<h2>SRGD</h2>

Gene Groups

Search  
in  


Lotus japonicus (Lj)

CIWOG

Lj

Pp

Zm

Os

Sb

Gm

Mt

At

Vv

Pt

1LjT06B04.160.nd LjT12M13.120.nc LjT36I04.10.nd chr1.CM0122.390.nc chr1.CM0206.510.nd chr5.CM0158.410.nd chr6.LjT09E22.110.nd jgi|Phypa1_1|105861|estExt_fgenesh1_pm.C_520009 jgi|Phypa1_1|163779|estExt_fgenesh1_pg.C_600053 jgi|Phypa1_1|197781|estExt_gwp_gw1.C_3060031 jgi|Phypa1_1|197793|estExt_gwp_gw1.C_3060047 jgi|Phypa1_1|210224|estExt_Genewise1.C_600049 jgi|Phypa1_1|211896|estExt_Genewise1.C_740128 jgi|Phypa1_1|61509|fgenesh1_pm.scaffold_391000008 EF517601.1_FGP021 GRMZM2G024151 GRMZM2G043350 GRMZM2G045330 GRMZM2G109624 GRMZM2G121790 GRMZM2G131853 GRMZM2G138676 GRMZM2G155836 GRMZM2G472625 LOC_Os01g10840 LOC_Os01g14860 LOC_Os01g19150 LOC_Os02g14130 LOC_Os03g62500 LOC_Os05g04340 LOC_Os05g11730 LOC_Os06g35530 LOC_Os10g37740 jgi|Sorbi1|148047|estExt_fgenesh1_kg.C_chr_30023 jgi|Sorbi1|4740454|estExt_Genewise1.C_chr_10372 jgi|Sorbi1|4743683|estExt_Genewise1.C_chr_18147 jgi|Sorbi1|4804269|e_gw1.3.3191.1 jgi|Sorbi1|4878196|estExt_Genewise1Plus.C_chr_32042 jgi|Sorbi1|4882691|estExt_Genewise1Plus.C_chr_42002 jgi|Sorbi1|5060050|Sb09g002710 Glyma02g01220 Glyma03g01850 Glyma03g38850 Glyma04g06760 Glyma05g29200 Glyma06g06850 Glyma06g42840 Glyma07g08320 Glyma08g12370 Glyma09g40150 Glyma10g01280 Glyma10g28530 Glyma12g15470 Glyma12g28730 Glyma12g33950 Glyma13g30060 Glyma13g36570 Glyma15g09090 Glyma16g00400 Glyma18g45960 Glyma19g41420 Glyma20g22600 IMGA|AC124961_40.2 IMGA|AC136840_33.2 IMGA|AC138015_6.2 IMGA|AC140549_4.2 IMGA|AC143337_18.2 IMGA|AC147011_19.2 IMGA|AC148764_12.2 IMGA|AC157892_34.2 IMGA|AC169173_12.2 AT1G06390 AT1G09840 AT1G57870 AT2G30980 AT3G05840 AT3G61160 AT4G00720 AT4G18710 AT5G14640 AT5G26751 GSVIVP00018774001 GSVIVP00020713001 GSVIVP00022544001 GSVIVP00026235001 GSVIVP00028178001 GSVIVP00035285001 eugene3.00130040_570676 eugene3.01310050_581623 grail3.0039001401_644407 grail3.0035009402_663875 grail3.0150004202_672849 estExt_Genewise1_v1.C_LG_XIV2196_731636 estExt_fgenesh4_pg.C_LG_XI0770_822933 estExt_fgenesh4_pg.C_860045_827451 estExt_fgenesh4_pm.C_LG_II0912_830470 estExt_fgenesh4_pm.C_LG_IV0126_831095
2LjT32D02.170.nc chr2.CM0099.300.nd chr4.CM0042.2180.nc jgi|Phypa1_1|130039|e_gw1.80.110.1 jgi|Phypa1_1|131187|e_gw1.87.26.1 GRMZM2G007848 GRMZM2G034052 GRMZM2G062761 GRMZM2G089484 GRMZM2G122335 GRMZM2G131334 GRMZM2G135904 GRMZM2G163861 GRMZM2G306028 GRMZM2G374088 GRMZM2G375975 LOC_Os01g43910 LOC_Os01g45620 LOC_Os01g47530 LOC_Os02g04230 LOC_Os05g05160 LOC_Os05g49140 LOC_Os05g50120 LOC_Os06g26340 LOC_Os06g49430 LOC_Os11g17080 jgi|Sorbi1|125771|fgenesh1_pm.C_chr_3000802 jgi|Sorbi1|130250|fgenesh1_pm.C_chr_9000567 jgi|Sorbi1|143446|estExt_fgenesh1_pm.C_chr_30874 jgi|Sorbi1|4769120|estExt_Genewise1.C_chr_97927 jgi|Sorbi1|4886131|estExt_Genewise1Plus.C_chr_52711 jgi|Sorbi1|4893907|estExt_Genewise1Plus.C_chr_90776 jgi|Sorbi1|4895827|estExt_Genewise1Plus.C_chr_97718 jgi|Sorbi1|5036319|Sb03g029340 jgi|Sorbi1|5054632|Sb04g002830 jgi|Sorbi1|5062230|Sb10g029400 Glyma02g45630 Glyma05g33980 Glyma07g11470 Glyma07g38510 Glyma08g05700 Glyma08g42240 Glyma09g30790 Glyma13g28120 Glyma13g33860 Glyma14g03190 Glyma15g10940 Glyma15g38490 Glyma17g02220 Glyma18g12720 IMGA|AC124960_29.2 IMGA|AC139526_19.2 IMGA|AC174277_37.2 IMGA|AC174345_22.2 AT1G18150 AT1G53510 AT1G73670 AT2G01450 AT2G42880 AT3G14720 AT3G18040 AT5G19010 GSVIVP00017805001 GSVIVP00018914001 GSVIVP00019886001 GSVIVP00027929001 GSVIVP00030495001 gw1.V.607.1_205206 gw1.XV.966.1_251530 gw1.VIII.2400.1_420972 eugene3.00081905_565310 estExt_Genewise1_v1.C_LG_X4145_725752 estExt_Genewise1_v1.C_LG_X6513_726880 fgenesh4_pm.C_LG_XII000157_806337 estExt_fgenesh4_pg.C_LG_I3001_815822 estExt_fgenesh4_pg.C_1680031_828548 estExt_fgenesh4_pm.C_LG_II0282_830131
