCATTTCTAA TTTCCTCAAA AAAAGAAGAA
  121 GACATTTCTT ATCGATCCAC CATGGAGAGA GTACATGAAT GGTGGGGGTA GCACGACAAC
  181 CAACAAGGTA GCTAACTAGC CTTTCTGCTA ATATATTTAC GGCTTCTTTA TAAGAAGAAA
  241 CAGCCTCTGA TCCAGCTGAA AGCTAGCAGC ACAGGAAGGA TCACCCCTAA GTATCATCAA
  301 GAGGCCACCA AAAGATGCAT AAATCTCCAC TTTAGTAGAT GAATTGCCAT TACTGTCTTT
  361 GGTACTGTCT TCTGAGATCT TGTAAAGCTT TCCATGCATG ATGTAGTCAT AATCGTCAGC
  421 AAGAGTTTTT CTTCCAGCCT GTGTGTAGTA GCCAGCGTCT GTTGATCCAT CCAGGTTGAG
  481 AGTGAGAGCT AAAACCATGT TGAATGTGTC ACCAAGCTTC ATTGCATAGA CCTCAGTAGC
  541 AACATCCAGT TGCATGTACA TTTCATTCTC GCTTGTAGCT TCAATACGAG TGACTTTGTC
  601 GAACTTCTTG CCATCAGGAT CGAGCCTGGT CACCTTAAAT TTATCTTTGA AGAGGTGCTC
  661 GGCCATTTTT CCTGGCGGGT GCTCGTCGCC GGCGCCGATC TGGCGAAGGG TGTCAGCGCT
  721 CGCCCAGTCG TCGTCGCAGC AACAGCAAGG CCTTGTTTAG TTCCAAAAAA TTTTGCAAAA
  781 TAGGAATAGT ACCATTTTCG TTTGTATTGG ACAAATATTA TTCAATTATG TATTAACTAG
  841 ACTCAAAAGA TTCGTCTCGT CAATTTCGAC CAAACGGTGT AATTAGTTTT TATTTTCGTC
  901 CATATTTAAT ACTTCATGCA TGCGTCTAAA AATTTGATGT GATAGAGAAT ATGAAAAATT
  961 TTGCAAAAAT TTTTGACAAC TAAACAAGGC CCAAGCAAAG AAAGGCGCGC GCGAGAGAGT
 1021 CGCGCCGGAG AAAGAAGTGG GGCCCACGCG GACTAGTCAG GGATGTGCTT TTCTTTGCTT
 1081 TATATATATA ATATCCTCTG TTTCTTTGGA CCCGACGCGT CTCTTGAATC GTCCATTGGT
 1141 GGGCTCTATA ACAGGCCCAA GCAGGCCTCG TGC

Predicted gene structure (within gDNA segment 34706 to 38639):

 Exon 1 35004 35262 ( 259 n); cDNA  736  994 ( 259 n); score: 0.857

MATCH	21326110+	SPtuc02-10-22.3104-	0.857	259	0.221	C
PGS_21326110+_SPtuc02-10-22.3104-	(35004 35262)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GCACCGGCAC CTAGGGCTTG TTTAGTTCCA AAAAATTTTG GGAAATGGAC ATTGTAGCAC  35063
||| | || | ||| |||| |||||||||| ||||||||||  |||| |  || ||| || 
GCAGCAACAG CAAGGCCTTG TTTAGTTCCA AAAAATTTTG CAAAATAGGA ATAGTACCAT   795


TTTCGTTTGT ATTTGACAAA TATTGTCCAA TTATGGACTA ACTAGGCTCA AAAGATTCAT  35123
|||||||||| ||| |||||| |||| | ||| ||||| | || ||||| |||| |||||||| | 
TTTCGTTTGT ATTGGACAAA TATTATTCAA TTATGTATTA ACTAGACTCA AAAGATTCGT   855


CTCGTCAATT CCGACCAAAC TGTGTAATTA GTTTTTATTT TCGTCTATAT TTAACACTCC  35183
|||||||||| ||||||||| ||||||||| |||||||||| ||||| |||| |||| ||| | 
CTCGTCAATT TCGACCAAAC GGTGTAATTA GTTTTTATTT TCGTCCATAT TTAATACTTC   915


ATGCATGCGT CTAAAGATTC GATGTGACGG AGAATATGAA AAATTTTACA AAATTTTTTC  35243
|||||||||| ||||| ||| ||||||| | |||||||||| ||||||| || ||| ||||| 
ATGCATGCGT CTAAAAATTT GATGTGATAG AGAATATGAA AAATTTTGCA AAAATTTTTG   975


GGAAGTAAAC AAGGCCCTA  35262
 || ||||| ||||||| |
ACAACTAAAC AAGGCCCAA   994

********************************************************************************
EST sequence 275 -strand (File: 20549943-)

   1 AGATTAAAAA AATAATTACA TAATTTACTT ATAATTTACG AGACGAATCA TAATTAAACA
  61 ATAATTGTCA TATACAAATG AAAGTGCTAC TGTAGCTCAA AAAGTTTTCG CAAAGCATTC
  121 TCTGATAAGG CCAGGGTAGG GCCAAAACCT AAGGCATGTC TGCTCAAGGT GCTGCTTCTG
  181 TTGTAGCATT GATCTTGATC AAGTTCATAT TCTCTCAGCA GCAACAACCG TACAGGTACA
  241 AATATCTGAG TCGGTAGGTC TGGTGAATGA TAACATGGGA GACCTTCACT TTGTTACTCG
  301 AACGTATCAA GCACAGCATC TGAATCCAGC ATATACAGCA ACAGTACAAG TAGCAGTATA
  361 CCTAAAGCTA ATTCTCTCTA TAGATAGCTT ACAGCCTCAA GTTAGTGGTA GAGTACAGTA
  421 TAAGTGTATA ACCCAGGTGC ACCAACCAAA AAATAAGGTG CATGGCAGCT AGGCCTTGTT
  481 TAGTTCCANA AAAATTTTGC AAAATAAACA CTGTAGCACT TTCGTTTGTA TTTGACAAAT
  541 ATCGTTC

Predicted gene structure (within gDNA segment 31987 to 35411):

 Exon 1 32574 32588 ( 15 n); cDNA  405  419 ( 15 n); score: 0.667
 Intron 1 32589 33924 (1336 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.997 (s:  0)
 Exon 2 33925 33939 ( 15 n); cDNA  420  432 ( 13 n); score: 0.667
 Intron 2 33940 34201 ( 262 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.085 (s:  0)
 Exon 3 34202 34234 ( 33 n); cDNA  433  462 ( 30 n); score: 0.636
 Intron 3 34235 35007 ( 773 n); Pd: 0.000 (s:  0), Pa: 0.000 (s: 0.80)
 Exon 4 35008 35091 ( 84 n); cDNA  463  547 ( 85 n); score: 0.857

MATCH	21326110+	20549943-	0.857	147	0.269	C
PGS_21326110+_20549943-	(32574 32588,33925 33939,34202 34234,35008 35091)

Alignment (genomic DNA sequence = upper lines):

GTGCTACGAG GACA-TGCCT CTACAAGATT CACAAGCGAC GCAAGAGCAG CAGACGATAC  32632
||| || ||| ||| |                         
GTGGTA-GAG