3LjT45I18.140.nd chr1.CM0544.50.nc chr2.CM0018.180.nd chr3.CM0160.320.nc chr4.CM0175.480.nc chr5.CM0062.160.nc chr6.LjT15B19.130.nd jgi|Phypa1_1|227572|estExt_Genewise1.C_4280002 jgi|Phypa1_1|233548|estExt_fgenesh2_pg.C_890061 GRMZM2G055089 GRMZM2G084347 GRMZM2G097805 GRMZM2G173962 GRMZM2G333433 GRMZM2G369814 LOC_Os01g10430 LOC_Os01g27020 LOC_Os03g22700 LOC_Os07g47180 LOC_Os08g02050 LOC_Os12g10190 jgi|Sorbi1|4744237|estExt_Genewise1.C_chr_19174 jgi|Sorbi1|4750750|estExt_Genewise1.C_chr_30537 jgi|Sorbi1|4763153|estExt_Genewise1.C_chr_70226 jgi|Sorbi1|4878667|estExt_Genewise1Plus.C_chr_33313 jgi|Sorbi1|5052211|Sb02g042260 Glyma01g43770 Glyma03g40330 Glyma04g37630 Glyma05g38410 Glyma06g17460 Glyma06g37210 Glyma06g44730 Glyma07g38140 Glyma08g01250 Glyma10g30030 Glyma11g01740 Glyma12g12830 Glyma12g25000 Glyma12g28650 Glyma12g33230 Glyma12g35310 Glyma13g28650 Glyma13g35200 Glyma13g37230 Glyma15g10470 Glyma16g00320 Glyma17g02580 Glyma19g42960 Glyma20g37360 IMGA|AC130801_5.2 IMGA|AC146747_19.2 IMGA|AC147364_29.2 IMGA|AC150782_16.2 IMGA|AC151724_24.2 IMGA|AC151817_19.2 IMGA|AC175685_31.2 IMGA|AC202589_14.1 AT1G09600 AT1G33770 AT1G53050 AT1G54610 AT1G57700 AT3G05050 AT4G10010 AT5G50860 GSVIVP00005696001 GSVIVP00018009001 GSVIVP00018593001 GSVIVP00019823001 GSVIVP00021856001 GSVIVP00027689001 GSVIVP00031074001 GSVIVP00035300001 gw1.XIII.1262.1_241013 gw1.XIX.1803.1_249403 gw1.XV.2337.1_252901 gw1.41.638.1_288153 gw1.70.381.1_294928 gw1.VIII.1954.1_420526 gw1.XII.1786.1_423326 eugene3.01070048_579462 estExt_Genewise1_v1.C_1420082_744986 fgenesh4_pm.C_scaffold_150000012_811499 estExt_fgenesh4_pm.C_LG_XI0294_834104
7LjB14K02.60.nc chr6.CM0055.10.nd jgi|Phypa1_1|11066|gw1.115.11.1 jgi|Phypa1_1|113309|e_gw1.6.49.1 jgi|Phypa1_1|141802|e_gw1.183.64.1 jgi|Phypa1_1|182736|estExt_gwp_gw1.C_590184 jgi|Phypa1_1|182738|estExt_gwp_gw1.C_590189 jgi|Phypa1_1|192625|estExt_gwp_gw1.C_1830053 jgi|Phypa1_1|232922|fgenesh2_pm.scaffold_153000009 jgi|Phypa1_1|234748|estExt_fgenesh2_pg.C_1530041 GRMZM2G079668 GRMZM2G111475 GRMZM2G153815 GRMZM2G365374 LOC_Os02g53420 LOC_Os03g02260 LOC_Os05g23740 LOC_Os09g31486 LOC_Os12g14070 jgi|Sorbi1|4765787|estExt_Genewise1.C_chr_82639 jgi|Sorbi1|4778902|e_gw1.1.4102.1 jgi|Sorbi1|4875027|estExt_Genewise1Plus.C_chr_28122 jgi|Sorbi1|4996908|estExt_fgenesh1_pg.C_chr_11176 Glyma07g30290 Glyma08g06950 Glyma13g32790 Glyma15g06530 Glyma16g00410 IMGA|AC140550_11.2 IMGA|AC144564_25.2 IMGA|AC148396_20.2 IMGA|AC202375_8.1 AT4G24280 AT4G37910 AT5G09590 AT5G49910 GSVIVP00004141001 GSVIVP00005738001 GSVIVP00012517001 GSVIVP00017724001 GSVIVP00022013001 eugene3.00860035_596744 fgenesh4_pm.C_LG_I001114_798111 estExt_fgenesh4_pg.C_1500058_828338 estExt_fgenesh4_pm.C_LG_IX0400_833144
8chr3.LjT02L14.80.nd chr6.LjT10I04.10.nd jgi|Phypa1_1|107162|estExt_fgenesh1_pm.C_1360003 jgi|Phypa1_1|119989|e_gw1.31.242.1 jgi|Phypa1_1|226898|estExt_Genewise1.C_3830001 jgi|Phypa1_1|233331|estExt_fgenesh2_pg.C_770006 GRMZM2G027995 GRMZM2G116034 LOC_Os02g05330 LOC_Os06g48750 jgi|Sorbi1|150064|estExt_fgenesh1_kg.C_chr_100229 jgi|Sorbi1|4755321|estExt_Genewise1.C_chr_40706 Glyma04g05580 Glyma06g05580 Glyma07g00950 Glyma08g20300 Glyma09g07530 Glyma13g16570 Glyma13g42360 Glyma15g03020 Glyma15g18760 Glyma17g06110 IMGA|AC136955_3.2 IMGA|AC137554_7.2 IMGA|AC149638_34.2 IMGA|AC174465_25.2 AT1G54270 AT1G72730 AT3G13920 GSVIVP00016530001 GSVIVP00032180001 GSVIVP00034135001 gw1.8637.3.1_297570 grail3.0110000802_645764 grail3.0097004901_681660 estExt_Genewise1_v1.C_LG_VI0160_716781 estExt_fgenesh4_pg.C_LG_XVIII0084_825619
14LjSGA_075713.1 LjT42I15.130.nd jgi|Phypa1_1|160108|estExt_fgenesh1_pg.C_180173 jgi|Phypa1_1|164309|estExt_fgenesh1_pg.C_670124 jgi|Phypa1_1|180192|estExt_gwp_gw1.C_400120 AC217123.2_FGP004 GRMZM2G023232 GRMZM2G056766 GRMZM2G063676 GRMZM2G361605 LOC_Os01g08560 LOC_Os05g08840 LOC_Os06g46600 jgi|Sorbi1|5011330|estExt_fgenesh1_pg.C_chr_102352 jgi|Sorbi1|5060207|Sb09g005570 jgi|Sorbi1|5060208|Sb09g005580 Glyma07g00820 Glyma08g22100 Glyma08g42720 Glyma13g43630 Glyma14g02740 Glyma15g01750 Glyma18g11520 IMGA|CT868736_32.2 IMGA|CU302340_34.1 AT1G11660 AT1G79920 AT1G79930 GSVIVP00027331001 GSVIVP00034420001 gw1.IV.1710.1_196621 eugene3.00011119_548678 estExt_Genewise1_v1.C_LG_XI0534_727116 estExt_fgenesh4_pm.C_LG_III0105_830684
22LjT18N19.90.nd jgi|Phypa1_1|167171|estExt_fgenesh1_pg.C_1380074 jgi|Phypa1_1|193902|estExt_gwp_gw1.C_2070056 GRMZM2G048455 GRMZM2G062914 LOC_Os02g05480 LOC_Os06g48590 jgi|Sorbi1|148488|estExt_fgenesh1_kg.C_chr_40036 jgi|Sorbi1|4898568|estExt_Genewise1Plus.C_chr_107960 Glyma04g03210 Glyma05g28980 Glyma06g03270 Glyma08g12150 IMGA|AC152053_3.2 IMGA|AC171267_6.2 AT1G10210 AT1G59580 AT2G18170 AT4G36450 GSVIVP00014559001 GSVIVP00036900001 grail3.0003026801_643073 grail3.0019023301_655357 fgenesh4_pm.C_LG_V000601_801509 fgenesh4_pm.C_scaffold_57000068_813465
26chr3.CM0452.70.nd jgi|Phypa1_1|175667|estExt_gwp_gw1.C_130269 jgi|Phypa1_1|42951|gw1.56.159.1 GRMZM2G097739 GRMZM2G128934 GRMZM2G175362 LOC_Os04g51710 LOC_Os08g13350 jgi|Sorbi1|4890559|estExt_Genewise1Plus.C_chr_71639 jgi|Sorbi1|5057816|Sb06g027830 Glyma07g00470 Glyma07g02360 Glyma08g23650 Glyma08g23950 Glyma13g45000 Glyma15g00330 AT1G16860 AT1G78880 GSVIVP00006797001 GSVIVP00025194001 eugene3.00080043_563448 eugene3.00080044_563449 eugene3.00102346_567788 estExt_Genewise1_v1.C_LG_X3098_725259 fgenesh4_pg.C_LG_X002163_770673
27chr4.CM0501.170.nd jgi|Phypa1_1|126277|e_gw1.59.77.1 GRMZM2G123886 GRMZM2G127141 LOC_Os08g06060 LOC_Os10g38950 jgi|Sorbi1|4890234|estExt_Genewise1Plus.C_chr_70843 jgi|Sorbi1|5049158|Sb01g030680 Glyma01g43100 Glyma05g37480 Glyma07g07270 Glyma08g02060 Glyma09g39190 Glyma11g15590 Glyma12g07850 Glyma16g03670 Glyma18g47140 IMGA|AC145164_14.2 IMGA|AC163384_29.2 IMGA|CT025844_17.2 AT1G01560 AT1G07880 AT4G01370 AT4G11330 GSVIVP00002553001 GSVIVP00024447001 GSVIVP00026919001 gw1.III.1472.1_414369 fgenesh4_pm.C_LG_I000354_797351 estExt_fgenesh4_pg.C_LG_II1481_816604 estExt_fgenesh4_pg.C_LG_XIV0319_823982
52LjT11A15.80.nc jgi|Phypa1_1|111856|e_gw1.3.106.1 jgi|Phypa1_1|111904|e_gw1.3.107.1 jgi|Phypa1_1|116511|e_gw1.16.26.1 jgi|Phypa1_1|136860|e_gw1.132.12.1 jgi|Phypa1_1|142488|e_gw1.192.48.1 jgi|Phypa1_1|153778|e_gw1.401.9.1 GRMZM2G092959 GRMZM2G156638 GRMZM2G311051 LOC_Os02g47410 LOC_Os04g51370 jgi|Sorbi1|4888916|estExt_Genewise1Plus.C_chr_67424 jgi|Sorbi1|5004651|estExt_fgenesh1_pg.C_chr_42611 Glyma16g18110 AT5G35980 GSVIVP00013878001 gw1.XIII.2504.1_242255 gw1.XIX.1303.1_248903
56LjSGA_012212.1 LjSGA_018456.1 jgi|Phypa1_1|141004|e_gw1.173.26.1 jgi|Phypa1_1|178081|estExt_gwp_gw1.C_280133 jgi|Phypa1_1|61898|fgenesh1_pm.scaffold_479000002 GRMZM2G098427 LOC_Os06g02550 LOC_Os06g02555 jgi|Sorbi1|149861|estExt_fgenesh1_kg.C_chr_100014 Glyma01g35190 Glyma09g34610 Glyma16g08080 Glyma16g17580 AT4G19110 AT5G45430 GSVIVP00003204001 estExt_Genewise1_v1.C_LG_III1771_712353
59chr1.CM0150.310.nc GRMZM2G042195 GRMZM2G092493 LOC_Os02g48340 LOC_Os06g41790 jgi|Sorbi1|5055689|Sb04g030020 jgi|Sorbi1|5061944|Sb10g024450 Glyma04g01590 Glyma06g01670 IMGA|AC131026_44.2 AT1G20880 AT1G76460 GSVIVP00002935001 eugene3.00020041_550726 grail3.0002083101_652263
63LjB06P23.40.nc chr5.CM0048.280.nc jgi|Phypa1_1|113584|e_gw1.7.51.1 jgi|Phypa1_1|125455|e_gw1.54.23.1 jgi|Phypa1_1|30666|gw1.163.50.1 jgi|Phypa1_1|50380|gw1.7.306.1 GRMZM2G163072 GRMZM2G415491 LOC_Os03g61220 jgi|Sorbi1|4774896|e_gw1.1.172.1 Glyma03g38550 Glyma10g28100 Glyma19g41150 Glyma20g22120 IMGA|AC149038_14.2 IMGA|AC166743_6.2 AT5G26742 GSVIVP00022481001 gw1.131.1.1_267999 gw1.131.22.1_268020
65chr4.CM0128.660.nc jgi|Phypa1_1|140287|e_gw1.165.103.1 jgi|Phypa1_1|145621|e_gw1.230.28.1 jgi|Phypa1_1|183198|estExt_gwp_gw1.C_630118 jgi|Phypa1_1|218940|estExt_Genewise1.C_1650087 GRMZM2G047855 GRMZM2G141903 LOC_Os07g02350 jgi|Sorbi1|4746476|estExt_Genewise1.C_chr_20170 jgi|Sorbi1|4782420|e_gw1.1.1448.1 Glyma01g39950 Glyma05g22250 Glyma11g05340 Glyma17g17790 IMGA|AC137703_36.2 IMGA|AC144765_24.2 AT3G50000 AT5G67380 GSVIVP00019635001 gw1.III.1528.1_414425 estExt_Genewise1_v1.C_LG_V4252_716324
68LjSGA_013510.2 jgi|Phypa1_1|208358|estExt_Genewise1.C_460055 jgi|Phypa1_1|219780|estExt_Genewise1.C_1810029 LOC_Os02g52360 LOC_Os06g11320 jgi|Sorbi1|5010702|estExt_fgenesh1_pg.C_chr_100799 Glyma02g15250 Glyma05g10100 Glyma07g33200 Glyma17g20430 IMGA|AC151621_8.2 IMGA|AC174329_31.2 AT2G15790 GSVIVP00036534001 gw1.VII.3077.1_218772 eugene3.01300033_581479 fgenesh4_pm.C_LG_V000203_801111 fgenesh4_pm.C_LG_IX000294_804247
72chr6.LjT36O06.130.nd jgi|Phypa1_1|171224|estExt_fgenesh1_pg.C_2810019 GRMZM2G008327 GRMZM2G143213 GRMZM2G174596 LOC_Os02g03060 LOC_Os03g01850 LOC_Os03g02680 jgi|Sorbi1|4755165|estExt_Genewise1.C_chr_40358 jgi|Sorbi1|4999033|estExt_fgenesh1_pg.C_chr_15082 Glyma05g25320 Glyma08g08330 Glyma09g03470 Glyma15g14390 AT3G48750 GSVIVP00000820001 grail3.0056004702_648419
74chr4.CM0087.500.nd GRMZM2G113512 GRMZM2G432796 LOC_Os07g40550 jgi|Sorbi1|4749664|estExt_Genewise1.C_chr_210174 Glyma04g32970 Glyma05g00810 Glyma06g21210 Glyma17g11110 AT1G18670 AT1G74330 GSVIVP00016287001 gw1.129.133.1_267523 eugene3.00120612_569959
80LjSGA_019877.1 jgi|Phypa1_1|112860|e_gw1.5.118.1 jgi|Phypa1_1|156290|e_gw1.523.7.1 GRMZM2G030902 GRMZM2G060977 LOC_Os01g71770 jgi|Sorbi1|148427|estExt_fgenesh1_kg.C_chr_30417 Glyma01g39330 Glyma11g05940 IMGA|AC144431_42.2 AT4G36960 GSVIVP00019497001 grail3.0027005802_651076 estExt_fgenesh4_pm.C_LG_VII0327_832343
88LjSGA_007387.1.1 jgi|Phypa1_1|184162|estExt_gwp_gw1.C_710032 jgi|Phypa1_1|224823|estExt_Genewise1.C_3010017 GRMZM2G166771 LOC_Os10g42950 jgi|Sorbi1|4869815|estExt_Genewise1Plus.C_chr_17253 Glyma04g38510 Glyma05g32890 Glyma08g00510 IMGA|CT009488_31.2 AT5G63610 GSVIVP00019275001 grail3.0008033601_640317 fgenesh4_pg.C_LG_III001199_757657
92LjB12O06.130.nc GRMZM2G107984 GRMZM2G136644 LOC_Os07g05050 LOC_Os12g41715 jgi|Sorbi1|5050535|Sb02g002790 jgi|Sorbi1|5059806|Sb08g021180 Glyma02g45030 Glyma08g41510 Glyma14g03760 Glyma18g14670 IMGA|CT485797_31.2 AT3G22310 AT3G22330 GSVIVP00018949001 gw1.XVI.956.1_255017 estExt_fgenesh4_pg.C_LG_VI0209_818968
93LjB06H14.60.nc jgi|Phypa1_1|152256|e_gw1.358.34.1 jgi|Phypa1_1|182770|estExt_gwp_gw1.C_590247 GRMZM2G099914 GRMZM2G104795 LOC_Os03g58810 jgi|Sorbi1|4774810|e_gw1.1.2358.1 jgi|Sorbi1|4859905|e_gw1.10.13299.1 jgi|Sorbi1|4867432|estExt_Genewise1Plus.C_chr_10976 Glyma05g07780 Glyma06g23290 Glyma17g13230 Glyma18g22940 IMGA|AC137819_25.2 AT3G18600 AT5G65900 GSVIVP00017610001 gw1.I.938.1_172338 gw1.IX.3784.1_203319
97LjT06B16.150.nc jgi|Phypa1_1|131457|e_gw1.88.50.1 jgi|Phypa1_1|203676|estExt_Genewise1.C_150347 GRMZM2G110233 GRMZM2G144995 LOC_Os03g22880 jgi|Sorbi1|4750152|estExt_Genewise1.C_chr_210954 jgi|Sorbi1|4870792|estExt_Genewise1Plus.C_chr_19135 Glyma05g03150 Glyma07g11560 Glyma17g13770 IMGA|AC135505_7.2 AT1G56110 AT3G12860 GSVIVP00017910001 gw1.XV.2041.1_252605 fgenesh4_pg.C_LG_XII000934_773159
101LjT16H12.20.nd jgi|Phypa1_1|112137|e_gw1.3.2.1 jgi|Phypa1_1|135647|e_gw1.121.1.1 jgi|Phypa1_1|170206|estExt_fgenesh1_pg.C_2350049 GRMZM2G019267 LOC_Os01g72790 LOC_Os05g32360 jgi|Sorbi1|4868109|estExt_Genewise1Plus.C_chr_11955 jgi|Sorbi1|4894660|estExt_Genewise1Plus.C_chr_95707 Glyma02g44400 Glyma14g04410 Glyma20g10960 AT5G10270 AT5G64960 GSVIVP00007988001 eugene3.00060233_560274 eugene3.00120165_569512
102chr2.LjT36E17.40.nd jgi|Phypa1_1|84461|fgenesh1_pg.scaffold_123000092 GRMZM2G061186 GRMZM2G111247 LOC_Os02g19210 jgi|Sorbi1|4890075|estExt_Genewise1Plus.C_chr_70491 Glyma02g45200 Glyma08g41670 Glyma14g03550 Glyma18g14400 IMGA|CT485797_2.2 AT5G08560 GSVIVP00002606001 gw1.VIII.1485.1_420057
111LjT16G18.150.nd jgi|Phypa1_1|150891|e_gw1.323.22.1 jgi|Phypa1_1|188111|estExt_gwp_gw1.C_1140224 GRMZM2G084521 LOC_Os06g49480 jgi|Sorbi1|4858475|e_gw1.10.16650.1 Glyma11g27000 Glyma18g07030 IMGA|AC145219_46.2 IMGA|CT967317_3.2 AT2G29960 AT5G58710 GSVIVP00024100001 estExt_Genewise1_v1.C_LG_IX3737_723047 estExt_fgenesh4_pm.C_LG_I0622_829605
114LjT33M20.230.nd jgi|Phypa1_1|169705|estExt_fgenesh1_pg.C_2170036 jgi|Phypa1_1|205071|estExt_Genewise1.C_250017 GRMZM2G022275 LOC_Os02g11060 LOC_Os06g39760 jgi|Sorbi1|4755828|estExt_Genewise1.C_chr_41576 jgi|Sorbi1|4770922|estExt_Genewise1.C_chr_106633 Glyma05g08200 Glyma17g12770 AT1G52730 AT3G15610 GSVIVP00016831001 GSVIVP00034540001 estExt_fgenesh4_pm.C_LG_I0447_829514 estExt_fgenesh4_pm.C_LG_III0089_830674
129chr2.CM0002.450.nc GRMZM2G068192 GRMZM2G088409 GRMZM2G357873 LOC_Os01g61620 LOC_Os05g39080 jgi|Sorbi1|5053959|Sb03g038890 jgi|Sorbi1|5060659|Sb09g022950 Glyma02g42460 Glyma14g06420 AT2G40120 GSVIVP00029297001 gw1.X.1741.1_227044 estExt_fgenesh4_pg.C_LG_VIII0583_820414
132LjT23J20.100.nc jgi|Phypa1_1|161163|estExt_fgenesh1_pg.C_300122 jgi|Phypa1_1|190642|estExt_gwp_gw1.C_1500004 jgi|Phypa1_1|73705|fgenesh1_pg.scaffold_43000075 GRMZM2G145879 LOC_Os05g32600 jgi|Sorbi1|4853471|e_gw1.9.13594.1 Glyma05g34150 Glyma08g05540 Glyma09g30960 AT1G18040 AT1G73690 GSVIVP00017765001 gw1.XIV.1088.1_244345 estExt_fgenesh4_pm.C_LG_XII0168_834270
140chr3.CM0047.410.nc jgi|Phypa1_1|108452|estExt_fgenesh1_pm.C_2690009 jgi|Phypa1_1|183867|estExt_gwp_gw1.C_680211 jgi|Phypa1_1|222121|estExt_Genewise1.C_2260018 GRMZM2G029029 GRMZM2G092182 LOC_Os02g49080 jgi|Sorbi1|4757394|estExt_Genewise1.C_chr_47755 Glyma04g12370 Glyma06g48070 IMGA|CT963080_2.2 AT4G26480 AT5G56140 GSVIVP00033451001 grail3.0051017601_642696 grail3.0140002001_672144
144chr3.LjT05P05.100.nd GRMZM2G017792 GRMZM2G053987 LOC_Os03g17700 jgi|Sorbi1|4998321|estExt_fgenesh1_pg.C_chr_13973 Glyma11g15700 Glyma12g07770 IMGA|AC145164_17.2 AT3G45640 GSVIVP00024457001 fgenesh4_pm.C_LG_I000779_797776 estExt_fgenesh4_pm.C_LG_IX0462_833180
154LjSGA_019651.1 jgi|Phypa1_1|159866|estExt_fgenesh1_pg.C_160063 jgi|Phypa1_1|230388|fgenesh2_pg.scaffold_105000030 jgi|Phypa1_1|68926|fgenesh1_pg.scaffold_21000034 GRMZM2G154904 LOC_Os07g32390 jgi|Sorbi1|5034379|Sb02g034250 Glyma06g44460 Glyma12g13280 AT1G03780 GSVIVP00018618001 eugene3.00640242_594654 fgenesh4_pg.C_LG_VII000081_763736
156chr5.CM0052.470.nd GRMZM2G477829 LOC_Os02g20140 jgi|Sorbi1|4149762|gw1.10.16280.1 Glyma04g39560 Glyma05g31980 Glyma06g15290 IMGA|AC141113_39.2 IMGA|AC148397_38.2 IMGA|AC174293_42.2 GSVIVP00019358001 GSVIVP00031721001 gw1.VII.2271.1_217966 gw1.II.3047.1_411712
158chr1.CM0315.350.nc jgi|Phypa1_1|180825|estExt_gwp_gw1.C_450061 GRMZM2G028928 LOC_Os06g05250 jgi|Sorbi1|5061276|Sb10g003070 Glyma09g39400 IMGA|AC139355_25.2 AT5G39900 GSVIVP00020896001 gw1.XVII.983.1_258992
181chr4.CM0680.280.nc jgi|Phypa1_1|151978|e_gw1.351.11.1 GRMZM2G140726 LOC_Os11g10100 jgi|Sorbi1|5057228|Sb06g017240 Glyma05g32510 Glyma06g15870 Glyma08g16670 IMGA|AC122164_6.2 IMGA|CU012050_23.2 IMGA|CU306338_3.1 GSVIVP00034808001
191chr4.CM0244.150.nd GRMZM2G119146 GRMZM2G180909 LOC_Os10g41440 jgi|Sorbi1|5049049|Sb01g028800 Glyma09g06750 Glyma13g00510 Glyma17g06640 IMGA|AC123547_24.2 IMGA|AC151665_25.2 AT4G26000 GSVIVP00006796001 gw1.147.159.1_271591 gw1.193.46.1_277196
192LjT47N10.20.nd jgi|Phypa1_1|120722|e_gw1.34.314.1 GRMZM2G020040 GRMZM2G158093 LOC_Os02g48110 jgi|Sorbi1|4809022|e_gw1.4.15670.1 Glyma13g10700 Glyma20g16070 AT4G16660 GSVIVP00006855001 GSVIVP00032542001 eugene3.00060204_560245 estExt_fgenesh4_pg.C_LG_XVI0125_824995
196chr1.CM0318.430.nc GRMZM2G172900 LOC_Os02g37830 jgi|Sorbi1|4883455|estExt_Genewise1Plus.C_chr_46652 Glyma03g29640 Glyma19g32470 IMGA|AC143341_2.2 AT3G20860 GSVIVP00024640001 GSVIVP00025540001 gw1.I.7251.1_178651 gw1.XVI.1671.1_255732 grail3.0152000301_672911 estExt_fgenesh4_pm.C_LG_III0643_830974
200chr1.LjT07G07.20.nc GRMZM2G160428 GRMZM2G164160 LOC_Os03g02980 LOC_Os03g16130 jgi|Sorbi1|4871470|estExt_Genewise1Plus.C_chr_110164 IMGA|AC137836_19.2 IMGA|AC146842_17.2 AT2G37840 GSVIVP00026186001 GSVIVP00034887001 eugene3.00140523_572478
205LjT28A08.70.nc GRMZM2G019266 LOC_Os01g65550 jgi|Sorbi1|5054120|Sb03g041530 Glyma09g36880 Glyma12g00500 IMGA|AC145289_29.2 AT1G33470 GSVIVP00031983001 gw1.XIII.3135.1_242886
206chr5.CM0335.210.nc jgi|Phypa1_1|107101|estExt_fgenesh1_pm.C_1270006 jgi|Phypa1_1|60060|fgenesh1_pm.scaffold_214000001 GRMZM2G068193 LOC_Os08g40170 jgi|Sorbi1|5062040|Sb10g026160 Glyma14g39760 Glyma17g38210 IMGA|AC144481_7.2 AT1G20930 AT1G76540 GSVIVP00002946001 estExt_fgenesh4_pg.C_LG_II0027_815939 estExt_fgenesh4_pm.C_LG_V0721_831725
218chr2.CM0373.910.nc jgi|Phypa1_1|133160|e_gw1.101.26.1 jgi|Phypa1_1|21908|gw1.9.50.1 LOC_Os04g58130 jgi|Sorbi1|5007199|estExt_fgenesh1_pg.C_chr_62625 Glyma05g09360 Glyma19g00890 AT5G08390 AT5G23430 GSVIVP00002624001 fgenesh4_pm.C_LG_VIII000002_803047 fgenesh4_pm.C_LG_X000949_805643
221LjSGA_013938.1 GRMZM2G381488 LOC_Os07g42900 jgi|Sorbi1|4876482|estExt_Genewise1Plus.C_chr_210463 Glyma11g37910 Glyma18g01820 IMGA|AC122163_52.2 IMGA|AC145165_47.2 AT4G01020 AT5G10370 GSVIVP00012065001 eugene3.00050105_558490 fgenesh4_pg.C_LG_XVII000107_778228
225chr3.CM0452.150.nd jgi|Phypa1_1|121439|e_gw1.36.131.1 jgi|Phypa1_1|227111|estExt_Genewise1.C_3970015 GRMZM2G019536 LOC_Os01g67160 jgi|Sorbi1|145796|estExt_fgenesh1_pm.C_chr_80121 Glyma07g02400 AT2G38620 AT3G54180 GSVIVP00033623001 eugene3.00161376_577241 estExt_Genewise1_v1.C_281130_739767 estExt_Genewise1_v1.C_37120001_748306
231LjSGA_009849.1 GRMZM2G078362 LOC_Os02g57010 jgi|Sorbi1|5005050|estExt_fgenesh1_pg.C_chr_43280 Glyma10g26920 Glyma20g21100 IMGA|AC148756_3.2 IMGA|AC174312_11.2 AT1G60000 GSVIVP00020349001 grail3.0009021301_657316 estExt_fgenesh4_pg.C_LG_X0400_821800
232chr2.CM0018.600.nd GRMZM2G158153 GRMZM2G172258 LOC_Os08g01930 jgi|Sorbi1|5007352|estExt_fgenesh1_pg.C_chr_70114 Glyma04g16310 Glyma15g39190 IMGA|CU326394_10.1 AT1G33680 AT4G10070 GSVIVP00021805001 eugene3.00190646_574172
243chr5.LjT12G17.40.nc jgi|Phypa1_1|232741|fgenesh2_pm.scaffold_129000011 jgi|Phypa1_1|65080|fgenesh1_pg.scaffold_4000195 LOC_Os02g18450 jgi|Sorbi1|4756157|estExt_Genewise1.C_chr_42739 Glyma02g31480 Glyma10g17570 AT5G13650 GSVIVP00025567001 estExt_fgenesh4_pg.C_LG_VI0439_819068
244chr1.CM0442.330.nd Glyma04g07300 Glyma06g07380 IMGA|AC148176_42.2 AT4G32420 GSVIVP00032607001 gw1.XVIII.1528.1_260987 fgenesh4_pg.C_LG_VI001779_763469
245LjT25I18.20.nc GRMZM2G143568 LOC_Os08g10030 jgi|Sorbi1|4763671|estExt_Genewise1.C_chr_71320 Glyma05g27340 Glyma08g10330 AT4G18375 AT5G46190 GSVIVP00028326001 gw1.IV.2473.1_197384
248chr1.CM0105.870.nc GRMZM2G141386 GRMZM2G145562 LOC_Os03g17760 jgi|Sorbi1|5049653|Sb01g038700 Glyma07g05250 Glyma16g01780 AT3G54770 GSVIVP00018272001 grail3.0049010601_655968 estExt_Genewise1_v1.C_LG_X2499_724888
251chr3.CM0282.930.nc jgi|Sorbi1|4875729|estExt_Genewise1Plus.C_chr_29298 Glyma06g36130 Glyma12g27300 Glyma13g34970 AT3G15220 GSVIVP00027725001 gw1.XI.3781.1_235801 eugene3.01070023_579437
252chr1.CM0033.480.nc jgi|Phypa1_1|41894|gw1.32.167.1 GRMZM2G083580 LOC_Os07g45360 jgi|Sorbi1|5000947|estExt_fgenesh1_pg.C_chr_23875 Glyma03g33590 Glyma19g36300 IMGA|AC124963_17.2 AT3G09720 GSVIVP00023153001 eugene3.01250042_581044
255LjSGA_066594.1 jgi|Phypa1_1|163933|estExt_fgenesh1_pg.C_620070 GRMZM2G085587 LOC_Os02g10770 jgi|Sorbi1|5037772|Sb04g006980 Glyma02g07540 Glyma16g26580 AT3G02065 gw1.XIV.2905.1_246162
262chr4.CM0297.420.nd jgi|Phypa1_1|63733|fgenesh1_pg.scaffold_1000107 GRMZM2G170632 LOC_Os01g40110 jgi|Sorbi1|4807600|e_gw1.3.15005.1 Glyma13g16690 Glyma17g06000 AT2G19385 GSVIVP00016510001 eugene3.00060989_561030
263chr2.CM0028.190.nc jgi|Phypa1_1|141731|e_gw1.182.41.1 jgi|Phypa1_1|220890|estExt_Genewise1.C_2010071 GRMZM2G319509 LOC_Os02g50560 jgi|Sorbi1|5055589|Sb04g028500 Glyma02g03070 IMGA|CR962134_31.2 AT1G70070 GSVIVP00028926001 grail3.0036029201_658366
264chr2.CM0120.90.nc jgi|Phypa1_1|119967|e_gw1.31.60.1 GRMZM2G024231 LOC_Os03g54780 jgi|Sorbi1|4867824|estExt_Genewise1Plus.C_chr_11577 Glyma02g13220 IMGA|CU302346_6.1 AT1G69220 GSVIVP00030023001 gw1.X.817.1_226120
275chr1.LjT36G06.30.nc jgi|Phypa1_1|130845|e_gw1.84.182.1 jgi|Phypa1_1|13586|gw1.84.45.1 GRMZM2G166355 LOC_Os08g40880 jgi|Sorbi1|5059068|Sb07g027050 Glyma06g08200 IMGA|CT868696_6.2 GSVIVP00032377001 eugene3.01470085_583200 estExt_fgenesh4_pm.C_1930016_837528
282LjSGA_025028.1 LOC_Os06g23460 jgi|Sorbi1|5010940|estExt_fgenesh1_pg.C_chr_101488 Glyma04g41270 Glyma06g13580 IMGA|CR956619_31.2 AT5G53060 GSVIVP00037238001 eugene3.00150124_574729 fgenesh4_pm.C_LG_XII000094_806274
283LjT31G10.30.nc jgi|Phypa1_1|111974|e_gw1.3.409.1 LOC_Os05g41750 Glyma13g05430 Glyma19g02680 IMGA|AC156830_40.2 IMGA|AC168849_39.2 AT5G48600 GSVIVP00011148001 GSVIVP00020959001 eugene3.00170378_577636
285LjSGA_050220.1 GRMZM2G370715 GRMZM2G375222 LOC_Os05g43060 jgi|Sorbi1|5009919|estExt_fgenesh1_pg.C_chr_91898 Glyma10g42360 Glyma20g24690 AT5G04290 GSVIVP00018128001 fgenesh4_pg.C_LG_VIII000253_765239 fgenesh4_pg.C_LG_X002082_770592
287chr1.CM0017.430.nc GRMZM2G113267 LOC_Os03g01830 jgi|Sorbi1|5050389|Sb01g050040 Glyma04g00390 Glyma06g00480 IMGA|CU024868_40.2 AT3G06980 GSVIVP00019748001 estExt_Genewise1_v1.C_LG_X3683_725593
305chr1.CM0233.590.nc GRMZM2G076705 LOC_Os01g13470 jgi|Sorbi1|5052345|Sb03g000560 Glyma04g09300 Glyma06g09460 IMGA|AC135800_18.2 IMGA|AC157757_20.2 GSVIVP00015027001 eugene3.00021041_551726
309chr1.LjT35H06.160.nc jgi|Phypa1_1|158777|estExt_fgenesh1_pg.C_60186 GRMZM2G003157 LOC_Os02g06300 jgi|Sorbi1|4977606|fgenesh1_pg.C_chr_4000439 Glyma04g38360 Glyma06g16700 AT5G08650 GSVIVP00019235001 estExt_fgenesh4_pg.C_LG_I2552_815670
310LjSGA_065935.1 GRMZM2G158237 LOC_Os09g36670 jgi|Sorbi1|4875348|estExt_Genewise1Plus.C_chr_28616 Glyma04g00580 Glyma11g11370 Glyma12g03540 AT4G34960 GSVIVP00036101001 estExt_fgenesh4_pg.C_LG_IX0343_821105
313LjSGA_018746.2 jgi|Phypa1_1|159372|estExt_fgenesh1_pg.C_120083 GRMZM2G175867 LOC_Os01g08930 jgi|Sorbi1|4877533|estExt_Genewise1Plus.C_chr_30745 Glyma02g08550 AT4G09730 GSVIVP00005397001 fgenesh4_pg.C_LG_V001150_761098
314chr5.CM0048.530.nd GRMZM2G063244 LOC_Os01g18210 jgi|Sorbi1|5035609|Sb03g011610 Glyma10g27990 Glyma19g41050 IMGA|AC137831_40.2 AT3G62030 estExt_fgenesh4_pg.C_LG_II1684_816669
315LjB08M07.30.nc LjB08M07.50.nc jgi|Phypa1_1|227295|estExt_Genewise1.C_4060018 GRMZM2G024882 LOC_Os02g06500 jgi|Sorbi1|4812333|e_gw1.4.871.1 Glyma18g07510 AT3G46960 GSVIVP00024171001 estExt_Genewise1_v1.C_LG_IX3922_723138
320chr4.CM0128.210.nc GRMZM2G143602 Glyma05g22320 Glyma17g17520 IMGA|CR962127_17.2 AT2G23070 GSVIVP00019650001 gw1.V.4292.1_208891 gw1.III.1773.1_414670
322LjSGA_081386.1 jgi|Phypa1_1|175128|estExt_gwp_gw1.C_110016 GRMZM2G013283 LOC_Os04g35260 jgi|Sorbi1|4887618|estExt_Genewise1Plus.C_chr_65130 Glyma17g00440 AT1G58050 AT1G58060 GSVIVP00035410001 estExt_Genewise1_v1.C_860024_742486
332chr4.CM0387.170.nc jgi|Phypa1_1|93276|fgenesh1_pg.scaffold_240000013 LOC_Os01g73900 jgi|Sorbi1|5003349|estExt_fgenesh1_pg.C_chr_34219 Glyma07g38810 IMGA|AC152499_35.2 AT5G19210 GSVIVP00019925001
336chr3.CM0135.110.nc jgi|Phypa1_1|127611|e_gw1.66.132.1 jgi|Phypa1_1|132892|e_gw1.99.6.1 LOC_Os04g56530 jgi|Sorbi1|145546|estExt_fgenesh1_pm.C_chr_60528 Glyma11g10810 AT3G07980 AT3G13530 GSVIVP00030218001
337LjSGA_073502.1 jgi|Sorbi1|4892551|estExt_Genewise1Plus.C_chr_82103 Glyma16g32390 IMGA|AC155803_62.2 IMGA|AC202362_4.1 IMGA|AC202516_4.1 AT3G04530 GSVIVP00007417001 fgenesh4_pm.C_LG_VII000074_802588
342chr3.CM0208.210.nc AC205677.3_FGP005 LOC_Os08g02390 jgi|Sorbi1|4763214|estExt_Genewise1.C_chr_70338 Glyma07g05540 AT1G01080 GSVIVP00026169001 gw1.XIV.1924.1_245181
344LjT18N19.10.nd Glyma02g15810 Glyma07g32660 gw1.XI.3343.1_235363 estExt_Genewise1_v1.C_LG_IV2768_713853
346LjSGA_010787.1 Glyma03g31670 Glyma10g03910 Glyma19g34470 GSVIVP00023873001
364chr4.CM0297.530.nd GRMZM2G126552 Glyma13g16700 Glyma17g05990 AT4G29830 GSVIVP00016508001 eugene3.00060987_561028
368chr5.CM0311.80.nc Glyma10g35030 Glyma20g32530
369chr4.CM0100.120.nc Glyma07g30120 Glyma08g07190 IMGA|AC174339_28.2
372chr1.LjT38A19.10.nc jgi|Phypa1_1|44443|gw1.59.258.1 Glyma03g29930 Glyma19g32830 GSVIVP00025362001 eugene3.00160412_576277
378chr4.CM0173.250.nc jgi|Phypa1_1|158888|estExt_fgenesh1_pg.C_70198 Glyma05g02850 Glyma17g13520 AT5G50230 eugene3.00150661_575266
380LjSGA_018073.2 Glyma07g05670 Glyma16g02220 AT2G46780 GSVIVP00026161001 gw1.II.4046.1_412711
385chr1.CM0375.250.nd GRMZM2G130095 LOC_Os12g40560 jgi|Sorbi1|4844900|e_gw1.8.14277.1
394chr2.CM0304.280.nc IMGA|CU137658_23.1 AT4G22860 grail3.0018021901_646516
423LjSGA_032704.2 AC196268.3_FGP003 GRMZM2G000560 Glyma03g25790
429chr2.CM0002.460.nc chr2.CM0177.360.nc chr5.CM0345.970.nc
433LjSGA_061423.1 LOC_Os04g18010
436chr6.LjT16B20.40.nc IMGA|AC148482_23.2 IMGA|AC148526_13.2
444chr1.CM0378.200.nd Glyma03g34840 Glyma19g37530
513chr2.CM0060.200.nc chr2.LjT24G10.110.nd
514LjT03L06.150.nd chr4.CM0042.1750.nd
515LjSGA_122860.1 LjSGA_128565.1
516LjSGA_093344.1 LjSGA_100896.1
517LjSGA_031487.1 LjSGA_087665.1
542LjSGA_082131.2 IMGA|AC169516_27.2
545chr6.CM0055.1030.nc IMGA|AC148971_21.2
560LjSGA_012037.1 IMGA|AC122728_50.2
574LjSGA_089147.1 GSVIVP00033642001
588LjSGA_020191.2 GRMZM2G397044
591LjSGA_060512.1 GRMZM2G300990

Loading Help Page...Thanks for your patience!

Loading Video...Thanks for your patience!

Loading Image...Thanks for your patience!